ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού, προς τους αγίους τους όντας εν Εφέσω και πιστούς εν Χριστώ Ιησού·

2. χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άγιοι εκείνη την εποχή ονομάζονταν οι χριστιανοί και ο λόγος διότι ακολουθούσαν τον Άγιο Θεό και αξιοποιούσαν στη ζωή τους το θέλημα αυτού. Η χάρις του Θεού εν όσο ζούμε είναι πάντα γύρω μας και ανάλογα την αφιέρωση μεγαλώνει στη ζωή μας, αφού με τον συνεχόμενο αγώνα αλλάζει η πίστη μας, ώστε να ξεχύνεται και στους οικείους μας, στους φίλους μας και γενικότερα σε μεγάλη ακτίνα δράσης λογικών όντων (ανθρώπους). Χάρη σημαίνει ότι οι ιδιότητες του Θεού, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος διά του Χριστού εισήλθαν στην δική μας ζωή και με τον σχετικό αγώνα έγιναν σε εμάς μέρος αυτών δευτέρα φύση. Το γεγονός αυτό πάει να πει ότι και εμείς δυνάμεθα την χάρη αυτή να την μεταλαμπαδεύουμε ως κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού και στους συνανθρώπους μας. Έτσι η χάρη γίνεται χάρη αντί χάριτος.

Εύχομαι όλους να μας επισκιάζει πάντα η χάρη του Θεού στη ζωή μας, η οποία και να αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ευλογία έρχεται στη ζωή μας όταν ο Θεός μας αποκαλύψει την υγιαίνουσα διδασκαλία του και αυτό διότι μπορεί ένας άνθρωπος να μας παροτρύνει στον Λόγο του Θεού αλλά να μην είναι αρκετό. Όταν όμως δεν δυνάμεθα να τον αντιληφθούμε σωστά, δεν μπορούμε και να τον αξιοποιήσουμε και σωστά, ώστε αυτός ο Λόγος του Θεού να επηρεάσει τον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο και να επιτρέψει να λειτουργήσει το βιολογικό μας σώμα αναπτύσσοντας τους ήδη μηχανισμούς που υπάρχουν μέσα μας, παρέχοντας εις ημάς (στο βιολογικό μας σώμα) την άφθαρτη ζωή. Η ευλογία έρχεται στη ζωή μας ανάλογα με την αφιέρωση που έχουμε. Χρειάζεται να διεξάγουμε αγώνες ώστε να εννοήσουμε την υγιαίνουσα διδασκαλία και πάνω σε αυτή να εντάξουμε τον νέο τρόπο ζωής, αφιερώνοντας χρόνο ώστε να γίνει σε εμάς η λογική του Θεού λογική δική μας. Έτσι η ζωή μας με τον σχετικό αγώνα θα μεταλλαχθεί κατά Θεόν, η άγνοια που μας διέπει λόγω της ημιμάθειας και της αμαρτίας θα μετατραπεί σε σοφία Θεού όπου θα κοσμεί ολόκληρη τη ζωή μας, το περιβάλλον μας και τον κόσμο μας, χρησιμοποιώντας ο Θεός μετέπειτα όλους μας ως σαν σκεύη εκλογής όπου με την υγιαίνουσα διδασκαλία θα μεταμορφώσουμε το ανθρώπινο γένος και θα ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας αλλά και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

 

«4. καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης,

5. προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού,

6. εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς διά του ηγαπημένου αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μία τρίχα δεν πέφτει άνευ του θελήματος του Θεού, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος να συλλάβει το θέλημα του Θεού και να αφιερώσει αυτή την μικρή ζωή που έχει στο να φέρει μέσα του ή γύρω του το θέλημα του Θεού, αντιπαλεύοντας σε καθημερινή βάση τον έτερο κακό εαυτό του αλλά και το σύστημα του κόσμου το οποίο στηρίζεται στα χρήματα, στα συμφέροντα και στις προσωπικές φιλοδοξίες. Άρα, το κάλεσμα δεν είναι υπό ανθρώπου αλλά υπό του Θεού και είναι δοσμένο από καταβολής κόσμου στον καθένα μας. Δεν είναι λοιπόν τίποτα τυχαίο. Θα πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, ότι ο Θεός δηλαδή μας κάλεσε και μας προόρισε στο να αναπτυχθούμε πάνω στο θέλημά του, ώστε διά της νουθεσίας του να γίνουμε η δόξα του μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων και να παρουσιάσουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας τον νέο τρόπο ζωής τον οποίον εκ του Θεού έχουμε λάβει. Ο Θεός αδέλφια μου δοξάζεται με το να γίνουμε οι ίδιοι θυσία ζώσα ευάρεστη με τα λόγια μας και τα έργα μας. Ο Θεός δεν δοξάζεται με το να λέμε δόξα τω Θεώ ή να τηρούμε μόνο το τυπικό μέρος μιας θρησκείας. Εξάλλου, χρειάζεται η λογική λατρεία η οποία είναι να καταστήσουμε τα σώματα ημών θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό. Όποια λατρεία είναι έξω από εμάς δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Όποια λειτουργεί μέσα σε εμάς είναι ευάρεστη, διότι μέρος δικό μας γίνεται δόξα του αδελφού μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού,

8. καθ' ην επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σώμα του Χριστού είναι τροφή διότι έγινε θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό. Και εμείς να θυσιάσουμε τα πάντα ώστε το σώμα μας να γίνει θυσία ευάρεστη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό το άγιο σώμα να αποκτήσουμε ώστε το πνεύμα του Θεού να μην υπάρχει στη ζωή μας σαν γνώση, η οποία φυσιοί σήμερα, αλλά να είναι αγάπη η οποία ζωοποιεί. Όταν το σώμα μας γίνει σαν του Χριστού, τότε αυτό το σώμα μας θα μεταλλαχθεί σε ναό του Θεού, σε αγιαστήριο του Θεού, σε σπίτι του Θεού όπου ο τριαδικός Θεός θα σκηνώσει μέσα μας (στο άγιο σώμα μας). Το αίμα του Χριστού είναι πόσις για τον άνθρωπο του Θεού και συμβολίζει την θυσία η οποία τον αναγεννά και τον οδηγεί στην θέωση. Ο Θεός για να αναγεννήσει τον άνθρωπο έπρεπε να στείλει τον Υιόν του, ο οποίος ήταν έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα ώστε το παράδειγμά του να γίνει παράδειγμα σε εμάς, το οποίο σήμερα καλούμεθα να μιμηθούμε. Εύχομαι να συλλάβουμε τον τρόπο της απολύτρωσης των σωμάτων, ώστε να επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις πνευματικές ή υλικές να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το έργο του Θεού όταν το εννοήσουμε είναι υπέρ αρκετό για να μας φτάσει στο κατ’ εικόνα και ομοίωση, κάνοντας όλους εμάς κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους της δόξης αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 13

 

«9. γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτώ,

10. εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώση τα πάντα εν τω Χριστώ και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης.

11. Εν αυτώ, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού,

12. διά να ήμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν·

13. εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9ος: Όλοι εμείς γνωρίσαμε το μυστήριο του Θεού Πατέρα μέσω του Υιού του. Το μυστήριο του Θεού έγκειται στην υγιαίνουσα διδασκαλία, την οποία φανέρωσε ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος και βασίζεται, στηρίζεται στη μετάνοια, στην αναγέννηση την οποίαν μας έχει εξασφαλίσει μέσω της σοφίας του Λόγου του, στη σημασία της θυσίας του η οποία αποβλέπει στο να γίνουμε μέτοχοι του μέγα ελέους ίνα δι’ αυτού γίνουμε όχι απλώς ακροατές, αλλά μέτοχοι της σοφίας του. Το μυστήριο του Θεού αποβλέπει στην εξασφάλιση της ζώσης πίστης, την οποίαν δυνάμεθα με την σχετική αφιέρωση να αποκτήσουμε ώστε να γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών και των υπερβατικών στόχων και έτσι να επιτύχουμε την μεταστοιχείωση του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο. Το μυστήριο αυτό είναι η αποκάλυψη του Θεού μέσω του Υιού, ώστε να δημιουργηθεί πάλι στον κόσμο η οικογένεια του Θεού, η οποία θα απαρτίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους.

Στίχος 10ος: Ο καιρός είναι εγγύς - εγγύτατα δι’ όλους τους ανθρώπους δίκαιους και αμαρτωλούς. Η Φωνή Θεού έχει αυτή την αποστολή, να συμπληρώσει τα ελλείποντα και να συγκεφαλαιώσει - ανακεφαλαιώσει στην συνείδηση όλου του λαού του Θεού το θέλημα του Θεού, το οποίο δεν είναι μόνο συμμετοχή σε θρησκείες ή τύπους, αλλά είναι επιδιώξεις πάνω στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του Θεού, των καρπών του Αγίου Πνεύματος, των σημείων του Θεού, της άφθαρτης ζωής. Αμήν.

Στίχος 11ος: Ο Χριστός έφερε εις πέρας την αποστολή του. Έτσι μας χάρισε όλα εκείνα τα πνευματικά στοιχεία τα οποία αν χρησιμοποιήσουμε θα οδηγηθούμε στην θέωση. Εξάλλου, η παρουσία του αυτό το σκοπό είχε, να μας δώσει θάρρος. Ο ίδιος έλεγε, ό,τι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε.

Στίχος 12ος: Η δόξα του Θεού έρχεται σε όλους όσους έχουν ελπίσει στον Υιόν του. Έτσι ο Υιός γίνεται μεσίτης, γίνεται Κυρηναίος, γίνεται ο μεγάλος πνευματικός αδελφός. Πρώτα έρχεται στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού και κατόπιν με τον σχετικό αγώνα (αφιέρωση), είδαμε ότι οι επαγγελίες μπορούν να λάβουν χώρα στη ζωή μας, αν όμως τον ακολουθήσουμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ώστε να μας γίνει το θέλημά του δευτέρα φύση, να γίνουμε δηλαδή διά του Λόγου του Θεού αυτάγαθοι. Μπορούμε αν το πιστέψουμε να γίνουμε συνεργάτες του Θεού, μέτοχοι του Θεού και συμμέτοχοι της δόξης του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το κάλεσμα που λάβαμε, η προσπάθεια που διεξάγουμε πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου είναι ο αρραβώνας με τον Θεό που έφερε η παρουσία αυτού του Θεού στη ζωή μας. Όταν ο λαός του Θεού καταφέρει να πληροί την σοφία του Θεού στη ζωή του κινούμενος απ’ αυτή, είναι βέβαιο ότι θα συντελεστεί και ο γάμος με το αρνίο, ο οποίος θα αποκαταστήσει την φθορά, τον θάνατο στοιχεία που έχουν επικρατήσει σήμερα με την αφθαρσία και την αθανασία, καθώς την μωρία με την αναγέννηση, την σκιώδη πίστη με την ζώσα. Να συνεχίσουμε αδέλφια μου τον αγώνα που ο Θεός ενέπνευσε στη ζωή μας μέχρι να ολοκληρωθούμε πνευματικά. Ο τρόπος, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο ώστε να μην φεύγει ανεπιστρεπτί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 17

 

«15. Διά τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην,

16. δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου,

17. διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος εξαπλώνει τον Λόγο του Θεού και αυτός ο Λόγος γίνεται αποδεκτός από έναν ή πολλούς ανθρώπους, τότε η χαρά του είναι άπειρη. Φυσική συνέπεια η ευλογία, η προσευχή, η ευχαριστία να είναι ακατάπαυστη από τον άνθρωπο όπου εξέρχεται ο λόγος με παρρησία ως προς τον Θεό και ως προς τους αδελφούς που αποδέχονται το θέλημα του Θεού και νομοθετούνται διά του νόμου της αγάπης. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. ώστε να φωτισθώσιν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσητε ποία είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους αγίους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νους μας σήμερα είναι επηρεασμένος από τον μεταπτωτικό κόσμο, τον οποίον δημιούργησε η αμαρτία. Έτσι βλέπει και αντιλαμβάνεται οτιδήποτε με τρόπο ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται και δεν διεργάζεται το πραγματικό φως του Χριστού. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να ακολουθήσουμε τον Χριστό ο οποίος διέπεται από την αλήθεια, ώστε και εμείς να φωτισθώμεν με την ολοκληρωμένη αλήθεια η οποία δύναται να μας ελευθερώσει απ’ όλα τα φθοροποιά στοιχεία που μας διέπουν σήμερα και να καταστήσει ημάς υιούς και θυγατέρες του απείρου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος διά του λόγου του και διά της παρουσίας του φανέρωσε την δόξα του Θεού. Μελετώντας τον Λόγο του Θεού, αμέσως θα αντιληφθούμε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού το οποίο χορηγεί εις ημάς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 23

 

«20. την οποίαν ενήργησεν εν τω Χριστώ, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν τοις επουρανίοις,

21. υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν τω αιώνι τούτω, αλλά και εν τω μέλλοντι·

22. και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν,

23. ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει! Τα πάντα εν πάσι Χριστός, τα πάντα εν πάσι Θεός. Το μέγα μυστήριο Θεός είναι το υπερβάλλον μέγεθος της σοφίας, της Δημιουργίας του κτιστού υλικού κόσμου και του ανθρώπου, η οποία δόξα του Θεού θα κοσμεί τον άνθρωπο του μέλλοντος αιώνος, αφού όμως πρώτα εννοήσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Είναι θέμα χρόνου

η δόξα αυτή να λούσει όλη την κτίση. Κάνε Κύριε να έρθει γρήγορα η μέρα η δική σου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν,

2. εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας·

3. μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πράγματι, πριν πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας δεν εννοούσαμε την αμαρτία η οποία συντελούνταν εν αγνοία μέσα μας, αλλά δεν εννοούσαμε και το πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Από την ημέρα που μας κάλεσε ο Θεός να συμμετέχουμε στην δόξα του, είδαμε ότι μέσα μας λειτουργούσε εν αγνοία μας ο θάνατος ψυχής και σώματος. Ήμασταν νεκροί ενώ νομίζαμε ότι ζούσαμε. Διά της αμαρτίας ήμασταν νεκροί, τώρα όμως διά του Χριστού χαρίζοντας εις ημάς το μέγα έλεος το οποίο κατόπιν με τον σχετικό αγώνα ζωοποίησε ημάς, άνοιξε ο Πατέρας Θεός θύρα ανεωγμένη έμπροσθέν μας την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει. Δι’ αυτού του μέγα ελέους δυνάμεθα να συμπληρώσουμε τα πνευματικά μας ελλείποντα, ώστε από σήμερα να μπορούμε να μετέχουμε της μεγάλης δόξης του. Τέκνο οργής γίνεται ο άνθρωπος από την ώρα που κόβει τον ομφάλιο λώρο με τον ζώντα Θεό, υιοθετώντας στην συνέχεια διδασκαλίες οι οποίες δεν αποβλέπουν στο γενικό συμφέρον αλλά στο ατομικό.

 

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 9

 

«4. ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς,

5. και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι·

6. και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού,

7. διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού.

8. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον·

9. ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 4ος: Το έλεος που χάρισε ο Θεός διά μέσω του Υιού του σε όλο το ανθρώπινο γένος ανεξαρτήτως φυλής, έθνους, δόγματος κ.λ.π. μας καταδιώκει και έχει την εξουσία διά της πίστεως εις αυτό να απολυτρώσει το πνεύμα και το σώμα μας, ώστε δι’ αυτού κάνοντάς το χρήση κάθε στιγμή στη ζωή μας, να πετύχουμε τον καθαρισμό και τον αγιασμό. Στοιχεία τα οποία θα μας εξελίξουν σε αυτάγαθους και θα καταστήσουν ημάς αλλά και όλο το ανθρώπινο γένος κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους της δόξης αυτού.

Στίχος 5ος: Σήμερα, αυτό που αναφέρεται στον στίχο αυτόν το γνωρίσαμε διά του Χριστού. Έτσι ξεκινήσαμε διά του πνευματικού αγώνος να πατάμε φρένο στη φθορά, η οποία δημιουργεί τον θάνατο. Ομοιάζουμε με τον άνθρωπο εκείνον που ήτο κλεισμένος στην φυλακή της φθοράς και ο φύλακας ξέχασε την πόρτα ξεκλείδωτη και εμείς βγήκαμε έξω και τρέχουμε για να γλιτώσουμε της φυλακής και του φύλακα. Αυτός έχει αντιληφθεί ότι λείπουμε από το κελί της αμαρτίας που μας είχε κλεισμένους και έχει ξεκινήσει το κυνηγητό. Εύχομαι με την δύναμη του Θεού να ξεφύγουμε. Ο Χριστός έκανε τον φύλακα να ξεχάσει. Ο τρόπος, φανερώνοντας σε εμάς το θέλημά του.

Στίχος 6ος: Διά του Χριστού αναστηθήκαμε και εν συνεχεία διά της πίστεως και του σχετικού αγώνος δυνάμεθα να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του. Αμήν.

Στίχος 7ος: Ο Θεός προείδε τον μέλλοντα αιώνα διά τον οποίον έδωσε την ζωήν του λύτρο αντί πολλών. Σήμερα ζούμε αυτόν τον μέλλοντα αιώνα και ο λόγος διότι αντιλαμβανόμεθα την μεγάλη δόξα την οποία επιδιώκει να μετέχουμε σήμερα διά Πνεύματος Αγίου.

Στίχοι 8ος, 9ος: Τα έργα είναι απαραίτητα μόνο για έναν σκοπό, να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας, τον χαρακτήρα μας βάσει της θυσίας, βάσει της αγάπης, βάσει της δικαιοσύνης του Θεού η οποία πάντα προσφέρει και ουδέποτε απαιτεί. Η χάρη του Θεού είναι πάντα γύρω μας και μέσω αυτής δυνάμεθα διά της πίστεως να εισέλθουμε στο αγιαστήριο για να ανεβούμε την πνευματική σκάλα του Ιακώβ, του Θεού, ώστε να εισέλθουμε στα Αγια των Αγίων. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ποίημα Θεού σημαίνει δημιούργημα αυτού. Αν θέλουμε να μετέχουμε της δόξης του Θεού, θα πρέπει να μας διέπουν έργα αγαθά τα οποία να είναι γεμάτα από σοφία Θεού, εκδηλώνοντας μέσω αυτών την ανυπόκριτη αγάπη μας η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αυτά είναι τα έργα του πνεύματος, οι ιδιότητες του Θεού όπως καρποί, χαρίσματα, σημεία, δυνάμεις πίστεως. Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Διά τούτο ενθυμείσθε ότι σεις οι ποτέ εθνικοί κατά σάρκα, οι λεγόμενοι ακροβυστία υπό της λεγομένης περιτομής της χειροποιήτου εν τη σαρκί,

12. ότι ήσθε εν τω καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι από της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν τω κόσμω χωρίς Θεού.

13. Τώρα όμως διά του Ιησού Χριστού σεις οι ποτέ όντες μακράν εγείνετε πλησίον διά του αίματος του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν είχαμε σχέση προ της παρουσίας του Χριστού με τον ζώντα Θεό και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το θέλημά του, όμως, σήμερα δυνάμεθα εμείς οι μακράν του Θεού και της σοφίας αυτού, να γίνουμε μέτοχοι όλων των επαγγελιών με στόχο την θέωση. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μεσότοιχο της έχθρας δυστυχώς υπάρχει και ο λόγος διότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τα στοιχεία του Θεού, τα οποία διακατέχονται από σοφία Θεού. Ο Χριστός παρόλα αυτά γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ διαβόλου και Θεού. Η σχέση αυτή ήτο αβυσσαλέα προ Χριστού. Ο διάβολος στην Παλιά Διαθήκη εξόντωνε τους ανθρώπους, αφού ήτο σε αυτούς με την άγνοια που τους διακατείχε εξολοθρευτής. Μετά την παρουσία του Χριστού και αφού νίκησε αυτόν στην έρημο, τον κατέστησε από εξολοθρευτή σε παιδαγωγό του ανθρώπου.

Ο Χριστός επίσης γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και αυτή η σχέση κλονίστηκε και χάθηκε η εμπιστοσύνη, αφού ο άνθρωπος αποστάτησε από τις αρχές του Θεού. Με την παρουσία του Χριστού όμως, ο άνθρωπος δύναται τώρα να εισέλθει στα Άγια των Αγίων με την μετάνοια και την αναγέννηση. Μόνο με αυτά τα δύο στοιχεία δύναται να βρεθεί χωρίς μεσάζοντα στα Άγια των Αγίων. Ο Χριστός γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας και μεταξύ ανθρώπου με ανθρώπου. Πάλι και εδώ η σχέση αυτή ήτο αβυσσαλέα. Σήμερα το έλεος του Θεού καταδιώκει ημάς, αλλά και τους αδελφούς. Ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο, πόσες φορές να συγχωρώ τον αδελφό μου; Επτά; Και ο Χριστός απάντησε, εβδομηκοντάκις επτά. Όταν όλα αυτά εννοηθούν, τότε θα γίνουμε όλοι οι άνθρωποι μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην,

16. και να συνδιαλλάξη αμφοτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν διά του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος καταργήθηκε διά του ελέους. Έτσι δυνάμεθα με τον σχετικό αγώνα διεπόμενοι από το έλεος του Θεού, να τον εφαρμόσουμε. Ο νόμος του Θεού ήτο ανεφάρμοστος διότι έλεγε, ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος. Σήμερα όμως με το χαρισθέν μέγα έλεος το οποίο εδόθη εις ημάς διά της θυσίας του Χριστού, σε σημείο να μας γίνει δευτέρα φύση, δυνάμεθα να πετύχουμε τον καθαρισμό ο οποίος δημιουργεί τον αγιασμό. Ο νέος άνθρωπος είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος και είναι ο άνθρωπος αυτός που ακολουθεί τον Χριστό κάτω από όλες τις συνθήκες ζωής του θετικές ή αρνητικές. Ο νέος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που εργάζεται την κατάργηση του φυσικού θανάτου και ο λόγος διότι εννόησε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή, ο οποίος θάνατος προ της παρουσίας του Χριστού λόγω της άγνοιας και της αμαρτίας που είχε υιοθετηθεί από το ανθρώπινο γένος καταστάθηκε υπαρκτός.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18

 

«17. Και ελθών εκήρυξεν ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίον,

18. διότι δι' αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός αποτελείται από τρία πρόσωπα τα οποία είναι, ο Πατέρας που εμφανίζεται με την αγάπη, ο Υιός που εμφανίζεται με την ειρήνη και το Πνεύμα το Άγιο που εμφανίζεται με την δικαιοσύνη. Κατά την γέννηση του Χριστού μας οι άγγελοι έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ειρήνης και το Ευαγγέλιό του παρέχει εις ημάς όταν μελετάται την εξουσία να την διακατέχουμε και εμείς αυτή την ειρήνη ώστε να ειρηνεύουμε με τον Θεό, με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπό μας, με τον αδελφό μας, με τον εχθρό μας. Η ειρήνη των ανθρώπων στηρίζεται στα όπλα. Η ειρήνη του Χριστού στηρίζεται στα στοιχεία της ευγενής άμιλλας, τα οποία είναι διαποτισμένα με την άπειρη σοφία του Θεού, η οποία σοφία είναι ο πάρεδρος του Θεού. Η ειρήνη του Χριστού καθιστά τον άνθρωπο υιό Θεού, παρέχοντας εις αυτόν εξουσία ώστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, θετικές ή αρνητικές, να διαφυλάττει στον εσωτερικό του κόσμο τον χριστό, τη ζωή, την αφθαρσία.

Η ειρήνη του Χριστού όταν έρθει στη ζωή μας, τότε θα νιώσουμε τον τριαδικό Θεό να σκηνώνει μέσα μας και να γίνεται το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, ώστε να λειτουργεί ο Θεός σε αυτό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Προ της ελεύσεως του Χριστού ήμασταν ξένοι και πάροικοι στον Θεό, τώρα γίναμε συμπολίται των αγίων και οικογένεια του Θεού διά της πίστεως, διά των έργων αγάπης, διά της σοφίας αυτού. Έτσι σήμερα γίναμε μέτοχοι, συμμέτοχοι, κληρονόμοι του Θεού. Εύχομαι να αξιοποιήσουμε το κάλεσμα που λάβαμε και να φέρουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, ώστε πλέον αυτό να γίνει εις ημάς η φύση μας. Μόνο με την συνεχόμενη και ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε εκείνες τις υπερβατικές επιδιώξεις που θα μας καταστήσουν αυτάγαθους και τον κάθε αδελφό πηγή αγαθότητας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 22

 

«20. εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού·

21. εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω·

22. εν τω οποίω και σεις συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με την πάροδο των χρόνων και την πολυχρόνια πείρα του πνευματικού αγώνα, είδα ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Σπουδάζοντας φυσικά και την σοφία των αποστόλων αλλά και όλων των αγίων ή όλων των σοφών ανθρώπων οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο. Συμβουλεύω, να μην κλεινόμαστε σε μία μόνο δική μας γνώση. Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο ποικιλοτρόπως και η σοφία του είναι διασκορπισμένη και διατυπωμένη από πολλούς ανθρώπους. Εξάλλου ξέρουμε ότι όσους δεν έθεσε ο Υιός λειτουργούς έθεσε ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα. Μία ημέρα οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε σήμερα συναντήσαμε κάποιον που ενεργούσε με θαύματα. Ο Κύριος τους είπε, όστις δεν είναι καθ’ ημών είναι υπέρ ημών. Να γνωρίζουμε όλοι ότι η σοφία του Θεού έχει διατυπωθεί καθαρά με ολοκληρωμένη την αλήθεια υπό του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Αυτή να υιοθετήσουμε, να συλλάβουμε και να ακολουθήσουμε διότι τα λόγια του Χριστού είναι λόγια του Πατέρα και έχουν αιώνιο κύρος, τα οποία δύνανται να ζωοποιήσουν και να εξασφαλίσουν, αν λειτουργήσουν μέσα μας, την δόξα του Θεού, το αποκορύφωμα της δόξης του που είναι η αφθαρτοποίηση και η μεταστοιχείωση των σωμάτων μας. Εξάλλου το ρήμα του Θεού είναι διαποτισμένο με άπειρη ενέργεια και όταν ειπωθεί από σκεύος εκλογής δύναται να ζωοποιήσει και να αναγεννήσει τον πεσόντα άνθρωπο. Τόσα χρόνια που αγωνιζόμαστε το είδαμε, διότι μας άλλαξε τη ζωή και μας έδωσε δύναμη να δούμε τις εξελίξεις του κόσμου με άλλο μάτι, με το μάτι του Θεού το οποίο μας προκαλεί άπειρη χαρά. Εύχομαι να γίνουμε φορείς αυτού του Θεού και σκεύη εκλογής δικά του ώστε να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Η βασιλεία του Θεού δεν ιδρύθηκε ακόμα, άρα αναμένεται να εμφανιστεί ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι θα είναι οι ιδρυτές του ουρανίου πολιτεύματος στη γη. Αυτούς τους υιούς και αυτές τις θυγατέρες περιμένουν όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, ώστε να πραγματοποιηθούν τα γεγραμμένα. Να δίνουμε περισσότερη βάση στα λόγια του Χριστού, διότι μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλές παγίδες. Κάποτε μου είπε κάποιος, γιατί δεν δέχεσαι να υπάρχουν ποιμένες, διάκονοι κ.λ.π. αφού ο απόστολος Παύλος ενεργούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο σε κάθε πόλη; Του απάντησα, αν είχαμε τον Κύριο, τον απόστολο Παύλο, τον Άγιο τάδε κ.λ.π. σε ένα τραπέζι, σε ποιον θα έκανες μία ερώτηση. Μου απάντησε, στον Κύριο. Τότε του είπα, ωραία, τι είπε ο Κύριος πάνω στο θέμα που ρώτησες εμένα;

Ο Χριστός τόνισε, υμείς δε μη κληθήτε ραββί, είς γαρ έστιν υμών ο διδάσκαλος, ο Χριστός, πάντες δε υμείς αδελφοί έστε, και πατέρα μη καλέσητε υμών επί της γης, είς γαρ έστιν ο πατήρ υμών, ο εν τοις ουρανοίς, μηδέ κληθήτε καθηγηταί, είς γαρ υμών έστιν ο καθηγητής, ο Χριστός.

Να έχουμε μόνο μία αρχή. Μέσα από την αγάπη και τα στοιχεία της ευγενής άμιλλας να συμπληρώνουμε ο ένας στον άλλον τα πνευματικά ελλείποντα. Φυσικά μέσα από την ελεύθερη βούληση του καθενός. Μα, μου απάντησε, πως αν γίνει έτσι όπως τα λες θα χαθούμε και του είπα, έτσι όπως τα λέω αν γίνουμε υπεύθυνοι δεν θα χαθούμε, αλλά έτσι όπως πάμε τώρα θα χαθούμε, κοίταξε γύρω σου. Ας εμπιστευθούμε τον λόγο και την εντολή του Χριστού μήπως και δούμε άσπρη ημέρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. το οποίον εν άλλαις γενεαίς δεν εγνωστοποιήθη εις τους υιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη διά Πνεύματος εις τους αγίους αυτού αποστόλους και προφήτας,

6. να ήναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τω Χριστώ διά του ευαγγελίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μυστήριο του Θεού το οποίο δεν αποκαλύφθηκε σε άλλες γενιές είναι ο Χριστός και η άπειρη σοφία του η οποία σήμερα διαμέσω του Αγίου Πνεύματος είναι εμπλουτισμένη πνευματικά με ενέργεια, η οποία όταν υιοθετηθεί μας επηρεάζει γονιδιακά, ενεργοποιώντας αυτόν τον μικρόκοσμο που καθιστά το σώμα σε συνοχή παρέχοντας εις ημάς τη ζωή. Αυτά τα γονίδιά μας όταν υιοθετήσουμε το ρήμα του Θεού, παράγουν σε εμάς αιώνια πλέον την άφθαρτη ζωή. Το μυστήριο του Θεού είναι ο αγιασμός ο οποίος μας εξασφαλίζει σοφία σε όλους τους τομείς, ώστε να δυνάμεθα να ανταποκρινόμαστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και να διατηρείται σε εμάς η ευεξία, η χαρά, η ζώσα πίστη και ένας άπειρος θησαυρός πνευματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μας καθιστούν θεούς, κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους της απείρου κάλους δόξης του. Άλλο μυστήριο του Θεού είναι το αποστολικό έργο του Κυρίου και η σταυρική του θυσία η οποία λειτουργεί σήμερα μέσα μας διά του μέγα ελέους, το οποίο μας δίνει το δικαίωμα να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας στο να πετύχουμε τους ουρανόδρομους στόχους μας. Επίσης άλλο μυστήριο είναι η λογική που μας διέπει ώστε μέσω αυτής να αναπτύσσουμε τα στοιχεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας και να γίνουμε όλοι οι λαοί μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Αυτό το μυστήριο θα γκρεμίσει τα έθνη, τις θρησκείες, την εθνικότητα και θα δημιουργήσει στην συνείδησή μας την αγάπη η οποία τα πάντα στέγει. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι η αγάπη, σε αυτή συναντάμε τον Θεό. Μέγα μυστήριο ο Θεός, το μεγαλύτερο μυστήριο ο Θεός και η Δημιουργία του. Ας ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε τον αγώνα του αγιασμού και θα καταλάβουμε ότι ο λόγος ύπαρξής μας είναι να γίνουμε θεοί. Αν δεν ξεκινήσουμε, τότε η μικρότητα θα διακατέχει τη ζωή μας και οι στόχοι μας θα διέπονται από μωρία. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. του οποίου έγεινα υπηρέτης κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού, την δοθείσαν εις εμέ κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπηρέτης Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από την ελεύθερη βούλησή του δέχεται προτροπές, εντολές υπό του Θεού και διεκπεραιώνει αυτές με πλήρη συναίσθηση στη ζωή του. Υπηρέτης Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται το έργο του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς δυσαρέσκεια, χωρίς φόβο, χωρίς στοιχεία εγωισμού εμπιστευόμενος τον οικοδεσπότη Θεό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«Εις εμέ τον πλέον ελάχιστον πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσο πιο μεγάλη είναι η αποστολή που δίδεται υπό του Θεού άλλο τόσο πιο μεγάλη είναι και η ταπείνωση, διότι ο άνθρωπος που έχει λάβει αποστολή άνωθεν έχει γνωρίσει τον Θεό και έχει εμπεδώσει ότι η σοφία που τον διακατέχει και η δραστηριότητα που αναπτύσσει προέρχονται από τον Πατέρα, γι’ αυτό αυτοονομάζεται δούλος, ελάχιστος κ.λ.π.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. και να φωτίσω πάντας, ποία είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω Θεώ όστις έκτισε τα πάντα διά του Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μυστήριο του Θεού είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος. Το μυστήριο του Θεού είναι η κτίση ολόκληρη, είναι η Δημιουργία ολόκληρη με κορωνίδα όλων τον άνθρωπο ως το μόνο λογικό ον το οποίο δύναται να νομοθετηθεί κατά Θεόν και να φτάσει στο σημείο να κοινωνήσει μετά του Θεού το κατ’ εικόνα και ομοίωση, κατέχοντας τις ιδιότητες του Θεού με μεγαλύτερη όλων την ιδιότητα της άφθαρτης ζωής. Το τελευταίο μυστήριο των εσχάτων χρόνων είναι η παρουσία Εκείνου διά του οποίου ο Χριστός μίλησε, ο οποίος θα υπενθυμίσει τα μέλλοντα και θα καταστήσει υπαρκτή την βασιλεία του Θεού μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, ώστε αυτοί οι άνθρωποι του Θεού να εκπληρώσουν τις επαγγελίες διά Πνεύματος Αγίου που έχουν ειπωθεί υπό του Χριστού και μία εκ των οποίων έχει ως εξής, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί γης.

 

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 12

 

«10. διά να γνωρισθή τώρα διά της εκκλησίας εν τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού,

11. κατά την αιώνιον πρόθεσιν, την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών,

12. διά του οποίου έχομεν την παρρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν διά της εις αυτόν πίστεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σοφία του Θεού είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, όμως επειδή δεν δύναται να εννοηθεί από τον πεσόντα άνθρωπο, χρειάστηκε ο Θεός να γεμίσει τον κόσμο επιστήμες ώστε να ενισχύσει αυτόν και να φτάσει στο σημείο να συλλάβει και να καταλάβει πώς ενεργεί ο Λόγος του Θεού και οι άπειρες δυνατότητες που τον διακατέχουν, η ζώσα πίστη, η αγάπη η ανυπόκριτη, η χαρά του Πνεύματος κ.λ.π. Εάν ένας άνθρωπος θελήσει να αναπτύξει τις επιστήμες του κόσμου χωρίς να εξασφαλίσει στη ζωή του τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου του Θεού, τότε αυτός δεν θα είναι άνθρωπος, διότι θα διέπεται από εωσφορικό εγωισμό εκδηλώνοντάς τον στην καθημερινότητά του σε όλες τις ενέργειες της ζωής του. Καθώς θα εξασφαλίσει συμφέροντα, προσωπικές φιλοδοξίες, πονηρίες κ.λ.π. Ο ίδιος ο Χριστός τόνισε, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Αυτό να κάνουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 15

 

«13. Διά τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμήτε διά τας υπέρ υμών θλίψεις μου, το οποίον είναι δόξα υμών.

14. Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

15. εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος για να δείξει έμπρακτα στον Θεό και στους συνανθρώπους του την μεγάλη αγάπη του στον Θεό. Το να περνά κάποιος θλίψη εργαζόμενος το αγαθό, είναι η θλίψη αυτή η δόξα του Θεού. Η στενοχώρια, η θλίψη όταν προέρχεται από το σύστημα του κόσμου γεννά θάνατο, ενώ η θλίψη που προέρχεται εργαζόμενος το αγαθό, το θέλημα του Θεού είναι δόξα αιώνια.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

« 16. διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον,

17. διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από το να μελετάμε ή από το να είμαστε καλοί άνθρωποι. Η βασιλεία του Θεού για να χτιστεί χρειάζεται θυσία, την οποίαν εξασφαλίζει σε εμάς η αφιέρωση. Η βασιλεία του Θεού θέλει ανθρώπους με απόφαση ώστε να επιδιώκουν νυχθημερόν τα του Θεού. Μόνο έτσι δυνάμεθα να καταργήσουμε κάθε ρίζα πικρίας η οποία έχει αναπτυχθεί από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου. Για να αναπτυχθεί ο ουράνιος πλούτος του Αγίου Θεού μέσα μας, ο οποίος είναι γεμάτος ιδιότητες Θεού, θα πρέπει να αναπτυχθούμε πνευματικά διά του Χριστού και θα πρέπει να εμμένουμε στο αγιαστήριο και στην προσευχή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να λειτουργήσει μέσα μας ο Θεός και μόνο όταν βρεθεί πρόσφορο έδαφος θα κατοικήσει μέσα μας ο τριαδικός Θεός. Εύχομαι να συλλάβουμε ότι αξίζει να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε ώστε να την πάρουμε αιώνια και παντοτινή, την οποία ζωή να την διέπει η πολυποίκιλη σοφία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος,

19. και να γνωρίσητε την αγάπην του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με όλον το πλήρωμα του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ερριζωμένοι γινόμεθα μετά από πολυχρόνιο αγώνα πολλών αντιξοοτήτων, ώστε μέσα από αυτές τις αντιξοότητες να λειτουργεί ο Θεός στη ζωή μας και να δοξάζεται διά μέσου μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ερριζωμένοι άνθρωποι στο οικοδόμημα του Θεού. Για να γνωρίσουμε το μέγεθος της αγάπης του Χριστού, θα πρέπει να συμμετέχουμε στην άγια ζωή του και να ακολουθούμε αυτή ώστε να την μιμηθούμε. Έτσι η αγάπη του Χριστού θα γίνει και αγάπη δική μας ανυπόκριτη, γεμάτη έλεος και σοφία Θεού η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν,

21. εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία διά Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πάντα εν πάσι Θεός. Ο Χριστός είναι αυτός που νίκησε τον εχθρό, ο οποίος εχθρός βιολογικά και πνευματικά είχε καθηλώσει και αποδιοργανώσει τον άνθρωπο, σε σημείο να οδηγεί αυτόν στον φυσικό θάνατο χάνοντας την λογική που του χάρισε ο Θεός, την εξουσία του λόγου και την άφθαρτη ζωή που εξ αρχής του έδωσε. Μιμούμενοι σήμερα όμως τον Χριστό δυνάμεθα να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων και να ξαναχτίσουμε τον κόσμο του Θεού με στοιχεία Θεού και ιδιότητες αυτού. Η ειλικρινής πνευματική μας προσπάθεια θα κάνει τον Θεό να σκηνώσει μέσα μας αλλά και γύρω μας, ώστε το κράτος του Θεού να εμφανιστεί πάλι γεμάτο άγιους ανθρώπους με εξουσία στον φυσικό και πνευματικό κόσμο, γεμάτο δικαιοσύνη Θεού η οποία ποτέ δεν απαιτεί αλλά πάντα προσφέρει, γεμάτο ουρανόδρομη σοφία Θεού με στοιχεία άφθαρτα. Εύχομαι να συλλάβουμε την υπερεκπερισσού δύναμη και σοφία του ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να την αποκτήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 7

 

«1. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως, καθ' ην προσεκλήθητε,

2. μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη,

3. σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.

4. Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας·

5. εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα·

6. εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν.

7. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Περιπατούμε αξίως της προσκλήσεως της οποίας ελάβαμε όταν τα παραπάνω στοιχεία διέπουν τη ζωή μας. Διαφορετικά κάλεσμα Θεού δεν ελάβαμε αλλά κάλεσμα ανθρώπου ή επιπόλαιο κάλεσμα δικό μας. Ο Χριστός δεν δύναται να ενεργήσει μέσα μας αν η απόφασή μας δεν είναι ειλικρινής. Χρειάζεται ειλικρίνεια απέναντι στις ευαγγελικές αλήθειες τις υπό του Θεού ενεργούμενες. Πολλοί θέλουν τον Θεό στη ζωή τους σαν μία ομπρέλα, ώστε να τον χρησιμοποιούν μόνο όταν βρέχει. Σίγουρα η αγάπη του είναι άπειρη και η προσφορά του στρέφεται προς πάντες δίκαιους και άδικους, άγιους και αμαρτωλούς, όμως, στην Φωνή Θεού δεν ψάχνουμε ζητιάνους αλλά υιούς και θυγατέρες, οι οποίοι ακολουθούν τον Θεό όχι για προσωπικό όφελος αλλά για την δόξα του Θεού η οποία είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Η χάρη που αναφέρει ο 7ος στίχος είναι πάντα γύρω μας, όμως, ο κάθε αδελφός έχει ιδιαίτερο χάρισμα ώστε μέσα από αυτό να επιτελέσει διαφορετικό αγαθό έργο στα πλαίσια του αγιασμού, συντελώντας τα μέγιστα στην αναγέννηση του λαού του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 12

 

«8. Διά τούτο λέγει· Αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους.

9. Το δε ανέβη τι είναι ειμή ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης;

10. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, διά να πληρώση τα πάντα.

11. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους,

12. προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σύστημα του κόσμου έχει διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική πορεία από το σύστημα του Θεού και ο λόγος διότι επιδιώκει αντίστροφους στόχους απ’ ό,τι επιδιώκει ο Θεός να αναπτύξουν τα τέκνα του, οι μαθητές του. Δηλαδή στον κόσμο με την πάροδο των χρόνων σπουδάζουμε, πλουτίζουμε, αυξάνουμε στον εγωισμό, στην αμαρτία, στα συμφέροντα, στην πονηρία κ.λ.π. και στο τέλος έξαφνα ή αρρωσταίνουμε ή βρισκόμαστε σε πνευματικό ή υλικό αδιέξοδο ή πεθαίνουμε και τα χάνουμε όλα. Στο σύστημα του Θεού κενώνουμε τον εαυτό μας, αγωνιζόμενοι ακατάπαυστα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των συνανθρώπων μας. Φτωχαίνουμε εμείς για να αυξηθούν οι άλλοι πνευματικά και υλικά. Στο τέλος ο Θεός μας υπέρ ευλογεί με επαγγελίες και υποσχέσεις όπως, και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει.

Ο Χριστός αφού πρώτα διώχτηκε, κατηγορήθηκε, εμπαίχτηκε, σταυρώθηκε για την δόξα του Θεού και για τον καθένα από εμάς, στην συνέχεια αναστήθηκε και φανερώθηκε άφθαρτος και αθάνατος έμπροσθεν των αδελφών του λέγοντας, τώρα εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι είναι συμφέρον μας να ζητάμε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και η υπόσχεσή του είναι ότι όλα τα άλλα θα προστεθούν. Πολλοί έρχονται στην Φωνή Θεού και από την αρχή είναι όλο απαιτήσεις, γιατί ο Θεός εκείνο, γιατί ο Θεός το άλλο κ.λ.π. Με αυτά τα στοιχεία Θεό δεν μπορούμε να δούμε. Αμήν.

Από τότε που ακολούθησα τον Θεό η ζωή μου γέμισε με την σοφία του, γέμισε φίλους, γέμισε αδελφούς, γέμισε ουρανόδρομες επιδιώξεις. Η μεγαλύτερή μου χαρά είναι που γνώρισα τον Θεό. Η χαρά μου είναι άπειρη. Χωρίς την παρουσία του Θεού η ζωή μου θα ήταν ανούσια, άχαρη όσο ψηλά και αν ήταν η κοινωνική μου θέση και όσο μεγάλες και αν ήταν οι κοσμικές μου επιδιώξεις. Ας το πιστέψουμε και ας τον ακολουθήσουμε. Εδώ και 27 χρόνια ζω ως λογικό ον και έχω άπειρη χαρά γι’ αυτό. Αμήν. Όταν καταλάβουν οι αδελφοί, οι συνάνθρωποι τι λέω, θα μεριμνούν πρώτα για τα του Θεού και μετά για το οτιδήποτε άλλο.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13.  εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι επαγγελία Θεού που θα λάβει χώρα στη ζωή των εν Θεώ αναγεννημένων ανθρώπων, οι οποίοι διεξάγουν σήμερα αγώνες για να φτάσουν στο πλήρωμα του Θεού. Πρέπει να θέλουμε και να πιστεύουμε ότι μπορούμε διά του Χριστού να γίνουμε οι πάντες διδακτοί Θεού με στοιχεία Θεού, με ιδιότητες Θεού, με εξουσίες Χριστού, καθώς να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης αυτού του Θεού. Το μέτρο του πληρώματος του Χριστού δεν έχει μέτρο αγάπης ως προς τον Θεό και τον άνθρωπο, διότι δύναται να βυθίζεται στα κατώτερα μέρη της γης ώστε να θυσιάζει τα πάντα για την δόξα του Πατέρα του και την αναγέννηση των ανθρώπων, αλλά και να μετέχει της απείρου κάλους δόξης του Πατέρα Θεού ώστε να δίνει θάρρος σε όλους εμάς να αλλάξουμε στόχους, επιδιώξεις με σκοπό να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Η ενότητα της πίστεως συντελείται με το να μετέχουμε της ζώσης πίστης του Χριστού. Ο τρόπος, με το να μας διακατέχει ο κοινός πνευματικός νους του Χριστού και οι επιδιώξεις της πίστεως να είναι ζώσες, καθώς με το να αναπτυσσόμαστε πάνω στο Ευαγγέλιο του Θεού και να εργαζόμαστε τα του Θεού ακατάπαυστα. Φυσική συνέπεια να φτάσουμε εις το πλήρωμα του Χριστού, δηλαδή να λέμε και να γίνεται. Η αφιέρωση καθιστά εμάς σκεύη Θεού, σκεύη εκλογής, σκεύη που μετέχουν της άφθαρτης, αθάνατης, αιώνιας, γεμάτης σοφία Θεού ζωής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην,

15. αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το φυσικό κύμα δεν ξέρουμε από πού ξεκινά και που τελειώνει, είναι απρόβλεπτο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γνωρίσει την ουσιαστική διδασκαλία του Χριστού και δεν συμμετέχει στους αγώνες αυτού διά της συμβουλής και νουθεσίας του. Έτσι, αντλώντας σοφία από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου γίνεται δίγνωμος σε όλα τα ερεθίσματα. Φυσική συνέπεια να γίνεται κύμα απρόβλεπτο το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε διότι δεν ξέρουμε που θα ξεσπάσει και προς ποια κατεύθυνση θα στραφεί. Ο Χριστός δεν θέλει ζητιάνους, που πολλοί τον χρησιμοποιούν σαν ομπρέλα μόνο όταν βρέχει. Ο Χριστός δεν θέλει χλιαρούς, ή ζεστός ή ψυχρός λέει, στην μέση θα σε εξεμέσω. Ο Χριστός δεν θέλει μετοχή στην αμαρτία, δεν ζητά το κατ’ εικόνα και ομοίωση, ζητά το άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ άγιος ειμί. Αν είμαστε του Χριστού θα επιμείνουμε πάνω στην σοφία του και τότε θα επενδυθούμε της απείρου κάλους δόξης του.

Η αγάπη για να είναι αληθινή χρειάζεται να αυξηθούμε στον ύμνο της αγάπης, τον οποίον θα πρέπει να γνωρίζουμε απ’ έξω ώστε στα διάφορα ερεθίσματα να σκεφτόμαστε βάσει των στοιχείων ή των ιδιοτήτων της αγάπης, για να ζούμε από σήμερα την εν Θεώ ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Θα αυξηθούμε πνευματικά μόνο αν καταλάβουμε τι σημαίνει Χριστός και τον λόγο για τον οποίον τον έστειλε ο Πατέρας του στη γη. Όταν τα καταλάβουμε όλα αυτά και άλλα πολλά, τότε θα στρέψουμε όλη την προσοχή μας και δύναμή μας στο να συντάξουμε τον εαυτό μας στη ζωή του. Εμείς είμεθα το σώμα, ο Χριστός είναι η κεφαλή. Αυτό σημαίνει να βάλουμε τον Χριστό οδηγό, διότι το δικό μας κεφάλι θα μας απολέσει αργά ή γρήγορα. Οι αιώνες το απέδειξαν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σώμα ημών συναρμολογείται και δύναται να ενεργοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς της αφθαρσίας που βρίσκονται μέσα μας στο να αποδώσουν τη ζωή την άφθαρτη εις αυτό, καθιστώντας το αιώνια ναό του Θεού, αφού το σώμα είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Μόνο όταν ο Χριστός αναλάβει το νου μας και με την αναγέννηση και την άπειρη σοφία του δύναται εν δυνάμει να συναρμολογήσει πάλι το σώμα ημών στο να ενεργεί αυτούσια παρέχων εις ημάς την άφθαρτη, αιώνια ζωή, το οποίο η αμαρτία έχει σήμερα αποδιοργανώσει και εργάζεται εν αγνοία μας την καταστροφή μας. Με τον άγιο γεμάτο σοφία τρόπο πνευματικής εξέλιξης που έφερε ο Χριστός ώστε να υιοθετήσουμε, δύναται το σώμα μας να ενεργεί, να αναπτύσσει την άφθαρτη, αιώνια ζωή. Εύχομαι να συλλάβουμε την μεγάλη σοφία που εκδηλώνει ο Λόγος του Θεού και να φέρουμε αυτή στη ζωή μας, διότι είναι μεγάλη ανάγκη να ζούμε εν Θεώ. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τον ουράνιο και επίγειο παράδεισο, τον νοητό παράδεισο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 20

 

«17. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι διά του Κυρίου, να μη περιπατήτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητι του νοός αυτών,

18. εσκοτισμένοι την διάνοιαν, απηλλοτριωμένοι όντες από της ζωής του Θεού διά την άγνοιαν την ούσαν εν αυτοίς, διά την πώρωσιν της καρδίας αυτών,

19. οίτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτοίς εις την ασέλγειαν, διά να εργάζωνται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως.

20. Σεις όμως δεν εμάθετε ούτω τον Χριστόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 17ος: Τα έθνη τα μη γνωρίζοντα συνειδητά τον Χριστό περιπατούν στηρίζοντας τη ζωή τους στα φάρμακα, στα χρήματα, στην αμαρτία και γενικότερα σε εξωγραφικά στοιχεία τα οποία οδηγούν στην ματαιότητα, η οποία εκδηλώνεται με την φθορά, τις διαμάχες σε όλους τους τομείς, τις πονηρίες οι οποίες είναι γεμάτες προσωπικές φιλοδοξίες, καταλήγοντας τους ανθρώπους στον πρόωρο αφανισμό ψυχής πολλές φορές αλλά και σώματος.

Στίχος 18ος: Εσκοτισμένοι την διάνοιαν είναι οι μη αναγεννημένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν προορισμό σωτηρίας και πνευματική εξέλιξη, δεν έχουν ακόμα διαύγεια πνεύματος. Φυσική συνέπεια λοιπόν να μην φανερώνουν στοιχεία ευγενής άμιλλας αλλά πολυποίκιλα εωσφορικά στοιχεία, αποτελούμενα από μορφή ευσεβείας και όχι από ευσέβεια Χριστού η οποία είναι διαποτισμένη με αρχές, επιδιώξεις, ιδανικά, στόχους Χριστού.

Στίχος 19ος: Ο νους μας χρειάζεται να διακατέχεται από την σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού είναι η ενέργεια που χρειάζεται ο νους μας, ο εγκέφαλός μας ώστε να πληροί το σώμα υγεία και όλα τα μέλη να συναρμολογούνται πάνω στον αγιασμό και στην άφθαρτη ζωή, διαφορετικά γινόμαστε αναίσθητοι σε σημείο να υποφέρουμε οι ίδιοι αλλά και οι γύρω μας. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να το χρησιμοποιούμε και όχι για να το πηγαίνουμε απλώς βόλτες μέχρι να το χάσουμε διά της φθοράς τελείως και το μυαλό αλλά και το σώμα μας. Μη γένοιτο!

Στίχος 20ος: Πράγματι ο Χριστός δεν μας έμαθε να είμεθα οκνηροί, αδιάφοροι, γεμάτοι πάθη ή αδυναμίες αλλά μας έμαθε να έχουμε το πνεύμα ζέοντες με αισθητήρια γεγυμνασμένα, με σοφία Θεού, με αγάπη ανυπόκριτη, με ζώσα πίστη, με λίγα λόγια με Θεό ζώντα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. επειδή αυτόν ηκούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ακούσαμε πάει να πει ότι είμεθα σχέδιο δικό του όπου ενέπνευσε μέσα μας ο Άγιος Θεός τα ουράνια στοιχεία αυτού, τις ουράνιες ιδιότητές του ώστε να εντάξουμε τον πλούτο τον δικό του στη ζωή μας, τον ουρανόδρομο πλούτο του ο οποίος μας καθιστά δι’ αυτών των στοιχείων αιώνιους, άφθαρτους, μέτοχους της απείρου κάλους δόξης του ώστε να ζούμε εν Θεώ ως υιοί και θυγατέρες στον αιώνα τον άπαντα. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και η λογική του η οποία είναι διατυπωμένη μέσα στον Λόγο του Θεού, τον οποίον να έχουμε ακατάπαυστα στην καθημερινότητά μας ώστε να εντρυφούμε σε αυτόν μέχρι να γίνουμε αυτό που διαβάζουμε, να γίνει δευτέρα φύση δική μας και αυτό διότι ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος, είναι αγιογραφικός, είναι άμεσος, είναι αποτελεσματικός, είναι απτός, είναι λυτρωτικός, είναι απλός, είναι ενεργητικός, είναι δημιουργικός. Διά του Λόγου του Θεού έγιναν και ενετείλαντο τα σύμπαντα. Δι’ αυτού θα γίνουν τα πάντα στην συνέχεια ώστε να λάβουν χώρα οι επαγγελίες. Μόνο σε μία περίπτωση δυνάμεθα να μην γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών και των δωρεών του Θεού, μόνο όταν απειθούμε στο θέλημά του, στο κάλεσμά του. Να προσέξουμε ώστε να μην πέσουμε σε απείθεια. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 24

 

«22. να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας,

23. και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας

24. και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 22ος: Πριν μας καλέσει ο Χριστός διά Πνεύματος Αγίου είχαμε υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής μέσα από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου, συσσωρεύοντας στη ζωή μας πολυποίκιλη φθορά μέσω της αμαρτίας η οποία εκδηλώνεται στη ζωή μας ανάλογα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Έτσι φθειρόμαστε με αποκορύφωμα την ασθένεια, το γήρας, τον θάνατο. Γνωρίζουμε βάσει του Λόγου του Θεού ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Με το κάλεσμα που λάβαμε είδαμε ότι ο Χριστός έχει μία υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία μας οδηγεί στην αναμαρτησία. Μέσω λοιπόν της νουθεσίας του Χριστού μας δυνάμεθα να ζωοποιήσουμε το σώμα μας και να φέρουμε τον αγιασμό, ο οποίος φέρνει τη ζωή την αιώνια, την άφθαρτη. Να πάψουμε λοιπόν να ζούμε με τις απατηλές επιθυμίες και να ζήσουμε στην πραγματικότητα του Χριστού η οποία γεμίζει τη ζωή μας ουρανόδρομη σοφία και άπειρες ευλογίες σε όλους τους τομείς. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 23ος: Ανανέωση σημαίνει αναγέννηση. Αναγέννηση σημαίνει νους διαποτισμένος από τις αρχές και τα ιδανικά του Χριστού, ο οποίος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δύναται να αντεπεξέρχεται στα αρνητικά ερεθίσματα που γεννά το σύστημα του κόσμου, σε σημείο να διαφυλάττει εις εμάς την άφθαρτη ζωή και διά του αγαθού να την αυξάνει. Γνωρίζουμε όλοι ότι δυνάμεθα αναπτύσσοντας το αγαθό να νικήσουμε τον λάθος τρόπο ζωής, την αμαρτία και να καταφέρουμε με την νουθεσία και την συμβουλή του Θεού να φτάσουμε στο πλήρωμα της σοφίας του ώστε να γίνουμε μέτοχοι, συμμέτοχοι, κληρονόμοι. Ας ξεκινήσουμε τον καλόν αγώνα με καλή προαίρεση και χωρίς απείθεια στις προτροπές του αγαθού, του Θεού και να είμαστε σίγουροι ότι γρήγορα θα αναπτύξουμε νέους νευρώνες με την σοφία του Θεού και θα φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε αυτάγαθοι. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 24ος: Ο νέος άνθρωπος είναι ο εν Χριστώ κτισθέντας, ο οποίος διέπεται από την σοφία του Θεού, από το πνεύμα του Αγίου Θεού. Τα στοιχεία του νέου εν Χριστώ ανθρώπου παρουσιάζονται σε όλη την Καινή Διαθήκη αλλά και συνοπτικά αναφέρονται υπό του αποστόλου Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή του. Ο δε καρπός του πνεύματος εστιν αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν· πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη δεν θέτει νόμους και όρους ώστε να σε αγαπά ο άνθρωπος που την έχει και ο λόγος διότι αγάπη είναι να σε δέχεται όπως είσαι. Ο νέος άνθρωπος διέπεται επίσης από χαρά, η οποία προέρχεται από την παρουσία του Θεού στη ζωή του και είναι αισθητή, φανερή. Αυτή η χαρά ενεργοποιεί την ενδορφύνη σε τέτοιο σημείο ώστε η αναπαραγωγή νέων κυττάρων να είναι ολοκληρωμένη, παρέχοντας στον άνθρωπο του Θεού αφθαρσία. Ακόμη ο νέος άνθρωπος διέπεται από ειρήνη. Όταν λέμε ειρήνη δεν εννοούμε αυτή των ανθρώπων η οποία στηρίζεται στα όπλα και οδηγεί σε εσωτερική ταραχή, η οποία ταραχή δημιουργεί ανακατανομή στο αίμα και προκαλεί σύγχυση στις λειτουργίες του σώματος, αλλά την ειρήνη εκείνη η οποία διαφυλάττει τον εσωτερικό κόσμο και δεν εισέρχεται ο άνθρωπος σε αδιέξοδο. Επίσης, ο νέος άνθρωπος διέπεται και από μακροθυμία. Είναι σοφία Θεού ο άνθρωπος να μην βγάζει εύκολα συμπεράσματα, να περιμένει, να μακροθυμεί διότι μέσω της αρετής αυτής σε λίγο καιρό θα τα δει όλα αλλιώς. Το αλλιώς έγκειται στην σοφία του Θεού η οποία εκδηλώνεται με το ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν, καθώς με το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε κατά πάντα ευχαριστείτε. Ο νέος άνθρωπος διακατέχεται επίσης από χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια, κατά των τοιούτων ουκ έστι νόμος. Καθώς ο νέος άνθρωπος διέπεται από την δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει και από το μέγα έλεος το οποίο αγωνιζόμενος χαρίζει στον εαυτό του, αλλά και στους συνανθρώπους του χωρίς μέτρο. Ο νέος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος διέπεται και από χαρίσματα όπως γλωσσολαλιά, ερμηνεία γλωσσών, προφητικό, ιαματικό, διάκριση πνευμάτων, λόγους διδαχής και δυνάμεις. Ο νέος άνθρωπος διακατέχεται και από σημεία. Αυτά είναι, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.

Ίσως να αναρωτηθούμε, πώς θα μπορέσουμε εμείς να στοιχειοθετήσουμε στη ζωή μας όλα αυτά και πώς θα μπορέσουμε να τα φέρουμε στη ζωή μας ώστε να λειτουργήσουμε βάσει αυτών; Η Φωνή Θεού δημιουργεί πνευματική περιουσία και όταν αφιερώσουμε χρόνο στο να σπουδάσουμε αυτή την διδασκαλία η οποία συμπληρώνει τα ελλείποντα, διότι είναι μία υγιαίνουσα διδασκαλία, τότε να γνωρίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου να εκδηλώσουμε τα στοιχεία αυτά στη ζωή μας. Θα χρειαστεί προσωπικός χώρος στον οποίον πρέπει να εισερχόμεθα για να σπουδάζουμε, ώστε να έρθει η μέρα που ο νέος άνθρωπος να κάνει την παρουσία του στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· διότι είμεθα μέλη αλλήλων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κάποτε με ρώτησε κάποιος αδελφός, γιατί ενώ έχω 30 χρόνια που προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού, παρόλα αυτά δεν νιώθω τον Θεό κοντά μου, δεν έχω αισθητή την παρουσία του, τι συμβαίνει; Του απάντησα ότι κάποτε ρώτησα τον Θεό διά Πνεύματος Αγίου πώς επιλέγει ανθρώπους για να τους αναγεννήσει με την νουθεσία του έτσι ώστε η παρουσία του να είναι αισθητή στη ζωή τους. Η απάντηση που έλαβα στην προσευχή μου είναι ότι επιλέγει ανθρώπους με το κριτήριο αν αυτοί έφτασαν σε ένα πνευματικό επίπεδο αλήθειας ώστε να θέλουν να ακούσουν και να εκτελέσουν. Αν δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε πάει να πει ότι χρειάζονται διαπαιδαγώγηση ώστε να ωριμάσουν και να γίνουν αλήθεια. Άρα αδελφέ του απάντησα, μπορεί να μελετάς, να προσεύχεσαι, να συνδιαλέγεσαι με τον Θεό αγαθά αλλά ακόμη δεν έφτασες στο σημείο να είσαι αλήθεια. Δοκίμασε του είπα από αύριο να λες στα πάντα αλήθεια, σε κάθε ερώτηση, σε κάθε ερέθισμα που δέχεσαι και θα δεις ότι θα έρθεις σε πολλές αντιφάσεις που σήμερα είναι συνυφασμένες με τη ζωή σου και ίσως να γκρεμιστεί ό,τι έχεις χτίσει μέχρι σήμερα, διότι όλοι μας χτίζουμε στο ψέμα. Αυτός σκέφτηκε και μου είπε, έχεις δίκιο, τώρα κατάλαβα γιατί ο Θεός απουσιάζει από τη ζωή μου, διότι και το αγαθό που σήμερα εργάζομαι το κρύβω και ο λόγος μήπως το σύστημα με απορρίψει ή γίνω αποσυνάγωγος.

Αν θέλουμε ο Θεός να συνδιαλέγεται σε καθημερινή βάση μαζί μας, ας γίνουμε αλήθεια, ας γίνουμε φως, ας γίνουμε απλοί και να είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία του Θεού θα γίνει αισθητή στη ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 26 – 27

 

«26. Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας,

27. μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 26ος: Κάποτε διά Πνεύματος Αγίου έμαθα υπό του Θεού πως αν κάποιος καταφέρνει να με θυμώνει, αυτό συνεπάγεται ότι το πνευματικό μου επίπεδο δεν πληροί την σοφία του Θεού ώστε να μπορώ να διαφυλάττω την ειρήνη του Χριστού μέσα μου. Έτσι γίνομαι έρμαιο των ερεθισμάτων που δέχομαι σε καθημερινή βάση. Θα φέρω ένα παράδειγμα: Ένα μικρό παιδί μπορεί να το κάνει ένας μεγάλος άνθρωπος να χαίρεται με ένα δώρο που θα του προσφέρει ή να του προκαλέσει θλίψη με το να το μαλώσει. Άρα, του μικρού παιδιού ο ψυχικός του κόσμος βρίσκεται στα χέρια ενός μεγάλου ανθρώπου. Όταν εγώ μία γελάω, μία κλαίω επειδή κάποιος μου επιβάλλει την λογική του, τότε είμαι ένα μικρό παιδί ευάλωτο στα πάντα.

Να αποκτήσουμε λοιπόν νου Χριστού ώστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρισκόμαστε να δυνάμεθα με σοφία Θεού να διαφυλάττουμε τον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο ώστε να μην μεταβάλλεται.

Στίχος 27ος: Τόπο στον διάβολο δίνουμε όταν το πνευματικό μας επίπεδο δεν είναι του Χριστού. Τότε αυτός μέσω της άγνοιας, μέσω της ημιμάθειας, μέσω της αμαρτίας παίρνει δικαιώματα και κάθε στιγμή μας οδηγεί σε αδιέξοδο με το να θυμώνουμε με το καθετί. Η συνεχόμενη εντρύφησή μας στον Λόγο του Θεού, στην σοφία αυτού μας καθιστά ειρηνοποιούς και ο λόγος διότι για εμάς τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Έτσι ειρηνεύουμε και καταφέρνουμε να κενώνουμε τον εαυτό μας. Αυτό κάνει τον Θεό να ζει κοντά μας, ώστε να φρουρεί τη ζωή μας με την άπειρη σοφία του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 28

 

«28. Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλέψουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας και όλοι λίγο ή πολύ έχουμε μπει στη ζωή τους και έχουμε κλέψει ή άλλοι άνθρωποι εισέβαλαν στη ζωή την δική μας και ποδοπάτησαν αρχές που είχαμε υιοθετήσει. Θέλει μεγάλη προσοχή! Η μεγαλύτερη όμως διαχείριση κλεψιάς είναι να καταργήσουμε ενός συνανθρώπου μας την ελευθερία, την ελεύθερη βούλησή του στο να θέλει να αναπτυχθεί στον κόσμο που ζει όπως ο ίδιος επιλέγει. Με αυτό τον τρόπο πολλοί κατάφεραν να διεισδύσουν στη ζωή των συνανθρώπων τους βιαίως και να την καταπατήσουν. Εμείς όλοι που ανήκουμε στην Φωνή Θεού δεν θα μπαίνουμε στη ζωή κανενός ούτε αγαθά με συμβουλές πόσο μάλλον πονηρά. Μη γένοιτο! Αν κάποιος θελήσει μέσα από την ελεύθερη βούλησή του να υιοθετήσει τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε τον Θεό στη ζωή μας, τότε με αγάπη να μεταλαμπαδεύουμε στον αδελφό ό,τι αγαθό έχουμε και αυτός ας υιοθετεί ό,τι νομίζει πως είναι ενδιαφέρον για την δική του ζωή. Εμείς στην Φωνή Θεού θα δεχόμεθα τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, θα κενώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον Θεού και θα αφήνουμε αυτόν να μας ενώνει με όποιον αυτός νομίζει. Όποιον φέρνουμε εμείς στον Θεό θα μας κουράζει, διότι όλη την ώρα στον λόγο θα έχει αντίλογο. Όποιον όμως ο Θεός φέρνει στη ζωή μας θα μας ξεκουράζει, διότι θα γινόμαστε πνευματικοί αδελφοί με κοινό στόχο και επιδίωξη πάνω στις αρχές και στις επιδιώξεις του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο σαπρός, ο μωρός λόγος εξέρχεται από τα χείλη μας αφήνει να εννοηθεί ότι ακόμα ο Χριστός, η σοφία του, η πνευματική ωριμότητα η οποία ενεργοποιεί τον εγκέφαλό μας, το νου μας δεν ενεργούν ουσιαστικά στη ζωή μας. Να μην απελπιζόμαστε όμως, να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε πνευματική δραστηριότητα και να παρακαλούμε τον Θεό να θέσει φύλακα άγγελο στα χείλη μας, ώστε η γλώσσα μας να μην μας απολέσει. Κάποτε η γλώσσα είπε στον εγκέφαλο, καλημέρα και ο εγκέφαλος απάντησε, από εσένα θα εξαρτηθεί. Όταν ο Χριστός βασιλέψει στη ζωή μας, τότε το σώμα μας θα είναι σώμα Θεού, ναός, Θεός. Τα χείλη μας θα είναι χείλη Θεού τα οποία θα εξαγγέλλουν την σοφία του Θεού. Τα έργα μας θα είναι έργα του Χριστού γεμάτα αγάπη, η οποία αγάπη θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός, ο Πατέρας όλων ημών ενήργησε διά Πνεύματος Αγίου ώστε να πιστέψουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο το οποίο είναι το Ευαγγέλιο της βασιλείας που καταργεί την αμαρτία και αναπτύσσει μέσα μας την άφθαρτη ζωή. Όταν εμείς απιστούμε και συνεχίζουμε παρά το κάλεσμα να νομοθετούμαστε στα υφιστάμενα στερεότυπα, τότε λυπούμε τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα το οποίο ενέπνευσε μέσα μας το θέλημα του Θεού και τον τρόπο να αναπτύξουμε αυτό ώστε να ξαναεμφανιστούν στον κόσμο οι υιοί και οι θυγατέρες αυτού, οι οποίοι θα διέπονται από τα στοιχεία του αγιασμού, της αναγέννησης, της άφθαρτης ζωής. Εύχομαι να πάρουμε την απόφαση να υπηρετήσουμε Θεό ζώντα κάνοντας υπέρβαση στους συνήθεις ρυθμούς της ζωής μας, με φυσική συνέπεια να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 31 – 32

 

«31. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας·

32. γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 31ος: Όταν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στη ζωή μας, τότε φανερώνεται ότι το πνευματικό μας επίπεδο απέχει του Χριστού όσο ο ουρανός από τη γη. Δυνάμεθα όμως με τον συνεχόμενο αγώνα να αποτινάξουμε τον θυμό, την οργή, την άλογη λογική η οποία δημιουργεί εις ημάς την κραυγή και την βλασφημία. Η κακία είναι στοιχείο του διαβόλου και φανερώνει άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πνευματικά ώριμος. Ο τοιούτος πάσχει από την ημιμάθεια, η οποία δημιουργεί Θεό στα μέτρα του ανάλογα με τα πάθη του. Μη γένοιτο!

Στίχος 32ος: Χρηστοί, σημαίνει χρήσιμοι άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν στα δρώμενα του ανθρωπίνου γένους. Εύσπλαχνοι, σημαίνει άνθρωποι με σπλάχνα Χριστού, στοιχείο το οποίο τους βγάζει από το εγώ τους και τους καθιστά συμμέτοχους στο καλό αλλά και σε ό,τι δύσκολο υπάρχει στη ζωή των συνανθρώπων τους. Οι εύσπλαχνοι συμμετέχουν στη ζωή των συνανθρώπων τους, δεν αδιαφορούν. Οι εύσπλαχνοι άνθρωποι συμμετέχουν στα πνευματικά και υλικά ελλείποντα των συνανθρώπων τους, ώστε να μοιράζονται τις ευλογίες που ο Θεός έφερε στη ζωή τους. Οι φιλεύσπλαχνοι κινούνται όπως ο καλός Σαμαρείτης, ο οποίος έτρεξε στην ανάγκη του συνανθρώπου του αδιαφορώντας για το κόστος όλης αυτής της θυσίας ή προσφοράς εις αυτόν.

Να γνωρίζουμε ότι στην Παλιά Διαθήκη πλησίον ήταν αυτός που έρχονταν και ζητούσε βοήθεια. Στην νέα Οικονομία πλησίον είναι αυτός τον οποίον εμείς επισκεπτόμαστε με μυαλό να τον βοηθήσουμε ώστε να βγει από το αδιέξοδο που έχει πέσει. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά,

2. και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν εις οσμήν ευωδίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από παιδικής ηλικίας μιμούμαστε τους γονείς μας, το σύστημα, τους συνανθρώπους μας κ.λ.π. Τώρα ήρθε η ώρα να μιμηθούμε τον Χριστό. Ας ξεκινήσουμε από σήμερα να μελετούμε τον Λόγο του Θεού και να αναπτύσσουμε τα στοιχεία αυτού, ώστε να μπορέσουμε να διάγουμε τη ζωή μας με την λογική την δική του η οποία της δίνει αξία και μας καθιστά γεμάτους σοφία Θεού σε όλες τις συνδιαλλαγές μας με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπό μας, με την Δημιουργία, με τον Θεό. Ο Χριστός περπάτησε με αγάπη. Ο τρόπος, υπακούοντας στον Πατέρα Θεό, ο οποίος διά μέσου του φανέρωσε τις προθέσεις του που συντελούνταν πάνω στην ανυπόκριτη αγάπη, η οποία στρέφονταν προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Μόνο έτσι θα γίνει η ζωή μας οσμή ευωδίας και θυσιαστήριο Θεού, αφού το πνεύμα και το σώμα μας θα γίνουν θυσία ευάρεστη στον Θεό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Πορνεία δε και πάσα ακαθαρσία ή πλεονεξία μηδέ ας ονομάζηται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις αγίους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πόρνος δεν έχει αγάπη, ζει για να εκπληρώνει το πάθος του αυτό. Ο πόρνος δεν συζητά, δεν ενδιαφέρεται, δεν ζει για να δώσει αγάπη στον συνάνθρωπό του, ζει μόνο για να εκμεταλλεύεται αυτόν και να εκπληρώνει το πάθος αυτό το οποίο καταστρέφει την ψυχή και το σώμα του. Ο Θεός να μας φυλάει από το δαιμόνιο αυτό. Ο έρωτας, η αγάπη, ο γάμος δεν είναι πορνεία διότι φανερώνουν ενδιαφέρον, αγάπη, συμμετοχή στη ζωή, στη χαρά. Ο Θεός έδωσε τα πάντα να μεταλαμβάνονται με ευχαριστία. Όταν αυτά γίνονται πάθη, τότε   ο άνθρωπος ο εν τιμή παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς. Αμήν. Η πλεονεξία είναι φιλαργυρία η οποία είναι ρίζα όλων των κακών. Ο φιλάργυρος είναι πλεονέκτης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμεθα διαχειριστές του υλικού ή πνευματικού πλούτου τον οποίον ο Θεός έδωσε εις ημάς και θα πρέπει να τον κάνουμε καλή χρήση ώστε ο Θεός να μας ευλογεί. Η καλή χρήση έρχεται όταν το περίσσευμά μας καλύπτει το υστέρημα του συνανθρώπου μας. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό, θα πρέπει να αποτινάξουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία δαιμονίζουν την δική μας ζωή αλλά και των συνανθρώπων μας ώστε να γίνουμε άγιοι, διότι είναι γεγραμμένο άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ άγιος ειμί. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. μηδέ αισχρότης και μωρολογία ή βωμολοχία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος του Θεού να λέει πως διακατέχεται από την σοφία του Θεού, να κάνει το θέλημα του Θεού και να διέπεται από αισχρότης, από μωρολογία και βωμολοχία. Ο Κύριος τόνισε, δεν δύναται από την ίδια πηγή να εξέρχεται γλυκό και πικρό ύδωρ. Αν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τον εαυτό μας πάνω στο αγαθό, να συνεχίσουμε τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού και να είμεθα σίγουροι ότι όλα θα αλλάξουν, διότι ο Λόγος του Θεού είναι κοπτερός και διέρχεται μέχρι μυελού και οστέων. Μάλιστα διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας και μας εμπλουτίζει με σοφία Θεού και στοιχεία ευγενούς άμιλλας. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να φτάσει στο σημείο να διακατέχεται από άπειρη ευχαριστία ως προς τον Θεό, ως προς τον συνάνθρωπο αλλά και ως προς τον εχθρό, διότι για τον άνθρωπο του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. Διότι τούτο εξεύρετε, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, όστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού.

6. Μηδείς ας μη σας απατά με ματαίους λόγους· επειδή διά ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.

7. Μη γίνεσθε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5ος: Ο πόρνος δεν έχει αγάπη, δεν έχει συναισθήματα, είναι ένα κτήνος που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βρει άνθρωπο να εκπληρώσει το πάθος του χωρίς κανένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Ο ακάθαρτος είναι αυτός που πνευματικά έχει γεμίσει πάθη, δαιμόνια, πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες, πολυποίκιλους εγωισμούς και άπειρα εωσφορικά στοιχεία. Ο πλεονέκτης αισθάνεται συνεχόμενα την αναγκαιότητα να συλλέγει, να μαζεύει. Όλους τους ανθρώπους τους έχει δίπλα του μόνο για να συλλέγει απ’ αυτούς και να τους εκμεταλλεύεται. Ο ειδωλολάτρης είναι αυτός που στηρίζει τη ζωή του μόνο στο υλικό στοιχείο, αδιαφορώντας για την μέγιστη σοφία του Υιού και Λόγου ο οποίος φανέρωσε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Ο διακατεχόμενος από την υλοφροσύνη κινδυνεύει, διότι ομοιάζει του άφρονα και αν το υλικό στοιχείο μειωθεί ή χαθεί από τη ζωή του αυτός κατεβαίνει στον Άδη, κινδυνεύει η ζωή του. Η ύλη δόθηκε από τον Θεό ώστε οι άνθρωποι να γίνουν καλοί διαχειριστές αυτού του υλικού πλούτου. Η μέγιστη σοφία διαχείρισης αυτής είναι το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ο ειδωλολάτρης δεν έχει μετοχή στην βασιλεία του Θεού και ο λόγος διότι ο Θεός τον ιλαρό δότη αγαπά.

Στίχος 6ος: Έτσι όπως το λέει! Διέπεται από ματαιότης όταν κάποιος συστήνει όλα αυτά ως διδασκαλία Θεού, αλλά και όσοι υιοθετούν διδασκαλίες οι οποίες είναι γύρω από αυτά τα στοιχεία. Μη γένοιτο να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος στην Φωνή Θεού. Η οργή του Θεού είναι ο διάβολος, τον οποίον αφήνει ελεύθερο ώστε να διαπαιδαγωγήσει ή να τιμωρήσει προς συμμόρφωση.

Στίχος 7ος: Καμία συμμετοχή δεν πρέπει να μας διέπει στα άκαρπα έργα και γεμάτα εωσφορικά δαιμόνια.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Διότι ήσθε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω· περιπατείτε ως τέκνα φωτός·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πριν καλεστούμε ήμασταν γεμάτοι από πάθη. Αυτά μας είχαν εξασφαλίσει το σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ζούμε στην άγνοια, στην αμαρτία. Αφού το φως (Χριστός) ήρθε στη ζωή μας, ας προσκολληθούμε εν δυνάμει στο αγαθό αναπτύσσοντας τα στοιχεία της ευγενής άμιλλας, διεπόμενοι από τον αγιασμό, από τον νόμο του Θεού, από την αγάπη την ανυπόκριτη, από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος ώστε να δούμε ημέρες Χριστού γεμάτες σοφία Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία·

10. εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9ος: Το θέλημα του Θεού είναι να αναπτυχθούμε πάνω στα στοιχεία αυτού ώστε η παρουσία μας και τα έργα μας να διακατέχονται από έργα αγάπης, τα οποία να στρέφονται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Θεός είναι αγαθός, Άγιος, τέλειος, γεμάτος σοφία, γεμάτος αλήθεια. Ας γίνουμε αλήθεια και να είμεθα σίγουροι ότι θα μετέχουμε της απείρου κάλους δόξης του. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνάμεθα να γίνουμε σύμμορφοι της δόξης του, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού.

Στίχος 10ος: Σπουδάζοντας το θέλημα του Θεού θα διακρίνουμε τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Δεν είναι δύσκολο να εξετάζουμε και να συγκρίνουμε τα έργα τα δικά μας με τα έργα του Κυρίου ώστε να μιμηθούμε αυτά και ας μην καταλαβαίνουμε στην αρχή για ποιον λόγο ποιούμε το αγαθό. Πάντως να είμαστε σίγουροι ότι κάνοντας την πνευματική εξέταση, θα χτίσουμε μέσα μας τον νοητό παράδεισο και θα μετέχουμε από σήμερα σε αυτόν, διότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές την αρπάζουν. Εύχομαι με τον σχετικό αγώνα να φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 14

 

«11. Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε·

12. διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών αισχρόν έστι και λέγειν·

13. τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά· επειδή παν το φανερούμενον φως είναι.

14. Διά τούτο λέγει· Σηκώθητι ο κοιμώμενος και ανάστηθι εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11ος: Αν θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα στους στόχους μας, ας φύγουμε από τον κόσμο ένα μικρό χρονικό διάστημα και ας εισέλθουμε στο αγιαστήριο. Μέσα εκεί στην σιωπή ας σπουδάσουμε την σοφία του Θεού ώστε να λειτουργεί αυτάγαθα το αγαθό στη ζωή μας και ας βρισκόμαστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Είναι το πλέον ώριμο πνευματικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας διέπει, ώστε να μην συγκοινωνούμε σε έργα φθοράς που παράγει το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου και να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας στοιχειοθετώντας αυτόν στα πλαίσια της σοφίας του Θεού, μέχρι να γίνει συνήθεια εις ημάς το θέλημα του Θεού. Αμήν.

Στίχος 12ος: Τα κρυφίως είναι τα έργα της σαρκός, τα έργα της πνευματικής αμαρτίας, τα έργα της οκνηρίας πάνω στα πλαίσια της πνευματικής δραστηριότητας που θα πρέπει να διακατέχει τον άνθρωπο του Θεού. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός έναν άνθρωπο τον ευλογεί όχι όταν εκτίθεται στο κοινό, όπου εκεί διακατέχεται από μορφή ευσεβείας, αλλά όταν είναι μόνος του βλέποντας την κρυφή ζωή του. Αυτή την κρυφή ζωή ευλογεί ο Θεός. Ας κάνουμε λοιπόν την κρυφή ζωή μας φως Χριστού ώστε να μην έχουμε δύο μορφές, δύο πρόσωπα, δύο ζωές. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να δώσουμε εμείς στον Θεό, να γίνουμε ιδεώδεις άνθρωποι, το ναι ναι, το ου ου. Να γίνουμε αδέλφια μου μιμητές του Χριστού σήμερα που έχουμε χρόνο, αναπτύσσοντας πνευματική δραστηριότητα και να είμεθα σίγουροι ότι μετέπειτα δεν θα υπάρχει χρόνος για δεύτερες σκέψεις στον εγκέφαλό μας. Βομβαρδίζοντας λοιπόν τον εαυτό μας με το θέλημα του Θεού, θα πετύχουμε, θα φέρουμε την θέωση στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 13ος: Όσο και αν είναι το σκοτάδι στη ζωή μας το φως, ο Χριστός όταν φωτίσει την καρδιά μας, το νου μας θα μας φανερώσει τα πάντα, ώστε μέσα από αυτό το φως να αποτινάξουμε το σκοτάδι και να καθαρίσουμε το αγιαστήριο (νου) από την αμαρτία (μικρές ή μεγάλες αλώπεκες) και έπειτα θα είναι πρόσφορο το έδαφος να δημιουργήσει ο τριαδικός Θεός μοναστήρι μέσα μας, φανερώνοντας σε όλους γύρω μας με το άψογο παράδειγμά μας και την ουρανόδρομη σοφία μας ότι ο Θεός ζει μέσα μας και αυτός ποιεί τα έργα. Με αυτό τον τρόπο θα συμμετέχουμε στο έργο του Θεού και θα γίνουμε αιτία να δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 14ος: Ο προφήτης Ησαΐας ανέφερε, ξύπνα θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη. Σίγουρα ο Θεός δεν κοιμάται, αλλά εννοεί τον άνθρωπο. Αυτός σήμερα δυστυχώς κοιμάται και ο λόγος διότι απορροφήθηκε από το υλικό στοιχείο το οποίο είναι πρωταρχικό στη ζωή του. Αδέλφια μου να θέσουμε σε κατώτερο επίπεδο το υλικό στοιχείο από το πνευματικό, ώστε να πετύχουμε τους υπερβατικούς στόχους οι οποίοι μας καθιστούν υιούς και θυγατέρες. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 18

 

«15. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί,

16. εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.

17. Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου.

18. Και μη μεθύσκεσθε με οίνον, εις τον οποίον είναι ασωτία, αλλά πληρούσθε διά του Πνεύματος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15ος: Η Φωνή Θεού έχει δημιουργήσει πνευματική περιουσία την οποία εκθέτει δωρεάν στην σελίδα αυτής στο internet στην διεύθυνση http://foni-tom.blogspot.com και δύναται ο οποιοσδήποτε να σπουδάσει το πώς να μην περιπατεί πλέον άσοφα εξαγοράζοντας τον καιρό, διότι οι ημέρες είναι πονηρές. Χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο ώστε να ετοιμάσουμε εαυτό διά την ημέρα του Κυρίου. Αμήν.

Στίχοι 16ος, 17ος, 18ος: Ο οίνος όταν γίνεται σωστή χρήση είναι θέλημα του Θεού και φέρνει χαρά όπως όλα τα φαγητά ή ποτά. Όταν όμως είναι εξάρτηση, γίνεται πάθος και φέρνει τον θάνατο ψυχής και σώματος. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία υμών εις τον Κύριον,

20. ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 19ος, 20ος: Η ευχαριστία, ο ψαλμός, ο ύμνος, οι ωδές πηγάζουν από άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται μέσα του την δόξα του Θεού, την ευλογία του Θεού και εκφράζεται με πνευματικούς ύμνους δείχνοντας έτσι την μεγάλη του αγάπη στον Πατέρα Θεό. Η ευχαριστία αυτή που δίδεται με αγνή καρδιά και προσφέρεται στον Θεό επιστρέφει αμέσως σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι την ώρα που ψέλνει, ο Πατέρας ευαρεστείται και δέχεται την ευχαριστία και ανταποδίδει ευθέως γεμίζοντάς του ολόκληρο το είναι του με άπειρη και ανεκλάλητη χαρά, με πνεύμα Θεού, με άπειρη ευφορία, με δυνάμεις πνεύματος, με ενθουσιασμό ο οποίος ενθουσιασμός του παρέχει ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα. Εύχομαι πάντα να νιώθουμε ωραία ώστε να ψέλνουμε κάθε στιγμή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 24

 

«21. υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού.

22. Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον,

23. διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος.

24. Αλλά καθώς η εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και αι γυναίκες ας υποτάσσωνται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 21ος, 22ος, 23ος, 24ος: Δεν μου αρέσει η λέξη υποταγή και καμία λέξη η οποία εκδηλώνει επιβολή εξουσίας και ταπεινώνει τον οποιονδήποτε συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Μου αρέσουν οι λέξεις αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη οι οποίες είναι η δόξα του Θεού, η οποία δόξα όταν μπει μέσα μας μας κάνει συνεργάτες Θεού και ανθρώπου, μας κάνει φορείς στοιχείων ευγενής άμιλλας, μας κάνει σκεύη εκλογής. Δεν είναι δυνατόν για μένα λογικά όντα να απαιτούν υποταγή. Θα πρέπει να ξέρουμε πως είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα ο σεβασμός δεν απαιτείται αλλά κερδίζεται, διότι εμπνέεται όταν μέσα τους υπάρχει η σοβαρότητα ως προς το θέλημα του Θεού. Όσοι για μένα απαιτούν υποταγή, ας το προσέξουν, είναι επικίνδυνη η επιδίωξη αυτή. Άλλα τα χρόνια που ο απόστολος Παύλος το ζήτησε από τους ανθρώπους της εποχής του και άλλα τα χρόνια που ζούμε εμείς σήμερα.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 25 – 30

 

«25. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής,

26. διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου,

27. διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος.

28. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά·

29. διότι ουδείς εμίσησέ ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλ' εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την εκκλησίαν·

30. επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 25ος - 30ος: Όπως ο Θεός αγάπησε όλους εμάς και έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών, έτσι και οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους δίνοντας εις αυτές ιδιαίτερη τιμή, διότι η γυναίκα με στοιχεία Θεού δεν είναι απλώς μία απλή γυναίκα αλλά είναι μέσα της σαρκωμένος ο ίδιος ο Θεός, αφού υπηρετεί τα παιδιά της, τον άνδρα της και τον λαό του Θεού. Έναν τέτοιον άνθρωπο θα πρέπει να τον έχουμε στη ζωή μας και να του χορηγούμε ό,τι χρεία έχει με άπειρη αγάπη. Επίσης και οι γυναίκες να αγαπούν τους άνδρες, ειδικά όταν αυτοί οι άνδρες υπηρετούν Θεό ζώντα. Έχω να πω ότι το ανδρόγυνο θα πρέπει να ζει με στοιχεία Θεού ώστε να βγαίνει έξω από το σπίτι μία ευωδία, μία συγχορδία αγαθών πνευματικών συναισθημάτων, μία πνευματική αρμονία γεμάτη στοιχεία Θεού, όπως η συμφωνική ορχήστρα. Δεν είναι δυνατόν να είναι άνδρας, ειδικά του Χριστού άνδρας αυτός που δεν αγαπά, δεν φροντίζει και δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες της γυναίκας του, αλλά και η γυναίκα δεν είναι γυναίκα Θεού αν δεν αγαπά τον άνδρα της και δεν μεριμνά με τον καλύτερο τρόπο γι’ αυτόν. Το ζευγάρι να είναι ένα διότι, ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω. Εξάλλου, τίποτα δεν μπορεί να μπει εκεί που ο Θεός ένωσε. Εύχομαι τα ζευγάρια, πολύ περισσότερο αυτά που έχουν παιδιά να είναι μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Σήμερα δυστυχώς επειδή οι άνθρωποι ενώνονται με εξωγραφικά στοιχεία όπως ζήλιες, συμφέροντα, κρίσεις κ.λ.π. τα ζευγάρια καταντούν να γίνονται δύο συστεγασμένοι εχθροί. Μη γένοιτο! Να το προσέξουμε! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 31 – 33

 

«31. Διά τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν.

32. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της εκκλησίας.

33. Πλην και σεις οι καθ' ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβηται τον άνδρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 31ος: Ο Κύριος προσέταξε, λέγων· Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα· και, ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατόνηται. Εγώ σαν Θωμάς τονίζω, να αγαπάμε όλοι τους γονείς διότι αυτοί μας έφεραν στη ζωή, τους χρωστάμε τη ζωή και γι’ αυτό να τους υπηρετούμε με σοφία, να έχουν πάντα την συντροφιά μας, να ζουν έχοντας ζεστασιά, φαγητό και τα απαραίτητα, καθώς να αγαπάμε όλοι τον πνευματικό πατέρα μας διότι γίνεται αιτία να ζούμε ευχάριστα γεμάτοι ευλογίες τη ζωή την οποίαν διά του Χριστού θα εξουσιάσουμε κατόπιν. Πολλοί παίρνουν αυτόν τον στίχο σαν πρόσκομμα, λες και τα άλλα του Ευαγγελίου όπως εντολές κ.λ.π. τα τηρούν και εγκαταλείπουν τους γονείς. Μη γένοιτο! Αυτός που δεν μπορεί να αγαπήσει τους γονείς του και τον πνευματικό του, είναι δυνατόν να υπηρετήσει τον αδελφόν του, τον πνευματικόν του, τον Θεό; Αποκλείεται!

Στίχος 32ος: Το μυστήριο είναι να τους αγαπάμε και να εργαζόμαστε για την δόξα του Θεού. Ίσως κάποιοι να πουν, δεν ταιριάζουν οι απαντήσεις, όμως, αυτό θέλει ο Θεός και αυτό κάνω και εγώ και αυτό να κάνετε και εσείς. Αν καμία φορά παρεμβαίνουν στη ζωή του ζευγαριού, να τους νουθετούμε με αγάπη. Ο τρόπος, νίκα το κακό με το καλό. Αμήν.

Στίχος 33ος: Να αγαπάμε την γυναίκα που ο Θεός έφερε στη ζωή μας και να αποδίδουμε μεγάλη τιμή για το έργο που επιτελεί μέσα στην οικογένεια, αλλά και στην οικογένεια του Θεού. Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα που της προσφέρει πολλά αγαθά, ζώντας με χαρά και δοξάζοντας τον Θεό και τον άνδρα της, κατέχοντας ιδιαίτερη διακριτικότητα στις επιδιώξεις που χρειάζεται να αναπτύξουν στην καθημερινότητά τους συνδιαλεγόμενοι με τους συνανθρώπους τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς σας εν Κυρίω· διότι τούτο είναι δίκαιον.

2. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν,

3. διά να γείνη εις σε καλόν και να ήσαι μακροχρόνιος επί της γης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1ος: Για να υπακούσουν τα τέκνα τους γονείς τους, χρειάζεται οι γονείς να υπακούσουν τον Χριστό ώστε να εξελιχθούν πνευματικά και να φύγουν από τα υφιστάμενα στερεότυπα τα οποία συστήνουν στα παιδιά. Τα οποία παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τα υφιστάμενα στερεότυπα του μεταπτωτικού κόσμου διακατέχονται από υποκρισία. Αν δεν υπακούν τα παιδιά τους γονείς, πάει να πει ότι οι γονείς δεν εξελίσσονται πνευματικά αλλά προσπαθούν να επιβάλουν σε αυτά ξεπερασμένες ιδέες ή νουθεσίες του παρελθόντος. Ο κόσμος να γνωρίζουμε, εξελίσσεται με τις επερχόμενες γενιές αλλά και την σοφία που τους χορηγεί ο Θεός πάνω σε όλους τους τομείς. Αν και οι γονείς εξελιχθούν σε όλους τους τομείς και μετέχουν στον δικό τους κόσμο, να είναι σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά θα γίνουν φίλοι τους. Αμήν.

Στίχος 2ος: Για να μας τιμούν και να μας αγαπούν τα παιδιά μας θα πρέπει να δουν ότι στο σπίτι μέσα υπάρχει συνοχή, αγάπη, ενότητα, σοφία Θεού, πληρότητα, ευφορία και χαρά. Ένα τελευταίο που θα πρέπει να δουν είναι ότι και εμείς οι γονείς τιμούμε τους δικούς μας γονείς (παππού και γιαγιά). Είναι σίγουρο πως αν το δουν αυτό θα μας μιμηθούν. Ο καλύτερος τρόπος για να μας τιμήσουν τα παιδιά μας είναι να δούνε ότι μέσα στο σπίτι σαν ζευγάρι διακατεχόμαστε από συνοχή, από αγάπη, από σοφία, από τιμή, διαφορετικά θα γίνουν εχθροί μας. Μη γένοιτο!

Στίχος 3ος: Διά μέσω των θετικών συνθηκών που θα επικρατήσουν μέσα στην οικογένεια, τις οποίες παρέχει ο Λόγος του Θεού, θα γίνουν παιδιά και γονείς μακροχρόνιοι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία Κυρίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα παροργίζουμε τα παιδιά μας όταν οι σκέψεις μας και οι ιδέες μας δεν συμβαδίζουν με την εποχή τους. Γι’ αυτό αν θέλουμε να μην τα παροργίζουμε, να φροντίσουμε να ζούμε στον δικό τους κόσμο. Μόνο έτσι θα τους περάσουμε και αγαθά στοιχεία ευγενής άμιλλας τα οποία αποκομίσαμε από τον δικό μας κόσμο και αυτά θα περάσουν στη ζωή μας τα σύγχρονα αγαθά στοιχεία του δικού τους κόσμου. Η παιδεία και η νουθεσία Κυρίου στα τέκνα μας γίνεται όταν εμείς έχουμε εννοήσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και την υγιαίνουσα διδασκαλία, την οποίαν ο Θεός φανέρωσε μέσω της παρουσίας του στην Φωνή Θεού, η οποία έχει αναπτυχθεί σήμερα στη ζωή μας, διανέμεται δωρεάν και βρίσκεται στο internet και στην αίθουσα (κτίριο) όπου στεγάζεται η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού (η Φωνή Θεού). Αυτή τη σοφία του Θεού να σπουδάζουμε και αυτή να αναπτύσσουμε στη ζωή μας, διότι έχει την ικανότητα να ενώνει όλες τις τάξεις ανθρώπων αλλά και όλες τις ηλικίες ανθρώπων. Πολλοί προσπαθούν να βάλουν στην καρδιά των παιδιών τους σαν βάση και σαν θεωρία το κοινωνικό σύστημα, το οποίο είναι γεμάτο με ψέμα και είναι στοιχειοθετημένο πάνω στην υποκρισία και έχει μία θρησκεία η οποία το μόνο που παρουσιάζει είναι υποκρισία φτιαγμένη με εντάλματα ανθρώπων, την οποίαν αντιλαμβάνονται τα παιδιά και όχι στοιχεία Θεού που να τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον όπως δικαιοσύνη, αγάπη, ειρήνη, ζωή. Τα παιδιά την αντιλαμβάνονται την υποκρισία και φεύγουν μακριά. Όταν όμως ένας άνθρωπος του Θεού βρεθεί στη ζωή τους τον ακολουθούν και υιοθετούν την σοφία του, διότι είναι αληθινή και ανταποκρίνεται στο να τους λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον κόσμο που αυτά ζουν σήμερα.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 8

 

«5. Οι δούλοι, υπακούετε εις τους κατά σάρκα κυρίους σας μετά φόβου και τρόμου εν απλότητι της καρδίας σας ως εις τον Χριστόν,

6. μη κατ' οφθαλμοδουλείαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ' ως δούλοι του Χριστού, εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής,

7. μετ' ευνοίας δουλεύοντες εις τον Κύριον και ουχί εις ανθρώπους,

8. εξεύροντες ότι έκαστος ό,τι καλόν πράξη, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα ζούμε στο 2012, δούλοι δεν υπάρχουν, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει ο νόμος της πολιτείας και ο νόμος του Θεού. Να μην υπακούει κανένας σε κανέναν, παρά όλοι στον νόμο του Θεού και στον νόμο της πολιτείας. Μεταξύ μας να μας διέπει το πνεύμα της συνεργασίας, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να υιοθετούμε ό,τι μας αρέσει. Ο Βολταίρος έλεγε, διαφωνώ με όσα λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου ακόμη για να υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να τα λες. Έτσι και εμείς, να έχουμε την δική μας γνώμη όποια και αν είναι και αν την δέχεται ο άλλος έχει καλώς, διαφορετικά να απομακρυνόμαστε. Όσοι θέλουν με απειλές ή βιαίως να μας αλλάξουν την γνώμη, τη ζωή μας ας τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Όταν κάποιοι θέλουν να μπουν στη ζωή μας ως αρχηγοί να τους λέμε ότι αυτό είναι αμαρτία, διότι αν υποταχτούμε θα γίνουμε δούλοι ενός ή πολλών ανθρώπων οι οποίοι κατέκτησαν τη ζωή μας, την ελευθερία μας, την προσωπικότητά μας. Μόνο σε μία περίπτωση να υπακούμε, εκεί που οι ίδιοι μας υπογράψαμε συμβάσεις ή δώσαμε τον λόγο μας ή συμφωνήσαμε με κάποιον άνθρωπο ή εργοδότη να εργαστούμε στην υπηρεσία του τηρώντας και οι δύο τα συμφωνηθέντα. Υποχωρήσεις δεν χρειάζονται από την μία ή την άλλη πλευρά αλλά τήρηση με χαρά των συμφωνηθέντων, διότι η μία υποχώρηση φέρνει την άλλη και τότε γινόμαστε δούλοι της φθοράς και του θανάτου, γινόμαστε πόλη κατακτημένη. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Και οι κύριοι, τα αυτά πράττετε προς αυτούς, αφίνοντες την απειλήν, εξεύροντες ότι και σεις αυτοί έχετε Κύριον εν ουρανοίς και προσωποληψία δεν υπάρχει παρ' αυτώ.

10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί παίρνουν τη θέση του Κυρίου και ο λόγος διότι σπούδασαν κάτι και αυτό νομίζουν ότι τους δίνει το δικαίωμα να προσβάλλουν τους συνανθρώπους τους, να διατάζουν και να το παίζουν αρχηγοί. Ας γνωρίζουν όμως ότι η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της. Ας γίνουν όλοι διαχειριστές της εξουσίας που ο Θεός τους έδωσε με πολύ καλή προαίρεση προς όλους, ώστε να έχουν αιώνια την αγάπη του Θεού και των συνανθρώπων που συνεργάζονται, διότι η ζωή είναι μικρή και οι εξουσίες αλλάζουν. Όταν υπάρχουν εξουσίες οι οποίες καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμείς να ενδυναμώνουμε εν Κυρίω με το στοιχείο της υπομονής και με την άπειρη σοφία του Θεού η οποία εκδηλώνεται ως εξής, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, μέχρι ο Θεός να μας ελεήσει από την δαιμονισμένη αυτή κατάσταση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αναφέρει πιο κάτω ποια είναι η πανοπλία του Θεού, εγώ θα πω τα βασικά:

1ον) Ταπεινοφροσύνη, χωρίς αυτή ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται και όποιο έργο και αν κάνουμε θα καταλήξει να είναι δαιμονισμένο έργο.

2ον) Αγάπη, αυτή δημιουργεί τη ζωή διότι είναι η βάση της άφθαρτης ζωής, πάνω σε αυτή χτίζεται η άφθαρτη ζωή. Η αγάπη δεν πεθαίνει. Αγάπη έχει αυτός ο οποίος διέπεται από τους καρπούς του Πνεύματος όπως αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια.

3ον) Όπλο πυρηνικό είναι να έχουμε θείο έρωτα. Αυτός πολλαπλασιάζει την σοφία του Θεού η οποία μας ελευθερώνει από την αμαρτία και αποκωδικοποιεί όλα τα μυστήρια του Θεού ώστε να μετέχουμε αυτών.

4ον) Ειρήνη Θεού, πυρηνικό όπλο διότι με αυτή ειρηνεύουμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες της ζωής μας και αν βρεθούμε. Μεγάλο πράγμα να έχουμε ειρήνη και να μην οδηγούμε τον εαυτό μας σε αδιέξοδο, προκαλώντας του πνευματική σύγχυση σε σημείο να έχουμε ταραχή και να υπολειτουργούμε πνευματικά ή βιολογικά. Η ταραχή δημιουργεί ανακατανομή στο αίμα διότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε σύγχυση και προκαλεί αθεράπευτα προβλήματα.

5ον) Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μας κάνει Ανθρώπους Θεού, ώστε το έλεος του Θεού να μας διακατέχει πάσας τας ημέρας της ζωής μας, το οποίο προσφέρουμε σε όλους όσους είναι γύρω μας φίλους, αδελφούς, εχθρούς. Με την δικαιοσύνη του Θεού διαφυλάττουμε την συνοχή, την ενότητα μεταξύ μας. Αμήν.

6ον) Ζώσα πίστη. Αυτή η πίστη ενεργεί μόνο σε σκεύος εκλογής και είναι άπειρες οι ευεργετικές της ικανότητες διότι δι’ αυτής δύναται το σκεύος αυτό να υλοποιήσει τα λόγια του. Έχουμε ακούσει όλοι από το αψευδές στόμα του Κυρίου το ειπέ λόγον και θέλει γίνει. Ο Κύριος τόνισε, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς.

Αυτά είναι τα υπέρ - πυρηνικά όπλα του Θεού. Υπάρχουν και άλλα, αναφέρονται μέσα στον Λόγο του Θεού. Εμμένοντας πάνω στην υγιαίνουσα διδασκαλία την οποίαν χορηγεί η Φωνή Θεού, δυνάμεθα να φέρουμε στη ζωή μας την θέωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν το εννοήσουμε αυτό, τότε θα πάψει στη ζωή μας η αντιπαλότητα με οποιονδήποτε συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό που είχαμε μέχρι χτες. Ο λόγος, διότι εκείνη την ώρα που θα συνδιαλεγόμαστε με κάποιον θα βλέπουμε, θα διακρίνουμε εμείς ότι δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο αλλά με τα πνεύματα τα πονηρά εν τοις επουρανίοις. Η διαφορά η δική μας με τους συνανθρώπους μας, θα είναι ότι εμείς δεν θα έχουμε αντιπαλότητα με κάποιον συνάνθρωπο, διότι καταλαβαίνουμε ότι πίσω από τον αδελφό μας βρίσκεται ο διάβολος. Έτσι με την υπομονή ή την σιωπή θα αποφεύγουμε τις ακρότητες, τις αντιπαλότητες, τις διαφωνίες, τις κρίσεις, τις καταλαλιές κ.λ.π. Έχουμε και ένα γραφικό στοιχείο το οποίο διέπεται από την μέγιστη σοφία του Θεού και έχει ως εξής, μη αντιστήναι τω πονηρώ όταν αυτό έρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ όταν έρχεται από την δική μας σκέψη τότε έχουμε το δικαίωμα να αντιστεκόμαστε. Οι άνθρωποι όμως του κόσμου που δεν διακατέχονται από το πνεύμα του Θεού αλλά από την μέγιστη αμαρτία που είναι η άγνοια, δεν βλέπουν ότι πίσω από τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ο διάβολος και τα βάζουν μαζί του, μπαίνοντας δυστυχώς σε μεγάλες αντιπαλότητες οι οποίες δημιουργούν κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές κ.λ.π.

Όταν ο Θεός επισκέφτηκε τον κήπο της Εδέμ μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων, οι πρωτόπλαστοι άρχισαν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ενώπιόν του, (το ίδιο συμβαίνει και σήμερα), ενώ ο κύριος υπαίτιος και φταίχτης ήταν ο διάβολος ο οποίος με τα ψέματά του τους έκανε να μισήσουν τον Θεό. Αιώνες τώρα αυτός είναι η αιτία για ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό, θα τρέξουμε όλοι στον Χριστό και θα αποκατασταθεί η ειρήνη του Χριστού μέσα μας και γύρω μας. Εύχομαι να καταλάβουμε ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός και μας χωρίζει όλους τους μη αναγεννημένους ανθρώπους αναπτύσσοντάς μας θεωρίες οι οποίες οδηγούν τις μεταξύ μας σχέσεις σε έναν πυρίκαυστο πόλεμο. Όταν αποφασίσουμε να εισέλθουμε στο αγιαστήριο, θα ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού και η νίκη θα είναι πάντα, αιώνια δική μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε.

14. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 13ος: Αναλάβετε, σημαίνει να εργαστούμε πλέον σοβαρά και με ωριμότητα ώστε να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας το κάλεσμα που λάβαμε για να μπορέσουμε να πάρουμε, να αναλάβουμε την πανοπλία του Χριστού η οποία διέπεται από ουρανόδρομη σοφία, από άπειρες ιδιότητες, από σημεία, από καρπούς, από χαρίσματα. Αν δεν εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε εκεί να αφιερώσουμε χρόνο, ο οποίος να καταναλωθεί στην έρευνα που καθιστά υπαρκτή την αναγέννηση, δεν θα μπορέσουμε να συλλάβουμε τι σημαίνει πανοπλία του Θεού, η οποία θα μας εξασφαλίσει την νίκη έναντι των εωσφορικών στοιχείων που καταστρατηγούν την υποδούλωσή μας μέσω της αμαρτίας στην φθορά και στον θάνατο, την οποίαν μάχη διεξάγει ο διάβολος νυχθημερόν εις ημάς μέσω της αποστροφής μας από τον γεννήσαντα οργανισμό Θεό και Πατέρα μας.

Στίχος 14ος: Η οσφύς εδώ είναι παραβολικό και σημαίνει η οπίσθια χώρα των κοιλιακών τοιχωμάτων δεξιά και αριστερά της σπονδυλικής στήλης, κάτω από τη βάση του θώρακα και πάνω από τις λαγόνες. Συνοπτικά στηρίζει τη μέση την οποία κρατά σταθερή και όρθια. Δηλαδή στο στίχο σημαίνει ότι κρατά την αλήθεια στη ζωή μας, στα χείλη μας, στη λογική μας. Ο Χριστός ξέρουμε ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η αλήθεια όταν διέπει τη λογική μας, τη ζωή μας, τα λόγια μας τότε γίναμε του Χριστού. Όποιος είναι της αλήθειας έρχεται στην αλήθεια. Όποιος διακατέχεται από την ειλικρίνεια, την αλήθεια θα δει τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο. Τι σημαίνει αλήθεια; Με λίγα λόγια σημαίνει άνθρωπος ιδεώδης ο οποίος έχει αρχές και επιδιώξεις Χριστού. Η αλήθεια είναι το πλέον ωραιότερο στοιχείο και είναι όμορφο να μας διέπει. Χωρίς αυτήν είμεθα φερέφωνα των ανθρώπων και της λογικής των συμφερόντων, τα οποία συμφέροντα την καταργούν και μας μετατρέπουν σε φορείς του ψεύδους. Πολλές φορές με ρωτούν οι αδελφοί: Αδελφέ, για ποιο λόγο δεν έχω γνωρίσει τον Χριστό ακόμα, τι κάνω λάθος; Και εγώ απαντώ. Μία είναι η αιτία, δεν έγινες ακόμα αλήθεια. Δηλαδή όταν ερωτόμαστε, να απαντούμε με αλήθεια, είτε αυτή η αλήθεια θα μας φέρει ευλογία είτε θα μας οδηγήσει σε σύγκρουση. Όταν γίνουμε αλήθεια, τότε η αμαρτία δεν θα λειτουργεί πλέον μέσα μας και ο τριαδικός Θεός θα σκηνώσει μέσα μας. Θα θέσει τη λογική του στο νου μας και διά της δικής του σοφίας θα ενεργοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες του βιολογικού μας σώματος, ώστε το εργοστάσιο (σώμα ημών) να γίνει πηγή έμπνευσης για τον Θεό, το πνεύμα μας να συνοικεί με το πνεύμα του και το σώμα μας να γίνει κατοικητήριό του. Τέλος ο Θεός με την αλήθεια θα μεταστοιχειώσει το σώμα μας από φθαρτό σε άφθαρτο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πόδες είναι αυτοί που μεταφέρουν το σώμα, το οποίο είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Στο ψηλότερο μέρος του σώματος βρίσκεται η κεφαλή, στην οποία υπάρχει ο εγκέφαλος όπου μέσω αυτού συνδιαλέγεται ο άνθρωπος με τον Θεό, ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Εάν μέσα σ’ αυτόν το θρόνο του Θεού (ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ) δεν υφίσταται η λογική του Θεού, η οποία φέρνει την αρμονία, την ειρήνη στο σώμα, τότε οι πόδες μας δεν δύνανται να ανταποκριθούν θετικά στο να μεταφέρουν το σώμα (ναό του Θεού) ώστε να εκδηλώσει τη σοφία του Θεού όπου χρειαστεί, όταν καλεστεί. Ας αποκτήσουμε την ειρήνη του Χριστού και να είμεθα σίγουροι ότι με αυτή θα ενεργοποιήσουμε τον άφθαρτο μηχανισμό τον οποίον ο Θεός έθεσε μέσα στο ήδη υπάρχων σώμα μας και περιμένει αυτή την ειρήνη ώστε να αφθαρτοποιηθεί το σώμα. Κατόπιν οι πόδες θα είναι πάντα έτοιμοι στο να πορεύονται για την δόξα του Θεού. Αν δεν υπάρχει η ειρήνη του Χριστού, τότε θα υπάρχει δαιμονισμένη σχιζοφρένεια η οποία ακινητοποιεί τους πόδες έναντι κάθε δραστηριότητας, ειδικότερα πνευματικής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πίστη στον Θεό μας δικαιώνει όταν τα έργα μας διέπονται από σοφία Θεού και τα λόγια μας είναι ηρτυμένα με πνευματικό άλας, με πνεύμα Θεού. Η πίστη μας ακόμα μας δικαιώνει ενώπιον Θεού και ανθρώπων μόνο όταν είναι ζώσα, διότι όσες επιθέσεις και αν δεχτούμε, αν την έχουμε την ζώσα πίστη, αντιπαραθέτουμε τα όπλα αυτής στον εχθρό και σε κάθε πνευματική μάχη βγαίνουμε νικητές. Επίσης μας δικαιώνει η πίστη όταν έχουμε καταφέρει να εξουσιάσουμε τη ζωή μας και πλέον το υλικό σώμα μας δεν υπόκειται στη φθορά, στις ασθένειες, στο θάνατο, στο σύστημα του κόσμου. Αυτή η πίστη μας χαρίζει ειρήνη, ειρήνη Χριστού η οποία λειτουργεί ως υψιπέτης αετός στη ζωή μας και στο έργο το οποίο εργαζόμαστε.

Η απόκτηση της ζώσας πίστης, την οποίαν έχει εξασφαλίσει ο άνθρωπος του Θεού με την δύναμη του Θεού μέσα από τον αγώνα του καθαρισμού και της εξάπλωσης, είναι καύχημα σε αυτόν και σε όσους είναι γύρω του, διότι εργάζεται με δύναμη Θεού ένα έργο σωτηρίας, ένα έργο επαγγελίας, το οποίο έχει την εξουσία να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα στους ανθρώπους αλλά και γύρω τους, καθορίζοντας η πίστη του αυτή το θέλημα του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, δι’ αυτής εκπληρώθηκαν οι επαγγελίες. Για να δημιουργήσουμε ζώσα πίστη θα πρέπει να εισέλθουμε στο αγιαστήριο, όπου εκεί θα αποκτήσουμε την υγιαίνουσα διδασκαλία, η οποία θα μας αγαθοποιήσει και θα μας κάνει οικεία την λογική του Θεού ο οποίος παραμένει άφθαρτος, αθάνατος, αιώνιος. Η ζώσα πίστη είναι ασπίδα, είναι κάστρο απόρθητο, είναι δόξα αιώνια για τον άνθρωπο που την απέκτησε και την εξουσιάζει, η οποία καλύπτει όλο το σώμα του και όποιος συνάνθρωπος προσκολληθεί δίπλα στον άνθρωπο που την έχει την ζώσα πίστη, εξασφαλίζει την ασπίδα αυτή και φρουρεί τον εαυτό του από τα βέλη του πονηρού.

Χωρίς ζώσα πίστη θα είμεθα δούλοι της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου. Ουκέτι λέγω υμάς δούλους, ότι ο δούλος ουκ οίδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Υμάς δε είρηκα φίλους, ότι πάντα α ήκουσα παρά του Πατρός μου εγνώρισα υμίν. Αν εισέλθουμε στο αγιαστήριο, διά της πίστεως θα γίνουμε φίλοι του Θεού. Αυτή την μοναδική-ξεχωριστή φιλία διά της ζώσης πίστεως εις αυτόν να επιδιώξουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Περικεφαλαία για μένα είναι η σοφία του Θεού, η οποία μας εξασφαλίζει την υγιαίνουσα διδασκαλία. Αυτή είναι η περικεφαλαία του ανθρώπου, του Θεού διότι αυτή εξασφαλίζει εις ημάς τον νοητό πρώτα παράδεισο και κατόπιν τον πραγματικό. Το ανθρώπινο γένος έχασε την περικεφαλαία αυτή, διότι στήριξε την πίστη του σε εντάλματα ανθρώπων, σε  θεωρίες, σε θρησκείες, σε εξωγραφικές επιδιώξεις, στο κοινωνικό σύστημα το οποίο απαγορεύει την αλήθεια αφού αυτό οικειοποιήθηκε το ψέμα και αναπτύσσει αυτό. Έτσι η κεφαλή έμεινε ακάλυπτη από την υγιαίνουσα διδασκαλία, με φυσική συνέπεια ο διάβολος να βρει πρόσφορο έδαφος και να εκκολάψει σε αυτήν την ημιμάθεια, την άγνοια, την αμαρτία. Η μάχαιρα λοιπόν, αδέλφια μου, του πνεύματος είναι η αλήθεια του Χριστού, την οποίαν εμφάνισε με τα λόγια του και τα έργα του ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος και η οποία εξασφαλίζει την αφθαρτοποίηση διά της κρίσης που δημιουργεί στη ζωή μας. Ένας προφήτης φανερώνει, ξύπνα θεέ και φέρε κρίση. Δεν εννοεί τον Θεό, διότι αυτός δεν κοιμάται. Ο άνθρωπος κοιμάται και αυτός θα πρέπει να ξυπνήσει διότι απέρριψε την μάχαιρα του πνεύματος, την αλήθεια του Χριστού που δημιουργεί κρίση και τον καθιστά θεό και δυστυχώς υιοθέτησε το ψέμα. Μη γένοιτο! Εύχομαι με την μάχαιρα του πνεύματος να κόψουμε καθετί ξένο το οποίο εισήλθε μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Ό,τι πνευματικό καταφέρουμε, αν θέλουμε να είναι του Θεού να το χτίσουμε πάνω στην προσευχή, στην εν Θεώ αναγέννηση, στη δέηση, διαφορετικά αν το χτίσουμε στον εγωισμό μας κάνοντας τους ξερόλες θα γκρεμιστεί, διότι δεν το δημιούργησε η σοφία του Θεού αλλά ο εγωισμός μας. Ακόμα, να αγρυπνούμε ώστε να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί.  Σήμερα που έχουμε καιρό ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. και υπέρ εμού, διά να δοθή εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου μετά παρρησίας, διά να κάμω γνωστόν το μυστήριον του ευαγγελίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού δεν θα κηρυχθεί με λόγια αλλά με τη ζωή μας. Ας φτιάξουμε τη ζωή μας χριστοκεντρική και μετά να είμεθα σίγουροι ότι ο Θεός θα ανοίξει θύρα λόγου ώστε να εντάξουν όλοι στη ζωή τους την υγιαίνουσα διδασκαλία, την οποία ο Θεός θα έχει φέρει στη δική μας ζωή. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας όπου υιοθετηθεί έχει την δύναμη να αναστήσει νεκρό, πόσο μάλλον άνθρωπο ο οποίος θα δείξει καλή προαίρεση πάνω στο κάλεσμα του Θεού που θα λάβει τον καθορισμένο καιρό, διότι ο καιρός είναι χρονικά διαφορετικός για τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν τρεις τρόποι που ενεργούνται στη ζωή μας ώστε να εξαπλώσουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ο πρώτος είναι όταν κηρύττουμε και δεν μας ακολουθεί κανένας, διότι τα λόγια μας δεν συμβαδίζουν με τα έργα μας αλλά το κήρυγμα αυτό συντελείται σε εμάς ώστε να πιστέψουμε περισσότερο. Βοηθά δηλαδή τους ίδιους τους εαυτούς μας. Πολλοί νομίζουν ότι τα λένε στους άλλους, αλλά εκείνοι δεν ακούν. Εμείς ακούμε και διορθώνουμε τον εαυτό μας. Το δεύτερο κήρυγμα είναι αυτό που διεργάζεται ο Θεός μέσω του πορευθέντες. Εκεί νομίζουμε ότι είμαστε εκλεκτοί, αλλά ο Θεός μας έστειλε για να σπουδάσουμε την θυσία, την αγάπη, το μέγα έλεος, την ταπεινοφροσύνη κ.λ.π. Σε αυτό το πορευθέντες διαμορφώνουμε χαρακτήρα. Το τρίτο στάδιο είναι όταν εισερχόμεθα στο αγιαστήριο και μιλάμε με τη σιωπή, με τη προσευχή, με την αφιέρωση. Αυτή η ομολογία είναι η πιο ώριμη, αυτή φέρνει ουρανόδρομη σοφία η οποία καθηλώνει τους γύρω μας και γινόμαστε αιτία να σωθούν πολλοί άνθρωποι. Ο λόγος, διότι μόνο τότε είμεθα σκεύη εκλογής, ιδρυτικά μέλη της βασιλείας του Θεού και κληρονόμοι των δωρεών αυτού του Θεού. Εύχομαι όλοι να εισέλθουμε αμέσως στο τρίτο στάδιο ώστε να γλιτώσουμε πολύτιμο χρόνο. Το αγιαστήριο, η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων. Σε αυτό διεργάζεται ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον εαυτό του και τον Θεό την μέλλουσα σωτηρία. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. υπέρ του οποίου είμαι πρέσβυς, φορών άλυσιν, διά να λαλήσω περί αυτού μετά παρρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πρέσβης είναι αυτός ο οποίος πρεσβεύει τις αρχές και τις επιδιώξεις του κράτους που εκπροσωπεί κατά κόσμο. Στον Θεό πρέσβης είναι αυτός ο οποίος με τον σχετικό αγώνα και την πλήρη αφιέρωση στον Πατέρα, έφτασε στο σημείο να εμπιστεύεται τον Πατέρα Θεό, έφτασε στο σημείο να ακούει και με ευκολία να εκτελεί το θέλημα του Θεού. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό, τότε θα γίνουμε αιώνια πρέσβεις του Χριστού μας, όπου θα πρεσβεύουμε παντού με την δική του δύναμη και σοφία τα δρώμενα του Ευαγγελίου με τα λόγια μας και την ίδια μας τη ζωή. Τι θα πρεσβεύουμε συγκεκριμένα; Πρώτον, την πολυποίκιλη σοφία του. Δεύτερον, την άπειρη αγάπη του η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Τρίτον, την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Τέταρτον, την ζώσα πίστη. Πέμπτον, την χαρά και ευφορία του Αγίου Πνεύματος, η οποία δημιουργεί νέες συνθήκες ζωής αφού μέσω αυτής ενεργοποιείται ο ήδη υπάρχων στο σώμα μας άφθαρτος μηχανισμός, ο οποίος το ενεργοποιεί εκατό τοις εκατό. Εύχομαι όλοι να γίνουμε με την ίδια μας τη ζωή πρέσβεις του Χριστού, οικείοι αυτού, συνεργάτες αυτού διαφορετικά δεν θα καταλάβουμε το λόγο που ο Θεός μας δημιούργησε και τις άπειρες δυνατότητες που ήδη έχουμε ώστε να γίνουμε εικόνα δική του, κληρονόμοι, συγκληρονόμοι, συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του. Εύχομαι επίσης να φτάσουμε στο ποθούμενο.

Πρέσβης ακόμη είναι και αυτός ο οποίος πρεσβεύει στον Θεό για την αναγέννησή μας και τη σωτηρία μας. Αφού μπορούν να πρεσβεύουν οι κοιμηθέντες άγιοι, πόσο πιο εύκολο θα είναι αν στον κόσμο μας εμφανιστούν οι άγιοι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 24

 

«23. Ειρήνη εις τους αδελφούς και αγάπη μετά πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού.

24. Η χάρις είη μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν καθαρότητι· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 23ος: Η ευχή, η προσευχή του πνευματικού πατέρα πάντα θα είναι η ειρήνη του Χριστού να συντροφεύει τους αγώνες μας, διότι αυτή καταστεί τον Θεό πλησίον μας αφού ο Χριστός είναι ο άρχων της ειρήνης. Χωρίς την ειρήνη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τον Θεό στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Άρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μέσα μας αλλά και γύρω μας περιβάλλον το οποίο να διακατέχεται από την ειρήνη. Μόνο έτσι θα αυξηθεί η αγάπη στον Θεό και στον αδελφό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 24ος: Κάποτε με ρώτησε κάποιος, όλο με τον Θεό ασχολείσαι, γιατί το κάνεις αυτό; Τι θέλεις να δείξεις, ότι είσαι καλός; Εγώ του απάντησα, σήμερα δεν αγωνίζομαι διότι φοβάμαι τον Θεό, δεν αγωνίζομαι γιατί θέλω να με σώσει, δεν αγωνίζομαι γιατί θέλω να λύσει τα προβλήματά μου, δεν αγωνίζομαι για να το παίξω άγιος, καλός ή Χριστιανός. Αγωνίζομαι και συστήνω τον Θεό διότι είμαι ερωτευμένος μαζί του, είμαι ερωτευμένος με τον τρόπο που εργάστηκε με θυσία στον επί γης βίο του, είμαι ερωτευμένος με την σοφία του. Τον αγαπώ διότι με έκανε άνθρωπο! Σε αυτόν χρωστάω τα πάντα! Τον ευχαριστώ για όλα! Θέλω ο έρωτας, η αγάπη μου να γίνει αληθινή ώστε να έχουμε πνευματική σχέση. Γι’ αυτό το λόγο αγωνίζομαι. Αμήν. Να γίνω φίλος του, να γίνω συνεργάτης του, να γίνω κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος της δόξης του, όχι γιατί φοβάμαι το οτιδήποτε, απλώς διότι αυτός ενέπνευσε μέσα μου ότι δεν έχει αξία η ζωή χωρίς την λογική του και αυτό το έχω καταλάβει. Έτσι, αγωνίζομαι για να συμπληρώσω τα πνευματικά ελλείποντα στον εαυτό μου, να ολοκληρώσω την μετάνοιά μου, να αναγεννηθώ και όχι για να κάνω προβολή ή να το παίξω καλός στους άλλους. Γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΩΜΑΣ