Α. Δραστηριότητες γύρω από το μουσειακό αντικείμενο

Λειτουργία Μουσείου

Ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου.Τούτη στηρίζεται στο ζωντανό διάλογο και την επικοινωνία. Οι νέοι εθελοντές, αφού περάσουν ένα στάδιο εκπαίδευσης και δοκιμασίας, δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες του μουσείου, μέσα από την ζωντανή επαφή, να προσεγγίσουν το νόημα του πολιτισμού. Παράλληλα, οι ίδιοι, με το τέλος του προγράμματος, φεύγουν πλουσιότεροι σε εμπειρίες.

Συντήρηση μουσειακών αντικειμένων

Ο τομέας αυτός, σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, εν συνεχεία, αν το επιθυμούν, και σε επαγγελματικό επίπεδο.

επιστημονική και ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειακή ταξινόμηση μουσειακών αντικειμένων

επιστημονική ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταγραφή αρχείων

επιστημονική ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταγραφή βιβλιοθήκης

δημιουργία βάσης δεδομένων και δικτύου αλληλο-πληροφόρησης

 
 
Μουσείο Φαλτάϊτς Συλλογές Μουσείου Φαλτάϊτς Μάνος Φαλτάϊτς Δράσεις Σκύρος Δημοσιεύματα Αλληλογραφία
Faltaits Museum Faltaits Museum Collections Manos Faltaits Activities Skyros e-mail