ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Αγιος, Αγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, άξιος είσαι Κύριε να πάρεις τη βασιλεία διότι Εσύ έκτισες τα πάντα και δια του ονόματός σου υπάρχουν και εκτίσθησαν. Δόξα σοι τω δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία. Αγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων αφέσει παράσχει τας ψυχάς ημών. Τείχισον  ημάς αγίοις σου αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα και εις την επίγνωσιν της πίστεως, της αγάπης, της ταπείνωσης, των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων, της σοφίας και της απροσίτου δόξης σου, ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ είπας Κύριε, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται και ως απολύτως αληθής σου ζητούμε:

    1) να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας,

2)  να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας,

3)  να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα ημών και

4)  να πραγματοποιηθεί η ανάστασις πρώτα των εν Κυρίω κοιμηθέντων ώστε να εισέλθουν στην κατάπαυση χωρίς κρίση και δεύτερον όλων των κοιμηθέντων ανθρώπων του κόσμου εις κρίσιν ζώντων και νεκρών.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς∙ αγιασθήτω το όνομά σου∙ ελθέτω η βασιλεία σου∙ γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης∙ τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον∙ και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών∙ και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Πατέρα μας Αγιε, σε ευχαριστούμε διότι Εσύ έδωσες εις ημάς την μέγιστην αποστολή όλων των αιώνων ώστε να έλθουμε εις επίγνωσιν αληθείας, ίνα δια της προσευχής να αιτούμε και να ζητούμε και να κρούομε τα άνω. Συ είπας Κύριε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εν τω μέσω αυτών είσαι και Συ και ημείς είμαστε πάνω από δύο εδώ. Καθίσαμε Κύριε ομοθυμαδόν στον άγιο χώρο που σήμερα πιστεύουμε ότι Εσύ θα έρθεις να μας ευλογήσεις, όπως πίστευαν και οι Απόστολοί σου και έμειναν ομοθυμαδόν κατά εντολή σου στο άγιο ανώγειο, όπου έλαβαν δυνάμεις Πνεύματος Αγίου και δόξασαν το όνομά σου στα πέρατα του κόσμου. Και εμείς σήμερα εδώ πιστεύουμε Κύριε ότι θα στείλεις το Άγιο Πνεύμα ώστε δια αυτού να εξελιχθούμε πνευματικά, ώστε να ανοίξουν οι πνευματικοί οφθαλμοί και ο διάχυτος σοφίας θεϊκός, πνευματικός νους. Είπες όμως Κύριε όταν ζητάμε το Αγιο Πνεύμα να έχουμε επίγνωση στο τι ζητάμε ώστε να κάνουμε καλή χρήση των καρπών, των χαρισμάτων και των σημείων που το διέπουν. Η οποία καλή χρήση θα εξασφαλίσει εις ημάς και εις τους συνανθρώπους μας άπειρη σοφία, άπειρη αγάπη και άφθαρτη, αιώνια ζωή. Πιστεύουμε Κύριε ότι σήμερα έχουμε ένα πολύ μικρό μέρος της άπειρης σοφίας σου και του άπειρου ελέους σου τα οποία εννοήσαμε δια του Ευαγγελίου. Σου ζητούμε σήμερα μέσα από την μεγάλη αγάπη σου και το άπειρο έλεός σου που φανερώνεις εις ημάς, την επισκίαση του Αγίου Πνεύματός σου στον χώρο αυτό ώστε να δυνάμεθα από εδώ και στο εξής να ζωοποιούμε εις το εκατονταπλάσιο τις άγιες αρετές σου, τις οποίες φέρνοντας εις ημάς και εις τους συνανθρώπους μας εξασφαλίζοντας εις ημάς την άπειρη σοφία σου, το μέγα έλεος, την άπειρη αγάπη και τελευταία την άπειρη και άφθαρτη και αθάνατη, αιώνια ζωή. Κύριε το έλεός σου, το έλεός σου, το έλεός σου να επισκιάσει σήμερα και πάντα όλους ημάς στο χώρο αυτό ώστε να έρθουμε στο αγιαστήριό σου καθαροί. Συγχώρεσε Κύριε εις ημάς τα εκούσια και ακούσια λάθη μας και αμαρτήματά μας. Κύριε ελθέ στη ζωή μας και βοήθησέ μας ώστε να φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας και να γίνουμε σκεύη εκλογής. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απροσίτου δόξης ώστε να αποκτήσουμε την αιώνια σφραγίδα των τέκνων του Θεού. Κύριε παρέλαβέ μας και στείλε εν δυνάμει το Άγιο Πνεύμα στο χώρο που βρισκόμαστε, σε όλα τα παιδιά που είναι γονατιστά εδώ. Κύριε γίνε σύντροφος και σύμβουλος στον αγώνα μας ώστε να φτάσουμε την ημέρα τη δική σου, τη μεγάλη και επιφανή όπου η αγάπη και η άφθαρτη ζωή θα βασιλεύουν παντού.

Δόξα εις τον Πατέρα, δόξα εις τον Υιόν, δόξα εις το Άγιον Πνεύμα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια…………………             

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

 

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ. ΕΝΩΤΙΣΟΝ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ. ΣΥ ΕΙΠΑΣ ΚΥΡΙΕ << ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ>> ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΞΑΓΑΓΕ ΕΚ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΑΣΤΕ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ. ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΟΥ. ΑΜΗΝ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΕΙΧΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ. ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΗΓΑΛΛΙΑΣΕΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΕΤΙ  ΔΕ ΚΑΙ Η ΣΑΡΞ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΠΑΥΘΗ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ, ΟΥΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΙΔΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ. ΕΦΑΝΕΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΕΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΤΕΡΠΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ, ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥ ΔΕ ΔΙΑΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΩΣ ΙΜΑΤΙΟ ΠΑΛΑΙΩΘΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΒΟΛΕΩΝ ΤΥΛΙΞΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣΟΝΤΑΙ ΣΥ ΔΕ Ο ΑΥΤΟΣ Η ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΚΛΕΙΨΟΥΣΕΙ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΩΝ, Ο ΗΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ. ΑΞΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΕΚΤΙΣΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΘΗΣΑΝ. ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΚΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΥΜΝΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΣΟΥ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΕΙΧΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ. ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ Η ΣΑΡΞ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΠΑΥΘΗ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ, ΟΥΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΙΔΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ. ΕΦΑΝΕΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΕΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΤΕΡΠΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ.

 

 

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

 

ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟ

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ, ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ΑΞΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΕΚΤΙΣΕΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΘΗΣΑΝ. ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ. ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΚΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΥΜΝΩΝ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΣΟΥ. ΟΣΑ ΜΕΓΑΛΥΝΘΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΣ. ΠΡΟΟΡΟΜΗΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΟΤΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΕΣΤΙ ΙΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΓΝΩΡΙΣΑΣ ΜΟΥ ΟΔΟΥΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ. ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ.

ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ. ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΤΗΝ ΑΚΟΥΟΜΕ, ΤΗΝ ΠΙΑΝΟΥΜΕ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΟΜΕ, ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΑΝΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ. ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΠΟΡΙΑ, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΓΕΜΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΓΑΘΑ. ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΟΥ ΕΓΩ ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΣΑΣ, Ο ΘΕΟΣ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΕΙ, ΤΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΑΚΙ, ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΕΝΑΝ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΑ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΑΒΥΣΣΟΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ ΕΣΧΑΤΗ ΑΛΛΑ ΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΩΝΑΝ ΑΝΑΓΑΓΕ ΚΥΡΙΕ ΕΚ ΦΘΟΡΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΟΥ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΛΗΦΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΗΠΙΑΣΑΣ ΠΛΗΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΙΧΘΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ ΚΑΤΕΔΕΞΑΤΟ ΚΑΙ ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΑΝ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΕ ΤΟ ΦΡΥΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩ ΝΕΥΜΑΤΙ ΠΕΠΑΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΑΜΨΕ ΤΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΑΡ.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ, ΕΝΩΤΙΣΟΝ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ. ΣΥ ΕΙΠΑΣ ΚΥΡΙΕ. <<ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ>> ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΜΗΝ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΩ ΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ. ΑΜΗΝ.

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

 

ΕΞΑΓΑΓΕ ΕΚ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΑΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΟΥ ΑΜΗΝ.

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

 

Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων, ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια της Δημιουργίας με μεγαλύτερο όλων τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο.

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ

 

 

2houseb[1].gif