ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO A΄

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η φωνή βοώντος είναι μία φωνή που βοά ώστε να ακολουθήσουν οι άνθρωποι τον Θεό, όμως, δεν παρέχει επίγνωση ως προς τον τρόπο θέωσης των ανθρώπων. Αυτή η φωνή καθιέρωσε το βάπτισμα στο νερό το οποίο δείχνει θέληση ως προς το να ακολουθήσουν οι άνθρωποι τον Θεό, χωρίς όμως επαναλαμβάνω να παρέχει επίγνωση.

Ο Ιωάννης έβγαζε αυτή την φωνή καλώντας τα πλήθη να την υιοθετήσουν και έγινε αποδεκτή παρόλο που έκρυβε άγνοια του θελήματος του Θεού. Ο Κύριος όμως έφερε την Φωνή Θεού τότε και σήμερα, η οποία θα φέρει την επίγνωση στο ανθρώπινο γένος και είναι αυτή η οποία θα εξελίξει τους ανθρώπους, θα τους αναγεννήσει και θα τους οδηγήσει στο να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δωρεάς και της δόξης του Θεού. Εύχομαι να βρει ανταπόκριση και να μην υπάρχει ούτε ένας ώστε να την περιφρονήσει, διότι άλλη ευκαιρία δεν υπάρχει.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και έχων ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού και τρώγων ακρίδας και μέλι άγριον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αγάπη προς τον Θεό τον έκανε να μην μεριμνάει ούτε για τα απαραίτητα αγαθά που θα του χάριζαν μία πιο άνετη ζωή. Εύχομαι όλοι να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη ως προς τον Θεό, όμως, να μας διακατέχει η απόλυτη σοφία η οποία θα λειτουργεί ως υψιπέτης αετός και θα μας βοηθάει να ανεβαίνουμε την σκάλα του Ιακώβ που φτάνει στο θρόνο του Θεού. Ο Θεός δεν ζητάει τέτοιες ακρότητες από εμάς. Ισα-ίσα υπόσχεται εκατονταπλάσια αγαθά στον υλικό και πνευματικό τομέα τα οποία θα χρησιμοποιούμε όμως για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Ο Ιωάννης κρίθηκε ως αφιερωμένος στον Θεό στερούμενος τα πάντα (μήτε τρώγων, μήτε πίνων). Ο Κύριος κρίθηκε ως αφιερωμένος στον Θεό ως  τρώγων και πίνων.

Άρα, το πόσα υλικά αγαθά έχουμε δεν παίζουν ρόλο ώστε να γίνουν εμπόδιο στην σχέση μας με τον Θεό. Η χρήση παίζει ρόλο. Τα έχουμε τα υλικά αγαθά για προσωπικό όφελος ή για γενικό; Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα υλικά αγαθά μας τα έδωσε ο Θεός. Σε αυτόν λοιπόν χρωστάμε τα πάντα και γι’ αυτό θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και όχι μόνο για προσωπικό όφελος.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατι αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι οι Χριστιανοί είναι βαπτισμένοι σήμερα στο ύδωρ, όμως, αυτό δεν τους εξασφαλίζει πλήρη αναγέννηση και σωτηρία ούτε ζώσα πίστη αλλά σκιώδης διότι τα έργα τους παραμένουν ειδωλολατρικά και οι θεραπείες του σώματος έρχονται διά των φαρμάκων. Το βάπτισμα στο Πνεύμα το Αγιο το οποίο γίνεται διά της επιθέσεως των χειρών, φανερώνεται και λειτουργεί μέσα στους ανθρώπους με καρπούς και χαρίσματα όπως με σοφία Θεού η οποία τους κατευθύνει στην θέωση και τους εξασφαλίζει ζωή, χαρά, ταπείνωση, υγεία πνεύματος και σώματος, καθώς σοφία Θεού συναρπάζουσα. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού καταλαβαίνουν τι εννοώ, διότι μέσα τους σήμερα λειτουργεί ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου ο οποίος τα νουθετεί, τα εξελίσσει και τα αναγεννά. Όταν κάποιος παρακολουθεί τα μαθήματα που γίνονται στους πνευματικούς κύκλους που δημιουργεί η Φωνή Θεού, είναι σίγουρο ότι σύντομα θα λάβει Πνεύμα Αγιο το οποίο θα του προσθέσει καρπούς, χαρίσματα, σημεία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Και εν εκείναις ταίς ημέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είχε ο Κύριος, ο Θεός, ανάγκη να βαπτιστεί εις το ύδωρ; Αφού αυτός ευλόγησε και δημιούργησε το ύδωρ. Είχε ανάγκη ο κτίστης τα κτίσματα; Σίγουρα όχι, όμως, το πνευματικό επίπεδο της εποχής στηρίζονταν στο βάπτισμα αυτό. Έτσι ο Θεός βαπτίστηκε ώστε να μην δημιουργήσει σκάνδαλο στους καλούς έχοντες θετικά Θεό μέσα τους. Αυτός ήτο ο πρώτος λόγος και ο δεύτερος για να εκπληρωθεί η προφητεία που είχε προειπεί ο Θεός στον Ιωάννη τον προφήτη: Και είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεραν εξ ουρανού και έμεινεν επ'αυτόν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Και φωνή έγεινεν εκ των ουρανών, Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί είναι αυτοί που κηρύττουν την δική τους καλοκαγαθία. Άλλο όμως είναι να σε συστήνει ο Θεός και άλλο ο εαυτός σου ή οι άνθρωποι με διάφορες κολακείες. Εμείς όλοι που ανήκουμε στην Φωνή Θεού δεν αγωνιζόμαστε να πείσουμε κανέναν ότι είμεθα του Θεού και είναι μέσα στις αρχές μας να μην συστήνουμε τους εαυτούς μας, αλλά να μας συστήνει ο Θεός. Αυτή είναι η δόξα του Θεού. Μόνο από την σύσταση του Θεού θα πρέπει να εξελιχτούμε και να επικρατήσουμε παντού. Ο Θεός λοιπόν θα μας ανοίξει πόρτες αγάπης παντού, ώστε δι’ αυτού να επικρατήσουμε σε όλο τον κόσμο και να ανατρέψουμε τον παρόντα δαιμονισμένο κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον·

13. και ήτο εκεί εν τη ερήμω ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του Σατανά και ήτο μετά των θηρίων και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πειρασμοί του Κυρίου κράτησαν 40 ημέρες. Οι δικοί μας κρατάνε ανάλογα την απόφαση που έχουμε ώστε να τους νικήσουμε. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να διανύσουν σε ευθεία οδό έναν δρόμο που χρειάζονταν 40 ημέρες για να φτάσουν στην γη της Επαγγελίας, όμως, λόγω της απιστίας τους στον Θεό έκαναν 40 χρόνια με πολλούς πειρασμούς στην πορεία τους. Εύχομαι και οι δικοί μας πειρασμοί να μην ξεπεράσουν τα 3 χρόνια, οι οποίοι θα παίξουν ρόλο στο να αφιερωθούμε στο θέλημα του Θεού. Έπειτα είναι σίγουρο ότι οι άγγελοι θα έρθουν να μας υπηρετήσουν. Οι πειρασμοί πάντα θα υπάρχουν στην ζωή μας. Η απόφασή μας όμως να υπηρετήσουμε την Φωνή Θεού και τους στόχους αυτής εύχομαι να μην ξεπεράσει τα 3 χρόνια. Η απόφασή μας αυτή να υπηρετήσουμε τον Θεό θα εξαφανίσει τους πειρασμούς, διότι οι άγγελοι και η φωνή Θεού που θα λειτουργούν μέσα μας θα μας ενισχύουν πνευματικά μέχρι να γίνει συνήθεια το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Χρειάζεται αφιέρωση, ή ταν ή επί τας. Πιστέψτε το ότι η Φωνή Θεού είναι ο φορέας του θελήματος και της ίδρυσης της βασιλείας του Θεού στη γη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας είναι το μόνο που μπορεί να μας οδηγήσει στην θέωση και αποτελείται από 4 φάσεις.

Πρώτη φάση είναι το αδιαίρετο. Όλοι οι Χριστιανοί έχουν χωριστεί σε δόγματα και έχουν βγάλει ανόητα πνευματικά συμπεράσματα τα οποία χώρισαν και διαίρεσαν τον λαό του Θεού με φρικτούς πολέμους. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού δεν πρέπει να διαιρούνται με τίποτε αλλά η αγάπη με τους καρπούς της να τα ενώνει.

Δεύτερη φάση του Ευαγγελίου της βασιλείας είναι της συνοχής. Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι, ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό χρειάζεται να ενωνόμαστε σε πράγματα ουσιαστικά και σε αυτά να εξελισσόμαστε.

Αυτά είναι: α) το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε, β) η αγάπη η ανυπόκριτη και γ) οι εντολές του Θεού. Αυτά θα μας βοηθήσουν ώστε να μας διέπει συνοχή.

Τρίτη φάση είναι το ολοκληρωμένο. Ο Κύριος τόνισε, ο πταίσας εν ενί, γέγονεν πάντων ένοχος. Όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει την ζωή διά της ζωής. Εμείς όμως όχι. Αυτή είναι γραμμένη και φανερώνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Πρώτος ο σοφός Σολομών έγραψε ότι ο Θεός ουκ εποίησεν θάνατον ουδέ τέρπεται επ’ απωλείας ζώντων. Και σωτήριαι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστίν φάρμακο ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης. Άρα, ο Θεός είναι μαζί μας.

Τέταρτη φάση είναι αυτή που περικλείει όλες τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Δεν νοείται Υιός Θεού και Θυγατέρα Θεού που δεν έχει εξασφαλίσει τα παραπάνω και δεν έχει πιστέψει σε αυτά.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Και λέγων, Ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Βιαστής είναι ο υπάκουος, αυτός ο οποίος υπακούει τις εντολές του Θεού και την φωνή Θεού. Αυτός ο άνθρωπος θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα του. Πάντως, η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Το ότι επληρώθη ο καιρός σημαίνει ότι ο Κύριος ήρθε και έφερε όλα τα μέσα που χρειάζεται ο άνθρωπος ώστε το ανθρώπινο γένος διά της υπακοής εις αυτόν να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα του. Αυτό θα γίνει πρώτα ατομικά στον καθένα και έπειτα γενικά σε όλο το ανθρώπινο γένος. Η βασιλεία του Θεού ιδρύεται μέσα μας και κατ’ επέκταση σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου βασιλεία Θεού σημαίνει να μην υπάρχει τίποτα να μας θέτει σε υποτέλεια (σε σκλαβιά) όπως ο θυμός, όπως η άγνοια του Λόγου του Θεού, όπως η φθορά και τελευταία ο θάνατος. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού και να καταργηθεί ο διάβολος, το ψέμα και το κράτος του θανάτου που σήμερα υπάρχει παντού. Πρέπει να πιστεύσουμε εις το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε όταν ήταν ο Χριστός, όμως με τον λόγο του προφήτευσε την παρουσία αυτού του Ευαγγελίου, το οποίο θα γίνει κατανοητό και αντιληπτό ολοκληρωτικά από το σύνολο των ανθρώπων στον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος ξεκίνησε μετά το 2000. Η Φωνή Θεού ανέλαβε κατ’ εντολήν Θεού άνωθεν να το ζωοποιήσει στις καρδιές των Ελλήνων και στις καρδιές όλων των καλοπροαίρετων ανθρώπων οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι εις όλον τον πλανήτη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 20

 

«17.  και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Έλθετε οπίσω μου και θέλω σας κάμει να γείνητε αλιείς ανθρώπων.

18. Και ευθύς αφήσαντες τα δίκτυα αυτών, ηκολούθησαν αυτόν.

19. Και προχωρήσας εκείθεν ολίγον, είδε Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αυτούς εν τω πλοίω επισκευάζοντας τα δίκτυα.

20. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς και αφήσαντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών, υπήγον οπίσω αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πνευματικό κάλος του Κυρίου όπως και το σωματικό (καθαρό πρόσωπο και βλέμμα πνευματικοπύρινο), έκαναν τους πρώτους μαθητές του να τον ακολουθήσουν διότι είδαν πάνω του έναν πλούσιο και πρωτόγνωρο πνευματικό θησαυρό να λάμπει. Καθώς είδαν το υπέρλαμπρο πρόσωπό του και τις γεμάτες σοφία κινήσεις του. Την πρόθεση να τον ακολουθήσουν την έλαβαν και από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, διότι οι μαθητές αυτοί ήταν πρώτα μαθητές του Ιωάννη. Σε άλλο Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιωάννης μαρτύρησε στους μαθητές του ότι ο Ιησούς ήτο Υιός Θεού και ότι ο οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ην. Μετά από μία τέτοια αποκάλυψη και προτροπή, το μόνο που είχε απομείνει ήταν το κάλεσμα του Χριστού. Δεν πήγαν μόνοι τους παρά με κάλεσμα λόγω της ευγενής άμιλλας (σεβασμός) που υπήρχε στους μαθητές. Και δέχτηκαν οι μαθητές το κάλεσμα αυτό με όλες τις φοβίες που θα μπορούσε να έχει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στο να ακολουθήσει έναν άγνωστο μέχρι να αποδειχτεί το ποιος είναι.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Και ευθύς αφήσαντες τα δίκτυα αυτών, ηκολούθησαν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πολλά θα και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, καθώς επίσης παρουσιάζουν ελαφρότητα πνεύματος και φαρισαιίστικη συμπεριφορά. Τα γνήσια παιδιά του Χριστού ακούν την φωνή του και τον ακολουθούν εις όλην τους την ζωή παντού και στον κήπο της Γεσθημανής και στον Γολγοθά, εργαζόμενα με θυσία για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αμήν.

Ακόμη, τα γνήσια τέκνα του Θεού δεν αναβάλλουν αλλά υπακούν στις εντολές τις οποίες και εφαρμόζουν. Όσοι αναβάλλουν, ας γνωρίζουν ότι το αύριο οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Και εξεπλήττοντο διά την διδαχήν αυτού διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν και ουχί ως οι γραμματείς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εξουσία έρχεται διά Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Αγιο Πνεύμα γνωρίζει ότι τα ρήματα που εξαγγέλλει είναι λόγια του Θεού Πατέρα τα οποία εναπέθεσε μέσα του δι’ αποκαλύψεως. Η διδασκαλία των γραμματέων και Φαρισαίων (υποκριτών) είναι ξερός τύπος που επαναλαμβάνεται, με φυσική συνέπεια να φέρνει πνευματική κούραση και μη εξελίξιμη πνευματική πρόοδο. Η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος γεμίζει ζωή, χαρά, ενθουσιασμό και πνεύμα εξέλιξης η οποία πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που ακούν. Τα γνήσια τέκνα του Θεού γνωρίζουν ποια διδασκαλία έχει εξουσία και ζωή διότι ζει μέσα τους η φωνή του Θεού.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 28

 

«23. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον και ανέκραξε,

24. λέγων, Φεύ! τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες να μας απολέσης; σε γνωρίζω τις είσαι, ο Άγιος του Θεού.

25. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς, λέγων, Σιώπα και έξελθε εξ αυτού.

26. Και το πνεύμα το ακάθαρτον, αφού εσπάραξεν αυτόν και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, εξήλθε εξ αυτού.

27. Και πάντες εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους, λέγοντες, Τι είναι τούτο; τις αύτη η νέα διδαχή; διότι μετά εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούουσιν εις αυτόν.

28. Εξήλθε δε η φήμη αυτού ευθύς εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Τον δαιμονισμό τον αποκλείει το περιβάλλον εκείνο το οποίο διέπεται από στοιχεία Θεού και πνεύμα Θεού. Το περιβάλλον το οποίο διέπεται από άγνοια, πνευματική φοβία, εντάλματα ανθρώπων και πνευματική ημιμάθεια είναι δαιμονισμένο με φυσική συνέπεια να μεταδίδει τα δαιμόνια αυτά και εις τα τέκνα του. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μας και φέρνουμε μεγάλη ευθύνη για αυτούς που είναι γύρω μας, οι οποίοι εκούσια ή ακούσια υπακούουν εις εμάς και νουθετούνται από εμάς. Η υπακοή στον Λόγο του Θεού και η πνευματική αναγέννησή μας αποκλείει την λάθος συμπεριφορά και τον δαιμονισμό σε εμάς και στους γύρω μας.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 31

 

«29. Και ευθύς εξελθόντες εκ της συναγωγής, ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου, μετά του Ιακώβου και Ιωάννου.

30. Η δε πενθερά του Σίμωνος ήτο κατάκοιτος πάσχουσα πυρετόν και ευθύς ελάλησαν προς αυτόν περί αυτής.

31. Και πλησιάσας ήγειρεν αυτήν, πιάσας την χείρα αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθύς και υπηρέτει αυτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός ήτο ο λόγος που ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό αργότερα όταν του δόθηκε η ευκαιρία. Θύμωσε που ο Χριστός θεράπευσε την πεθερά του. (Πλάκα κάνω, να γελάσετε!)

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 32 – 34

 

«32. Αφού δε έγεινεν εσπέρα, ότε έδυσεν ο ήλιος, έφεραν προς αυτόν πάντας τους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους  

33. και η πόλις όλη ήτο συνηγμένη έμπροσθεν της θύρας.

34. Και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και δεν άφινε τα δαιμόνια να λαλώσιν, επειδή εγνώριζον αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει δυνάμεις ώστε να ελευθερώνει τους αδύνατους αδελφούς του από τα διάφορα πνευματικά δαιμόνια τα οποία προκαλούν ασθενήματα στο σώμα. Άλλωστε ο Κύριος είπε, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας.

Όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσιμόν τι πίωσι δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν  ιατρεύεσθαι.

Όσοι δεν έχουν τα ανωτέρω πρέπει να εντατικοποιήσουν τον αγώνα τους τον πνευματικό για να τα αποκτήσουν ώστε να αποδείξουν διά αυτών των σημείων ότι είναι του Χριστού και ότι η πίστη τους δεν είναι σκιώδης αλλά ζώσα. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 35

 

«35. Και το πρωί, ενώ ήτο όρθος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε και υπήγεν εις έρημον τόπον και εκεί προσηύχετο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η κρυφή προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και μελλούσης ζωής. Όλοι μας πρέπει να έχουμε την κρυφή προσευχή στη πρώτη θέση της ζωής μας και σίγουρα να γίνεται σε χώρο ο οποίος παρέχει τη σιωπή, διότι στη σιωπή υπάρχει ο Θεός.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 37 – 39

 

«37. Και ευρόντες αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, ότι πάντες σε ζητούσι.

38. Και λέγει προς αυτούς, ας υπάγωμεν εις τας πλησίον κωμοπόλεις, διά να κηρύξω και εκεί επειδή διά τούτο εξήλθον.

39. Και εκήρυττεν εν ταίς συναγωγαίς αυτών, εις όλην την Γαλιλαίαν και εξέβαλλε τα δαιμόνια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα πολλοί υποτίθεται αναγεννημένοι χριστιανοί κυνηγάνε τους ανθρώπους να τους προσηλυτίσουν και στην συνέχεια να τους φανατίσουν και να τους δαιμονίσουν. Όμως, οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν και φεύγουν όσο πιο μακριά γίνεται. Όταν όμως ένας ή πολλοί άνθρωποι αναγεννηθούν και γίνουν του Θεού τότε οι πάντες θα τους ζητούν και παντού θα τους συστήνει ο Θεός. Αυτοί είναι οι γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Ο Κύριος έκανε το πορευθέντες και κήρυττε το Ευαγγέλιο της βασιλείας με αξιοπρέπεια και όχι με απαιτήσεις, εγωισμούς, παρακάλια, κρίσεις και επικρίσεις. Ο ίδιος έλεγε, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν. Γι’ αυτό παρήλθαν δύο χιλιάδες χρόνια από την παρουσία του και η βασιλεία δεν έχει ιδρυθεί διότι ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο μέσα από την ελευθερία του να ακολουθήσει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού που είναι η Φωνή Θεού. Η οποία φωνή όταν μπει μέσα στον άνθρωπο θα τον αναγεννήσει, θα τον εξελίξει και θα τον ζωοποιήσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 44

 

«44. και λέγει προς αυτόν, Πρόσεχε, μη είπης προς μηδένα μηδέν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί άνθρωποι λόγω του εγωισμού όταν κάνουν κάτι καλό το διατυμπανίζουν και φροντίζουν οι ίδιοι να πάρει έκταση μεγάλη εν αντιθέσει με την σοφία του Κυρίου όπου ο ίδιος μίκραινε τις ευεργεσίες του, όμως, ο Πατέρας του τις διατυμπανίζει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι σοφία Θεού, αυτό είναι ταπείνωση. Και εμείς αν θέλουμε την ευλογία του Θεού έτσι να κινούμεθα. Άλλωστε ο Κύριος είπε, μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.           

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Ιδών δε ο Ιησούς την πίστιν αυτών, λέγει προς τον παραλυτικόν, τέκνον, συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν η πίστη η δική μας δεν μας παρέχει σωτηρία τότε ο Θεός στέλνει άλλους αδελφούς οι οποίοι έχουν την πίστη ώστε να μας βοηθήσουν. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφεθούμε στα χέρια τους ώστε να μας βοηθήσουν να εννοήσουμε τον Χριστό και να πάμε σε αυτόν. Είναι πολλοί που ζητούν βοήθεια όμως λόγω του εγωισμού και της πονηρίας τους θέλοντας να εκπληρώσουν προσωπικά συμφέροντα, αντιδικούν με τους απεσταλμένους και μάλιστα πουλάνε και πνεύμα όπως λέει και ο κόσμος. Φυσική συνέπεια να εκδηλώνουν εις όλη τους τη ζωή μικρότητες και αποφάσεις μη αφιέρωσης.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Διά τι ούτος λαλεί τοιαύτας βλασφημίας; τις δύναται να συγχωρή αμαρτίας ειμή εις, ο Θεός;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άρα αν τείνουμε στην κατάργηση της αμαρτίας με πρώτη την άγνοια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι η πιο μεγάλη αμαρτία, τότε η θεραπεία του σώματος θα λάμψει, θα υπέρ λάμψει έτσι ώστε αυτό το σώμα μας να διάγει, να χαίρει άκρας υγείας και το πνεύμα μας να γίνει του Χριστού, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν ξανά μέσα μας τα δέντρα της ζωής με όλους τους καρπούς τους όπως χαρίσματα, καρποί, σημεία, σοφία, ταπείνωση. Αυτά θα μας εξασφαλίσουν πλήρη υγεία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Πράγματι μόνο ο Θεός θα μας βγάλει από την αμαρτία διά του απεσταλμένου του, διά του Ευαγγελίου του και διά του Παρακλήτου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Προς σε λέγω, σηκώθητι και έπαρε τον κράββατόν σου και ύπαγε εις τον οίκον σου».                                                                 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πνευματικό στάδιο του παραλυτικού ήταν να σηκώσει τον κράββατόν του και να υπάγει εις τον οίκο του. Το δικό μας σήμερα είναι να φύγουμε από το κρεβάτι μας (βόλεψή μας) και να πάμε στη βασιλεία του Θεού εννοώντας και εφαρμόζοντας τις εντολές του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλ' αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη το κάλεσμα του Χριστού και όλοι μηδενός εξαιρουμένου είναι αμαρτωλοί λίγο ή πολύ. Μερικοί λόγω της ημιμάθειας που τους διακατέχει και του εγωισμού νομίζουν ότι είναι άγια λάδια. Μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο αδιαφορούν στο κάλεσμα του Χριστού. Όμως, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που αναγνωρίζουν τα λάθη τους και σπεύδουν στο κάλεσμα του Χριστού,  διότι είδαν ότι ο λάθος τρόπος ζωής και η αμαρτία τους κατέστρεψε τη ζωή. Και εμείς πρέπει να νιώθουμε αμαρτωλοί ώστε να πλησιάζουμε το θρόνο του Θεού και να αντλούμε από αυτόν όλα εκείνα τα μέσα που θα μας ελευθερώσουν.

Υπάρχει και η άλλη ερμηνεία, η αγαθή. Κάποιος να κάνει το θέλημα του Θεού και να είναι δίκαιος. Αυτός σίγουρα είναι μετά του Θεού. Όμως, δεν σταματάμε στο δίκαιος αλλά στο Αγιος, η οποία αγιοσύνη εκπληροί όλες τις προϋποθέσεις να είμαστε πάντα κοντά στον Θεό ζώντες μετ’ αυτού, έχοντας όλα τα στοιχεία που μας κάνουν βασιλείς και ιερείς του Θεού του υψίστου. Σίγουρα τότε δεν έχουμε ανάγκη το κάλεσμα, είμαστε ήδη καλεσμένοι. Αμήν.

Οι Αγιοι θέλουσι παραλάβει το βασίλειο και θέλουσι έχουσι αυτό εις τον αιώνα των αιώνων. Οι Αγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμο.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Οι μαθηταί δε του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων ενήστευον και έρχονται και λέγουσι πρός αυτόν, διά τι οι μαθηταί του Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε μαθηταί σου δεν νηστεύουσι;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μία πνευματική διδασκαλία και δεν μπορούν να υιοθετήσουν μία νέα και ας την έφερε και ο ίδιος ο Χριστός. Αφήνει να εννοηθεί ότι άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως.

Σε εμάς ο Θεός έφερε μία καινούργια διδασκαλία. Ο γύρω μας πνευματικός κόσμος την παρεξηγεί και μάλιστα δεν την καταλαβαίνει πολύ και απαιτεί να υιοθετήσουμε την διδασκαλία του η οποία δεν βοηθά τον ίδιο και δεν τον ελευθερώνει. Εμείς όμως θα σεβαστούμε τον τρόπο που ενώνονται με τον Θεό οι συνάνθρωποί μας αυτοί και θα υιοθετήσουμε την νέα διδασκαλία την οποία μας έφερε ο Χριστός χωρίς να το παίζουμε έξυπνοι, διότι τότε τα αποτελέσματα θα είναι μηδαμινά. Τώρα όσοι μας παρεξηγούν ή μας κατηγορούν αργά ή γρήγορα θα το πληρώσουν διότι τα βάζουν με τον Θεό και γίνονται θεομάχοι.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Και είπε πρός αυτούς ο Ιησούς, μήπως δύνανται οι υιοί του νυμφώνος, ενόσω ο νυμφίος είναι μετ' αυτών, να νηστεύωσιν; όσον καιρόν έχουσι τον νυμφίον μεθ' εαυτών δεν δύνανται να νηστεύωσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Όπου δεν είναι ο Θεός επικρατεί ο νόμος, ο όρος, οι απειλές, οι φοβίες, οι νηστείες κ.λ.π.. Όλοι οι άνθρωποι να βρουν τους κατάλληλους εργάτες του Θεού οι οποίοι φέρουν τη νέα διδασκαλία του Χριστού και να ελευθερώσουν εαυτόν και τους γύρω τους. Πάντως αδελφάκια μου όποιος σας φοβίζει, σας στενοχωρεί, σας απελπίζει και σας απειλεί χρησιμοποιώντας τάχα τον Θεό ή έχοντας μορφή ευσεβείας να φεύγετε μακριά απ’ αυτόν, δεν είναι του Θεού άνθρωπος και να μην του δίνετε καμία σημασία. Καλύτερα να βάλετε τραγούδια στο ραδιόφωνο και να χαλαρώσετε παρά να ακούσετε έναν τέτοιο άνθρωπο. Εγώ είχα άγνοια και έδωσα τον εαυτό μου σε ανθρώπους που πίστεψα ότι είναι του Θεού, οι οποίοι μάλιστα είχαν και μορφή ευσεβείας. Με όλα όσα μου λέγανε κόντεψαν να με τρελάνουν, νόμοι και παρανόμοι, φοβίες και απειλές δεκαπέντε χρόνια πέρασαν για να καταλάβω. Δόξα να έχει όμως ο Χριστός ο οποίος με φώτισε και έφυγα μακριά από όλους αυτούς τους πνευματικούς εμπόρους.

Να διαβάσετε το Ευαγγέλιο και όποιος φέρει την διδασκαλία του Ευαγγελίου με αυτόν να συντρώγετε, διαφορετικά μακριά. Καλύτερα να έχεις μία ασθένεια παρά να βρίσκεσαι σε πνευματική σύγχυση. Να με συγχωρείτε που τα λέω έτσι αυστηρά αλλά ταλαιπωρήθηκα πολύ με ανθρώπους που λένε ότι είναι του Θεού και δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν.

Τα χαρακτηριστικά τους είναι:

1) Δογματισμένοι

2) Φανατικοί

3) Ψεύτες

4) Η διδασκαλία τους δεν είναι του Χριστού

5) Δεν εργάζονται να ιδρυθεί η βασιλεία στη γη αλλά στον ουρανό

6) Δεν πιστεύουν στην κατάργηση της αμαρτίας και του φυσικού θανάτου

7) Τους διακατέχει πνευματική σύγχυση κ.λ.π.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 22

 

«21. Και ουδείς ράπτει επίρραμμα αγνάφου πανίου επί ιμάτιον παλαιόν ει δε μη, το αναπλήρωμα αυτού το νέον αφαιρεί από του παλαιού και γίνεται σχίσμα χειρότερον.

22. Και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δε μη, ο οίνος ο νέος διασχίζει τους ασκούς και ο οίνος εκχέεται και οι ασκοί φθείρονται αλλά πρέπει οίνος νέος να βάλληται εις ασκούς νέους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η παλιά διδασκαλία είναι αυτή των γραμματέων και Φαρισαίων (Παλιά Διαθήκη). Ο νέος οίνος είναι η διδασκαλία του Χριστού (Καινή Διαθήκη). Να προσέχουμε σε ποιον μιλάμε για τη νέα διδασκαλία. Όποιος επιμένει ώστε να θέλει οι άνθρωποι του νόμου να καταλάβουν το έλεος του Χριστού (νέα διδασκαλία), διέπεται από εγωισμό και τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά. Προσοχή! Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Και έλεγε πρός αυτούς, το σάββατον έγεινε διά τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος διά το σάββατον.

28. Ώστε ο Υιός του ανθρώπου κύριος είναι και του Σαββάτου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το Σάββατο συμβολίζει το νόμο ο οποίος είναι ανεφάρμοστος. Ο άνθρωπος συμβολίζει το έλεος και το νόμο του Χριστού το οποίο είναι ανώτερο του νόμου (του Σαββάτου). Στο έλεος λοιπόν θα στηρίξουμε τη σωτηρία μας και όχι στο νόμο (Σάββατο). Ο νόμος γίνεται παγίδα σε όσους δε εννοούν το έλεος του Θεού και την σταυρική θυσία του. Μη γένοιτο εις ημάς. Η βασιλεία του Θεού χωράει με μία ειλικρινή μετάνοια και τον δίκαιο αλλά και τον ληστή καθώς και τον πιο χειρότερο αμαρτωλό. Αμήν.

Πρέπει να καταλάβουμε άπαξ διαπαντός ότι ο άνθρωπος δημιούργησε το Σάββατο και όχι το Σάββατο τον άνθρωπο. Ο νόμος μπροστά στην αγάπη χάνει την αξία του. Αγάπα λοιπόν και κάνε ό,τι θες.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και παρετήρουν αυτόν, αν εν τω σαββάτω θέλη θεραπεύσει αυτόν, διά να κατηγορήσωσιν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί θα μας παρατηρούν και εμάς. Όμως αδελφάκια μου μην μας νοιάζει τίποτε! Να λέμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να ποιούμε αυτό και μη μας νοιάζει που θα μας παρατηρούν αρνητικά ή θα μας κατηγορούν. Ο τολμών νικά! Εξάλλου εμείς δεν δίνουμε τη μεγάλη σοφία που μας έδωσε ο Θεός σε όσους παρατηρούν αλλά σε όσους εργάζονται τα του Θεού και έχουν μέσα τους κύτταρο εξέλιξης.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Και εξελθόντες οι φαρισαίοι, συνεβουλεύθησαν ευθύς μετά των Ηρωδιανών κατ' αυτού, διά να απολέσωσιν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο φανατισμός και η ζήλια οδηγούν τους ανθρώπους σε σκέψεις πώς να μας απολέσουν να μην υπάρχουμε καθόλου στα πόδια τους. Πάντως μέχρι ο Θεός να μας ενισχύσει να τους αποφεύγουμε, διότι είμεθα το κόκκινο πανί στα μάτια του ταύρου. Οι φανατισμένοι είναι αυτοί που πήραν τον αμπελώνα να τον εργαστούν και αυτοί δεν δίνουν και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να συμμετέχει εις αυτόν. Όμως ο Θεός κακούς κακώς θα τους απολέσει και θα φέρει γνήσιους εργάτες οι οποίοι θα μοιράζουν τους καρπούς του αμπελώνα δίκαια σε όλους τους ανθρώπους, ώστε οι καρποί του αμπελώνα να είναι εις θεραπείαν όλων των εθνών.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Και έκλεξε δώδεκα, διά να ήναι μετ' αυτού και διά να αποστέλλη αυτούς να κηρύττωσι.

15. και να έχωσιν εξουσίαν να θεραπεύωσι τας νόσους και να εκβάλλωσι τα δαιμόνια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δώδεκα εξέλεξε συμβολίζοντας τα δώδεκα παιδιά του Ιακώβ τα οποία δημιούργησαν τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Εξάλλου αυτοί οι δώδεκα ήταν αρκετοί για να βεβαιώσουν αυτά τα οποία άκουσαν και έζησαν μετά του Κυρίου, τα οποία και μετέπειτα μεταβίβασαν

σε όλους τους καλώς έχοντας προς σωτηρία και αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους.

Η εξουσία να θεραπεύουμε έρχεται διά της ζώσης πίστεως των λόγων στο όνομα πάντα του Χριστού. Η ολοκληρωμένη θεραπεία έρχεται διά της μετάνοιας και της αναγέννησης. Το θαύμα αστραπή που μας ελευθερώνει από χρόνιο πρόβλημα έρχεται διά πίστεως και διά Πνεύματος Αγίου. Χρειάζεται όμως αφιερωμένος άνθρωπος πάνω στο θέλημα του Θεού ο οποίος πρώτα έχει θεραπεύσει τον εαυτό του.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. και επωνόμασεν αυτούς Βοανεργές, το οποίον σημαίνει, Υιοί βροντής».                      

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το Πνεύμα το Αγιο όταν μπει μέσα στον άνθρωπο τον κάνει υιό βροντής, υιό δυνάμεων. Όταν λείπει το Πνεύμα το Αγιο τότε ο άνθρωπος υποχειριάζεται από τον διάβολο και γίνεται υιός δαιμόνων γεμάτος πονηρίες, συμφέροντα και δαιμονισμένη συμπεριφορά.

Όσοι καλλιεργούν τα του Θεού και έχουν το Πνεύμα το Αγιο στη ζωή τους, στο είναι τους γίνονται υιοί βροντής με σημεία πίστεως, με καρπούς και με χαρίσματα στο εκατονταπλάσιο, το οποίο εύχομαι εις όλους εμάς.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Ουδείς δύναται να αρπάση τα σκεύη του δυνατού, εισελθών εις την οικίαν αυτού, εάν πρώτον δεν δέση τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν καταλάβουμε ότι ο δυνατός (διάβολος) κατάφερε να εισέλθει εις την οικία του Θεού η οποία είναι το σώμα μας και μάλιστα διά των παθών καταστρέφει αυτή, τότε μόνο θα συνειδητοποιήσουμε ότι φύγαμε από τον Θεό που οικοδόμησε την οικία μας και θα σπεύσουμε να καλέσουμε βοήθεια από τον Πατέρα μας Θεό. Εύχομαι να βρούμε έστω εκείνη την ώρα τον δυνατότερο όλων, τον Χριστό διά της βοήθειας που θα καλέσουμε, ο οποίος όταν σπεύσει θα πετάξει τον διάβολο και θα υποχειριάσει την οικία (άνθρωπος) διά των δικών του όπλων όπως καρπούς, χαρίσματα, σημεία διά των οποίων θα θεραπεύσει, διορθώσει, αναγεννήσει και εξελίξει την οικίαν μας προς σωτηρία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Όστις όμως βλασφημήση εις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρησιν εις τον αιώνα, αλλ' είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν υπάρχει τέτοια βλαστημία. Ο Θεός το κάλυψε το Αγιο Πνεύμα ώστε να μην το προσβάλλει ουδείς εκούσια ή ακούσια και απολεστεί. Όμως, πολλές φορές βλαστημείται με την απιστία μας στον Λόγο του Θεού, στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, στα χαρίσματα, στα σημεία. Η βλαστημία έγκειται στην απιστία ως προς τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, στο να μην πιστεύει δηλαδή κάποιος ότι ο Θεός ενεργεί μέσω αυτών των στοιχείων για την αναγέννηση και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Με φυσική συνέπεια να μην μπορεί ο άνθρωπος αυτός να απεγκλωβιστεί από την παχυλότητα της ύλης και την φθορά του σώματος ώστε να αναγεννηθεί, με αποτέλεσμα να ομοιάζει τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και να μιμείται αυτά. Μη γένοιτο εις ημάς.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 33 – 35

 

«33. Και απεκρίθη προς αυτούς, λέγων, Τις είναι η μήτηρ μου, ή οι αδελφοί μου;

34. Και περιβλέψας κύκλω προς τους καθημένους περί αυτόν, λέγει,  Ιδού η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου.

35. Διότι όστις κάμη το θέλημα του Θεού, ούτος είναι αδελφός μου, και αδελφή μου, και μήτηρ ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σαρκική οικογένεια έχει αποστολή να είναι ενωμένη στα μέτρα που μπορεί μέχρι την ώρα του θανάτου της, μετά ο καθένας ανάλογα τον πνευματικό αγώνα και την αγάπη που έχει στον Χριστό πηγαίνει είτε στα δεξιά του Θεού, είτε στα δεξιά του πονηρού και η οικογένεια χάνεται αιώνια. Η πνευματική οικογένεια είτε ζει, είτε πεθαίνει είναι πάντα ενωμένη. Π.χ. τον Χριστό και τους αγίους του τους προσκυνούμε, τους τιμούμε και τους συμβουλευόμαστε αιώνια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε ώστε αιώνια να ανήκουμε στην οικογένεια του Χριστού. Όταν βγει η αδυναμία προς τα οικεία πρόσωπα τότε ενωνόμαστε με την πνευματική οικογένεια και αυτή η ένωση μας κάνει ιδρυτές της βασιλείας του Θεού. Όταν δεν φύγει η αδυναμία τότε είμαστε υπόδουλοι της φθοράς και του θανάτου. Θα προσευχόμαστε για τα κοντινά μας πρόσωπα αλλά θα εμπιστευόμαστε τα πνευματικά αδέλφια, αυτά που έχουν τον Χριστό σύμβουλο και οδηγό τους.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη πρός αυτόν όχλος πολύς, ώστε εισελθών εις το πλοίον, εκάθητο εις την θάλασσαν και πάς ο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να ξέρουμε ότι πολλοί οι κλητοί (όχλος) ολίγοι οι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί ακολουθούν τον Χριστό και την Φωνή του Θεού παντού χωρίς συμφέροντα και φιλοδοξίες. Οι κλητοί έρχονται για λίγο κοντά στον Χριστό και φεύγουν έπειτα. Μάλιστα είναι γεμάτοι δαιμόνια και λάθος πνευματική γνώση και κατάρτιση και ο εγωισμός που τους διέπει τους αφήνει ακαλλιέργητους αιώνια. Μη γένοιτο εις ημάς. Αγώνα μέχρι θανάτου ώστε να γίνουμε εκλεκτοί. Μπορούμε! Προσοχή, χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και εδίδασκεν αυτούς διά παραβολών πολλά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με παραβολές ο Θεός μιλά σε όσους λόγω της πνευματικής ημιμάθειας που τους διέπει προσπαθεί να τους βοηθήσει και απεγκλωβίσει από τον διάβολο και το πανούργο σύστημα του θανάτου το οποίο έθεσε μέσα τους. Εάν κάποιοι είναι σκεύη εκλογής θα προβληματιστούν από την παραβολή και θα ξεκινήσουν τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού.

Πάντως στους μαθητές του ο Χριστός μιλάει, α) πρόσωπο με πρόσωπο, β) διά του Παρακλήτου, τον οποίον ο κόσμος ούτε βλέπει, ούτε γνωρίζει,  γ) διά των αγγέλων,  δ) διά του απεσταλμένου του. Όταν κάποιος υπακούσει σε έναν από τους τέσσερις τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται Υιός Θεού όπου η θεότητα λειτουργεί μετέπειτα αιώνια μέσα του.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Και έλεγε πρός αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε το μυστήριον της βασιλείας του Θεού».  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα μυστήρια είναι:

1) Δημιουργία, η πτώση του Αδάμ και το σημείο του θανάτου που επικράτησε παντού σε όλους τους λαούς της γης.

2) Ο Ενώχ, ο Μωυσής, ο Ηλίας.

3) Οι προφήτες οι οποίοι εξήγγειλαν την έλευση του Χριστού.

4) Η γέννηση του Αγίου Κυρίου μας διά Πνεύματος Αγίου.

5) Η φυγή του εις την έρημο ώστε να πειρασθεί υπό του διαβόλου.

6) Τα θαύματα και η αγία διδασκαλία του.

7) Τα πάθη της μεγάλης εβδομάδας.

8) Η σταυρική θυσία και ο θάνατος.

9) Η ταφή και η ανάσταση.

10) Η ανάληψη και η κάθοδος.

11) Ο Παράκλητος.

12) Η κατάργηση της αμαρτίας, η ίδρυση της βασιλείας και η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων.

13) Η παράδοση της βασιλείας στον Χριστό Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος από τον Παράκλητο.

14) Η παράδοση της βασιλείας από τον Κύριο στον Πατέρα ώστε τα πάντα εν πάση να είναι Θεός. Από εδώ αρχίζει η βασιλεία, η αναγέννηση και η απόκτηση όλης της φυσικής και υπερφυσικής κληρονομιάς. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λύχνος έρχεται, διά να τεθή υπό τον μόδιον, ή υπό την κλίνην; ουχί διά να τεθή επί τον λυχνοστάτην;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λύχνος είναι ο Χριστός και η διδασκαλία του και αν κάποιοι θέλουν αιώνες τώρα να την βάζουν κάτω από το τραπέζι λόγω προσωπικών φιλοδοξιών ώστε να μην γίνει κατανοητή και την εννοήσουν οι άνθρωποι δεν θα τους περάσει. Η Φωνή Θεού είναι αποφασισμένη να βάλει τον Χριστό και την διδασκαλία του πάνω στο λυχνοστάτη, ο οποίος λυχνοστάτης είναι ο εγκέφαλος του πιστού όπου το φως αυτό όταν μπει μέσα του εξέρχεται εκ του στόματός του λόγος ζωής και σοφίας. Μάλιστα αυτό το φως θα φέρει και την καθολική λαμπρότητα του φωτός στο Ναό του Θεού (το σώμα μας).

             

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Διότι δεν είναί τι κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει φανερωθή ουδ' έγεινέ τι απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει ελθεί εις το φανερόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα κρυπτά των άλλων μας ενδιαφέρουν μόνο όταν είμαστε ακάθαρτοι ώστε να τα ελέγχουμε ή να τα περιγελούμε καυχούμενοι ότι εμείς εν αντιθέσει με αυτούς είμεθα άγια λάδια.

Εδώ ο Κύριος δεν μιλά για αυτά τα κρυπτά αλλά μιλάει για τα κρυπτά που υπάρχουν μέσα μας (αμαρτία).

Όταν έρθει ο Παράκλητος τα κρυπτά αυτά θα μας τα φανερώσει ώστε με τον σχετικό αγώνα, προσευχή, μελέτη, κήρυγμα να τα αποβάλλουμε και να δούμε πρόσωπο Θεού.

Και ό,τι τώρα απόκρυφα έπαιξαν ρόλο αρνητικό ώστε ο άνθρωπος να πέσει στο επίπεδο του κτήνους θα τα εννοήσουμε από την παγκόσμια ιστορία και μέσω των ηγετών (πολιτικών) θα τα εντοπίσουμε ώστε ποτέ πια να μην επηρεάσουν αρνητικά το λαό του Θεού και τον αναγεννημένο άνθρωπο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Όστις έχει ώτα διά να ακούη, ας ακούη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να γίνουμε καλοί ομιλητές θα πρέπει να γίνουμε πρώτα καλοί ακροατές. Πολλοί διαβάζουν μία ή δύο ή δέκα ή είκοσι φορές το Ευαγγέλιο και κάνουν ότι τα ξέρουν όλα και γλώσσα δε βάζουν μέσα τους, καθώς τα χείλη τους δεν κλείνουν ποτέ από τη βαττολογία. Μη βιαζόμαστε να πούμε. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός ενώ καθόμαστε στη σιωπή (τελευταία θέση) θα μας φέρει στην πρώτη θέση (διότι θα μιλάμε με τη ζωή μας), ώστε ο λαός του Θεού να τρέφεται εκ των λόγων μας και εκ των έργων μας. Απαραίτητο είναι τα λόγια μας να στηρίζονται και με τα έργα μας. Αυτός είναι σοφός και αναγεννημένος άνθρωπος και αυτού του ανθρώπου να τείνουμε ώστε να του ομοιάσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Και έλεγε πρός αυτούς, προσέχετε τι ακούετε με οποίον μέτρον μετρείτε, θέλει μετρηθή εις εσάς και θέλει γείνει προσθήκη εις εσάς τους ακούοντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1) Πολλά πνεύματα εισήλθαν εις τον κόσμο. Το πνεύμα του Χριστού να ακούμε το οποίο κρύβει τη ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και όχι τα εντάλματα των ανθρώπων ή τα δόγματα των θρησκειών.

2) Με το μέτρο το αγαθό να μετρούμε και να βλέπουμε τη ζωή των άλλων συνανθρώπων μας και όχι με το πνεύμα του εγωισμού και της κατάκρισης.

3) Η προσθήκη γίνεται σε όποιον έχει καλή προαίρεση και κάνει ειλικρινή προσπάθεια στο να εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού. Η προσθήκη είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία και όλα τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού προς σωτηρία δική του και των συνανθρώπων του.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Διότι όστις έχει, θέλει δοθή εις αυτόν και όστις δεν έχει και  εκείνο το οποίον έχει, θέλει αφαιρεθή απ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος έχει πίστη και αληθινή αγάπη στον Χριστό θα γνωρίσει όλα τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού. Όποιος τώρα έχει χλιαρή ή σκιώδης πίστη και αδιαφορία στο θέλημα του Θεού και στις εντολές αυτού, θα χάσει με τα σκάνδαλα και τις αντιξοότητες της παρούσης ζωής και αυτή την σκιώδη πίστη που έχει. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 37 – 39

 

«37. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλλον εις  το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο.

38. Και αυτός ήτο επί της πρύμνης κοιμώμενος επί το προσκεφάλαιον και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι πρός αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα;

39. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε πρός την θάλασσαν, Σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσεν ο άνεμος και έγεινε γαλήνη μεγάλη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο Χριστός κοιμάται πνευματικά μέσα μας λόγω της πνευματικής τεμπελιάς και λόγω της αδιαφορίας που δείχνουμε εις όλη μας τη ζωή στις εντολές του, τότε σηκώνονται μεγάλα κύματα στη καθημερινότητά μας λόγω της άγνοιας και της πνευματικής οκνηρίας που μας διέπει. Όταν όμως ο Χριστός ξυπνάει μέσα μας δια της μελέτης, δια της προσευχής, δια του αγιασμού, η ειρήνη και η γαλήνη πλημμυρίζει τη ζωή μας και ο διάβολος σωπαίνει, το οποίο εύχομαι σε όλα τα τέκνα που ανήκουν στη φωνή του Θεού και αγωνίζονται να εντάξουν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 40

 

«40. Και είπε πρός αυτούς, διά τι είσθε ούτω δειλοί; πως δεν έχετε πίστιν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ό,τι αν ζητάμε εις την προσευχή έχοντας πίστη θα το λαμβάνουμε. Η δειλία φανερώνει πνευματικά ακαλλιέργητο άνθρωπο η οποία προέρχεται εκ της πολυποίκιλης μορφής του εγωισμού και της παχυλότητας της ύλης που τον διέπει. Η δειλία εγκλωβίζει την εν Χριστώ πνευματική πρόοδο και οδηγεί σε αδιέξοδο τη ζωή του δειλού εγκλωβίζοντάς τον και περιορίζοντάς τον σε έναν μικρόκοσμο και αν δεν βρεθεί κανένας Πέτρος με ζώσα και ακράδαντη πίστη ουδείς δύναται να απεγκλωβίσει τον άνθρωπο αυτόν που ο διάβολος δαιμόνισε διά της δειλίας και του πολυμορφικού εγωισμού.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον πρός αλλήλους, Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν εις αυτόν;».                                                   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο άνθρωπος υπακούσει στον Χριστό τότε θα του δοθούν οι εξουσίες του Χριστού, ώστε να υπακούν εις αυτόν οι άπειρες δυνάμεις της φύσης. Τότε ο άνθρωπος αυτός θα τις εξουσιάζει διά της αγάπης για το συμφέρον το δικό του, του συνανθρώπου του και της απείρου κάλους Δημιουργίας του Αγίου Θεού, με συνέπεια καμιά δύναμη να μην δύναται να αναστατώσει ή σκοτώσει τον άνθρωπο και γενικά όλο το ανθρώπινο γένος.

Σήμερα η φύση λόγω της πτώσης του ανθρώπου συμπεριφέρεται και αυτή σπασμωδικά όπως ο άνθρωπος, ώστε την μία να κινείται ανήλεα και την επομένη στιγμή να είναι χαρά Θεού. Η πτώση του ανθρώπου μας έφερε την κατάσταση αυτή, ώστε πολλές φορές η φύση να κινείται εναντίον μας με εκατομμύρια θύματα. Όταν ακολουθήσουμε τον Χριστό ουσιαστικά, τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία ότι και αυτή η φύση συστενάζει και περιμένει την φανέρωση των Υιών και των Θυγατέρων του Θεού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

 

«2. Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απήντησεν αυτόν εκ των μνημείων άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον,

3. όστις είχε την κατοικίαν εν τοις μνημείοις και ουδείς ηδύνατο να δέση αυτόν ουδέ με αλύσεις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο διάβολος καταφέρνει λόγω της άγνοιας που διακατέχονται από παιδικής ηλικίας να κάνει τα τέκνα του Θεού να πιστεύουν ότι εκεί θα καταλήξουν στα μνήματα και έτσι να παραμένουν απαθή στο θάνατο και την φθορά. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα του θανάτου και καθώς μεγαλώνουν επισκέπτονται συχνά τα κοιμητήρια, τους αρέσει να πηγαίνουν όπως και ο δαιμονισμένος. Αφήνει να εννοηθεί ότι ο διάβολος οδηγεί τον άνθρωπο στα νεκροταφεία και στο θάνατο, αφού εκεί οδηγούσε και τον δαιμονισμένο. Ω άνθρωπε, αφού έχεις μυαλό και πνεύμα σοφίας γιατί να συμβιβάζεσαι με το θάνατο και να μην κινείς τους μηχανισμούς του μυαλού σου ώστε να βρεις τα μέσα που θα σε αφθαρτοποιήσουν και θα σε αθανατοποιήσουν; Άλλωστε η διδασκαλία του Χριστού αυτό προσφέρει όταν εφαρμοστεί και γι’ αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να καταργήσει το κράτος του θανάτου και να φέρει το πολίτευμα της ζωής. Εμείς όμως δυστυχώς οι άνθρωποι αντί να εννοήσουμε την μέγιστη αποστολή του την μετατρέψαμε σε τύπο, ο οποίος μας αφήνει μακριά από τους καρπούς, τα σημεία, τα χαρίσματα. Ως πότε!

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Και ο Ιησούς ευθύς επέτρεψεν εις αυτούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χοίρους και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την θάλασσαν (ήσαν δε έως δύο χιλιάδες) και επνίγοντο εν τη θαλάσση».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν είχε προηγούμενα ο Κύριος με τους χοίρους, όμως, με αυτόν τον τρόπο φανερώνει ότι ο διάβολος υπάρχει και εκείνη την ώρα με την εντολή να πάει (ο διάβολος) στους χοίρους, ο άνθρωπος αυτός λύθηκε από τη σχιζοφρένεια και την σύγχυση που του προκαλούσε πολλά χρόνια στη ζωή του. Έτσι δημιουργήθηκε η σύγχυση αυτή στους ήρεμους χοίρους, οι οποίοι δεν την άντεξαν και έφυγαν στο γκρεμό. Εδώ φανέρωσε ο Χριστός τον διάβολο και τα προβλήματα που προκαλεί όταν μπει στον άνθρωπο. Χιλιάδες είναι τα ψυχολογικά προβλήματα και τα ψυχοφάρμακα τα οποία έχουν εισβάλει στη ζωή μας και που δεν φέρνουν θεραπεία.

Μετάνοια και αναγέννηση χρειάζεται ώστε ο διάβολος να μην δύναται να εγκλωβίσει τη ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Και ήρχισαν να παρακαλώσιν αυτόν να αναχωρήση από των ορίων αυτών. Και ότε εισήλθεν εις το πλοίον, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονισθείς να ήναι μετ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν και το θαύμα ήτο πολύ μεγάλο τα συμφέροντα το έπνιξαν και το μηδένισαν. Χρειάζεται αναγέννηση ώστε ο άνθρωπος να συλλάβει την σημασία του συγκεκριμένου θαύματος και την έννοιά του υπό του Κυρίου.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 29

 

«28. διότι έλεγεν, ότι και αν τα ιμάτια αυτού εγγίσω, θέλω σωθή. 

29. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ησθάνθη εν τω σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ιμάτιο δεν παρέχει ενέργειες θαυμάτων. Η ζώσα πίστη φέρνει το θαύμα. Διά της πίστεως γίνονται οι ενέργειες θαυμάτων. Η πίστη αυξάνει ή με την προσπάθεια στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή στην μεγάλη ανάγκη μας να φέρουμε την θεραπεία της ασθένειαςμ η οποία ασθένεια μας οδηγεί στον θάνατο. Με λόγους πραότητας θέλετε να έρθω (μελέτη, προσευχή, εξάπλωση, μετάνοια, αναγέννηση) ή με ράβδο(ασθένεια); Η πίστη όμως πάντα να συνοδεύεται με ταπείνωση διότι χωρίς ταπείνωση όλα γίνονται διάβολος. Χρειάζεται προσοχή, ώστε να βρούμε τον σωστό τρόπο προσέγγισης μετά του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Ο δε είπε προς αυτήν Θύγατερ, η πίστις σου σε έσωσεν ύπαγε εις ειρήνην και έσο υγιής από της μάστιγός σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζώσα πίστη σώζει εκ του θανάτου ενώ η σκιώδης πίστη οδηγεί σε αδιέξοδο. Η πίστη είναι καρπός και αυξάνει όπως και οι άλλοι καρποί με την πάροδο του χρόνου πάνω στην προσπάθεια του καθαρισμού, του αγιασμού διά της μελέτης του Λόγου του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη).

Στο ια κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή φανερώνονται τα κατορθώματα της πίστεως, το οποίο κεφάλαιο θέλω όλοι μας να το διαβάζουμε συχνά ώστε να μην χάνουμε την ζώσα πίστη στην οποία χτίζεται όλο το πνευματικό οικοδόμημα. Στην πίστη στηρίζεται ο αγιασμός και η εκπλήρωση όλων των επαγγελιών όπως η κατάργηση της αμαρτίας, η ίδρυση της βασιλείας, η κατάργηση του θανάτου, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, η ανάσταση όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων κ.λ.π..

Ο ψαλμωδός αναφέρει ότι χωρίς πίστη ο άνθρωπος ομοιάζει με δόντι σάπιο και σαν πόδι σπασμένο. Εκτός την μελέτη και τον αγιασμό πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητάμε ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Ορισμένα στοιχεία που την διέπουν είναι: α) αγνότης, β) πραότης, γ) ο χρόνος που διαθέτουμε στην προσευχή, δ) οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Αγώνα ώστε η πίστη μας να είναι θαυματουργική. Η πίστη αυξάνει διά Πνεύματος Αγίου. Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η ζώσα πίστη πετά όλα τα της μερίμνης του βίου εις τον κάλαθο των αχρήστων. Ημέρα και νύχτα ο νους είναι εις τον αγώνα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των συνανθρώπων. Η υποκριτική πίστη στηρίζεται περισσότερο σε υλικές δυνάμεις. Μη γένοιτο! Η δοκιμασμένη πίστη είναι ον γαρ αγαπά κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. Επίσης, η δοκιμασμένη πίστη φέρνει τον αρραβώνα του Πνεύματος. Πάντα όμως επαναλαμβάνω η πίστη να αναπτύσσεται διά αγάπης ενεργουμένης. Χωρίς αγάπη όπου στρέφεται δαιμονίζει τα πράγματα γύρω μας. Μη γένοιτο να έχουμε μία δαιμονισμένη πίστη.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 37

 

«37. Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήση αυτόν, ειμή τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν Ιακώβου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός παίρνει κοντά του όσους τον πιστεύουν και με αυτούς εργάζεται την σωτηρία της ανθρωπότητας. Και εμείς να επιλέγουμε ομόπιστους ώστε να μεγαλώνει η πίστη μας στις αρχές και τις επιδιώξεις της Φωνής Θεού, όπου δι’ αυτής της φωνής θα έρθει η ώρα ώστε να αναγεννηθούν και να φωτιστούν οι λαοί που βρίσκονται στην σκιά του θανάτου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

 

«2. Πόθεν εις τούτον ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα εις αυτόν, ώστε και θαύματα τοιαύτα γίνονται διά των χειρών αυτού;

3. δεν είναι ούτος ο τέκνων, ο υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και δεν είναι αι αδελφαί αυτού ενταύθα παρ' ημίν; Και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν το Αγιο Πνεύμα κατέλθει και βρει σκεύος εκλογής μετατρέπει τον άνθρωπο αυτό σε πηγή σοφίας, ώστε δι’ αυτής της σοφίας να φανερώνεται η δόξα του Θεού με πολυποίκιλες πνευματικές ενέργειες. Φυσικό είναι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος όπου ανήκει το σκεύος εκλογής να απορούν και να προβαίνουν οι καλοπροαίρετοι σε ενέργειες θετικές και αποφάσεις εξέλιξης, οι οποίες τους βοηθούν στην μετάνοια και τελευταία στην αναγέννηση. Όσοι όμως έχουν πνευματική ημιμάθεια και αρνητική ενέργεια μετατρέπουν την σοφία του Θεού σε πολυποίκιλα σκάνδαλα και ο λόγος διότι βλέπουν ότι κάποιος ασήμαντος βρίσκει ανταπόκριση διά της σοφίας του Αγίου Πνεύματος από τους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούν εις όλη τους τη ζωή θαυμάζοντας την σοφία του Θεού, η οποία σοφία εξασφαλίζει στους ακολουθούντες ζωή και πνευματική πρόοδο εις όλους τους τομείς.

Θέλω όλοι να γνωρίζουμε ότι ο Θεός δε βλέπει κατ’ όψιν αλλά βλέπει την καρδιά. Ας έχουμε ανοιχτά αυτιά και ας βλέπουμε την σοφία του Θεού και όχι το πρόσωπο, αν έχει κάποια κοσμική θέση μεγάλη ή όχι για να τον ακολουθήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Έλεγε δε πρός αυτούς ο Ιησούς, ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής, ειμή εν τη πατρίδι αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πράγματι δύσκολο να δεχτούν οι οικείοι και οι συγγενείς τον προφήτη που ανήκει στην οικία, όμως, το πολυχρόνιο παράδειγμά του και η μεγάλη αφιέρωση του στο να κάνει το θέλημα του Θεού κάνει και τους οικείους και τους συγγενείς να προβληματιστούν θετικά και να ακολουθήσουν τον προφήτη του Θεού εις όλους τους πνευματικούς στόχους που ο Θεός έβαλε μέσα του. Άλλωστε, η βασιλεία του Θεού ξεκινάει από τον προφήτη, εξαπλώνεται στην οικογένειά του έπειτα στο χωριό, στην πόλη, στο εσωτερικό της χώρας και τελευταία σε όλον τον κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Και δεν ηδύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμη, ειμή ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας, εθεράπευσεν αυτούς».  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η κακοπιστία εμπόδιζε και τον ίδιο τον Θεό. Πρέπει να το προσέξουμε ώστε εμείς όλα τα τέκνα που ανήκουμε στην Φωνή του Θεού να εξαλείψουμε την κακοπιστία από τη ζωή μας εις όλους τους τομείς. Έτσι, διά της θετικής πίστης να μπορέσουμε να εξελιχτούμε θετικά με φυσική συνέπεια να τείνουμε προς επίτευξη όλων των υπερβατικών μας στόχων που ξεδιπλώνονται μπροστά μας διά του Ευαγγελίου.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Και εθαύμαζε διά την απιστίαν αυτών. Και περιήρχετο τας κώμας κύκλω, διδάσκων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να θαυμάζει ο Θεός όχι για την απιστία μας αλλά για την ζώσα πίστη των έργων μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Και προσκαλέσας τους δώδεκα, ήρχισε να αποστέλλη αυτούς δύο δύο και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δύο δύο τους έστελνε ο Θεός ώστε το περίσσευμα του ενός να εισέρχεται στο υστέρημα του άλλου. Δύο δύο στέλνονται ώστε ο ένας να βοηθά θετικά τον άλλον σε περίπτωση πτώσης. Δύο δύο στέλνονται ώστε ο ένας να κηρύττει και ο άλλος να προσεύχεται.

Όταν γίνουμε όμως τέλειοι τότε αναφέρεται υπό του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι άνθρωπος ζήλο Θεού πεπυρωμένος δήμον ολόκληρον αναμορφώσας. Οι εξουσίες περί ακάθαρτων πνευμάτων δίνονται μετά την ειλικρινή μετάνοια και δίνονται άνωθεν εις όσους έχουν αποστολή να απαλλάξουν τον άνθρωπο και γενικά το ανθρώπινο γένος από τα ακάθαρτα πνεύματα, τα οποία κατέκλυσαν τον άνθρωπο και γενικότερα όλο το ανθρώπινο γένος.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη βαστάζωσι μηδέν εις την οδόν, ειμή ράβδον μόνον μη σακκίον, μη άρτον, μη χαλκόν εις την ζώνην». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Είναι υποχρεωμένοι οι ακούοντες τον απεσταλμένο του Θεού να φροντίζουν για τα αναγκαία εις αυτόν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Και έλεγε προς αυτούς, όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε εωσού εξέλθητε εκείθεν.

11. Και όσοι δεν σας δεχθώσι, μηδέ σας ακούσωσιν, εξερχόμενοι εκείθεν, εκτινάξατε τον κονιορτόν τον υποκάτω των ποδών σας, διά μαρτυρίαν εις αυτούς αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εις τα Σόδομα ή Γόμορρα εν ημέρα κρίσεως παρά εις την πόλιν εκείνην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει διότι όσοι δεχτούν τον απεσταλμένο του Θεού τότε η ειρήνη, η σοφία και η ζωή θα μεγαλώσει σε αυτούς που δέχονται να φιλοξενήσουν τον απεσταλμένο ή τους απεσταλμένους. Όσοι δεν δέχονται τους απεσταλμένους είναι ήδη εγκλωβισμένοι υπό των δαιμονίων, με φυσική συνέπεια να δαιμονίζονται καθ’ ημέραν και περισσότερο και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι ο Χριστός δεν είναι στη ζωή τους. Έτσι, το πλήγμα των Σοδόμων και Γομόρρων θα λάβει χώρα γρήγορα εις την οικία τους.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Και εξελθόντες, εκήρυττον να μετανοήσωσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μετάνοια δεν γίνεται μία και έξω, χρειάζεται πολυχρόνιος αγώνας ο οποίος πρώτα θα εξασφαλίσει την παχυλότητα της σοφίας του Θεού η οποία και θα ολοκληρώσει την μετάνοιά μας.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 16

 

«14. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, (διότι φανερόν έγεινε το όνομα αυτού) και έλεγεν, ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και διά τούτο ενεργούσιν αι δυνάμεις εν αυτώ.

15. Άλλοι έλεγον, ότι ο Ηλίας είναι. Άλλοι δε έλεγον, ότι προφήτης είναι, ή ως εις των προφητών.

16. Ακούσας δε ο Ηρώδης, είπεν, ότι ούτος είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα αυτός ανέστη εκ νεκρών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μόνο διά Πνεύματος Αγίου γίνεται η αναγνώριση των απεσταλμένων του Θεού, χωρίς Πνεύμα Αγιο υπάρχει σύγχυση. Πολλοί συστήνουν τους εαυτούς τους ως απεσταλμένους εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των συνανθρώπων τους, με φυσική συνέπεια να εγκλωβίζουν τον λαό του Θεού σε θρησκείες με ανώφελους φανατισμούς και ακρότητες ή σε πολυποίκιλες παραδόσεις οι οποίες αφήνουν ακαλλιέργητο το νου. Χρειάζεται προσοχή!

Αυτό που προβληματίζει θετικά άρχοντες και λαό ότι μπροστά τους υπάρχει απεσταλμένος είναι: 1) η σοφία, 2) η αγάπη, 3) η ταπείνωση, 4) οι καρποί, 5) τα χαρίσματα, 6) τα σημεία, τα οποία φανερώνονται εις τον απεσταλμένο ή προφήτη. Καθώς το άψογο παράδειγμά του, η ισχυρή πίστη στη ζωή και ο αγώνας του στο να ευαγγελίσει με τη δάδα της ζωής τους συνανθρώπους του. Η αγάπη του βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας τα οποία θα δουλέψουν θετικά για το ανθρώπινο γένος.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώση αυτόν και δεν ηδύνατο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μίσος φανερώνει δαιμονισμένο άνθρωπο και ακαλλιέργητο εγκέφαλο ως προς τις αρχές του Αγίου Πνεύματος. Καθώς επίσης το μίσος φανερώνει με την εκδήλωσή του λεγεώνες δαιμονίων οι οποίες όλες μαζί ζητούν το κεφάλι μας επί πίνακι. 

Ο Κύριος συμβουλεύει ώστε να μην γίνουμε το κόκκινο πανί στα μάτια του ταύρου: 1) Μην δίνεται το άγιο τοις κυσίν και 2) να είστε μας τονίζει απλοί ως αι περιστεραί και φρόνιμοι ως οι όφεις.

Μίσος βγαίνει από τους μη αναγεννημένους ανθρώπους όταν τους κατηγορούν, όταν θίγονται τα συμφέροντά τους και όταν περιφρονούνται από τους συνανθρώπους τους.

Ποτέ ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν παρουσιάζει μικρότητες ή ακρότητες. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει ευθεία πορεία η οποία συνοδεύεται από την σοφία του Θεού και εκδηλώνεται α) διά της σιωπής και β) λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει.

Όταν βλέπουμε μέσα μας θυμό, μίσος, φθόνο κ.λ.π. να πέφτουμε γόνατο και με πόνο ψυχής να ζητούμε το έλεος του Θεού, αφού η αποστολή μας και η εντολή του Χριστού εις εμάς είναι να αγαπάμε και τους εχθρούς. Μέγα παράδειγμα ο Χριστός ο οποίος πάνω στο σταυρό πριν βγει η ψυχή του είπε τα εξής: Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Η δε εξελθούσα είπε προς την μητέρα αυτής, Τι να ζητήσω; Η δε είπε, Την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο άνθρωπος δαιμονιστεί τότε ο διάβολος ενεργεί διά του ανθρώπου αυτού ώστε να προβαίνει σε ακρότητες. Η Ηρωδιάδα ήθελε το κεφάλι του Ιωάννη διότι ο εγκέφαλος του Ιωάννη συλλάμβανε τις δαιμονισμένες ενέργειες και τα διεστραμμένα πάθη της που έπραττε εις βάρος του άνδρα της με τον αδερφό του και βασιλιά Ηρώδη και τα οποία ο ίδιος φανέρωνε διά του στόματός του εις τον λαό. Φυσική συνέπεια ο διάβολος διά της Ηρωδιάδος να ζητήσει το κεφάλι του Ιωάννη ώστε να σταματήσει ο έλεγχος του λόγου που γινόταν σε αυτήν υπό του Ιωάννου. Ο Ιωάννης αν και ο μεγαλύτερος προφήτης είχε κατ’ εμέ ασοφία στην κίνηση αυτή να ελέγχει, όμως, οι προφήτες έτσι ήταν με αποτέλεσμα όλους να τους σκοτώνουν. Ο λόγος που είχε ασοφία ήταν διότι δεν κέρδισε τίποτα με αυτό, μάλιστα όταν βρέθηκε στην φυλακή έχασε και την πίστη του στον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη τονίζεται: έλεγξε σοφό να γίνεις σοφότερος, καθώς έλεγξε μωρό να γίνεις μωρότερος και να σου πάρει το κεφάλι. Χρειάζεται προσοχή! Όσα παιδιά ανήκουν στην Φωνή Θεού απαγορεύεται να ελέγχουν ουδέ ένα άνθρωπο παρά μόνο τον εαυτό τους να ελέγχουν (με έλεος πάντα) και αυτόν να διορθώνουν. Ο έλεγχος θα γίνεται υπό του Θεού ή από το αριστούργημά του τον διάβολο, ο οποίος όταν στραβοπατάμε πνευματικά τις τρώμε, μάλιστα αυτός δεν χαρίζεται σε κανέναν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Και είπε προς αυτούς, Έλθετε σεις αυτοί κατ' ιδίαν εις τόπον έρημον και αναπαύεσθε ολίγον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτή είναι η δόξα του Θεού, να χρειαζόμαστε ανάπαυση από την πνευματική εργασία στο να μελετάμε, στο να προσευχόμαστε και στο να υπηρετούμε τα αδέλφια μας. Εύχομαι η Φωνή Θεού με τα τέκνα της να φτάσει σύντομα στην δόξα αυτή ώστε να ομοιάσει του Χριστού και να εφαρμόσει το ου γαρ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών. Με λίγα λόγια, όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο συνάνθρωπός του δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Ο Χριστός είπε: όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Εξελθών δε ο Ιησούς είδε πολύν όχλον και εσπλαγχνίσθη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και ήρχισε να διδάσκη αυτούς πολλά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Βλέπουμε σήμερα μετά την πνευματική πρόοδο που έχουμε στο να συλλαμβάνουμε την σοφία του Θεού η οποία είναι αποκεκρυμμένη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι ο χριστιανικός κόσμος είναι πρόβατα χωρίς ποιμένα. Ο λόγος, διότι οι ποιμένες δεν τρέφουν σήμερα τα ποίμνια αλλά την εαυτού κοιλία και τα προσωπικά τους συμφέροντα. Όλοι, λαός και κλήρος πρέπει να μετανοήσουμε και να τείνουμε προς τις υπερβατικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου προς επίτευξη και δημιουργία του κράτους του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 37

 

«37. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσι. Και λέγουσι προς αυτόν, Να υπάγωμεν ν' αγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων άρτους και να δώσωμεν εις αυτούς να φάγωσιν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτή είναι η δουλειά των μαθητών του Χριστού τότε και της Φωνής Θεού σήμερα, ώστε να βρει τρόπους και να επινοήσει συστήματα ταπείνωσης, αγάπης, ζωής, σοφίας προς σωτηρία τα οποία θα οδηγήσουν το ανθρώπινο γένος στις πηγές του σωτηρίου και έτσι να βοηθηθεί ο λαός του Θεού (από την Φωνή Θεού) ώστε να χορτάσει πνευματικά και υλικά αγαθά διά του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 38

 

«38. Ο δε λέγει προς αυτούς, Πόσους άρτους έχετε; υπάγετε και ίδετε. Και αφού είδον, λέγουσι, Πέντε και δύο οψάρια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πέντε κα τα δύο ψάρια σήμερα είναι 10, μετά 20, μετά 30, μετά 40, μετά 50, μετά 60, μετά 70, μετά 80, μετά 90, μετά 100 αναγεννημένα τέκνα που θα ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού, κατέχοντας όλη την πνευματική περιουσία που ο Θεός της χάρισε. Τα οποία τέκνα στη συνέχεια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων και μετέπειτα στην υλική τους στήριξη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 39

 

«39. Και προσέταξεν αυτούς να καθίσωσι πάντας επί του χλωρού χόρτου συμπόσια συμπόσια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Διεσπαρμένοι κύκλοι (στα σπίτια) σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις του κόσμου, οι οποίοι θα τρέφονται με την σοφία του Αγίου Θεού η οποία σοφία θα τους παρέχει αιώνια (διά των κύκλων αυτών) πνευματικά και υλικά αγαθά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 50

 

«50. Διότι πάντες είδον αυτόν και εταράχθησαν. Και ευθύς ελάλησε μετ' αυτών και λέγει προς αυτούς, Θαρσείτε εγώ είμαι, μη φοβείσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το θάρρος χρειάζεται. Ο τρόπος να το αποκτήσουμε έρχεται μέσα από την συνεχή και προσεκτική μελέτη του Αγίου Ευαγγελίου καθώς και την ουσιαστική μελέτη της πνευματικής περιουσίας της Φωνής Θεού. Τελευταία, το θάρρος θα έρθει διά της αδιαλείπτου προσευχής η οποία φέρνει την αφιέρωση. Έτσι, διά του θάρρους θα φέρουμε εις πέρας την ύψιστη και υπερβατική αποστολή μας που είναι να γίνουμε δίκαιοι, να γίνουμε αγάπη, να γίνουμε σοφία, να γίνουμε ταπείνωση και τελευταία να γίνουμε ζωή. Ενθουσιασμός και θάρρος πάνε μαζί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο και όλοι το έχουμε, ο Χριστός φανερώνει ότι ο φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη.

Ο φόβος φεύγει αφού αποφασίσουμε να πέσουμε με τα μούτρα στο να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωούλα που έχουμε στο να μελετούμε μέρα και νύχτα τον Λόγο του Θεού ουσιαστικά, ώσπου να αποκτήσουμε επίγνωση και Άγιο Πνεύμα το οποίο θα εκδηλώνεται εις εμάς με καρπούς, σημεία και χαρίσματα πολυποίκιλα όπου θα χρησιμοποιήσουμε προς σωτηρία δική μας και των συνανθρώπων μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Ο φόβος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δαιμόνια. Αγώνα θέλει, ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Θάρρος λοιπόν, αγάπη στον Χριστό και αδιαφορία στα κατηγορώ, αμήν (ο τολμών νικά). Όταν βγάλουμε τον φόβο θα λέμε και θα γίνεται. Όταν βγει ο φόβος έρχονται όλες οι δυνάμεις του Αγίου Θεού εις εμάς, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε δι’ αγάπης ενεργουμένης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 52

 

«52. Διότι δεν ενόησαν εκ των άρτων, επειδή η καρδία αυτών ήτο πεπωρωμένη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καρδιά είναι πεπωρωμένη όταν το σύστημα του κόσμου υπερέχει μέσα μας από το σύστημα του Θεού. Χρειάζεται προσοχή! Να πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας ουσιαστικά, το τονίζω ουσιαστικά και να αρχίσουμε έρευνες εις αυτό. Χωρίς να το καταλάβουμε σιγά σιγά ο κόσμος αυτός που μέχρι χτες βασίλευε μέσα μας θα χαθεί, όπως το διαστημόπλοιο το οποίο όταν φορτωθεί με καύσιμα, ενέργεια και τεθούν οι τουρμπίνες του σε λειτουργία ωθείται προς τα πάνω με φυσική συνέπεια ο κόσμος αυτός της φθοράς να χάνεται πίσω του και ένας νέος κόσμος άφθαρτος, αθάνατος, γεμάτος αγάπη με νέους ουρανούς και νέα γη προβάλλεται έμπροσθεν του που είναι ο τριαδικός Θεός, ο Πατέρας μας, η σοφία του και η πολυποίκιλη απείρου κάλους γνώση του κ.λ.π. τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ουράνια και επίγεια αγαθά. Αιώνιες ευλογίες μετά του Χριστού θέλουμε λάβει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 56

 

«56. Και όπου εισήρχετο εις κώμας, ή πόλεις, ή αγρούς, έθετον εις τας αγοράς τους ασθενείς και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσωσι καν το κράσπεδον του ιματίου αυτού και όσοι ήγγιζον αυτό, εθεραπεύοντο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σίγουρα οι αναγεννημένοι θα κάνουν με την προσευχή τους και θαύματα (σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει), όμως το μεγαλύτερο θαύμα θα το δουν στη ζωή τους. Αυτό θα είναι η μετάνοια, η αναγέννηση, η αγία ζωή τους και η εν Χριστώ γεμάτη αγάπη ζωή τους που θα την προσφέρουν ανιδιοτελώς προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7  

 

«6. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, Ότι καλώς προεφήτευσεν ο Ησαϊας περί υμών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού 

7. εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια η προφητεία αυτή της υποκρισίας εφαρμόζεται από όλες τις γενιές. Ο λόγος είναι διότι το ανθρώπινο γένος δεν έφτασε στο σημείο να εννοήσει την αξία του Θεού, ώστε με ειλικρίνεια να τείνει στην απόλυτη υπακοή του θελήματός του προς επίτευξη όλων των επαγγελιών για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα του και γύρω του. Η ζωή είναι ωραία, έτσι οι άνθρωποι ξεγελιούνται και βολεύονται με μικρότητες επενδύοντας σε υλικά συμφέροντα μη εξαγοραζόμενοι τον καιρό με φυσική συνέπεια να έρχεται ο όλεθρος (γήρας, φθορά, θάνατος). Εύχομαι, να είμεθα η γενιά εκείνη η οποία θα εννοήσει τα εντάλματα διά του Ευαγγελίου ώστε να τα απορρίψει, καθώς να εννοήσει την υποκριτική δοξολογία των λόγων και τα μάταια σεβάσματα που προσκυνά αιώνες τώρα ο άνθρωπος χωρίς πνευματικά ή ουσιαστικά οφέλη. Ας το καταλάβουμε άπαξ δια παντός, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνειν. Όσοι θέλουν ας το αποφασίσουν, ας τείνουν ώστε η καρδιά να κλίνη γόνυ και όχι τα χείλη (λόγια). Καθώς να πάρουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας και να εφαρμόζουμε ό,τι υπάρχει εκεί, αποφεύγοντας όμως τις παγίδες (προσοχή) στις οποίες αιώνες τώρα έπεσαν πολλές αλώπεκες αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απόστολοι του Χριστού αλλά ψευδαπόστολοι, κατευθύνοντας τους λαούς σε ακρότητες δογματικές γεμάτες δοξασίες φανατικές και άσκοπες τυπολατρίες. Μπορούμε αδελφάκια μου αν το πιστέψουμε να φέρουμε ανατροπή ώστε να φανεί η δόξα του Θεού χτισμένη μέσα μας και γύρω μας, καταργώντας όλα τα φθοροποιά στοιχεία που εισέβαλαν διά της παρακοής του θελήματος του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ο τρόπος είναι η ανυπόκριτη αγάπη, αυτή θα είναι ο υψιπέτης αετός της οικογένειας του Θεού και αυτή θα είναι η πόλις πάνω όρους όπου τα έθνη θέλουσι συρρέει. Ο Κύριος είπε: εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοι μαθηταί εστε, εάν αγάπην εχητε εν αλλήλοις. Ένας ξεκινάει, μετά έρχεται άλλος ένας, όταν γίνουν δύο ή και περισσότεροι τότε εκπληρώνεται η προφητεία η οποία έχει ως εξής: εάν δύο συμφωνήσωσιν επί της γης, περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει  γίνει εις αυτούς.

Μετά οι δύο ή και περισσότεροι θα γίνουν ένα μικρό ποίμνιο. Αυτό το ποίμνιο θα έχει νόμο την αγάπη, ο Χριστός θα πορεύεται ώστε να εξομαλύνει τας σκολιάς οδούς ώστε κάποια μέρα θα του πει, μη φοβού, μικρόν ποίμνιον διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώση  την βασιλείαν των ουρανών, χαρίζοντας εις αυτούς χιλιάδες ανθρώπους ιδρυτές της βασιλείας του Θεού. Η πίστη μας ακλόνητη στα παραπάνω. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί ξεχνάνε ότι και αυτοί θα γεράσουν μία μέρα, ότι και αυτοί θα παραξενέψουν, ότι και αυτοί θα χρειαστούν φροντίδα, αγάπη και περιποίηση, ότι και αυτοί θα χρειαστούν παρέα κ.λ.π. και φέρονται με μικρότητα, με ντροπή, με αυστηρότητα, με εγωισμό, με περιφρόνηση κ.λ.π. προς τους γονείς τους. Για να συνέλθουμε λίγο! Τους γονείς τους τιμάς αδερφέ ή αδερφή με το να τους βοηθάς στα πάντα, να τους αγαπάς ουσιαστικά και να τους συγχωρείς τις παραξενιές τους. Εξάλλου, σε αυτούς χρωστάμε την παρούσα ζωή και στον Θεό χρωστάμε την αιώνια ζωή. Πολλοί λένε, (και ντρέπομαι μόνο που τους ακούω να κάνουν τους πνευματικούς), αν είναι π.χ. δύο αδέρφια ή τρία λένε για τους γονείς τους, εγώ τους πήρα δέκα μέρες στο σπίτι, ο άλλος εγώ τους πήρα ένα μήνα, εγώ λέει ο άλλος δεν ευκαιρώ και έβαλα γυναίκα να τους προσέχει, άλλος λέει θα τους πάω στο γηροκομείο κ.λ.π.. Όποιος θέλει να πάθει τα ίδια ας κάνει τα παραπάνω. Όποιος θέλει τέλεια και άγια γηρατειά ας κάνει το σωστό που είναι να τους τιμά ουσιαστικά και όχι μία φορά κάθε χρόνο με ένα δώρο, μη γένοιτο, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι. Ουσιαστικά σημαίνει να ελέγχουμε τη ζωή τους ώστε να έχουν τα απαραίτητα, να τους επισκεπτόμαστε τακτικά, να μην ντρεπόμεθα να τους έχουμε κοντά μας αν χρειαστεί, να τους μιλάμε ώστε να έχουν θάρρος να μας μιλούν και αυτοί. Να ξέρετε ότι όποιος τους τιμά θα είναι και μακροχρόνιος. Ακόμη, τα παιδιά βλέποντας την συμπεριφορά των γονιών τους θα θυμούνται και αυτά να πράξουν το σωστό, διότι θα δουν πως συμπεριφέρονταν οι γονείς τους στους παππούδες και γιαγιάδες τους. Εντολή λοιπόν, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ίνα μακροχρόνιος επί της γης είσαι.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ ΣΤΙΧΟΣ  15

 

«15. Δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνη αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα απ' αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εισερχόμενα εδώ εννοεί τα φαγητά. Όλοι έχουμε μυαλό ώστε να μην τρώμε πράγματα που θα μας βλάψουν. Όσοι τώρα έχουν πάθη μεγάλα όπως λαιμαργία χάνουν και το μυαλό και έτσι δεν μπορούν να δουν τι πρέπει να φάνε και πόσο. Πρέπει να έχουμε εγκράτεια και να σηκωνόμαστε από το τραπέζι πριν νιώσουμε βάρος. Εξάλλου δεν μας το παίρνει κανείς το φαγητό, το βάζουμε στο ψυγείο και αν ξαναπεινάσουμε τρώμε πάλι αργότερα. Εγώ δύο ή τρεις μέρες την εβδομάδα δεν τρώω τίποτα εκτός από καμία φρυγανιά με νερό, ώστε ο οργανισμός να οξυγονώνεται και τα κύτταρα να ανανεώνονται με ευκολία. Ή να τρώμε κανένα φρούτο μερικές μέρες την εβδομάδα αντί για φαγητό. Το πολύ φαγητό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις ζημιές που προκαλεί η λαιμαργία. Χρειάζεται προσοχή και εγκράτεια! Εάν λοιπόν τα εισερχόμενα ελέγχονται δεν μολυνόμαστε, αυτό όμως που μας μολύνει είναι τα εξερχόμενα όπως κρίσεις, επικρίσεις, ζήλιες, εγωισμοί, πονηρίες, πλεονεξίες, βλασθημίες κ.λ.π..

Η ορθόδοξη εκκλησία έχει πολλές νηστείες, ας τις κάνουν όσοι μπορούν, όσοι δεν μπορούν να τρώνε λίγο (εγκράτεια). Αμήν.

Με λίγα λόγια τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν όταν τα τρώμε με σοφία, μυαλό τα εξερχόμενα βλάπτουν. Κύριε θέσε φύλακα περί των χειλέων μας. Σοφία είναι η σιωπή. Να μιλάμε όταν πρέπει ή όταν μας ρωτάνε και να μιλάμε με σοφία Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, Άφες πρώτον να χορτασθώσι τα τέκνα, διότι δεν είναι καλόν να λάβη τις τον άρτον των τέκνων και να ρίψη εις τα κυνάρια.

28. Η δε απεκρίθη και λέγει προς αυτόν, ναί, Κύριε αλλά και τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των ψιχίων των παιδίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος ουδέποτε θέλει να προσβάλλει ουδένα άνθρωπο. Αυτό που ήθελε να δείξει εκείνη την ώρα είναι την μεγάλη ταπείνωση της γυναίκας αυτής. Αποδεικνύοντας έτσι σε όλους ότι η ταπείνωση είναι αποδεκτή από Θεό και ανθρώπους, με φυσική συνέπεια να έρχεται η ευλογία (θεραπεία) ακόμη και σε οποιονδήποτε αλλόθρησκο. Καμιά φορά ο Θεός μας δοκιμάζει. Χρειάζεται προσοχή, υπομονή και ταπείνωση για να ολοκληρώσει ο Θεός πάνω μας το δικαίωμα ώστε να λάβουμε από αυτόν άπειρες ευλογίες, δυνάμεις ουσιαστικές θαυμάτων, καρπούς, χαρίσματα, σοφία και άπειρα σημεία τα οποία θα μας καταστήσουν σκεύη εκλογής μέσα στον κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 35

 

«35. Και ευθύς ηνοίχθησαν τα ώτα αυτού και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλει ορθώς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλες τις παθήσεις, όλες τις ασθένειες ο Χριστός τις αποκαλεί δαιμονιάκια ή δαιμόνια μεγάλα. Όταν βρεθεί άνθρωπος με εξουσία τότε ο πάσχων ελευθερώνεται διά της προσευχής και της εξουσίας που έχει πάνω στα δαιμόνια όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση. Για να βρεθεί τέτοιος άνθρωπος, χρειάζεται να έχει διεξάγει πολλά χρόνια πνευματικό αγώνα και αφιέρωση στην προσευχή και στην μελέτη. Προσευχή και μελέτη λοιπόν απαιτείται ώστε να μην χρειαστεί να μας ελευθερώσει κανείς από ανίατες ή αθεράπευτες ασθένειες, διότι αφήνουν τραύματα μεγάλα και κλέβουν πολύ χρόνο. Ο διάβολος μπαίνει στη ζωή μας σιγά σιγά. Το δικαίωμα το δίνουμε εμείς από παιδικής ηλικίας με την άγνοια που μας διακατέχει πάνω στα θέματα Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Αγιο. Η μελέτη, η εφαρμογή και η αδιάλειπτη προσευχή αποκλείει τον δαιμονισμό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 36

 

«36. Και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη είπωσι τούτο εις μηδένα πλην όσον αυτός παρήγγελεν εις αυτούς τόσον περισσότερον εκείνοι εκήρυττον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να έχουμε το ίδιο πνεύμα με του Χριστού, να κρύβουμε τα καλά μας έργα. Τώρα, από κει και πέρα τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα αυτό. Άλλο είναι να διαφημίζεις εσύ τον εαυτό σου και άλλο να διαφημίζει ο Θεός εσένα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν και εζήτουν παρ' αυτού σημείον από του ουρανού, πειράζοντες αυτόν.

12. Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει, δια τι η γενεά αύτη σημείον ζητεί; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει δοθή εις την γενεάν ταύτην σημείον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν σημεία. Το έχω ξαναπεί. Τα σημεία (θαύματα) είναι πυροτεχνήματα τα οποία χάνονται και από τον ουρανό και από το μυαλό. Εγώ φωνάζω, μελέτη, προσευχή, εφαρμογή και να είμεθα σίγουροι ότι το μεγαλύτερο σημείο θα το δούμε μέσα μας. Αυτό θα είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Αγιο Πνεύμα με όλες τις αρετές τους οι οποίες θα λειτουργούν μέσα μας αιώνια.

Ο ίδιος ο Χριστός με το αψευδές στόμα του φανέρωσε τα εξής: Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει. Αυτό το θαύμα να επιδιώξουν όλα τα τέκνα που ανήκουν στην Φωνή Θεού.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Και παρήγγελλεν εις αυτούς, λέγων, βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης του Ηρώδου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζύμη των Φαρισαίων είναι υποκρισία. Παρουσιάζονται ως λειτουργοί του Θεού ή απεσταλμένοι του Θεού όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Μιλούν για το γράμμα του νόμου όμως οι ίδιοι είναι άνομοι, γεμάτοι εντάλματα ανθρώπων και ειδωλολατρικές δοξασίες. Ξεχνούν ακόμη ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τον προσκυνούν ή τον λατρεύουν ειδωλολατρικά. Και οι Φαρισαίοι και ο Ηρώδης χρησιμοποιούν πονηριές ώστε να πετύχουν τους συμφεροντολογικούς στόχους τους. Οι πρώτοι χρησιμοποιούν τον Θεό για να φοβίζουν τους ανθρώπους τους οποίους κρατούν κάτω από τα πέπλα της άγνοιας και της ημιμάθειας του Λόγου του Θεού που και οι ίδιοι από αυτά διακατέχονται. Ο λόγος είναι απλός. Θέλουν να εμπορεύονται πνευματικά και υλικά τον άνθρωπο και όλο το ανθρώπινο γένος. Ο απόστολος Παύλος τονίζει να αποφεύγουμε τους πνευματικούς εμπόρους. Ακόμη, η διδασκαλία τους είναι ουσιαστικά φόβος και όχι εξέλιξη η οποία θεοποιεί και ελευθερώνει.

Η δεύτερη μερίδα, Ηρώδης (πολιτικοί), χρησιμοποιούν τον λαό ότι δήθεν ενδιαφέρονται γι’ αυτόν, όμως το αποτέλεσμα είναι ψίχουλα για τον λαό ενώ αυτοί κληρονομούν εξουσίες, τίτλους, περιουσίες, προσωπική δόξα και υλικά συμφέροντα. Από τις δυο ζύμες αυτές να απέχουμε. Συμβουλεύω τους νέους μαθητές του Χριστού ανεξαρτήτως ηλικίας να μην ακολουθούν ή να μην εμπιστεύονται κανέναν άνθρωπο που κηρύττει το Ευαγγέλιο (κληρικό ή λαϊκό), αν πρώτα οι ίδιοι δεν έχουν μελετήσει πολλές φορές το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε να αντιλαμβάνονται αν ο κηρύττων που ήρθε στη ζωή τους είναι απεσταλμένος του Θεού ή άγγελος φωτός. Ώστε μετέπειτα μέσα από επίγνωση να τον εμπιστευθούν και να τον ακολουθήσουν προς επίτευξη όλων των γεγραμμένων του Αγίου Ευαγγελίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

 

«24. Και αναβλέψας, έλεγε, βλέπω τους ανθρώπους, ότι ως δένδρα βλέπω περιπατούντας

25. Έπειτα πάλιν επέθεσε τας χείρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμεν αυτόν να αναβλέψη και αποκατεστάθη η όρασις αυτού και είδε καθαρώς άπαντας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο άνθρωπος επισκέπτεται από τον Θεό πρώτη φορά και αρχίζει να εννοεί τα γραφικά δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου βλέπει τους γύρω του σαν δέντρα ψηλά να περπατούν (με εγωισμό). Όταν ο Θεός έρθει για δεύτερη φορά στον άνθρωπο με περισσότερη πληρότητα πνεύματος και αναγέννηση, τότε τα πράγματα αλλάζουν και ο άνθρωπος γίνεται πιο συγκαταβατικός διότι γνωρίζει τον εαυτό του, ότι και αυτός είναι άνθρωπος και πάσχει όπως οι άλλοι. Μάλιστα καταλαβαίνει τους γύρω του ότι είναι άνθρωποι με άγνοια και πολλές φορές συμπάσχει και τους κατανοεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Και αυτός λέγει προς αυτούς, Αλλά σεις τίνα με λέγετε, ότι είμαι; Και αποκριθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν, Συ είσαι ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλές φορές θα έρθουμε στην θέση των αποστόλων ώστε να αναρωτηθούμε ποιος είναι αυτός που μας μιλά για τον Θεό. Μόνο μέσα από την γνώση και την επίγνωση που θα μας διακατέχει με την πάροδο του χρόνου θα εννοήσουμε τον άνθρωπο που έστειλε ο Θεός στη ζωή μας. Αν ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει μικρότητες όπως (τύπος και εντάλματα ανθρώπων), τότε είναι υπό των ανθρώπων διορισμένος. Όταν όμως ο απεσταλμένος μας οδηγεί στην αναγέννηση με σοφία Θεού προς την επίτευξη των ανώτατων στόχων μας διά των οποίων ο Χριστός έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών χαρίζοντας σε μας τον τρόπο σωτηρίας, είναι εκ του Θεού. Η διδασκαλία που φέρει είναι 1ον ) η απολύτρωση των σωμάτων, 2ον ) οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, 3ον ) τα χαρίσματα, 4ον ) τα σημεία, 5ον ) η ταπείνωση, 6ον ) η πολυποίκιλη σοφία του Θεού η οποία θα μας χαροποιεί και θα μας ζωοποιεί και 7ον ) η ανυπόκριτη αγάπη η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Τότε ο απεσταλμένος, αυτός που φανερώνει τα ανωτέρω στοιχεία εις εμάς είναι εκ του Θεού.

Ο λόγος διότι ανοίγει τον δρόμο και έχει τον τρόπο της επίτευξης όλων αυτών των άφθαρτων στοιχείων έτσι ώστε να έρθουν στη ζωή μας. Μόνο κάνοντας τον σχετικό αγώνα θα γνωρίσουμε τον απεσταλμένο του Θεού. Εξάλλου και οι μαθητές στο τέλος κατάλαβαν ποιος τους οδηγεί, αφού εννόησαν τις γραφές. Εύχομαι και εμάς όλους να μας οδηγεί ο Χριστός, το Αγιο Πνεύμα και ο απεσταλμένος του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. Ο δε επιστραφείς και ιδών τους μαθητάς αυτού, επετίμησε τον Πέτρον, λέγων, Ύπαγε οπίσω μου Σατανά διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 Όταν ο άνθρωπος έχει επίγνωση και γνώση του Πατέρα Θεού, ειδικά ο Χριστός ως Υιός αυτού και κάποιος άνθρωπος κινούμενος μέσα από αδυναμία ή μέσα από συμφέροντα θελήσει να τον παρεκκλίνει από την υπακοή και την αποστολή που έλαβε άνωθεν, τότε χωρίς να το θέλει γίνεται ο άνθρωπος του Θεού αυστηρός και απότομος. Ο λόγος διότι μιλά στον διάβολο που εκείνη την ώρα χρησιμοποιεί τον άνθρωπο. Συμβουλή! Όχι οικειότητα και συμβιβασμό με τον διάβολο από όπου και αν μιλά αυτός. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, Όστις θέλει να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός δεν τάζει προίκα και πανωπροίκια σε όσους τον ακολουθούν. Είναι απόλυτος. Ζητά θυσία και υπακοή στο θέλημα του Πατέρα του. Ακόμη, ο Χριστός δεν έχει δόλο ώστε να προσελκύσει οπαδούς με ψέματα αλλά όποιος θέλει να τον ακολουθήσει ας σηκώσει το σταυρό του που είναι ο έτερος κακός εαυτός του ο οποίος δημιουργήθηκε από το σύστημα του κόσμου και ας τον σταυρώσει στο όρος της μετάνοιας και της αναγέννησης, ώστε να πεθάνει. Φυσική συνέπεια αυτού, όταν αναστηθεί ο άνθρωπος αυτός να είναι ένας νέος άνθρωπος εν Χριστώ κατά πάντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 35

 

«35. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε την μικρή, μικρή ζωούλα των 50 ή 90 χρόνων που έχουμε ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή αιώνια ζωή (είτε ζώμεν είτε αποθνήσκομεν του Κυρίου να είμεθα). Χρειάζεται μελέτη, προσευχή, κήρυγμα, εφαρμογή ώστε να γίνουμε ένα με τον Θεό. Αυτό το να γίνουμε δηλαδή ένα με τον Θεό δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο στον κόσμο. Τι και αν όλον τον κόσμο κερδίσεις άνθρωπε αν την ψυχή σου απολέσεις, ποιο το νόημα; Το να απολέσουμε από τη ζωή μας και την ψυχή μας τον κόσμο και το σύστημά του για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του, πάει να πει ότι εννοήσαμε την μεγάλη δόξα που μας επωμίζει ο Χριστός διά της αφιέρωσης εις αυτόν. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο.

Μόνο όπου δει ο Θεός ειλικρινή αφιέρωση θα ανοίξει τις πόρτες της αναγέννησης και της ζωής, ώστε οι χυμοί του δέντρου της ζωής του Θεού να πλημμυρίσουν τον εσωτερικό μας και εξωτερικό μας κόσμο. Όσοι είναι χλιαροί τιμούν τον Θεό με τα χείλη ενώ η καρδιά στηρίζεται στις υλικές επενδύσεις. Μη γένοιτο ο Θεός να ανοίξει σε αυτούς τις πόρτες της θέωσης. Η ευλογία της ύλης έρχεται από τον Θεό όταν κάποιος εργάζεται τα του Θεού με στέρηση σε όλους τους υλικούς τομείς, ώστε μετέπειτα να την φέρει ο Θεός πολλαπλάσια χωρίς να αφιερώσει ούτε μία ώρα για την απόκτησή της. Ξεκινάμε αφιέρωση από σήμερα του ελεύθερου χρόνου και να είμεθα βέβαιοι ότι θα λάβουμε εκατονταπλάσια πνευματικά ή υλικά αγαθά. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα  τέλειον, είναι άνωθεν, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Ας γίνουμε ένα με τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του και οι ποταμοί του ουρανού θα πλημμυρίσουν εμάς και τους γύρω μας από άπειρες ευλογίες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 38

 

«38. Ος γαρ εάν επαισχύνθη με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων».                                                                

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί οι οποίοι εννόησαν τι πρέπει να κάνουν και αποφεύγουν να το κάνουν συστηματικά. Ο λόγος, για να μην θεωρηθούν αποσυνάγωγοι. Δυστυχώς, σε αυτή την παγίδα έπεσαν πολλοί άνθρωποι με φυσική συνέπεια να χάσουν την αποστολή που έλαβαν άνωθεν και λόγω του εγωισμού τους ποτέ να μη μπορέσουν να μπουν στην βαθιά σοφία, την αποκεκρυμμένη σοφία του Θεού ώστε να την λάβουν για την απολύτρωση των σωμάτων τους. Να σηκώσουμε ψηλά την δάδα της ζωής, του αγιασμού, της σοφίας του Αγίου Ευαγγελίου, της ταπείνωσης και να προχωρήσουμε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων αδιαφορώντας για τα κατηγορώ και τις κοροϊδίες που θα εξαπολύουν μερικοί εις εμάς λόγω του ότι υπηρετούμε τον Χριστό και το Αγιο Ευαγγέλιό του. Καλύτερα αδελφάκια μου να ντρέπεται ο κόσμος για εμάς παρά ο Θεός για εμάς. Να θυμόμαστε όλοι το εξής για να παίρνουμε θάρρος: Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον διότι ο Πατήρ ευδόκησε να μας δώση την βασιλείαν του Θεού, δημιουργώντας την εκκλησία της Φιλαδέλφειας στην Φωνή Θεού. Πίστη χρειάζεται και αφιέρωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Και έλεγε προς αυτούς, Αληθώς σας λέγω, ότι είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον εωσού ίδωσι την βασιλεία του Θεού ελθούσαν μετά δυνάμεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θεός είναι και δύνονταν σε όσους ευαρεστούνταν να τους κάνει αθάνατους, ώστε να μην δουν θάνατο μέχρι την δευτέρα έλευσή του. Δηλαδή μετά θα πεθάνουν; Αν είναι δυνατόν σώμα 2000 χρονών και πλέον να το αγγίξει η φθορά. Αφού οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να ζήσουν χωρίς την παρουσία του Χριστού 2000 και πλέον χρόνια θα πεθάνουν με την παρουσία του; Φύσει αδύνατον!

Ίσα-ίσα θα έχουν κατασκευάσει και λαό που θα πληροί τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές ώστε να συναντήσουν άφθαρτοι τον Χριστό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και μεθ' ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ' ιδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθέν αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτοί οι τρεις κρίθηκαν άξιοι ώστε να συνοδεύσουν τον Χριστό στο όρος όπου μεταμορφώθηκε έμπροσθέν τους. Ο λόγος που κρίθηκαν άξιοι ήταν η πλήρης υποταγή και υπακοή στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Και τα ιμάτια αυτού έγειναν στιλπνά, λευκά λίαν ως χιών, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μεταμόρφωση είναι η μέλλουσα επαγγελία η οποία θα φέρει την πληρότητα του Θεού μέσα μας, λευκαίνοντας όχι μόνο την ψυχή και το σώμα αλλά και τα ιμάτιά μας. Ό,τι συνέβη στον Ιησού θα συμβεί σε όλον τον αναγεννημένο λαό του. Εμείς καλούμεθα να κάνουμε ειλικρινή προσπάθεια. Η μεταμόρφωση θα γίνει σε εμάς όταν ολοκληρώσουμε τον αγιασμό ώστε να λάβουμε τον ουράνιο φωτισμό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Και εφάνη εις αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωϋσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Ο Ηλίας και ο Μωυσής συμβολίζουν την άφθαρτη και αθάνατη, αιώνια δόξα που λαμβάνουν οι ολοκληρωμένοι, αφιερωμένοι άνθρωποι υπό του Θεού. Ο Θεός συνοδεύεται πάντα από άξιους αφιερωμένους μαθητές, οι οποίοι αφού δοκιμάστηκαν από αυτόν τον δοξάζουν εις όλη τους τη ζωή με τα λόγια και με τα έργα τους. Ας τους ομοιάσουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Ραββί, καλόν είναι να ήμεθα εδώ και ας κάμωμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν και δια τον Μωϋσήν μίαν και δια τον Ηλίαν μίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η άγνοια και η ημιμάθεια ως προς το θέλημα του Θεού φέρνει το βόλεμα και το ατομικό συμφέρον. Άμα ήταν έτσι τότε και ο Χριστός έπρεπε να βολευτεί ώστε να μην άφηνε τα ουράνια σκηνώματα και να κατέβει στη γη και να υποστεί τα πάνδεινα. Όταν δεν υπάρχει αναγέννηση τότε ψάχνουμε τρόπο ώστε να βολευόμαστε με ατομικές βασιλείες. Χρειάζεται όλοι να ενδυθούμε δύναμη εξ ύψους ώστε να φέρουμε την γενική βασιλεία στην οποία θα αναπαύεται αιώνια Θεός και άνθρωπος. Χρειάζεται αγώνας και θυσία ώστε να ανήκουμε από σήμερα στην οικογένεια του Θεού.

Το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Το γενικό συμφέρον είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε άπαξ διά παντός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Και νεφέλη επεσκίασεν αυτούς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η νεφέλη ήτο σαν φυσικό σύννεφο η οποία κάλυπτε τον Πατέρα από τα μάτια των μαθητών. Μέσα από τη νεφέλη εξήλθε φωνή που την άκουσαν οι μαθητές. Αφήνει να εννοηθεί ότι ο Πατέρας έχει φωνητικές χορδές και στόμα. Μέγα μυστήριο ο Θεός. Στον Μωυσή όταν ζήτησε να δει τον Πατέρα αυτός του είπε, (Έξοδος κεφ. λγ ΄ στίχος 23) και θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλεις ιδεί τα οπίσω μου το δε πρόσωπόν μου δε θέλεις ιδεί. Αρα έχει και πρόσωπο και πλάτη. Μέγα μυστήριο ο Θεός. Και είναι μεγάλο πράγμα να ευλογεί και να στηρίζει ή να συστήνει ο Θεός στους ανθρώπους τον Υιό ή το Πνεύμα το Αγιο ή τον απεσταλμένο και τα αντίστροφα. Είναι πολλοί που μέρα και νύχτα συστήνουν τον εαυτό τους και όποιος τους απορρίπτει τον πετροβολούν με τα λόγια και τα έργα τους επειδή δεν τους δέχεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ψευδοπροφήτες και όχι συστημένοι υπό του Θεού.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλεν εις αυτούς να μη διηγηθώσιν εις μηδένα όσα είδον, ειμή όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθή εκ νεκρών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μαθητές είδαν και άκουσαν ανεκλάλητα πράγματα εκείνη την ημέρα, τα οποία στις δύσκολες στιγμές της πνευματικής τους πορείας ενθυμούντο και ελάμβαναν θάρρος ώστε να συνεχίσουν το αποστολικό τους έργο. Εξάλλου, ο Κύριος μετά από λίγες ημέρες εισήλθε εις το εκούσιο πάθος, όμως οι μαθητές ενίσχυαν την πίστη τους και ενδυνάμωναν διά του γεγονότος της μεταμορφώσεως στις δύσκολες στιγμές τους όπως την μεγάλη εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Ήξεραν διότι προαναγγέλθηκε εις αυτούς ότι έρχεται το τέλος της αποστολής του Κυρίου και αμέσως μετά η ανάσταση του Υιού και όλου του ανθρωπίνου γένους. Με αυτές τις ουσιαστικές και αληθινές διδασκαλίες του Χριστού μπορούσαν να έχουν την δυνατότητα να διαλαλούν μέρα και νύχτα στους καλοπροαίρετους συνανθρώπους τους τα μυστήρια που γνώρισαν και έζησαν μετά του Κυρίου όπως η γεμάτη σοφία διδασκαλία του Χριστού, το αποστολικό έργο, η μεταμόρφωση, το μαρτύριο, η σταύρωση, ο θάνατος του Κυρίου, η ανάστασή του, η ανάληψή του, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Μεγάλος και αρκετός, ουσιαστικός και αληθινός πνευματικός πλούτος ώστε να γιγαντωθούν οι απόστολοι στην πίστη και να γίνουν αιτία να βαπτιστούν χιλιάδες άνθρωποι στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα ο Θεός έβαλε αρκετό πνευματικό πλούτο στα χέρια της Φωνής Θεού, ώστε όλα τα τέκνα να γιγαντωθούν στην πίστη και στην αγάπη ίνα διά της βοηθείας του Αγίου Θεού να λάβουν χώρα όλα τα γεγραμμένα και να πραγματοποιηθούν οι έξι απραγματοποίητες επαγγελίες του Θεού οι οποίες είναι: 1) κατάργηση της αμαρτίας, 2) η ίδρυση της βασιλείας, 3) η κατάργηση του φυσικού θανάτου, 4) η έλευση του Κύρίου, 5) η ανάσταση όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων και 6) οι άγιοι θέλουσι παραλάβει και θέλουσι έχει το βασίλειο εις τους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 28

 

«17. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε· Διδάσκαλε, έφερα προς σε τον υιόν μου, έχοντα πνεύμα άλαλον.

18. Και όπου πιάση αυτόν σπαράττει αυτόν, και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται· και είπον προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσιν αυτό, αλλά δεν ηδυνήθησαν.

19. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν, λέγει· Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είσθαι μεθ' υμών; έως πότε θέλω υπομένει υμάς; φέρετε αυτόν προς εμέ.

20. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν. Και ως είδεν αυτόν, ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί της γης εκυλίετο αφρίζων.

21. Και ηρώτησε τον πατέρα αυτού· Πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγεινεν εις αυτόν; Ο δε είπε· Παιδιόθεν.

22. Και πολλάκις αυτόν και εις πυρ έρριψε και εις ύδατα, διά να απολέση αυτόν· αλλ' εάν δύνασαί τι, βοήθησον ημάς, σπλαγχνισθείς εφ' ημάς.

23. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα.

24. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων, έλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει εις την απιστίαν μου.

25. Ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον, λέγων προς αυτό· το πνεύμα το άλαλον και κωφόν, εγώ σε προστάζω, Έξελθε απ' αυτού και μη εισέλθης πλέον εις αυτόν.

26. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε, και έγεινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανεν.

27. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από της χειρός ήγειρεν αυτόν, και εσηκώθη.

28. Και ότε εισήλθεν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτόν κατ' ιδίαν, Διά τι ημείς δεν ηδυνήθημεν να εκβάλωμεν αυτό;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα δαιμόνια εισέρχονται από παιδικής ηλικίας στους ανθρώπους, οι οποίοι λόγω της μη πνευματικής καλλιέργειας που έχουν στηριζόμενοι στα εντάλματα των ανθρώπων δαιμονίζουν τους εαυτούς τους και τα τέκνα τους. Οι ακαλλιέργητοι πνευματικά άνθρωποι οι οποίοι ζουν μακριά από τις αναγεννημένες κοινωνίες κυοφορούν δαιμόνια όπως ο φόβος (π.χ. θα σε φάει η μούτα, θα μπει ο διάβολος μέσα σου, κοίτα τι νευρικό παιδί είναι, μην πηγαίνεις από αυτό το σπίτι διότι είναι μια μάγισσα και αν σε δει θα πάθεις αυτό, να σου πω το φλιτζάνι, θα πεθάνεις γρήγορα, δεν πρόκειται εσύ να μάθεις γράμματα). Αυτά και άλλα πολλά έχουν οι μη πνευματικές τάξεις ανθρώπων με φυσική συνέπεια να δαιμονίζουν τα παιδιά τους από παιδικής ηλικίας.

Το δαιμόνιο του συγκεκριμένου παιδιού προήλθε από τους γονείς του και από το περιβάλλον του το οποίο ήτο πνευματικά ακαλλιέργητο στηριζόμενο στα εντάλματα των ανθρώπων.

Υπάρχουν άλλα δαιμόνια τα οποία λειτουργούν στις υποτιθέμενες πνευματικά καλλιεργημένες κοινωνίες οι οποίες κατέχουν γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Αυτά τα παιδιά που είναι μεγαλωμένα σε οίκους με τέτοιους γονείς όπου διακατέχονται από επιστήμες, γράμματα κ.λ.π. κυοφορούν δαιμόνια όπως και οι γονείς τους. Τα δαιμόνια αυτών είναι: (π.χ. ξέρεις ποιος είμαι εγώ; εγώ τα γνωρίζω όλα, εγώ είμαι έξυπνος, σοφός, ανώτερο ον, εγώ ξέρω γράμματα, ξένες γλώσσες κ.λ.π.). Δαιμόνια γεμάτα εγωισμούς και εωσφορικά στοιχεία. Αυτοί αν δεν ταπεινωθούν θα συμπεριφερθούν στην διδασκαλία του Χριστού και στη σοφία αυτού με περιφρόνηση και αδιαφορία όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο λόγος διότι ο Χριστός χαλάει με την ταπείνωση και την προσφορά τα συμφεροντολογικά τους σχέδια.

Άλλα δαιμόνια λειτουργούν στους πνευματικούς κατά κόσμο ηγέτες, οι οποίοι το παίζουν ως οι μόνοι μέτοχοι και εξουσιαστές όλων των μυστηρίων. Άλλο δαιμόνιο που λειτουργεί είναι η κρίση όπως αυτοί είναι αμαρτωλοί, είναι αιρετικοί κ.λ.π.. Άλλο δαιμόνιο είναι ότι λένε, η μόνη άγια εκκλησία είναι η δική μας οι άλλες είναι λάθος, μόνο εμείς θα σωθούμε κ.λ.π.. Άλλο δαιμόνιο είναι ο φανατισμός, που πολλές φορές στο όνομα του Χριστού θυσιάζουν πολλούς εν αγνοία χριστιανούς τους οποίους χρησιμοποιούν για δικά τους οφέλη. Άλλο δαιμόνιο που τους διακατέχει είναι η άγνοια ή η ημιμάθεια πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου και της αποστολής του Χριστού. Υπάρχουν δισεκατομμύρια δαιμόνια που εισέβαλαν σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Αμήν.  

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Και είπε προς αυτούς, Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθη δι' ουδενός άλλου τρόπου, ειμή δια προσευχής και νηστείας»                                                                                                                                                                                                

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από πού να εξέλθει το ανθρώπινο γένος και ο άνθρωπος; Είναι απλό. Από την μικρότητα που τον διακατέχει σήμερα και από την άγνοια του Λόγου του Θεού η οποία τον έχει καταβάλλει σε σημείο να χάνει την άπειρη δόξα του Θεού με την οποία ο Θεός έχει επενδύσει πάνω εις αυτόν ώστε ο άνθρωπος να είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Η προσευχή και η νηστεία θα εξασφαλίσουν στον άνθρωπο σοφία Θεού, καρπούς, χαρίσματα, σημεία, αφθαρσία και αθανασία.

Όλα τα παιδιά που κάνουν τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού πρέπει για κάποια χρονική περίοδο να τείνουν με δύναμη στη μελέτη, στη προσευχή, στην εξάπλωση ώστε να μπορέσουν να εντάξουν στη ζωή τους την σοφία του Θεού η οποία θα τους εξασφαλίσει άπειρες δυνάμεις και έτσι δι’ αυτών να επανέλθουν στο κράτος του Αγίου Θεού. Η προσευχή έχει και δίνει στον πιστό άπειρες και άφθαρτες δυνάμεις. Η νηστεία παρέχει στον οργανισμό δυνάμεις ώστε ο πολύς ύπνος να φύγει και να βρεθεί ο χρόνος να αντλήσουμε από τον Λόγο του Θεού όλα τα μέσα ώστε να βγούμε στον ουρανό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. 

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Οι δε εσιώπων διότι καθ' οδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλήτερος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μεγαλύτερος ή μικρότερος δεν υπάρχει στη βασιλεία του Θεού. Εκτός από την περίπτωση αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν (αποστολή). Όλοι πρέπει να βγάλουν διά του αγώνος τον εαυτό τους από τα δαιμόνια και από τα στοιχεία του θανάτου.

Ο Κύριος είπε: Και αν ταύτα πάντα ποιήσετε αχρείοι δούλοι να λέτε ότι είστε διότι τα διατεταγμένα εις εσάς επράξατε. Αυτά τα στοιχεία του Θεού έπρεπε να υπάρχουν εις εμάς και να μην χρειαζόταν αγώνας. Αφού όμως σήμερα βρισκόμεθα στη θέση της πτώσης, χρειάζεται να αναρριχηθούμε ώστε να φτάσουμε την δόξα που ο Θεός εξ’ αρχής μας είχε δώσει. Όταν φτάσουμε εκεί, στην πληρότητα του Θεού σε τι μας ωφελεί να θέλουμε να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι; Όσοι δεν φτάσουν εκεί που ο Θεός μας είχε εξ’ αρχής θέσει θα είναι δεύτεροι και όσοι φτάσουν θα είναι πρώτοι. Στην βασιλεία δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος, όλοι είναι νικητές. Ο Χριστός φανερώνει: Εις τον νικώντα θέλω δώσει να φάγει εκ του δέντρου της ζωής και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 40

 

«40. Επειδή όστις δεν είναι καθ' ημών, είναι υπέρ ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έχουμε μία απάντηση. Να σέβομαι την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση, την αποστολή και την ελευθερία του άλλου.

Εμείς που ανήκουμε στην Φωνή Θεού θα κοιτάξουμε την αποστολή που ο Θεός μας έδωσε ώστε να φέρουμε στη ζωή μας τους στόχους που ο Θεός μας φανέρωσε. Δεν παρακαλάμε, δεν προσηλυτίζουμε, δεν κρίνουμε, δεν πολεμάμε κανέναν. Δεν βλέπουμε έξω από την αποστολή μας. Όσοι είναι να έρθουν στο έργο αυτό θα τους προσθέσει ο Κύριος (κυριολεκτώ σε αυτό).

Εμάς όποιος μας καλέσει και όποιος χρειαστεί ενημέρωση για ό,τι κάνουμε θα σπεύσουμε με χαρά και αγάπη να τον ενημερώσουμε. Από εκεί και πέρα ας αποφασίσει ο ίδιος αν θα κάνει τον αγώνα αυτόν. Εμείς δεν επιμένουμε. Η Φωνή Θεού φτιάχτηκε υπό του Θεού και η εντολή είναι: Εμείς όσοι καταλάβαμε να κάνουμε τον αγώνα μας και ο Κύριος θα μεγαλώσει αυτή προσθέτοντας ψυχές μέσα από την ελευθερία τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Όσοι δεν είναι με εμάς στον αγώνα αυτόν εμείς θα πιστεύουμε ότι κάνουν κάτι άλλο που ο Πατέρας τους είπε (έτσι καταργείται η κρίση). Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. Διότι όστις σας ποτίση ποτήριον ύδατος εις το όνομά μου, επειδή είσθε του Χριστού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ας κάνουμε λοιπόν το καλό και ας προβαίνουμε και σε θυσίες αφού πρόκειται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και ο Χριστός εγγυάται ότι δεν θα χάσουμε τον μισθόν μας από τον Θεό, διότι προσφέραμε σε έναν απεσταλμένο του Θεού ένα ποτήρι νερό ή οτιδήποτε άλλο. Ο Χριστός δεν λέει ψέματα. Ο απεσταλμένος από την προσφορά αυτή θα ανασάνει, θα δροσιστεί, θα χαρεί, θα δοξάσει τον Θεό και τον άνθρωπο αυτόν στον Θεό για την προσφορά ώστε να συνεχίσει τον αγώνα του. Και το καλό που έφερε με θυσία στον αδερφό να πάει και δίπλα. Γένοιτο Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 42

 

«42. Και όστις σκανδαλίση ένα των μικρών των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν καλήτερον να περιτεθή μύλου πέτρα περί τον τράχηλον αυτού και να ριφθή εις την θάλασσαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα σκάνδαλα είναι σίγουρο ότι θα έλθουν ώστε να φανερωθούν οι δόκιμοι, όμως, να μην είναι προσχεδιασμένα διότι αυτό θα το πληρώσουμε. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην χρειαστεί να βάλουμε μία τόσο μεγάλη πέτρα στο λαιμό μας και στη συνέχεια να πέσουμε στη θάλασσα. Μη γένοιτο εις εμάς.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 43 – 48

 

«43. Και εάν σε σκανδαλίζη η χείρ σου, απόκοψον αυτήν καλήτερόν σοι είναι να εισέλθης εις την ζωήν κουλλός, παρά έχων τας δύο χείρας να απέλθης εις την γέενναν, εις το πυρ το άσβεστον

44. όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. 

45. Και εάν ο πους σου σε σκανδαλίζη, απόκοψον αυτόν καλήτερόν σοι είναι να εισέλθης εις την ζωήν χωλός, παρά έχων τους δύο πόδας να ριφθής εις την γέενναν, εις το πυρ το άσβυστον

46. όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. 

47. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν καλήτερόν σοι είναι να εισέλθης μονόφθαλμος εις την βασιλείαν του Θεού, παρά έχων δύο οφθαλμούς να ριφθής εις την γέενναν του πυρός

48. όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν χρειάζεται να κόψουμε ή να βγάλουμε τα μέλη που ο Θεός μας έδωσε. Εκείνο που πρέπει να βγάλουμε ή να κόψουμε είναι τα πάθη (αμαρτία) τα οποία κινούν τα μέλη του σώματος ώστε να προβαίνουν σε ενέργειες αρνητικές. Οι ενέργειες αυτές τώρα έχουν επιπτώσεις ουσιαστικές και αρνητικές: 1ον ) σε εμάς, 2ον ) στους γύρω μας και 3ον ) στον Θεό.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 49

 

«49. Διότι πας τις με πυρ θέλει αλατισθή και πάσα θυσία με άλας θέλει αλατισθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού δεν φροντίζουμε να βγάλουμε τα πάθη (αμαρτία) από τη ζωή μας τότε η ασθένεια ή ο θάνατος (πυρ) θα μας υποχειριάσει αργά ή γρήγορα και είναι σίγουρο ότι θα μετανιώσουμε που χάνουμε τη ζωή μας για ένα πάθος που μέχρι χτες θεωρούσαμε απαραίτητο στη ζωή μας. Μυαλό χρειάζεται, προσοχή και προσευχή ώστε να βρούμε έλεος από τον Θεό το οποίο θα μας εξασφαλίσει ουράνια και επίγεια αγαθά. Το άλας είναι η διδασκαλία του Χριστού η οποία όταν εννοηθεί και προβούμε στις θυσίες οι οποίες είναι απαραίτητες, θα νιώσουμε το άλας (διδασκαλία) και τη ζεστασιά του Χριστού στη ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 50

 

«50. Καλόν το άλας αλλ' εάν το άλας γείνη ανάλατον, με τι θέλετε αρτύσει αυτό; έχετε άλας εν εαυτοίς και ειρηνεύετε εν αλλήλοις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το άλας είναι η διδασκαλία του Χριστού η οποία όταν εφαρμοστεί νοστιμίζει τη ζωή μας. Όταν το άλας (διδασκαλία) είναι μόνο στα λόγια τότε η διδασκαλία του Χριστού γίνεται ανάλατη, με φυσική συνέπεια να δέχεται ο άνθρωπος αυτός που την κηρύττει την αποστροφή του Θεού και των συνανθρώπων του.

Δεν είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται και οι ποταμοί του ουρανού θα βρέχουν πάνω μας καθ’ ημέραν την σοφία του Θεού και τις ευλογίες αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 6

 

«2. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ηρώτησαν αυτόν, αν συγχωρήται εις άνδρα να χωρισθή την γυναίκα αυτού πειράζοντες αυτόν.

3. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωϋσής; 

4. Οι δε είπον, ο Μωϋσής συνεχώρησε να γράψη έγγραφον διαζυγίου και να χωρισθή αυτήν.

5. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δια την σκληροκαρδίαν  σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτην

6. απ' αρχής όμως της κτίσεως, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο χωρισμός απαγορεύεται, όμως λόγω της δαιμονισμένης κατάστασης του κόσμου που μας περιβάλλει είναι αναπόφευκτος. Ο χωρισμός πολλές φορές είναι και σωτήριος. Το έλεος του Θεού είναι άπλετο και η εκκλησία μέσα από το έλεος θέσπισε τους τρεις γάμους δίνοντας σε όλους να εννοήσουν την σοβαρότητα του γάμου. Το κακό είναι όταν στον γάμο υπάρχουν και παιδιά στα οποία ο χωρισμός φέρνει αγιάτρευτα και αδιόρθωτα τραύματα τα οποία τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή ειδικά όταν είναι μικρά. Το ζευγάρι από την ώρα που ενώνεται με τα δεσμά του γάμου πρέπει να σηκώσει τα βάρη του με επίγνωση και με θυσία. Για να μην φτάσει το ζευγάρι στον χωρισμό χρειάζεται να αναγεννηθεί. Μόνο όταν αναγεννηθεί ο ένας βρίσκει κατανόηση έναντι του άλλου. Μάλιστα ο Χριστός φωτίζει τον άνδρα και την γυναίκα διά του αγιασμού και του Ευαγγελίου ώστε ο ένας να γλυκαίνει τη ζωή του άλλου. Καθώς ο ένας να σέβεται τον άλλο και να μην στερεί την ελευθερία του άλλου. Χωρίς την αναγέννηση ο γάμος είναι θάνατος ψυχής και σώματος διότι ο άνθρωπος αναγκάζεται να σηκώσει φορτία δυσβάστακτα τα οποία δεν μικραίνουν ποτέ αλλά πάντα μεγαλώνουν σε σημείο να επιφέρουν μέχρι και τον θάνατο. Ο λόγος, διότι χάνεται η ελευθερία και οι κινήσεις αυτής είναι τυποποιημένες. Όταν έρθει όμως ο Χριστός τα πάντα μετατρέπονται σε ευλογία. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού,

8. και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι  πλέον δύο αλλά μία σάρξ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν γνωρίζονται δύο άνθρωποι ελκύονται διά του έρωτα. Εκείνη την ώρα πρέπει οι γονείς αλλά και οι συγγενείς να σεβαστούν την επιλογή των δύο ανθρώπων (άνδρα, γυναίκας). Ο έρωτας είναι ένα κόλπο του Θεού ώστε δι’ αυτού να έρθει ο γάμος και στην συνέχεια τα παιδιά και έτσι να δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί η οικογένεια. Ο έρωτας έχει την δύναμη να βάζει τα πάντα σε δεύτερη μοίρα (γονείς, αδέρφια, συγγενείς). Τα μυστήρια του έρωτα και του γάμου είναι ότι όλα μπαίνουν στην άκρη και δύο άνθρωποι που μέχρι χτες ήτο ξένοι θέλουν να είναι πάντα μαζί. Μέγα μυστήριο να αφήνεις τα πάντα πίσω σου και να ενώνεσαι με κάποιον που μέχρι χτες ήταν ξένος. Ο έρωτας σιγά-σιγά φεύγει και οι δύο άνθρωποι (άνδρας, γυναίκα) πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Εάν ζουν στον κόσμο και υιοθετούν τις αρχές του κόσμου πονηρίες, πάθη, εγωισμοί, συμφέροντα κ.λ.π. με την πάροδο του χρόνου θα διαλυθούν όλα (έρωτας, γάμος, οικογένεια). Όταν όμως υπάρχει ο Χριστός στη ζωή τους όλα θα ευοδωθούν στο εκατονταπλάσιο. Ο λόγος είναι διότι έρχεται στη θέση του έρωτα η ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού. Χωρίς την αγάπη του Χριστού και να παραμείνουν ζευγάρι θα είναι τις περισσότερες φορές δύο συστεγασμένοι εχθροί. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα αιώνια και ευχάριστα μέσα στην οικογένεια και γύρω από αυτή και ο τρόπος είναι διά του Ευαγγελίου. Ο έρωτας λοιπόν είναι αυτός που παραμερεί για λίγο χρονικό διάστημα τα πάντα μέχρι να γίνει η οικογένεια, ώστε οι δύο να είναι μία σαρξ. Αν υπάρχει στην οικογένεια Χριστός τα ευλογεί όλα και τότε γίνονται αιώνια. Αφού έρθει ο Χριστός, η αγάπη τότε το ζευγάρι αγκαλιάζει και τους γονείς. Είναι πολλά ζευγάρια που κάνουν οικογένεια και ξεχνούν τους γονείς. Αυτό είναι αμαρτία. Ο Χριστός παραγγέλνει, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ώστε να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Ενδιαφέρον λοιπόν και αγάπη και στους γονείς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Εκείνο λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο Θεός ενώσει δύο ανθρώπους ώστε να φτάσουν στον γάμο ή πολλούς ώστε να γίνουν η οικογένεια του Θεού δεν μπορεί ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, ούτε συμφέροντα, ούτε εγωισμοί, ούτε τίποτε να τους χωρίσουν. Η ευχή αυτή «ους ο Θεός συνέζευξεν», διαβάζεται την ώρα του μυστηρίου του γάμου από τον ιερέα στην εκκλησία μας. Όμως, παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι χωρίζουν. Αυτό πάει να πει ότι δεν τους ένωσε ο Χριστός και ας διαβάζεται η ευχή από την εκκλησία αλλά τα πάθη, τα συμφέροντα, ο εγωισμός κ.λ.π. ώστε να χωρίσουν μετέπειτα. Όταν όμως δύο άνθρωποι αναγεννηθούν διά του Χριστού, τότε τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει. Σήμερα, πολλές οικογένειες ο Χριστός τις ενώνει αληθινά αφού στείλει απεσταλμένο Θεού και τον δεχτούν και ας είναι και μετά από πολλά χρόνια γάμου. Μέχρι ο Χριστός να τους ενώσει μπορεί το ζευγάρι να είναι δύο συστεγασμένοι εχθροί, αν δεν έχουν χωρίσει. Γνωρίζω πολλά ζευγάρια που ενώθηκαν αληθινά αφού γνώρισαν ουσιαστικά τον Θεό. Αρα, όταν μας ενώσουν τα πάθη ή τα συμφέροντα τότε έρχεται ο εγκλωβισμός και τις περισσότερες φορές ο χωρισμός. Όταν όμως μας ενώσει ο Χριστός διά του Αγίου Πνεύματος, τότε έρχεται η ανυπόκριτος αγάπη ώστε ο ένας να αρχίζει να βλέπει με συμπάθεια και αληθινή αγάπη τον άλλον. Μάλιστα ο ένας κεντρίζει το ενδιαφέρον και το θαυμασμό του άλλου και ο λόγος είναι διότι το Αγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα τους και καθ’ ημέραν ο ένας θαυμάζει τον άλλον για τα γεμάτα σοφία λόγια και για τα έργα ελέους και αγάπης που παρουσιάζει. Τίποτε μα απολύτως τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Την αληθινή ένωση την φέρνει ο Θεός, η αναγέννηση, το Ευαγγέλιο ώστε τίποτε και κανένας να μην δύναται να χωρίσει τους αναγεννημένους ανθρώπους. Πολλοί επιλέγουν τους συντρόφους τους μέσα από τα πάθη τους και τους αλλάζουν συνέχεια, μάλιστα προσπαθούν να βρουν ανάπαυση με την γνωριμία του νέου προσώπου. Το μόνο που κάνουν αφού Χριστός δεν υπάρχει στους ίδιους ή στον σύντροφό τους είναι να ενώνονται με τον διάβολο απλώς σε άλλη μορφή και να φορτώνονται προβλήματα. Να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας και μόνο τότε θα ευλογηθούν όλα γύρω μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Και λέγει προς αυτούς, Όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού και νυμφευθή άλλην, πράττει μοιχείαν εις αυτήν.

12. Και εάν γυνή χωρισθή τον άνδρα αυτής και συζευχθή με άλλον, μοιχεύεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι αναπόφευκτη η μοιχεία όταν δεν υπάρχει Θεός και Χριστός ουσιαστικός με επίγνωση. Η μοιχεία γίνεται είτε διά της σκέψεως, είτε διά των έργων. Αρα οι πάντες έχουμε μοιχεύσει. Όμως δεν απελπιζόμαστε διότι το έλεος του Θεού όλα τα καλύπτει όταν υπάρχει ειλικρινή μετάνοια και αναγέννηση.

Πολλές φορές η σχέση δύο ανθρώπων χωρίς Χριστό γίνεται τρομερά δύσκολη και μη αναστρέψιμη. Για να μην οδηγηθούν στον θάνατο χρειάζεται να αλλάξουν τρόπο ζωής και να συμφωνήσουν να χωρίσουν και με σοφία να δημιουργήσουν μία καινούργια σχέση, όμως χωρίς ουσιαστική αναγέννηση ίσως πάλι να τελματίσει ή να ζήσουν λίγο καλύτερα ώστε να αποφύγουν την στενοχώρια που θα τους οδηγούσε στον θάνατο. Χρειάζεται αναγέννηση και Χριστός στη ζωή μας ώστε όλα να χτίζονται με σοφία Θεού και ποτέ τα έργα που επιδιώκουμε να μην μας φέρουν σε αδιέξοδο.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 16

 

«13. Και έφερον προς αυτόν παιδία, δια να εγγίση αυτά οι δε μαθηταί επέπληττον τους φέροντας.

14. Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού.

15. Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.

16. Και εναγκαλισθείς αυτά έθετε τας χείρας επ' αυτά και ηυλόγει αυτά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα παιδιά έχουν πολλά αγαθά και πολλά θεϊκά στοιχεία:

1) Μικραίνουν το κακό.

2)Στα παιχνίδια όταν μαλώνουν έπειτα πολύ γρήγορα τα ξαναβρίσκουν.

3) Λαμβάνουν και υιοθετούν εύκολα νέες διδασκαλίες.

4) Φανερώνουν την αλήθεια ή το ψέμα με ευκολία.

5) Η αγαθότητα που εκπέμπουν τα κάνει προσιτά από όλους.

6) Η δοτικότητα και η ευσπλαχνία που τα διακατέχει στρέφεται προς πάντες.

Με λίγα λόγια, αμέτρητα και πολυποίκιλα αγαθά τα συντροφεύουν εν αντιθέσει με τους μεγάλους οι οποίοι σκληραίνουν με την πάροδο του χρόνου στα πάντα, καταργώντας τη νέα διδασκαλία του Χριστού, την αγάπη και το έλεος από τη ζωή τους.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν, έδραμέ τις και γονυπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν, Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην αρχή της πνευματικής ζωής αυτό που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ώστε να κερδίσει διά του θανάτου την βασιλεία των ουρανών είναι να τηρεί τις 10 εντολές. Επειδή όμως όπως έχει δημιουργηθεί ο κόσμος γίνονται δυστυχώς και αυτές οι εντολές πολλές φορές για πολλούς ανεφάρμοστες, θα κάνουμε προσπάθεια και θα στηριχτούμε στο έλεος του Θεού. Αδερφέ μη κοιτάς πόσες φορές έπεσα αλλά κοίτα πόσες φορές σηκώθηκα. Διά του ελέους που χάρισε ο Χριστός σε όλους μηδενός εξαιρουμένου θα φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός, ειμή εις, ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σίγουρα ο Χριστός ήτο και αγαθός και Θεός. Όμως εκείνη την ώρα το κάλυψε, διότι άκουγαν πολλοί και δεν ήθελε να φέρει αντί για νουθεσία σκάνδαλο στον άνθρωπο αυτόν ή στους ακούοντες που ήτο εκεί. Άλλωστε ο ίδιος κήρυξε ουαί εις τον σκανδαλίζοντα ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο. Καθώς όποιος σκανδαλίσει ένα τον μικρόν τούτον συμφέρει να δέσει μυλόπετρα εις το λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Μη γένοιτο εργαζόμενοι να δημιουργούμε σκάνδαλα σε εν αγνοία καλοπροαίρετους αδελφούς. Ας κινούμεθα στους καλοπροαίρετους όπως ο Χριστός.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Τας εντολάς εξεύρεις, μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, μη αποστερήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλα αυτά όταν τα αποδεχτείς γίνονται πάθη και συμφέροντα τα οποία σου καταργούν την ελευθερία. Αρα βασιλεία Θεού δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν να δεις. Διότι αυτή η βασιλεία του Θεού δεν είναι πάθη και συμφέροντα αλλά ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη, χαρά, σοφία, ταπείνωση, αγάπη τα οποία σε οδηγούν ώστε να την βρεις και να την χτίσεις μέσα σου, καταργώντας έτσι τις πηγές της αμαρτίας οι οποίες στην αρχή δίνουν χαρά αλλά μετέπειτα φορτία δυσβάστακτα τα οποία σε οδηγούν στη πρόωρη φθορά, στο γήρας, στον θάνατο.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 22

 

«20. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου.

21. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Εν σοι λείπει ύπαγε, πώλησον όσα έχεις και δος εις τους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ και ελθέ, ακολούθει μοι, σηκώσας τον σταυρόν.

22. Εκείνος όμως σκυθρωπάσας δια τον λόγον, ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε κτήματα πολλά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η θυσία είναι το κλειδί της πόρτας της βασιλείας. Όλα τα άλλα είναι ο δρόμος που σε φέρνουν στην πόρτα για να μπεις μέσα. Γι’ αυτό πολλοί χριστιανοί και όλο το ανθρώπινο χριστιανικό γένος μένουν για πάντα περιφερόμενοι στο δρόμο προς τη βασιλεία (θρησκείες, δόγματα κ.λ.π.) και πάντα απ’ έξω από τη βασιλεία, διότι μέχρι σήμερα το ανθρώπινο γένος δεν λυτρώθηκε από τους εγωισμούς, τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τη φθορά και το θάνατο. Ο λόγος είναι διότι αποφεύγουν οι πάντες την θυσία η οποία πρέπει να γίνεται με χαρά χωρίς συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου πνευματικό ή υλικό. Το ενδιαφέρον με θυσία για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου είναι το κλειδί ώστε να εισέλθουμε στη χώρα του Θεού. Πάνω σε αυτήν την πόρτα της θυσίας θα χτυπήσουμε πολλές φορές. Θα δοκιμαστούμε.

Πριν λίγο καιρό κοιμήθηκε ένας φίλος μου ο οποίος είχε γνωρίσει τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του. Αυτός ήταν ορθόδοξος και ανήκε σε μία χριστιανική οργάνωση. Στην κηδεία με ρώτησε κάποιος, γιατί πέθανε; Απάντησα, ότι αυτός ο αδελφός με την πάροδο του χρόνου είχε πιεστεί οικονομικά και πνευματικά με την στενοχώρια και το θυμό. Την στενοχώρια την έφεραν τα οικονομικά που δεν πήγαιναν καλά και το θυμό τον έφερε ο πατέρας του και ο αδερφός του οι οποίοι είχαν συμφωνήσει στη μοιρασιά της περιουσίας να του δώσουν λιγότερα.

Εγώ απάντησα στην ερώτηση γιατί πέθανε: Πρώτον φταίει η ενορία, ο ποιμένας του, ο οποίος όταν είδε ότι εγκατέλειψε την Ελλάδα για να πάει στην Κύπρο για δουλειά δεν έσπευσε να ρωτήσει για ποιο λόγο έφυγε ο ενορίτης αυτός, για καλό ή για κακό, ώστε να ενδιαφερθεί αν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς οι ποιμένες της ενορίας του και πολλών άλλων ούτε καν καταλαβαίνουν τα προβλήματα των οικογενειών, διότι δεν ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο αλλά για τους εαυτούς τους εγκαταλείποντας το θέλημα του Θεού και την αποστολή να είναι ποιμένες που λένε ότι έλαβαν από τον Θεό.

Δεύτερον του είπα φταίει για τον θάνατό του η χριστιανική οργάνωση που ανήκε η οποία και αυτή τον χρησιμοποιούσε ώστε να έχει μέλη για τα οποία δεν ενδιαφέρεται. Δεν θα έπρεπε να τον βοηθήσει ή να τον ρωτήσει γιατί έφυγε, τι συμβαίνει; Ούτε και εδώ αγάπη, μόνο παχιά λόγια.

Τρίτον φταίει ο ίδιος διότι γνώρισε το Χριστό και το Ευαγγέλιό του και επέτρεψε να μπει στη ζωή του η στενοχώρια, ο εγωισμός, τα συμφέροντα, η διεκδίκηση κ.λ.π.. Άπαντες πταίομεν.

Μου είπε ο άνθρωπος αυτός, εσύ τον βοήθησες; Του είπα ναι, πολλές φορές από το υστέρημά μου και του έκανα προτάσεις να έρθει και να τον βοηθήσω, όμως δεν με άκουγε. Θέλω να τονίσω κάτι σε όσους κάνουν τους πνευματικούς και τους απεσταλμένους. Όταν ένας άνθρωπος δημιουργήσει οικογένεια υποχρεούται με θυσία να μεγαλώσει τα παιδιά του και σε όλη του τη ζωή να τα βοηθά. Όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει πνευματική οικογένεια πρέπει αφού θα του δοθούν τα μέσα, πνευματικά και υλικά να ενδιαφέρεται, να παρακολουθεί και να σπεύδει στα προβλήματα των αδελφών ώστε να τα λύνει. Αν δεν θέλει να ενδιαφέρεται ας μην κηρύττει Χριστό. Αν για την κοσμική οικογένεια κάνουμε τόσες θυσίες θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες θυσίες για την πνευματική, ξεκινώντας πρώτα με μικρές θυσίες σε ατομικό επίπεδο και προχωρώντας σε μεγαλύτερες θυσίες όλοι μαζί, διότι ο Θεός θα μας πλουτίζει σιγά-σιγά πνευματικά και υλικά. Πολλοί όταν τους πλουτίζει ο Θεός με υλικά αγαθά αντί να σπεύσουν στους φτωχούς τα βάζουν στην τράπεζα να τοκίζονται ή τα νοικιάζουν αν είναι κτίρια ή χωράφια ώστε να αυξάνονται τα κέρδη στις τράπεζες. Είναι μυαλό αυτό μωρέ, τι να πω! Αυτοί τώρα που ο Θεός τους πλούτισε πνευματικά ή υλικά και δεν ενδιαφέρονται θα δώσουν λόγο. Η Φωνή Θεού δημιουργήθηκε από τον Θεό ώστε να αναγεννήσει τον πεσόντα άνθρωπο με τις ουσιαστικές αρχές του Ευαγγελίου και δεύτερον να βοηθήσει τον άνθρωπο που πάσχει να ξεφύγει από το δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 27

 

«23. Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα;

24. Οι δε μαθηταί εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς, λέγει προς αυτούς, Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα;

25. Ευκολώτερον είναι κάμηλος να περάση δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

26. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς, Και τις δύναται να σωθή;

27. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς, λέγει, Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ' ουχί παρά τω Θεώ διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν μιλάει ο Κύριος ότι οι πλούσιοι δεν μπορούν να σωθούν αλλά μιλάει για όλους όσους πίστεψαν στο χρήμα και έχουν το θάρρος σε αυτό. Δηλαδή όλοι. Δυστυχώς όλοι νιώθουν καλά όταν το έχουν πάνω τους ή όταν το έχουν στις τράπεζες νιώθουν ακόμα καλύτερα. Αν όμως τύχει κάτι και το χάσουν τότε βλέπουμε ότι επιφέρει πολλές φορές ακαριαία και τον θάνατο. Το χρήμα κρύβει πολλές παγίδες. Όσοι όμως το έχουν και το χρησιμοποιούν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου τότε αυτοί είναι ιδρυτές της βασιλείας. Όμως και αυτοί σε δύσκολες συνθήκες της ζωής πόλεμοι ή εποχή αντιχρίστου θα δοκιμαστούν αν μπορούν να ζήσουν και χωρίς αυτό.

Μία φορά ήμουν στην Αθήνα και πήγαινα στη δουλειά. Όταν σταμάτησα στο φανάρι, δίπλα μου σταμάτησε κάποιος με ένα πολύ μεγάλο και λαμπερό αυτοκίνητο. Ήταν τέλειο και πανάκριβο. Κοίταξα και είδα ότι έλαμπε και το αυτοκίνητο και ο άνθρωπος αυτός που το οδηγούσε. Εκείνη την ώρα πέρασε το μάτι μου από τον καθρέφτη του δικού μου αυτοκινήτου και είδα ότι και το δικό μου το πρόσωπο έλαμπε. Είπα, Κύριε ποια είναι η διαφορά με εμένα και αυτόν; Εγώ υπηρετώ εσένα και αυτός την ύλη. Αμέσως μου απάντησε ότι η διαφορά είναι ότι εσύ Θωμά λάμπεις με δύο ευρώ που έχεις στην τσέπη σου και τίποτα δεν σε καταβάλλει και αυτός λάμπει με τα δισεκατομμύρια που έχει στην τράπεζα τα οποία δεν απέκτησε τίμια. Εάν του αφαιρεθούν Θωμά τα αμάξια και τα δισεκατομμύρια ξέρεις πώς θα γίνει σε ένα μήνα; Θα τον λυπάσαι. Και αυτό διότι δεν έχει Χριστό, καθαρισμό, επίγνωση Θεού και σοφία Θεού. Εάν όμως προστεθούν σε εσένα δεν θα σε αλλάξει τίποτε. Ο λόγος είναι διότι έμαθες από εμένα να είσαι ευτυχισμένος χωρίς να χρειάζεται λόγος να είσαι ευτυχισμένος. Αρα, τα παιδιά της Φωνής Θεού όταν εννοήσουν την πνευματική περιουσία που έχουν στα χέρια τους θα λάμπουν με χρήματα αλλά θα λάμπουν και θα χαίρονται και χωρίς αυτά και τίποτε μα απολύτως τίποτε δεν θα μπορεί να τους γκρεμίσει στον Άδη. Έτσι, θα είναι τα παιδιά αυτά κληρονόμοι της χαράς, της ζωής, της αφθαρσίας και της αθανασίας, κληρονόμοι του Θεού και της σοφίας αυτού. Αγώνα, μελέτη, προσευχή και μην απελπιζόμαστε, τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό. Ζήλο, επιμονή και υπομονή καθώς και καλή προαίρεση χρειάζεται. Τα αδύνατα λοιπόν παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 30

 

«28. Ηρξατο λέγειν ο Πέτρος αυτω, Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ηκολουθήκαμέν σοι.

29. Έφη ο Ιησούς, Αμήν λέγω υμίν, ουδείς εστίν ος αφηκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή μητέρα ή πατέρα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και ένεκεν του ευαγγελίου,

30. εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτω οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών και εν τω αιώνι τω ερχομένω ζωήν αιώνιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πορευθέντες φανερώνει την μεγάλη αγάπη ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον. Μία τέτοια αγάπη γκρεμίζει το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν μία τέτοια αγάπη να μείνει αδιάφορη από τον Θεό. Οι ευλογίες θα έρθουν στο εκατονταπλάσιο. Το πορευθέντες μας βοηθά ώστε να εγκαταλείψουμε τα πάντα όπως ο στρατιώτης όταν καλείται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Θα έρθουν δοκιμασίες πολλές με το πορευθέντες όμως να μην το βάλουμε κάτω, πίσω από τις δοκιμασίες κρύβεται ο Θεός ο οποίος θα επιφέρει άπειρες ευλογίες σε εμάς αλλά και σε αυτούς που μας ακολουθούν και έτσι αυτές οι ευλογίες θα μας βγάλουν στον ουρανό. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο τολμών νικά!

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο στίχος αυτός έχει δύο έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι ότι αυτοί που ξεκινούν τον αγώνα του αγιασμού με αυταπάρνηση θα πρέπει να γίνουν τελευταίοι, ταπεινοί υπηρέτες των άλλων που θα έρθουν. Οι τελευταίοι λοιπόν υπηρέτες του λαού του Θεού θα είναι οι πρώτοι.

Η άλλη έννοια είναι ότι πολλοί που θα κάνουν το πορευθέντες αν το κάνουν με εγωισμό διότι υπάρχει και η περίπτωση αυτή, θα γίνουν τελευταίοι και οι τελευταίοι που θα καλεστούν από τους πρώτους θα γίνουν πρώτοι αν κάνουν ουσιαστικά και αυτοί το θέλημα του Θεού, αλλιώς και αυτοί θα γίνουν τελευταίοι. Ταπείνωση όχι αρχηγειλίκια και πρωτοκαθεδρίες. Χρειάζεται προσοχή! Οι πρώτοι να ακούν τους τελευταίους και να μην το παίζουν ξερόλες διότι και οι νέοι που έρχονται φέρνουν και αυτοί πολλά αγαθά και πολλή σοφία που θα χρειαστούν για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 35 – 39

 

«35. Και προπορεύονται αυτω Ιάκωβος και Ιωάννης οι υιοί Ζεβεδαίου λέγοντες αυτω, Διδάσκαλε, θέλομεν ίνα ο εάν αιτήσωμέν σε ποιήσης ημιν.

36. Ο δε ειπεν αυτοις, Τί θέλετέ με ποιήσω υμίν;

37 Οι δε είπαν αυτω, Δος ημιν ίνα εις σου εκ δεξιών και εις εξ αριστερών καθίσωμεν εν τη δόξη σου.

38. Ο δε Ιησούς ειπεν αυτοις, Ουκ οιδατε τί αιτείσθε. δύνασθε πιειν το ποτήριον ο εγώ πίνω, η το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθηναι;

39. Οι δε είπαν αυτω, Δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς ειπεν αυτοις, Το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Λόγω του ότι το σύστημα του κόσμου μας έχει καταβάλλει νομίζουμε ότι και στο σύστημα του Θεού θα παίξει ρόλο η γνωριμία με τον Θεό ή με τον απεσταλμένο του. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί ούτε και ο απεσταλμένος του. Χρειάζεται υπακοή και αγώνα θυσίας ώστε να βγούμε στον ουρανό. Χρειάζεται να δοκιμαστούμε, να εξελιχτούμε, να αναγεννηθούμε, να κάνουμε υπερβάσεις. Πάντως όσοι είναι κοντά στον Θεό και στον απεσταλμένο του σίγουρα θα βοηθηθούν πάρα πολύ ώστε να νικήσουν τον έτερο κακό εαυτό τους. Όσοι είναι παρατηρητές θα τα χάσουν όλα. Γι’ αυτό ο Κύριος ζήτησε να πιουν το ποτήρι. Ποιο είναι το ποτήρι και τι έχει μέσα; Ένα ποτήρι είναι, αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτόν, πέταξαν δηλαδή αδυναμίες και προσωπικά συμφέροντα. Άλλο ποτήρι είναι, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Άλλο ποτήρι είναι η θυσία, άλλο είναι η ταπείνωση. Είναι πολλά τα ποτήρια, θα τα εντοπίσουμε με την μελέτη. Προσοχή, είναι πολλοί που με τα λόγια τιμούν τον Θεό ενώ η καρδιά τους πόρρω απέχει από αυτόν. Αλλοι ακολουθούν τον τύπο και όχι την ουσία. Όσοι σκέφτονται να ακολουθήσουν τον Θεό με τα ανωτέρω στοιχεία (λόγια ή τύπο) ας διαβάσουν τα ουαί που εξαπέλυσε ο Κύριος στους υποκριτές. Πρέπει να το καταλάβεις αδελφέ ότι ο Θεός δεν θέλει να σε στενοχωρήσει με αυτά που σου ζητά αλλά να σε δοκιμάσει. Τα ζητάει όλα για να σου τα δώσει όλα. Μην φοβηθείς ούτε να ολιγοπιστήσεις. Δεν είναι βαρύ το φορτίο του Θεού ίσα-ίσα όταν το εννοήσεις δεν θα πατάς αλλά θα πετάς και με χαρά θα εργάζεσαι το θέλημά του χωρίς να κουράζεσαι, μάλιστα θα γίνεις αδερφέ ή αδερφή ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Πίστεψέ το! Πίστεψέ το! Πίστεψέ το! Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 40

 

«40. Το να καθίσητε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, δεν είναι εμού να δώσω αλλ' εις όσους είναι ητοιμασμένον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι ητοιμασμένο σε όσους τον πιστεύουν και τον ακολουθούν εις όλη τους τη ζωή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: Τις δύναται να μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχώρια, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα;

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. Και ακούσαντες οι δέκα, ήρχισαν να αγανακτώσι περί Ιακώβου και Ιωάννου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τι αγανακτείς άνθρωπε με τους άλλους; Κοίτα την δουλειά σου και τις υποχρεώσεις σου έναντι του Θεού και των ανθρώπων και να μην σε νοιάζει η αρνητική πλευρά του άλλου, διότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού να αγανακτείς ή να σκανδαλίζεσαι. Προσοχή, θα το πληρώσουν όσοι το κάνουν. Αν αγαπάμε τους γύρω μας ας κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το παράδειγμά μας θα τους βοηθήσει ώστε να γίνουν ισχυρές προσωπικότητες. Αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού τότε θα γίνουμε η κυρά κατίνα της γειτονιάς ή της πνευματικής παρέας που θα ανήκουμε. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 43 – 44

 

«43. Ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν αλλ' όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, θέλει είσθαι υπηρέτης υμών

44. και όστις εξ υμών θέλει να γείνη πρώτος, θέλει είσθαι δούλος πάντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να σκεφτούμε τι κάνει ένας υπηρέτης και να κάνουμε το ίδιο και εμείς στους ανθρώπους που θα έρθουν στην οικία του οικοδεσπότη μας. Να υπηρετούμε με χαρά τον οικοδεσπότη μας, τον οίκο του και τους καλεσμένους του καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει εις αυτόν τον οικοδεσπότη (Θεό). Ένας υπηρέτης όταν είναι σε έναν οίκο, ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί να προσφέρει στους καλεσμένους. Μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις του υπηρέτη. Όταν είναι σκεύος εκλογής ο υπηρέτης και αγαπά αληθινά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη τα χρόνια που τον υπηρετούσε ώστε να ικανοποιήσει αυτόν και τους καλεσμένους του διότι έχει πραγματική αγάπη. Βλέποντας ο οικοδεσπότης (ο Θεός) την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να βγάλει ασπροπρόσωπο αυτόν στους καλεσμένους του εργαζόμενος από καθαρή αγάπη και θυσία, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων δίνοντάς του εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Είναι πολλοί που θέλουν να το παίζουν υπηρέτες, όμως δεν υπηρετούν με δικά τους μέσα αλλά με ξένα. Όταν τελειώσουν τα ξένα φεύγουν και εγκαταλείπουν τον οίκο του Πατρός καθώς δεν εργάζονται με θυσία και όλα όσα έλαβαν με την πάροδο του χρόνου από τον οικοδεσπότη τα παίρνουν και φεύγουν. Αυτοί αφού δοκιμαστούν και φανεί ότι για συμφέροντα υπηρετούσαν τότε θα οδηγηθούν από τον διάβολο και τους αγγέλους του στο πυρ το αιώνιο. Μη γένοιτο εις εμάς.

                                                  

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 45

 

«45. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθή, αλλά δια να υπηρετήση και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος απολέσει τη ζωή του ένεκεν εμού και του ευαγγελίου εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει.

Να γίνουμε υπηρέτες λοιπόν όπως ο Χριστός ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου λύτρο αντί πολλών. Φυσικά, εμείς δεν καλούμαστε να πλύνουμε τα πόδια κάποιου αλλά να τον βοηθήσουμε αν θέλει στο να φύγει η άγνοια που τον διακατέχει και οι παραξενιές που του δημιούργησαν τα πάθη και το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Βέβαια, δεν θα υπηρετούμε ανθρώπους που δεν θέλουν να τους υπηρετήσουμε ώστε να φιλονικούμε μαζί τους αλλά θα υπηρετούμε ανθρώπους που θέλουν την υπηρεσία μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 46 – 52

 

«46. Και έρχονται εις Ιεριχώ και ενώ εξήρχετο από της Ιεριχώ αυτός και οι μαθηταί αυτού και όχλος ικανός, ο υιός του Τιμαίου Βαρτίμαιος ο τυφλός εκάθητο παρά την οδόν ζητών

47. και ακούσας ότι είναι Ιησούς ο Ναζωραίος, ήρχισε να κράζη και να λέγη, Υιέ του Δαβίδ, Ιησού, ελέησόν με.

48. Και επέπληττον αυτόν πολλοί, δια να σιωπήση αλλ' εκείνος πολλώ μάλλον έκραζεν Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με.

49. Και σταθείς ο Ιησούς, είπε να κραχθή και κράζουσι τον τυφλόν, λέγοντες προς αυτόν, Θάρσει, σηκώθητι σε κράζει.

50. Και εκείνος απορρίψας το ιμάτιον αυτού, εσηκώθη και ήλθε προς τον Ιησούν.

51. Και αποκριθείς, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Τι θέλεις να σοι κάμω; Και ο τυφλός είπε προς αυτόν, Ραββουνί, να αναβλέψω.

52. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ύπαγε η πίστις σου σε έσωσε. Και ευθύς ανέβλεψε και ηκολούθει τον Ιησούν εν τη οδώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ποιος τυφλός πνευματικά ή σωματικά (φυσικά μάτια) φωνάζει τον Χριστό με τέτοια δύναμη και τέτοια πίστη; Είναι δυνατόν να αδιαφορήσει ο Θεός και να μην επέμβει ώστε να ανοίξουν εις αυτόν τα μάτια τα πνευματικά και φυσικά αν υπάρχει πρόβλημα υγείας και τα φυσικά; Μόνο με κραυγή και πίστη θα απαλλαγούμε από μεγάλα δαιμόνια ώστε να αναβλέψουμε στον Χριστό και να ακολουθήσουμε την ουράνια διδασκαλία του ιδρύοντας μέσα μας τις αρχές του Ευαγγελίου προς δόξα Θεού και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει και σκιά θανάτου, φως  ανέτειλεν εις αυτόν. Θα φωνάζουμε με πόνο και με κραυγή σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας στερεί τη ζωή και την πορεία μας προς την θέωση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και λέγει προς αυτούς, Υπάγετε εις την κώμην την κατέναντι υμών και ευθύς εισερχόμενοι εις αυτήν θέλετε ευρεί πωλάριον δεδεμένον, επί του οποίου ουδείς άνθρωπος εκάθισε λύσατε αυτό και φέρετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πωλάριο συμβολίζει την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την απλότητα που πρέπει να διακατέχει τον λαό του Θεού. Καθώς επίσης το πωλάριο συμβολίζει την Καινή Διαθήκη, τη ζωή του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν να καθίσουμε ώστε να μπούμε με δόξα στα Αγια των Αγίων.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ  7 – 8

 

«7. Και έφεραν το πωλάριον προς τον Ιησούν και έβαλον επ' αυτού τα ιμάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτού.

8. Πολλοί δε έστρωσαν τα ιμάτια αυτών εις την οδόν άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον εις την οδόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η είσοδος του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα συμβολίζει την δόξα της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού όπου Θεός και άνθρωπος θα γίνουν ένα ώστε η χαρά, η αγάπη και η δόξα του Χριστού θα λάμψει στο πρόσωπο του λαού του και στο πρόσωπο του Θεού θα λάμψει η δόξα του λαού του. Θεέ μου, κάνε να έρθει γρήγορα η μέρα η μεγάλη και επιφανής της δευτέρας ελεύσεώς σου, ώστε να απαλλάξεις τον άνθρωπο και όλο το ανθρώπινο γένος από τη μάστιγα της φθοράς, του θανάτου και της αμαρτίας. Όταν η μετάνοια είναι ουσιαστική ακόμα και σε ατομικό επίπεδο εισέρχεται μέσα μας ο Χριστός και φέρνει το ανέσπερο φως του, ώστε το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη να λάβει χώρα μέσα μας, το οποίο εύχομαι εις όλους εμάς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον, λέγοντες, Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εφόσον έρχεται ο ευλογημένος εν ονόματι Κυρίου, άρα δεν είναι ο Κύριος ο ευλογημένος διότι ο Κύριος ήταν ο ίδιος ο Θεός και δεν έρχεται ο Κύριος εν ονόματι κανενός. Όμως οι Εβραίοι δεν εννόησαν ούτε τότε ούτε σήμερα ότι μπροστά τους είχαν τον ίδιο τον Κύριο, τον ίδιο τον Θεό και δεν ήτο ο ευλογημένος ο Κύριος ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή. Ο ευλογημένος θα έρθει πριν την δευτέρα έλευση του Κυρίου, ώστε να ετοιμάσει λαό ο οποίος θα τον υποδεχτεί κατά την δευτέρα έλευσή του. Ο λαός αυτός διά του ευλογημένου θα ετοιμαστεί ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές για να συναντήσει και να υποδεχτεί τον Κύριο. Τα στοιχεία που θα έχει ο λαός του Θεού που ετοιμάζει ο ευλογημένος είναι αναμαρτησία, αγιασμός, αφθαρσία, χαρά, ταπείνωση και σοφία Θεού συναρπάζουσα. Άρα, ο ευλογημένος είναι αυτός που θα ετοιμάσει τον λαό αυτόν ώστε να φωνάξουν τα έθνη πρώτα ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, διότι θα συστήσει στα έθνη τον πραγματικό Θεό και μετά ο λαός αυτός θα αγκαλιάσει τον ίδιο τον Θεό. Ο ευλογημένος εργάζεται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου ώστε να ετοιμάσει τον λαό του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Πιστεύω ότι ο ευλογημένος είναι η Φωνή Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 14

 

«12. Και τη επαύριον αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε.

13. Και ιδών μακρόθεν συκήν έχουσαν φύλλα, ήλθεν αν τυχόν εύρη τι εν αυτή και ελθών επ' αυτήν, ουδέν εύρεν ειμή φύλλα διότι δεν ήτο καιρός σύκων.

14. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, Μηδείς πλέον εις τον αιώνα να μη φάγη καρπόν από σου. Και ήκουον τούτο οι μαθηταί αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η συκή συμβολίζει την ζύμη των γραμματέων και Φαρισαίων όπου ο Θεός εντόπισε ότι είναι λόγια (φύλλα) χωρίς έργα. Αρα, αυτοί που ζουν και επικαλούνται τον Θεό με λόγια και χωρίς έργα είναι καταραμένοι. Μη γένοιτο εις εμάς.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 17

 

«15. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλλη τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ και τας τραπέζας των αργυραμοιβών και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε

16. Και δεν άφηνε να περάση τις σκεύος δια του ιερού.

17. Και εδίδασκε, λέγων προς αυτούς, Δεν είναι γεγραμμένον,   Ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεσθαι οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη; σεις δε εκάμετε αυτόν Σπήλαιον ληστών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ιερά αγανάκτηση υποχειρίασε εκείνη την ώρα τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό Ιησού. Καμιά φορά ο μεγάλος ζήλος μας κάνει να φερόμεθα ανθρώπινα και όχι θεϊκά. Πάντως όσοι έχουν καλή προαίρεση και είναι σκεύη εκλογής δικαιολογούν θετικά την ενέργεια του Κυρίου και την αγκαλιάζουν με έλεος. Όμως, αυτά τα ανθρώπινα λάθη για όσους έχουν κακή προαίρεση γίνονται τροφή ώστε να σκανδαλιστούν και να φτάσουν μέχρι και να ζητήσουν την θανατική ποινή εις βάρος του Κυρίου ή του λαού του. Όλοι δαιμονίστηκαν εκείνη την ώρα με την ενέργεια αυτή του Κυρίου διότι ο Κύριος γκρέμιζε τα συμφέροντα που δημιουργούνται μέσω του εμπορίου μέσα στο ναό ή έξω από αυτόν. Εμείς χειροκροτούμε και επαινούμε την ανθρώπινη αυτή κίνηση του Κυρίου διότι προήλθε από ιερή αγανάκτηση και αγάπη προς τον Πατέρα Θεό. Ο ναός του Θεού συμβολίζει όλη την Δημιουργία και πρέπει να εννοήσουμε ότι δεν είναι σπήλαιο ληστών, πόρνων και συμφερόντων αλλά κατοικητήριο του αγιασμού του Αγίου λαού και του ίδιου του Θεού.

Η πνευματική έννοια της ενέργειας αυτής του Κυρίου είναι ότι όταν εισέλθει ο Θεός διά του Ευαγγελίου μέσα στον ναό του Θεού που είναι ο εγκέφαλός μας, τότε ο Χριστός διά των λόγων του παίρνει το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την μετάνοια την δική μας και φέρνει μέσα μας την απόφαση του αγιασμού και του αγώνα του καθαρισμού, ώστε να πετάξει ο Χριστός έξω απ’ τον εγκέφαλό μας πάθη, αδυναμίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες κ.λ.π. κακήν κακώς. Έλα Κύριε και καθάρισε το ναό του Θεού, το σώμα μας ώστε να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, Έχετε πίστιν Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Δι’ αυτής θα πραγματοποιηθούν όλα τα γεγραμμένα και θα λάβουν χώρα όλα τα μυστήρια που χρειάζεται να εννοήσουμε, ώστε να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας.

Η πίστη σήμερα σε όλους σχεδόν τους χριστιανούς είναι σκιώδης. Όταν όμως πάρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και αρχίσουν έρευνες εις αυτό, η πίστη θα μετατραπεί από σκιώδης σε ζώσα, ώστε ο λαός του Θεού να λέει και να γίνεται. Πάντα όμως η πίστη να χρησιμοποιείται δι’ αγάπης ενεργουμένης. Αν η πίστη που έχουμε δεν έχει αγάπη γίνεται δαιμονισμένη και μετατρέπεται σε εωσφορική. Μη γένοιτο! Να σπουδάσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να μην κάνουμε λάθη χρησιμοποιώντας μία πίστη συμφερόντων και όχι μία πίστη θεϊκή δι’ αγάπης ενεργουμένης. Όταν τώρα λέμε κάτι στην προσευχή και δεν γίνεται, τότε χρειάζεται να εντείνουμε την προσπάθεια της προσευχής, της μελέτης και τα έργα της αγάπης. Δι’ αυτής της ζώσης πίστεως θα εισέλθουμε στον πνευματικό κόσμο και δι’ αυτής θα καταργήσουμε όλα τα φθοροποιά στοιχεία που σήμερα καταβάλλουν τη ζωή μας. Η πίστη αυξάνει με την πάροδο του χρόνου πάνω στην πνευματική αναγέννηση και στους αγώνες που διεξάγουμε πάνω στην αναγέννηση τη δική μας και των συνανθρώπων μας. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι θα προχωράμε από πίστη σε πίστη. Δεν απελπιζόμαστε! Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε να έχουμε την πίστη που ζητά ο Θεός. ΑΜΗΝ.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ ΣΤΙΧΟΣ  24

 

«24. Δια τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γείνει εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν προσευχόμαστε μιλάμε στον Θεό και λέμε τι έχουμε ανάγκη. Όταν μελετάμε μιλάει ο Θεός σε εμάς. Μόνο μέσα από τον διάλογο αυτόν (μελέτη–προσευχή) δυνάμεθα να αναγεννηθούμε και να εννοήσουμε το μυστήριο Θεός. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ζώσα πίστη ώστε ό,τι ζητάμε στην προσευχή να το λαμβάνουμε διά της πίστεως. ΑΜΗΝ.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχητε τι κατά τινος, δια να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς τα αμαρτήματά σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το έλεος που χάρισε ο Θεός εις εμάς μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Έτσι και το δικό μας έλεος να καταδιώκει τους συνανθρώπους μας. Να γνωρίζουμε ότι με όποια κρίση κρίνουμε θα κριθούμε. Έλεος λοιπόν προς πάντες! ΑΜΗΝ.

Όποιος δεν συγχωρεί τον συνάνθρωπό του ομοιάζει με εκείνον που χρωστούσε εκατομμύρια(αμαρτίες) στον οικοδεσπότη του και ο οικοδεσπότης του τα χάρισε, αυτός όμως όταν βρήκε έναν σύνδουλό του θυμήθηκε ότι του χρωστούσε μία δραχμή (μία αμαρτία) και τον έπιασε από το λαιμό να τον πνίξει. Όταν το έμαθε ο οικοδεσπότης (Θεός) ο οποίος του χάρισε τα εκατομμύρια (αμαρτίες), τότε τον κάλεσε και τον έριξε στα έγκατα της φυλακής. Μη γένοιτο! Έλεος λοιπόν προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Ο Χριστός για τους σταυρωτές του είπε τα εξής: Πάτερ, αφες αυτοίς, ου γαρ οίδασιν τί ποιούσιν. Το ίδιο να λέμε και εμείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Όποιος δεν δίνει έλεος και βλέπει λάθη σκληραίνει ο εσωτερικός και εξωτερικός του κόσμος, μάλιστα παθαίνει αρτηριοσκλήρυνση και ένα σωρό άλλες παθήσεις. Προσοχή!

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μη γένοιτο εις εμάς να μην συγχωρούμε ώστε να έχουμε την αποστροφή του Πατέρα Θεού. Ίσα-ίσα με την πρώτη ευκαιρία όταν ωριμάσει πνευματικά ο πεσών αδελφός μας, θα πρέπει να τον αγκαλιάσουμε. Φυσικά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι όταν ο άλλος βρίσκεται συνέχεια σε σκλήρυνση κάτω από συνθήκες εγωισμού εμείς να επιδιώκουμε την φιλία του, ίσως να χρειαστεί χρόνος. Ο Χριστός δεν έκανε παρέα με τον διάβολο ή με τους γραμματείς και Φαρισαίους για να δείξει ότι έχει αγάπη.

Πικρία να μην έχουμε σε ό,τι πουν για εμάς. Αυτό θα προσέξουμε και όταν μας διώκουν ή μας κατηγορούν εμείς θα λέμε αφες αυτοίς, ου γαρ οίδασιν τί ποιούσιν.

Ο Κύριος είπε: Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι, και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι, ένεκεν εμού, χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοίς ουρανοίς επειδή ούτως εδίωξαν τούς προφήτας τούς πρό υμών.

Θα προσέξουμε όμως να μας κατηγορούν ψευδόμενοι, όχι να φταίμε εμείς και μετά να λέμε ότι είμεθα μακάριοι. Αμα φταίμε τότε χρειάζεται να ζητήσουμε συγνώμη. Όταν τώρα εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτοί μας κατηγορούν, τότε έχουμε την εύνοια αυτού και την αγάπη του. Ο λόγος που πρέπει να τους συγχωρούμε και να τους λυπόμαστε είναι διότι εκείνη την ώρα γίνονται θεομάχοι. Μη γένοιτο εμείς ποτέ να γίνουμε θεομάχοι. Όταν πολεμάς κάποιον που αγαπάει τον Θεό και ο Θεός αγαπάει αυτόν, γίνεσαι αυτόματα θεομάχος και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι συντριβή πνεύματος και σώματος. Μη γένοιτο! Κύριε φύλαξέ μας από την κρίση και την κατάκριση. ΑΜΗΝ.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Και λέγουσι προς αυτόν, Εν ποία εξουσία πράττεις ταύτα; και τις σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην δια να πράττεις ταύτα;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα οι εξουσίες δίνονται από ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι ενώ ζουν μέσα στο ψέμα και την υποκρισία και ενώ απέκτησαν εξουσία με δόλο, νομίζουν ότι ευλογήθηκαν από τον Θεό και γίνονται σκληροί, ανήλεοι, εγωιστές και συμφεροντολόγοι. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι εξουσίες είναι υπό του Θεού τεταγμένες και δίδονται διά Πνεύματος Αγίου και ο αντιτασσόμενος στην εξουσία την διαταγή του Θεού αθετεί. Ποιες είναι όμως οι εξουσίες αυτές όπου δίνει ο Θεός; Οι εξουσίες του Θεού δίδονται ως εξής: Οι μεγάλες κάθε δύο περίπου χιλιάδες χρόνια, ώστε να παλιγγενέσουν τον άνθρωπο και να τον ωριμάσουν για να εννοήσει το θέλημα του Θεού. Αυτές τώρα που ανθρωπίνως συμφωνούμε εμείς μεταξύ μας να δώσουμε ώστε μέσω αυτών να αποκτήσουμε συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες, έχουν σκοπό να φωτίσουν τον άνθρωπο στο να γνωρίσει καλό και κακό με ανήλεο τρόπο. Κάποτε εργάστηκα σε κάποιο γραφείο ενός προσώπου που είχε μεγάλη εξουσία. Εκεί πρόσεξα ότι οι ενενήντα εννέα στις εκατό κουβέντες που έλεγε ο άνθρωπος αυτός ήταν ψέματα και η μία κουβέντα που εκπλήρωνε ως αλήθεια ήταν για δικό του συμφέρον. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η εξουσία που όλο προσωποληπτεί και ποτίζεται από ψέματα να είναι του Θεού. Ο Θεός δεν δίνει εξουσίες κάθε μέρα αλλά μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε η ανθρωπότητα μέσα από την πάροδο του χρόνου όπου συντελείται το λάθος να νουθετηθεί, να αναγεννηθεί και να εξελιχθεί. Όταν ο άνθρωπος ωριμάσει τότε ο Θεός στέλνει διά Πνεύματος Αγίου άνθρωπο δικό του με άπειρες εξουσίες, ώστε να επαναφέρει τον λαό και το ανθρώπινο γένος κοντά στο θέλημά του και ανάλογα την χρονική περίοδο να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού μέσω του απεσταλμένου του πάνω στο ανθρώπινο γένος. Πάντως, νομίζω ότι σε εμάς ο Θεός άνοιξε πολλές και μεγάλες πνευματικές πόρτες ώστε να τις διαβούμε. Εγώ θα πω μόνο δύο, η πρώτη είναι της ζωής και η δεύτερη της ανυπόκριτης αγάπης. Αρα, ο Θεός μας έδωσε μεγάλη εξουσία διότι εννοούμε την αξία αυτών των δύο και πολλών άλλων πραγμάτων, η οποία εξουσία εδόθη: 1) δι’ αγγέλου, 2) διά Πνεύματος Αγίου,  3) διά του Υιού και 4) διά του Πατρός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, Δεν εξεύρομεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, Ουδέ εγώ λέγω προς υμάς εν ποία εξουσία πράττω ταύτα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι εξουσίες που είναι υπό του Θεού δεν γίνονται κατανοητές από τους άπιστους και δεν χρειάζονται εξηγήσεις εις αυτούς. Γίνονται αντιληπτές μόνο από τον λαό του Θεού και από αυτούς που έχουν προορισμό σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 9

 

«1. ΚΑΙ ήρχισε να λέγη προς αυτούς δια παραβολών, άνθρωπος τις εφύτευσεν αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν υπολήνιον και ωκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδήμησε. 

2. Και εν τω καιρώ των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλον, δια να λάβη παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος

3. εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν, έδειραν και απέπεμψαν κενόν.

4. Και πάλιν απέστειλε προς αυτούς άλλον δούλον και εκείνον λιθοβολήσαντες, επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ητιμωμένον.

5. Και πάλιν απέστειλεν άλλον και εκείνον εφόνευσαν και πολλούς άλλους, τους μεν έδειραν, τους δε εφόνευσαν.

6. Έτι λοιπόν έχων ένα υιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγων, Ότι θέλουσιν εντραπή τον υιόν μου.

7. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπον προς αλλήλους, Ότι ούτος είναι ο κληρονόμος έλθετε, ας φονεύσωμεν αυτόν και θέλει είσθαι ημών η  κληρονομία.

8. Και πιάσαντες αυτόν, εφόνευσαν και έρριψαν έξω του αμπελώνος. 

9. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο κύριος του αμπελώνος; Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο αμπελώνας είναι η δημιουργία του κόσμου. Ο φραγμός, το υπολήνιον, ο πύργος κ.λ.π. είναι τα μέσα που χρειάζεται η Δημιουργία και ο άνθρωπος να αναπτυχθεί όπως γράμματα, επιστήμες, τέχνες, σοφία, εξέλιξη, πρόοδο κ.λ.π.. Οι γεωργοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατευθύνουν τις τύχες των λαών, διότι τους δόθηκε η εξουσία να αναγεννήσουν την ανθρωπότητα, να την εξελίξουν και να την παραδώσουν στα χέρια του Θεού, άλλο που αυτοί τη θεώρησαν δική τους και της κάνουν κακή χρήση τότε και σήμερα. Οι δούλοι είναι οι προφήτες και όλοι όσοι ήρθαν από τον Θεό ως αναμορφωτές του κόσμου, οι οποίοι βρήκαν φρικτό θάνατο. Ο λόγος είναι διότι οι γεωργοί με την παρουσία των προφητών αναστατώθηκαν και φοβήθηκαν μην τους χαλάσουν το βόλεμα της εξουσίας και τα συμφεροντολογικά τους έργα. Θέλησαν να τους σκοτώσουν όπως και το έκαναν για να μην αποδώσουν ποτέ στον οικοδεσπότη τα διατεταγμένα που έπρεπε να αποδοθούν εις αυτόν. Ο υιός είναι ο Χριστός, όμως και αυτόν η πεπωρωμένη συνείδηση των εργατών να θεωρούν εαυτούς εξουσία, οδήγησε στο να τον σταυρώσουν στο Γολγοθά με πνεύμα πονηρό ώστε να μην υπάρχει κληρονόμος. Όμως με την πράξη αυτή κρίθηκαν ανάξιοι και είναι θέμα χρόνου να οδηγηθούν υπό τους αγγέλους στο πυρ το εξώτερον, αφού πρώτα διδάξουν τους ανθρώπους με τα πονηρά έργα τους τα οποία θα ενθυμούνται οι νέοι γεωργοί και θα θεωρούν το λάθος των προηγούμενων σοφία γι’ αυτούς, διότι τους δόθηκε η εξουσία από τον Θεό μέσα από τα λάθη των προηγούμενων να προσέχουν αυτοί. Η απώλεια που θα φέρει ο Θεός στους κακούς εργάτες ώστε να εισέλθουν στην άβυσσο είναι η παρουσία του αντιχρίστου, ο οποίος θα αφανίσει την υποκρισία και το ψέμα μαζί με αυτούς που τα κυοφορούν, οι οποίοι δεν απέδιδαν ούτε αποδίδουν τιμή και δόξα στον ουράνιο Πατέρα. Στους νέους εργάτες και μαθητές θα δοθεί και θα εκπληρωθεί η προφητεία ότι τα αγαθά των εθνών θέλετε τρώγει και εις την δόξα αυτών θέλετε καυχάστε. Όλα τα γεγραμμένα θα εκπληρωθούν αφού πρώτα σφραγίσει ο Θεός τους εκλεκτούς (νέους εργάτες). Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε, Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες είναι ο Χριστός. Αυτόν τον λίθο οι εργάτες που έχτιζαν πνευματικά τότε τον λαό του Ισραήλ δεν τον θεώρησαν καλό και τον πέταξαν. Οι νέοι όμως εργάτες του πνευματικού οικοδομήματος του Χριστού θα πάρουν ανά χείρας τον λίθο αυτόν (Χριστό) και θα τον αξιοποιήσουν τόσο καλά που θα τον χρησιμοποιήσουν ως ακρογωνιαίο λίθο, όπου πάνω σε αυτόν και στην άγια διδασκαλία του θα χτίσουν όλο το σημερινό και μελλοντικό οικοδόμημα του Θεού. Η Φωνή Θεού αυτό κάνει σήμερα με τα παιδιά της, με αποτέλεσμα όλα τα έθνη να αναγεννηθούν πάνω στον λίθο Χριστός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς, Τίνος είναι η εικών αύτη και η επιγραφή; Οι δε είπον προς αυτόν, Του Καίσαρος.

17. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και εθαύμασαν δι' αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα τον Καίσαρα αντιπροσωπεύει το παρόν κοσμικό σύστημα όπως δουλειά, εφορία, τράπεζες κ.λ.π.. Μέχρι να έρθει το σύστημα του Χριστού το οποίο θα τα καταργήσει όλα αυτά (αγάπη), εμείς όλοι να αποδίδουμε τον φόρο που μας ζητούν και να προσέχουμε διότι το παρόν σύστημα είναι ανήλεο και στηρίζεται σε συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες, τα οποία όταν χρησιμοποιηθούν χωρίς σοφία εγκλωβίζουν σε συνθήκες μη αναγέννησης. Χρειάζεται προσοχή!

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων σεις λοιπόν πλανάσθε πολύ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο σοφός Σολομών αναφέρει ότι: Ο Θεός ουκ εποίησε θάνατο ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριαι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης.

Αρα, το ότι ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται τον θάνατο και οδηγείται εις αυτόν είναι λάθος, διότι ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να βρει τα μέσα διά του Χριστού ώστε να αφθαρτοποιήσει το πνεύμα του και το σώμα του. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων και αν θέλουμε να τον δοξάσουμε πρέπει να τον ακολουθήσουμε για να βρούμε έτσι τα μέσα που θα μας ζωοποιήσουν. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι ο θάνατος πρέπει να φύγει από τη ζωή μας και να ενωθούμε με τον ζώντα Θεό. Διαφορετικά αν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε θα πεθάνουμε και θα φτάσουμε στην πρώτη ή δεύτερη ανάσταση, ώστε μέσω αυτής να εισέλθουμε στον κόσμο των ζώντων ψυχή τε και σώματι. Ο Χριστός αδελφάκια μου πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς. Ζώσα πίστη χρειάζεται! Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου αύτη είναι η πρώτη εντολή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εξ’ όλης της καρδίας σου. Η καρδιά είναι ένα όργανο του σώματος το οποίο χρησιμοποιείται για την κυκλοφορία του αίματος ώστε να ζωοποιεί το σώμα μας. Η καρδιά που αναφέρει ο νόμος του Χριστού είναι τα κρυφά μέρη του μυαλού, αυτά που δεν φαίνονται και που μόνο ο Θεός και ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει τι υπάρχει εκεί, τι κρύβει και τι θέλει ο καθένας στο βάθος της ψυχής του. Όταν λοιπόν στο βάθος, στην κρυφή επιθυμία μας υπάρχει Θεός τότε υπάρχει αγάπη εξ’ όλης της καρδίας η οποία εξασφαλίζει σοφία, εξέλιξη, αναγέννηση, αφιέρωση, θυσία για τον Ιησού και τον λαό του. Ο Θεός ευλογεί τα κρυφά μέρη του μυαλού και την κρυφή ζωή μας την οποία γνωρίζουμε εμείς και ο Θεός. Πως δηλαδή εκμεταλλευόμαστε αυτή και ποια είναι τα έργα αυτής.

Εξ’ όλης της ψυχής σου. Η ψυχή είναι το πνεύμα μας το οποίο έχει υλική υπόσταση και που βρίσκεται σε άμορφη ύλη μη αντιληπτή διά γυμνού οφθαλμού. Γίνεται όμως αντιληπτή διά Πνεύματος Αγίου και με τα πνευματικοπύρινα μάτια τα οποία βάζει ο Θεός με την πάροδο του χρόνου στον αφιερωμένο άνθρωπο. Το πνεύμα μας λοιπόν να είναι ενωμένο με το πνεύμα του Θεού, ώστε να φανερώνουμε ότι αγαπάμε τον Θεό και μόνο δι’ αυτού να εξελισσόμαστε και στη συνέχεια να ολοκληρώνεται η πνευματική μας υπόσταση.

Εξ’ όλης της διανοίας σου. Η λειτουργία της σκέψης που κωδικοποιεί σε έννοιες και παραστάσεις τα δεδομένα των αισθήσεων προϊόντα της διάνοιας είναι τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία εκδηλώνονται γραπτώς ή προφορικώς. Η διάνοιά μας λοιπόν να παράγει και να αντλεί όλα τα μυστήρια τα οποία υπάρχουν στη διάνοια του Θεού, τα οποία μυστήρια αυτού θα μας εξελίξουν και θα μας οδηγήσουν στη χώρα των ζώντων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Και εξ’ όλης της δυνάμεώς σου. Όλοι μας έχουμε πάνω μας δύναμη (ενέργεια), την οποία ενέργεια ο Θεός ζητά να την εκμεταλλευόμεθα στην προσευχή, στην μελέτη, στο κήρυγμα. Θα μας πει κάποιος, τίποτε άλλο να μην κάνουμε; Να απεγκλωβιστούμε απ’ όλα τα του κόσμου; Σίγουρα όχι, διότι όλοι έχουμε ανοίξει υποχρεώσεις όμως να περιορίσουμε τις δουλειές και να βρούμε χρόνο για την αναγέννησή μας. Ώστε η δύναμή μας στην αρχή να μοιραστεί και με την πάροδο του χρόνου η δύναμή μας να είναι εξ’ όλης της δυνάμεως εις την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Και δευτέρα ομοία αύτη Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Μεγαλητέρα τούτων άλλη εντολή δεν είναι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το να αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν δεν είναι εύκολο πράγμα, όμως η αγάπη μπορεί να δοθεί στην αρχή στα μέτρα που μπορούμε. Έπειτα, σιγά-σιγά σταδιακά δύναται να αυξάνει. Χρειάζεται όμως και σοφία διότι χωρίς αυτή θα φτάσουμε σε αδιέξοδο. Ο Κύριος είχε την ικανότητα διά πίστεως να προσφέρει ουσιαστική αγάπη σε όσους έπασχαν ώστε να τους ελευθερώνει από ανίατες ασθένειες χωρίς ο ίδιος να στερείται ουδέν. Εγώ στην αρχή της πνευματικής μου ζωής για να κερδίσω ανθρώπους στον Χριστό έδινα τα πάντα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην έχω να πάρω ούτε φαγητό για την οικογένειά μου. Ο Χριστός μετέπειτα με φώτισε ώστε να βοηθώ στα μέτρα που μπορώ και μόνο εκείνους που έχουν καλή προαίρεση στο να θέλουν να αναγεννηθούν. Αν ένας άνθρωπος δεν θελήσει να αναγεννηθεί τότε εκείνο που θα θέλει είναι να σε εκμεταλλευτεί. Χρειάζεται προσοχή! Πάντως, εγώ για εκείνον που κάνει αγώνα καθαρισμού και εξάπλωσης είμαι διατεθειμένος να μοιραστώ τα πάντα μαζί του χωρίς να στενοχωρηθώ καθόλου. Πιστεύω ότι για τα αδέλφια μου που αγωνίζονται για την δόξα του Θεού θα είμαι πάντα δίπλα τους στη χαρά τους, στη λύπη τους, στα πάντα και θα προσφέρω τα πάντα σε αυτά με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό συνεπάγεται ότι ποτέ δεν θα μετανιώσω για την αγάπη που προσφέρω. Στους ανθρώπους που πνευματικά κινούνται συντηρητικά, θα προσφέρω υλικά και πνευματικά αγαθά στα μέτρα που θα μπορώ ώστε να μην γίνεται από αυτούς εκμετάλλευση. Άλλωστε και ο Κύριος προσευχόταν πολύ για τους μαθητές του που τον ακολουθούσαν και μοιράζονταν μαζί του τα πάντα. Όμως σε εκείνους που ήταν ακροατές του λόγου και όχι εκτελεστές πρόσεχε ιδιαίτερα. Πάντως, στο μέλλον είναι σίγουρο ότι η Φωνή Θεού θα μεριμνά, θα ενδιαφέρεται και θα βοηθά τον πεσόντα αδελφό ανεξαρτήτως δόγματος, ώστε να αναδυθεί ο αδελφός αυτός από το βούρκο της ύλης που θα έχει πέσει ή από το βούρκο της αμαρτίας και της αυτοκαταστροφής που ο διάβολος πνευματικά θα τον έχει ρίξει. Πολλοί μαζί κάνουν θαύματα. Ένας όχι και πολύ μεγάλα πράγματα. Πάντως από έναν ξεκινά και μετά γίνονται πολλοί. Δεν απελπιζόμαστε! Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 36

 

«36. Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός συμπάσχει με τον άνθρωπο και γι’ αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο ώστε να φανερώσει τους εχθρούς του ανθρώπου. Αφού τους φανέρωσε και αφού τους νίκησε ως άνθρωπος δίνει ελπίδα και θάρρος, ώστε ο άνθρωπος να πάρει και εκείνος θάρρος και να κινήσει διά της νουθεσίας του τους υπερβατικούς εκείνους νόμους της πίστεως για να νικήσει όλους τους εχθρούς του. Οι εχθροί του Χριστού που νίκησε και που και ο άνθρωπος καλείται να νικήσει είναι το παρόν δαιμονισμένο σύστημα που το διέπει ψέμα, υποκρισία, αμαρτία, άγνοια, φθορά, εγωισμός, γήρας και τελευταία ο θάνατος. Μέχρι να τους νικήσει το ανθρώπινο γένος ο Χριστός θα μένει δεξιά του Πατρός. Το Πνεύμα το Αγιο σήμερα διά του Παρακλήτου εργάζεται ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο και γενικότερα τους νέους μαθητές διά του σχετικού αγώνος να απαλλαγούν από τους εχθρούς. Όταν γίνει αυτό ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα παρουσία, ώστε να συμβασιλεύσει με τους λελυτρωμένους εις τον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 37

 

«37. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και πόθεν είναι υιός αυτού; Και ο πολύς όχλος ήκουεν αυτόν ευχαρίστως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ευχάριστα ακούς κάποιον που μιλεί διά Πνεύματος Αγίου. Ο λόγος είναι διότι το ρήμα που εξέρχεται εκ του στόματός του εκπορεύεται από τον θρόνο του Θεού και από την άπειρη σοφία του Θεού. Η διδασκαλία του Θεού απέχει όσο ο ουρανός από τη γη της διδασκαλίας των γραμματέων και Φαρισαίων. Η διδασκαλία του Χριστού έχει σοφία και σου κεντρίζει το ενδιαφέρον ώστε να την ακούς με προσοχή και ευχαρίστηση, διότι έχει σαν βάση έναν νέο τρόπο ζωής, έχει τη σοφία, έχει την πνευματική επιστήμη, έχει την εξέλιξη. Η διδασκαλία των γραμματέων και Φαρισαίων έχει ειδωλολατρικές τυπικές εκδηλώσεις οι οποίες σε κουράζουν και σε οδηγούν σε αδιέξοδο, διότι γνωρίζεις εκ των προτέρων από πού αρχίζει και που τελειώνει. Χρειάζεται προσοχή ώστε να τις ξεχωρίζουμε.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 38 – 40

 

«38. Και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, Προσέχετε από των γραμματέων, οίτινες θέλουσι να περιπατώσιν εστολισμένοι και αγαπώσι τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς,

39. και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους πρώτους τόπους  εν τοις δείπνοις

40. οίτινες κατατρώγουσι τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς ούτοι θέλουσι λάβει μεγαλητέραν καταδίκην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τι να πω, τα λόγια είναι περιττά. Όλος ο κόσμος σήμερα κινείται κάτω από τις αρχές της υποκρισίας και εργάζεται για το θεαθήναι των ανθρώπων μη εννοώντας ότι δεν ωφελεί η υποκριτική πίστη. Μη γένοιτο εμείς που ανήκουμε στην Φωνή Θεού να μας διακατέχουν τέτοια υποκριτικά στοιχεία.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 41 – 44

 

«41. Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρει πως ο  όχλος έβαλλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον και πολλοί πλούσιοι έβαλλον  πολλά.

42. Και ελθούσα μιά χήρα πτωχή, έβαλε δύο λεπτά, τουτέστιν ένα κοδράντην. 

43. Και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, Αληθώς σας λέγω, ότι η χήρα αύτη η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι  έβαλον εις το γαζοφυλάκιον.

44. Διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον αύτη όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλον πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άλλη ευλογία έχει η θυσία της προσφοράς, η οποία προέρχεται εκ του περισσεύματος και άλλη ευλογία έχει η προσφορά η οποία γίνεται εκ του υστερήματος. Πάντως και οι δύο όταν γίνονται με μεγάλη αγάπη έχουν ευλογία. Όμως η προσφορά εκ του υστερήματος φανερώνει άνθρωπο με επίγνωση και σοφία Θεού πάνω σε πολλά πράγματα, τα οποία προέρχονται εκ της θυσίας κατανοώντας ότι η υλική προσφορά χρειάζεται ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Και ενώ εξήρχετο εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού, Διδάσκαλε, ιδέ, οποίοι λίθοι και οποίαι οικοδομαί!

2. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν, βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς; δεν θέλει αφεθή λίθος επί λίθον, όστις να μη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα γεγονότα αυτά στην συγκεκριμένη περιοχή έγιναν, ξανάγιναν και θα ξαναγίνουν μέχρι την ημέρα της δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου. Τα ιστορικά γεγονότα το αποδεικνύουν. Το Πνεύμα το Αγιο μας ενημερώνει ότι θα ξαναγίνουν διότι ο κόσμος αυτός διέπεται από συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγη, Βλέπετε μη σας πλανήση τις.

6. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες, Ότι εγώ είμαι και πολλούς θέλουσι πλανήσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα μας τονίζουν όλοι ότι μόνο αυτοί έχουν τον Θεό και οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει Θεός. Το πνεύμα αυτό δημιούργησε τα δόγματα και τον φανατισμό, τα οποία δίχασαν τον χριστιανικό κόσμο. Εγώ θέλω να τονίσω ότι εμείς πρέπει να ερευνήσουμε τον Λόγο του Θεού και όπου δούμε ότι εφαρμόζεται εκεί να προσκολληθούμε. Πάντως, όποιος θέλει να τον ακολουθήσουμε και χτίζει έναν Θεό σε εμάς έξω από εμάς πάνω σε τύπους, φιλοδοξίες και φανατισμό, να φεύγουμε. Να μένουμε μόνο εκεί που βλέπουμε ότι ο Θεός χτίζεται μέσα μας και αυτό θα το διαπιστώσουμε στην καθημερινότητά μας, διότι λειτουργούμε σιγά σιγά όπως ο Χριστός και όπως οι μαθητές του. Ο απόστολος Παύλος έλεγε, μιμηταί μου γίνεσθε καθώς εγώ του Χριστού. Ο Κύριός μας έλεγε, ότι εγώ κάνω και σεις δύνασθε να το κάνετε, καθώς εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοι μαθηταί εστε, εάν αγάπην εχητε εν αλλήλοις. Όπου υπάρχουν τα ανωτέρω και πολλά άλλα δρώμενα του Ευαγγελίου εκεί υπάρχει Χριστός.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γείνει σεισμοί κατά τόπους και θέλουσι γείνει πείναι και ταραχαί. Ταύτα είναι αρχαί ωδίνων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι φιλοδοξίες και τα συμφέροντα δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Δυνάμεθα να ενθυμηθούμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον δεύτερο και ουαί και αλίμονο όταν τα κράτη φτάσουν στο σημείο να πέσουν έξω με το σύστημα της οικονομίας που έχουν, ώστε να οδηγηθούν στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Θεός φυλάξοι! Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι η αρχή των οδυνών. Οι οδύνες θα έρθουν όταν τα έθνη οδηγήσουν μέσα από τα συμφέροντα τον άνθρωπο στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και θα είναι ο μόνος πόλεμος που οι καταστροφές θα είναι τεράστιες, διότι τα όπλα που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρξαν ποτέ και έχουν την δύναμη να ανάψουν ξανά φωτιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αποτέλεσμα αυτού να επηρεαστεί και ο ίδιος ο άνθρωπος αλλά και να αλλάξει η αρμονία του πλανήτη και ολόκληρου του ηλιακού μας συστήματος με ακραίες καιρικές συνθήκες, με αθεράπευτες ασθένειες και απρόβλεπτες γενικότερα συνθήκες. Ο Θεός να μας ελεήσει! Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Σεις δε προσέχετε εις εαυτούς διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια και εις συναγωγάς θέλετε δαρθή και ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε σταθή ένεκεν εμού, προς μαρτυρίαν εις αυτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα προφητικά αυτά λόγια του Κυρίου έλαβαν χώρα τα χρόνια των αποστόλων και μετέπειτα θα ξαναλάβουν χώρα και κατά την ημέρα του αντιχρίστου. Τότε οι μαθητές κυνηγήθηκαν ανελέητα από τους ανθρώπους του πονηρού γιατί ομολογούσαν Χριστό και εξάπλωναν το Ευαγγέλιό του, το οποίο δεν συνέφερε τους άρχοντες διότι χαλούσε τα συμφεροντολογικά τους όνειρα τα οποία έπρατταν εις βάρος του λαού. Το ίδιο και κατά την ημέρα του αντιχρίστου. Οι νέοι μαθητές θα κυνηγηθούν για την αγάπη τους στον Χριστό και για την ιδέα να ιδρύσουν την βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, καθώς επίσης να φέρουν την αγάπη και να καταργήσουν τον θάνατο. Όμως ο Θεός θα μεριμνήσει για τους εκλεκτούς (ιδρυτές της βασιλείας του). Όσοι τώρα δεν μεριμνήσουν για να αναγεννηθούν ουσιαστικά θα το πληρώσουν με τη ζωή τους και ο λόγος διότι τα γεγονότα θα είναι τόσο τρομερά που λόγω της έλλειψης του καθαρισμού και του αγιασμού θα γίνουν εις αυτούς παγίδα. Εκατομμύρια πεπελεκισμένοι θα πέσουν. Εμείς εν όσο έχουμε καιρό να μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό ώστε οι μέρες αυτές οι πονηρές να μην μας καταβάλλουν αλλά ίσα ίσα να μας βοηθήσουν να ανακύψουμε, διότι η ημέρα του Κυρίου φτάνει και η απολύτρωση ψυχής και σώματος θα λάβει χώρα, 1) με την πίστη, 2) με τον επενδύτη, 3) με την παρουσία του Χριστού. Ο διωγμός θα ξεκινήσει όταν οι συμφεροντολόγοι άνθρωποι καταλάβουν ότι έρχεται η αλήθεια στον πλανήτη και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, τα μέλη του αντιχρίστου και ο ίδιος λόγω της αναγέννησης του λαού του Θεού δεν θα μπορούν να λειτουργούν σε αυτούς με τα ψέματά τους και με τις πονηρίες τους που έπρατταν εις βάρος του ανθρωπίνου γένους και του λαού του Θεού αιώνες τώρα. Η αναγέννηση του λαού του Θεού την οποία δεν θέλουν οι «μεγάλοι» και οι υπερβατικοί στόχοι, θα εξοργίσουν τον αντίχριστο ο οποίος υπάρχει γύρω μας και το παίζει άνθρωπος του Θεού και έτσι οι άρχοντες θα προβούν σε ακρότητες με φυσική συνέπεια να φανεί το αληθινό τους πρόσωπο. Η μαρτυρία που φανερώνει ο Κύριος στον στίχο αυτόν είναι η ομολογία πίστεως στα χρόνια του Χριστού υπό των αποστόλων και σήμερα η μαρτυρία γίνεται διά των κύκλων που δημιουργεί η Φωνή Θεού, διότι πιστεύω ότι σε αυτούς τους κύκλους ακούγεται ολοκληρωμένη η σοφία του Θεού η οποία ήτο αποκεκρυμμένη αιώνες τώρα.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Και πρέπει πρώτον να κηρυχθή το ευαγγέλιον εις πάντα τα έθνη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ποιο Ευαγγέλιο να κηρυχθεί; Σίγουρα της βασιλείας, το οποίο περιέχει 5 φάσεις.

1) Αναμαρτησίας

2) Αδιαίρετο

3) Συνοχής

4) Ολοκληρωμένο, δεν καταργεί την έννοια της ζωής διά της ζωής.

5) Αγιασμού

Είναι πολλές οι φάσεις που πρέπει να κηρυχθούν διά του Ευαγγελίου ώστε τα έθνη να επιστρέψουν στην χαμένη πατρίδα τους που είναι το σπίτι του αιώνιου Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Όταν δε σας φέρωσι δια να σας παραδώσωσι, μη προμεριμνάτε τι θέλετε λαλήσει, μηδέ μελετάτε αλλ' ότι δοθή εις εσάς εν εκείνη τη ώρα τούτο λαλείτε διότι δεν είσθε σεις οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ήμουν 22 χρονών διάβασα αυτόν τον στίχο και τον πίστεψα (το ότι δεν μιλάτε εσείς), έτσι αμέσως πήρα την οικογένειά μου ώστε να κάνω την ομολογία διά του πορευθέντες. Διαβεβαιώνω ότι εάν έχουμε καλή πρόθεση και αγαπάμε ουσιαστικά τον Θεό θα μας δώσει πολλά και θα μιλάμε διά Πνεύματος Αγίου. Άλλωστε, σήμερα η Φωνή Θεού έχει μία πολλή μεγάλη και όμορφη πνευματική περιουσία. Πώς γράφτηκε αυτή η πνευματική περιουσία αφού εγώ είμαι αγράμματος; Σίγουρα γράφτηκε διά Πνεύματος Αγίου και γράφτηκε από εμένα που είμαι αγράμματος για να φανεί η δόξα του Θεού και όχι η γνώση η υποτιθέμενη αν είχα σπουδάσει Θεολογία ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω όμως ότι τίποτα δεν ξέρω ακόμη και τίποτα ποτέ δεν θα ξέρω μπροστά στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού. Πάντα πρέπει να σπουδάζω την σοφία του Θεού διά της εφαρμογής. Το μόνο που έχω είναι ότι αγαπώ τον Θεό και θέλω να κάνω το θέλημά του. Μόνο αυτό έχω! Αυτό όμως, η αγάπη μου δηλαδή στον Θεό, μου εξασφάλισε σήμερα πνευματική γνώση, πνευματική σοφία Θεού και ανεκλάλητη χαρά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Τώρα, αν κάποιος ξέρει γράμματα ακόμα καλύτερα, αρκεί να έχει ταπείνωση και να μην πιστεύει ότι κάτι ξέρει. Στην ουσία δεν ξέρει κανένας τίποτα μπροστά στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού. Αν ξέρει μία τέχνη πόσες άλλες υπάρχουν που δεν ξέρει, αν κατέχει μία επιστήμη πόσες άλλες υπάρχουν που δεν κατέχει, αν ξέρει μία γλώσσα ή δύο ή τρεις πόσες άλλες υπάρχουν που δεν ξέρει. Γιατί να κάνει κάποιος ότι τα ξέρει όλα και ότι είναι σοφός; Πάντα ο άνθρωπος αν έχει πνεύμα Χριστού θα σπουδάζει και θα εξελίσσεται. Αμήν.  

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον και θέλουσιν επαναστή τέκνα επί γονείς και θέλουσι θανατώσει αυτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν διαβάσουμε βίους Αγίων θα δούμε ότι πολλά παιδιά που θέλησαν να κάνουν το θέλημα του Θεού διώχτηκαν πολύ από τους οικείους τους. Ο Χριστός είπε, ουδείς προφήτης στον τόπο του. Τα έσχατα χρόνια όταν ο αντίχριστος επικρατήσει παντού, τότε θα λάβει καθολικήν ενέργεια η προφητεία του Κυρίου. Θυμάστε τα χρόνια του Χίτλερ όπου παιδιά πρόδιδαν γονείς ή και γονείς τα παιδιά τους; Όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με τον θάνατο τότε προδίδει τους πάντες γύρω του. Αν δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει στοιχειοθετήσει νου Χριστού και αρχές Χριστού στη ζωή του φοβάται μήπως τον σκοτώσουν ή μήπως τον θεωρήσουν αποσυνάγωγο εν αντιθέσει με τον Κύριο ο οποίος στον κήπο της Γεσθημανής κάλυψε τους μαθητές του ώστε να μην υποστούν την θανατική ποινή. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη και μέσα στην παγκόσμια ιστορία των εθνών όπου άνθρωποι κινήθηκαν θετικά ή αρνητικά σε ανάλογες περιπτώσεις.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα χρόνια που λαμβάνουν εξουσία οι μη χριστιανικές κυβερνήσεις, οι χριστιανοί διώκονται. Όμως εδώ ομιλεί για τα έσχατα χρόνια όπου ο λαός του Θεού θα διωχθεί, θα περιφρονηθεί κ.τ.λ.. Ο Χριστός όμως μας καλεί όλους να επενδύσουμε στην υπομονή ή στο γενηθήτω το θέλημά σου. Μόνο έτσι θα βγούμε από τα δεινά αυτά. Υπομονή!

Ο Κύριος τόνισε, εν τη υπομονή κτήσατε τας ψυχάς σας, καθώς υπομονή έχετε χρεία και ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

Κάποτε κάποιος κατακτητής εισήλθε και κατέλαβε μία μεγάλη πόλη. Καθώς περνούσε μέσα στην πόλη είδε ένα ωραίο σπίτι. Ανέβηκε και είδε έναν ωραίο άνδρα να είναι μέσα στο σπίτι. Τον ρώτησε αν είναι δικό του το σπίτι και εκείνος του απάντησε ναι. Τότε ο κατακτητής είπε, από σήμερα θα μένω εγώ εδώ και εσύ θα είσαι ο υπηρέτης μου και ο άνδρας αυτός γεμάτος σοφία σιώπησε και έφυγε. Επί εφτά χρόνια που ήταν στην πόλη αυτή ο κατακτητής, ο άνθρωπος που είχε το σπίτι τον υπηρετούσε όμως οι κάτοικοι της πόλης πολεμούσαν τον κατακτητή ασταμάτητα και τότε αυτός αναγκάστηκε να φύγει. Όταν έφυγε τότε ο οικοδεσπότης απάντησε στην διαταγή του να τον υπηρετεί μετά από εφτά χρόνια λέγοντάς του όχι. Βλέπε την αξία της και την σωτήρια προσφορά της υπομονής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 16

 

«14. Όταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν υπό Δανιήλ του προφήτου, ιστάμενον όπου δεν πρέπει, (ο αναγινώσκων ας εννοή) τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη

15. και ο επί του δώματος, ας μη καταβή εις την οικίαν, μηδ' ας εισέλθη  δια να λάβη τι εκ της οικίας αυτού

16. και όστις είναι εις τον αγρόν, ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω δια να λάβη το ιμάτιον αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το βδέλυγμα της ερημώσεως είναι ο αντίχριστος ο οποίος δεν έχει αρχές αγάπης και θα θελήσει να ερημώσει τους λαούς από τα στοιχεία του Θεού, επιβάλλοντας παντού στρατιωτικό καθεστώς. Τότε ο Χριστός παραγγέλνει να φύγουμε όπως ο Λώτ και να μην κοιτάξουμε καθόλου πίσω. Που θα πάμε; Τότε που θα χρειαστεί να γίνει η φυγή του λαού του Θεού θα μας το πει ο Χριστός το που θα πάμε. Η περισυλλογή του λαού του Θεού από όλα τα έθνη θα γίνει ή με αγγέλους ή με ειδοποίηση που ο Θεός ξέρει ή με απεσταλμένο. Το βδέλυγμα της ερημώσεως χτίζεται μέσα στον εγκέφαλο του απομακρυσμένου ανθρώπου από την έννοια Θεός και μετά παρουσιάζεται με φανατισμό, με εγωισμό, με πολέμους, με συμφέροντα και ένα σωρό άλλα δαιμόνια. Ο Θεός να μας φυλάξει! Πάντως η μελέτη, η προσευχή και η πνευματική δραστηριότητα μας εξασφαλίζουν Θεό 100% και το βδέλυγμα δεν μπορεί να εισέλθει ποτέ μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εγκυμονούσα και θηλάζουσα είναι η πνευματική ημιμάθεια που διακατέχει τον λαό του Θεού. Η ημιμάθεια πολλές φορές είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ο λόγος, διότι η ημιμάθεια κάνει τον άνθρωπο να νιώθει ότι τα ξέρει όλα και έτσι δεν ακούει κανέναν. Η αμάθεια όμως είναι καλύτερη διότι αν δεχτεί κάποιος τον απεσταλμένο του Θεού θα μάθει για τον Θεό, ο οποίος θα τον πληροί στη συνέχεια με σοφία, με δυνάμεις, με χαρά και με ζωή αιώνιο. Ο Θεός αδελφάκια μου χάρισε μία μεγάλη και όμορφη πνευματική περιουσία στην Φωνή Θεού. Μελέτη, μελέτη, μελέτη, μελέτη λοιπόν και προσευχή ώστε να μην κινηθούμε στα δύσκολα χρόνια σαν εγκυμονούσες και θηλάζουσες πνευματικά και αρχίσουμε να λέμε που είναι ο Θεός, γιατί ο Θεός κάνει αυτό, πως επιτρέπει το άλλο κ.λ.π. ώστε όλες αυτές οι αναπάντητες ερωτήσεις να μας καταβάλλουν αρνητικά και στο τέλος να μας απολέσουν. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Προσεύχεσθε δε δια να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τον χειμώνα δεν μπορείς να κινηθείς εύκολα ή να ταξιδέψεις διότι οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τη φυγή. Ας ενθυμηθούμε αυτούς που γίνονται πρόσφυγες ειδικά τον χειμώνα, πως έρχονται καταβεβλημένοι, βρεγμένοι, νηστικοί κ.τ.λ..

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Διότι αι ημέραι εκείναι θέλουσιν είσθαι θλίψις τοιαύτη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής της κτίσεως την οποίαν έκτισεν ο Θεός, έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος αναφέρονται ως αρχή οδύνης. Αρα, ό,τι θα γίνει τα έσχατα χρόνια κατά την εποχή του αντιχρίστου θα είναι τόσο μεγάλα γεγονότα που δεν ξανάγιναν ποτέ. Κύριε ελέησέ μας! Στην Αποκάλυψη αναφέρει κάποια θηρία και τέρατα με πολλά κεφάλια. Αυτά είναι τα πυρηνικά όπλα, τα οποία θηρία βγαίνουν από την θάλασσα, από την ξηρά, από τον ουρανό (διάστημα).

Κάποια στιγμή αδελφάκια μου οι οικονομίες των κρατών θα πέσουν έξω και θα έρθουν να αναλάβουν τα κράτη και τους λαούς άνθρωποι πολεμοχαρείς, οι οποίοι θα θεωρήσουν και θα υποδείξουν ως υπαίτιους της αρνητικής κατάστασης τους θρησκευτικούς ηγέτες όλων των θρησκειών, λέγοντας ότι οι αντιπαλότητες των θρησκειών έφεραν τα έθνη σε αυτή την κατάσταση και για να καταργήσουν τις θρησκείες θα επιβάλλουν το αντίχριστο πολίτευμα, σκοτώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό. Όποιος τώρα δεν δεχτεί τον αντίχριστο και τη νέα θρησκεία θα πεθάνει. Για να διαλυθούν λοιπόν οι θρησκείες κοιτάξτε τι θα συμβεί. Όσοι είναι φανατικοί με την θρησκεία τους θα πεθάνουν. Χρειάζεται προσοχή στο πως θα κινηθεί ο λαός του Θεού τα χρόνια αυτά. Πάντως ο Θεός θα μας φρουρήσει και θα μεριμνήσει. Εμπιστοσύνη λοιπόν στον Πατέρα μας! Άλλωστε, πριν γίνουν αυτά πρέπει να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε ώστε να σφραγιστεί ο λαός του Θεού με φυσική συνέπεια να μην πειραχτούν οι στρατιώτες του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. Και εάν ο Κύριος δεν ήθελε συντέμει τας ημέρας εκείνας, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ αλλά δια τους εκλεκτούς, τους οποίους εξέλεξε, συνέτεμε τας ημέρας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ο Κύριος θα παρακολουθεί πάει να πει ότι δεν θα αφήσει τον λαό του, τους εκλεκτούς του να χαθούν. Αν δει ότι αυτό πάει να συμβεί θα συντομεύσει τις ημέρες. Δόξα να έχεις Κύριε! Οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι προσεύχονται, μελετούν, κηρύττουν και αγωνίζονται ώστε να καθαρίσουν από μέσα τους και γύρω τους με τον αγιασμό όλα τα εωσφορικά και φθοροποιά στοιχεία που εγκλωβίζουν την ελευθερία του πνεύματος την δική τους και των συνανθρώπων τους. Μάλιστα παρακολουθούν και σε λεπτομέρεια τον εαυτό τους ώστε να εκλείψει άπαξ διαπαντός από το πνεύμα και το σώμα τους οτιδήποτε που δεν ανήκει στον Θεό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

 

«21. Και τότε εάν τις είπη προς υμάς, Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή, Ιδού, εκεί, μη πιστεύσητε.

22. Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι  δείξει σημεία και τέρατα, δια να αποπλανώσιν, ει δυνατόν και τους  εκλεκτούς.

23. Σεις όμως προσέχετε ιδού, σας προείπον πάντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα τα θρησκευτικά δόγματα φανατίζουν τους λαούς τους και τους παροτρύνουν να πιστεύουν ότι μόνο το δικό τους δόγμα έχει τον Θεό και τα άλλα έχουν τον διάβολο και πολλές φορές τους απειλούν και τους φοβίζουν ότι αν φύγουν θα γίνουν αιρετικοί, κάνοντάς έτσι όλους τους ανθρώπους εγκλωβισμένους και θρησκόληπτους. Και εμείς είχαμε πέσει πριν εννοήσουμε τον Λόγο του Θεού στην παγίδα αυτή, διότι μας είχαν φοβίσει οι έμποροι ψυχών, οι φανατικοί των δογμάτων. Έτσι λοιπόν και εμείς φανατιστήκαμε με τύπους και όχι με την ουσία. Συμβουλεύω ότι το δόγμα ζει έξω από τον άνθρωπο ενώ ο Θεός θα ζει μέσα του όταν τον βρει κάποιος. Όποιος συναντήσει σε μία διδασκαλία τον Θεό μέσα του, εκεί είναι ο Θεός και εκεί να τείνει. Όταν κάποιοι έρχονται και μας λένε ότι εμείς έχουμε τον Θεό και ενώ πηγαίνουμε εις αυτούς και παρακολουθούμε τα κηρύγματά τους και διαφορά προς το καλύτερο δεν βλέπουμε, τότε να φεύγουμε. Όποιος έχει Θεό μελετά, προσεύχεται, εφαρμόζει και γίνεται ο ίδιος κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος των δωρεών και των επαγγελιών του Θεού, βλέποντας μέσα του τον Θεό να ενεργεί χαρίζοντάς του σοφία και χαρά ανεκλάλητη. Μέσα μας λοιπόν να συναντήσουμε τον Θεό και όχι έξω από εμάς. Να προσκολληθούμε μόνο σε εκείνους που μας βοηθούν να τον χτίσουμε μέσα μας, αφού πρώτα αντιληφθούμε ότι αυτοί που μας τον κηρύττουν τον έχουν μέσα τους και αυτό θα φαίνεται διότι θα διοικούνται υπό του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα θα παρουσιάζουν πολυποίκιλα χαρίσματα, καρπούς και σημεία, καθώς σοφία Θεού συναρπάζουσα, ταπείνωση και τελευταία ενδιαφέρον για τον πεσόντα άνθρωπο ώστε να ανακάμψει. Όταν υπάρχει λοιπόν η αγάπη μέσα μας, αυτή η αγάπη εις εμάς βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

 

«24. Αλλ' εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την θλίψιν εκείνην, ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής,

25. και οι αστέρες του ουρανού θέλουσι πίπτει και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρανοίς θέλουσι σαλευθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τις ημέρες του αντιχρίστου (ο Χριστός) θέλει σκοτιστεί, δεν θα κηρύττεται και δεν θα ενεργεί στον κόσμο διά του Λόγου του και διά του Πνεύματος του Αγίου. Η στρατευμένη εκκλησία του Χριστού (η Σελήνη) δεν θα έχει φως διότι θα απαγορεύεται να μιλάς για τον Χριστό. Τότε θα επικρατήσει το σιώπα αδελφέ και γι’ αυτό η εκκλησία αυτή δεν θα δίνει το φως του Χριστού. Οι αστέρες θα είναι μεγάλοι πνευματικοί ηγέτες πολλών εκκλησιών, οι οποίοι θα πέσουν διότι θα προδώσουν τον Χριστό και την εκκλησία του. Άλλη ερμηνεία στο αστέρες είναι ότι οι μεγάλοι αυτοί πνευματικοί ηγέτες θα πέσουν από την μάχαιρα του αντιχρίστου. Και τα δύο αυτά θα συμβούν στους αστέρες. Ταπεινοί λοιπόν, φιλάδελφοι να γίνουμε για να μην σαλευθούμε! Όχι αρχηγειλίκια και εγωισμούς. Μη γένοιτο! Αυτά ήταν για άλλες εποχές όπου το πνευματικό επίδεδο των ανθρώπων χρεαζόταν αρχηγό, ποιμένα, προφήτη. Τώρα όλοι μας μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό ώστε να γίνουμε μία ποίμνη ένας ποιμένας. Οι δυνάμεις του ουρανού θέλουσι σαλευθή, ακόμα και οι άγγελοι καθώς και ό,τι άλλο υπάρχει στον πνευματικό ουρανό και βρίσκεται στη γη θέλει σαλευθή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έρχου Κύριε ώστε να απολυτρώσεις τον πεσόντα άνθρωπο από την φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Πρώτα ο Θεός έρχεται εν νεφέλαις, δεν τον βλέπουμε καθαρά, δεν τον εννοούμε διότι το πνευματικό μας επίπεδο είναι χαμηλό. Μετά όμως θα φύγουν και έτσι θα μπορέσουμε να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο κατά την δευτέρα έλευσή του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρου της γης έως άκρου του ουρανού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και οι άγιοι θέλουσι παραλάβει το βασίλειο και θέλουσι έχουσι αυτό μετά του Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι το θέρος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα έσχατα χρόνια που διανύουμε θα δημιουργηθούν δύο στρατόπεδα. Το ένα θα είναι το καθ’ υπερβολήν αγαθό και το άλλο θα είναι το καθ’ υπερβολήν κακό. Όταν το δούμε αυτό τότε να καταλάβουμε ότι έρχεται το τέλος.

Η συκή συμβολίζει τους ανθρώπους που έχουν μόνο λόγια. Θα έρθει η ώρα όμως που θα εννοήσουν ότι πρέπει να κάνουν ουσιαστικά έργα, θα βγάλουν δηλαδή τα φύλλα (λόγια) καρπό (έργα).

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εννοεί όλες τις γενεές της αμαρτίας ως αν να είναι μία γενεά. Πριν λοιπόν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες θα έρθει το τέλος και όλα τα γεγραμμένα θα λάβουν χώρα ώστε να ολοκληρωθεί η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και να φτάσει στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση για να συναντήσει έτσι τον Θεό.

Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ομιλεί το αψευδές στόμα του Χριστού. Αρα πρέπει να το σκεφτούμε καλά ώστε ο χρόνος μας να μην φεύγει ανεπιστρεπτί, αλλά να καλύπτεται από μελέτη, προσευχή και εξάπλωση. Στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να γίνουμε Υιοί και Θυγατέρες Θεού ζώντος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 32

 

«32. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν το ήξερε θα το έλεγε, όμως η σοφία του Θεού δεν θέλησε να φανερωθεί ο χρόνος διά του Υιού. Ο λόγος, διότι η μετάνοια θα ήτο υποκριτική καθώς θα πλησίαζε ο χρόνος, η ημερομηνία που θα έλεγε ο Χριστός. Πάντως, ο Κύριος είπε ότι όταν είναι να βρέξει το καταλαβαίνουμε και όταν είναι να κάνει καύσωνα πάλι το καταλαβαίνουμε, καθώς όταν είναι να σπείρουμε ή να θερίσουμε το γνωρίζουμε, τον δε καιρό τον δικόν του δεν δυνάμεθα να τον καταλάβουμε; Όλοι σήμερα στον πνευματικό χώρο καταλαβαίνουν ότι ο καιρός του Κυρίου επλησίασε και εμείς το καταλαβαίνουμε. Πάντως, αν δεν το καταλαβαίνουμε είναι σίγουρο ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να αναγεννηθούμε ουσιαστικά διότι αυτό θα μας βοηθήσει στον παρόντα κόσμο χαρίζοντάς μας υγεία, σοφία, χαρά, καρπούς, χαρίσματα, σημεία, δυνάμεις και τελευταία μακροημέρευση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 33 – 37

 

«33. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε διότι δεν εξεύρετε πότε  είναι ο καιρός

34. Επειδή τούτο θέλει είσθαι ως άνθρωπος αποδημών, όστις αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εις έκαστον το έργον αυτού και εις τον θυρωρόν προσέταξε να αγρυπνή.

35. Αγρυπνείτε λοιπόν(διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο κύριος της οικίας, την εσπέραν, ή το μεσονύκτιον, ή όταν φωνάζη ο αλέκτωρ, ή το πρωϊ΄)

36. Μήποτε ελθών εξαίφνης, σας εύρη κοιμωμένους.

37. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, Αγρυπνείτε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν εννοεί να μην ξεκουραζόμαστε (ύπνος) αλλά να αγρυπνούμε πνευματικά στη προσευχή, στη μελέτη και στην δραστηριότητα πάνω στην εξάπλωση με σκοπό και στόχο την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας, ώστε να είμεθα πάντα άγρυπνοι και στο πνεύμα πάντα ζώντες. Είναι πολλοί που δεν κάνουν τον αγώνα του καθαρισμού και δεν εννοούν την αμαρτία η οποία λειτουργεί μέσα τους, ώστε με τον σχετικό αγώνα να την αποβάλλουν και να ενωθούν με τον ζώντα Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να είμεθα άγρυπνοι ώστε τα γεγραμμένα να τα αντιμετωπίσουμε με σοφία Θεού και Πνεύμα Αγιο.

Οι ημέρες προ της ελεύσεως του Κυρίου θα είναι ημέρες δύσκολες και για πολλούς που έχουν άγνοια τα γεγονότα θα γίνουν παγίδα. Ενώ για όσους αγρυπνούν θα είναι δόξα Θεού διότι το τέλος αυτών θα φέρουν τον Χριστό στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 - 2

 

«1. Μετά δε δύο ημέρας ήτο το πάσχα και τα άζυμα και εζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πως να συλλάβωσιν αυτόν με δόλον και να θανατώσωσιν. 

2. Έλεγον δε, Μη εν τη εορτή, μήποτε γείνη θόρυβος του λαού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο δόλος είναι στοιχείο των απίστων ο οποίος χρησιμοποιείται εις βάρος του Χριστού και του λαού του Θεού. Πάντως τα λάθη αυτών είναι δόξα του Θεού και του λαού του. Είναι δόξα όμως όταν ο λαός του Θεού έχει φτάσει στο σημείο να βλέπει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσι τον Θεόν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 9

 

«3. Και ενώ αυτός ήτο εν Βηθανία, εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού και εκάθητο εις την τράπεζαν, ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου καθαράς πολυτίμου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχυσε το μύρον επί της κεφαλής αυτού.

4. Ήσαν δε τινές αγανακτούντες καθ' εαυτούς και λέγοντες, Δια τι έγεινεν η απώλεια αύτη του μύρου;

5. διότι ηδύνατο τούτο να πωληθή υπέρ τριακόσια δηνάρια και να δοθώσιν εις τους πτωχούς και ωργίζοντο κατ' αυτής.

6. Αλλ' ο Ιησούς είπεν, Αφήσατε αυτήν δια τι ενοχλείτε αυτήν; καλόν έργον έπραξεν εις εμέ.

7. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθ' εαυτών και όταν θέλητε, δύνασθε να ευεργετήσητε αυτούς εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε.

8.  Ότι ηδύνατο αύτη, έπραξε προέλαβε να αλείψη με μύρον το σώμά μου δια τον ενταφιασμόν.

9. Αληθώς σας λέγω, Όπου αν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσμον και εκείνο το οποίον έπραξεν αύτη, θέλει λαληθή εις μνημόσυνον αυτής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σαν Θεός δεν είχε ανάγκη το μύρο διότι ο ίδιος ήτο ανώτερος από οποιοδήποτε μύρο. Τιμήθηκε όμως σαν άνθρωπος διότι το μύρο αυτό αλείφτηκε στο σώμα του φανερώνοντας με την πράξη αυτή ότι ήρθε η ώρα της σταύρωσης, του θανάτου και της ανάστασής του. Η γυναίκα αυτή με την κίνησή της φανέρωσε την μεγάλη αγάπη της στον Ιησού, ο οποίος Χριστός γι’ αυτή της την πράξη θέλησε να τιμηθεί και να μείνει στον αιώνα τον άπαντα ως μνημόσυνο αυτής. Ο Θεός πάντα ανταποδίδει με αιώνια δόξα τα καλά έργα των μαθητών του, το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν πνευματικά μέσα στην Φωνή Θεού ώστε διά των έργων να δοξάζεται Θεός και άνθρωπος στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, εις των δώδεκα, υπήγε προς τους αρχιερείς, δια να παραδώση αυτόν εις αυτούς.

11Εκείνοι δε ακούσαντες εχάρησαν και υπεσχέθησαν να δώσωσιν εις αυτόν αργύρια και εζήτει πως να παραδώση αυτόν εν ευκαιρία».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος κινείται κρυφά από τον Θεό και οδηγείται στη ζωή του ή μερικές φορές στη ζωή του από την εωσφορική αλήθεια η οποία παρουσιάζεται ως άγγελος φωτός, τότε θα κάνει λάθη, τα οποία λάθη θα τον οδηγήσουν στον απαγχονισμό ψυχής και σώματος ώστε μετέπειτα να έρθει η αιώνια κόλαση. Μη γένοιτο! Όποιος είναι μαθητής του Χριστού κάνει κινήσεις οι οποίες του δίνουν σιγουριά ότι είναι του Θεού και τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν. Αν κάποιος κινηθεί αυτούσια χωρίς συμβουλή Χριστού σίγουρα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μη γένοιτο σε κανέναν άνθρωπο. Κάνε Κύριε όλοι οι άνθρωποι να εννοήσουν την αλήθεια σου, να την υιοθετήσουν και να μεγαλουργήσουν πάνω σε αυτή ώστε πάντα να τους καλύπτει σοφία Θεού και αιώνια δόξα ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΙ  13 – 15

 

«13. Και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, Υπάγετε εις την πόλιν και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων  σταμνίον ύδατος ακολουθήσατε αυτόν,

14. και όπου εισέλθη, είπατε προς τον οικοδεσπότην, ότι ο διδάσκαλος λέγει, που είναι το κατάλυμα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου;

15. Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγεον μέγα εστρωμένον έτοιμον εκεί ετοιμάσατε εις ημάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που βαστάζει σταμνίον ύδατος είναι ο απεσταλμένος του Θεού ο οποίος θα μας πάει στον οικοδεσπότη (Θεό) όπου εκεί θα χαιρόμεθα μετά του Χριστού εις τον αιώνα τον άπαντα. Ο Δείπνος συμβολίζει την ημέρα όπου Θεός και άνθρωπος θα καθίσουν στην τράπεζα της ταπείνωσης, της αγάπης, της σοφίας, της ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Και ενώ εκάθηντο εις την τράπεζαν και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς, Αληθώς σας λέγω Ότι εις εξ υμών θέλει με παραδώσει, όστις τρώγει μετ' εμού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να προσέχουμε στο πως ζούμε μετά του Θεού ώστε να μην προδώσουμε το έργο του και μετά καταδικάσουμε με το λάθος μας τον εαυτό μας σε αιώνιο όλεθρο. Μη γένοιτο εις ημάς! Προσοχή, τα συμπεράσματα που βγάζουμε και η οικειότητα που αποκτούμε με την πάροδο του χρόνου με τον Θεό χρειάζεται να τα ομολογούμε στον πνευματικό μας, ώστε να μην μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Αμήν.  

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος, Μήπως εγώ; και άλλος, Μήπως εγώ;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάντοτε οι ταπεινοί φοβούνται το λάθος ως προς τον Θεό και ως προς τον συνάνθρωπο. Αυτός ο φόβος τους εξασφαλίζει σοφία η οποία φέρνει σωτηρία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν είχε κανέναν λόγο ο Ιούδας να προβεί σε τέτοια κίνηση. Άλλωστε, ο Κύριος του έδωσε την εξουσία σαν ταμίας που ήτο να απολαμβάνει όλα γενικώς τα αγαθά υλικά και πνευματικά του Θεού. Αυτός κανόνιζε τα πάντα, μάλιστα λέγεται ότι είχε φτιάξει και ένα σπίτι (έπαυλη) όπου πολλές φορές εισέρχονταν και απολάμβανε τα πάντα εκεί. Ο Ιούδας απαγχονίστηκε όχι γιατί μετανόησε αλλά γιατί μεταμελήθηκε και ο λόγος που μεταμελήθηκε είναι γιατί «είχε μία αγελάδα που την άρμεγε και που ο ίδιος την σκότωσε».

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογήσας, έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, Λάβετε, φάγετε τούτο είναι το σώμά μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σώμα του Κυρίου πρέπει να το φάμε για να το γευτούμε και μετέπειτα να το μιμηθούμε, ώστε να μυρίζει και το δικό μας σώμα την θυσία που υπέστη ο Χριστός. Αυτό συμβολίζει το σώμα του, την θυσία. Η θυσία είναι απαραίτητη και είναι η πόρτα που θα μας βάλει στην τράπεζα του Χριστού την αιώνια. Αυτό είναι και το κοινό όνομα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, ότι όλα τα μέλη της βασιλείας θα έχουν (θυσία).

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΙ  23 – 24

 

«23. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες.

24. Και είπε προς αυτούς, Τούτο είναι το αίμά μου το της καινής διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το αίμα του συμβολίζει ότι πρέπει και εμείς να εργαζόμαστε με αλήθεια και να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου να το χύσουμε, ώστε αν χρειαστεί ο θάνατος ο δικός μας να φέρει πολύ καρπό και να ποτίσει τον λαό του Θεού με αιώνια δόξα. Αν και αυτό σήμερα δεν προβλέπεται διότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές, όμως κατά τα χρόνια του αντιχρίστου ίσως συμβεί. Πάντως εμείς μπορούμε να καυχόμαστε για το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό χαρίζοντας εις εμάς το μέγα έλεος. Η εκκλησία μας η Ορθόδοξη μας προσφέρει εις ανάμνηση του Κυρίου και της σταυρικής θυσίας του το σώμα και το αίμα διά της πίστεως στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλω πίει πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη βασιλεία του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπό την έννοια ότι θα φύγει από τον κόσμο και δεν θα ξαναπιεί το φυσικό κρασί. Όταν όμως ξανάρθει θα το πίνουμε μαζί του αιώνια με χαρές αιώνιες. Αμήν. Το πνευματικό κρασί θα το πίνουμε στην βασιλεία του με αιώνιες ιδιότητες χαράς και άφθαρτων στοιχείων καθώς με δόξα που θα παρέχει ο Θεός διά της σοφίας του, η οποία σοφία θα μας εξασφαλίσει μία άφθαρτη, πανευδαίμονη, αθάνατη, αιώνια ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των Ελαιών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το όρος μας βοηθά να βρισκόμαστε κοντά στον Θεό διότι παρέχει ησυχία (σιωπή). Το χρειάζονταν το όρος ο Κύριος εκείνη την ώρα ώστε διά της προσευχής να λάβει δύναμη εξ ύψους και να εισέλθει μετέπειτα στο εκούσιο πάθος του. Και εμείς όταν εργαζόμεθα πνευματικά να καταφεύγουμε στο όρος ώστε να αντλήσουμε δυνάμεις μέσα από την προσευχή όπως δύναμη αγάπης και θυσίας και δι’ αυτών να συνεχίζουμε εν δυνάμει το ανθρωποσωτήριο έργο μας, αποφεύγοντας μικρότητες όπως φόβο, ανεμπιστοσύνη, ολιγοπιστία κ.λ.π. τα οποία μπορούν να μας βγάλουν έξω από τους στόχους μας που είναι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Στόχοι τους οποίους ο Θεός μας έδωσε και μας κάλεσε ώστε να επιδιώξουμε ίνα δι’ αυτών να φέρουμε την δευτέρα έλευση του Χριστού στον κόσμο κατασκευάζοντας λαό εκλεκτό, ο οποίος να δύναται διά του αγιασμού να δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, Ότι πάντες θέλετε σκανδαλισθή εν εμοί την νύκτα ταύτην διότι είναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα.

28. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μία μάνα γνωρίζει τις δυνατότητες του παιδιού της. Ο Κύριος δεν θα γνώριζε την πνευματική δύναμη των μαθητών του; Με τα λόγια του τους προετοίμαζε για να στηριχτούν κατά την ώρα της σύλληψής του και του μαρτυρίου του, ώστε αυτοί μετέπειτα να ενθυμηθούν τα λεγόμενά του και κατά την ανάστασή του να πάρουν δύναμη πνευματική για να τον δοξάσουν με τα λόγια τους και με τα έργα τους όπως και έκαναν.

Το σκάνδαλο δημιουργείται σε ανθρώπους που δεν εγνώρισαν την διδασκαλία του Χριστού και τα γεμάτα σοφία λόγια του. Τα σκάνδαλα είναι απαραίτητα να γίνουν και θα γίνονται διότι μέσω αυτών αναγεννάται ο καλοπροαίρετος άνθρωπος και αποκτά σοφία Θεού συναρπάζουσα. Τα σκάνδαλα θα φανερώσουν και τους δόκιμους, τους εκλεκτούς. Αρα, τα παιδιά που φροντίζουν να αναγεννηθούν θα περνούν τα σκάνδαλα δοξάζοντας τον Θεό, διότι μέσω αυτών θα ολοκληρώσουν την πνευματική τους υπόσταση δημιουργώντας εις αυτούς υπερβατικές θεϊκές δυνάμεις όπως ταπείνωση, ανυπόκριτη αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό κ.λ.π.. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Πάντοτε όμως όποιο και αν είναι το πνευματικό μας επίπεδο στην προσευχή μας θα λέμε, Κύριε μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν Και εάν πάντες σκανδαλισθώσιν, εγώ όμως ουχί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Πέτρος από αγάπη το είπε και όχι από εγωισμό, όμως δεν μπορούσε να εννοήσει τι θα επισκίαζε τον Κύριό του και τον ίδιο εκείνη την ώρα. Πάντως χωρίς πνευματική εμπειρία τα λόγια είναι φτώχεια. Όταν όμως ο Πέτρος και ο κάθε Πέτρος ωριμάσει πνευματικά θα αντιμετωπίσει τα πάντα με ειρήνη Θεού, λέγοντας γενηθήτω το θέλημά σου Κύριε στους πειρασμούς του. Όταν δεν υπάρχει πνευματική εμπειρία, τον Κύριο τον δοξάζει ο άνθρωπος μόνο όταν τα πράγματα βαίνουν καλά στη ζωή του. Όταν όμως αποκτήσει δυνάμεις Θεού δεν έχει πρόβλημα και αν σε σκιά θανάτου πορευθεί. Το θέμα είναι να αγαπάμε τον Κύριο και να τον δοξάζουμε και στους Εμμαούς αλλά και στον Γολγοθά. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 33 – 34

 

«33. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθ' εαυτού και ήρχισε να εκθαμβήται και να αδημονή.

34. Και λέγει προς αυτούς, Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε εδώ και αγρυπνείτε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γιατί επέλεξε τους τρεις να προχωρήσουν μαζί του και όχι όλους; Προσωποληπτούσε εκείνη την ώρα; Σίγουρα όχι. Ο λόγος ήτο διότι αυτοί οι τρεις στα χρόνια των πειρασμών του που γίνονταν κατά την πνευματική του διδασκαλία μέσα στον κόσμο στάθηκαν δίπλα του με σοφία, με αγάπη και με ανωτερότητα πνεύματος. Είναι μεγάλο πράγμα να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του Θεού ώστε πάντα να μας έχει μαζί του. Είναι πολλοί που όλη την ώρα γκρινιάζουν και το γιατί δεν λείπει ποτέ από τη ζωή τους. Αυτοί δεν μπορούν να ευαρεστήσουν τον Θεό ώστε αυτός να τους έχει πάντα κοντά του. Μόνο όταν το πνευματικό μας επίπεδο πλησιάζει τον Θεό με αγάπη και σεβασμό υπακούοντας τις εντολές του εις το απόλυτο, αδιαφορώντας για την προσωπική μας ευημερία αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, μόνο τότε ο Θεός ευαρεστείται εις εμάς και ευλογεί τη ζωή μας καθώς και ό,τι είναι γύρω μας εις τους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 36

 

«36. Και έλεγεν, Αββά, ο Πατήρ, πάντα είναι δυνατά εις σε απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο ουχί όμως ότι θέλω εγώ, αλλ' ότι συ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ήτο μία ανθρώπινη στιγμή. Αλλωστε δεν είναι δυνατόν αυτός που είναι ζωή να δεχτεί τον θάνατο, να θέλει δηλαδή να πεθάνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, η ζωή να δεχτεί τον θάνατο. Όμως παρ’ όλα αυτά αφού το θέλημα του Πατέρα του ήτο αυτό, αμέσως διόρθωσε τα λόγια του στην προσευχή του λέγοντας όχι όπως εγώ αλλά όπως εσύ Πάτερ.

Στη ζωή μας πολλές φορές ίσως να μην νιώθουμε την παρουσία του Θεού και να περνάμε δύσκολες στιγμές. Ο λόγος είναι για να φανεί η παρακαταθήκη του αγώνα μας, ώστε εκείνη την ώρα που υπάρχει θλίψη στη ψυχή μας να επικρατήσει η σοφία του Θεού και όχι η λογική του κόσμου η οποία πολλές φορές μας παροτρύνει να το βάλουμε στα πόδια. Μέσα από την λογική εκδηλώνεται το ατομικό συμφέρον και όχι το θέλημα του Θεού, το οποίο θέλημα εκδηλώνεται με το γενικό συμφέρον. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 38

 

«38. Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πειρασμός είναι στιγμιαίος, η δοκιμασία μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια. Ο Κύριος ήξερε τι θα συμβεί και τους το τόνισε ώστε να μη χάσουν την πίστη τους ως προς αυτόν εκείνη την ώρα αλλά μέσα από την προσευχή να φωτιστούν και να ενισχυθούν πνευματικά προσευχόμενοι. Πρέπει να προσευχόμαστε πάντα, στον δρόμο όταν περπατάμε, στο αμάξι, στη δουλειά, παντού. Να προσευχόμεθα αδιάλειπτα με την νοερά προσευχή ώστε να φρουρούμεθα από το Αγιο Πνεύμα. Η νοερά προσευχή γίνεται παντού. Η αδιάλειπτη προσευχή επιτυγχάνεται στο βουνό, στην έρημο ή στο δωμάτιο μακριά από τον κόσμο. Η κρυφή προσευχή (το γόνατο) γίνεται σε περίπτωση κινδύνου ή μεγάλης ευχαρίστησης η οποία εξέρχεται με συντριβή καρδιάς και δάκρυα ως αν θρόμβοι αίματος. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 45

 

«45. Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας εις αυτόν, λέγει, Ραββί, Ραββί και κατεφίλησεν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχουν τρία είδη φιλιών:

1) της προδοσίας

2) το ερωτικό

3) το αληθινό, το πνευματικό το οποίο κρύβει χαρά και ευλογία Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος δύναται να τα ξεχωρίσει αλλά και ο κοσμικός πολλές φορές καταλαβαίνει την πρόθεση του φιλιού.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 60 – 61

 

«60. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, ηρώτησε τον Ιησούν, λέγων, Δεν αποκρίνεσαι ουδέν; τι μαρτυρούσιν ούτοι κατά σου;

61. Ο δε εσιώπα και δεν απεκρίθη ουδέν. πάλιν ο αρχιερεύς ηρώτα αυτόν, λέγων προς αυτόν, Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σιωπή είναι χρυσός και φανερώνει άνθρωπο πνευματικά ολοκληρωμένο. Η σιωπή του Κυρίου κατά την ώρα της δίκης του δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη και ολοκληρωμένη επίγνωση της παρουσίας του ουρανίου Πατρός στη ζωή του. Ο Κύριος διακατέχονταν από την σιωπή κατά την ώρα της δίκης του και ο λόγος ήτο διότι δεν περίμενε την απόφαση των ανθρώπων αλλά την απόφαση του Θεού Πατέρα, την οποία προεγνώριζε και διεξήγγειλε πολλές φορές στους μαθητές του τα τρία χρόνια που βρίσκονταν μαζί τους. Αρα, η σιωπή σε δύσκολες φαινομενικά στιγμές έρχεται μέσα από επίγνωση Θεού, την οποίαν εύχομαι εις όλους εμάς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 62

 

«62. Ο δε Ιησούς είπεν, Εγώ είμαι και θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον μετά των νεφελών του ουρανού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εννοεί την δευτέρα έλευσή του την οποίαν εύχομαι η γενιά μας να ευτυχίσει να δει. Ο Χριστός λέγονταν Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Υιός Θεού λέγονταν διότι πατέρας του ήτο ο Θεός ο οποίος τον δημιούργησε διά Πνεύματος Αγίου. Υιός ανθρώπου διότι η μητέρα του ήτο άνθρωπος (η παρθένος Μαρία).

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 63 – 65

 

«63. Τότε ο αρχιερεύς διασχίσας τα ιμάτια αυτού, λέγει, Τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων;

64. ηκούσατε την βλασφημίαν τι σας φαίνεται; Οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν, ότι είναι ένοχος θανάτου.

65. Και ήρχισάν τινες να εμπτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπον αυτού και να γρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν, Προφήτευσον. Και οι υπηρέται έτυπτον αυτόν με ραπίσματα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι να λυπάσαι για την λογική που επικρατούσε και επικρατεί ακόμη και σήμερα για τον Δημιουργό. Φυσικά σήμερα αλλά και τότε οι άνθρωποι έδειχναν ότι είναι θρησκόληπτοι και ότι αγαπούν πολύ τον Θεό, όμως, τα έργα τότε των Ιουδαίων και τα έργα σήμερα των χριστιανών δεν έχουν καμιά σχέση με την ουσία του Αγίου Ευαγγελίου και των εντολών που ο Θεός θέλει να εννοήσει και να εφαρμόσει ο άνθρωπος, δηλαδή να εννοήσει το θέλημά του το οποίο θέλημα θα τον οδηγήσει στην χώρα των ζώντων. Αφού ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι πεθαίνουν και ειδικά ο χριστιανός άνθρωπος, ενώ ο Χριστός πέθανε για να μην πεθάνει ο άνθρωπος αυτός, πάει να πει ότι η θρησκόληπτη πίστη και όχι η ουσιαστική συνεχίζεται. Πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί καλά και να προσεγγίσει τον Θεό και το Αγιο Ευαγγέλιό του με ειλικρίνεια και όχι με θρησκόληπτη, φανατική, υποκριτική πίστη που διακατέχει σήμερα τον χριστιανικό κόσμο.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 68

 

«68. Ο δε ηρνήθη, λέγων, Δεν εξεύρω, ουδέ καταλαμβάνω τι συ λέγεις. Και εξήλθεν έξω εις το προαύλιον και ο αλέκτωρ εφώναξε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η άρνηση που κατέλαβε τον Πέτρο εκείνη την ώρα προήλθε από τον φόβο μήπως οδηγηθεί στον σταυρό. Ο φόβος όταν έρθει στη ζωή μας δημιουργεί την κόλαση. Αφού ο Πέτρος δεν είχε αναγεννηθεί ήτο φυσικό να τον καταλάβει το συναίσθημα της άρνησης εκείνη την ώρα, όμως, επειδή στους μαθητές πίσω από κάθε ενέργειά τους κρύβεται ο Θεός, γι’ αυτόν τον λόγο παραχώρησε την άρνηση ώστε μέσω αυτής να τον φρουρήσει και να του σώσει τη ζωή. Διαφορετικά, αν δεν αρνιόταν θα εισέρχονταν στο δικαστήριο και θα σταυρώνονταν μαζί με τον Κύριό του. Αρα, θεία ενέργεια ήτο ώστε να έρθει πρώτον ταπείνωση στον Πέτρο που είναι απαραίτητη, δεύτερον να σωθεί η ζωή του και τρίτον να επιτελέσει πνευματικό έργο μετέπειτα. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πολυποίκιλα ώστε να σώσει το δικό του τέκνο.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ  72

 

«72. Και ο αλέκτωρ εφώναξε εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ότι πρίν ο αλέκτωρ φωνάξη δίς, θέλεις με αρνηθή τρίς. Και ήρχισε να κλαίη πικρώς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η άρνηση του Πέτρου φανερώνει ότι ήρθε από φόβο διότι κινδύνευσε η ζωή του. Και σήμερα ο Θεός μας παροτρύνει να τείνουμε στην επίτευξη των στόχων που το Αγιο Πνεύμα εξαγγέλλει εις εμάς. Αν δεν προσέξουμε τι εξαγγέλλει το Αγιο Πνεύμα, η καθημερινότητα και ο παρόν βίος του κόσμου θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις οι οποίες θα φέρουν μέσα μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού. Φυσική συνέπεια το κλάμα, η στενοχώρια και ο φόβος του θανάτου να λειτουργήσει στη ψυχή μας και να καταβάλλει το είναι μας και τη ζωή μας. Προσοχή λοιπόν διότι ο Θεός θέλει όλοι εμείς, αν φυσικά το θέλουμε και εμείς, να είμεθα η γενιά εκείνη που θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες και θα δημιουργήσει συνθήκες ίδρυσης της βασιλείας του μέσα μας και γύρω μας. Αρκεί να το πιστέψουμε! Όταν το πιστέψουμε η άρνηση και η σκιώδης πίστη θα εκλείψει από τη ζωή μας.

Λέγεται ότι ο Πέτρος όταν μετέπειτα άκουγε τον αλέκτορα να λαλεί το πρωί πάντα έκλεγε, ο λόγος διότι ενθυμούνταν την προδοσία. Ο αλέκτωρ συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει εγωισμό. Ο αλέκτωρ με το λάλημά του προδίδει την θέση του με φυσική συνέπεια να τον βρίσκει η αλεπού και να τον τρώει. Το ίδιο κάνει και ο εγωιστής με τον εγωισμό, δίνει δικαιώματα ώστε ο διάβολος να τον συνθλίβει ή πνευματικά ή μέσω πολλών άλλων ανθρώπων που θέλουν να τον συνθλίψουν λόγω του εγωισμού που φανερώνει. Μη γένοιτο εις εμάς. Σοφία Θεού χρειάζεται και ταπείνωση ουσιαστική. Αμήν.

 

                              

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄  

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σιωπή χρειάζεται όταν οι ερωτήσεις προέρχονται από πνεύμα ειρωνικό όπως του Πιλάτου και οι προθέσεις δεν είναι αγαθές. Χρειάζεται και εμείς να ξεχωρίζουμε τις προθέσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ως προς εμάς, ώστε μέσα από σοφία Θεού να ανταποκρινόμαστε ανάλογα εις αυτές. Με λόγους νουθεσίας όταν οι προθέσεις είναι αγαθές ή με σιωπή όταν οι προθέσεις κρύβουν πονηρία η οποία θα φέρει εμπαιγμό, αντιλογία και διαμάχη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Ο Πιλάτος λοιπόν θέλων να κάμη εις τον όχλον το αρεστόν, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραββάν και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσεν αυτόν, διά να σταυρωθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Βαραββάς συμβολίζει τον διάβολο ο οποίος μέχρι σήμερα κινείται ελεύθερα και εκπληροί τις επιθυμίες του μέσω του ανθρώπου εις βάρος του Θεού. Ο Ιησούς συμβολίζει τον Θεό ο οποίος μέχρι σήμερα φοράει το ακάνθινο στεφάνι και βρίσκεται στο σταυρό του Γολγοθά. Εύχομαι το ανθρώπινο γένος να εννοήσει και να επιλέξει σήμερα να δέσει τον διάβολο και να ελευθερώσει τον Ιησού, ο οποίος Ιησούς είναι απαραίτητος διά της νουθεσίας του για την θετική εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Αυτό το έργο επιτελεί σήμερα με σοφία Θεού στη γενιά μας η Φωνή Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 20 

 

«16. Οι δε στρατιώται έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πραιτώριον και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών.

17. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και πλέξαντες ακάνθινον στέφανον βάλλουσι περί την κεφαλήν αυτού.

18. και ήρχισαν να χαιρετώσιν αυτόν, λέγοντες, Χαίρε, βασιλεύ των Ιουδαίων.

19. Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν καί γονυπετούντες, προσεκύνουν αυτόν.

20. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν και ενέδυσαν αυτόν τα ιμάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω, διά να σταυρώσωσιν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτά και άλλα περισσότερα αυτών δύναται να επιτελεί ο μη αναγεννημένος άνθρωπος στον Θεό και στον συνάνθρωπο όταν τα συμφέροντά του το επιβάλλουν. Πρέπει να προσέξουμε τα έργα μας να μην κινούνται εις βάρος του Θεού, του συνανθρώπου μας και της Δημιουργίας που ο Θεός μας έδωσε ώστε μέσω αυτής να ολοκληρωθεί η πνευματική μας θεϊκή υπόσταση. Πάντως να γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος δεν πεθαίνει μόνο με μία σφαίρα αλλά και με έναν κακό λόγο. Όταν αναγεννηθούμε σίγουρα τα έργα μας και τα λόγια μας θα φρουρούν την δόξα του Θεού, την σωτηρία τη δική μας και την εν Χριστώ θετική εξέλιξη του συνανθρώπου μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε μέσω της αναγέννησης δυσάρεστες συνέπειες που κρύβει η μη αναγέννησή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Και αγγαρεύουσί τινα Σίμωνα Κυρηναίον διαβαίνοντα, ενώ ήρχετο από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και ρούφου, διά να σηκώση τον σταυρόν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Σίμων ο Κυρηναίος συμβολίζει σήμερα κάποιον άνθρωπο του Θεού ο οποίος βοηθά τον απεσταλμένο του Θεού όταν αυτός χρειάζεται βοήθεια υλική ή πνευματική ώστε να φέρει την αποστολή του εις πέρας. Άλλη ερμηνεία είναι ότι ο Κυρηναίος συμβολίζει τον εκλεκτό του Θεού, τον απεσταλμένο του Θεού ο οποίος πολλές φορές φορτώνεται το σταυρό μας μέχρι οι ίδιοι να δυναμώσουμε πνευματικά. Καθώς μεγαλώνει η αποστολή μεγαλώνουν και οι Κυρηναίοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη αλλά πολλοί μαζί, γι’ αυτό να γίνουμε όλοι Κυρηναίοι ο ένας στον άλλον. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 32

 

«29. Και οι διαβαίνοντες εβλασφήμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες, Ουά, ο χαλών τον ναόν και διά τριών ημερών οικοδομών,

30. σώσον σεαυτόν και κατάβα από του σταυρού.

31. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπαίζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον, Άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώση

32. ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ ας καταβή τώρα από του σταυρού, διά να ίδωμεν και πιστεύσωμεν. Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ωνείδιζον αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί αυτοί που εμπαίζουν, κακολογούν και κατακρίνουν την αγαθή πρόθεση του Θεού και του απεσταλμένο του. Χρειάζεται προσοχή! Αυτή είναι, μην κρίνεις ίνα μην κριθείς. Ο λόγος, διότι διά της κρίσεως θα γίνεις αναπολόγητος όπως και έγιναν όλοι αυτοί που δεν εννόησαν και κατέκριναν την θυσία του Χριστού κατά την ημέρα της αναστάσεως του.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγεινεν εφ' όλην την γην, ως ώρας εννάτης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υιός Θεού πεθαίνει, Αγιος Υιός ο οποίος δικαιώθηκε εξ έργων ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Είναι δυνατόν να μην συμπάσχει η Δημιουργία αλλά και η κτίση ολόκληρη;

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Και την ώραν την εννάτην εβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων, Ελωϊ, Ελωϊ, λαμμά σαβαχθανί; το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν έχεις μέσα σου ζωή δεν μπορείς να πεθάνεις παρά μόνο με φωνή και κραυγή μεγάλη. Μόνο έτσι θα μπορούσε να εξέλθει η ψυχή του Κυρίου από το Αγιο σκήνωμά του. Θεέ μου, Θεέ μου ίνα τι με εγκατέλειπες; Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να γίνει η εγκατάλειψη εκείνη την ώρα ώστε μετέπειτα να έρθει η μεγάλη δόξα της αναστάσεως, την οποία εύχομαι σε όλους τους εν Κυρίω κοιμηθέντες καθώς επίσης και την πνευματική ανάσταση των εν Κυρίω ζώντων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 38

 

«38. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το καταπέτασμα του ναού είναι το τέμπλο που χωρίζει τον κυρίως ναό (ιερό) από τον χώρο που συγκεντρώνεται ο λαός. Μέχρι πριν να σχισθεί, στο ιερό εισέρχονταν μόνο ο ιερέας και μόνο αυτός επικοινωνούσε με τον Θεό. Αυτό το τείχος με τον θάνατο του Κυρίου καταργήθηκε, εσχίστηκε ώστε στο ιερό, στα Αγια των Αγίων να μπορεί να εισέλθει διά της μετανοίας και μετέπειτα διά της αναγέννησης ο καθένας άνθρωπος δίκαιος ή άδικος που πιστεύει και ελπίζει εις τον Θεό και έτσι να μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τον ζώντα Θεό και να αντλούν από αυτόν όλα τα σωτήρια πνευματικά μέσα που θα κάνουν τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Η Φωνή Θεού σήμερα αυτό το αποδεικνύει διά των αναγεννημένων παιδιών της διότι όλα επικοινωνούν με τον Θεό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 39

 

«39. Ιδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, είπεν, Αληθώς ο άνθρωπος ούτος ήτο Υιός Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί που επιλέγουν πρώτα να πάθουν και μετά να μάθουν, όμως τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού ας γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Πάντως η καλή πρόθεση σώζει την ψυχή και το σώμα, το οποίο εύχομαι ολόψυχα εις όλους μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΙ  40 – 41

 

«40. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσαι μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή και η Σαλώμη,

41. αίτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, ηκολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλαι πολλαί αίτινες συνανέβησαν μετ' αυτού εις Ιεροσόλυμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι γυναίκες αυτές επιλέχτηκαν και εστάλθηκαν από τον Θεό ώστε να είναι πάντα δίπλα στον Ιησού και με τα υπάρχοντά τους και με την μεγάλη αγάπη που είχαν στον εκλεκτό του Θεού να υπηρετούν με θυσία τον Κύριό τους και τους μαθητές του. Αυτές οι γυναίκες ήτο πάντα δίπλα του και τα στοιχεία που τις χαρακτήριζαν ήταν απόλυτη υπακοή και μεγάλη αγάπη, την οποία εκδήλωναν στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος ποικιλοτρόπως. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 46

 

«46. Και ούτος αγοράσας σινδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετύλιξε με την σινδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείω, το οποίον ήτο λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μία τρίχα δεν πέφτει άνευ του θελήματος του Πατρός. Ο Πατέρας λοιπόν φρόντισε μέσω του Ιωσήφ το σώμα του Υιού του να φυλαχτεί για τρεις μέρες μέχρι να γίνει η ανάστασή του στο καλύτερο μνήμα της εποχής, το οποίο παρείχε απόλυτη καθαριότητα ώστε το σώμα του να μην έχει καμιά επαφή ούτε με το χώμα ούτε με διάφορους μικροοργανισμούς που υπάρχουν εις αυτό. Και εμείς να είμεθα σίγουροι ότι όταν ο αγώνας μας γίνεται με ειλικρίνεια, ο Θεός θα φροντίσει να σώσει την ψυχή και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΣ΄

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Και έλεγον προς εαυτάς, Τις θέλει αποκυλίσει εις ημάς τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λίθος συμβολίζει την αμαρτία η οποία εμποδίζει τον άνθρωπο και γενικά όλο το ανθρώπινο γένος να συλλάβει την ουσία της ταφής και της ανάστασης του Κυρίου. Όμως, ο Θεός σε όσους έχουν καλή προαίρεση στέλνει άγγελο Κυρίου, ώστε να βοηθήσει τον καλοπροαίρετο χριστιανό να αποκυλίσει τον λίθο αυτόν (αμαρτία) από τη ζωή του. Ο Χριστός αδελφάκια μου πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς. Πλήρωσε δηλαδή με τον θάνατό του την αμαρτία που μας καταβάλλει από παιδικής ηλικίας και με το μέγα έλεος που μας έχει εξασφαλίσει μέσω του σταυρικού θανάτου δυνάμεθα να γίνουμε αναμάρτητοι καθώς κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της μεγάλης δόξης του. Το έλεος λοιπόν που μας χάρισε μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και χρειάζεται σε οποιαδήποτε πτώση μας να το αρπάζουμε ώστε ο έλεγχος που προκαλεί η αμαρτία και η φθορά που μας καταβάλλει στην καθημερινότητα να μην δύναται να μας οδηγήσει στον θάνατο. Αν όμως το πιστέψουμε έτσι όπως το φανερώνουμε. Έτσι και μόνο έτσι πρέπει να λειτουργεί εις εμάς ο θάνατος του Κυρίου και το μέγα έλεος που μας χάρισε. Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει, και αν καθ’ ημέραν αμαρτάνεις καθ’ ημέραν μετανόει, μέχρι να φτάσουμε στην αναμαρτησία. Όταν το εννοήσουμε θα αποφύγουμε την φθορά και τον θάνατο.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνη πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, εξ ης είχεν εκβάλει επτά δαιμόνια».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γιατί φανερώθηκε πρώτα στην Μαρία την Μαγδαληνή; Πιστεύω ότι αυτής της γυναίκας, λόγω του ότι ο Κύριος την ελευθέρωσε από πολλά δαιμόνια, άρα θα είχε και τον μεγαλύτερο αγιασμό και σίγουρα την μεγαλύτερη αγάπη ως προς αυτόν, ο θάνατός του σίγουρα θα της έφερε μεγάλη θλίψη μέσα της και ανίκητη στενοχώρια. Σκοπός της παρουσίας του Κυρίου εις αυτήν θα ήτο να της αφαιρέσει την θλίψη ώστε να την μετατρέψει με την παρουσία του σε μεγάλη χαρά.

Ποια είναι τα εφτά δαιμόνια που της είχε βγάλει;

1) πονηρία, εγωισμός

2) πορνεία

3) άγνοια του θελήματος του Θεού

4) φιλαργυρία

5) ακηδία (πνευματική τεμπελιά) και ψέμα

6) υποκρισία

7) λαιμαργία

Αυτά είναι τα πιο μεγάλα και εμφανή δαιμόνια που της έβγαλε με την γνωριμία τους. Τα άλλα που είναι η κρίση, ο θυμός, η ζήλια, ο φόβος, η στενοχώρια κ.λ.π. βγαίνουν με την πάροδο του χρόνου κατανοώντας πρώτα ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού και κάνοντας μακροχρόνιο πνευματικό αγώνα μέσα στον κόσμο όπως προσευχή, πνευματικούς κύκλους, μελέτη κ.λ.π..

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Μετά δε ταύτα εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και επορεύοντο εις τον αγρόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η άλλη μορφή δεν ήταν ότι άλλαξε πρόσωπο, απλώς είχε αλλάξει ενδυμασία και ίσως άλλο λούκ παρουσίας προσώπου όπως λέει και ο κόσμος (π.χ. αν είχε γένια να ήταν ξυρισμένος, αν είχε πολλά μαλλιά να ήταν κουρεμένος). Καθώς άλλη μορφή σημαίνει ότι πριν τον ήξεραν ως έναν άνθρωπο που μιλούσε με παρρησία το θέλημα του Θεού και τώρα ως έναν ταξιδιώτη που συνάντησε δύο ανθρώπους και επικοινωνούσε μαζί τους σαν να είναι ένας απλός άνθρωπος κάνοντας με απορία καθημερινές, απλές ερωτήσεις εις αυτούς. Δηλαδή δεν φάνηκε με δόξα όπως τον ήξεραν, μετέπειτα όμως τους αποκαλύφθηκε. Εξάλλου, όταν πας στην κηδεία κάποιου δεν μπορείς να πιστέψεις ή να φανταστείς ότι αυτός που αργότερα συνταξιδεύει μαζί σου είναι ο νεκρός ο οποίος έχει αναστηθεί. Το πολύ πολύ να φανταστείς ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Πρέπει για να πιστέψεις ότι είναι αναστημένος να προβεί ο ίδιος σε μία κίνηση που έκανε μόνο αυτός έτσι ώστε να πιστέψεις ότι είναι ο δικός σου γνωστός, ο δικός σου φίλος, ο δικός σου αδελφός, ο δικός σου Θεός. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Ύστερον εφάνη εις τους ένδεκα ενώ εκάθηντο εις την τράπεζαν και ωνείδισε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ιδόντας αυτόν αναστάντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γιατί δεν εμφανίστηκε κατευθείαν στους μαθητές και εμφανίστηκε στην Μαρία και στους δύο; Ο λόγος ήταν διότι με την παρουσία του ήθελε να γκρεμίσει την απιστία των μαθητών του σε ατομικό και γενικό επίπεδο, ώστε μετά την ανάληψή του να διέπονται από στοιχεία ευγενής άμιλλας και θετικής πίστης που έπρεπε ο ένας μαθητής να έχει απέναντι στον άλλον, καθώς και καλή προαίρεση. Στοιχεία που πρέπει και εμείς να έχουμε στη ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Και είπε προς αυτούς, Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μαθητές του το πορευθέντες δεν το φοβήθηκαν και αυτό τους εξασφάλισε αιώνια δόξα καθώς πνευματικό και υλικό πλούτο που χρησιμοποιήθηκε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Σήμερα όμως οι νέοι μαθητές λόγω της ύλης και των συμφερόντων που τους παρέχει η τοπική κοινωνία δεν πιστεύουν την εντολή του Θεού, με φυσική συνέπεια να χάνουν την δόξα στο να γίνουν κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της μεγάλης δόξας του Θεού. Η δόξα αυτή είναι: 1) πνευματική περιουσία που θα χρησιμοποιηθεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, 2) πνευματική οικογένεια, 3) υλική περιουσία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και 4) η άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή μετά του Θεού η οποία θα ιδρύσει την βασιλεία και θα ενεργήσει ουσιαστικά για την δευτέρα έλευση του Χριστού. Εύχομαι οι νέοι μαθητές να τείνουν στην ομολογία της πνευματικής περιουσίας της Φωνής Θεού διά του πορευθέντες ώστε μέσω αυτής να δοξαστεί ο Πατέρας, ο Υιός, το Αγιο Πνεύμα και ο άνθρωπος ουσιαστικά. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Θεός από την Φωνή Θεού είναι το πορευθέντες το οποίο είκοσι και πλέον τώρα χρόνια εκπληροί, ώστε μέσω της υπακοής στην εντολή του Θεού (του πορευθέντες) να δημιουργείται και να λαμβάνει σήμερα σιγά σιγά η Φωνή Θεού την πρώτη υπόσχεση του Θεού που είναι η πνευματική περιουσία. Στην συνέχεια θα έρθει εις αυτή η πνευματική οικογένεια του Θεού. Αναμένεται η υλική περιουσία που θα της εξασφαλίσει αφιέρωση στο θέλημα του Θεού και δραστηριότητα στον φωτισμό των εθνών, καθώς και βοήθεια στους πάσχοντες υλικά και πνευματικά αδελφούς. Τελευταία η Φωνή Θεού θα λάβει την άφθαρτη και αθάνατη ζωή η οποία θα φέρει την δευτέρα παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος πιστέψει (σκιώδης πίστη) και βαπτιστεί χωρίς να έχει έργα θα σωθεί διά της αναστάσεως.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 17 

 

«17. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος πιστέψει ουσιαστικά και παρουσιάζει έργα μετανοίας όπως του πορευθέντες, της μετάνοιας και αναγέννησης θα λάβει σημεία, τα οποία είναι απαραίτητα να έχει αυτός που έχει ουσιαστική πίστη. Όποιος δεν έχει σημεία δεν έχει ουσιαστική πίστη αλλά σκιώδης ή απλή ή υποκριτική. Πολλά παιδιά σήμερα αντιλαμβάνονται ότι εις αυτά λειτουργούν σιγά σιγά οι καρποί, τα χαρίσματα και τα σημεία. Εύχομαι γρήγορα σε ατομικό και γενικό επίπεδο να πληρωθούν οι πάντες την αποκεκρυμμένη σοφία του Θεού, ώστε δι’ αυτής να διάγουν τον παρόντα και το μέλλοντα αιώνα εν δυνάμει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 19                

 

«19. Ο μεν λοιπόν Κύριος αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν υπάρχει ουρανός και γη. Όλα ζουν και κινούνται μέσα στον ουρανό και αυτός τα αγκαλιάζει. Τα πάντα είναι ουρανός. Αρα, όταν λέει ότι ο Κύριος εκάθισε στα δεξιά, εννοεί ότι μπορεί να είναι και δίπλα μας αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ζει δηλαδή σήμερα στην βασιλεία του Θεού η οποία δεν έχει σχέση με το κοσμικό στοιχείο ή το ανθρώπινο ώστε αυτό να τον καταβάλλει ή να τον φθείρει. Ο νικών πάντως θέλει κληρονομήσει την σοφία του Θεού η οποία θα του εξασφαλίσει τα δεξιά του Θεού, αφού όμως πρώτα εκπληρώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του και φέρει την αποστολή του εις πέρας.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ίδιο να κάνουμε και εμείς ώστε να δούμε άσπρη μέρα και να γεμίσει η ζωή μας θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα να ξέρουμε όλοι είναι η μετάνοια, που σημαίνει ότι μετά από το κήρυγμα που άκουσα εννόησα. Το δεύτερο μεγάλο θαύμα που θα δούμε να ενεργεί στη ζωή μας είναι η αναγέννηση, που σημαίνει άνωθεν γεννιέμαι διά του Θεού, διά Πνεύματος Αγίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΥΤΟΥ

ΘΩΜΑΣ

 

Περιγραφή: Περιγραφή: 2houseb[1].gif