ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Παύλος απόστολος ουχί από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά διά Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του αναστήσαντος αυτόν εκ νεκρών

2. και πάντες οι μετ' εμού αδελφοί, προς τας εκκλησίας της Γαλατίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί είναι σήμερα που μιλάνε για τον Θεό όμως ο Θεός συστήνει μερικούς ως ανθρώπους δικούς του. Είναι άλλο να σε καθιστά ο Θεός να εργάζεσαι τα δρώμενά του, άλλο να νομίζεις ότι σε κατέστησε ο Θεός στον κόσμο ως απεσταλμένο Θεού και άλλο είναι να σε χρίζουν άνθρωποι. Όσοι είναι αληθινοί γνωρίζουν ποιος είναι του Θεού και ποιος όχι. Το δέντρο εξάλλου από τους καρπούς γνωρίζεται.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 5

 

«3. χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

4. όστις έδωκεν εαυτόν διά τας αμαρτίας ημών, διά να ελευθερώση ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών,

5. εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η χάρη είναι του Θεού και είναι άπειρη. Η χάρη εξασφαλίζει το μέγα έλεος που χάρισε ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως δόγματος, λαού, έθνους. Η θυσία του έγινε σημείο αναφοράς, σημείο ζωής. Η χάρη του είναι αυτή που μας φανέρωσε σήμερα μέσα στην Φωνή Θεού το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της βασιλείας, μας φανέρωσε τον νέο τρόπο ζωής που μας εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή, την αναγέννηση και την εξουσία της πίστεως, αφού μέσω αυτής υλοποιούμε τα λόγια μας. Φυσική συνέπεια λοιπόν να γινόμαστε μέσω αυτής εικόνα του Θεού του αοράτου. Η χάρη του Θεού γίνεται το διαστημόπλοιο που μας φέρνει κατευθείαν στον θρόνο του Θεού. Η δόξα ανήκει στον Χριστό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Θαυμάζω ότι τόσον ταχέως μεταφέρεσθε από εκείνου, όστις σας εκάλεσε διά της χάριτος του Χριστού, εις άλλο ευαγγέλιον,

7. το οποίον δεν είναι άλλο, αλλ' υπάρχουσί τινές, οι οποίοι σας ταράττουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το ευαγγέλιον του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ότι δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την μόνη αλήθεια του Χριστού μας η οποία συγκλίνει στην ανυπόκριτη αγάπη και στην σωστή διαχείριση της ζωής, οφείλεται στην ημιμάθεια που μας διακατέχει πάνω σε αυτήν την αλήθεια του Χριστού και στην επιρροή των ανθρώπων να υπηρετήσουμε το δικό τους θέλημα το οποίο φανερώνουν σε εμάς από παιδικής ηλικίας ως την μόνη αλήθεια. Σήμερα όμως μπορούμε να φύγουμε από τις παγίδες που έχουν στηθεί γύρω από την πολιτεία του Θεού με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να εισέλθουμε στο αγιαστήριο και ο δεύτερος να έχουμε ανά χείρας τον Λόγο του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε να μην μεταφερόμαστε δεξιά και αριστερά υιοθετώντας ανθρώπινα εντάλματα. Αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα.

9. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλιν λέγω· Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι άγγελοι έχουν χωριστεί. Υπάρχουν άγγελοι οι οποίοι στέλνονται από τον Θεό. Γνωρίζουμε ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν. Υπάρχουν όμως και οι άγγελοι του σκότους οι οποίοι με τεχνάσματα λειτουργούν στη ζωή μας οδηγώντας όλους εμάς στο τέλος σε αδιέξοδο. Οι άγγελοι αυτοί υπηρετούν το σκότος και εμφανίζονται ως άγγελοι φωτός. Έρχονται και επιδιώκουν να μας πείσουν ότι μέσα από τους τύπους των θρησκειών θα φτάσουμε στον Θεό. Κηρύττουν την μεταθανάτια ζωή, μας φανατίζουν και μας παροτρύνουν να κρίνουμε κ.λ.π. όμως το αποτέλεσμα είναι το ανάθεμα να επισκιάζει τη ζωή όλων και να μας οδηγεί αργά ή γρήγορα στην αμαρτία, στη φθορά, στο θάνατο. Ψέμα είναι ό,τι δεν αυξάνει γονιδιακά τη ζωή μας. Η αλήθεια είναι αυτή η οποία κάθε μέρα μας συμπληρώνει ελλείποντα, μας εξελίσσει κατά Θεόν, μας εξασφαλίζει την αγάπη μεταξύ μας, μας αυξάνει στην χαρά και μας οδηγεί στην άφθαρτη ζωή. Η αλήθεια και το ψέμα ζουν μέσα μας. Μπορούμε αν εισέλθουμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού στο βάθος του νου μας ώστε να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας συγκρίνοντάς τον με τις αρχές του Χριστού, να καταλάβουμε αυτό το οποίο υπηρετούμε αν είναι το ψέμα ή η αλήθεια. Άρχεται η κρίση του Θεού από τον οίκο του Θεού. Δεν μπορούμε να λέμε στους άλλους να κάνουν πράγματα που δεν κάνουμε.

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν; ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους; διότι εάν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είσθαι δούλος Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος θέλει να αρέσει σε ανθρώπους κάνει ό,τι κάνει μόνο και μόνο για να δεχτεί τα συγχαρητήρια αυτών. Όποιος θέλει να αρέσει σε ανθρώπους συνέχεια προσπαθεί να πείσει αυτούς. Όποιος θέλει να αρέσει στους ανθρώπους πέφτει στην παγίδα να κάνει τα των ανθρώπων, αποβάλλοντας από μέσα του κάθε αληθινό το οποίο τον καλεί να διαφοροποιηθεί. Όποιος τώρα θέλει να αρέσει στον Θεό αποκτά σοβαρότητα Θεού, ζώσα πίστη, εισέρχεται στο αγιαστήριο, σπουδάζει την σοφία του Θεού. Δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν. Φανερώνει τον Θεό όταν ερωτηθεί και καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος που τον ρωτά διέπεται από ειλικρίνεια. Εξάλλου, τα έργα των ανθρώπων φαίνονται αλλά και τα έργα του Θεού φαίνονται. Η διδασκαλία των ανθρώπων έχει συγκεκριμένα στερεότυπα και όλοι τρέχουν σε αυτά. Η διδασκαλία των ανθρώπων του Θεού έχει σοφία που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και μας καθηλώνει σε σημείο να θέλουμε να την ακολουθήσουμε. Μας φτάνει η σοφία του Θεού στο σημείο να γίνουμε ένα με τον Θεό, μέτοχοι, συμμέτοχοι, κληρονόμοι Θεού. Ας γίνουμε άνθρωποι του Θεού και να εργαζόμαστε πνευματικά ώστε να βρούμε τους ανθρώπους του Θεού.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπ' εμού δεν είναι ανθρώπινον·

12. διότι ουδ' εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Ευαγγέλιο των ανθρώπων στηρίζεται στα εντάλματα των ανθρώπων και ωφελεί εκείνη την ώρα την ακοή (γαργαλιζόμενοι την ακοή). Το Ευαγγέλιο του Θεού εξελίσσει τον νου τον οποίον καθιστά νου Χριστού αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ζωοποιεί το γονίδιο το οποίο το καθιστά άφθαρτο και αθάνατο, αφού η αναπαραγωγή του συντονίζεται στους ρυθμούς του Θεού, φυσική συνέπεια να μεταστοιχειώνεται κατά Θεόν. Οι βιοχημικές διεργασίες του κυττάρου αλλάζουν όταν η διδασκαλία του Θεού υφίσταται μέσα μας. Άλλα συναισθήματα αναπτύσσονται μέσα μας όταν εκδηλώνουμε ζήλια, ψέμα, εγωισμό, κρίση, πονηρία, συμφέροντα κ.λ.π. και άλλα όταν μέσα μας ζει η αγάπη του Θεού, η χαρά του Αγίου Πνεύματος, η ταπεινοφροσύνη, η προσφορά, η δικαιοσύνη, το μέγα έλεος. Ας το δοκιμάσουμε και αμέσως θα καταλάβουμε τι λέμε.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Διότι ηκούσατε την ποτέ διαγωγήν μου εν τω Ιουδαϊσμώ, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την εκκλησίαν του Θεού και εκακοποίουν αυτήν,

14. και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλούς συνηλικιώτας εν τω γένει μου, περισσότερον ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος θεωρεί εαυτόν πιστό και διώκει, κατηγορεί, κρίνει τον συνάνθρωπό του απέχει από το θέλημα του Θεού όσο ο απόστολος Παύλος πριν λάβει το κάλεσμα, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του σωστό όμως σκότωνε στο όνομα του Θεού. Και σήμερα αν δεν είχε επικρατήσει στον κόσμο η Δημοκρατία, η ανεξιθρησκία, η ελευθερία του λόγου οι άνθρωποι θα έκαναν εγκλήματα στο όνομα του Χριστού. Ο πόλεμος που διεξάγει σήμερα ο ιουδαίος (πιστός) είναι οι σφαίρες που εξαπολύει με τα λόγια του, αφού συνέχεια δικαιώνει τον εαυτό του και κατηγορεί τους άλλους ως αιρετικούς. Η άγνοια εκδηλώνεται με το κατηγορώ, ενώ η σοφία του Θεού με την ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Είναι καλό να έχουμε ζήλο Θεού αλλά να μας διέπει επίγνωση, διαφορετικά θα απολεστούμε και θα χάσουμε ό,τι πολύτιμο, τη ζωή την αιώνιο. Μη γένοιτο! Μία προσοχή χρειάζεται. Οι εντολές είναι καθαρές μέσα στον Λόγο του Θεού, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε, καθώς έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 20

 

«15. Ότε δε ηυδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας διά της χάριτος αυτού,

16. να αποκαλύψη τον Υιόν αυτού εν εμοί, διά να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα,

17. ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προ εμού αποστόλους, αλλ' απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν.

18. Έπειτα μετά έτη τρία ανέβην εις Ιεροσόλυμα, διά να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα παρ' αυτώ ημέρας δεκαπέντε·

19. άλλον δε των αποστόλων δεν είδον, ειμή Ιάκωβον τον αδελφόν του Κυρίου.

20. Όσα δε σας γράφω, ιδού, ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μαθητές είχαν εντολή από τον Κύριο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιουδαία, ενώ ο απόστολος Παύλος στα έθνη. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει σχέδιο το οποίο εξελίσσεται χωρίς πολλές φορές να το εννοούν οι άνθρωποι. Το θαύμα με την αποστολή του αποστόλου Παύλου είναι ότι χωρίς να έχει την νουθεσία που είχαν οι μαθητές του Κυρίου αφού τον έζησαν από κοντά, συνέλαβε κατ’ αποκάλυψη Θεού όλο σχεδόν το σχέδιο του Θεού και προέβη με πολλές δυσκολίες να εργαστεί αυτό με όλην την δύναμή του έχοντας πλήρη επίγνωση όλων των συνεπειών. Γνωρίζουμε ότι διώχθηκε, κατηγορήθηκε για τις απόψεις του από τις ιουδαϊκές εκκλησίες οι οποίες επέβαλαν πολλά στερεότυπα ή εντάλματα ανθρώπων σε όσους ήθελαν να προσκολληθούν σ’ αυτές. Εν αντιθέσει με τον απόστολο Παύλο ο οποίος προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει τον Χριστό με την σοφία που τον διέκρινε χωρίς τα πρέπει και τα μη. Καθαρός ήταν ο λόγος του, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Ακόμη και οι μαθητές του Χριστού επηρεάστηκαν από τα στερεότυπα των Ιουδαίων. Μέχρι και σήμερα όλες οι εκκλησίες μιμούνται την σκηνή του μαρτυρίου και δημιουργούν αυτή σε όλα τα έθνη. Ουδείς δεν θέλει να καταλάβει ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Εκατομμύρια δαπανούνται για την συντήρηση των ναών και ο πραγματικός ναός ο οποίος είναι το σώμα ημών περιφρονείται. Ας έλθουμε εις εαυτόν. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 24

 

«23. ήκουον δε μόνον ότι ο ποτέ διώκων ημάς, τώρα κηρύττει την πίστιν, την οποίαν ποτέ κατεπολέμει,

24. και εδόξαζον τον Θεόν δι' εμέ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Συμπέρασμα: Ο καιρός της άγνοιας παραβλέπεται από τον Θεό. Από εδώ και στο εξής ας εντάξουμε συνειδητά τον εαυτό μας στον Θεό. Ο Κύριος κάποτε είπε, άφες αυτοίς ου γαρ οίδασιν τι ποίουσιν. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν και ποιούν. Καλό είναι να είμεθα υπεύθυνοι απέναντι στον Θεό και αυτός θα είναι υπεύθυνος απέναντι σε εμάς. Είναι σκληρό να θέλουμε να συγκρουόμαστε συνειδητά με τον Θεό. Μπορούμε να γίνουμε φίλοι μαζί του. Ο Θεός αυτό θέλει, να γίνουμε φίλοι. Εμείς το θέλουμε; Αν το θέλουμε, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να γίνουμε αιτία να δοξάζεται ο Θεός. Ας το πάρουμε απόφαση να γίνουμε η δόξα του Θεού στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να βρει τον Θεό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Έπειτα μετά δεκατέσσαρα έτη πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα, συμπαραλαβών και τον Τίτον·

2. ανέβην δε κατά αποκάλυψιν· και παρέστησα προς αυτούς το ευαγγέλιον, το οποίον κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατ' ιδίαν δε προς τους επισημοτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν κηρύττουμε μάταια όταν αυτό το Ευαγγέλιο που εξέρχεται από εμάς, από τα χείλη μας, μας το έδωσε ο Θεός. Όταν μας το έχει δώσει ο Θεός είναι θέμα χρόνου να ευλογηθεί. Αν είναι επιθυμία δική μας να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε θα πέσουμε σε πολλές παγίδες. Η βασικότερη είναι ότι θα κρίνουμε. Η δεύτερη, θα φανατιστούμε. Η τρίτη, θα μεταφέρουμε τον Θεό στον ουρανό και όχι μέσα μας. Τέταρτον, θα δενόμαστε μόνο με όσους συμφωνούν μαζί μας. Πέμπτον, θα επιδιώκουμε προσωπικά συμφέροντα. Έκτον, θα πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του θανάτου μη γνωρίζοντας ότι η αμαρτία έφερε και αυτή επιβάλλει τον θάνατο και όχι ο Θεός ως θέλημά του. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Όταν κάποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο κατ’ εντολήν Χριστού, Θεού αποδίδει καρπούς αιώνια αφού η αλήθεια του επαναφέρει τον άνθρωπο στα δρώμενα του Ευαγγελίου ώστε να γίνεται φίλος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης αυτού. Σήμερα στην Φωνή Θεού κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Να μην φοβηθούμε να συστήνουμε αυτό παντού. Ακόμα, όταν δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο κατ’ εντολήν φανερώνεται και από το ότι φοβόμαστε την κριτική ή αποστροφή. Τότε συμβιβαζόμαστε με το σύστημα του κόσμου το οποίο είναι ισχυρό μέσα μας. Αυτό ενεργεί αρνητικά, διότι προδίδουμε τον Θεό κάθε στιγμή. Είναι καλό να εξασφαλίσουμε στη ζωή μας το πείθεσθε Θεό και όχι τοις ανθρώποις.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 7

 

«3. Αλλ' ουδέ ο Τίτος ο μετ' εμού, Έλλην ων, ηναγκάσθη να περιτμηθή,

4. αλλά διά τους παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οίτινες παρεισήλθον διά να κατασκοπεύσωσι την ελευθερίαν ημών, την οποίαν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, διά να μας καταδουλώσωσιν·

5. εις τους οποίους ουδέ προς ώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, διά να διαμείνη εις εσάς η αλήθεια του ευαγγελίου.

6. Περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ και αν ήσαν, ουδόλως φροντίζω· ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου· διότι εις εμέ οι επισημότεροι δεν προσέθεσαν ουδέν περισσότερον,

7. αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν ενώ έζησαν τόσο κοντά τον ίδιο τον Θεό, να μπλέξουν οι άνθρωποι του Θεού μετά την ανάληψή του πάλι με περιτομές, τύπους, θρησκείες, Σάββατα κ.λ.π. αλλά και σήμερα εν έτη 2013 οι άνθρωποι να τηρούν τα ανωτέρω και να απέχουν από την ουσία, ενώ το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Μάλιστα το βλέπουμε μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι να δίνουν μεγαλύτερη βάση στο τυπικό μέρος παρά στην ουσία. Λέει ο κάθε ιερέας ότι πρέπει να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, να πάμε στην εκκλησία και κανένας δεν λέει πώς να βρεθεί τρόπος να ζήσουμε, πώς να αγαπήσουμε τον πλησίον ως εαυτόν. Για μένα δεν θα έπρεπε να ήταν κανένας ιερέας του Θεού φρεσκοπλυμένος και με ανέσεις αν πρώτα δεν είχαν εξασφαλιστεί όλοι οι άλλοι γύρω του τα απαραíτητα. Τι πάθαμε και δεν καταλαβαίνουμε; Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή διότι θα αποκτήσουμε εν μέρει σοφία, θα αποκτήσουμε απλή σκιώδη πίστη και τελευταία θα εξασφαλίσουμε μόνο ζωή η οποία θα έχει πνοή θανάτου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα πολλών τώρα χρόνων στους ανθρώπους που επικεντρώνονται στην τήρηση του τυπικού και όχι ουσιαστικού θελήματος του Πατέρα – Θεού. Μάλιστα οι συγκρούσεις μεταξύ των Χριστιανών θα συνεχίζονται. Σήμερα φτάσαμε στο 2013, καλό είναι να ανασυντάξουμε εαυτούς και να στοιχειοθετήσουμε αυτούς στα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου ώστε να αλλάξει η πίστη μας, να ενεργοποιηθεί η αγάπη μας, να ζωοποιηθεί το πνεύμα μας και να μεταστοιχειωθεί το σώμα μας από φθαρτό σε άφθαρτο έτσι ώστε η δόξα του Θεού να μείνει αιώνια μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Πολλοί θα κρίνουν αρνητικά την αγαθή προσπάθειά μας όμως εμείς να κινούμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όχι των ανθρώπων. Αμήν. Ο καθένας ας φέρει την αποστολή του εις πέρας. Άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως. Γι’ αυτό σιωπή και αγώνα. Όχι κρίσεις, μόνο καλή προαίρεση διότι η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει τους πάντες και στον κάθε άνθρωπο δίνει ανάλογα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 10

 

«8. διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον, ώστε να αποσταλή προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και εις εμέ, προς τους εθνικούς·

9. και αφού εγνώρισαν την χάριν την δοθείσαν εις εμέ Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στύλοι, δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, διά να υπάγωμεν ημείς μεν εις τα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους·

10. μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμώμεθα τους πτωχούς, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάμω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν καταλάβουμε το πώς εργάζεται ο Θεός τότε θα αποφύγουμε

μεγάλα δαιμόνια τα οποία πριν δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε. Αδέλφια μου, έτσι δουλεύει ο Θεός. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας, ώστε να ενεργεί ανάλογα την χρονική εποχή που ζει και να φέρει την αποστολή που ο Θεός έδωσε σε αυτόν εκείνη την χρονική περίοδο εις πέρας. Ο Θεός αλλάζει τις αποστολές και όχι ο άνθρωπος. Μέγα παράδειγμα ο απόστολος Παύλος. Πρώτα διώκτης, τώρα αντί Θεού στα έθνη. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ο Θεός βρίσκεται πίσω από κάθε αγαθή ενέργεια του ανθρώπου, γι’ αυτό ας κάνουμε αυτό που ενέπνευσε ο Θεός στην δική μας ζωή και δεν χρειάζεται να θέλουμε να γίνουν όλοι όπως εμείς θέλουμε. Ο Θεός ξέρει. Πάντως, όταν ο Θεός ετοιμάζει ιδρυτές της βασιλείας, αυτοί όλοι δεν έχουν παρά να κάνουν αγώνα και υπομονή. Ο Θεός θα τους ενώσει ώστε να αποτελέσουν την οικογένεια του Θεού. Η Φωνή Θεού κατ’ εντολήν Θεού έχει ετοιμάσει εκείνη την υγιαίνουσα διδασκαλία που μπορούν να βρουν και να γευτούν όσοι βρεθούν στον δείπνο του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 14

 

«11. Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, ηναντιώθην εις αυτόν κατά πρόσωπον, διότι ήτο αξιόμεμπτος.

12. Επειδή πριν έλθωσί τινές από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς· ότε δε ήλθον, συνεστέλλετο και απεχώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής.

13. Και μετ' αυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη εις την υπόκρισιν αυτών.

14. Αλλ' ότε εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσι προς την αλήθειαν του ευαγγελίου, είπον προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων· Εάν συ Ιουδαίος ων ζης εθνικώς και ουχί Ιουδαϊκώς, διά τι αναγκάζεις τους εθνικούς να ιουδαΐζωσιν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέχρι ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό πνευματικά και να

αποκτήσει την πνευματική ωριμότητα του Χριστού άλλα λέει στον έναν και άλλα λέει στον άλλον. Με αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι διαχειρίζεται με σοφία Θεού το θέλημα του Θεού. Επειδή εγώ το έζησα αυτό το πνεύμα, σήμερα το κρίνω ως "κουναβίστικο" και όχι "λιονταρίστικο". Το κατάλαβα όμως και τώρα λέω αυτό που νιώθω χωρίς κόμματα. Μόνο όταν κάποιος ωριμάσει πνευματικά αποκτά ωριμότητα. Φυσική συνέπεια να λέει παντού την αλήθεια χωρίς να θέλει να σκανδαλίσει, απλώς μέσα από τον αγώνα του έχει ωριμάσει και δεν του αρέσουν τα ψέματα, αφού ο Χριστός τον έχει ελευθερώσει με την δική του αλήθεια. Ο στόχος μας δεν είναι να γίνουμε κάποιος άλλος άνθρωπος ή να μιμηθούμε κάποιους άλλους, αλλά να γίνουμε ο Χριστός. Όσοι πνευματικά έφτασαν στο μέτρο του Χριστού το ναι γι’ αυτούς είναι ναι και το όχι είναι όχι. Μεσαία κατάσταση δεν υπάρχει. Εξάλλου αυτός που είναι στην μέση θα τον εξεμέσει αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Κάποιος με ρώτησε, μα ο Πέτρος είχε γνωρίσει τον Χριστό, πώς το έκανε αυτό; Πιο ώριμος ήταν ο απόστολος Παύλος που δεν τον έζησε από κοντά αλλά πνευματικά. Συμφωνώ ότι ο Πέτρος γνώρισε από κοντά τον Χριστό όμως δεν είχε την πνευματική ωριμότητα του αποστόλου Παύλου. Την πνευματική ωριμότητα δεν την αποκτάς αμέσως και ο Ιούδας τον γνώρισε αλλά τον πρόδωσε και ο Πέτρος τον γνώρισε αλλά τον αναθεμάτιζε όταν κινδύνευσε να τον πιάσουν. Και οι υπόλοιποι μαθητές τον γνώρισαν από κοντά, τον έζησαν, όταν όμως τον έπιασαν τον εγκατέλειψαν και γύρισαν στα ίδια. Αρα το συμπέρασμα είναι να φτάσουμε στο πνευματικό επίπεδο - πλήρωμα του Χριστού. Μέχρι τότε θα πέφτουμε σε λάθη διότι μέσα μας έχει ο διάβολος δικαιώματα τα οποία απέκτησε εν καιρώ αγνοίας μας. Το έλεος θα μας καταδιώκει το οποίο θα στρέφουμε προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Όχι εγωισμούς κ.λ.π.. Προ του τέλους να μην μακαρίζουμε εαυτούς, διότι όπως ο Πέτρος δέχτηκε επίπληξη από τον Παύλο έτσι και εμείς θα δεχτούμε αν ζούμε το ψέμα και δεν έχουμε ιδεώδη χαρακτήρα. Ο Χριστός είναι αλήθεια και εμείς να γίνουμε αλήθεια. Γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Ημείς εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχί εκ των εθνών αμαρτωλοί,

16. εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα όποιος νιώθει ότι είναι Ιουδαίος (πιστός) σίγουρα απέχει από την αλήθεια. Πολλοί έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα και μέρα - νύχτα κρίνουν τους πάντες και τα πάντα θεωρώντας εαυτούς θεούς. Πιστός μπορεί να είναι ένας ο οποίος διακατέχεται από έργα αγάπης, από σημεία πίστεως η οποία πίστη αυξάνει με τα έργα. Δεν μπορείς να λες ότι έχεις πίστη χωρίς έργα, δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου. Να έχει επίσης καρπούς, χαρίσματα, ιδιότητες κ.λ.π.. Η βασιλεία του Θεού διαχειρίζεται από τον ίδιο τον Θεό, γι’ αυτό θέλω να ξέρετε ότι στην βασιλεία του Θεού θα μπουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απλώς μία πίστη. Εμείς ας κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που νιώθουμε. Η αγάπη του Θεού δικαιώνει τους πάντες γι’ αυτό δεν δογματίζουμε τον αγώνα. Όποιος θέλει να κάνει αγώνα θα κάνει αγώνα, όποιος θέλει να έχει μία απλή πίστη θα έχει μία απλή πίστη. Ο Θεός ξέρει και ο ίδιος. Πάντως, θέλω να σας πω ότι κάνοντας μία προσπάθεια ένας άνθρωπος δεν την κάνει για να σωθεί, την κάνει διότι του αρέσει να συνδιαλέγεται με τον Θεό αφού η παρέα μαζί του τον γεμίζει σοφία και όρεξη για ζωή. Όσοι επιβάλλουν συγκεκριμένο τρόπο απέχουν από τον Θεό και όσοι τους ακούν έχουν χάσει την προσωπικότητά τους, την ελπίδα τους και θέλουν να πιστέψουν μέσω όλων των ενεργειών που τους επιβάλλουν κάποιοι ότι θα θεραπευτούν και ότι αν γίνουν αρεστοί στους ανθρώπους θα είναι και στον Θεό. Δεν είναι όμως αυτό αλήθεια. Πολλοί επειδή γίνεται από καλή προαίρεση η όποια προσπάθειά τους βρίσκουν τον Θεό και εξελίσσονται. Άλλοι που δεν έχουν καλή προαίρεση μπλέκουν περισσότερο και πολλές φορές γίνονται χειρότεροι με τον φανατισμό, αφού στο όνομα του Χριστού κρίνουν, επιβάλλονται, το παίζουν ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί κ.λ.π.. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Αλλ' εάν ζητούντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος; Μη γένοιτο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν μπορούμε να δικαιωθούμε ενώπιον Χριστού, ενώπιον Θεού. Εξάλλου, γι’ αυτό έλαβε χώρα η θυσία του για να καλύψει όλους εμάς με το μέγα έλεος. Το έλεος του Χριστού μας καταδιώκει πάντα και εν όσο καιρό είχαμε άγνοια αλλά και στην συνέχεια. Αφού κάνουμε αυτόν τον αγώνα το έλεός του θα μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Δεν χρειάζεται να ζούμε σήμερα στον κόσμο επειδή καλεστήκαμε ως τέλειοι. Είμεθα άνθρωποι και θα δικαιωθούμε με το να κάνουμε χρήση το μέγα έλεος, το οποίο θα μοιράζουμε προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμαυτόν.

19. Διότι εγώ διά του νόμου απέθανον εις τον νόμον, διά να ζήσω εις τον Θεόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν μπορούμε να δικαιωθούμε με τον νόμο αφού αυτός είναι ανεφάρμοστος. Κανείς πλην του Χριστού δεν μπόρεσε να τον εφαρμόσει. Η χάρη και το έλεος όταν γίνουν κατανοητά θα μας δικαιώσουν μια μέρα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και του Θεού. Μέχρι τότε ας έχουμε συνεχόμενη πνευματική δραστηριότητα η οποία όταν λαμβάνει χώρα με το πνεύμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί και που χορηγεί σήμερα ο άγιος Θεός μέσω της Φωνής Θεού, γίνεται η αναγέννηση η μόνη διασκέδαση στη ζωή μας, αφού οι εκπλήξεις ποικίλουν. Ας πεθάνει η ιδέα ότι επειδή ανήκουμε σε ένα δόγμα και τηρούμε τα τυπικά εφαρμόσαμε και τον νόμο και έτσι θα δικαιωθούμε απ’ αυτόν. Τον καιρό της άγνοιας γρονθοκοπούσαμε στον αέρα προσπαθώντας να δικαιωθούμε από τον νόμο ως εκτελεστές αυτού. Τα αποτελέσματα όμως δεν μας δικαίωναν αφού ο θάνατος, η φθορά, η αμαρτία επιτάσσουν την δική τους λογική. Μόνο η θυσία του Χριστού μας μπορεί να μας δικαιώσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού.

21. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού· διότι αν η δικαίωσις γίνηται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι καταλάβουν ότι πέθαναν μετά του Χριστού και αναστήθηκαν μαζί του, θα ζουν αιώνια για να δοξάζουν τον φίλο, αδελφό και Θεό τους Χριστό, ο οποίος τους χάρισε ζωή άφθαρτη, αθάνατη γεμάτη σοφία Θεού. Δεν είναι ωραίο κάθε στιγμή να τον εγκαταλείπουμε και να τον ζητούμε όταν και όποτε έχουμε ανάγκη. Αδέλφια μου, όταν ο Χριστός ζει μέσα μας δεν ζούμε μόνο επιδιώκοντας να κάνουμε έργα ώστε να δικαιωθούμε στα μάτια του Θεού αλλά ζούμε διότι θέλουμε να συντονίσουμε τη ζωή μας με την δική του, αφού έχουμε συλλάβει ότι ο τρόπος που ο Χριστός φανέρωσε σε εμάς να τον ακολουθήσουμε είναι ο σωστός. Ο Θεός μας αγάπησε μέσω του Υιού του αφού με την θυσία του μας εξαγόρασε. Αν θέλουμε να ζήσει μέσα μας ας τον ακολουθήσουμε. Τελείωσε για μας ο νόμος. Ανήκουμε πλέον στην χάρη. Η πνευματική μας δραστηριότητα όμως σε καθημερινή βάση θα μας δικαιώσει και στον νόμο αφού η χάρη αυξάνει, ο Θεός αυξάνει, η αγάπη αυξάνει. Φυσική συνέπεια ο νόμος να εφαρμόζεται με την χάρη. Όταν ο απόστολος Παύλος ξεκίνησε πνευματικό αγώνα έλεγε, βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσίν μου αντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εν τω νόμω της αμαρτίας τω όντι εν τοις μέλεσίν μου, ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου; Μετά το κάλεσμα κάνοντας το θέλημα του Θεού έλεγε, ζω δε ουκέτι εγώ ζη δε εν εμοί Χριστός. Μακάρι όλοι μας να το νιώσουμε! Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Ας γνωρίζουμε ότι η αλήθεια του Χριστού μας ελευθερώνει από την αμαρτία, από τη φθορά, από το θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Ω ανόητοι Γαλάται, τις σας εβάσκανεν, ώστε να μη πείθησθε εις την αλήθειαν σεις, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός, διεγράφη εσταυρωμένος μεταξύ σας;

2. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σάς· Εξ έργων νόμου ελάβετε το Πνεύμα, ή εξ ακοής της πίστεως;

3. τόσον ανόητοι είσθε; αφού ηρχίσατε με το Πνεύμα, τώρα τελειόνετε με την σάρκα;

4. εις μάτην επάθετε τόσα; αν μόνον εις μάτην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν κάλεσμα Θεού και ξεκίνησαν πνευματική ζωή με την χάρη, με την πίστη, με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος χωρίς να τηρήσουν κανέναν νόμο, κανέναν τύπο και αυτοί γίνονται ανόητοι επιστρέφοντας στο νόμο, στα εντάλματα, στις θρησκείες, στους ανθρώπους. Αδέλφια μου, αφού όλοι καταλάβαμε ότι ο Θεός είναι μέσα μας και εκδηλώνεται με τα έργα αγάπης, για ποιο λόγο προσπαθούμε να εργαστούμε με έργα τα οποία γίνονται έξω από εμάς ώστε να βρούμε κάτι που έχουμε μέσα μας και ο μόνος που μπορεί να το ενεργοποιήσει είναι η απόφασή μας να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού; Τι μετράει, να δώσεις εκατό ευρώ σε έναν που δεν έχει φαγητό ή να κάνεις ένα τυπικό μέρος που σου ζητά το δόγμα; Το εύκολο είναι να κάνεις το τυπικό, το δύσκολο είναι να δώσεις 100 ευρώ. Όλοι δυστυχώς επιλέγουν το τυπικό, όμως εδώ έγκειται η μωρία. Είναι δυστυχώς η μωρία του ανθρώπου τόσο μεγάλη ώστε να μην βλέπει το αληθινό. Ο άνθρωπος είναι ικανός να πηγαίνει στον ναό κάθε Κυριακή και να μην συγχωρεί τον πλησίον του. Το εύκολο είναι να πάει στον ναό και να συνεχίσει να λέει ψέματα. Το εύκολο είναι να πάει στον ναό και να κρίνει μέρα – νύχτα το βλέπει φυσιολογικό. Μην στρουθοκαμηλίζουμε! Δεν μας παίρνει στα σοβαρά ο Θεός με όλα αυτά. Ο Θεός είναι απόλυτος, ζητά αγιασμό, αναγέννηση, ζώσα πίστη. Εύχομαι να μην είμεθα ανόητοι. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. Εκείνος λοιπόν όστις χορηγεί εις εσάς το Πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάμνει ταύτα ή εξ ακοής πίστεως;

6. καθώς ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην.

7. Εξεύρετε λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως, ούτοι είναι υιοί του Αβραάμ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ο Θεός έστειλε τον Υιόν του και μας εξασφάλισε διά πίστεως την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αφού ενεργεί στη ζωή μας με θαύματα μεγάλα εμείς γιατί να θέλουμε να γυρίσουμε στο γράμμα του νόμου; Η πίστη θα μας ανεβάσει στα σκηνώματα του Θεού ώστε να απολαμβάνουμε την χάρη αυτού στους αιώνες των αιώνων. Τα έργα δεν τα κάνουμε για να δικαιωθούμε, ούτε μελετάμε για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Τα έργα αγάπης, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η ακοή της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού έχουν έναν σκοπό, να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα μας για να γίνουμε αυτάγαθοι. Μέσω όλων αυτών μαθαίνουμε τρόπους καλής συμπεριφοράς, ώστε όταν συναντήσουμε τον Θεό να έχουμε υγιή τρόπο επικοινωνίας μαζί του και να μην παρουσιάζουμε αλλοπρόσαλλη εωσφορική συμπεριφορά. Συνάμα με την ακοή αυξάνει και η πίστη. Ο Χριστός φανέρωσε, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται και ουδέν αδυνατήσει υμίν, καθώς και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Γι’ αυτό χρειάζεται να αυξήσουμε την πίστη μας. Ο τρόπος, διά της συνεχόμενης εντρύφησής μας στα δρώμενα του Ευαγγελίου. Γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Προϊδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιόνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ ότι θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάντα τα έθνη.

9. Ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Αβραάμ δικαιώθηκε υπό του Θεού από την ώρα που ο Πατέρας του είπε, έξελθε εκ της συγγενείας σου και ποιήσω σε έθνος μέγα. Βλέπουμε ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο για διαφορετικούς λόγους. Όλη η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή διαμορφώνει διαφορετικό τρόπο σωτηρίας στους ανθρώπους του Θεού. Είναι πολύ μικρό να πιστεύουμε ότι όλοι θα δικαιωθούμε με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίον μας τον επιβάλλουν από μικρά παιδιά άνθρωποι που αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου ότι υπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμούς, αφού δεν αναπτυσσόμαστε στην αγάπη αλλά στον εγωισμό και αφού η καύχηση της δικής μας θρησκείας υπερβαίνει την κεφαλή μας σε σημείο να κρίνουμε τους πάντες ως αιρετικούς όταν δεν συμφωνούν μαζί μας. Ναι είναι αλήθεια, ο Χριστός είναι η αλήθεια που δύναται να συντονίσει τους ανθρώπους να υπηρετήσουν την αγάπη, την δικαιοσύνη, την ειρήνη, την ταπεινοφροσύνη, την άφθαρτη ζωή. Εμείς όμως έχουμε σχέση με την αλήθεια αυτή; Μόνο αν έχουμε σχέση μπορούμε να φανερώσουμε Χριστό. Αν με τα λόγια έχουμε Χριστό τότε απέχουμε. Προσοχή! Σήμερα όλοι δυνάμεθα αν πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας εύκολα να καταλάβουμε ποιος υπηρετεί Θεό και ποιος συμφέροντα, αρκεί να είμεθα αληθινοί με τον εαυτό μας και με ό,τι διαβάζουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 12

 

«10. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υπό κατάραν είναι· επειδή είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά.

11. Ότι δε ουδείς δικαιούται διά του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως,

12. ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως· αλλ' ο άνθρωπος ο πράττων αυτά θέλει ζήσει δι' αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 10: Όποιος λοιπόν καυχάται για τα έργα του νόμου και ότι τον εφαρμόζει, αυτομάτως βρίσκεται στην κατάρα αφού καταργεί με τον εωσφορικό του εγωισμό την χάρη του Θεού, την σταυρική του θυσία, την ενανθρώπισή του, τον Θεό τον ίδιο ο οποίος έχει σχέδιο σωτηρίας μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος.

Στίχος 11: Ο δίκαιος είναι αυτός που μετέχει του μέγα ελέους του Χριστού, το οποίο μοιράζει χωρίς κόμματα σε όλους τους συνανθρώπους του ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, λαού. Ο δίκαιος ακόμα έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι η προσφορά. Ο δίκαιος ζει, σκέφτεται, εργάζεται όπως ο Θεός, ο οποίος Θεός βρέχει για δικαίους και αδίκους χωρίς να ζητά ανταπόδοση. Όμως το κάλεσμα που λάβαμε δεν μας ζητά μόνο δικαιοσύνη αλλά και αγιασμό. Είναι γραφικό, άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί. Ο άγιος πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής στην βασιλεία του Θεού. Εύχομαι να ανεβούμε την σκάλα της αναγέννησης η οποία δημιουργήθηκε υπό του Θεού και μας οδηγεί να γίνουμε σύμμορφοι της δόξης, ώστε να σταθούμε στο βήμα του Χριστού ως κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Αγίου Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 12: Ο νόμος εφαρμόζεται διά της πίστεως στον Θεό. Ο αγαθός αγώνας καθιστά τον νόμο στη συνέχεια ως τον μόνο υγιή τρόπο ζωής ενός ή πολλών Χριστιανών. Το Ευαγγέλιο είναι ανεφάρμοστο, η χάρη του Θεού, το μέγα έλεος και το αγιαστήριο το καθιστούν εφαρμόσιμο. Ας κάνουμε βήματα Χριστού και όχι ανθρώπων οι οποίοι μας καλούν να υπηρετήσουμε εντάλματα δικά τους. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών· διότι είναι γεγραμμένον· Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου.

14. Διά να έλθη εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ διά Ιησού Χριστού, ώστε να λάβωμεν την επαγγελίαν του Πνεύματος διά της πίστεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η κατάρα του νόμου έγκειται στο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δυστυχώς δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες αφού το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο θετικό ή αρνητικό στην εξέλιξη του ανθρώπου, φυσική συνέπεια να τον οδηγεί όποια προσπάθεια και αν καταβάλλει, όση καλή προαίρεση και αν έχει στον ανυπέρβλητο θάνατο αφού δεν έχει εξασφαλίσει σοφία Θεού. Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όταν το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου γίνει θεϊκό. Δεν θα μπορούσε να γίνει θείο ποτέ, διότι έπρεπε ο άνθρωπος του Θεού πρώτα να διέλθει το στάδιο της διαπαιδαγώγησης και μετά να έρθει το πλήρωμα του χρόνου όπου ο Θεός θα κάνει υπαρκτή την βασιλεία του, αφού θα ζει μέσα στον άνθρωπο του Θεού. Κατόπιν όλα θα λάβουν χώρα και ο νόμος θα εφαρμοστεί διότι οι προϋποθέσεις αλλάζουν. Μέχρι τότε κάνουμε την πνευματική μας δουλειά κατά το δυνατόν καλύτερα. Η εισδοχή μας στο αγιαστήριο θα μας εξασφαλίσει την θέωση, διότι σε αυτό θα εκχέει ο Θεός το πνεύμα του χωρίς μέτρο, έτσι η πληρότητα και ο αγιασμός θα γίνουν τρόπος ζωής. Γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ· όμως και ανθρώπου διαθήκην κεκυρωμένην ουδείς αθετεί ή προσθέτει εις αυτήν.

16. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν αι επαγγελίαι και προς το σπέρμα αυτού· δεν λέγει, Και προς τα σπέρματα, ως περί πολλών, αλλ' ως περί ενός, Και προς το σπέρμα σου, όστις είναι ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η διαθήκη ενός αποθανόντος ανθρώπου δεν αλλάζει, ούτε μεταβάλλεται, πόσο μάλλον η διαθήκη του Θεού η οποία εδόθη στον πατέρα Αβραάμ και όπου σε αυτόν ο Θεός φανέρωσε, εκ τω σπέρματί σου ευλογηθήσονται πάσαι αι φυλαί της γης και εννοεί τον Χριστό. Ακόμα και από τους πρωτόπλαστους ο Θεός φανέρωσε τα μελλοντικά του σχέδια. Είπε στον διάβολο ο οποίος είχε μπει στον όφι, αυτός θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού και εννοούσε τον Χριστό, επαγγελία η οποία εκπληρώθηκε, ο οποίος Χριστός νίκησε τον θάνατο και έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Με αυτόν τον τρόπο διά της πίστεως εις αυτόν ανοίγει ο δρόμος για να καταργηθεί η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος. Αυτοί εξάλλου είναι οι εχθροί του Θεού και απεδείχθη και του ανθρώπου. Ο νόμος δόθηκε για να συγκρατήσει την αμαρτία ώστε να μην γίνει ανεξέλεγκτη και η μόνη συνήθεια στη ζωή των ανθρώπων μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει ο Χριστός. Η πίστη στον Χριστό και η σοφία του Θεού θα γίνουν για όλους τους νέους μαθητές ισχυρά κίνητρα ώστε να εφαρμοστεί και ο νόμος, διότι η αγάπη θα εκδιώξει την αμαρτία, η σοφία του Θεού θα εξαλείψει τον διχασμό, το Πνεύμα το Αγιο θα δημιουργήσει κρίση και θα φέρει δικαιοσύνη. Δεν μπορούσαν να γίνουν όλα κατανοητά εξ αρχής. Σήμερα όμως η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι ό,τι πιο όμορφο έχει συμβεί, αφού αυτή μας καθιστά λογικά όντα ενώ η αμαρτία, τα πάθη φερέφωνα αυτών, κτήνη «ο άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκεν παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς». Ο νόμος ήτο ανεφάρμοστος διότι δεν είχε έρθει ο Χριστός. Αυτός τον εφάρμοσε και νίκησε τον θάνατο. Ο Χριστός πλήρωσε με τον δικό του θάνατο τον δικό μας. Εν όσο λοιπόν ζούμε το έλεος μας καταδιώκει, αυτό μας επιτρέπει να εξουσιάσουμε και τον νόμο. Εξάλλου ακόμα και οι εντολές δέκα είναι και τις βλέπω πολύ ωφέλιμες αφού φέρνουν δικαιοσύνη, φέρνουν ισορροπία. Εμείς όμως προσθέσαμε εκατομμύρια εντάλματα ανθρώπων και επιδιώκουμε την σωτηρία μας με χίλιους δύο εξωγραφικούς τρόπους. Τίποτα δεν χρειάζεται απ’ όσα σήμερα ο κόσμος επιτάσσει μέσω της όποιας θρησκείας. Όλα έχουν γίνει για το θεαθήναι, για τα συμφέροντα μερικών και για πολυποίκιλες εξουσίες. Ας ξυπνήσουμε! Οι νόμοι είναι δύο, έγιναν δύο, οι εντολές είναι δύο, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον ως εαυτόν. Κανείς δεν θα σωθεί με το να αποφεύγει την ουσία και να πρεσβεύει την μωρία ως σωτηρία. Αυτά που κάνουμε εμείς στον Θεό είναι σαν να έχουμε γονείς και κάθε χρόνο να τους στέλνουμε μία τούρτα στην γιορτή τους. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι να είμαστε εκεί κοντά, να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε τη ζωή τους όπως και αυτοί ήταν εκεί όταν εμείς δεν είχαμε την δύναμη. Σίγουρα η αγάπη μπορεί να ζει και μόνη της αλλά εύχομαι να μην είναι αργά για πολλούς, διότι ενώ ο Θεός θέλει να μοιράσουμε αγάπη εμείς λέμε πήγα στην εκκλησία κ.λ.π.. Ο Θεός φαίνεται ότι υπάρχει στη ζωή μας όταν συμμετέχουμε στον πόνο του άλλου και όχι όταν κάθε Κυριακή πάμε στην εκκλησία.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18

 

«17. Τούτο δε λέγω· ότι διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού ο μετά έτη τετρακόσια τριάκοντα γενόμενος νόμος δεν ακυρόνει, ώστε να καταργήση την επαγγελίαν.

18. Διότι εάν η κληρονομία ήναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας· αλλ' εις τον Αβραάμ δι' επαγγελίας εχάρισε ταύτην ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι επαγγελίες όλες συγκλίνουν στον Υιό και Λόγο του Θεού

του ζώντος. Ό,τι ειπώθηκε πριν της παρουσίας του, ειπώθηκε υπό του Θεού διότι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων αυτό εννοούσε, αυτό καταλάβαινε. Έχουν παρέλθει δύο χιλιάδες χρόνια και ακόμα οι άνθρωποι δεν γνώρισαν, δεν κατάλαβαν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και αν το κατάλαβαν δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν. Η Φωνή Θεού σήμερα ως Δαβίδ θα πολεμήσει με τις αξίες του Θεού να εκπληρωθούν γεγραμμένα και η αποκατάσταση να λάβει χώρα στη ζωή των ανθρώπων. Οι επαγγελίες είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να καταργήσουμε από μέσα μας την αμαρτία, να εξαπλωθεί και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας, να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος, να δημιουργηθεί η οικογένεια του Θεού η οποία θα αποτελέσει το στράτευμα του Θεού, να λάβει χώρα η δευτέρα έλευση του Χριστού, να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων, να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού. Η Φωνή Θεού είναι ο φορέας της ζωής, είναι η έσχατη αποστολή η οποία διά Πνεύματος Αγίου θα φέρει στον κόσμο την νέα κατά Θεόν τάξη πραγμάτων ώστε ο άνθρωπος να φτάσει στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, επαγγελία η οποία εδόθη εξ αρχής. Σε κανένα άλλο πρόσωπο πλην του Χριστού δεν εδόθη η επαγγελία παρά στον Κύριο. Ας πιστέψουμε σε αυτόν και ας γίνουμε ο καθένας μας ένα φως Χριστού, διότι η αποκατάσταση και συνειδητοποίηση του ανθρώπου πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και στις αρχές του Θεού θα κάνουν Θεό και άνθρωπο ένα, καθώς άνθρωπο με άνθρωπο αδελφό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 22

 

«21. Ο νόμος λοιπόν εναντίος των επαγγελιών του Θεού είναι; Μη γένοιτο! Διότι εάν ήθελε δοθή νόμος δυνάμενος να ζωοποιήση, η δικαιοσύνη ήθελεν είσθαι τωόντι εκ του νόμου·

22. η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτίαν, διά να δοθή η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος είναι άγιος, είναι τέλειος, είναι καλός, είναι χρήσιμος διότι ενώνει τους ανθρώπους για να συμμετέχουν στην δόξα του Θεού παρουσιάζοντας οι κοινωνίες επίπεδο Χριστού, αφού οι αντιπαλότητες παύουν. Ο Χριστός όμως κάνει τον νόμο από ανεφάρμοστο διά της πίστεως εις αυτόν και του μέγα ελέους εφαρμόσιμο. Ο νόμος, οι εντολές δημιουργούν ενότητα και πνευματικό επίπεδο συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων. Η πίστη στον Χριστό μας καθιστά κληρονόμους όλων των επαγγελιών, αφού δι’ αυτής της πίστης κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο τον οποίον τον αφιερώνουμε ώστε να φέρουμε στη ζωή μας την αποκεκρυμένη σοφία η οποία καθιστά άφθαρτη αυτή τη ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 25

 

«23. Πριν δε έλθη η πίστις, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον συγκεκλεισμένοι εις την πίστιν, ήτις έμελλε να αποκαλυφθή.

24. Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως.

25. αφού όμως ήλθεν η πίστις, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος όταν εφαρμόζονταν από έναν ή πολλούς ανθρώπους κατά το δυνατόν μέχρι να έρθει ο Χριστός τους δικαίωνε. Γίνονταν δίκαιοι οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν ειλικρινή προσπάθεια και κατόπιν ευάρεστοι στα μάτια του Θεού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δικαιώνονταν υπό του Θεού και πολλοί μέσω του νόμου έκαναν θαύματα μεγάλα. Μερικοί κέρδισαν και την άφθαρτη ζωή και σήμερα ως ζώντες βρίσκονται πάντα στον οίκο του Θεού συνοδοιπόροι αυτού. Ακόμα ο νόμος έκανε τους ανθρώπους να έχουν συνείδηση ώστε η αμαρτία μέχρι να έρθει ο Χριστός να μην γίνει ανεξέλεγκτη. Ο νόμος επειδή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί γίνονταν διαπαιδαγώγηση για πολλούς αφού όταν τον παρέβαιναν ένιωθαν μακριά τον Θεό, δεν γνώριζαν τον Χριστό, το έλεος, την πίστη, την ανυπόκριτη αγάπη του Θεού – Πατέρα. Ο Χριστός ερχόμενος υπό του Θεού έδωσε το έναυσμα στους ανθρώπους να νικούν τον νόμο διά της πίστεως εις αυτόν. Έτσι ο νόμος δύναται να εφαρμοστεί, αφού η χάρη του Θεού συντροφεύει τον άνθρωπο του Θεού σε όλη του τη ζωή. Όσοι ζουν υπό τον νόμο ακόμη παιδεύονται, όσοι διά πίστεως χαίρονται.

Στίχος 25: Όσοι το πιστεύουν χαίρονται διότι ζουν την χάρη του Θεού και διά της πίστεως αφού τολμούν κερδίζουν, έτσι ανοίγουν νέους ορίζοντες αφού η εντρύφησή τους με την λογική του Θεού τους κάνει ακόμα και άφθαρτους, τους κάνει ευλογημένους, τους κάνει διά της πίστεως και διά της εν Χριστώ αναγέννησης υιούς και θυγατέρες. Ο Κύριος τόνισε, δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς, ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν. Άντε, ας πάμε να ζήσουμε ζωή μακάρια γεμάτη σοφία Θεού, ζώσα πίστη, άφθαρτη ζωή, γεμάτη με ιδιότητες, καρπούς, χαρίσματα, σημεία κ.λ.π.. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 26 – 27

 

«26. Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού·

27. επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 26: Σε ευχαριστούμε Πατέρα διότι δέχεσαι με χαρά στον δείπνο των αγίων σου και όλους εμάς οι οποίοι δεν κοπιάσαμε. Δώσε μας σήμερα την δύναμη να πούμε ένα ευχαριστώ για την δόξα που μας εξασφαλίζεις διά του Χριστού γινόμενοι διά της πίστεως κληρονόμοι, συγκληρονόμοι, συμμέτοχοι. Σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνεις, σε ευχαριστούμε για την συνύπαρξη που μας εξασφάλισες διά του Χριστού είτε ζούμε είτε κοιμόμεθα να βρεθούμε αργά ή γρήγορα στα σκηνώματά σου. Αμήν.

Στίχος 27: Όστις πιστέψει και βαπτισθεί θέλει σωθεί, όστις απιστήσει θέλει κατακριθεί. Κύριε, πιστέψαμε και βαπτιστήκαμε και εμείς. Αρα, είμεθα από σήμερα στην δική του εξέλιξη. Να το πιστεύουμε. Όταν η Φωνή Θεού μιλά για αγιαστήριο, για αφιέρωση δεν εννοεί παρά την συνειδητοποίηση και την πνευματική μας εξέλιξη. Η βασιλεία του Θεού δεν ιδρύθηκε. Με την χάρη, το έλεος, την ζώσα πίστη θα βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στο οικοδόμημα του Θεού ώστε να ολοκληρωθεί και να έχουμε και εμείς συμμετοχή στην Δημιουργία του κόσμου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 29

 

«28. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ· διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού·

29. εάν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σύγχυση κατά τας γραφάς το να λέγεσαι Ιουδαίος, Έλληνας κ.λ.π. δημιουργήθηκε στον πύργο της Βαβέλ. Η σύγχυση ειδικότερα για τα χριστιανικά έθνη θα έπρεπε να είχε φύγει, όμως κακοί διαχειριστές οδήγησαν τους λαούς σε αδιέξοδα με τραγικές συνέπειες για το ανθρώπινο γένος. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι από την Ευρώπη ξεκίνησαν και υποτίθεται ότι όλοι είναι Χριστιανοί. Εύχομαι να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι και να μην ξαναφθάσουμε σε αδιέξοδο. Όλοι είμεθα αδελφοί και αλλήλων μέλη. Όσοι είναι του Χριστού, είναι σπέρμα του Αβραάμ. Όσοι είναι του Αβραάμ είναι κληρονόμοι όλων των επαγγελιών. Η επαγγελία, ο Χριστός δεν δικαιώνει μόνο τους Χριστιανούς αλλά και όλους όσους είναι σπέρμα του Αβραάμ. Φυσική συνέπεια όλοι Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι κ.λ.π. να είμεθα αδέλφια. Κάνε Θεέ μου να το καταλάβουν όλοι ειδικότερα όσοι διαχειρίζονται την πνευματική εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους, διαφορετικά κάνε να εκλείψουν όσοι εργάζονται την ανομία ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και η αγάπη να γίνει το νέο κίνητρο της ζωής για όλους τους λαούς της γης μαζί με την άφθαρτη ζωή την οποία εξασφαλίζει ο Χριστός διά της πίστεως εις αυτόν σε όλα τα έθνη, ώστε ο πλανήτης να γίνει το σπίτι του Θεού και η επαγγελία ότι θα σκηνώσει μεταξύ μας να συντομεύσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 5

 

«1. Λέγω δε, εφ' όσον χρόνον ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και ήναι κύριος πάντων,

2. αλλ' είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός.

3. Ούτω και ημείς, ότε ήμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεθα δεδουλωμένοι·

4. ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον,

5. διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολύ ωραία το παρουσιάζει ο απόστολος Παύλος. Είχαμε άγνοια, είχαμε παιδική πνευματική ανωριμότητα, ήμασταν δούλοι της άγνοιας, της αμαρτίας, των πνευματικών εμπόρων όμως σήμερα η πνευματική εξέλιξη, η διαμόρφωση του κόσμου, η παρουσία του Χριστού, ο Λόγος του Θεού μπορούν να μας κάνουν πνευματικά ώριμους άντρες. Ας μην γυρίζουμε πάλι σε ό,τι ανέπτυξε το λάθος όλους αυτούς τους αιώνες. Σήμερα αδέλφια μου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση και να γίνουμε διά του Χριστού το όνειρο του Θεού, αφού μας εξαγόρασε όλους διά του Υιού. Είναι κρίμα η θυσία του Χριστού μας να μην βρίσκει ουσιαστική ανταπόδοση από το ανθρώπινο γένος, από τον άνθρωπο του Θεού. Η Φωνή Θεού κάνει παγκόσμια πνευματική σύγκλιση και ανασυγκρότηση εκθέτοντας δημόσια την διδασκαλία εκείνη η οποία φέρνει τον Θεό πάλι στη γη και αποκαθιστά την άφθαρτη ζωή διά του αγιασμού, ώστε μέσω όλων των τέκνων του Θεού να δοξαστεί ο Αγιος Θεός. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Και επειδή είσθε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει· Αββά, ο Πατήρ.

7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλ' υιός· εάν δε υιός και κληρονόμος του Θεού διά του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι κάνουν τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού και καταλαβαίνουν την αξία του Θεού σιγά - σιγά δέχονται την επίσκεψη αυτού του Αγίου Θεού, ο οποίος βλέποντας την καλή προαίρεση τους επισκιάζει διά Πνεύματος Αγίου και κατόπιν τους ευλογεί. Η σωτηρία έρχεται σε όλους τους ανθρώπους μόνο διά Πνεύματος Αγίου, το οποίο ζωοποιεί. Ακόμη και η αναγέννηση έρχεται διά Πνεύματος Αγίου, αλλά και η σοφία του Θεού γίνεται στον άνθρωπο του Θεού διά Πνεύματος Αγίου συναρπάζουσα. Όσοι γνωρίζουν τον Θεό διά Πνεύματος Αγίου καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι το Πνεύμα το Αγιο κράζει στις καρδιές εκείνων των ανθρώπων που φλέγονται από την αγάπη στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Όταν έρθει μέσα μας ο θειος έρωτας για τον Χριστό μας, τότε ο Πατέρας στέλνει το Πνεύμα το Αγιο να ζωοποιήσει, να στηρίξει, να ευλογήσει και να εξελίξει τη ζωή μας. Εύχομαι όλα τα παιδιά της Φωνής Θεού να εισέλθουν στο αγιαστήριο ώστε να γνωρίσουν τον Θεό διά Πνεύματος Αγίου. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 11

 

«8. Αλλά τότε μεν μη γνωρίζοντες τον Θεόν, εδουλεύσατε εις τους μη φύσει όντας Θεούς·

9. τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίσθητε υπό του Θεού, πως επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρότερον θέλετε να δουλεύητε;

10. Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς.

11. Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει αδελφάκια μου. Δουλέψαμε την αμαρτία, το λάθος, την ασοφία, τον θάνατο σαν ανθρώπινο γένος αιώνες ολόκληρους. Σήμερα ο Θεός γέμισε τον κόσμο αγαθά πνευματικά και υλικά. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι λίγο ή πολύ καταλαβαίνουν το κακό, το σωστό, το καλό, το άγιο. Ας μην επιτρέπουμε άλλο πια στη ζωή μας οι κακές συνήθειες πολλών χρόνων, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά, να μπαίνουν εμπόδιο στην εν Χριστώ διά Πνεύματος Αγίου αναγέννησή μας. Ας βάλουμε στη ζωή μας την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού και τον Λόγο του Θεού και ας βγάλουμε άπαξ διαπαντός την όποια φανατική, δογματική θρησκεία, τα Σάββατα, τα εντάλματα, τα τυπικά μέρη και ας ξεκινήσουμε όλοι να σπουδάζουμε την σοφία του Θεού η οποία μας ζωοποιεί, μας χαρίζει ευφορία, ζωή, αγάπη, ειρήνη, χαρά, δικαιοσύνη, καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες ώστε να αλλάξουμε εμείς οι οποίοι τα αντιλαμβανόμεθα όλα αυτά και στην συνέχεια να αλλάξει ο κόσμος. Σίγουρα σε όλα αυτά που πρεσβεύουμε θα βρούμε αντιμέτωπους όλους αυτούς οι οποίοι αιώνες τώρα εμπορεύονται τον Θεό και τον άνθρωπο, τους αρχηγούς και ο λόγος διότι αποδιοργάνωσαν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους από τις βασικές αρχές του Θεού. Εξάλλου εμείς όλοι είμαστε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και όλοι αυτοί που θέλουν να επιβάλλονται είναι απλώς ολίγοι άνθρωποι, οι οποίοι έχοντας μορφή ευσεβείας καθήλωσαν τα έθνη και τους ανθρώπους στο να δίνουν τη ζωή τους για την όποια θρησκεία και όχι για την αγάπη, για τον Χριστό. Εύχομαι να το καταλάβουμε. Όταν μας κάλεσε ο Θεός δεν είχαμε σχέση με αυτόν και όμως μας κάλεσε και όχι απλώς μας κάλεσε αλλά με όλα αυτά που μας εξασφάλισε μας ξεχώρισε. Δεν χρειάζεται εμείς να γυρίζουμε στα φτωχά εντάλματα των ανθρώπων και στην μωρία της άγνοιας. Εύχομαι ο Χριστός να μεγαλώσει μέσα μας και να κατοικήσει μέσα μας ώστε κάθε έργο και ενέργεια να γίνεται πάντα διά Πνεύματος Αγίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Γίνεσθε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς σεις, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ηδικήσατε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να γίνουμε όπως ο Παύλος σημαίνει να υπηρετούμε τον Θεό χωρίς εντάλματα ανθρώπων, να υπηρετούμε τον Θεό διά Πνεύματος Αγίου στηρίζοντας εαυτούς στην πίστη, στην χάρη, στο μέγα έλεος και όχι στην μορφή ευσεβείας και στον νόμο. Το σημαντικότερο όλων είναι να μην θέλουμε να επιβληθούμε και να μην θέλουμε να μπούμε επιβλητικά στη ζωή των συνανθρώπων μας ώστε να διαφοροποιήσουμε εαυτούς ή αν δεν μας δέχονται να θέλουμε να χωριστούμε από τους αδελφούς θεωρώντας εαυτούς ανώτερους ή καλύτερους. Όλοι φίλοι να είμαστε και να μην αποβλέπουμε σε τίποτα, να έχουμε καθαρή αγάπη στον Θεό και στον άνθρωπο αντλώντας σοφία μέσα από το σχέδιο του Θεού το οποίο φέρνει ωριμότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και να επιτρέπουμε στους πάντες να έχουν δική τους γνώμη ή τρόπο προσέγγισης πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου. Αδέλφια μου ένα πράγμα να επιδιώκουμε, να ευαρεστήσουμε τον Θεό ώστε το σώμα ημών να γίνει κατοικητήριο του Πνεύματος ούτως ώστε ο Πατέρας, ο Υιός, το Αγιο Πνεύμα να κατοικήσουν μέσα μας. Κατόπιν είναι σίγουρο ότι η ζωή μας ολόκληρη θα γίνει φως που θα φωτίζει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Αδέλφια μου απεδείχθη ότι από τον κόσμο μας λείπει μόνο ο άνθρωπος του Θεού. Ας γίνουμε ο άνθρωπος του Θεού και να είμαστε σίγουροι ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Στην συνέχεια και ο κόσμος ολόκληρος θα γίνει ο άνθρωπος του Θεού, ώστε οι κοινωνίες να μεταβληθούν σε οικογένεια του Θεού όπου ο Πατέρας Θεός θα μπορεί να σκηνώσει μαζί μας στους αιώνες των αιώνων εκπληρώνοντας κάθε επαγγελία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 15

 

«13. εξεύρετε δε ότι πρότερον σας εκήρυξα το ευαγγέλιον εν ασθενεία της σαρκός,

14. και δεν εξουθενήσατε ουδ' απερρίψατε τον πειρασμόν μου τον εν τη σαρκί μου, αλλά με εδέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν.

15. Τις λοιπόν ήτο ο μακαρισμός σας; επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ει δυνατόν τους οφθαλμούς σας ηθέλετε εκβάλει και δώσει εις εμέ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 13: Όλοι στην αρχή το κηρύττουμε εν ασθενεία πνεύματος και σώματος. Αφού ερχόμαστε στον Θεό μέσα από την λογική του κόσμου ο οποίος υπηρετεί το ψέμα, είναι φυσικό η αμαρτία να έχει αποδιοργανώσει όχι μόνο το πνεύμα αλλά και το σώμα μας. Φανταστείτε ο απόστολος Παύλος πρώτα ήταν διώκτης του Χριστού και του Χριστιανισμού και μετά έγινε αγάπη η οποία στρέφονταν προς τους Χριστιανούς αλλά και προς τους εχθρούς. Αυτές είναι τελείως διαφορετικές αρχές. Μέσα όμως από την πνευματική δραστηριότητα ανάλογα και την αποστολή έρχεται και η θεραπεία ψυχής και σώματος.

Στίχος 14: Όπως και αν είναι ο άνθρωπος του Θεού όταν είναι του Θεού γίνεται αποδεκτός. Δεν παίζει ρόλο η εξωτερική του εμφάνιση αλλά ο εσωτερικός του κόσμος, ο οποίος έχει την δύναμη να μεταβάλλει και τον εξωτερικό.

Στίχος 15: Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την αλήθεια, τότε θα βρουν και αγάπη η οποία υπερβαίνει την λογική των ανθρώπων. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Ο κόσμος σήμερα έχει τα πάντα. Ένα λείπει. Αυτό είναι ο άνθρωπος του Θεού. Η Φωνή Θεού μέσα από την υγιαίνουσα διδασκαλία, μέσα από το αγιαστήριο θα αναστήσει τον άνθρωπο του Θεού και θα δημιουργήσει την οικογένεια του Θεού. Έχουμε δουλειά. Το κίνητρο να συμμετέχουμε στην αναγέννηση και ανασύνταξη του λαού του Θεού δημιουργεί πνευματική δραστηριότητα η οποία μας εξασφαλίζει την συμμετοχή μας στα δρώμενα και στις επαγγελίες του Πατέρα Θεού σε σημείο να γίνουμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 18

 

«16. Εχθρός σας έγεινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθειαν;

17. Δεικνύουσι ζήλον προς εσάς, ουχί όμως καλόν, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, διά να έχητε σεις ζήλον προς αυτούς.

18. Καλόν δε είναι να ήσθε ζηλωταί προς το καλόν πάντοτε και ουχί μόνον όταν ευρίσκωμαι μεταξύ σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν παρουσιάζεις τον Θεό καθώς είναι δυστυχώς οι άνθρωποι γίνονται εχθροί παρόλο που καταλαβαίνουν ότι είναι αλήθεια αυτά που λες. Ο φόβος όμως να υιοθετήσουν την αλήθεια και να βρεθούν αντιμέτωποι με το κοινωνικό σύστημα το οποίο στηρίζεται σε συγκεκριμένα στερεότυπα, τους κάνει να την αποστρέφονται. Το υγιές είναι, προτίμα να σε κατηγορήσει ο κόσμος παρά να σε αποστραφεί ο ίδιος ο Θεός. Ζηλωτής Θεού είναι αυτός ο οποίος καθημερινά αδιάλειπτα συνδιαλέγεται με τον Θεό και σπουδάζει την σοφία του, την οποία υιοθετεί εύκολα στην καθημερινότητά του. Φυσική συνέπεια να αλλάζει τρόπο ζωής και σκέψης. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και η καλή προαίρεση η δική μας κάνουν τον Θεό να μας αποκαλύπτεται καθώς είναι με αποτέλεσμα να συμμετέχουμε στην δική του δόξα, αφού αρχίζει η αγάπη να αυξάνει, η ζωή να βλαστάνει και η εξάπλωση να συντελείται. Έτσι γινόμεθα σκεύη εκλογής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 21

 

«19. Τεκνία μου, διά τους οποίους πάλιν είμαι εις ωδίνας, εωσού μορφωθή ο Χριστός εν υμίν·

20. ήθελον δε να παρευρίσκωμαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω την φωνήν μου, διότι απορώ διά σας.

21. Είπατέ μοι οι θέλοντες να ήσθε υπό νόμον· τον νόμον δεν ακούετε;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν νουθετούμε να το κάνουμε με αγάπη. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος να εννοήσει και να καταλάβει ένας αδελφός ή πολλοί το θέλημα του Θεού, αφού αυτό φέρνει ανατροπή. Χρειάζεται να συμμετέχουμε στους αγώνες των αδελφών και να συμπάσχουμε. Έτσι εξηγούνται οι οδύνες του αποστόλου Παύλου ο οποίος θεωρεί τον κάθε αδελφό ιδιαίτερο - ξεχωριστό και οφείλει να αγωνιά για την εν Χριστώ αναγέννησή του. Το ίδιο να κάνουμε και εμείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 23

 

«22. Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ εγέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας.

23. Αλλ' ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δούλη συμβολίζει τον νόμο. Η ελευθέρα συμβολίζει την χάρη, την πίστη. Όπως και αν γεννιέται ή αναγεννιέται κάποιος, το παν είναι ότι όλοι είναι παιδιά Θεού. Ο Θεός έχει σχέδιο να διαπαιδαγωγήσει και να αναγεννήσει τον άνθρωπο σε τέτοιο σημείο ώστε να τον κάνει κληρονόμο, μέτοχο και συμμέτοχο της δικής του απείρου κάλους δόξης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 26

 

«24. Τα οποία είναι κατά αλληγορίαν· διότι αύται είναι αι δύο διαθήκαι, μία μεν από του όρους Σινά, η γεννώσα προς δουλείαν, ήτις είναι η Άγαρ.

25. Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με την σημερινήν Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής·

26. η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι μήτηρ πάντων ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι δύο διαθήκες που δόθηκαν υπό του Θεού είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη του κόσμου. Η πρώτη συμβολίζει την διαπαιδαγώγηση, η δεύτερη την αναγέννηση. Σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας υπό της Φωνής Θεού. Η δεύτερη μέσω του Ευαγγελίου ξεκίνησε να μεταβιβάζεται στο ανθρώπινο γένος. Οι χρόνοι της διαπαιδαγώγησης τελείωσαν, οι χρόνοι της αναγέννησης ξεκίνησαν. Εύχομαι να συλλάβουμε το κάλεσμα που λάβαμε. Δεν είναι κάλεσμα ώστε να δημιουργήσουμε στον κόσμο μία καινούργια εκκλησία, μία καινούργια οργάνωση, ένα καινούργιο δόγμα αλλά να φέρουμε μέσα μας την βασιλεία του Θεού η οποία χτίζεται διά Πνεύματος Αγίου μέσω της χάρης, του μέγα ελέους, της ζώσης πίστεως, της ανυπόκριτης αγάπης, με λίγα λόγια μέσω της Νέας Διαθήκης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Διότι είναι γεγραμμένον· Ευφράνθητι, στείρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον, η μη ωδίνουσα· διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης τον άνδρα.

28. Ημείς δε, αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα είμεθα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν δημιουργείς σαρκική οικογένεια τα παιδιά είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Όταν όμως αναγεννηθείς και χρησιμοποιηθείς άνωθεν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, τότε τα πνευματικά παιδιά που θα αναγεννήσεις θα είναι εκατομμύρια. Γι’ αυτό να προτιμούμε να εργαστούμε για την δόξα του Θεού μέσω της αναγέννησης, ώστε τα παιδιά που θα γεννήσουμε να καλύψουν όλον τον πλανήτη. Γένοιτο αμήν. Αυτό σημαίνει της ερήμου και της ελευθέρας.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίωκε τον κατά πνεύμα, ούτω και τώρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι τελείως διαφορετικοί οι δύο δρόμοι και οι επιδιώξεις είναι τελείως διαφορετικές. Γι’ αυτό αφού είναι και γραφικό, ότι ο διωγμός πάντα θα υπάρχει όπως και ο Κύριος τόνισε ή εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι, ας κάνουμε την δουλειά μας η οποία είναι να εκδηλώνουμε αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Εμείς στην Φωνή Θεού δεν διώκουμε κανέναν και δεν ανταποδίδουμε κακό αντί κακού. Εξάλλου, η διαφορά είναι ότι έναν ή πολλούς ανθρώπους του Θεού θα τους διώκουν, ενώ οι άνθρωποι του Θεού δεν θα διώκουν κανέναν. Όλους θα τους αγκαλιάζουν οι άνθρωποι του Θεού, όλους θα τους συγχωρούν και σε όλους όποια και αν είναι τα κατηγορώ θα ενθυμούνται το λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει. Αυτό όταν εφαρμόζεται φανερώνει την καταγωγή μας. Γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 30 – 31

 

«30. Αλλά τι λέγει η γραφή; Έκβαλε την δούλην και τον υιόν αυτής· διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού της ελευθέρας.

31. Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δούλη συμβολίζει τον νόμο και τα παιδιά της. Όσοι προσπαθούν να τον εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο πέφτουν σε πολλές παγίδες. Το απέδειξε ο Χριστός με την παρουσία του αλλά και οι αιώνες του νόμου ότι είναι ακατόρθωτο. Μόνο ο Χριστός τον εφάρμοσε, εμείς λίγο ή πολύ τον καιρό της άγνοιας ή τον καιρό της γνώσης έχουμε πέσει σε πολλά λάθη. Η ελευθέρα είναι η σωτηρία της χάρης, είναι η σωτηρία της πίστεως. Ας εισέλθουμε στο αγιαστήριο με την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού και ας πιστέψουμε στην χάρη, στο έλεος, στην ζώσα πίστη ώστε να γίνουμε κληρονόμοι όλων των επαγγελιών. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.

2. Ιδού, εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνησθε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αδέλφια μου όταν μας κάλεσε ο Θεός δεν είχαμε σχέση, παρόλα αυτά μας χάρισε πολλά κάνοντας λίγα, δείχνοντας ότι μας δέχεται όπως είμαστε και πάντα συμμετέχει στους αγώνες μας τους οποίους και ευλογεί. Δεν χρειάζεται ενώ μας αγκάλιασε εμείς να γυρίζουμε στα ίδια. Είναι ζυγός δουλείας ο τρόπος που θέλουμε να δικαιωθούμε. Ο Χριστός έδωσε την ζωήν του για όλους μας. Αρα ας ξεκινήσει μέσα μας ο καθαρός αγώνας, αυτός που αφήνει πίσω την περιτομή, τους τύπους, τα εντάλματα και ας μπούμε στην ουσία. Ας ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε έργα αγάπης, έργα Θεού. Αυτά θα μας δικαιώσουν και όχι τα τυπικά τα οποία γίνονται έξω από εμάς και λειτουργούν πάλι έξω από εμάς. Όλοι δυστυχώς επιλέγουν να κάνουν για τον Θεό ένα έργο π.χ. νηστεία με διαφορετικά φαγητά και όχι ένα έργο θυσίας, το οποίο ευαρεστεί τον Θεό. Να ακολουθήσουμε τον Θεό μέσα από τους τύπους δεν ωφελεί. Να συγχωρέσουμε, να μοιράσουμε ό,τι πνευματικό ή υλικό μας έδωσε αυτό ωφελεί. Μην φοβηθούμε τα έργα. Εξάλλου ο Θεός έδωσε τη ζωή του για όλους εμάς, εμείς καλούμαστε να δώσουμε έμπρακτη αγάπη στον αδελφό. Αυτό που μας δικαιώνει είναι, ό,τι εκάματε εις έναν τον μικρόν τούτον εις εμέ εκάνατε. Αυτά είναι τα έργα του Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 4

 

«3. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτεμνόμενον, ότι είναι χρεώστης να εκτελή όλον τον νόμον.

4. Απεχωρίσθητε από του Χριστού όσοι δικαιόνεσθε διά του νόμου, εξεπέσατε από της χάριτος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος θέλει να εφαρμόσει όλον τον νόμο ας τον εφαρμόσει, όμως να γνωρίζει ότι αρνείται την θυσία του Χριστού και ο ίδιος στρουθοκαμηλίζει, παίζει το παιχνίδι «εγώ είμαι ο καλός μαθητής του Χριστού και όλοι οι άλλοι οι αμαρτωλοί», ενώ δεν κατάλαβε ότι ο ίδιος απέχει από την υγιαίνουσα διδασκαλία όσο ο ουρανός απ’ τη γη. Όταν ένας ή πολλοί δεν εμφανίζουν τα έργα της πίστεως, τα έργα της ταπείνωσης, τα έργα της αγάπης και προσπαθούν να δικαιώσουν τον εαυτό τους μέσα από τον νόμο (τύπο - εντάλματα) χάνουν την χάρη, χάνουν τον Θεό. Αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα από τον νόμο τον οποίον εφαρμόζουμε τάχα, τότε ο Χριστός θα το ήξερε και δεν θα χρειάζονταν η παρουσία του. Για να φέρει ο Πατέρας τον Υιό πάει να πει ότι δεν υπήρχε τρόπος να εφαρμοστεί ο νόμος παρά μόνο διά του Χριστού. Ο τρόπος αφού δόθηκε μην τον περιφρονούμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι του Χριστού, ότι τηρείς τον νόμο και τη ζωή σου να την στηρίζεις στα φάρμακα και στα χρήματα και αν αυτά τα χάσεις να λες, Κύριε δεν προφήτεψα στο όνομά σου, δεν μίλησα για σένα, γιατί μου τα στερείς και από την άλλη να λες ότι είσαι του Θεού; Ο ίδιος φανέρωσε για όσους δεν έχουν πίστη, φύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όταν αυξηθεί η πίστη, η χάρη, η σοφία μόνο τότε δεν εξαρτάσαι από τίποτα και μπορείς να δοξάζεις τον Θεό κάτω από όλες τις συνθήκες χωρίς πάθη, χωρίς αδυναμίες, χωρίς συμφέροντα κ.λ.π.. Τι ωφελεί να λες ότι πήγα στην εκκλησία, ότι πήγα στην τάδε γιορτή, ότι έκανα αγιασμό, ότι κοινώνησα και τα έργα αγάπης να μην τα έχεις;

Ας γίνουμε μαθητές του Χριστού με την ζώσα πίστη η οποία να εκδηλώνεται δι’ αγάπης ενεργούμενης. Ο Θεός μας κάλεσε να παραστήσουμε θυσία ευάρεστη στον Θεό τα σώματά μας και όχι εκείνα που δεν μας στερούν κάτι. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. διότι ημείς διά του Πνεύματος προσδοκώμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως.

6. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τινά, ούτε ακροβυστία, αλλά πίστις δι' αγάπης ενεργουμένη.

7. Ετρέχετε καλώς· τις σας ημπόδισεν ώστε να μη πείθησθε εις την αλήθειαν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό να κάνουμε. Να τρέξουμε να δώσουμε αγάπη. Τα έργα αγάπης μένουν στον αιώνα. Όλα τα άλλα είναι αγαθά έργα τα οποία δεν εξασφαλίζουν την αγάπη, την ζώσα πίστη, στοιχεία - ιδιότητες τα οποία και μας ζωοποιούν αλλά και μας βγάζουν στον ουρανό. Ήρθε η ώρα να πάρουμε απόφαση να γίνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και όχι αυτό που απλώς καλύπτει την συνείδησή μας και που είναι έργο υποκρισίας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 13

 

«8. Η κατάπεισις αύτη δεν είναι εξ εκείνου, όστις σας καλεί.

9. Ολίγη ζύμη καθιστά όλον το φύραμα ένζυμον.

10. Εγώ έχω πεποίθησιν εις εσάς διά του Κυρίου ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο· όστις όμως σας ταράττει, αυτός θέλει υποφέρει την ποινήν, οποίος και αν ήναι.

11. Εγώ δε, αδελφοί, εάν ακόμη κηρύττω περιτομήν, διά τι πλέον κατατρέχομαι; άρα κατηργήθη το σκάνδαλον του σταυρού.

12. Είθε να αποκοπώσιν οι ταράττοντές σας.

13. Διότι σεις, αδελφοί, προσεκλήθητε εις ελευθερίαν· μόνον μη μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός, αλλά διά της αγάπης δουλεύετε αλλήλους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα έργα του Πνεύματος να ακολουθήσουμε διότι όλα τα άλλα δεν οδηγούν πουθενά, οι αιώνες το απέδειξαν. Όποιος επιμένει στα εντάλματα, ας αποκοπεί διότι δεν ωφελεί. Αμήν. Η ελευθερία που ο Θεός εξασφάλισε στη ζωή μας να γίνει η χάρη που θα μας ακολουθεί αιώνια, σπουδάζοντας την σοφία του σε καθημερινή βάση ώστε να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Όπως ο Θεός διαπαιδαγωγεί και εργάζεται την σωτηρία του ανθρώπου κατά πόδας, έτσι και εμείς να τον ακολουθούμε κατά πόδας εργαζόμενοι συνειδητά το αγαθό, το θέλημα του Θεού καθ’ εκάστην ημέραν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται, εις τον, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

15. Εάν όμως δάκνητε και κατατρώγητε αλλήλους, προσέχετε μη υπ' αλλήλων αφανισθήτε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να φτάσουμε στο σημείο να μοιραζόμαστε πνευματικά και υλικά. Είναι γραφικό, το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Αν ο άνθρωπος δεν φτάσει στο σημείο αυτό, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ζει πυρίκαυστα με κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές και αντιπαλότητες. Διαχρονικά απεδείχθη ότι η κατάσταση αυτή δημιούργησε πολλά κακά με αποκορύφωμα τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όλες οι αντιπαλότητες φανερώνουν είτε σε προσωπικό είτε σε γενικό επίπεδο στοιχεία τα οποία αποδιοργανώνουν τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και τις κοινωνίες των ανθρώπων. Π.χ. η κρίση τι φανερώνει, την αδυναμία μας να δημιουργήσουμε ευτυχία στη ζωή μας. Έτσι η εύκολη λύση είναι η κρίση αποδίδοντας ευθύνες για την αποτυχία μας στους άλλους, φυσική συνέπεια να κρίνουμε για να καλύψουμε τον εαυτό μας. Όλα τα πάθη τα οποία τα δημιουργεί η επιθυμία φανερώνουν με την λάθος διαχείρισή μας την ασοφία μας να διαχειριστούμε σωστά τις επιθυμίες μας. Έτσι γίνονται ακατάλληλες για την χρονική στιγμή που ζούμε, αφού πάντα καταλήγουμε ότι οι περισσότερες είναι λάθος. Όταν όμως εντάξουμε τον εαυτό μας στις αρχές του Θεού στο να εννοήσει το θέλημα του Θεού που είναι να αγαπήσεις Κύριο και Θεό σου εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον ως εαυτόν αμέσως θα αποκτήσουμε το πρώτο δώρο υπό του Θεού. Αυτό είναι το δικαίωμα πάνω στην άφθαρτη ζωή, αφού όλος ο νόμος πάνω σε αυτές τις εντολές συμπληρούται. Η εφαρμογή αυτών καθορίζει την επανένταξή μας σε προσωπικό και γενικό επίπεδο στην υγιή συνύπαρξή μεταξύ μας και μετά του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 26

 

«16. Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός.

17. Διότι η σαρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να μη πράττητε.

18. Αλλ' εάν οδηγήσθε υπό του Πνεύματος, δεν είσθε υπό νόμον.

19. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια,

20. ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχοστασίαι, αιρέσεις,

21. φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει.

22. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις,

23. πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος.

24. Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας.

25. Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα.

26. Μη γινώμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να μπορέσουμε να νικήσουμε τα έργα της σαρκός η Φωνή Θεού βρήκε τον τρόπο. Αυτός είναι να εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Σε αυτό με την υγιαίνουσα διδασκαλία συνδιαλεγόμενοι σε καθημερινή βάση και με την σοφία του Θεού, θα καταφέρουμε σε μικρό χρονικό διάστημα να ζούμε την εν Χριστώ ζωή. Αυτή η ενέργεια θα κλέψει την παράσταση στη ζωή μας και θα μας δώσει καινούργια κίνητρα τα οποία θα μας κεντρίσουν τόσο πολύ το ενδιαφέρον ώστε η ενασχόλησή μας σε καθημερινή βάση να δημιουργήσει τον νου του Χριστού. Ο νους του Χριστού είχε συγκεκριμένες επιδιώξεις. Αυτές ήταν να υπηρετήσει το αγαθό και να εκπληρώσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Είναι απολύτως βέβαιο ότι μέσα μας έχουμε υιοθετήσει, ανάλογα το πνευματικό μας επίπεδο και την χρονική στιγμή που βρεθήκαμε και έχουμε δημιουργήσει έναν χαρακτήρα εκατό τοις εκατό επηρεασμένο από ανθρώπινα εντάλματα. Έχουμε μέσα μας πράγματα στα οποία είναι κρυμμένα το ψέμα ή η αλήθεια των άλλων, η οποία αλήθεια των γύρων μας ειπώθηκε τόσες φορές στη ζωή μας ώστε να πιστεύουμε ότι είναι η δική μας αλήθεια υποστηρίζοντάς την με φανατισμό. Να δοκιμάζουμε τις αλήθειες και μέσα από όλες αυτές να συλλέγουμε αμάραντο θησαυρό ο οποίος εξέρχεται από ανθρώπους που εφάρμοσαν ό,τι έλεγαν και έλαβαν πολλές ευλογίες. Εγώ από μικρό παιδί έχω υιοθετήσει την λογική του Θεού ως την μόνη αλήθεια. Από εκεί και πέρα πολλοί μίλησαν διά Πνεύματος Αγίου, θέλει όμως προσοχή ώστε να μην πέσουμε σε παγίδες. Τα πάντα να τα συγκρίνουμε με τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι στην αρχή της πνευματικής ζωής μου λόγω του ότι είχα άγνοια μπήκαν πολλά εντάλματα ανθρώπων, αλλά με τα χρόνια ξεκαθάρισα την υγιαίνουσα διδασκαλία αλήθεια η οποία με ζωοποιεί. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτως πέση εις κανέν αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθόνετε τον τοιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχων εις σεαυτόν, μη και συ πειρασθής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μπορεί κάποιος αδελφός να διορθώσει κάποιον συνάνθρωπό του ο οποίος ενεργεί και ζει στο λάθος; Σίγουρα το μπορεί. Ο τρόπος είναι το άψογο παράδειγμά του και η υγιαίνουσα διδασκαλία, αν την κατέχει, διαφορετικά θα προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα τον αποξενώσουν ολοκληρωτικά από τον συνάνθρωπό του νομίζοντας ότι κάνει το σωστό. Η καλύτερη νουθεσία είναι να ζούμε την εν Χριστώ ζωή και να αφήνουμε τον άλλον στην ελευθερία του να ολοκληρώσει το όποιο λάθος του, ώστε να αποκτήσει την εμπειρία του. Σίγουρα αν είναι σκεύος εκλογής θα ψάξει και θα βρει άνθρωπο του Θεού, τον οποίον και θα συμβουλευτεί ώστε να ξεφύγει από την μάστιγα που δημιουργεί η άγνοια. Ο τρόπος σωτηρίας και αναγέννησης των συνανθρώπων μας είναι η δική μας εν Χριστώ στάση ζωής. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 5

 

«2. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

3. Διότι εάν τις νομίζη ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά.

4. Αλλ' έκαστος ας εξετάζη το εαυτού έργον και τότε εις εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχί εις τον άλλον·

5. διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Πρώτον, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ ο Κύριος τον ρώτησε, Κάιν που είναι ο αδελφός σου και ενώ ο ίδιος τον σκότωσε είπε στον Θεό, τι φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ; Αυτή η αδιαφορία που μεταδόθηκε μέσω του Κάιν σε όλους σχεδόν τους ανθρώπους, μας έκανε ξένους μεταξύ μας και ενώ είμαστε η αιτία της καταστροφής του συνανθρώπου μας αφού θεωρούμε εαυτούς πιστούς, γινόμαστε και αιτία να απέχει ο Θεός από τη ζωή μας και γενικότερα από τη ζωή των ανθρώπων, αφού η ενότητα μεταξύ μας και η αγάπη είναι οι κύριες προϋποθέσεις που φέρνουν τον Θεό στη ζωή μας. Μη γένοιτο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεύτερον, όταν ο άσωτος υιός γύρισε στο σπίτι του πατέρα του, ο μεγάλος αδελφός είπε στον πατέρα, ήρθε ο υιός σου και εσύ έσφαξες τον μόσχο τον σιτευτό ενώ αυτός έφαγε όλη την περιουσία; Το λάθος έγκειται στο ότι δεν ήθελε να τον ονομάσει ούτε καν αδελφό του αλλά είπε στον πατέρα του, ήλθε ο υιός σου. Ο τρόπος αυτός φανερώνει ότι μέσα μας δεν υπάρχει η αναγέννηση αλλά η κακεντρέχεια, η κακία, ο εωσφόρος έχει αρπάξει όλο το είναι μας. Φυσική συνέπεια η κακία και το εγώ να είναι η κύρια πηγή ζωής μας. Δυστυχώς αυτή η στάση προσδίδει άνθρωπο με εωσφορικές αρχές ως προς τους αδελφούς αλλά και ως προς τον Πατέρα, τον Θεό, στοιχεία τα οποία εκδηλώνονται - υπάρχουν ακόμα μέσα μας. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να εκλείψουν από τη ζωή μας διά της μετανοίας, διά του γνώθι σ’ αυτόν, διά της αναγέννησης ώστε η αγάπη να είναι από εδώ και πέρα κοινός στόχος όλων. Ο Χριστός φανέρωσε, ό,τι εκάνατε εις έναν τον μικρόν τούτον εις εμέ εκάνατε, καθώς ό,τι θέλεις να σου κάνουν να κάνεις και εσύ στους άλλους. Ας το κάνουμε από σήμερα. Τον καιρό της άγνοιας παραβλέψατο ο Θεός. Από εδώ και στο εξής παραγγέλλει, μαζέψτε αμάραντο θησαυρό. Γένοιτο αμήν. Μέχρι χτες γνωρίζαμε το ατομικό συμφέρον. Ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε να φέρουμε στη ζωή μας το γενικό συμφέρον. Αυτό είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον.

Στίχος 2: Να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε το άγιο στον κόσμο και όλοι γύρω μας είναι λάθος. Ο Θεός θέλει το ίνα ώσιν εν. Οι ατομικές βασιλείες είναι η ψευδαίσθηση του Χριστιανού. Η ενότητα και η αγάπη μεταξύ μας θα φέρει τον Θεό. Είναι γραφικό, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομα μου εν τω μέσω αυτών είμαι και εγώ, καθώς εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπη έχητε εν αλλήλοις.

Στίχοι 4, 5: Η εξέταση γίνεται όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αν γνωρίσουμε τον Χριστό θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αν γνωρίσουμε τον εαυτό μας θα αναγεννηθούμε. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε η δύναμη ανατροπής του κακού στον κόσμο με το να γίνουμε ένα, μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Διαφορετικά παίζουμε το παιχνίδι «εγώ είμαι του Θεού» μέχρι να έρθει πάνω μας η καταστροφή. Μη γένοιτο! Αυτά τα στοιχεία να εξασφαλίσουμε. Αυτά να επιδιώξουμε ώστε να γίνουμε μέτοχοι των δωρεών και επαγγελιών του Θεού. Γένοιτο αμήν. Το αν είμαστε του Θεού θα φανεί από το έργο μας. Ο Κύριος τόνισε, το δέντρο απ’ τους καρπούς γνωρίζεται. Οι καρποί είναι πνευματικοί, αν τους έχουμε θα έχουμε και χιλιάδες φίλους, αδελφούς κοντά μας. Αν όχι, θα είμεθα μόνοι και σε όλους δίπλα μας θα βλέπουμε λάθη. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Ο δε κατηχούμενος τον λόγον ας κάμνη τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που κατέχει την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού, ας προβεί στις ενέργειες εκείνες μέσα από πολλές θυσίες οι οποίες θα κάνουν μέτοχους χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή είναι η μέλλουσα δόξα, να φανερώσουμε τον Θεό καθώς είναι, αφού πρώτα ζήσει με τον σχετικό αγώνα μέσα μας. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει·

8. διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλ' ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος μένει πνευματικά ακαλλιέργητος θα σπείρει μέσα του αλλά και γύρω του συμβουλές οι οποίες αυξάνουν τα έργα της σαρκός και της αμαρτίας, τα οποία έργα θα τον οδηγήσουν πρώτα σε αδιέξοδο και κατόπιν στον ανυπέρβλητο θάνατο. Οι αιώνες και οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν την αμαρτία, την σάρκα οδηγήθηκαν στην ασθένεια, στη φθορά, στο θάνατο. Όλα τα παραδείγματα τα οποία αναφέρονται στην παγκόσμια πνευματική και μη ιστορία το απέδειξαν. Δεν χρειάζεται να συνεχιστεί το ίδιο λάθος και με εμάς. Όσοι με ειλικρίνεια προβούν σε ενέργειες οι οποίες μέσω της μετανοίας τους οδηγήσουν στην αύξηση του πνεύματος του Θεού μέσα τους αλλά και γύρω τους θα ζήσουν. Είναι γραφικό, το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Τα έργα της σάρκας και του πνεύματος αναφέρονται στα πιο πάνω κεφάλαια, ας τα διαβάσουμε καλά, ας τα συνειδητοποιήσουμε και κατόπιν ας προβούμε με όλες μας τις δυνάμεις να γίνουμε ένα με τον ζώντα Θεό ώστε να ζήσουμε δι’ αυτού στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ.

10. Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αγωνίστηκα πολλά χρόνια και με πολλές θυσίες εργαζόμενος το αγαθό και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με την δύναμη του Θεού μέχρι τέλους διότι είναι το μόνο υγιές, το μόνο αληθινό να δώσεις και τη ζωή σου αν χρειαστεί για το αγαθό, για τη ζωή, για τον Θεό, για την αγάπη εκείνη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Εξάλλου, χωρίς Θεό φαίνεται κάποιος ότι είναι άνθρωπος, ενώ πραγματικά είναι χειρότερος και από τα ζώα αφού τα πάθη όπως η ζήλια, ο εγωισμός, η πονηρία, η αμαρτία, τα συμφέροντα, οι κρίσεις, οι επικρίσεις κ.λ.π. έγιναν σε αυτόν που εγκατέλειψε τον Θεό ένα με αυτόν και ο μόνος φίλος του είναι η εκδήλωση και η ποδοπάτηση όλων των ουρανόδρομων έργων που ο Θεός φανέρωσε και προστάζει να υπηρετεί, τα οποία με ζήλο θα πρέπει να υπηρετεί. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που έχει πατέρα τον πιο αγαθό, τον πιο άγιο, τον πιο δίκαιο, τον πιο τέλειο Θεό να εκδηλώνει τόσο μα τόσο πολλές κακίες κάθε στιγμή; Ας αναρωτηθούμε τι πάθαμε και γίναμε από άνθρωποι  κτήνη και συνέχεια αυτό το βλέπουμε, αφού γύρω μας καθημερινά αποδεικνύονται μεγάλες απατές εις βάρος των συνανθρώπων από εκείνους οι οποίοι φαίνονται ότι έχουν μάθει και πέντε γράμματα. Καθημερινά βλέπουμε πολλούς με κουστούμια, με μορφή ευσεβείας ακόμα και μέσα στους κόλπους της εκκλησίας που τους εμπιστεύθηκε ο κόσμος να καταπατούν τα πάντα για το ατομικό τους συμφέρον εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των συνανθρώπων τους και θησαυρίζοντας στο όνομα ακόμα και του Θεού, αφού κάνουν τον σταυρό τους και επικαλούνται και αυτόν τάχα. Πώς είναι δυνατόν να λες ψέματα και να μιλάς και για Θεό; Πώς είναι δυνατόν να επενδύεις εκατομμύρια στις τράπεζες ενώ ξέρεις ότι το περίσσευμά σου βάσει του Λόγου του Θεού ανήκει στον αδελφό σου ο οποίος στερείται από την δική σου πλεονεξία τα πάντα; Ας συνέλθουμε! Πολλοί δυστυχώς ενώ φανερώνονται ότι είναι ακόμα και θεοσεβούμενοι, αποδεικνύεται με τα έργα τους όταν αυτά έρθουν στο φως και τα λόγια τους ότι είναι απάτη, αποδεικνύεται ότι μέσα τους κρύβεται ο εωσφόρος και η στρατιά του. Αδέλφια μου, εμείς όλοι ας κοιτάξουμε την δουλειά μας η οποία φέρνει την αναγέννηση και ολοκληρώνει την μετάνοια και ο λόγος διότι ο Πατέρας - Θεός μας κάλεσε διά Πνεύματος Αγίου να υπηρετήσουμε αυτόν και τον αδελφό. Στην ουσία τον ίδιο μας τον εαυτό καλλιεργούμε ώστε να γίνουμε τέκνα Θεού, να γίνουμε θυσία ζώσα αληθινή. Μην φοβηθούμε αυτή τη θυσία, κρύβει αιώνια δόξα. Ας εργαζόμεθα καθ’ εκάστην ημέρα πνευματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού φανερώνοντας την ουρανόδρομη καταγωγή μας. Αδέλφια μου με υπομονή και επιμονή να εργαζόμαστε το αγαθό, το καλό ώστε να θερίσουμε εν καιρώ τω δέοντι. Τι να θερίσουμε; Ζωή αιώνια μετά του Θεού και της στρατιάς των αγγέλων αυτού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Ίδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείρα μου.

12. Όσοι θέλουσι να αρέσκωσι κατά την σάρκα, ούτοι σας αναγκάζουσι να περιτέμνησθε, μόνον διά να μη διώκωνται διά τον σταυρόν του Χριστού.

13. Διότι ουδέ οι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάττουσι τον νόμον· αλλά θέλουσι να περιτέμνησθε σεις, διά να έχωσι καύχησιν εις την σάρκα σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι μας ζητούν με αυστηρότητα ή επιβλητικότητα να υπηρετήσουμε την δική τους καλοκαγαθία μέσα από το δόγμα θέτοντας ως όρο την όποια ταμπέλα τους, να τους διώξουμε μακριά. Κανείς αρχηγός. Ο Χριστός φανέρωσε ως μόνο τίτλο το να είμαστε φίλοι και να συνεργαζόμαστε. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ο απόστολος Παύλος το φανερώνει, ότι δεν ενδιαφέρονται για την σωτηρία σου άνθρωπε αλλά για να καυχώνται ότι έχουν τόσους βαπτισμένους, τόσους περιτετμημένους στο δόγμα τους κ.λ.π.. Να απέχουμε απ’ όλους αυτούς διότι με το να υποτασσόμεθα τους δίνουμε το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι κάτι, ενώ δεν είναι τίποτα. Δυστυχώς αυτοί όλοι απεδείχθη ότι είναι οι μόνοι σταυρωτές του Χριστού. Αν ήταν του Θεού δύο χιλιάδες τώρα χρόνια θα είχαν δημιουργήσει τον παράδεισο στη γη. Αν ήταν αδέλφια μου του Θεού οι άνθρωποι που ποιμαίνουν και καυχώνται τάχα ότι είναι του Θεού και έχουν τόσους στην υπηρεσία τους, σήμερα θα είχαμε αγάπη μεταξύ μας, θα είχαμε υγεία, θα είχαμε ζωή, θα είχαμε την αλήθεια, θα είχαμε χαρά, θα είχαμε αιώνια, άφθαρτη ζωή και όχι πίστη στην μεταθανάτια ζωή ως θέλημα Θεού. Όλοι το βλέπουμε, δυστυχώς τίποτα δεν υπάρχει. Αδέλφια μου, ας γίνουμε όλοι μας οι άνθρωποι του Θεού. Αυτό λείπει από τον κόσμο μας και όχι η περιτομή, οι βαπτισμοί, τα Σάββατα, τα εντάλματα, οι γιορτές, οι θυσίες κ.λ.π.. Μόνο μία θυσία να έχουμε. Αυτή είναι να παραστήσουμε τα σώματά μας λογική λατρεία θυσία ευάρεστη στον Θεό. Η λογική λατρεία συγκλίνει στην ανυπόκριτη αγάπη μεταξύ μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχώμαι ειμή εις τον σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμον.

15. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τι ούτε ακροβυστία, αλλά νέα κτίσις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καύχηση ανήκει στον Χριστό ο οποίος έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ας πάψει λοιπόν η καύχηση στην περιτομή, στην ακροβυστία κ.λ.π.. Όλα αυτά δεν φανερώνουν Θεό ούτε αναγέννηση, αλλά άνθρωπο φανατισμένο ο οποίος δεν έχει νου Χριστού αλλά Θεό στα μέτρα του. Ας πάρουμε από σήμερα όλοι απέναντι στις εντολές του Θεού θέση ευθύνης ώστε ο Θεός να δοξάζεται μέσω των έργων αγάπης σε όλον τον κόσμο. Ο Θεός δοξάζεται μέσα από την δική του σοφία η οποία είναι πάρεδρος του Θεού και απαραίτητα η σοφία του Θεού μέσα από τον σχετικό αγώνα θα πρέπει να γίνει και πάρεδρος δικό μας, ώστε να ποικίλουμε από έργα ζωής, αγάπης, ειρήνης τα οποία θα αλλάξουν τον κόσμο σε σημείο που η βασιλεία του Θεού να λάβει χώρα και στη γη αφού είναι θέλημα Θεού. Η Κυριακή προσευχή φανερώνει, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Και όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι περιπατούμε στους νόμους της αγάπης η οποία φανερώνει και ζωοποιεί τον Θεό μέσα μας, θα βρούμε τον Θεό, την ειρήνη, τη ζωή, την χαρά, την σοφία του Θεού. Εύχομαι σύντομα να αποκτήσει νόημα η ζωή μας και ο μόνος υγιής τρόπος είναι να αναπτυχθούμε πάνω στην δική του λογική. Ο Χριστός μας δείχνει έναν σύντομο τρόπο να φτάσουμε στη ζωή. Αν αγαπάμε τη ζωή, ας ακολουθήσουμε συνειδητά αυτόν που έστειλε τον Υιό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά του πνεύματος υμών, αδελφοί· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η χάρη έρχεται στη ζωή μας όταν ο Θεός ζει μέσα μας αλλά και με το πνευματικό μας παράδειγμα και γύρω μας, διότι όταν οι συνάνθρωποί μας γίνονται ευτυχισμένοι εξ αιτίας μας, αφήνει να εννοηθεί ότι η χάρη και η σοφία του Θεού ζουν μέσα μας. Τα πάντα περνούν από τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός έδωσε την ζωήν του λύτρον αντί πολλών, ώστε όλοι με τον πνευματικό μας αγώνα να συμμετέχουμε στην δική του δόξα. Εμείς αν θέλουμε να δώσουμε κάτι στους συνανθρώπους μας πρώτα ας αναγεννηθούμε και στη συνέχεια θα δώσουμε πολλά. Αμήν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΘΩΜΑΣ