techlogo.gif (1108 bytes)
.
back1.gif (57 bytes)       Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου
   Oδηγίες
   Γενικά Υπ.Ε.Π.Θ.
   Α' Γυμνασίου Π.Ι.
   Β' Γυμνασίου Π.Ι.

   Εργαστήριο
   Υλικό
   Λογισμικό
   Συνδέσεις
   Βιβλία
   Ιστορική αναφορά
   On-line
   Έκθεση Έργων

   Σχετικά
   Επικοινωνία

   Αρχική σελίδα
 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(και για όλους που ενδιαφέρονται για την τεχνική επαγγελματική και την τεχνολογική εκπαίδευση)

Νίκος Ηλιάδης
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Master in Engineering
Ph.D. Industrial Education Organization and Management
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας δεν διδάσκεται συγκεκριμένη ύλη σελίδα-σελίδα όπως στα παραδοσιακά μαθήματα. Οι μαθητές επιλύουν και μελετούν τεχνολογικά προβλήματα και κάνουν διάφορες κατασκευές, με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία παράλληλη με αντίστοιχες πρακτικές στην καθημερινή ζωή. Τη μεθοδολογία αυτή που εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες κριτικής εξέτασης εναλλακτικών τεχνο-οικονομικών λύσεων, επιδιώκεται να μπορούν να την εφαρμόσουν κατόπιν οι μαθητές και σε άλλες περιπτώσεις. Μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζουν, οι μαθητές αποκτούν πολλές γνώσεις κοινές για όλους, αλλά και γνώσεις διαφορετικές ο ένας από τον άλλο.

Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προβλέπεται στο πρόγραμμα τόσο για τις Α' και Β' Γυμνασίου όσο και για την Α' Λυκείου είναι σύγχρονο και ελαστικό, και προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να εργασθούν με πλούσια εκπαιδευτικά αποτελέσματα τόσο σε προηγμένα τεχνολογικά εργαστήρια, όσο και σε εργαστήρια με φτωχό εξοπλισμό.

Βεβαίως παραμένει βασικό πρόβλημα το γεγονός ότι δεν προβλέπονται ακόμη στον Ελληνικό χώρο προγράμματα τεχνολογικής εκπαίδευσης από την νηπιακή ηλικία μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως συμβαίνει σε προηγμένες χώρες όπου το μάθημα της τεχνολογίας είναι βασικό μάθημα "κορμού", σε συνδυασμό με την έλλειψη πανεπιστημιακών σχολών.

Ο καθηγητής του μαθήματος της τεχνολογίας έχει έναν δυσκολότερο ρόλο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο για τη διδασκαλία παραδοσιακών μαθημάτων που διδάσκονται σελίδα-σελίδα. Έχει το ρόλο του καθοδηγητή των μαθητών στη διερεύνηση μιας μεγάλης ποικιλίας τεχνολογικών θεμάτων, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζει και ο ίδιος για πρώτη φορά.

Η πραγματικότητα αυτή σε συνδυασμό με την έλλειψη πηγών πληροφόρησης που παρατηρείται στον Ελληνικό χώρο δημιουργούν πολλές δυσκολίες για το βασικό αυτό μάθημα της σύγχρονης εποχής.

Το δίκτυο INTERNET μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και να βοηθήσει την παραπέρα ανάπτυξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Η διεύθυνση http://www.iteawww.org του "Διεθνούς Συλλόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης" (International Technology Education Association ΙΤΕΑ) με έδρα την πολιτεία Virginia των ΗΠΑ, είναι από τις περισσότερο χρήσιμες διευθύνσεις.

Μέσω της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης ο επισκέπτης μπορεί να προσεγγίσει πανεπιστημιακά προγράμματα, βιβλία, κατασκευές και μελέτες των μαθητών, εταιρείες που παράγουν εξοπλισμό, εποπτικά μέσα, βιβλία, σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με την τεχνολογική εκπαίδευση που εφαρμόζονται σε διάφορα σχολεία των ΗΠΑ και στον κόσμο.

Σε πολλές χώρες υπάρχει κωδικοποιημένος κατάλογος επαγγελμάτων που ασκούνται στην αγορά εργασίας και σχετική πληροφόρηση και περιγραφή για τα επαγγέλματα αυτά.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oalj.dol.gov/libdot.htm μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στον πλήρη και αναλυτικό κατάλογο των επαγγελμάτων καθώς και συνοπτικές περιγραφές δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάλογοι της μορφής αυτής εξασφαλίζουν διαφάνεια και σαφήνεια στην αγορά εργασίας , ενώ διευκολύνουν και την επικοινωνία αφού υπάρχει ένα κοινό σύστημα αναφοράς.

Για τους μαθητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης που μπορούν να διαβάσουν Αγγλικά προσφέρεται στη διεύθυνση αυτή μια αναλυτική περιγραφή της αγοράς εργασίας μέσω της αναλυτικής περιγραφής όλων σχεδόν των επαγγελμάτων. Κάνοντας "κλικ" για παράδειγμα στα επαγγέλματα με κωδικό από 001.061-010 μέχρι 024.364-010 έχει έναν κατάλογο με επαγγελματικά προφίλ για δεκάδες επαγγέλματα στον τομέα "τεχνικό", "μάνατζμεντ" κ. ά.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.technologyindex.com/education/home_page.htm
μπορεί ο επισκέπτης να προσδιορίσει μια ποικιλία από "έργα" για το μάθημα της τεχνολογίας κάνοντας "κλικ" στα κατάλληλα σημεία.

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται μπορούν να κατασκευάσουν ακολουθώντας οδηγίες μέχρι και "κινούμενο ρομπότ" που ελέγχεται από προσωπικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό.

Υποδιαίρεση της παραπάνω διεύθυνσης είναι η : http://www.technologyindex.com/education/home_store.htm
Αν διαλέξει κανείς στη διεύθυνση αυτή να ακολουθήσει τη διακλάδωση του "τσιπ" ελέγχου FT639, ή τη διεύθυνση : http://technologyindex.com/education/store/
robotics/ft639chip.html
θα οδηγηθεί σε εφαρμογές του "τσιπ" αυτού ελέγχου. ·

Στη διεύθυνση: http://www.technologyindex.com/education/
store/mechanic/crank.htm
μπορεί κανείς να βρει χρήσιμα έργα για τους μαθητές του μαθήματος της τεχνολογίας.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.woodweb.com/ δίνεται πληροφόρηση για τη βιομηχανία κατασκευών από ξύλο.

Το εργαστήριο εκπαιδευτικού υλικού του Μισούρι (The Instructional Materials Lab - The University of Missouri) στην διεύθυνση: http://www.iml.coe.missouri.edu/~iml/.

Το εργαστήριο εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστημίου Μισούρι έχει έναν κύριο ρόλο στη σχεδίαση και δημοσίευση προγραμμάτων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί ακαδημαϊκούς, καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, Διοικητικούς διευθυντές, τη βιομηχανία, Κυβερνητικές υπηρεσίες, προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Διάφορα πακέτα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί, χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και σε αρκετές άλλες χώρες. ·

Ο Σύνδεσμος για Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην διεύθυνση: http://www.okvotech.org/mavcc/home.htm.

Ο σύνδεσμος MAVCC (Multistate Academic and Vocational Curriculum Consortium) είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο, που παράγει και διανέμει εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάζεται με βάση την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Το Κέντρο για την επαγγελματική έρευνα και ανάπτυξη (Center for Occupational Research and Development CORD): στην διεύθυνση: http://www.cord.org/.

Το κέντρο για την επαγγελματική έρευνα και ανάπτυξη (CORD) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ερευνητική δουλειά του κέντρο δίνει έμφαση σε προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές για το χώρο της εργασίας του μέλλοντος που θα κυριαρχείται από την τεχνολογία.

Το Κέντρο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με στόχο την απασχόληση (The Center on Education and Training for Employment - Ohio State University) στην διεύθυνση: http://www.cete.org/.

Το κέντρο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με στόχο την απασχόληση είναι μια πρώτης τάξεως πηγή πληροφόρησης για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται στο χώρο της εργασίας και χρειάζονται για να πετύχει ο εργαζόμενος σε μια δυναμική οικονομία. Προσφέρει προγράμματα, πληροφόρηση, κατάρτιση, αξιολόγηση των προγραμμάτων, και μέσα και υπηρεσίες αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

Ο Εκδοτικός οίκος Glencoe-McGraw-Hill στην διεύθυνση: http://www.glencoe.com/. Ο εκδοτικός οίκος Glencoe/McGraw-Hill είναι από τους κύριους εκδοτικούς οίκους στις ΗΠΑ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 6-12). Δημοσιεύει επίσης εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στις επιχειρήσεις, το εμπόριο, τα τεχνικά σχολεία και για τα κολέγια με 2 χρόνια διάρκεια φοίτησης.

Ο Εκδοτικός οίκος Goodheart-Willcox στην διεύθυνση: http://www.goodheartwillcox.com/. Ο εκδοτικός οίκος Goodheart-Willcox είναι ένας κύριος εκδοτικός οίκος στον τομέα των βιομηχανικών τεχνών, και στον τομέα της μόρφωσης καταναλωτού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα βιβλία του χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στην εκπαίδευση.

Στην διεύθυνση: http://ericir.syr.edu/Virtual/Lessons/Mathematics/
Applied_Math/
βρίσκεται η συλλογή σχεδίων μαθήματος της AskEric Lesson Plans που περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 μοναδικά σχέδια μαθήματος που έχουν γραφεί και υποβληθεί από καθηγητές από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην διεύθυνση: http://www.educ.state.ak.us/tls/
integrator.html
βρίσκεται το σύστημα ανάπτυξης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Alaska. Το σύστημα ανάπτυξης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Alaska είναι μια διαδικασία κατασκευής ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε εκπαιδευτικές προδιαγραφές.

Είναι δυνατόν να έχει κανείς μια περιγραφή του συστήματος, των στόχων του και των στοιχείων του, διαβάζοντας ή τυπώνοντας το σχετικό υλικό. Ο στόχος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού είναι να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές, από διοικητικούς υπεύθυνους του εκπαιδευτικού συστήματος, και από εκπαιδευτικούς συμβούλους που εργάζονται με μαθητές τάξεων 9-12.

Στην διεύθυνση:
http://www2.hawaii.edu/suremath/k4_12dir/k4_12menu.html βρίσκει κανείς την επίλυση προβλημάτων του 21ου αιώνα (21st Century Problem Solving). Αναλυτική διαδικασία επίλυσης αλγεβρικών προβλημάτων για μαθητές τάξεων 3-12.

Στην διεύθυνση: http://cfaa.bridges.com/ βίσκει κανείς πληροφορίες για χρήση δικτύων μάθησης (Apply Learning Network). H Επίσκεψη στο δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα σπουδαίες ιδέες σχετικά με τη διάρθρωση σχεδίων μαθήματος. Τα σχέδια αυτά συνδέουν τη μάθηση στην τάξη με την πραγματική ζωή και τις εφαρμογές στον πραγματικό χώρο της εργασίας.

Μία επιχείρηση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση βρίσκεται στην διεύθυνση: http://7-12educators.miningco.com/msub1plnbusiness.htm
?pid=2812&cob=home
. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται στις επιχειρήσεις, τις βιομηχανικές τέχνες, και τα σχέδια μαθήματος για τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

Σύνδεσμοι με το διάστημα, της ΝΑSA (NASA Spacelink) στην διεύθυνση: http://spacelink.nasa.gov/.index.html. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι η καρδιά των διασυνδέσεων της NASA με το διάστημα και του επίσημου κέντρου της με το τμήμα ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων της NASA και με το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της NASA. Η βιβλιοθήκη είναι επίσης ένας οδηγός για τις πηγές πληροφόρησης της NASA που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΙΝΤΕRNET , με εκατοντάδες σελίδες που αναφέρονται σε διάφορα τεχνολογικά θέματα.

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation) στη διεύθυνση: http://www.nsf.gov/. Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός των ΗΠΑ, που έχει την ευθύνη για την προώθηση των επιστημών και των γνώσεων μηχανικού, μέσω προγραμμάτων στα οποία επενδύονται περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, σε περίπου 20.000 ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των επιστημών και του μηχανικού.

NOVA Online στην διεύθυνση: http://www.pbs.org/wgbh/nova/index.html. Η σελίδα αυτή περιέχει χρήσιμη πληροφόρηση για καθηγητές.

Το Εθνικό Συμβούλιο καθηγητών Μαθηματικών (National Council of Teachers of Mathematics) στην διεύθυνση: http://www.nctm.org/. Για περισσότερα από 75 χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών Μαθηματικών έχει αφιερωθεί στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών. Αναγνωρίζεται για το ρόλο του και τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα μαθηματικά σε όλους τους μαθητές, καθώς επίσης και να προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τους καθηγητές των μαθηματικών να προοδεύσουν επαγγελματικά.

Το βήμα των Μαθηματικών στην διεύθυνση: http://forum.swarthmore.edu/. Το βήμα των μαθηματικών είναι ένας οργανισμός που χρηματοδοτείται μερικώς από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, και φιλοξενείται από το Κολέγιο Swarthmore.

Έχει δημιουργηθεί για να συνεισφέρει στους καθηγητές των μαθηματικών, στους ενδιαφερόμενους εθελοντές και στις διάφορες ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες.

Το γραφείο των ΗΠΑ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων στην διεύθυνση: http://www.ed.gov/offices/OVAE/. Η θέση αυτή προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη χρηματοδότηση και τα γεγονότα που συμβαίνουν στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Σύνδεσμος για την επαγγελματική καριέρα και την τεχνική εκπαίδευση στην διεύθυνση: http://www.avaonline.org/. Ο Σύνδεσμος για την επαγγελματική καριέρα και την τεχνική εκπαίδευση, είναι ο μεγαλύτερος Εθνικός εκπαιδευτικός σύνδεσμος που είναι αφιερωμένος στην εκπαίδευση που προετοιμάζει νέους και ενηλίκους για επαγγέλματα. Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό.

Τεχνικές κατευθύνσεις στην διεύθυνση: http://www.techdirections.com/.

Η μόνη εφημερίδα στις ΗΠΑ για καθηγητές και διευθυντές στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, και της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο επισκέπτης της ηλεκτρονικής αυτής θέσης μπορεί να προσδιορίσει ποια είναι τα σύγχρονα θέματα που συνδέονται με τα επαγγέλματα και την τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση.

Πρόσφατο δίκτυο σχολείων της περιφέρειας στην διεύθυνση: http://www.bpic.org/nuhs/sites/. Περιγραφή των σχολείων σε όλη την έκταση των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν σύγχρονες και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Δίκτυο σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ που συνδυάζουν μαθήματα για ακαδημαϊκές σπουδές με σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση με στόχο να βελτιώσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές στην διεύθυνση: http://www.sreb.org/programs/hstw/high.html.

Η Εγκυκλοπαίδεια του αυτοκινήτου - Πέρα από τα βασικά στην διεύθυνση: http://www.autosite.com/garage/encyclop
/tocdoc.asp
. Θέση πληροφόρησης σχετικά με θέματα Αρχιτεκτονικής, Μηχανικού και Κατασκευών στην διεύθυνση: http://www.aecinfo.com/. Διασύνδεση με όλα τα είδη της πληροφόρησης σχετικά με θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολιτικού Μηχανικού, και Κατασκευών.

Το περιοδικό του κατασκευαστή στο δίκτυο στην διεύθυνση: http://www.builderonline.com/

Δημοφιλείς μηχανολογικές εφαρμογές στην διεύθυνση: http://www.popularmechanics.com/
Ο Κόσμος της εκπαίδευσης στην διεύθυνση: http://www.education-world.com/. Πού πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί για να μάθουν. Διασυνδέσεις με περισσότερες από 100,000 θέσεις για εκπαιδευτικούς στο δίκτυο.

Το δίκτυο των καθηγητών στην διεύθυνση: http://www.teachnet.org/docs.cfm. Το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο. Είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπαίδευση στις καλές τέχνες στην διεύθυνση: http://www.artsednet.getty.edu/. Δίκτυο για τις καλές τέχνες που υποστηρίζει την εκπαίδευση στις καλές τέχνες από το εκπαιδευτικό ίδρυμα Getty για τις καλές τέχνες.

Το "σφαιρικό σχολείο" στην διεύθυνση: http://www.gsh.org/. Ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δίνει έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών για υποστήριξη της διαδικασίας της μάθησης.

Η δημόσια βιβλιοθήκη του δικτύου Internet στην διεύθυνση: http://www.ipl.org/. Η δημόσια βιβλιοθήκη του δικτύου Internet είναι η πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη του δικτύου, με μεγάλη ποσότητα χρήσιμης πληροφόρησης.

3. Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναφέρεται στη βιβλιογραφία και το ζούμε όλοι μας, ότι η τεχνολογική γνώση παράγεται με εκρηκτικούς ρυθμούς και επιφέρει ραγδαίες μεταβολές στην καθημερινή ζωή. Η τεχνολογία της πληροφόρησης προσφέρει τη δυνατότητα η εκρηκτικά αυτή παραγόμενη γνώση να "κυκλοφορεί" και να διαχέεται μεταξύ των πολιτών στη διεθνή κοινότητα.

Η πληροφορική, το δίκτυο INTERNET, οι βάσεις δεδομένων έχουν ένα κύριο ρόλο στη διάχυση της τεχνολογικής γνώσης σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Όμως η τεχνολογική γνώση που παράγεται με ολοένα και μεγαλύτερη ταχύτητα, παράγεται, κωδικοποιείται και καταχωρείται στις διάφορες βάσεις πληροφόρησης κυρίως στην Αγγλική γλώσσα η οποία είναι και η περισσότερο εμπορική γλώσσα. Έτσι, και προκειμένου τα στελέχη σε διάφορους τομείς ( εκπαίδευση, παραγωγή, κατασκευές, βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.ά.) να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη ραγδαία εξελισσόμενη γνώση και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα Αγγλικά.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών για πρόσβαση στη διεθνή γνώση και την πληροφόρηση, είναι βασική ανάγκη για χώρες που έχουν μικρό αριθμητικά πληθυσμό. Για τις χώρες αυτές δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για μετάφραση της παραγόμενης γνώσης κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Επιπλέον, οι αργοί ρυθμοί της παραδοσιακής μετάφρασης δεν μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες που αλλάζουν με μεγάλες ταχύτητες.

Διάφορες θέσεις στο δίκτυο INTERNET αναφέρονται σε θέματα και διαδικασίες εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως η διεύθυνση: http://www.svtc.org.uk/modlang

Η θέση αυτή περιλαμβάνει:

Νέα και πορίσματα μελετών διεθνούς ομάδας που ασχολείται και διαχειρίζεται θέματα των γλωσσών.

Κείμενα σχετικά με θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες γλώσσες.

Αναφορά σε χρήσιμο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό που συνδέεται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών καθώς και τις διαδικασίες.

Δυνατότητες συμμετοχής σε συζητήσεις για θέματα ξένων γλωσσών μέσω του δικτύου.

Στη διεύθυνση: http://www.language-course-finder.com περιλαμβάνεται κατάλογος από περισσότερα από 5.300 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο που προσφέρουν φροντιστηριακά μαθήματα για εκμάθηση γλωσσών σε "αλλοδαπούς" μαθητές, και θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικές πηγές εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσω του δικτύου INTERNET.

Όλα τα ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες μπορούν να ζητήσουν να καταχωρηθούν στη διεύθυνση αυτή δωρεάν.

Το Νοέμβριο του 1999 οργανώνεται στο Βερολίνο η 12η ετήσια διεθνής έκθεση για τις γλώσσες και τον πολιτισμό, σε στόχο την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων σε ξένες γλώσσες στην Ευρώπη.

Λεπτομέρειες για την ετήσια αυτή δραστηριότητα με τίτλο "EXPOLINGUA BERLIN", βρίσκει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.expolingua.com

Η έκθεση οργανώνεται από τον οργανισμό ICEF που οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια εργασίας, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον πολιτισμό και τις γλώσσες, ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, ανάλυση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εκπαιδευτικού βοηθητικού εξοπλισμού, τηλε-εκπαίδευση κ.ά.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού ICEF είναι: http://www.icef.com

Σύμφωνα με το πνεύμα των οργανισμών αυτών, ο όρος "ξένες γλώσσες" δεν δικαιολογείται πλέον ως όρος για τις γλώσσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος "τοπικές γλώσσες" θεωρείται ότι είναι περισσότερο σωστός και ακριβής. Η εκμάθηση άλλων γλωσσών δεν είναι πλέον απλά μια επιλογή, αλλά κάτι το υποχρεωτικό προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επιτυχία στο επάγγελμα και στη ζωή γενικότερα. Η εκμάθηση άλλων γλωσσών είναι πλέον μια σημαντική ευθύνη των νέων γενεών και μια απαίτηση για ειρηνική συνεργασία μεταξύ των εθνών καθώς και για ανάπτυξη των αγορών. Η γνώση το λιγότερο μιας άλλης γλώσσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον ως πρόσθετη ικανότητα, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα επαγγέλματα και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας.

Στην έκθεση EXPOLINGUA BERLIN του έτους 1998, συμμετείχαν περισσότεροι από 100 φορείς που προέρχονταν από 30 χώρες και παρουσίασαν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσίασαν κυμαίνονταν από μαθήματα εκμάθησης άλλων γλωσσών, μέχρι εκπαιδευτικό υλικό που συνδέεται με τη διδασκαλία, λογισμικό εκμάθησης γλωσσών, πολυμέσα, λεξικά, υπηρεσίες εγγραφής σε πανεπιστήμια για σχετικές σπουδές κ.ά. Η έκθεση EXPOLINGUA BERLIN του έτους 1999, θα συνοδεύεται από λεπτομερές σεμινάριο του Γερμανικού Συλλόγου καθηγητών ξένων γλωσσών, με θέματα όπως: Οι μαθητές της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι άλλες γλώσσες, επαγγελματίες που χρειάζονται να μάθουν μια άλλη γλώσσα, γλώσσες για εργαζομένους σε γραφεία ταξιδιών, γλώσσες για δημοσιογράφους σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, γλώσσες για μεταφραστές και διερμηνείς, γλώσσες για επισκέπτες και τουρίστες, γλώσσες για παραγωγούς λογισμικού εκμάθησης γλωσσών, συστήματα πληροφόρησης για εκμάθηση γλωσσών μέσω του δικτύου INTERNET κ. ά.

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο...

 

 

 

...
..    ΤΕΧΝΟλογία 2001 - Spiros Papacharisis