techlogo.gif (1108 bytes)
.
back1.gif (57 bytes)       Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου
   Oδηγίες
   Γενικά Υπ.Ε.Π.Θ.
   Α' Γυμνασίου Π.Ι.
   Β' Γυμνασίου Π.Ι.

   Εργαστήριο
   Υλικό
   Λογισμικό
   Συνδέσεις
   Βιβλία
   Ιστορική αναφορά
   On-line
   Έκθεση Έργων

   Σχετικά
   Επικοινωνία

   Αρχική σελίδα
 
13.05.2002
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
.. [photo]

του ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΛΩΝΗ
klonis@panafonet.gr

Αγαπητοί συνάδελφοι, ενθουσιασμένος από τη φετινή επαφή μου, με τα μαθήματα Τεχνολογίας Γυμνασίου θα ήθελα να καταθέσω μέσα από τις σελίδες αυτές, μερικές απλές και συνοπτικές σκέψεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος. Η εμπειρία μου περιορίζεται στο Β΄ και Γ΄ τρίμηνο του φετινού Σχολικού Έτους 2001-02, στα Γυμνάσια Λάππα, Λουσικών και Μαζαρακίου του Ν. Αχαΐας, στα οποία τοποθετήθηκα φέτος ως μόνιμος εκπαιδευτικός. Πολύ σύντομο το διάστημα μετρούμενο με χρονικά μεγέθη της εμπειρίας ενός εκπαιδευτικού, μακρόν δε μετρούμενο με άλλα μεγέθη, παιδαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία εκτυλίχθηκαν σε αυτό, όπως η εμπλοκή με το γνωστικό αντικείμενο, η κατάρτιση σχεδίων μαθήματος, η προσπάθεια υιοθέτησης μεθόδων για τη καλύτερη "ακαδημαϊκή" και "κοινωνική" μάθηση, η αξιολόγηση των μαθητών και των διδακτικών παρεμβάσεων. Όλα τα μεγέθη αυτά, ασφαλώς χρήζουν επισταμένης μελέτης και έρευνας προκειμένου να αναλυθούν επαρκώς, αλλά ενόψει του κέρδους που μπορεί να επιφέρει η μεταξύ των συναδέλφων ακόμα και απλή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, αποφάσισα να τα παραθέσω έστω και σύντομα. Μπορεί αυτή η παράθεση να είναι με μορφή καταιγισμού, μπορεί κάπου να υπάρχει μια μορφή εμβάθυνσης ενώ αλλού όχι, μπορεί κάποια από αυτά να φανούν πρωτότυπα ενώ άλλα κοινότυπα, αλλά όπως ανέφερα ο στόχος μου μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο είναι η ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν, επιδρούν, διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία αυτά ως "φρέσκιες ιδέες" του γράφοντος και ως μέτοχοι του κατ' εξοχήν μαθήματος των "λειτουργικών ιδεών", να αναφέρετε και τις δικές σας "ιδέες" προκειμένου το μαθησιακό αποτέλεσμα των διδακτικών μας παρεμβάσεων, να βελτιωθεί.

Στο τέλος, επισυνάπτονται οι φωτογραφίες* των μαθητών με τις κατασκευές τους, που αποτελούν και το κύριο μέρος αυτής της διαδικτυακής παρέμβασης… εκεί μπορούμε να "δούμε" και να "ακούσουμε" περισσότερα.

*Οι φωτογραφίες των έργων δημοσιεύονται στην on-line έκθεση έργων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ξεκινώντας ένα μάθημα η θέση των στόχων, το τι ζητάμε να επιτύχουμε μέσω της διδασκαλίας του, είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα πριν προχωρήσουμε τόσο στην οργάνωση και σχεδιασμό του όσο και στη διεξαγωγή του. Τι θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε από τους μαθητές; Παράλληλα θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι προκειμένου να μπορέσουμε στο τέλος να καταγράψουμε την επίτευξή τους. Μπορούν επίσης αυτοί οι στόχοι να έχουν διάφορες βαθμίδες επίτευξης από το μαθητή, ώστε να καταγραφεί και ο βαθμός επίτευξής τους.

Σχετικά με την Α΄ Γυμνασίου κάποιοι στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να είναι:

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να λάβει τη πρωτοβουλία ο μαθητής να επιλέγει ένα τεχνολογικό μέσο, για να το μελετήσει και να το κατασκευάσει (ώστε να ασκηθεί η ικανότητα του λήψης αποφάσεων)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του μέσου αυτού (ώστε να εκτιμήσει τη διαχρονική αξία αυτού του μέσου και να το εντάξει στη διαδικασία προόδου της τεχνολογίας)

dot.gif (52 bytes) να είναι ικανός να προσδιορίσει τα μέρη που συνθέτουν το μέσο που επέλεξε (ώστε να ασκηθεί η αναλυτική του σκέψη)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίσει τρόπους κατασκευής των μερών - τμημάτων του (ώστε να γνωρίσει ότι η κατασκευαστική διαδικασία ενός τμήματος κατασκευής μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικούς τρόπους και να μπορεί να καταγράφει τους τρόπους αυτούς)

dot.gif (52 bytes) να προτείνει κάποιους άλλους πιθανούς τρόπους για να κατασκευάσει κάτι (ώστε να ασκηθεί η ικανότητά του να εφευρίσκει τρόπους)

dot.gif (52 bytes) να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευάσει το κάθε τμήμα του (ώστε να μπορεί κατά περίπτωση να αξιολογεί τους διαφορετικούς τρόπους και να επιλέγει τρόπο για να κατασκευάσει κάτι)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει ο μαθητής τη κύρια χρήση του μέσου αυτού

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει ο μαθητής τις δευτερεύουσες χρήσεις αυτού του μέσου και να τις κατατάξει με κάποια κριτήρια (ώστε να προσεγγίσει τη κατανόηση της διαφορετικής αξίας των μέσων και την αξιολόγηση των μέσων βάση της χρήσης τους)

dot.gif (52 bytes) να περιγράφει ο μαθητής τα κριτήρια με τα οποία επέλεξε τον τρόπο για να κατασκευάσει τα μέρη του μέσου (ώστε να ασκηθεί στη περιγραφή του τρόπου που ακολουθεί για να λάβει κάποιες αποφάσεις και στη τεκμηρίωση της επιλογής του τρόπου αυτού)

dot.gif (52 bytes) να οργανώνει και να περιγράφει ο μαθητής επακριβώς τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και να καταρτίζει ένα χρονοδιάγραμμα για τη κατασκευή (ώστε να ασκηθεί στη παρουσίαση της διαδικασίας των κατασκευών και στον προγραμματισμό των ενέργειών του)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να σχεδιάζει τα μέρη ενός τεχνολογικού μέσου

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει τα "υλικά" που θα λάβουν μέρος στη κατασκευή, ως τμήμα του έργου

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει τα "μέσα" θα λάβουν μέρος βοηθητικά στη κατασκευή και δε θα μετέχουν στο τελικό έργο

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να κατασκευάσει ο μαθητής τα μέρη του μέσου (ώστε να ασκηθεί στην υλοποίηση των προγραμματισμένων ενεργειών του και στην επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί παρουσιάσει ο μαθητής τα μέρη της κατασκευής του

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να συνθέσει τα μέρη της κατασκευής (ώστε να αποκτήσει γνώσεις - δεξιότητες με τις οποίες να μπορεί να συνθέτει)

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να παρουσιάζει τη κατασκευή του

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να αιτιολογεί κάθε ενέργειά του, η οποία σχετίζεται με τη κατασκευαστική διαδικασία

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να συγκρίνει τη κατασκευή του με άλλες κατασκευές του ίδιου μέσου

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να εκτιμήσει μετά το πέρας της κατασκευής του τη ρεαλιστική δυσκολία για τη κατασκευή αυτού του μέσου

dot.gif (52 bytes) να εντάξει ο μαθητής το τεχνολογικό μέσο που επέλεξε στο σύνολο των τεχνολογικών μέσων που απαρτίζουν το σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό (ώστε να ασκηθεί η ικανότητά του να εντάσσει την επιμέρους γνώση στην ευρύτερη)

Σχετικά με την Β΄ Γυμνασίου δεδομένου ότι ο μαθητής έχει επιτύχει τους παραπάνω στόχους στην Α΄ Γυμνασίου, κάποιοι στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να είναι:

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να λάβει τη πρωτοβουλία ο μαθητής να επιλέγει μια παραγωγική μονάδα, για να τη μελετήσει και να κατασκευάσει τη μακέτα της

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει τις "πρώτες ύλες" που χρησιμοποιεί η μονάδα και τους τρόπους προμήθειάς τους

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει τις τα "παραγόμενα προϊόντα" και τους τρόπους διάθεσής τους

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να εντάσσει τη μονάδα σε έναν από τους τρεις τομείς παραγωγής

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας αυτής

dot.gif (52 bytes) να είναι ικανός να προσδιορίζει τα τμήματα που απαρτίζουν τη μονάδα

dot.gif (52 bytes) να είναι ικανός να προσδιορίζει τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων που συνθέτουν τη γραμμή παραγωγής

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να αναφέρει τις διαδοχικές μορφές από τις οποίες περνά ένα προϊόν σε μια παραγωγική μονάδα

dot.gif (52 bytes) να προτείνει κάποιους άλλους πιθανούς τρόπους για τη λειτουργία της μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να σχεδιάσει τις κατόψεις των τμημάτων της παραγωγικής μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να κατασκευάζει τη μακέτα της μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να αναφέρει τον τρόπο διοίκησης της μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να συγκρίνει τη μονάδα που μελέτησε με άλλες παραγωγικές μονάδες

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να εκτιμήσει μετά το πέρας της κατασκευής του τη ρεαλιστική δυσκολία για τη παραγωγή και διάθεση του προϊόντος της μονάδας

dot.gif (52 bytes) να μπορεί να προσδιορίζει τη σχέση που έχει η μονάδα με τις υπόλοιπες μονάδες που συγκροτούν το παραγωγικό σύστημα καθώς και με το περιβάλλον.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τα είδη των κατασκευών στην Α΄ Γυμνασίου μπορούν να αντληθούν από οπουδήποτε γύρω μας. "Οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας που μας βοηθά και είναι Τεχνητό Μέσο είναι και Τεχνολογικό Μέσο" : Αυτή τη πρόταση πρέπει να την εμπεδώσουν οι μαθητές προκειμένου να προχωρήσουν στην επιλογή της κατασκευής τους. Έτσι επιλέγουμε οποιοδήποτε Τεχνολογικό Μέσο και αν μπορούμε το κατασκευάζουμε όπως έχει ακριβώς, αλλιώς φτιάχνουμε ένα προσομοίωμά του, μια μακέτα και το μελετάμε. Η προσωπική μου άποψη στο σημείο αυτό, είναι ότι η κατασκευή ενός μέσου που μπορούν οι μαθητές να το κατασκευάσουν ως έχει ακριβώς υπερτερεί ως επιλογή, από τη κατασκευή ενός μέσου με μορφή προσομοιώματος - μακέτας. Αυτό συμβαίνει γιατί η ρεαλιστικότητα του μέσου εμπλέκει περισσότερο το μαθητή, ο μαθητής ενασχολείται με κάτι το οποίο μετά το τέλος της κατασκευής θα είναι λειτουργικό, θα ανταποκρίνεται στη χρήση του, ο μαθητής εκτιμά το πραγματικό βαθμό δυσκολίας για τη κατασκευή αυτού καθαυτού του μέσου όπως το γνωρίζει και το χρησιμοποιεί και γενικότερα επιτυγχάνονται περισσότεροι από τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Αυτό δε σημαίνει ότι η κατασκευή ενός ομοιώματος δορυφόρου ή τηλεόρασης για παράδειγμα δε μπορεί να εμπλέξει το μαθητή, ή ότι μέσω της κατασκευής τους δεν επιτυγχάνονται κάποιοι από τους παραπάνω ή /και άλλοι στόχοι - αλλά θεωρώ τη μακέτα κυρίως ως "μελέτη" και όχι "κατασκευή" και οι στόχοι που επιτυγχάνει αρμόζουν περισσότερο σε εκείνους της Β΄ Γυμνασίου.

Σχετικά με τα είδη των κατασκευών της Β΄ Γυμνασίου, μπορούν να αντληθούν είτε από παραγωγικές μονάδες που οι μαθητές γνωρίζουν και που πιθανόν υπάρχουν στη περιοχή, είτε από μονάδες που ενδιαφέρουν τους μαθητές από άποψη μελέτης. Στη πρώτη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών είναι πιο εύκολη, οπότε καλό είναι ο μαθητής να δώσει σημασία σε προτάσεις (βελτίωσης, αναβάθμισης, εκσυγχρόνισης κ.ά.). Στη δεύτερη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών είναι πιο δύσκολή και ο μαθητής εμπλέκεται πολύ με αυτή τη φάση της μελέτης, που είναι πολλές φορές εις βάρος άλλων φάσεων. Σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση των μονάδων με το ευρύτερο παραγωγικό σύστημα και με το περιβάλλον είναι πολύτιμη. Σχετικά με τον τριτογενή τομέα, θα μπορούσε και αυτός να εξεταστεί υπό το παραπάνω πρίσμα των παραγωγικών μονάδων, μια που και αυτός διαθέτει "πρώτες ύλες"- μέσα και "παράγει"- προσφέρει υπηρεσίες. Για τη καλύτερη κατανόηση των τομέων παραγωγής και τη μεταξύ τους συσχέτιση μπορεί να ανατεθεί η μελέτη μιας παραγωγικής μονάδας που να επεκτείνεται και στους τρεις τομείς παραγωγής. Δύο τέτοιες μελέτες με κάποια σχόλια, μπορείτε να δείτε στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες κατασκευών.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στην Α΄ Γυμνασίου οι κατασκευές ήταν κατεξοχήν ατομικές, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν ομάδες μαθητών προκειμένου να κατασκευάσουν κάτι. Τρεις ήταν οι λόγοι δημιουργίας αυτών των ομάδων: είτε η κατασκευή δεν ήταν τόσο απλή και ένας μαθητής δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει, είτε υπήρχαν ιδιαιτερότητες υποομάδων μαθητών μέσα στο τμήμα, είτε η κατασκευή ήταν κοινή για μια ομάδα μαθητών οπότε εργάστηκαν ατομικά υπό ομαδικό πλαίσιο. Στη Β΄ Γυμνασίου οι κατασκευές ήταν ομαδικές. Δημιουργήθηκαν ομάδες 3-4 μαθητών, τις οποίες οι μαθητές συνέστησαν μόνοι τους, προκειμένου να μελετήσουν τη μονάδα που επέλεξαν. Αυτά που αποκόμισα συνοπτικά, από τη λειτουργία των ομάδων είναι:

dot.gif (52 bytes) ομάδες οι οποίες αποτελούνταν μόνο από μαθητές γενικώς με υψηλή αξιολόγηση, απέδωσαν ομαδικό και ατομικό αποτέλεσμα το οποίο αξιολογήθηκε υψηλά

dot.gif (52 bytes) ομάδες που αποτελούνταν μόνο από μαθητές με γενικώς με χαμηλή αξιολόγηση, απέδωσαν ομαδικό και ατομικό αποτέλεσμα το οποίο αξιολογήθηκε χαμηλά

dot.gif (52 bytes) ομάδες που αποτελούνταν μόνο από μαθητές με γενικώς με μέτρια αξιολόγηση, απέδωσαν ομαδικό και ατομικό αποτέλεσμα το οποίο αξιολογήθηκε μέτρια

dot.gif (52 bytes) ομάδες από μαθητές υψηλής και χαμηλής αξιολόγησης, απέδωσαν και ομαδικό και ατομικό αποτέλεσμα που αξιολογήθηκε υψηλά

Βάσει των παραπάνω που αφορούν δείγμα περίπου 200 μαθητών και τη καταγραφή των επιμέρους συμπεριφορών των μαθητών στις ομάδες, μπορώ να συμπεράνω ότι η σύνθεση των ομάδων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μαθησιακό αποτέλεσμα και χαίρει περαιτέρω μελέτης. Από τις αρχικές μου παρατηρήσεις πάντως, διαφαίνεται ότι:

1. Όταν υπάρχει χρόνος για δεύτερη εργασία, ενδείκνυται ανασύσταση των ομάδων και
2. Οι ομάδες καλό είναι να απαρτίζονται από μαθητές διαφορετικής αξιολόγησης, διότι οι χαμηλής αξιολόγησης μαθητές α. παρακινούνται από τους μαθητές με υψηλή αξιολόγηση, β. αναλαμβάνουν μόνοι ή τους ανατίθενται εργασίες τις οποίες καλούνται να διεκπεραιώσουν, γ. βλέποντας το θετικό αποτέλεσμα της εργασίας - το οποίο ανήκει και σε αυτούς- αποκτούν υψηλή αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση.

Τις πρώτες φορές που λειτούργησαν οι ομάδες, σχεδόν όλες αντιμετώπισαν προβλήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, με τη οργάνωση, με την ιεραρχία, τον τρόπο παράθεσης των απόψεων και τη λήψη των αποφάσεων. Για το λόγο αυτό ένας αρχικός συντονισμός και επεξήγηση του ρόλου των ομάδων και των τρόπων που θα μπορούσαν να αποδώσουν θεωρείται απαραίτητος.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

Οι μαθητές μπορούν αρχικά να κληθούν από μόνοι τους να προτείνουν μια εργασία την οποία θα κάνουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στη Α΄ Γυμνασίου, όπου πολλοί μαθητές επιλέγουν "ακατόρθωτες" εργασίες τις οποίες εγκαταλείπουν αντιλαμβανόμενοι το ρεαλιστικό βαθμό δυσκολίας τους, όσο και στη Β΄ Γυμνασίου που οι μαθητές μπορούν να προτείνουν στην ομάδα τους τις προσωπικές τους επιλογές και να αποφασίσει η ομάδα για το ποιο θέμα θα επιλέξει.

Τα θέματα μετά την επιλογή τους και πριν την έναρξη της μελέτης τους, μπορούν να συζητηθούν στη τάξη. Με τον τρόπο αυτό επιλογής των θεμάτων, όσοι μαθητές δεν έχουν ακόμα επιλέξει θέμα, διευκολύνονται παίρνοντας ιδέες από τους συμμαθητές τους. Επίσης μπορεί ο διδάσκων να τους βοηθήσει προσανατολίζοντάς τους να επιλέξουν.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ

Δύσκολο πολλές φορές είναι οι μαθητές να βρουν πληροφορίες για το θέμα που επέλεξαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο διδάσκων μπορεί να τους υποδείξει τρόπους για να βρουν τις πηγές, τη χρήση του διαδικτύου, ή και να τους προσφέρει κάποιες πηγές. Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ένας μαθητής εξαρτώνται από το θέμα που μελετά, από τις ικανότητές του και από το χρόνο που αφιερώνει στην αναζήτηση αυτή. Δε θεωρώ ωστόσο ότι η στείρα συλλογή και παράθεση ολόκληρων αντιγραμμένων "κατεβατών", πρέπει να υποστηρίζεται ή/ και να αξιολογείται θετικά. Εξάλλου στην εποχή της πληροφόρησης, αυτό στο οποίο είθισται να ασκείται ο μαθητής δεν είναι η συγκέντρωση πληθώρας γνώσεων αλλά η ικανότητα συγκέντρωσης επιλεγμένων γνώσεων.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να γίνει καταγράφοντας το βαθμό κατά τον οποίο κατάκτησαν τους στόχους. Αναγράφοντας μάλιστα διάφορα επίπεδα κατάκτησης των, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε εύκολα την εικόνα του μαθητή, στο μάθημά μας και να ενημερώσουμε αυτόν καθώς και τους γονείς για το ποιο επακριβώς αποτέλεσμα μάθησης έχει ο μαθητής.

Έτσι αξιολογούνται αναλυτικά, αντίστοιχα προς τους στόχους, με διάφορους βαθμούς που μπορούμε να θέσουμε

dot.gif (52 bytes) η ικανότητά του να λαμβάνει αποφάσεις
dot.gif (52 bytes) η ικανότητά του να μπορεί να συλλέξει πληροφορίες
dot.gif (52 bytes) η ικανότητά του να εκτιμήσει τη διαχρονική αξία του μέσου που επέλεξε
dot.gif (52 bytes) η ικανότητά του να σκέφτεται αναλυτικά
dot.gif (52 bytes) η ικανότητά του να μπορεί να προσδιορίζει διαφορετικούς τρόπους κατασκευής κ.ο.κ.

Το βαθμό επίτευξης του κάθε στόχου μπορούμε να τον προσδιορίσουμε από

  1. τη καταγραφή των απόψεων του μαθητή μέσα στη τάξη,
  2. τη κατασκευή του και τη διαδικασία παρουσίασης της κατασκευής του σε κάθε στάδιο (όπου διαφαίνεται και την ικανότητά του να ερμηνεύει, να αιτιολογεί, να συγκρίνει, να ανάγει και να αξιολογεί),
  3. γραπτές εργασίες και καταγραφή των απόψεών του επί ορισμένων θεμάτων στη τάξη ή στο σπίτι
  4. κάποιο δελτίο εργασίας που του έχουμε αναθέσει να συμπληρώνει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής του.

Η ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κάθε παρουσίαση μιας κατασκευής σε οποιοδήποτε στάδιο δρά ανατροφοδοτικά τόσο για το μαθητή που παρουσιάζει, όσο και για αυτούς που παρακολουθούν τη παρουσίαση. Ωστόσο εάν υπάρχει η δυνατότητα μετά το τέλος κάθε κύκλου κατασκευών να παρατηρούν οι μαθητές αντίστοιχες κατασκευές μαθητών από άλλα σχολεία, αυτή είναι πολύτιμη. Σε αυτό ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει το διαδίκτυο όχι μόνο στο βαθμό να παρατηρούμε άλλες κατασκευές αλλά και στο βαθμό να παρακολουθούμε καταγεγραμμένες ή και απευθείας ακόμα, παρουσιάσεις άλλων κατασκευών.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η επίτευξη των περισσότερων στόχων προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Οποιεσδήποτε θέσεις, για το αν ευθύνεται ο διδάσκων γιαυτό ή όχι, δε μπορούν να αναλυθούν σε αυτές τις σελίδες αλλά θεωρώ κοινή τη πεποίθηση που καταλογίζει και στον εκπαιδευτικό ένα μέρος ευθύνης. Έτσι προσπαθώντας να βελτιώσουμε έστω το μέρος αυτό της ευθύνης καλούμαστε να αξιολογήσουμε τις διδακτικές μας παρεμβάσεις. Μερικές φορές διαπίστωσα ότι ήταν χρήσιμο να αναφερθούν οι στόχοι στους μαθητές για να γνωρίζουν και το πώς θα αξιολογηθούν, αλλά και το τι καλούνται να επιτύχουν. Με την αναφορά αυτή, εξέλαβα και μια μορφή αξιολόγησης των στόχων που σε πολλές περιπτώσεις με έκανε να τους επανεξετάσω και να τους τροποποιήσω. Έπειτα από τη παρουσίαση όλων των κατασκευών κατέγραψα τις "αυθόρμητες" απόψεις των μαθητών για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του μαθήματος. Ως θετικά ανέφεραν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατασκευάζοντας, τις γνώσεις για τη δημιουργία και την εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, τις γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των μέσων, τη δημιουργικότητα που αισθάνθηκαν κατά την εργασία τους, τη συνεργασία που έκαναν, τη μεθοδολογία που έμαθαν κατασκευάζοντας, την ενασχόληση με κάτι το καινούργιο. Ως αρνητικά ανέφεραν πρωτίστως τη "κακή" συμπεριφορά ορισμένων παιδιών που "χαλούσαν" το κλίμα στη τάξη και την άρνηση ορισμένων παιδιών να συνεργαστούν στις ομάδες και δευτερευόντως την έλλειψη υλικών και εργαστηριακών χώρων.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Οι φωτογραφίες* των κατασκευών λήφθηκαν μαζί με τους μοναδικούς και υπέροχους "δημιουργούς" τους που δίχως αυτούς άλλωστε δεν θα άξιζαν τίποτα. Αυτοί τις επέλεξαν, τις μελέτησαν, τις προσχεδίασαν, κατασκεύασαν τα επί μέρους τμήματα και τα συνέθεσαν, τις διακόσμησαν και έπειτα από πολλή σκέψη έγραψαν τόσα και τόσα για αυτές… Από αυτά βέβαια σας παραθέτω λίγα μα μεστά … τα οποία ελπίζω να σας γεννήσουν ιδέες και με χαρά να τις μοιραστώ μαζί σας.

*Οι φωτογραφίες των έργων δημοσιεύονται στην on-line έκθεση έργων.

Ευχαριστώντας σας,

Να αναγράψω τη φράση που συνεχώς έχω στο νου μου όταν αναφέρομαι στο μάθημα της Τεχνολογίας:
"Στη σημερινή εποχή της Τεχνο-κρατίας είναι καιρός να ευαισθητοποιηθούμε και να γίνουμε και λίγο Τεχνο-λογικοί."
Είναι η φράση που προέκυψε από το πρώτο μου μάθημα, όταν ένας μαθητής αναρωτήθηκε

- και τι σημαίνει Τεχνολογία;
- τι σημαίνει Λόγο-Τεχνία;

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΗΣ
klonis@panafonet.gr

 


 

 

..

 

 

...
..    ΤΕΧΝΟλογία 2001 - Spiros Papacharisis