ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ

 

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, προς την εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων εν Θεώ, τω Πατρί, και Κυρίω Ιησού Χριστώ· χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, και Κυρίου Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η χάρη του Αγίου Θεού είναι πάντα δίπλα μας και μας περιτριγυρίζει. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε ένα λεπτό. Η χάρη πηγάζει, προέρχεται από την ανυπόκριτη αγάπη του Θεού και το μέγα έλεος αυτού, το οποίο μας χάρισε την Δημιουργία ολόκληρη, την σοφία του με αποκορύφωμα όλων τον λογικό άνθρωπο. Η χάρη του Θεού αιώνες τώρα διά του Λόγου του Θεού έχει καθηλώσει τους ανθρώπους που σπουδάζουν πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου, κάνοντας αγγέλους και ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την σοφία του Θεού, η οποία είναι η δικαιοσύνη αυτού, στοιχείο αιώνιας δοτικότητας, προσφοράς και ελέους βασιζόμενο στην άπειρη αγάπη του Θεού, να κλίνουν γόνυ ενώπιον του Θεού οι πάντες. Μάλιστα η χάρη αυτή δίδαξε τους ανθρώπους του Θεού να εγκαταλείψουν την αυστηρή συνείδηση και κρίση ενώπιον των συνανθρώπων τους οι οποίοι απέχουν από το θέλημα του Θεού, αφού διαχρονικά είδαν ότι ο Πατέρας αγκαλιάζει με αυτή την χάρη του δίκαιους, άδικους, άγιους, αμαρτωλούς. Ο κόσμος θεωρεί χάρη υπό του Θεού όταν του προσθέτονται στη ζωή του υλικά αγαθά. Η χάρη υπό του Θεού στους ανθρώπους του Θεού έρχεται διότι η παρουσία του είναι έντονη στη ζωή τους, ώστε μέσω αυτής να αποκτούν όλοι σοφία Θεού, η οποία τους εξασφαλίζει αιώνια, άφθαρτη ζωή. Η ειρήνη του Χριστού που εύχεται ο απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς απορρέει από τον θρόνο του Θεού, η οποία καθιστά τους ανθρώπους αντί Θεού στη γη, αφού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αντιμετωπίζουν τα πάντα με ειρήνη Θεού περιμένοντας πως ακόμα και η εκπαίδευση θα τους παρέχει περισσότερη ειρήνη, γιατί πνευματικά οι άνθρωποι ανεβαίνουν καθ’ εκάστην ημέρα με την χάρη του Θεού και την ειρήνη του Χριστού την πνευματική σκάλα που τους οδηγεί στον θρόνο του Θεού. Γι’ αυτά τα δύο στοιχεία, γι’ αυτές τις δύο ιδιότητες να προσευχόμαστε ώστε ποτέ να μην εκλείψουν ή εγκαταλείψουν τη ζωή μας, αλλά και τη ζωή όλων εκείνων που ακόμα δεν έλαβαν κλήση να εντάξουν συνειδητά στη ζωή τους την ειρήνη του Χριστού, η οποία έρχεται από την χάρη του Θεού. Χάρη σημαίνει αγάπη σε κάποιον που ακόμα δεν εργάζεται το θέλημα του Θεού, όμως, απολαμβάνει τις δωρεές αυτού. Αλλά και σε όποιον εργάζεται η χάρη είναι δεδομένη, εξασφαλισμένη διότι οι πάντες πταίομεν, καθώς ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος. Ειρήνη σημαίνει Χριστός ο οποίος ως ιδεώδης άνθρωπος και Θεός αντιμετωπίζει τα πάντα με σοφία Θεού κενώνοντας τα δικά του θέλω μπροστά στα θέλω Θεού Πατέρα. Η χάρη και η ειρήνη είναι τα πλέον απαραίτητα στοιχεία που μας εξασφαλίζουν το θεοί είσθε και υιοί Υψίστου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΣ  2 – 5

 

«2. Ευχαριστούμεν πάντοτε τον Θεόν περί πάντων υμών, και σας μνημονεύομεν εν ταις προσευχαίς ημών,

3. αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστιν έργον σας και τον κόπον της αγάπης, και την υπομονήν της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών·

4. Εξεύροντες, αδελφοί ηγαπημένοι υπό Θεού, την εκλογήν σας·

5. Διότι το ευαγγέλιον ημών δεν έγεινεν εις εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει, και εν Πνεύματι Αγίω, και εν πληροφορία πολλή, καθώς εξεύρετε οποίοι υπήρξαμεν μεταξύ σας διά σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι ευτυχισμένοι, είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι του Θεού όταν εργάζονται συνειδητά πνευματικά τα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, το θέλημα του Θεού. Η ευτυχία δημιουργείται διότι ο Θεός αισθητά συμμετέχει στους αγώνες τους, στη ζωή τους με θαύματα μεγάλα. Οι άνθρωποι που δέχονται τον Λόγο του Θεού και τον αναπτύσσουν με αγάπη στη δική τους ζωή, αλλά και σε όσους ο Θεός στέλνει γύρω τους με θυσία, κλίνουν σε αυτούς γόνυ ο απεσταλμένος του Θεού, οι άγγελοι, ο ίδιος ο Θεός. Εύχομαι ο Θεός να στείλει καλούς εργάτες όπως μέχρι σήμερα έχει στείλει στην Φωνή Θεού ώστε όλοι μαζί να παίξουμε καθοριστικό ρόλο με την συμμετοχή μας στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Και σεις εγείνετε μιμηταί ημών και του Κυρίου, δεχθέντες τον λόγον εν μέσω πολλής θλίψεως, μετά χαράς Πνεύματος Αγίου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από παιδικής ηλικίας μιμούμαστε τους γονείς, τους φίλους, τους πνευματικούς αδελφούς. Γενικότερα μιμούμαστε τους ανθρώπους που ζουν στις κοινωνίες. Με λίγα λόγια μιμούμαστε το καλό όσο αυτό υπάρχει μέσα στις κοινωνίες μας, αλλά και το κακό το οποίο είναι πολύ περισσότερο και παρουσιάζεται με εωσφορικά στοιχεία όπως εγωισμούς, πονηρίες, θυμούς, συμφέροντα, φιλοδοξίες, ανασφάλειες πολλές κ.λ.π.. Αδέλφια μου, ήρθε η ώρα για όλους εμάς συνειδητά πλέον να αλλάξουμε ρότα και ο λόγος διότι ο Θεός άνοιξε μπροστά μας θύραν ανεωγμένην την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει. Άνοιξε μπροστά μας την άφθαρτη οδό που μας οδηγεί στην αιώνια ζωή, αφού όμως μιμηθούμε τον αναμορφωτή του κόσμου Ιησού. Ο οποίος Θεός σήμερα μας καλεί διά Πνεύματος Αγίου να αλλάξουμε πορεία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε λογική, να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε τα πάντα και ο λόγος που ο Θεός μας έχει καλέσει είναι ιδιαίτερος και αποδεικνύεται διότι ενέπνευσε μέσα μας το σωστό, το άγιο. Ίσως όταν μας καλεί ο Πατέρας για να ακολουθήσουμε και να μιμηθούμε το μέγα παράδειγμα όλων των ανθρώπων Ιησού, η ζωή μας να μην βρίσκεται στην καλύτερη φυσική - βιολογική ή πνευματική κατάσταση που θέλει ο Θεός, ακόμα και στην καλύτερη υλική κατάσταση, όμως, παρόλα αυτά εμείς ας έχουμε απόφαση ισχυρή ώστε τίποτε να μην μπει πρόσκομμα στο κάλεσμα που λάβαμε. Κάτω λοιπόν από τις οποιεσδήποτε συνθήκες ζωής μας να ανακύψουμε, να σηκώσουμε τα βλέφαρα, τα μάτια μας στο πρόσωπο του Χριστού, στον Λόγο του Θεού και με απόφαση να μην τα πάρουμε λεπτό από πάνω του. Ο Χριστός όταν καλεί κοντά του ανθρώπους θέλει να γίνουν μαθητές του, δεν θέλει ο Θεός τουρίστες. Οι τουρίστες ζουν για να θαυμάζουν τα αξιοθέατα του πολιτισμού και είναι περαστικοί. Εμείς καλούμαστε να γίνουμε τα αξιοθέατα του φωτός του Χριστού στον κόσμο, να γίνουμε πόλη κτισμένη πάνω όρους, το οποίο φως του Χριστού είναι ανέσπερο και λάμπει σε όλον τον κόσμο. Ας γίνουμε αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη γεμάτοι ιδιότητες, καρπούς, χαρίσματα διότι το φως του Χριστού όταν λάμπει μοιράζεται, φυσική συνέπεια να πολλαπλασιάζεται. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ  7 – 8

 

«7. Ώστε εγείνετε τύποι εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα.

8. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου, ουχί μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντί τόπω έφθασεν η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας· ώστε ημείς δεν έχομεν χρείαν να λαλώμέν τι·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό είναι που θέλει ο Θεός και τονίζει η Φωνή Θεού, να γίνουμε συνειδητά οι τύποι του Χριστού, οι άνθρωποι του Θεού ώστε το θαύμα να συντελείται στη ζωή μας, το οποίο θαύμα να είναι ο καθένας μας παράδειγμα Χριστού προς μίμηση ώστε η Φωνή Θεού να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Αδέλφια μου, αφού ο Κύριος τα κατάφερε, οι μαθητές του τα κατάφεραν, ο απόστολος Παύλος τα κατάφερε, οι άγιοι τα κατάφεραν, εδώ τα κατάφεραν και οι Θεσσαλονικείς, άρα και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε με την δύναμη του Θεού και την θετική συμμετοχή την δική μας, μα πάνω απ’ όλα με την ώριμη και ειλικρινή στάση μας απέναντι στον Θεό. Είναι πολλοί που βγαίνουν έξω στον κόσμο και το παίζουν σοβαροί, ενώ μέσα τους συντελείται το ψέμα. Εμείς ήρθε η ώρα να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που μας παραγγέλνει ο Θεός, ώστε και αυτός μετέπειτα να μας πάρει στα σοβαρά. Για να τα καταφέρουμε θα χρειαστούμε επτά λυχνίες πνευματικές να φωτίζουν τη ζωή μας σε καθημερινή βάση. Η πρώτη λυχνία λέγεται Λόγος Θεού (Καινή Διαθήκη). Η δεύτερη λυχνία είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, ώστε να μην δημιουργήσουμε καινούργια θρησκεία αλλά μεταστοιχείωση πνευματική και βιολογική. Η τρίτη λυχνία είναι η ειλικρινής απόφαση να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Εκεί θα συντονίσουμε πνευματικά τον εγκέφαλό μας στην συχνότητα του Θεού. Τέταρτη λυχνία είναι η αδιάλειπτη προσευχή και η κρυφή προσευχή. Η πέμπτη λυχνία είναι η ταπεινοφροσύνη που σημαίνει να κενώσω τον εαυτό μου και να αφήσω τον Θεό να μου δημιουργήσει και να μου εξελίξει τη ζωή. Η έκτη λυχνία είναι να γίνει η συμπάθειά μας που έχουμε στον Χριστό σήμερα θείος έρωτας. Η έβδομη λυχνία είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα σεβόμενοι τον τρόπο που επικοινωνεί ο κάθε αδελφός με τον Θεό.  Σοφία είναι να μην δογματίσουμε ποτέ τον τρόπο που επικοινωνούμε εμείς με τον Θεό και το ίδιο να κάνουν οι πάντες, διότι ο Θεός δέχεται τον καθένα μας όπως είναι. Πολλοί λένε ναι αλλά οι τάδε αδελφοί που ανήκουν σε αυτό το δόγμα δεν πιστεύουν σε κάτι που πιστεύουμε εμείς ως απαραίτητο ή οι άλλοι αδελφοί που ανήκουν στο άλλο δόγμα δεν κάνουν αυτό. Έτσι δεν μπορούμε να ενωθούμε. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ενότητα, να μιλάμε για αγάπη η οποία τα πάντα στέγει και να ζητάμε την αλλαγή του άλλου; Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι σεβόμαστε τον αδελφό, την θρησκεία, την ελευθερία και να θέτουμε όρους; Δεν ταιριάζουν αυτά. Ή δεχόμαστε τον αδερφό μας όπως είναι ή Θεό δεν πρόκειται να δούμε ή να εξασφαλίσουμε στη ζωή μας στον αιώνα τον άπαντα. Μη γένοιτο! Αμήν. Ο Θεός δέχεται τους πάντες και εμείς να δεχθούμε τους πάντες. Χάρη όμως της ενότητας να μην απαιτήσουν ή απαιτήσουμε να αλλάξουν οι αποστολές. Ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας ώστε χρείαν να έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο Χριστός φανέρωσε, όστις δεν είναι καθ’ ημών είναι υπέρ ημών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Διότι αυτοί διηγούνται περί ημών οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από των ειδώλων, διά να δουλεύητε Θεόν ζώντα και αληθινόν,

10. Και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερώνει ημάς από της μελλούσης οργής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν η μετάνοιά μας γίνει συνειδητή και η αναγέννηση λάβει πνευματική υπόσταση, γίνει ενυπόστατη στη ζωή μας ώστε να αυξάνει σε καθημερινή βάση και αφού περάσει κάποιος χρόνος τότε η μαρτυρία θα λάβει χώρα στη ζωή μας. Φυσική συνέπεια ο λαός του Θεού να πολλαπλασιάζεται και να αυξάνει. Μόνο έτσι δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε ο Χριστός να κάνει την δευτέρα παρουσία του στη ζωή μας. Τα λόγια δημιούργησαν πολλά κακά. Η λύση των προβλημάτων της ανθρωπότητας βρίσκεται στην εφαρμογή των εντολών του Θεού με όποιο κόστος θυσίας στην αρχή του πνευματικού του αγώνα συνεπάγεται αυτό. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Διότι σεις εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγεινε ματαία·

2.Αλλά και προπαθόντες και υβρισθέντες, καθώς εξεύρετε, εν Φιλίπποις, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσωμεν προς εσάς το ευαγγέλιον του Θεού με πολύν αγώνα.

3. Διότι η προτροπή ημών δεν ήτο εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μετά δόλου·

4. Αλλά καθώς εδοκιμάσθημεν υπό του Θεού διά να εμπιστευθώμεν το ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν, ουχί ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλ' εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εξάπλωση για να συντελεστεί χρειάζεται θυσία, ειδικότερα στους χρόνους του αποστόλου Παύλου όπου το όνομα Χριστός δεν ήτο γνωστό αλλά και τα μέσα επικοινωνίας ήταν ανύπαρκτα. Με πολλούς κινδύνους ο άνθρωπος του Θεού, ο απόστολος Παύλος εδώ, εργάστηκε για να βάλει τον Χριστό στην λογική των ανθρώπων αλλά και σήμερα εγώ κοντά τριάντα χρόνια εργάζομαι πάνω σε αυτή την εξάπλωση και πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή μου, η οικογένειά μου και ακόμα και σήμερα δέχομαι πόλεμο. Ευτυχώς όμως που ο Θεός μου χάρισε καταφύγιο πυρηνικό και δεν με αγγίζουν διότι με έμαθε να τον αγαπώ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία του κόσμου σήμερα, παραχώρηση Θεού, δεν θέλουν να υπάρχει άνθρωπος του Θεού στη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος του Θεού φανερώνει αποκεκρυμμένες αλήθειες οι οποίες δεν τους συμφέρουν, αποδεικνύοντας ότι αν ήταν του Θεού θα μετείχαν στην αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους μέσω του απεσταλμένου του Θεού, όμως, ο Θεός έχει λαό και αποτελείται από εκατομμύρια ανθρώπους. Μέσω αυτού του λαού του Θεού θα γίνει παγκόσμιος πνευματικός σεισμός και το κράτος της υποκρισίας, του ψεύδους, του θανάτου, της μεταθανάτιας ζωής θα πέσει και θα συντριφτεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΣ  5

 

«5. Διότι ούτε λόγον κολακείας μετεχειρίσθημέν ποτέ, καθώς εξεύρετε, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας· μάρτυς ο Θεός·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο άνθρωπος του Θεού παροτρύνει με λόγους αγάπης τους αδελφούς, τους ακούοντες να συμμετέχουν στο θέλημα του Θεού, όμως, δεν μπορεί να κολακεύει ώστε να κερδίζει τους συνανθρώπους του στο να τους χρησιμοποιεί για δικά του οφέλη, διότι η κολακεία αυτό κρύβει στους κόλπους της, μόνο προσωπικά οφέλη. Εργαζόμενος όλα αυτά τα χρόνια το θέλημα του Θεού είδα ότι οι άνθρωποι αν δεν έχουν καλεστεί άνωθεν και βρεθούνε κατά λάθος σε κύκλο της Φωνής Θεού ή σε οποιονδήποτε κύκλο, προσπαθούν να κερδίσουν την συμπάθεια των πνευματικών αδελφών ώστε να τους βοηθήσουν εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα υλικό ή υγείας. Όσοι δεν είναι άνθρωποι του Θεού και δεν ήρθαν για να υπηρετήσουν πραγματικά τον Θεό και τον συνάνθρωπο δεν θα ωφεληθούν πολύ. Στην Φωνή Θεού όταν ο Θεός προσθέτει αδελφούς θα τους λέμε την αλήθεια, ώστε ούτε εμείς να τους κολακεύουμε ούτε και αυτοί εμάς. Η αλήθεια είναι, πάρτε αδελφοί τον Λόγο του Θεού, πάρτε και την πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού και μπείτε στο αγιαστήριό σας και κάντε την λογική του Θεού λογική δική σας. Μόνο αυτό θα σας ζωοποιήσει και θα σας μεταστοιχειώσει και μόνο αυτό θα σας περάσει στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, αποβλέποντας πλέον στη θέωση. Όσοι μας ακούσουν είμαστε δίπλα τους, όσοι δεν μας ακούσουν ας φύγουν. Εμείς θέλουμε σοβαρά παιδιά, σοβαρές θυγατέρες στην Φωνή Θεού που να θέλουν ο Θεός να βασιλέψει μέσα τους και γύρω τους, δεν κάνουμε κολακείες και δεν λέμε ψέματα, λέμε αλήθεια. Η αλήθεια μένει στον αιώνα, η κολακεία έχει προσωπικά συμφέροντα. Καλύτερα να πεθάνουμε μόνοι και  να γίνουμε αλήθεια, παρά να ζούμε και να είμαστε στο ψέμα κολακεύοντας τους γύρω μας ώστε να μας στηρίξουν υλικά ή πνευματικά εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά τους. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΣ  6

 

«6. Ούτε εζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφ' υμών, ούτε απ' άλλων καίτοι δυνάμενοι να δίδωμεν βάρος, ως απόστολοι του Χριστού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού δεν θέλει δόξα ανθρώπινη. Θεωρεί την ανθρώπινη δόξα παιδικό παιχνίδι το οποίο εύκολα καταστρέφεται. Η Φωνή Θεού θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και να έλθει η ώρα που ο Θεός θα την συστήσει σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Μέχρι τότε θα διορθώνουμε τον εαυτό μας και θα εργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας για την επίτευξη των στόχων μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. Αλλ' εστάθημεν γλυκείς εν τω μέσω υμών· καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το να είμεθα γλυκείς αυτό συμβάλλει στο να διαμορφώσουμε χαρακτήρα Χριστού, ο οποίος διακατέχονταν από στοιχεία ευγενής άμιλλας γεμάτα σοφία Θεού, γεμάτα Πνεύμα Αγιο. Μία επιστολή που στάλθηκε από τον τότε Διοικητή της Ιουδαίας Πούπλιο Λέντουλο προς τον τότε αυτοκράτορα Ρώμης Τιβέριον αναφέρει: Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθης ό,τι σοι γράφω νυν, περί ανθρώπου λίαν ενάρετου, καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην. Θεόν δε οι μαθηταί αυτού λέγοντες, ότι είναι Υιός του Θεού του Δημιουργού των ουρανών και της γης και παντός, ό,τι εν αυτοίς ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία, Καίσαρ, ακούονται καθ’ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς διά μιας λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζουν αυτόν αναγκάζονται ν’ αγαπώσιν και να φοβούνται Αυτόν. Έχει την κόμην μέχρι των ώτων, χρώματος καρύου, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών καταντά γαιόχρους, αλλά μάλλον στιλπνήν, διχάζεται δε αύτη εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρηνών. Το μέτωπόν του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπόν του δε άνευ ρυτίδος ή κηλίδος. Η ρις και τα χείλη αυτού κανονικώτατα. Το γένειον είναι πυκνόν και χρώματος του αυτού της κόμης, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα Αυτού είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ηλιακής ακτίνος. Ουδείς δύναται να ίδη Αυτόν ατενώς. Όταν επιτιμά εμποιεί φόβον, όταν δε τούτο ποιεί κλαίει. Είναι αξιαγάπητος χαριείς μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάσι και δυσκόλως μεν εμφανίζεται, αλλ’ όταν εμφανισθή που, φέρεται μετριοφρόνως και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις έστιν η ωραιοτέρα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως, η Μεγαλειότης Σας, ω Καίσαρ ποθεί να ίδη αυτόν ως μοι έγραφες άλλοτε, γνώρισόν μοι τούτο, ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα. Καίτοι δε ουδέποτε εσπούδασέ τι, είναι όμως κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλ’ όταν ευρίσκονται ενώπιον αυτού τρέμουσιν και θαυμάζουσιν Αυτόν. Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως Αυτός, ενεφανίσθη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μοι λέγουσιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία ως η διδασκαλία αυτού, πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν μοι λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητός σας, ω Καίσαρ, πολλαχώς με παρενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγουσιν, ότι Αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινά, αλλ’ ότι μάλλον εποίησεν τον αγαθόν. Όλοι όσοι γνωρίζουσιν Αυτόν λέγουσιν ότι ευηργετήθησαν παρ’ αυτού. Εν τούτοις, ω Καίσαρ, ειμί πρόθυμος ίνα υπακούσω εις την Μεγαλειότητά Σας και ό,τι διατάξετε θέλει εκτελεσθή. Ας αγωνιστούμε αδέλφια μου αγαπημένα διά του αγιασμού ώστε να συμμετέχουμε στην δόξα και στην γλυκύτητα του Ιησού όπου όλοι εύρισκαν ανάπαυση κοντά του και έπαιρναν θάρρος. Δεν είμαστε αυτό που πιστεύουμε σήμερα ότι είμαστε, αλλά με την συμμετοχή μας στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού θα γίνουμε αυτό που ο Χριστός είδε πάνω από τον σταυρό, για τον λόγο αυτό έδωσε και τη ζωή του. Ο άνθρωπος του Θεού αγκαλιάζει τους πάντες όπως η τροφός και αν δει ότι όσους αγκαλιάζει με την σοφία του Θεού αυξάνουν συνειδητά πνευματικά πάνω σε αυτή, την δέχονται, τότε γίνονται ένα με τον άνθρωπο του Θεού στους αιώνες των αιώνων διότι όλοι μαζί αποτελούν την οικογένεια του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 8 – 13

 

«8. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσωμεν ουχί μόνον το ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς.

9. Διότι ενθυμείσθε, αδελφοί, τον κόπον ημών και τον μόχθον· επειδή νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μη επιβαρύνωμέν τινά εξ υμών, εκηρύξαμεν εις εσάς το ευαγγέλιον του Θεού.

10. Σεις είσθε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτως εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας·

11. Καθώς εξεύρετε, ότι ένα έκαστον υμών, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα, σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν

12. Και διεμαρτυρόμεθα, διά να περιπατήσητε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος υμάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν.

13. Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού τον οποίον ηκούσατε παρ' ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά, (καθώς είναι αληθώς), λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πράγματι, οι Θεσσαλονικείς εδέχθησαν τον Λόγο του Θεού άδολα, με αγάπη τον οποίον έβαλαν γρήγορα στη ζωή τους εκδηλώνοντας πολλούς πνευματικούς καρπούς όπου και μέχρι σήμερα ακόμη είναι έκδηλοι στη ζωή τους. Όταν οι άνθρωποι δέχονται τον Λόγο του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο δηλαδή με πολλή αγάπη, αφού με θυσία έφτασε στην Θεσσαλονίκη υπό του αποστόλου Παύλου, αξίζει και τη ζωή σου να δώσεις σε ανθρώπους οι οποίοι αμέσως γίνονται μέτοχοι και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού. Είναι πολλοί που όλο θέλουν και ποτέ τίποτα δεν τους ικανοποιεί, μάλιστα δεν θυσιάζουν τίποτα παρά λόγια. Αυτοί δεν είναι οι υπερασπιστές του Χριστού αλλά είναι συνειδητά αυτοί που τον σταυρώνουν διότι η λογική του Θεού είναι άγια, είναι τέλεια και δεν συγκρίνεται με καμία σοφία που διακατέχει τον κόσμο σήμερα και θα πρέπει να την θέτουμε στη ζωή μας με το άκουσμά της. Εύχομαι να γίνουμε όλοι Θεσσαλονικείς προσφέροντας αγάπη στον Θεό εφαρμόζοντας τις εντολές του, αλλά αγάπη και στον αδελφό. Η αγάπη στον αδελφό είναι το μόνο ισχυρό κίνητρο να κατεβάσει τον Θεό στη ζωή μας, στη γη. Αγάπη στον αδελφό σημαίνει ότι βρίσκομαι εκεί που θα ήθελε να είμαι χωρίς να μου το πει, ώστε να μην τον κάνω ζητιάνο. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ  14 – 16

 

«14. Διότι σεις εγείνετε, αδελφοί, μιμηταί των εκκλησιών του Θεού, αίτινες είναι εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και σεις επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων υμών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων·

15. Οίτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας,  και ημάς εξεδίωξαν, και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσι, και εις πάντας τους ανθρώπους είναι εναντίοι·

16. Εμποδίζοντες ημάς να λαλήσωμεν προς τα έθνη διά να σωθώσι, διά να αναπληρώσωσι τας αμαρτίας εαυτών πάντοτε·  Έφθασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μαθητές του Χριστού κατηγορήθηκαν, διώχτηκαν, εμπαίχτηκαν όμως παρόλα αυτά η αλήθεια του Θεού βασίλεψε στη ζωή τους αλλά και γύρω τους. Παντού όπου κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας χαλάει πολλά σχέδια, φυσική συνέπεια να διώκεται. Το ίδιο συνέβη και σε όσους δέχτηκαν τον Λόγο του Θεού στην Θεσσαλονίκη από τους άρχοντες αυτής. Παρόλα αυτά όμως το Ευαγγέλιο του Χριστού καρποφόρησε στο εκατονταπλάσιο. Εύχομαι και εμείς σήμερα οι οποίοι έχουμε την δάδα του Χριστού στη ζωή μας, να μην φοβηθούμε να την σηκώσουμε ψηλά από τους σταυρωτές του Χριστού οι οποίοι λένε ότι είναι του Θεού αλλά φανερώνεται ότι είναι απλώς μία συναγωγή του πονηρού η οποία αποσκοπεί σε συμφέροντα, σε φιλοδοξίες, σε μικρότητες όπου όλες μαζί οι ενέργειες μιας τέτοιας συναγωγής δεν τείνουν στο να δοξάσουν τον Θεό αλλά τα δικά τους συμφέροντα και δεν ελευθερώνουν τους ανθρώπους, αφού ακόμη και σήμερα πολλοί λένε ότι είναι του Θεού όμως μακράν απέχουν από την υγιαίνουσα διδασκαλία αυτού. Εύχομαι επίσης να γίνουμε όχι εμπαίχτες του σταυρού του Χριστού με το να κατηγορούμε την σοφία του Θεού, η οποία δίδεται σε κάθε έθνος, λαό, άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο ανάλογα το πνευματικό επίπεδο, αλλά να γίνουμε μέτοχοι της δόξης αυτού. Ο τρόπος; Να αναπτύξουμε στη ζωή μας αυτά που ενέπνευσε μέσα μας ο ίδιος ο Θεός, διότι μέσω όλων αυτών αν πιστευτούν θα φέρουμε με πνευματική ωριμότητα την διαφορετική, ξεχωριστή αποστολή που έχουμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μακάρι να μην φοβηθεί κανείς μας τα υφιστάμενα στερεότυπα διότι δεν θα ζήσουμε την δική μας ζωή την οποίαν ο Θεός ξεδιπλώνει μέσα μας αλλά τη ζωή των άλλων και ο λόγος διότι δεν θέλουμε να μας αποστραφεί ή κατηγορήσει το σύστημα του κόσμου. Μη γένοιτο! Τέλος εύχομαι να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να γίνουμε αλήθεια. Όστις μάχεται συν Θεό ουδέποτε νικάται! Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ  17 – 18

 

«17. Αλλ' ημείς, αδελφοί, ορφανισθέντες αφ' υμών προς ολίγον καιρόν προσωπικώς, ουχί κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμεν περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας να ίδωμεν το πρόσωπόν σας.

18. Διά τούτο ηθελήσαμεν να έλθωμεν προς εσάς, (εγώ μάλιστα ο Παύλος), και άπαξ και δις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει τέτοια αδέλφια που εργάζονται το θέλημα του Θεού σίγουρα θέλει να πάει να τα δει, θέλει να πάει να τα αγκαλιάσει, θέλει να τα φιλήσει, θέλει να τα ευλογήσει, θέλει να μεριμνά γι’ αυτά μέρα και νύχτα διότι ο θείος έρωτας έγινε διά του Χριστού καθολικός στους μαθητές του Χριστού. Ο σατανάς εμποδίζει με τον τρόπο του το υλικό στοιχείο, αφού κατέχει αυτό παραχώρηση Θεού, διότι η σοφία του το θέλησε, το οποίο ο άνθρωπος του Θεού στερείται. Στον αγώνα που διεξάγει ο άνθρωπος του Θεού μέσα στην καθημερινότητα να το αποκτήσει αντιμετωπίζει πειρασμούς οι οποίοι τον αναγεννούν, αφού μέσα από τις αντιπαλότητες και αντιξοότητες γνωρίζει τον εαυτό του τον οποίον και διορθώνει. Αυτός ο λόγος γίνεται πολλάκις αιτία να μην μπορεί να εργάζεται ελεύθερα τα δρώμενα του Ευαγγελίου αλλά υπάρχει υπόσχεση υπό του Θεού και σε αυτό, πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Θεόν ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού και ο λόγος διότι ο Θεός στέλνει ανθρώπους σ’ αυτόν οι οποίοι ενισχύουν τα εισοδήματά του από το περίσσευμα τους ή από το υστέρημά τους, συμμετέχοντες όλοι στην εξάπλωση του Ευαγγελίου της βασιλείας ώστε οι επαγγελίες να λάβουν χώρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ  19 – 20

 

«19. Διότι τις η ελπίς ημών, ή η χαρά, ή ο στέφανος της καυχήσεως; ή ουχί και σεις έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τη παρουσία αυτού;

20. Διότι σεις είσθε η δόξα ημών και η χαρά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ένας κοσμικός πατέρας όταν με θυσία, με κόπους βλέπει τα παιδιά του να γίνονται μεγάλοι άνθρωποι και καλοί άνθρωποι μέσα στην κοινωνία έχει χαρά, έχει καύχηση και όταν μιλάει για αυτά καμαρώνει ολόκληρος. Έτσι και ο απόστολος Παύλος είχε καύχηση για τους Θεσσαλονικείς και ο λόγος διότι δεν ήταν εκ των ακουσάντων των εντολών του Θεού, του Λόγου του Θεού αλλά εκ των ποιητών του θελήματος αυτού του Θεού. Ήταν οι Θεσσαλονικείς αυτό που είπε ο Κύριος, ο ποιήσας και διδάξας ούτος μέγας εστί. Εύχομαι στην Φωνή Θεού να στείλει ο Θεός καλούς εργάτες οι οποίοι να ακούσουν και να εφαρμόσουν με θυσία αν χρειαστεί το θέλημα του Θεού, ώστε να γίνουμε όλοι φως οικών Χριστού απρόσιτον το οποίο να φωτίζει ως πόλη πάνω όρους όπου τα έθνη θα συρρέουν. Μπορούμε να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού, δεν είναι δύσκολο! Οι εντολές του Χριστού βαριές δεν είναι για όσους τον εννοούν, τον αγαπούν, τον ζητούν. Σίγουρα για όσους τον αγαπούν με τα λόγια ούτε να μάθουν δεν θέλουν τις εντολές του Θεού και αν βρεθεί κανείς να τους πει τον λένε αιρετικό κ.λ.π.. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  1 – 4

 

«1. Διά τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνωμεν μόνοι εν Αθήναις,

2. Και επέμψαμεν Τιμόθεον, τον αδελφόν ημών και διάκονον του Θεού, και συνεργόν ημών εις το ευαγγέλιον του Χριστού, διά να σας στηρίξη και να σας παρηγορήση περί της πίστεώς σας.

3. Διά να μη κλονίζηται μηδείς εν ταις θλίψεσι ταύταις· Διότι σεις εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι·

4. Διότι, ότε ήμεθα παρ' υμίν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλλομεν να υποφέρωμεν θλίψεις, καθώς και έγεινε, και εξεύρετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Πνευματικός Πατέρας φροντίζει με πολλούς τρόπους τα πνευματικά του παιδιά να έχουν πνευματική τροφή ώστε να μην επηρεάζονται από το σύστημα του κόσμου το οποίο δημιουργεί πολλά σκάνδαλα και έτσι να αυξάνουν πάνω στις επιδιώξεις του Ευαγγελίου του Χριστού. Όλοι να κοιτάζουμε τον Θεό στα μάτια και να μην ρίχνουμε καμία ματιά δεξιά ή αριστερά διότι θα μας προσθέσει η ματιά αυτή θλίψη, πόνο, στενοχώρια, αδιέξοδο. Ο Πνευματικός Πατέρας οφείλει να προετοιμάζει τα πνευματικά του παιδιά ώστε όταν τα σκάνδαλα επισκιάζουν τη ζωή τους να ενθυμούνται ότι αυτά προφητεύτηκαν και ειπώθηκαν εις αυτά και επειδή προ χρόνων τα γνώριζαν από τον Πνευματικό τους Πατέρα ετοίμασαν εαυτούς για την εισδοχή αυτών στη ζωή τους, αντιμετωπίζοντας αυτά με σοφία Θεού (αφού ο Θεός τα προειδοποίησε). Το ότι ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου τα είχε προετοιμάσει για τα σκάνδαλα, αυτό τα κάνει να χαίρονται, ενώ οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, φυσική συνέπεια να τους γεμίζουν θλίψη τα σκάνδαλα που προκαλεί το σύστημα του κόσμου. Η Φωνή Θεού πριν δέκα χρόνια προειδοποίησε τα παιδιά της (όλους εμάς) ότι οι οικονομίες των κρατών θα πέσουν έξω και τα σκάνδαλα θα πολλαπλασιαστούν. Πριν δύο χρόνια πρώτη η οικονομία της Ελλάδας έχασε την δύναμή της, φυσική συνέπεια να αλλάξει ο τρόπος ζωής των Ελλήνων. Σήμερα και άλλα κράτη μπαίνουν σε αυτή την εξαθλίωση του ανθρώπου. Ο λόγος όλων αυτών είναι για να πραγματοποιηθούν γεγραμμένα και να λάβει χώρα η κρίση του Θεού. Άρχεται η κρίση του Θεού απ’ τον οίκο αυτού. Ο λόγος; Για να αλλάξουμε πνευματική ρότα ώστε το θέλημα του Θεού να βρει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί στη ζωή μας. Στην συνέχεια από εδώ και στο εξής να μην επενδύουμε στο προσωπικό συμφέρον αλλά στο γενικό. Άλλωστε, ο πειρασμός ο οποίος μέλει να πειράσει τους κατοίκους της γης θα δημιουργηθεί από τις οικονομίες των κρατών οι οποίες εντέχνως θα πέσουν έξω ώστε να γνωρίσουν οι κοινωνίες που στήριξαν τη ζωή τους στο υλικό στοιχείο την αξία του Θεού, ο οποίος ως πνεύμα δύναται να υπερβαίνει την ύλη και να εξουσιάζει αυτή και όχι όπως συμβαίνει σήμερα όπου η ύλη εξουσιάζει το πνεύμα, τη λογική. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού γνώριζαν τον πειρασμό που σήμερα υφίσταται στον ελλαδικό χώρο και με θάρρος τώρα τον αντιμετωπίζουν περιμένοντας την ευλογία του Θεού, το έλεος του Θεού. Ο Θεός μας μίλησε πολλές φορές, μας απεκάλυψε πολλές φορές το θέλημά του. Ο Θεός αφού ήταν μαζί μας θα είναι και στο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ουδείς να μην χάσει την πίστη του παρακαλώ, πίστη μέχρι θανάτου, πίστη στον Θεό, πίστη στον Λόγο του Θεού, πίστη στην Φωνή Θεού και η μέρα του Θεού έφτασε. Αμήν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  5 – 8

 

«5. Διά τούτο και εγώ μη υποφέρων πλέον, έπεμψα διά να μάθω την πίστιν σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων, και αποβή εις μάτην ο κόπος ημών.

6. Ήδη δε, ότε ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς ημάς, και έφερε προς ημάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας, και ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ενθύμησιν ημών, επιποθούντες να ίδητε ημάς, καθώς και ημείς εσάς·

7. Διά τούτο παρηγορήθημεν, αδελφοί, διά σας εν όλη τη θλίψει και στενοχωρία ημών, διά της πίστεώς σας·

8. Διότι τώρα ζώμεν, εάν σεις μένητε σταθεροί εις τον Κύριον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να μείνουμε όλοι σταθεροί στις αρχές και στη λογική της Φωνής Θεού και να συμμετέχουμε στους αγώνες αυτής. Να στηρίζουμε αυτή με όλες μας τις δυνάμεις διότι το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Ο Θεός κατέβηκε στη γη ώστε να ταπεινώσει την εγωιστική υπεροχή των ανθρώπων εκείνων που καταδυναστεύουν τα έθνη και να οδηγήσει τον αγαθό λαό του στην χαμένη πατρίδα, παραδίδοντας τον πλανήτη ολόκληρο στην διαχείριση των υιών και θυγατέρων κάνοντάς τους μέτοχους της σοφίας του Θεού και της ενυπόστατης ζωής που χορηγεί ο ίδιος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  9 – 11

 

«9. Επειδή τίνα ευχαριστίαν δυνάμεθα να ανταποδώσωμεν εις τον Θεόν διά σας δι' όλην την χαράν, την οποίαν χαίρομεν διά σας έμπροσθεν του Θεού ημών,

10. νύκτα και ημέραν δεόμενοι καθ' υπερβολήν να ίδωμεν το πρόσωπόν σας, και να αναπληρώσωμεν τας ελλείψεις της πίστεώς σας;

11. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είθε να κατευθύνη την οδόν ημών προς εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9: Η ευχαριστία και η προσευχή να είναι για όλους τους αδελφούς σε καθημερινή βάση ως προς τον Θεό Πατέρα, διότι μας χάρισε οικογένεια πνευματική η οποία είναι πολύ μεγάλη που αν ενώσει τα χέρια της αγκαλιάζουν όλοι μαζί όλο τον πλανήτη και αν ακόμη δεν φαίνεται είναι διότι μπαίνουν πνευματικές δογματικές μικρότητες που την χωρίζουν, όμως ο Θεός έχει σχέδιο. Εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στην αποστολή μας.

Στίχοι 10, 11: Να προσευχόμαστε ο λαός του Θεού να λάβει την εξουσία ώστε κάθε ημέρα να δυνάμεθα να επικοινωνούμε με τον Θεό και μεταξύ μας για να μοιραζόμαστε την χαρά του Θεού η οποία πηγάζει από την σοφία αυτού και δημιουργεί την μεταστοιχείωση στα σώματά μας, τα οποία μεταλλάσσει, αλλάζει από φθαρτά σε άφθαρτα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Εσάς δε ο Κύριος, να αυξήση και να περισσεύση εις την αγάπην προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και ημείς περισσεύομεν προς εσάς·

13. Διά να στηρίξη τας καρδίας σας αμέμπτους εις την αγιωσύνην, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων των αγίων αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να περισσεύσει η χαρά θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουμε το θέλημα του Θεού και να γίνει σε εμάς δευτέρα φύση. Περισσεύει ο Κύριος στη ζωή μας όταν το περίσσευμα του ενός στρέφεται προς το υστέρημα του άλλου. Έτσι όλοι αποκτούν τον Θεό, αποκτούν τη χαρά, τη ζωή. Το περίσσευμα του Πνευματικού Πατέρα είναι η δική του αφιέρωση στο αγιαστήριο ώστε να δημιουργηθεί πνευματική περιουσία, η οποία ελευθερώνει, ζωοποιεί, ενώνει, παραχωρεί και δίνει ζωή που είναι κοινή για όλους. Ο απόστολος Παύλος δεν έδωσε τη ζωή του για το ανθρώπινο γένος, ο Χριστός την έδωσε. Ο απόστολος Παύλος και πολλοί άλλοι πνευματικοί άνθρωποι έδωσαν επιστολές και τιμήθηκαν γι’ αυτό. Και η Φωνή Θεού αυτό κάνει, χαράζει την νέα δομή του πνευματικού ανθρώπου χορηγώντας σε αυτόν τον άνθρωπο τα πνευματικά μέσα τα οποία δημιουργούν το νου του Χριστού εξασφαλίζοντας ουρανόδρομους στόχους. Αμήν.  Έτσι στηρίζεται η καρδιά μας, η ζωή μας με το να συντελεστεί σε αυτήν το ίνα ώσιν εν. Ένα με τον Θεό και μεταξύ μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ  1 – 2

 

«1. Όθεν του λοιπού, αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν διά του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παρ' ημών το πως πρέπει να περιπατήτε και να αρέσκητε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύητε εις το μάλλον·

2. διότι εξεύρετε ποίας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς διά του Κυρίου Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πως θα πρέπει να περπατούμε κάθε χρονική στιγμή δίδεται από τον Θεό. Σήμερα καλούμεθα να εισέλθουμε στα βασικά και να αφήσουμε πίσω μας εντάλματα ανθρώπων. Εξάλλου, τα βασικά είναι δεδομένα, είναι διαχρονικά, είναι πάντα επίκαιρα και αυτά λείπουν από τη ζωή μας. Ας αφαιρέσουμε τις ταμπέλες που ανά τους αιώνες μας έθεσαν άνθρωποι και ας εισέλθουμε στα απαραίτητα και βασικά όπως ο αγιασμός, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, οι δυνάμεις. Είμαστε άνθρωποι όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό, στην ίδια γη με τις ίδιες ανάγκες, με απαραίτητα στη ζωή μας πνευματικά στοιχεία, ερεθίσματα ευγενής άμιλλας, με ελευθερία του λόγου, με δημοκρατία, με ανθρώπινα δικαιώματα, με ανάγκη ισοκατανομής του υλικού στοιχείου, με ίδιες ανάγκες κ.λ.π.. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο άνθρωπος, μία είναι η Δημιουργία, ένα το συμφέρον μας, η ζωή και ένας ο εχθρός μας, ο χωρισμός μεταξύ μας, η φθορά, η ασθένεια, ο θάνατος. Σε αυτά να στρέψουμε τα βέλη του Θεού και όχι μεταξύ μας. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ 3 – 8

 

«3. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχησθε από της πορνείας,

4. να εξεύρη έκαστος υμών να κρατή το εαυτού σκεύος εν αγιασμώ και τιμή,

5. ουχί εις πάθος επιθυμίας καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα τον Θεόν,

6. να μη υπερβαίνη τις και αδική τον αδελφόν αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής διά πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και διά μαρτυριών εβεβαιώσαμεν.

7. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν.

8. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν, όστις και έδωκε το Πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πορνεία είναι πάθος. Ο πόρνος δεν έχει συναισθήματα, επιδιώκει να εκπληρώσει το πάθος του με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους. Είναι μεγάλο δαιμόνιο αυτό, είναι εξάρτηση διότι καταστρέφει την ψυχή και το σώμα. Άλλο η αγάπη, άλλο ο έρωτας, άλλο ο γάμος. Η πορνεία είναι δαιμόνιο και καμία σχέση δεν έχει με την αγάπη, με τα συναισθήματα. Ο αγιασμός είναι το θέλημα του Θεού και είναι στοιχείο το οποίο διέπει, αρμόζει και αναπτύσσεται στον άνθρωπο του Θεού. Η πορνεία είναι πάθος και διακατέχει τον άνθρωπο που δεν γνώρισε τον Θεό και το άγιο θέλημά του. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ  9 – 10

 

«9. Περί δε της φιλαδελφίας δεν έχετε χρείαν να σας γράφω· διότι σεις αυτοί είσθε θεοδίδακτοι εις το να αγαπάτε αλλήλους·

10. επειδή και πράττετε αυτό εις πάντας τους αδελφούς τους καθ' όλην την Μακεδονίαν. Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να περισσεύητε κατά τούτο επί το μάλλον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η φιλαδέλφια είναι δώρο Θεού. Οι Θεσσαλονικείς το είχαν,  ήταν ανέκαθεν κληρονομιά του Θεού και των προγόνων τους. Ήταν και είναι φιλόξενοι άνθρωποι οι Θεσσαλονικείς καθώς και πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο διέπονται από το υπέρ άγιο στοιχείο της φιλαδέλφιας, ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο. Άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται να το αποκτήσουν διότι από μικρά παιδιά έμαθαν να μην δίνουν τίποτα από αυτό που ο Θεός τους εμπιστεύθηκε ή οι γονείς τους διότι έτσι έμαθαν, μεγάλωσαν σε περιβάλλον που διέπονταν από ανθρώπινα στοιχεία, συμφέροντα κ.λ.π.. Είναι δύσκολο οι άνθρωποι να αλλάξουν. Μόνο η ειλικρινής μετάνοια και η αναγέννηση κάνουν τους ανθρώπους φιλάδελφους. Το αποκορύφωμα του πνευματικού κόσμου είναι να φτάσουν στο σημείο οι άνθρωποι να γίνουν φιλάδελφοι. Εξάλλου η εκκλησία που ο Θεός θα συστήσει σε όλους τους ανθρώπους της γης ανεξαρτήτως θρησκείας, λαού, έθνους είναι της Φιλαδέλφειας. Ας ακούσουμε την συμβουλή του αποστόλου Παύλου η οποία έρχεται διά Πνεύματος Αγίου και στεγάζει το θέλημα του Θεού ώστε να γίνουμε φιλάδελφοι με τον πιο απλό τρόπο, το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Προσοχή, όχι όμως εκμετάλλευση! Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. και να φιλοτιμήσθε εις το να ησυχάζητε και να καταγίνησθε εις τα ίδια και να εργάζησθε με τας ιδίας υμών χείρας, καθώς σας παρηγγείλαμεν,

12. διά να περιπατήτε με ευσχημοσύνην προς τους έξω και να μη έχητε χρείαν μηδενός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να εργάζεται ώστε να μην γίνεται αιτία να τον κατηγορούν ότι παίρνει χρήματα. Το να βοηθάμε όμως αυτόν που εργάζεται πνευματικά διότι το έργο που επιτελεί γίνεται μεγάλο, αφού λαμβάνει μεγάλη έκταση και συμβάλλει στην αναγέννηση του ανθρώπου σε παγκόσμια κλίμακα, δεν είναι εκμετάλλευση. Να βοηθούμε έναν τέτοιον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μία παγκόσμια πνευματική οικογένεια με έναν άνθρωπο μόνο; Να φιλοξενεί, να μοιράζει αγάπη, να εκδίδει βιβλία, να διανέμει δωρεάν πνευματική τροφή, να στεγάζει ανθρώπους, να κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας, να ταξιδεύει προς οικοδομή των κύκλων, των εκκλησιών. Εύχομαι, όλοι να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια τα δρώμενα του Ευαγγελίου, τα οποία συντελούν στην θέωση του ανθρώπου και να βοηθάμε στα μέτρα που μπορούμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ  13 – 14

 

«13. Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα.

14. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ανάσταση είναι δεδομένη, ειδικότερα μετά την ανάσταση του Κυρίου μας και πολλών κεκοιμημένων αγίων. Η ανάσταση θα λάβει χώρα όταν πρώτον κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο η Φωνή Θεού σήμερα ανέλαβε να κηρύττει. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα καταργήσει την αμαρτία, θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, θα καταργήσει την φθορά και τον θάνατο. Έπειτα θα λάβει χώρα η δευτέρα παρουσία του Χριστού και αμέσως μετά η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Αφού περάσουν χίλια χρόνια με τον Χριστό θα λάβει χώρα η γενική ανάσταση, στην οποίαν οι μαθητές του Χριστού μαζί με αυτόν τον ζώντα Θεό θα κρίνουν όλους τους ανθρώπους από καταβολής κόσμου. Οι δίκαιοι θα εισέλθουν στην κατάπαυση, οι άνθρωποι της συνειδητής αμαρτίας στην απώλεια. Απώλεια σημαίνει μακριά από τον Θεό. Είτε ζώμεν, είτε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου να είμεθα. Γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΙ  15 – 18

 

«15. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας·

16. επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον,

17. έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.

18. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί αναφέρουν σε συζητήσεις ή κηρύττουν ότι όταν έρθει ο αντίχριστος αυτούς θα τους πάρει ο Κύριος εν νεφέλες στον ουρανό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι του Θεού δεν είναι ακόμα, θα δοκιμαστούν οι πάντες. Το γεγραμμένο αυτό θα λάβει χώρα όταν πρώτα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και αφού πρώτα θα πραγματοποιηθούν τα γεγραμμένα και οι επαγγελίες που αναφέρω στην ερμηνεία των στίχων 13, 14. Ας μην παίζουν οι άνθρωποι με ερμηνείες οι οποίες γίνονται πιστευτές από καλοπροαίρετους ανθρώπους σε σημείο να γίνεται εκμετάλλευση, αφού τους καλούν να απαρνηθούν τα πάντα όσα είχαν γνωρίσει μέχρι χτες για να επωφεληθούν τάχα την αρπαγή, καθηλώνοντας μάλιστα πολλούς στις εκκλησίες προκαλώντας τους φόβο. Όταν γίνουν όλα τότε θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας του Θεού. Νωρίτερα δεν θα γίνει τίποτα, διότι πρέπει να αποδείξουμε ότι είμεθα του Θεού με τον αγιασμό, τον καθαρισμό και την ευσέβεια και όχι με το πρόσωπο το οποίο το διέπει μορφή ευσεβείας. Το κέλευσμα θα το κάνει το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, ο Παράκλητος, ο Φωσφόρος, Εκείνος αφού πρώτα δημιουργήσει τον λαό του Θεού ώστε ο Χριστός να βρει λαό εναπομείναντα στην πίστη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ  1 – 4

 

«1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις·

2. διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.

3. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

4. Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θα είναι ως κλέπτης εν νυχτί για όσους δεν δέχτηκαν το κάλεσμα του Θεού για να ετοιμάσουν τον εαυτό τους διά του αγιασμού, ώστε να περάσει η δόξα του Θεού και να μείνει με στοιχεία και ιδιότητες Θεού. Για τους αδελφούς παγκοσμίως οι οποίοι εργάζονται το αγαθό δεν θα είναι ως κλέπτης εν νυχτί, διότι τον ζουν μέσα τους από σήμερα. Ας γίνουμε σοφές παρθένες και όχι μωρές. Ο Θεός θέλει, ζητά τον καθαρισμό, τον αγιασμό, την μετάνοια, την αναγέννηση. Σήμερα λοιπόν που έχουμε καιρό ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Πολλοί επιπόλαιοι επειδή εξασφάλισαν το υλικό στοιχείο καυχώνται ότι όλα είναι καλά. Ας γνωρίζουμε ότι η φτώχεια θα βασιλέψει σε όλον τον πλανήτη αν δεν αναγεννηθούμε και αυτό θα επιβάλλει τον όλεθρο σε όσους στήριξαν τη ζωή τους στο υλικό στοιχείο και όχι στο πνευματικό. Ο Θεός για όσους έχουν καλή προαίρεση είναι σήμερα στη ζωή τους και θα είναι και στην συνέχεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθούν. Εμπιστοσύνη στον Θεό, πίστη ζώσα και αγάπη μεταξύ μας. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα μας κάνουν Θεούς και θα μας εξασφαλίσουν την βασιλεία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους.

6. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα.

7. Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Να μείνουμε στο αγιαστήριο μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Αυτό είναι το πυρηνικό μας καταφύγιο, σε αυτό δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ. Όσοι συνδιαλέγονται σε καθημερινή βάση με τον ζώντα Θεό τα του Θεού, επενδύονται με ουρανόδρομη σοφία, με δυνάμεις πνευματικές, με ζώσα πίστη. Οι άνθρωποι που ζουν με τον Θεό και έχουν θείο έρωτα είναι πάντα ξύπνιοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με την δύναμη του Θεού ό,τι θελήσει να βλάψει την σχέση τους με αυτόν, το οποίο πάντα πηγάζει από μέσα τους, ας φαίνεται μερικές φορές ότι έρχεται από εξωτερικούς παράγοντες.

Στίχοι 6, 7: Αυτοί που κοιμούνται φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παραμικρό ερέθισμα υλικό ή πνευματικό το οποίο έρχεται από τον μεταπτωτικό κόσμο, αφού τα σκάνδαλα μέσα στις μη αναγεννημένες κοινωνίες που ζούμε τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ο ύπνος των ανθρώπων εκδηλώνεται στη ζωή τους διότι όταν τα αντιμετωπίσουν τα σκάνδαλα αρχίζουν να κρίνουν, να θυμώνουν, να στενοχωριούνται, να βρίζουν, να προβαίνουν σε ακρότητες, να έρχονται σε αντιπαλότητες οι οποίες τους οδηγούν σε αδιέξοδο κ.λ.π.. Όσοι διέπονται από πάθη, από αδυναμίες, από πνευματική τεμπελιά, από άγνοια του Λόγου του Θεού κοιμούνται πνευματικά και ο λόγος διότι δεν γνώρισαν ούτε καν τον λόγο της παρουσίας τους μέσα στην Δημιουργία, αφού επιδίδονται νυχθημερόν πάνω στο υλικό στοιχείο, πόσο μάλλον τον Θεό.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 8 – 11

 

«8. αλλ' ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευώμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας·

9. διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

10. όστις απέθανεν υπέρ ημών, ίνα είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμώμεθα ζήσωμεν μετ' αυτού.

11. Διά τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 8 – 11: Είναι σοφό σήμερα να έλθουμε εις εαυτόν και να μεριμνούμε ώστε να βρούμε χρόνο να αναγεννήσουμε τον εαυτό μας διά του Ευαγγελίου, για να ενδυθούμε και να επενδυθούμε πίστη ζώσα η οποία θα ενεργοποιήσει μηχανισμούς άφθαρτους, αιώνιους που μπορούν να μας μεταστοιχειώσουν, διότι η πίστη είναι θώρακας στη ζωή μας. Τα βέλη που χρειάζεται να σβήσουμε δεν είναι ανθρώπινα αλλά ουράνια τα οποία φέρνει ο άγγελος φωτός με έναν σκοπό, να ανακόψει την πνευματική μας πορεία και το κάλεσμά μας. Εμείς όμως με την ολοκληρωμένη αφιέρωση θα επικρατήσουμε της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Η αγάπη του Θεού θα μας εξασφαλίσει τον Θεό μέσα μας, ο οποίος θα λειτουργεί στη ζωή μας αιώνια, αφού η αγάπη μας θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η ελπίδα είναι παράγωγο της πίστεως. Μέχρι να αποκτήσουμε ζώσα πίστη θα ελπίζουμε και θα συνεχίζουμε τον αγώνα της αναγέννησης συνειδητά. Γένοιτο αμήν. Ο Θεός δεν μας κάλεσε για να παίξει μαζί μας και μετά να μας οδηγήσει στην απώλεια, είναι δεδομένη η σωτηρία μας. Εάν τε λοιπόν ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου είμεθα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι,

13. και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η τιμή σε όσους κοπιάζουν για να συντελεστεί στη ζωή μας η αναγέννηση θα πρέπει να είναι δεδομένη και όχι μόνο σε αυτούς που κοπιάζουν αλλά και προς πάντας ανθρώπους. Να τους τιμάμε όσους εργάζονται την αναγέννησή μας, να μας διακατέχει αγάπη και να συμμετέχουμε στη ζωή τους με όλη μας την δύναμη, ώστε να ενισχύουμε το έργο τους για να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο, αφού ο Θεός διά μέσου τους μας εξασφαλίζει την σωτηρία ψυχής και σώματος. Η υπακοή προς αυτούς είναι το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να μας διέπει, διότι έτσι κάνουμε το έργο τους ευκολότερο και η αναγέννησή μας συντελείται γρηγορότερα. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η νουθεσία να είναι διά Πνεύματος Αγίου ώστε να δημιουργείται πνευματικό ενδιαφέρον απ’ όπου θα νουθετούνται οι άτακτοι στο να συλλάβουν ότι το να ακολουθήσουν τον Θεό δεν είναι κάτι συνηθισμένο αλλά κάτι υπερβατικό, το οποίο τους καθιστά θεούς αφού αυξάνουν σε καρπούς, σε χαρίσματα, σε σημεία. Αμήν.  Η παραμυθία γίνεται διά της πνευματικής προσευχής ώστε να δώσει θάρρος στους ολιγόψυχους να φτάσουν στο σημείο να εξαλείψουν από μέσα τους τον φόβο, την ολιγοπιστία και να φτάσουν στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή αυτή. Αμήν. Οι ασθενείς είναι σίγουρο ότι αν εισέλθουν στο αγιαστήριο με την υγιαίνουσα διδασκαλία την οποίαν χορηγεί η Φωνή Θεού θα θεραπεύσουν την ψυχή και το σώμα, διότι πρώτα ασθενεί η ψυχή και μετά το σώμα. Ας γίνουμε συνειδητά οι νέοι μαθητές του Χριστού, ώστε να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως φυλής, έθνους, λαού, θρησκείας. Ειδικότερα οι Έλληνες να πάρουμε σοβαρά το κάλεσμα διότι το Ευαγγέλιο του Χριστού εγράφη εις την ελληνικήν και πρέπει εμείς πρώτα να το καταλάβουμε ώστε να το καταλάβει και ο κόσμος ολόκληρος. Διαφορετικά το Ευαγγέλιο που αναπτύσσουν παγκοσμίως οι άνθρωποι και εδώ στην Ελλάδα ακόμη, επειδή μεταβλήθηκε η αγάπη του Θεού, η άφθαρτη ζωή σε θρησκεία, σε δόγμα δεν μας οδηγεί στην αλήθεια, στη ζωή, φυσική συνέπεια να μην οδηγεί και τα έθνη στην άφθαρτη, αιώνια ζωή, στην μεταστοιχείωση του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο αλλά με τον τρόπο που εκδηλώνεται δημιουργεί ελπίδα μόνο για την μεταθανάτια ζωή ενώ το θέλημα του Θεού είναι να δημιουργηθεί η βασιλεία του Θεού και στη γη. Δύο χιλιάδες χρόνια κηρύττεται το Ευαγγέλιο του Χριστού στον ελλαδικό χώρο και ακόμα να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού η οποία έχει ως εξής, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δεν μπορείς να καυχάσαι ότι έχεις την αλήθεια και όλοι να είναι διαιρεμένοι. Αλήθεια Θεού σημαίνει να μην υπάρχει τίποτα να μας θέσει σε υποτέλεια. Όλα αυτά να τα πιστέψουμε και να αυξάνουμε πνευματικά διά Πνεύματος Αγίου και με την δύναμη του Θεού. Αν εμείς οι Έλληνες δεν καταλάβουμε το θέλημα του Θεού είναι δύσκολο να το καταλάβουν γύρω μας οι άλλοι λαοί και ο λόγος διότι έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Πιο εύκολα μπορεί κάποιος να συλλάβει τον Θεό μέσα από τα ποιήματα αυτού παρά μέσα από τον φανατισμό. Ας ενθυμούμεθα όλοι το γραφικό, ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με. Ο φανατισμός πεθαίνει τον άνθρωπο στα 20 και η κηδεία του γίνεται στα 90 του χρόνια. Μη γένοιτο να μην θέλουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Προσέχετε μη αποδίδη τις εις τινά κακόν αντί κακού,  αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας.

16. Πάντοτε χαίρετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15: Ο άνθρωπος του Θεού δεν αποδίδει ποτέ κακό αντί κακού. Ο άνθρωπος του Θεού έχει αρχές Θεού, είναι πνευματικά το αρχοντόπουλο του Θεού. Οι αρχές που έχει είναι, νίκα το κακό με το καλό. Άλλη αρχή του είναι, ο Χριστός λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει. Με αυτές τις ιδιότητες ανταποδίδει το κακό που δέχεται. Επίσης αρχή του είναι να απέχει από τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αναπτύξουν τον Θεό στη ζωή τους. Καμία άλλη λογική δεν χωρά στον άνθρωπο του Θεού. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 16: Για να πετύχει κάποιος στη ζωή του το πάντοτε χαίρετε θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αυτό μόνο εξασφαλίζει την χαρά η οποία κάνει τα κύτταρα να πάλλονται στους ρυθμούς του Θεού, με φυσική συνέπεια να κρατούν το σώμα πάντα σφριγηλό, νεανικό άφθαρτο, αιώνιο. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. αδιαλείπτως προσεύχεσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αδιάλειπτη προσευχή κρύβει θείο έρωτα, ο οποίος δίδεται στον άνθρωπο που συνειδητά εργάζεται το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός χωρίς να πιέζεται ζει και μετέχει της αδιαλείπτου προσευχής, αφού ο νους του είναι ένα με το νου του Κυρίου ο οποίος το μόνο που σκέφτονταν ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού όπου και εκπλήρωσε με πνευματική ωριμότητα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ  18

 

«18. κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να ευχαριστούμε κατά πάντα θα πρέπει να μας διέπει ταπείνωση, η οποία κενώνει την δική μας θέληση και αυξάνει του Θεού. Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο του Θεού κακό, όλα συντελούν στην αναγέννησή του. Φυσική συνέπεια να σπουδάζει από το καλό και το κακό. Για τον άνθρωπο του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Το Πνεύμα μη σβύνετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν αυξάνει ο Θεός στη ζωή μας, όταν αυξάνει ο θείος έρωτας, όταν αυξάνει η πνευματική δραστηριότητά μας είναι απολύτως βέβαιο ότι το πνεύμα δεν σβήνεται ίσα - ίσα η μικρή φωτιά γίνεται πυρ το οποίο κατακαίγει την αμαρτία ακόμη και στην πιο αθέατη μορφή της. Το πνεύμα μη σβήνουμε αφού έχουμε δεχτεί το κάλεσμα του Θεού, όμως, να προσέχουμε διότι οι μέριμνες του παρόντος βίου συμπνίγουν αυτό το κάλεσμα και δεν μπορεί να αναπτυχθεί στη ζωή μας. Εύχομαι όσοι λάβαμε κάλεσμα Θεού να μεριμνούμε και να αυξάνουμε τα του Θεού, ώστε να μην είμεθα ακροατές του Λόγου αλλά εκτελεστές. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. προφητείας μη εξουθενείτε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η προφητεία δίδεται πάντα διά Πνεύματος Αγίου και έχει σκοπό να μας αφυπνίσει ώστε να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας πάνω σε κάτι που μας δίνει ο Θεός (μελλοντικό γεγονός). Στη ζωή μας περνάμε διάφορα στάδια θετικά ή αρνητικά διότι ο αγώνας συνεχίζεται και η βασιλεία του Θεού δεν έχει επικρατήσει στον κόσμο. Όταν στη ζωή μας υπάρχουν αντιξοότητες να ενθυμούμεθα τις προφητείες, να ειρηνεύουμε και να σηκώνουμε το πνευματικό μας ανάστημα, ώστε να συνεχίζουμε με αξιοπρέπεια τον πνευματικό μας αγώνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο προφήτης λαμβάνει την σοφία του Θεού από τον θρόνο του Θεού και φανερώνει αυτήν στον λαό του Θεού. Ο προφήτης φυτεύει στον άνθρωπο του Θεού την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία τον ζωοποιεί. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 21 – 22

 

«21. Πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε·

22. από παντός είδους κακού απέχεσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζωή είναι σήμερα έτσι φτιαγμένη που είναι φύσει αδύνατον ένας άνθρωπος να μην δοκιμάσει και να μην αποκτήσει μέσα από την ημιμάθειά του ή την άγνοια ή την γνώση που έχει, πολλά πράγματα, γεγονότα θετικά ή αρνητικά. Το γεγονός να κρατά κάποιος χωρίς να κρίνει το καλό, το άγιο, το σωστό ανήκει στην σοφία του Θεού. Αν μετά την εμπειρία στοιχειοθετεί εαυτόν πάνω στο καλό, στο θέλημα του Θεού, αυτό είναι το μέγιστο αγαθό διότι στην πνευματική σκάλα προς τον ουρανό θα αποκτήσει εμπειρίες πολλές από το καλό και το κακό. Αυτές οι εμπειρίες θα τον καταστήσουν αγαθό, με σοφία Θεού η οποία θα εμφανίζεται ως εμπειρία πνευματική στη ζωή του την οποίαν θα φανερώνει όταν τον ρωτούν, όμως δεν θα επιβάλλει αυτή ούτε σε μικρότερους, ούτε σε μεγαλύτερους διότι ο Θεός μεριμνά για τους πάντες. Είναι ώριμο, είναι θεάρεστο να βλέπεις τον Θεό να αναπτύσσει τον αδελφό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 23 – 24

 

«23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

24. Πιστός είναι εκείνος όστις σας καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ειρήνη είναι το πρώτο στοιχείο του Θεού το οποίο θα πρέπει να μας διέπει, διότι πάνω στην ειρήνη μεγαλώνει το δέντρο της μετάνοιας, της αναγέννησης, της σοφίας του Θεού, της άφθαρτης, αιώνιας ζωής. Εάν δεν έχουμε ειρήνη θα έχουμε μικρή ή μεγάλη σχιζοφρένεια η οποία θα δημιουργεί πάντα ανακατανομή σε όλο το βιολογικό σώμα μας. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα της αναγέννησης μέχρι να μεγαλώσει η ειρήνη του Χριστού μέσα μας, η οποία επαναφέρει τις λειτουργίες του εγκεφάλου στην πρότερη θέση την οποίαν ο Θεός μερίμνησε εξ’ αρχής να διέπει τον άνθρωπο του Θεού (Αδάμ) προ της πτώσης. Να μένουμε πιστοί στον Θεό και στο κάλεσμα που λάβαμε άνωθεν μέχρι τέλους. Ο Θεός ο οποίος μερίμνησε ώστε να δεχτούμε το κάλεσμα το οποίο μας εξελίσσει σε καθημερινή βάση, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός ο οποίος διά Πνεύματος Αγίου σήμερα φανερώνει ότι θα εκπληρώσει σε εμάς αυτό το οποίο ξεκίνησε και υποσχέθηκε διά Πνεύματος Αγίου. Το οποίο είναι να διατηρήσει το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα άμεμπτο μέχρι την ημέρα της ολοκληρωμένης μεταστοιχείωσης του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ  25

 

«25. Αδελφοί, προσεύχεσθε περί ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Γι’ αυτό καλό είναι να προσευχόμαστε για αδελφούς που αγωνίζονται πνευματικά ώστε να συντελεστεί, ολοκληρωθεί η αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Για τους φίλους που συμμετέχουν στους πνευματικούς αγώνες της Φωνής Θεού να προσευχόμαστε πολύ, αλλά και για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως δόγματος, έθνους, λαού όχι να ακολουθήσουν εμάς αλλά να ακολουθήσουν οι πάντες την σοφία του Θεού η οποία διατυπώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Αμήν. Αλλά και για τους εχθρούς του Χριστού να προσευχόμαστε μήπως η χάρη του Θεού τους επισκιάσει και έλθουν εις εαυτόν. Όλοι έχουμε ανάγκη την προσευχή, ειδικότερα όταν αυτή εξέρχεται από σκεύος εκλογής. Και ο κάθε αδελφός να προσεύχεται (κρούετε και ανοιγήσεται), διότι μέσω αυτής θα ζήσει τις μεγαλύτερες εκπλήξεις υπό του Θεού. Η προσευχή να γίνεται εν τω κρυπτώ, αυτή είναι προτροπή του ίδιου του Χριστού ως προς εμάς. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 26 – 27

 

«26. Ασπάσθητε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι αγίω.

27. Σας ορκίζω εις τον Κύριον να αναγνωσθή η επιστολή εις πάντας τους αγίους αδελφούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ασπασμός, ο σεβασμός, το αγαθό φιλί ως προς τον συνάνθρωπο και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του να είναι δεδομένα. Ο άνθρωπος του Θεού σέβεται κάθε συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό διότι όλοι οι συνάνθρωποί του γι’ αυτόν συνεργούν στο αγαθό. Εξάλλου η καταγωγή του είναι θεϊκή, ουρανόδρομη και χαρακτηρίζεται από υψηλότητα και μεγαλοπρέπεια, την οποίαν κοσμεί η αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη που εκδηλώνεται με την υπηρεσία του και θυσία του ως προς τον πεσόντα άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος Θεού, Θεός ων να μην διέπεται από σεβασμό τον οποίον να εκδηλώνει πάντα με έναν θετικό, υγιή λόγο, λόγο Θεού, λόγο αγάπης. Αυτός που ζει στο αγιαστήριο όσο και αν ψάξει στο λεξιλόγιό του δεν θα βρει αρνητικό εωσφορικό, εγωιστικό, προσβλητικό λόγο. Όταν ο νους προτρέχει της γλώσσας και εξαπολύει κακό, αφήνει να εννοηθεί ότι ακόμη ο άνθρωπος ο οποίος αυτοαποκαλείται του Θεού χρειάζεται δουλειά. Ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να διαπιστώσει ότι δεν λειτουργεί μέσα του λόγος σαπρός, προσβλητικός ο οποίος δεν έχει σοφία και έργα τα οποία δεν εξασφαλίζουν τον σεβασμό, τον ασπασμό, την τιμή. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ  28

 

«28. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ' υμών· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Χωρίς τη χάρη δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε μία μέρα ή και αν ζούμε διότι η αγάπη του είναι μεγάλη, θα ζούμε πυρίκαυστα, αφού η σοφία του Θεού, η χάρη αυτού θα απέχει από εμάς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σήμερα φορούν τα καλά τους, βγαίνουν στην αγορά, θεωρούν εαυτούς σοφούς, όμως, δεν έχουν πάνω τους τη χάρη του Θεού. Φυσική συνέπεια να γίνονται απρόσιτοι, αντιπαθητικοί και όλοι να τους αποφεύγουν. Να γίνουμε απλοί, να γίνουμε δοτικοί, να σκύβουμε στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, να μεριμνούμε για τη σπουδή ώστε η χάρη του Θεού να μένει πάντα μέσα μας και γύρω μας αμήν.

 

 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ  1 – 3

 

«1. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων εν Θεώ τω Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστώ·

2. χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.

3. Οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν διά σας, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστις σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων υμών εις αλλήλους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η χάρη είναι πάντα γύρω μας, με αυτή ζούμε, με αυτή σπουδάζουμε την σοφία του Θεού, με αυτή αναπτυσσόμαστε σε όλους τους τομείς σπουδάζοντας μέσα από τον Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την καθημερινότητα το καλό και το κακό. Για τον άνθρωπο του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Η ευχαριστία ως προς τον Θεό να είναι δεδομένη διότι ο Θεός με τους αγώνες μας αναγεννά αδελφούς και αυξάνει το έργο το οποίο σήμερα ενέπνευσε μέσα μας ώστε να φτάνει με την συμμετοχή όλων σήμερα και στο μέλλον σε όλον τον κόσμο, αγγίζοντας τις καρδιές των συνανθρώπων αδελφών μας. Η αγάπη πλεονάζει μεταξύ μας όταν συνειδητοποιούμε το θέλημα του Θεού, ζώντας την εν Χριστώ ζωή και αυξάνοντας αυτή καθ’ εκάστην ημέρα με το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ  4 – 5

 

«4. ώστε ημείς αυτοί καυχώμεθα διά σας εν ταις εκκλησίαις του Θεού διά την υπομονήν σας και πίστιν εν πάσι τοις διωγμοίς υμών και ταις θλίψεσι, τας οποίας υποφέρετε,

5. το οποίον είναι ένδειξις της δικαίας κρίσεως του Θεού, διά να αξιωθήτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καύχηση εκείνων που εργάζονται τα δρώμενα του Θεού είναι η πλειόνα των αδελφών οι οποίοι μετανοούν και προβαίνουν σε ενέργειες αναγέννησης, εκδηλώνοντας έργα αγάπης τα οποία στρέφονται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Παρόλο που οι αντιξοότητες είναι πολλές σε αυτούς που επιζητούν να ζήσουν την εν Θεώ ζωή, αυτοί συνεχίζουν τον καλό πνευματικό αγώνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αμήν, αδιαφορώντας για τα κατηγορώ που δέχονται δίκαια ή άδικα. Ο Χριστός λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει. Το ίδιο να κάνουμε όλοι μας. Το ότι ο Θεός ζει μέσα μας φανερώνεται διότι η πληρότητα του πνεύματος του Θεού είναι μέσα μας αδιάλειπτα, κάνοντάς μας ιδεώδεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν νου Χριστού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ  6 – 10

 

«6. επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώση θλίψιν εις τους όσοι σας θλίβουσιν,

7. εις εσάς δε τους θλιβομένους άνεσιν μεθ' ημών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού

8. εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

9. οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού,

10. όταν έλθη να ενδοξασθή εν τοις αγίοις αυτού και να θαυμασθή εν πάσι τοις πιστεύουσιν, επειδή σεις επιστεύσατε εις την μαρτυρίαν ημών, εν τη ημέρα εκείνη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δουλειά η δική μας είναι να διορθώνουμε τον εαυτό μας κάνοντας αυτόν διά του Χριστού καθ’ εκάστην ημέρα ένα μαζί του. Η δουλειά του Θεού σε όσους πολεμούν, κρίνουν, επιβουλεύονται κακά είναι το έλεος για σήμερα, στο μέλλον δεν ξέρουμε. Η δουλειά η δική μας είναι να αναγεννηθούμε. Η δουλειά του Θεού είναι να συμμετέχει στους αγώνες μας και να επιβάλλει τάξη σε όσους επιβουλεύονται το άγιο θέλημά του. Ο Θεός Πατέρας εργάζεται έργο σωτηρίας το οποίο εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό του κινούμενο διά Πνεύματος Αγίου ώστε να συνδοξαστούμε για να συμβασιλεύσουμε μαζί του στον αιώνα τον άπαντα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ως θέλημα του Θεού την καταστροφή, έτσι ανακηρύττουν πολέμους, καταστροφές κ.λ.π.. Ο Θεός δεν θέλει όλα αυτά, ο Θεός ζητά διακαώς την αναγέννησή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Διά το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε διά σας, διά να σας καταστήση ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού, και να εκπληρώση πάσαν ευδοκίαν αγαθωσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει,

12. διά να ενδοξασθή το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν υμίν, και υμείς εν αυτώ, κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Ειδικότερα η προσευχή που φεύγει από σκεύος εκλογής προς τον ουρανό διότι εισακούγεται και χαρίζει στη ζωή μας ευφορία, χαρά, σοφία Θεού, δυνάμεις ώστε να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα και να αυξάνουμε πνευματικά προς την επίτευξη των στόχων μας. Η προσευχή και η επιστροφή μας στο αγιαστήριο, στην σιωπή δοξάζουν τον Θεό σε μεγάλη ακτίνα δράσης, γκρεμίζοντας τα εωσφορικά σχέδια του διαβόλου και της στρατιάς του, η οποία αποτελείται από αγγέλους και ανθρώπους που με αθέμιτους τρόπους θέλουν να επιβάλλουν την δική τους λογική ώστε να κονσερβοποιήσουν τον άνθρωπο. Μη γένοιτο να λάβουν χώρα τα απάνθρωπα σχέδιά τους και δεν θα λάβουν διότι άλλες οι βουλές των ανθρώπων και άλλες του Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου έστειλε την Φωνή Θεού στον κόσμο. Μέσω αυτής ο κόσμος θα αλλάξει και θα γίνει κόσμος Θεού με ανθρώπους Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 1 – 5

 

«1. Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών,

2. να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν ημέρα του Χριστού.

3. Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,

4. ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.

5. Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ' υμίν σας έλεγον ταύτα;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 1, 2: Τα παιδιά που ανήκουν σήμερα αλλά και στο μέλλον στην Φωνή Θεού να μην ακούνε αρνητικές ειδήσεις οι οποίες εξαφανίζουν τον Θεό από την λογική τους και μηδενίζουν την παντοδυναμία του. Όλα αυτά που ακούγονται σήμερα είναι τα σχέδια ορισμένων ανθρώπων που θέλουν να τρομοκρατούν τους ανθρώπους. Πολλοί έπεσαν στην παγίδα και όλη μέρα αναλώνονται με αρνητικά γεγονότα τα οποία λένε ότι έρχονται σήμερα, αύριο και κάνουν και αυτούς τους ίδιους αλλά και όλους όσους τους ακούν να χάνουν την χαρά, τον Θεό, αφού η τρομολαγνεία καταστρέφει τα πάντα μέσα τους αλλά και γύρω τους. Τα παιδιά της Φωνής Θεού να εμπιστεύονται τον Θεό, να αναπτύσσουν αυτόν και να εργάζονται για την καθολική αναγέννηση του ανθρώπου. Όσοι σαλεύονται με τα ακούσματα, ας φανταστούμε με τα γεγονότα. Γι’ αυτό, απόφαση να βάλουμε τον Θεό στη ζωή μας ο οποίος μας φρουρεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχοι 3, 4, 5: Αποστασία σημαίνει πλήρης αποδιοργάνωση των αρχών του Θεού, πλήρης δυσαρέσκεια, πλήρης σύγχυση πνευματική και υλική σε όλο το ανθρώπινο γένος και όχι σε μία χώρα ή έθνος, αφού όλα θα στερέψουν. Μία τέτοια κατάσταση μπορεί να συντελεστεί σήμερα μόνο αν ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με γεγονότα τα οποία δεν μπορεί ανθρώπινος νους να σκεφτεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε το αγαθό θα χαθεί και η αποστασία θα λάβει χώρα. Μέχρι τότε εμείς θα εργαζόμαστε το αγαθό, διότι οι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται όμως εμείς να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και ίσως να ενεργήσει όπως στη Νινευή που όλοι περίμεναν την καταστροφή και περισσότερο ο Ιωνάς ο οποίος ήταν ο άνθρωπος του Θεού και όμως ο Θεός είδε την μετάνοια του λαού και έσωσε την χώρα. Το ίδιο πιστεύουμε να συντελεστεί και τώρα. Αν κάποιοι καταφέρουν με τις οικονομίες των κρατών να αποδιοργανώσουν τους ανθρώπους, τότε ο Θεός πάει να πει ότι δεν μας παίρνει στα σοβαρά. Σήμερα βλέπω πολλούς σαν τον Ιωνά να φωνάζουν ότι έρχεται ο αντίχριστος, έρχεται πόλεμος, έρχεται καταστροφή και το λένε παντού. Στο βάθος χαίρονται, έπεσαν θύματα του πονηρού και έγιναν οι διαφημιστές του με έναν σκοπό, να κάνουν προβολή. Καλό είναι να αφήσουμε την καταστροφολογία και να πάρουμε όλοι τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας διότι ο Θεός μία φορά όταν έστειλε τους αγγέλους να καταστρέψουν τα Σόδομα πέρασαν οι άγγελοι αυτοί από τον Αβραάμ και τον ενημέρωσαν για τις προθέσεις του Θεού. Ο Αβραάμ ρώτησε, Κύριε θα καταστρέψεις τον δίκαιο με τον ασεβή; Οι άγγελοι είπαν όχι. Ο Αβραάμ ρώτησε, αν στην πόλη είναι 50 δίκαιοι θα καταστρέψετε την πόλη; Οι άγγελοι απάντησαν, όχι. Τότε ο Αβραάμ ρώτησε ξανά, αν είναι 40; Οι άγγελοι είπαν όχι. Έφτασαν στους 10 και οι άγγελοι είπαν όχι. Μετά έφυγαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην πόλη δεν ήταν ούτε 10 δίκαιοι. Η Φωνή Θεού εργάζεται ώστε να βρεθούν δίκαιοι σε όλο τον κόσμο, ώστε ο Θεός να φέρει ισορροπία, αναγέννηση, θέωση σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός δεν έχει πνεύμα αποφασίζω και διατάζω. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός συνδιαλέγεται. Ο Θεός θα κάνει τα πάντα ώστε το ανθρώπινο γένος να έρθει εις εαυτόν. Ας ξεκινήσουμε εμείς να έρθουμε εις εαυτόν ώστε να γίνουμε τα χέρια, ο νους του Θεού στη γη όπου ο κόσμος θα μεταμορφωθεί από κόσμος του πονηρού σε κόσμος του Θεού ποιώντας το αγαθό. Γένοιτο αμήν. Αν δεν έρθουμε εις εαυτόν, με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα θα χρησιμοποιηθούν όλα για την προβολή ενός ανθρώπου στο να δημιουργηθεί παγκόσμια κυβέρνηση και θα γίνει με θαύματα σε όλους τους τομείς ώστε να υποτάξει τα πάντα. Εμείς ας κάνουμε αυτό που ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας και θα δούμε τι ο Θεός θα αποφασίσει. Αν και πιστεύω ότι η αγάπη του θα καλύψει τα λάθη των ανθρώπων. Μέχρι τότε ας μην γινόμενα φορείς κακών ειδήσεων και γεγονότων. Ειδικότερα αυτοί που έχουν επιστασία πνευματική σε ανθρώπους διότι το κάνουν μόνο και μόνο για να μην φύγει κανείς από κοντά τους, για να έχουν εξουσία και προσωπικά οφέλη μέσα από τον φόβο που κυοφορούν και προκαλούν σε όσους αδελφούς έχουν άγνοια αλλά και στους ανθρώπους γενικότερα. Προσοχή! Κάποτε είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που ήταν ποιμένας σε μία εκκλησία. Με κάλεσε να πάω να τον ακούσω και πήγα. Το μάθημα ήταν εσχατολογικό. Τον άκουγα να λέει, σε τρία χρόνια έρχεται ο αντίχριστος, έρχεται η καταστροφή, έρχεται πόλεμος. Φυσικά πέρασαν πέντε χρόνια από τότε. Όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα έτρεμαν. Εγώ έλεγα ότι δεν είναι καλά στο μυαλό του. Μάλιστα ήταν και άνθρωποι εκεί μέσα μορφωμένοι, επιχειρηματίες κ.λ.π.. Μου έκανε τόσο εντύπωση η άγνοια του ανθρώπου γενικότερα. Το πιο εξωφρενικό ήταν ότι ενώ έλεγε ότι έρχεται ο αντίχριστος σε τρία χρόνια, αυτός είχε ξεκινήσει να φτιάχνει ένα σπίτι σαν παλάτι με πισίνες, με μπάρπεκιου, με τοίχους αντισεισμικούς κ.λ.π.. Αν αυτός πίστευε ότι έρχεται αλήθεια ο αντίχριστος θα είχε μπει σε μία σπηλιά και θα ζητούσε μέρα-νύχτα το έλεος του Θεού. Σαν αυτόν έχει γεμίσει ο κόσμος ολόκληρος και εξουσιάζουν πολλούς, τρομοκρατούν συνέχεια, έγιναν Νικολαΐτες. Αδέλφια μου, φύγετε απ’ όλους αυτούς. Ελάτε όλοι στον Κύριο διότι αυτός είναι πράος και ταπεινός και θα βρούμε ανάπαυση. Αμήν. Κάποτε ήλθε ένας από μία εκκλησία στο σπίτι μου. Μπαίνει μέσα και άρχισε να λέει πανικόβλητος, Θωμά έρχεται το τέλος του κόσμου, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο κ.λ.π.. Εγώ τον κοίταζα. Του λέω, ποιος σου τα είπε αυτά; Μου είπε ότι τα είπε ο μεγάλος προφήτης της εκκλησίας μου. Ο σαρκικός μου πατέρας όταν άκουγε κάτι που τρομακτικά παρουσίαζε κάποιος έλεγε κολοκύθια τούμπανα. Το ίδιο λέω και εγώ για τους υποτιθέμενους προφήτες οι οποίοι τρομοκρατούν για να επιστατούν. Του λέω έλα εδώ βρε παιδί μου (ήταν άνοιξη), έξω σήμερα έχει ωραίο ήλιο. Έχεις λεφτά του λέω, μου λέει έχω 10 ευρώ, πάρε του λέω και πενήντα από μένα και πήγαινε στην Αμφιλοχία να παραγγείλεις μία ωραία τσιπούρα να την φας και ζήσε το σήμερα και μην ακούς. Αυτά τα έζησα και εγώ από μικρός, θα έρθει ο αντίχριστος, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει η φυγή, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο κ.λ.π.. Τρόμο ζούσα και ο λόγος για να με εξουσιάζουν, αφού αυτοί που τα λένε τα λένε και τα χαίρονται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν στέκουν καλά. Προσοχή! Θυμάμαι του λέει η Ρούλα, εσύ τι κάνεις έτσι άνθρωπέ μου, να μην μείνει τίποτα όρθιο αν είναι θέλημα Θεού, εσύ ζήσε το σήμερα και να έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν διαβάζεις τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε τέτοια γεγονότα ο Θεός προστατεύει τον άνθρωπο του Θεού, τον δίκαιο; Να γίνουμε δίκαιοι, να ζούμε το σήμερα και να αφήσουμε τον Θεό να σχεδιάσει το μέλλον μας.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΣ  6

 

«6. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα διότι υπάρχει ο κωλύων, το Πνεύμα το Αγιο, ο Φωσφόρος, Εκείνος, το πνεύμα της αληθείας. Η δουλειά του είναι να γνωρίσουν όλοι τον Θεό και όταν λέμε Θεό να γνωρίσουν δεν εννοούμε έναν Θεό των τύπων αλλά έναν Θεό ζώντων ο οποίος θα ζωοποιήσει τον άνθρωπο και θα αποκαταστήσει ολοκληρωμένη την αλήθεια. Η Φωνή Θεού κατ’ αποκάλυψη Θεού εργάζεται σήμερα να φανερώσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο καταργεί την αμαρτία, ιδρύει την βασιλεία, καταργεί την φθορά και τον φυσικό θάνατο με αποκορύφωμα να ετοιμάσει τις προϋποθέσεις ώστε ο Χριστός να κατέβει στη γη. Μέχρι να συντελεστούν αυτά να μην ακούμε τίποτα, να συνεχίσουμε όλοι τον αγώνα της εξάπλωσης της Φωνής Θεού. Όταν γίνουμε εκατομμύρια τότε θα αλλάξουν τα πράγματα και οι βουλές των ανθρώπων να λάβουν χώρα θα είναι περιορισμένες. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σας είπα ότι οι άνθρωποι του σκότους κάνουν σχέδια, όμως, ο Θεός έχει τα δικά του διότι ο κωλύων (Πνεύμα Αγιο) εργάζεται σήμερα και το έργο του δεν μπορεί να το εμποδίσει ουδείς. Αμήν. Αφού συγκεντρώσει τον άγιο λαό του Θεού, τότε το εν απομείναν αγαθό που υπάρχει σήμερα ακόμη και στους ανθρώπους του πονηρού θα εκλείψει από τη ζωή τους με φυσική συνέπεια να αυτοκαταστραφούν από μόνοι τους και θείναι την οικουμένην όλην έρημον και τους αμαρτωλούς απολέσαι εξ αυτής. Ο λαός του Θεού με το πνεύμα του Θεού δεν θα επηρεαστεί, διότι ο Θεός θα πορεύεται εν δυνάμει στη ζωή του αφού θα εκχέει χωρίς μέτρο το πνεύμα του στη ζωή όλων των συνειδητά αναγεννημένων ανθρώπων. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 8 – 12

 

«8. και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

9. όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους

10. και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι·

11. και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος,

12. διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι εμείς ας κρατήσουμε ότι ο Θεός θα απολέσει τον αντίχριστο αν έρθει με ένα φύσημα με το πνεύμα του όπως επιτιμούσε τους δαίμονες και τους έβγαζε από τους ανθρώπους. Έτσι θα απολέσει και αυτόν που σήμερα όλοι τρέμουν και τρέμουν διότι δεν γνώρισαν τον Θεό Πατέρα. Όποιος γνωρίσει τον Θεό δεν φοβάται, αναπαύεται στην αγκαλιά του όπως το μωρό στα χέρια της μάνας του. Ας μην ασχολούμεθα με το κακό διότι δυστυχώς όλοι πνευματικοί και μη ασχολούνται με αυτόν, φανερώνοντας σε όλους εμάς ότι το πνεύμα πλάνης κατέβαλε τη ζωή τους και ο λόγος διότι φαίνεται δεν γνώρισαν τον Θεό, έτσι κρίνουν, φωνάζουν κ.λ.π.. Εμείς εμπιστοσύνη στον Θεό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Ημείς όμως οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν διά σας, αδελφοί ηγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξεν ο Θεός απ' αρχής εις σωτηρίαν διά του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της αληθείας,

14. εις τον οποίον σας εκάλεσε διά του ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό να κάνουμε, να τον ευχαριστούμε μέρα - νύχτα διότι μας κάλεσε, μας έκλεισε το μάτι, μας φανερώνει αποκεκρυμμένες αλήθειες οι οποίες μας εξελίσσουν, μας ελευθερώνουν, μας ενώνουν, μας κρατούν εν δυνάμει στο αγαθό. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στη γη διότι το πνεύμα του Θεού σκήνωσε μέσα μας και μας μεταβάλλει σε ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι δεν μένουμε μόνο στα λόγια αλλά με θυσία σε όλους τους τομείς προβαίνουμε σε ενέργειες που αναπτύσσουν τον Θεό μέσα μας αλλά και γύρω μας με έναν σκοπό, να ζήσουμε την δική του δόξα στην δική μας ζωή αφού με το πνεύμα του μας ζωοποιεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ  15 – 17

 

«15. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι' επιστολής ημών.

16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, όστις μας ηγάπησε και έδωκεν αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθήν ελπίδα διά της χάριτος,

17. είθε να παρηγορήση τας καρδίας σας και να σας στηρίξη εις πάντα λόγον και έργον αγαθόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το κάλεσμα ήρθε. Ουδείς απ’ όλους εμάς δεν αμφιβάλλει ότι ο Θεός τον κάλεσε. Το να μένουμε όμως μόνο στις παραδόσεις δεν είναι υγιές, αλλά το να συντελείται η αναγέννηση είναι θεϊκό. Η παράδοση έχει ένα σκοπό, να φέρει το φως του Χριστού σε εμάς. Αυτό το φως να ανάψει μέσα μας διότι η παράδοση συντελείται έξω από εμάς ενώ ο Θεός ζει μέσα σε εμάς. Σήμερα δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τηρούν τις παραδόσεις, επικαλούνται αυτές, φανατίζονται σε σημείο να προβαίνουν σε εύκολα συμπεράσματα για τον εαυτό τους ότι είναι οι καλοί και οι άλλοι γύρω τους που δεν είναι τόσο ενεργοί σε αυτές είναι οι κακοί. Οι παραδόσεις είναι ωφέλιμες μόνο αν ποιούμε το θέλημα του Θεού, αν έχουμε επίγνωση, αν ζούμε τον Θεό μέσα μας διαφορετικά ντροπιάζουμε τον Θεό διότι μπορεί να φοράμε τα καλά ρούχα μας, να πηγαίνουμε στην εκκλησία αλλά αγάπη να μην δείχνουμε, να κρίνουμε μέρα - νύχτα, να είμεθα φιλάργυροι, να κοιτάμε το προσωπικό συμφέρον και όχι το γενικό, να μην μελετάμε τον Λόγο του Θεού κ.λ.π.. Είναι πολλά αρνητικά που ποιούν αυτοί που έχουν φανατιστεί με τις παραδόσεις και όχι με την ουσία. Το ότι είναι στην πλάνη μπορούν εύκολα να το καταλάβουν διότι αρέσκονται σε αυτές, αφού καταλαβαίνουν συνειδητά και το αποφεύγουν συνειδητά ότι το να αγαπήσουν τον Θεό και τον πλησίον ως εαυτόν τους χαλά τα ατομικά συμφέροντα τα οποία κλείνουν στο εγώ τους. Έτσι γίνονται αμέτοχοι, απέχουν από την ουσία και ο λόγος διότι φτιάχνουν Θεό στα μέτρα τους καλύπτοντας την συνείδησή τους. Τι το θες να λες ότι νηστεύεις, ότι πήγες στην εκκλησία και να είσαι γεμάτος κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές, εωσφορικούς εγωισμούς, πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες κ.λ.π.. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  1 – 2

 

«1. Το λοιπόν προσεύχεσθε, αδελφοί, περί ημών, διά να τρέχη ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζηται, καθώς και εις εσάς,

2. και διά να ελευθερωθώμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων· διότι η πίστις δεν υπάρχει εις πάντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Λόγος του Θεού τρέχει στη ζωή μας όταν αυτή η ζωή μας συνειδητά κατανοεί και εργάζεται το αγαθό. Κατόπιν χωρίς προσπάθεια εμφανίζει αυτό σε καθημερινή βάση. Μόνο έτσι ο λόγος όταν γίνει σάρκα θα κάνει τους ανθρώπους να παρατηρήσουν τη ζωή μας και να ακολουθήσουν τον Χριστό τον οποίον με τα έργα αγάπης παρουσιάζουμε. Όταν τα λόγια προτρέχουν των έργων και να μεταδοθεί ο Λόγος του Θεού καταντά σε λίγο καιρό αδύνατος, αφού ο άνθρωπος δεν τον έβαλε στη ζωή του συνειδητά αλλά τυπικά. Επειδή υπάρχουν μέσα μας νόμοι οι οποίοι εργάζονται το κακό, χρειάζεται να έχουμε ειλικρινή απόφαση πάνω στο θέλημα του Θεού. Για να πετύχουμε την μετάνοια και την αναγέννηση θα χρειαστούμε να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Μόνο μέσα στην σιωπή με τον Λόγο του Θεού και την διδασκαλία της Φωνής Θεού θα δοθούν αληθινά κίνητρα τα οποία θα μας κάνουν πραγματικά ανθρώπους Θεού οι οποίοι θα κηρύττουν με τη ζωή τους χωρίς να μιλάνε καθόλου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  3 – 5

 

«3. Πιστός όμως είναι ο Κύριος, όστις θέλει σας στηρίξει και φυλάξει από του πονηρού.

4. Έχομεν δε πεποίθησιν διά του Κυρίου εφ' υμάς ότι εκείνα, τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράττετε και θέλετε πράττει.

5. Ο δε Κύριος είθε να κατευθύνη τας καρδίας σας εις την αγάπην του Θεού και εις την προσδοκίαν του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν παίζει με τον άνθρωπο, μαζί μας. Μας καλεί να αναγεννηθούμε. Αν εμείς καταλάβουμε το κάλεσμα, είναι σίγουρο ότι θα δείξουμε την κατάλληλη πνευματική σοβαρότητα απέναντι στον Θεό. Η πρώτη σοβαρή μας στάση είναι να βγάλουμε την δοκό την οποία ο διάβολος έβαλε στην δική μας ζωή. Δεύτερον, να γνωρίσουμε συνειδητά τον εαυτό μας. Τρίτον, να ξεκινήσουμε την αναγέννηση. Τέταρτον, να μεταλαμπαδεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν υπάρχει σοβαρότητα από τους συνανθρώπους μας, διαφορετικά εμείς να συνεχίσουμε την εν Θεώ αναγέννησή μας. Ο Θεός θα μας δώσει εξουσία να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στις κοινωνίες όταν εμείς πληρούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μην οδηγούμε τους συνανθρώπους μας σε αδιέξοδο. Να έχουμε εμπιστοσύνη και να μην απιστούμε επειδή σήμερα τα πράγματα δεν είναι καλά στη ζωή μας. Ο Θεός γι’ αυτό μας κάλεσε, για να γίνουν όχι απλώς καλά αλλά να γίνουν τέλεια. Εύχομαι να καταλάβουμε και με την σχετική επιμονή να χτίσουμε τις ψυχές μας. Μην απιστούμε! Όλα αυτά τα χρόνια στον πνευματικό μου αγώνα είχα απορίες και πολλά δεν τα εννοούσα, όμως, τώρα όλα ξεκαθάρισαν. Το κυριότερο πρόβλημα στη ζωή μου ήταν ότι η λογική που είχα αναπτύξει από το μεταπτωτικό σύστημα δεν ήταν του Θεού. Ενώ υπάρχει αγαθό δεν είναι αυτό αρκετό. Χρειάζεται ο νους μας να κατακλυστεί πλέον με την λογική του Θεού ώστε να πετύχουμε τους ουρανόδρομους στόχους μας και σήμερα δόξα τω Θεώ ήρθε ο κατάλληλος χρόνος και όλα θα λάβουν χώρα. Έχουμε πνευματική περιουσία, βιβλία, πνευματικές αναλύσεις, πνευματικές ερμηνείες, έχουμε ράδιο, έχουμε CD’s, έχουμε DVD’s, έχουμε τα πάντα, το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε θέληση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ  6

 

«6. Σας παραγγέλλομεν δε, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και ουχί κατά την παράδοσιν, την οποίαν παρέλαβε παρ' ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος παρόλο που γνωρίζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού όπως να μην κρίνει, να μην λέει ψέματα, να έχει αγάπη, να εργάζεται το αγαθό, επιτίθεται, κρίνει, ζει κάτω από την σκιά της αμαρτίας, ας απομακρυνόμαστε έως καιρού διότι όταν είμαστε αδύναμοι δεν έχουμε την εξουσία να αλλάξουμε τον αδελφό, αλλά αυτός γίνεται αιτία να αλλάξει εμάς και να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η παράδοση κρατά ζωντανό ασυνείδητα φυσικά τον Θεό στη ζωή μας. Το φως του Χριστού, η μετάνοια, η αναγέννηση, η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού είναι τα όπλα τα δικά μας να ζωοποιήσουμε το νεκρό πνεύμα και σώμα μας. Ας τιμούμε κάθε έργο αγαθό και ας συμμετέχουμε συνειδητά στην αναγέννηση την οποίαν ζητά ο Θεός.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ  7 – 8

 

«7. Επειδή σεις εξεύρετε πως πρέπει να μιμήσθε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτως μεταξύ σας,

8. ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτον παρά τινός, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μη επιβαρύνωμεν μηδένα υμών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πνευματική υλική αξιοπρέπεια είναι το άπαν, διότι ο Θεός μπορεί να μας κάνει πρώτα φτωχούς και μετά με το πνεύμα το δικό του χωρίς ιδιαίτερα υλικά στοιχεία-αγαθά τα οποία σήμερα όλοι θεωρούν απαραίτητα να μας κάνει πλούσιους. Πιο παλιά ζητούσα υλική βοήθεια, τώρα όμως δεν ζητώ τίποτα και ό,τι χάνω υλικό δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι έχω συνειδητά πλέον χωρίς ανταπόδοση υλικό ή πνευματικό θα το διανείμω δωρεάν. Αν κάποιοι στηρίζουν το έργο που εργάζομαι τους ευχαριστώ και τους υπέρ αγαπώ για την συμμετοχή τους στο έργο, αλλά και όσοι δεν στηρίζουν υλικά το έργο πάλι τους αγαπώ και τους ευχαριστώ που εργάζονται το αγαθό, αυξάνουν τον Θεό μέσα τους και αγαπούν τον Θεό. Δεν με νοιάζει τίποτα ώστε να επιδιώξω από το υλικό στοιχείο και δεν θέλω να γίνω βάρος στους συνανθρώπους μου. Θέλω τη ζωή μου να την συνεχίσει ο Θεός. Ο Κύριος είπε, ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Τα άλλα, δεν εννοώ να μου δώσει ο Χριστός εκατομμύρια, εγώ ένα πιάτο φαγητό εννοώ και αν και αυτό το θέλει. Ή θα μεριμνήσει ο Θεός για μένα ή ας πεθάνω. Δεν θα επιδιώξω ξανά τίποτα παρά τα απαραίτητα. Αυτό που θέλω είναι να έχω Θεό, υγεία, φαγητό. Αυτά είναι αρκετά αδέλφια μου ώστε να γίνω καλύτερος άνθρωπος, του Θεού άνθρωπος. Μου την χαρίζει σήμερα την υγεία απλόχερα ο Θεός. Εγώ σήμερα δεν έχω χρόνο παρά μόνο να αναγεννήσω τον εαυτό μου και να γίνω εικόνα δική του. Φυσικά εργάζομαι υλικά και αρκούμε σε αυτά, αν αύριο δεν έχω δουλειά θα προσπαθήσω πάλι να βρω ώστε να εργάζομαι για τις ανάγκες μου και τις ανάγκες του έργου στα μέτρα που μπορώ, υπερβολή μόνο στο να κάνω το θέλημα του Θεού και όχι δέκα δουλειές για να έχω πολλές ανέσεις. Πιστεύω ότι αυτός που έχει λίγα κινδυνεύει λιγότερο, όποιος επιδιώκει πολλά εμπεσείται σε πολυποίκιλους πειρασμούς με μεγαλύτερο τον εωσφορικό εγωισμό, την πλεονεξία, την φιλαργυρία, το ύφος, την απληστία κ.λ.π.. Ας ξέρουμε ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ας την προσέξουμε! Ο Κύριος τονίζει, εμβλέψατε τα πετεινά του ουρανού ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν και ο πατέρας τρέφει αυτά. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε εργαζόμενοι υλικά και να μην γίνουμε βάρος σε κανέναν, τον Θεό να μην χάσουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. ουχί διότι δεν έχομεν εξουσίαν, αλλά διά να σας δώσωμεν εαυτούς τύπον εις το να μιμήσθε ημάς.

10. Διότι και ότε ήμεθα παρ' υμίν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι εάν τις δεν θέλη να εργάζηται, μηδέ ας τρώγη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι έχουμε λίγο ή πολύ εξουσία στους άλλους, πόσο μάλλον έχει εξουσία στη ζωή μας αυτός που γίνεται αιτία να αναγεννηθούμε, όμως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε την εξουσία που ο Θεός μας έδωσε για να καλύψουμε τις δικές μας υλικές ανάγκες. Η εξουσία που θα πρέπει να έχουμε είναι η προσφορά, η ταπείνωση, η αγάπη, με τελευταία όλων την εμπιστοσύνη μας στον άγιο Θεό, αφού αυτός μερίμνησε για μας μέχρι σήμερα θα μεριμνήσει και για το μέλλον. Αμήν. Πολλοί ασχολούνται με τον Θεό και επενδύουν στην ύλη. Ας ενθυμούνται οι πάντες τα λόγια του Κυρίου που έχουν ως εξής, ο δε μισθωτός και μη ων ποιμήν του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ιδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Δεν τον νοιάζει! Για να μην είμαστε ο μη ων ποιμήν να εργαζόμαστε. Το να συμμετέχει ο ένας στη ζωή του άλλου υλικά ή πνευματικά είναι στοιχείο δοτικότητας, αγάπης που φανερώνει την καταγωγή μας. Η απαίτηση, η οκνηρία η πνευματική και η υλική απαγορεύεται. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Επειδή ακούομέν τινάς ότι περιπατούσι μεταξύ σας ατάκτως, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι·

12. παραγγέλλομεν δε εις τους τοιούτους και προτρέπομεν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να τρώγωσι τον άρτον αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να μην περιεργαζόμαστε διότι δεν αναγεννιόμαστε. Πολλοί έρχονται σε μία παρέα πνευματική ή έναν κύκλο επηρεασμένοι από το σύστημα του κόσμου, φυσική συνέπεια να δημιουργούν σκάνδαλα. Ήρθαμε στον Θεό για να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού, δεν ήρθαμε για να περιεργαζόμαστε τα έργα και τον αγώνα του κάθε αδελφού, ο κάθε αδελφός προσπαθεί, ας προσπαθήσουμε κι εμείς όλοι με ειλικρίνεια στον κοινό στόχο να δημιουργήσουμε τον κόσμο του Θεού, να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 13 – 15

 

«13. Σεις δε, αδελφοί, μη αποκάμητε πράττοντες το καλόν.

14. Και εάν τις δεν υπακούη εις τον λόγον ημών τον διά της επιστολής, τούτον σημειόνετε και μη συναναστρέφεσθε μετ' αυτού, διά να εντραπή·

15. πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει! Έτσι να κάνουμε ώστε να γίνουμε αυτό που κηρύττουμε, να μην αποκάμνομεν πράττοντες το σωστό. Κάποτε εγώ ένιωσα ότι εργάζομαι το καλό, θυσιάζω τα πάντα ενώ οι άλλοι όχι, όμως όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Μία ημέρα ήρθα σε αδιέξοδο, ένιωσα κούραση και χωρίς να το καταλάβω έπεσα σε παγίδα αφού έκρινα, έβλεπα λάθη και χωριζόμουν, ώσπου μία μέρα ο Κύριος με επισκέφτηκε και μου είπε, Θωμά ό,τι κάνεις  για ποιον το κάνεις; Απάντησα, για σένα Κύριε. Εγώ μου είπε το αναγνωρίζω, το τιμώ και το ευλογώ. Γιατί θέλεις να το αναγνωρίσουν όλοι αυτό; Έτσι κατάλαβα το λάθος και μέχρι σήμερα εργάζομαι συνειδητά χωρίς να κουράζομαι. Πολλοί με την συμπεριφορά τους γίνονται αιτία να σκανδαλίζονται πολλοί. Μη γένοιτο! Εμείς όμως θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού και στη ζωή του αδελφού με αγάπη. Είναι εντολή νίκα το κακό με το καλό. Ας έχουμε τις σχετικές αποστάσεις με αγάπη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Όταν ο Θεός θελήσει θα παρέμβει στη ζωή του αδελφού ο οποίος δεν εργάζεται αλλά περιεργάζεται. Όσοι καλέστηκαν αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Υπομονή και προσοχή. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 16 – 18

 

«16. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης είθε να σας δώση την ειρήνην διαπαντός εν παντί τρόπω. Ο Κύριος είη μετά πάντων υμών.

17. Ο ασπασμός εγράφη με την χείρα εμού του Παύλου, το οποίον είναι σημείον εν πάση επιστολή· ούτω γράφω.

18. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ειρήνη είναι ο Χριστός. Να προσευχόμαστε να έρθει στη ζωή μας. Αδέλφια μου, διά του Χριστού, διά της ειρήνης θα χτίσουμε τον νέο κόσμο με νέους ουρανούς και νέα γη εν εις δικαιοσύνη να κατοικεί και να είναι αιώνια. Αμήν. Η χάρη του Χριστού είναι δίπλα μας, δι’ αυτής θα σωθούμε και δι’ αυτής θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Τα έργα που καλούμαστε να εμφανίσουμε απλώς μας δημιουργούν τον χαρακτήρα του Χριστού, διότι μας κάνουν αγάπη ανυπόκριτη, γεμάτοι με αρχές δοτικότητας, προσφοράς, θυσίας. Στοιχεία τα οποία μόνο όσοι γεννήθηκαν άνωθεν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν. Ας γίνουμε οι Ανθρωποι του Θεού, Θεοί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΘΩΜΑΣ