ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ

Τι είναι το ενεργειακό τζάκι

Tο ενεργειακό τζάκι είναι η απάντηση στη θέρμανση μιας σύγχρονης κατοικίας με λιγότερα έξοδα. Mε βαθμό απόδοσης έως και 94% το ενεργειακό τζάκι εξασφαλίζει όχι μόνο θερμότητα μέσα στο σπίτι, αλλά και οικονομία καθώς είναι ελεγχόμενη η λειτουργία του. Επιπλέον αποτελεί και οικολογική λύση θέρμανσης, καθώς για τη λειτουργία του χρησιμοποιούμε ξύλο ή pellet (βιομάζα).

Το ενεργειακό τζάκι μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά με την υπάρχουσα κλασική θέρμανση (πετρέλαιο-αέριο), ή και να την αντικαταστήσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει τον ήλιο και άλλες οικονομικές πηγές θέρμανσης.