techlogo.gif (1108 bytes)
.
back1.gif (57 bytes)       Τόπος δικτύου για την ΤΕΧΝΟλογία Γυμνασίου
   Oδηγίες
   Γενικά Υπ.Ε.Π.Θ.
   Α' Γυμνασίου Π.Ι.
   Β' Γυμνασίου Π.Ι.

   Εργαστήριο
   Υλικό
   Λογισμικό
   Συνδέσεις
   Βιβλία
   Ιστορική αναφορά triangle.gif (56 bytes)
   On-line
   Έκθεση Έργων

   Σχετικά
   Επικοινωνία

   Αρχική σελίδα
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
 
"Αξιολόγηση του μαθήματος της Τεχνολογίας στα γυμνάσια
κατά την πειραματική εφαρμογή"
της Κούλας Κασιμάτη
Έκδοση Υπ.Ε.Π.Θ. - Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως - Αθήνα 1980

2. Απόσπασμα από την εισαγωγή της έκδοσης

Στα πλαίσια της πρόσφατης εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως και της εννεάχρονης υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως με το Νόμο 309/1976 καθιερώνεται το μάθημα της Τεχνολογίας και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Κατά το σχολικό έτος 1977-78 για πρώτη φορά το μάθημα αυτό άρχισε να διδάσκεται δοκιμαστικά σε τέσσερα Γυμνάσια της περιοχής της πρωτεύουσας που το παρακολούθησαν 518 μαθητές της πρώτης τάξεως και των δύο φύλλων. Το επόμενο σχολικό έτος 1978-79 το μάθημα συνεχίστηκε στη δεύτερη τάξη στα ίδια σχολεία που το παρακολούθησαν 456 μαθητές και σε άλλα 13 Γυμνάσια της επαρχίας, στα οποία μαζί με τα τέσσερα πρώτα παρακολούθησαν το μάθημα 2.153 μαθητές της πρώτης τάξεως. Τη φετινή χρονιά 1979-80 ο πειραματισμός συνεχίστηκε στα σχολεία που είχαν επιλεγεί την πρώτη χρονιά και το μάθημα το παρακολούθησαν 360 μαθητές στην πρώτη τάξη, 336 στη δεύτερη και 362 στην Τρίτη. Το μάθημα διδάχτηκε και στα δύο εξάμηνα από δύο ώρες, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα, όπως δίνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Το μάθημα της Τεχνολογίας θεωρείται κλάδος της Γενική Εκπαιδεύσεως και όχι της Τεχνικής ή της Επαγγελματικής. Αντλεί το περιεχόμενό του από την τεχνολογική και βιομηχανική υποδομή της χώρας μας και βασίζεται στην εμπειρία του εργαστηρίου, η οποία άλλωστε αποτελεί και το βασικό λόγο υπάρξεώς του μέσα στο σχολικό χώρο.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν:

  1. Επιδεξιότητα στα χέρια, σύμμετρη με τη νοητική ανάπτυξη, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της εσωτερικής παρορμήσεως του ανθρώπου για επινόηση και χρήση υλικών και κατασκευών που ανταποκρίνονται σε πρακτικές του ανάγκες.
  2. Άμεση από πρώτο χέρι αντίληψη του τεχνολογικού σχεδιασμού, των βιομηχανικών μεθόδων, καθώς και των περιοριστικών και ανταγωνιστικών παραγόντων που υπεισέρχονται στην αντιμετώπιση κάθε πρακτικού προβλήματος.
  3. Επίγνωση των επιπτώσεων της τεχνολογικής και βιομηχανικής προόδου πάνω στη ζωή του ατόμου, την οικογένεια και το περιβάλλον, αλλά και προσωπική αντίληψη των κοινωνικών δεξιοτήτων (συμπεριφορά – επικοινωνία) που συνεπάγεται η πρόοδος.
  4. Γνώση και κατανόηση της τεχνολογίας και της βιομηχανίας ως αναπόσπαστων μερών της πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπου.
  5. Έξεις και συνήθειες που σχετίζονται με τη συστηματική μεθόδευση και την ασφαλή εκτέλεση μιας εργασίας1

Το μάθημα της Τεχνολογίας δανείστηκε στοιχεία από ανάλογα ξένα προγράμματα, τα οποία θεωρήθηκε ότι ταίριαζαν στην ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα για το πρόγραμμα της πρώτης και της τρίτης τάξεως του φετινού σχολικού έτους βάση αποτέλεσε η κλασική εμπειρία στην Αμερική πάνω σ’ αυτά τα θέματα. Το πρόγραμμα της δευτέρας τάξεως στηρίχτηκε στο ειδικό πρόγραμμα γνωστό ως “Maryland plan”.

Η ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο προγράμματα τοποθετείται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης και της τρίτης τάξεως οι μαθητές διδάσκονται και πρακτικά εξασκούνται με βάση ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, εγκεκριμένο και αυστηρά οριοθετημένο. Αντίθετα το πρόγραμμα του Maryland αφήνει ελεύθερο το μαθητή να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εργαστεί, να αυτενεργήσει και να εκδηλώσει έτσι τις ειδικές προτιμήσεις, κλίσεις και ικανότητες που έχει με τη καθοδήγηση βέβαια του καθηγητή του.

Είναι φανερό ότι η οριστική προσαρμογή των προγραμμάτων στις ελληνικές συνθήκες πρέπει να γίνει μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού κατά την πειραματική φάση, αξιολόγηση την οποία επιχειρούμε με αυτή τη μελέτη.

.................................

 

 

..

..        ΤΕΧΝΟλογία 2001 - Spiros Papacharisis