Λήμνος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ     ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ     ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
  ΥΠΑΓΩΓΗ   ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡ.ΧΙΛΙΟΜ.
Λ1 ΛΗΜΝΟΣ ΚΕΡΙ 39 54 37 25 22 52 0,425 0,006
Λ2 ΛΗΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ 39 54 45 25 13 0 262,751 476,288
Λ3 ΛΗΜΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΟΥΡΚΟΣ) 39 53 5 25 13 24 0,383 0,008
Λ4 ΛΗΜΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 53 6 25 13 48 0,358 0,005
Λ5 ΛΗΜΝΟΣ ΑΜΟΝΙ 39 53 5 25 13 58 0,201 0,002
Λ6 ΛΗΜΝΟΣ ΑΛΟΓΟΝΗΣΙΟΝ 39 52 4 25 13 6 2,895 0,286
Λ7 ΛΗΜΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙΑ (1) 39 51 43 25 13 38 0,236 0,003
Λ8 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΣΤΡΙΑ 39 47 38 25 14 9 0,747 0,024
Λ9 ΛΗΜΝΟΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΝ 39 48 47 25 7 53 0,44 0,008
Λ10 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ (ΘΑΝΟΣ) 39 50 18 25 4 17 0,406 0,01
Λ11 ΛΗΜΝΟΣ ΤΗΓΑΝΙ 39 49 56 25 2 43 0,879 0,04
Λ12 ΛΗΜΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ (1) 39 51 31 25 2 44 0,736 0,035
Λ13 ΛΗΜΝΟΣ ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ (ΣΥΡΓΙΤΣΙ ή ΣΕΡΓΙΤΣΙ) 40 1 21 25 8 10 4,482 1,029
Λ14 ΛΗΜΝΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙ 39 59 59 25 9 17 0,753 0,024
Λ15 ΛΗΜΝΟΣ ΒΥΡΩΝΕΙΑ 39 57 43 25 16 24 0,338 0,005
Λ16 ΛΗΜΝΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ 39 57 30 25 16 50 0,279 0,003
Λ17 ΛΗΜΝΟΣ ΧΑΒΑΡΟ 40 1 47 25 25 40 0,18 0,002
Λ18 ΛΗΜΝΟΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ (1) 40 2 17 25 26 46 0,164 0,001
Λ19 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 51 53 25 13 7 0,164 0,001
Λ20 ΛΗΜΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙΑ (2) 39 51 42 25 13 35 0,16 0,001
Λ21 ΛΗΜΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙΑ (3) 39 51 43 25 13 46 0,125 0,001
Λ22 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 4 25 2 50 0,178 0,002
Λ23 ΛΗΜΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ 39 51 33 25 2 33 0,578 0,019
Λ24 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 40 0 0 25 9 36 0,313 0,006
Λ25 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 59 11 25 16 20 0,237 0,003
Λ26 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 40 0 53 25 22 0 0,33 0,004
Λ27 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 40 0 42 25 23 33 0,174 0,002
Λ28 ΛΗΜΝΟΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ (2) 40 2 8 25 26 54 0,17 0,002
Λ29 ΛΗΜΝΟΣ ΓΛΩΣΣΑ 40 0 43 25 26 40 0,186 0,001
Λ30 ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΤΑΛΟ 39 53 28 25 22 18 0,133 0,0008
Λ31 ΛΗΜΝΟΣ ΤΡΙΑΣ (1) 39 49 33 25 21 46 0,08 0,0003
Λ32 ΛΗΜΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙ (1) 39 58 7 25 18 55 0,114 0,0007
Λ33 ΛΗΜΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙ (2) 39 58 6 25 18 58 0,133 0,0008
Λ34 ΛΗΜΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 39 50 37 25 15 30 0,116 0,0005
Λ35 ΛΗΜΝΟΣ ΤΖΑΝΗΣ (1) 39 52 7 25 2 56 0,137 0,001
Λ36 ΛΗΜΝΟΣ ΗΒΗ (1) 39 52 19 25 3 12 0,176 0,001
Λ37 ΛΗΜΝΟΣ ΧΑΝΟΣ (1) 39 52 24 25 3 36 0,117 0,0009
Λ38 ΛΗΜΝΟΣ ΣΚΥΛΛΕΣ (1) 39 53 52 25 3 41 0,16 0,001
Λ39 ΛΗΜΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΑ (1) 39 55 33 25 3 58 0,175 0,001
Λ40 ΛΗΜΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑ 39 53 22 25 3 37 0,1 0,0005
Λ41 ΛΗΜΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑ 39 54 24 25 3 58 0,138 0,0005
Λ42 ΛΗΜΝΟΣ ΜΙΚΡΟ 39 59 38 25 14 45 0,131 0,0006
Λ43 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ(1) 39 55 55 25 3 4 0,094 0,0004
Λ44 ΛΗΜΝΟΣ ΦΛΟΜΟΣ(1) 39 59 26 25 2 12 0,093 0,0003
Λ45 ΛΗΜΝΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΑ 39 50 54 25 10 17 0,071 0,0004
Λ46 ΛΗΜΝΟΣ ΧΙΒΑ 39 50 55 25 10 9 0,109 0,0001
Λ47 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (1) 39 48 24 25 9 19 0,105 0,0006
Λ48 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (2) 39 48 18 25 9 23 0,086 0,0005
Λ49 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (3) 39 48 12 25 9 26 0,111 0,0006
Λ50 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (4) 39 48 9 25 9 26 0,096 0,0006
Λ51 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (5) 39 47 57 25 9 30 0,109 0,0006
Λ52 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 58 25 25 15 57 0,156 0,0008
Λ53 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 40 1 49 25 25 46 0,129 0,0009
Λ54 ΛΗΜΝΟΣ ΚΕΦΑΛΙ (3) 39 58 6 25 19 2 0,117 0,0004
Λ55 ΛΗΜΝΟΣ ΤΡΙΑΣ (3) 39 49 27 25 21 53 0,112 0,0004
Λ56 ΛΗΜΝΟΣ ΗΒΗ (2) 39 52 15 25 3 11 0,163 0,001
Λ57 ΛΗΜΝΟΣ ΧΑΝΟΣ (2) 39 52 19 25 3 32 0,114 0,0008
Λ58 ΛΗΜΝΟΣ ΧΑΝΟΣ (3) 39 52 16 25 3 26 0,096 0,0005
Λ59 ΛΗΜΝΟΣ ΣΚΥΛΛΕΣ (2) 39 53 48 25 3 43 0,101 0,0005
Λ60 ΛΗΜΝΟΣ ΣΚΥΛΛΕΣ (3) 39 53 50 25 3 45 0,146 0,0008
Λ61 ΛΗΜΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΑ (2) 39 55 32 25 3 53 0,167 0,0009
Λ62 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ (2) 39 55 53 25 3 5 0,794 0,0003
Λ63 ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ (3) 39 55 52 25 3 7 0,797 0,0004
Λ64 ΛΗΜΝΟΣ ΦΛΟΜΟΣ (2) 39 59 25 25 2 11 0,125 0,0007
Λ65 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (6) 39 48 4 25 9 25 0,103 0,0009
Λ66 ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΕΣ (7) 39 48 1 25 9 41 0,116 0,0008
Λ67 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 2 25 2 49 0,126 0,0007
Λ68 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 49 59 25 2 52 0,168 0,0009
Λ69 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 59 58 25 11 38 0,121 0,0008
Λ70 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 58 45 25 2 55 0,113 0,0006
Λ71 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 40 2 26 25 13 51 0,11 0,0008
Λ72 ΛΗΜΝΟΣ ΤΖΑΝΗΣ (2) 39 52 3 25 2 56 0,17 0,001
Λ73 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 55 25 11 20 0,133 0,0008
Λ74 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 53 25 11 27 0,123 0,001
Λ75 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 54 25 11 33 0,135 0,001
Λ76 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 54 25 11 36 0,103 0,0005
Λ77 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 57 25 11 44 0,153 0,001
Λ78 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 57 25 13 0 0,184 0,001
Λ79 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 47 58 25 13 2 0,153 0,0009
Λ80 ΛΗΜΝΟΣ ΔΕΡΜΟΝΑΣ 39 49 7 25 12 43 0,26 0,003
Λ81 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 54 25 12 0 0,129 0,001
Λ82 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 49 25 11 9 0,15 0,001
Λ83 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 57 25 11 58 0,127 0,0005
Λ84 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 58 25 12 0 0,199 0,001
Λ85 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 50 59 25 12 6 0,122 0,0009
Λ86 ΛΗΜΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 51 9 25 11 47 0,139 0,001

Τελευταία ενημέρωση: 18/4/1998