Οι δραστηριότητες του Μουσείου

Το Μουσείο και οι Εθελοντές του

Το Μουσείο, που είναι ένας από τους αρχαιότερους και πλέον δυναμικούς πολιτιστικούς φορείς στον Ελληνικό χώρο, από την ίδρυσή του λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός με την ενεργό συμμετοχή νέων εθελοντών από ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο εθελοντισμός, σαν θεωρία και πρακτική είναι, εδώ και τριανταπέντε χρόνια, ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται οι δραστηριότητες του μουσείου, στο σύνολό τους.

Ο καινοτομικός και πρωτοποριακός αυτός χαρακτήρας ενεργοποίησης των νέων, που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική, περιλαμβάνει προγράμματα με τους εξής κύκλους:

 
 
Μουσείο Φαλτάϊτς Συλλογές Μουσείου Φαλτάϊτς Μάνος Φαλτάϊτς Δράσεις Σκύρος Δημοσιεύματα Αλληλογραφία
Faltaits Museum Faltaits Museum Collections Manos Faltaits Activities Skyros e-mail