ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ

Το Μουσείο Φαλτάϊτς περιλαμβάνει τρεις λαογραφικές - ιστορικές συλλογές:

1. Της Σκυριανής ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού

Η αυλή του μουσείου.2. Της παραδοσιακής οικονομίας του Ελληνικού χώρου με 3000 περίπου αντικείμενα και εργαλεία (πολλά απ' αυτά βρίσκονται ακόμη αποθηκευμένα περιμένοντας την σωστή τους παρουσίαση στο κοινό)

3. Των σπάνιων εκδόσεων από την 16ο αιώνα και μετά, των ιστορικών εγγράφων που χρονολογούνται από την Βυζαντινή εποχή και την εποχή της Τουρκοκρατίας, μέχρι την περίοδο της Επανάστασης του 1821 και μέχρι τα νεώτερα χρόνια.

 
 
Μουσείο Φαλτάϊτς Συλλογές Μουσείου Φαλτάϊτς Μάνος Φαλτάϊτς Δράσεις Σκύρος Δημοσιεύματα Αλληλογραφία
Faltaits Museum Faltaits Museum Collections Manos Faltaits Activities Skyros e-mail