Λέσβος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ     ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ     ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
  ΥΠΑΓΩΓΗ   ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡ.ΧΙΛΙΟΜ.
Μ1 ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 39 11 55 26 13 15 381,615 1635,998
Μ2 ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΡΣΙΝΙΑ 38 58 13 26 30 35 0,66 0,031
Μ3 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΡΑΔΕΣ 38 57 58 26 30 44 0,806 0,03
Μ4 ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΗ) 38 58 18 26 32 28 0,503 0,015
Μ5 ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 39 0 38 26 32 38 0,156 0,001
Μ6 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΩΜΟΝΗΣΙ 39 0 41 26 32 15 0,137 0,001
Μ7 ΛΕΣΒΟΣ ΠΥΡΓΩΝ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ) 39 1 9 26 32 3 0,192 0,002
Μ8 ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ 39 3 26 26 30 39 0,235 0,003
Μ9 ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΜΦΥΛΟ 39 9 28 26 32 18 1,024 0,07
Μ10 ΛΕΣΒΟΣ ΓΑΡΜΠΙΑΣ (ΚΑΛΛΟΝΗ) 39 4 38 26 4 41 0,834 0,026
Μ11 ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΡΗΜΟΝΗΣΙ) 39 6 18 26 6 12 1,002 0,052
Μ12 ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΥΤΡΑ 39 3 44 26 7 9 0,16 0,002
Μ13 ΛΕΣΒΟΣ ΔΥΑΣ (1) 39 0 54 26 9 53 0,23 0,003
Μ14 ΛΕΣΒΟΣ ΤΕΛΩΝΗ 39 17 9 25 58 56 0,456 0,013
Μ15 ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΡΜΥΓΚΙΑ 39 17 18 25 58 25 0,192 0,002
Μ16 ΛΕΣΒΟΣ ΠΟΧΗ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ) 39 17 49 25 54 38 0,879 0,036
Μ17 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 39 17 23 25 54 6 0,279 0,003
Μ18 ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙΟΝ (ΣΙΓΡΙ) 39 12 51 25 50 8 6,737 0,953
Μ19 ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΒΑΛΟΥΡΟΣ 39 12 3 25 49 20 1 0,036
Μ20 ΛΕΣΒΟΣ ΜΑΚΡΥ 39 11 59 25 49 30 0,176 0,002
Μ21 ΛΕΣΒΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 39 11 59 25 49 35 0,411 0,007
Μ22 ΛΕΣΒΟΣ ΣΚΟΡΔΟΝΗΣΙ 39 11 55 25 50 47 0,515 0,012
Μ23 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΥΣΑ 39 7 53 25 55 53 0,257 0,003
Μ24 ΛΕΣΒΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑ (1) 39 7 46 25 56 11 0,299 0,004
Μ25 ΛΕΣΒΟΣ ΓΑΒΒΑΘΑ (1) 39 18 10 26 1 17 0,195 0,002
Μ26 ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 20 6 26 8 47 1,712 0,168
Μ27 ΛΕΣΒΟΣ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ (ΠΕΤΡΑΔΙ) 39 19 44 26 9 19 0,404 0,011
Μ28 ΛΕΣΒΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ 39 14 30 26 27 14 0,716 0,024
Μ29 ΛΕΣΒΟΣ ΦΙΤΣΟΣ 39 16 13 26 24 32 0,181 0,002
Μ30 ΛΕΣΒΟΣ ΠΡΑΣΟΛΟΓΟΣ (ΛΗΣΜΟΝΗ) 39 16 18 26 24 42 0,459 0,012
Μ31 ΛΕΣΒΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 39 17 42 26 25 57 0,834 0,033
Μ32 ΛΕΣΒΟΣ ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 39 18 0 26 26 10 1,447 0,123
Μ33 ΛΕΣΒΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ 39 18 35 26 26 10 3,634 0,548
Μ34 ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ 39 18 55 26 26 50 1,572 0,121
Μ35 ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΙΑ (ΑΥΓΑ) (1) 39 19 10 26 25 25 0,177 0,002
Μ36 ΛΕΣΒΟΣ ΜΟΝΟΠΕΤΡΑ (ΦΕΛΩΝΙ) 39 22 10 26 22 30 0,335 0,006
Μ37 ΛΕΣΒΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ 38 58 41 26 31 45 0,18 0,001
Μ38 ΛΕΣΒΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΚΥΔΩΝΙΑ) 39 11 47 26 30 24 0,497 0,014
Μ39 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 4 20 26 5 17 0,198 0,002
Μ40 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 4 19 26 5 20 0,191 0,001
Μ41 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 4 17 26 5 26 0,213 0,002
Μ42 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 4 17 26 5 34 0,223 0,003
Μ43 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 2 43 26 7 48 0,187 0,002
Μ44 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 2 45 26 7 54 0,188 0,002
Μ45 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 2 31 26 8 14 0,284 0,004
Μ46 ΛΕΣΒΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟ 39 3 11 26 7 27 0,255 0,004
Μ47 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 2 21 26 8 18 0,236 0,003
Μ48 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 14 26 9 14 0,194 0,002
Μ49 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 9 26 9 13 0,156 0,001
Μ50 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 9 26 9 25 0,199 0,002
Μ51 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 7 26 9 29 0,174 0,002
Μ52 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 5 26 9 32 0,213 0,002
Μ53 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 1 1 26 9 43 0,157 0,002
Μ54 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 0 59 26 9 45 0,155 0,001
Μ55 ΛΕΣΒΟΣ ΔΥΑΣ (2) 39 1 4 26 9 37 0,246 0,003
Μ56 ΛΕΣΒΟΣ ΓΑΒΒΑΘΑ (2) 39 18 3 26 1 20 0,141 0,001
Μ57 ΛΕΣΒΟΣ ΓΑΒΒΑΘΑ (3) 39 18 5 26 1 22 0,168 0,001
Μ58 ΛΕΣΒΟΣ ΓΑΒΒΑΘΑ (4) 39 18 6 26 1 23 0,157 0,002
Μ59 ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙ (1) 39 19 45 26 8 32 0,223 0,003
Μ60 ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙ (2) 39 20 4 26 8 31 0,262 0,004
Μ61 ΛΕΣΒΟΣ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ 39 20 8 26 8 30 0,285 0,004
Μ62 ΛΕΣΒΟΣ ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΚΟΥΔΑ 39 17 34 26 26 0 0,2 0,002
Μ63 ΛΕΣΒΟΣ ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΚΟΥΔΑ (ΦΙΔΙ) 39 18 12 26 25 42 0,173 0,002
Μ64 ΛΕΣΒΟΣ ΣΕΛΛΙ 39 19 8 26 26 38 0,141 0,001
Μ65 ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΙΑ (2) 39 19 12 26 25 29 0,193 0,002
Μ66 ΛΕΣΒΟΣ ΦΑΡΙΑ (3) 39 19 8 26 25 20 0,144 0,001
Μ67 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 22 58 26 21 10 0,226 0,002
Μ68 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΝΝΕΣ (1) 39 11 45 25 50 58 0,133 0,0009
Μ69 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (1) 39 12 14 25 51 1 0,107 0,0006
Μ70 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΑΛΙ 39 11 27 25 49 56 0,092 0,0004
Μ71 ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΡΤΣΙΝΙΑ 39 11 29 25 49 59 0,122 0,0003
Μ72 ΛΕΣΒΟΣ ΕΛΑΦΟΣ 39 11 23 25 50 21 0,18 0,002
Μ73 ΛΕΣΒΟΣ ΧΑΝΟΣ 39 11 59 25 49 14 0,083 0,0003
Μ74 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΡΚΑ 39 12 0 25 49 14 0,093 0,0004
Μ75 ΛΕΣΒΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ (1) 39 12 2 25 49 25 0,066 0,0002
Μ76 ΛΕΣΒΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙ (2) 39 12 5 25 49 25 0,103 0,0007
Μ77 ΛΕΣΒΟΣ ΞΕΡΟ 39 11 59 25 49 20 0,096 0,0004
Μ78 ΛΕΣΒΟΣ ΣΚΟΠΙΑ 39 15 24 25 51 18 0,16 0,001
Μ79 ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥΡΛΙΑ (1) 39 12 8 25 49 26 0,107 0,0008
Μ80 ΛΕΣΒΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ 39 12 14 25 49 14 0,117 0,0008
Μ81 ΛΕΣΒΟΣ ΛΙΘΑΡΙ 39 15 17 26 25 32 0,125 0,0009
Μ82 ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΥΑΓΙΑ (1) 39 14 46 26 26 11 0,134 0,0005
Μ83 ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΠΦΩ 39 5 38 26 33 44 0,071 0,0003
Μ84 ΛΕΣΒΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙ 39 5 37 26 33 47 0,087 0,0001
Μ85 ΛΕΣΒΟΣ ΦΩΚΙΑ 39 0 21 26 10 8 0,099 0,0003
Μ86 ΛΕΣΒΟΣ ΜΑΛΕΑ 39 0 34 26 36 23 0,186 0,002
Μ87 ΛΕΣΒΟΣ ΧΑΒΙΑΡΟΠΕΤΡΕΣ (1) 39 0 35 26 35 22 0,205 0,001
Μ88 ΛΕΣΒΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ (1) 38 58 52 26 19 14 0,181 0,002
Μ89 ΛΕΣΒΟΣ ΑΡΚΟΥΔΙ 39 10 11 26 16 46 0,218 0,002
Μ90 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΩΜΟΥΣΑ (1) 39 5 23 26 5 16 0,18 0,001
Μ91 ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΒΑΚΙ 39 6 15 25 57 34 0,107 0,0007
Μ92 ΛΕΣΒΟΣ ΜΙΝΑ 39 6 22 26 0 13 0,121 0,0008
Μ93 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 19 22 26 8 30 0,105 0,0006
Μ94 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 19 18 26 8 30 0,092 0,0006
Μ95 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 19 20 26 8 33 0,138 0,0009
Μ96 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΩΜΟΥΣΑ (2) 39 5 11 26 5 18 0,114 0,0009
Μ97 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΩΜΟΥΣΑ (3) 39 5 9 26 5 16 0,126 0,0009
Μ98 ΛΕΣΒΟΣ ΒΡΩΜΟΥΣΑ (4) 39 5 5 26 5 18 0,123 0,001
Μ99 ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥΡΛΙΑ (2) 39 12 10 25 49 24 0,144 0,0009
Μ100 ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥΡΛΙΑ (3) 39 12 9 25 49 20 0,13 0,001
Μ101 ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥΡΛΙΑ (4) 39 12 11 25 49 26 0,098 0,0004
Μ102 ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥΡΛΙΑ (5) 39 12 13 25 49 23 0,096 0,0006
Μ103 ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΥΑΓΙΑ (2) 39 14 46 26 26 16 0,111 0,0007
Μ104 ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΥΑΓΙΑ (3) 39 14 42 26 26 19 0,114 0,0007
Μ105 ΛΕΣΒΟΣ ΝΑΥΑΓΙΑ (4) 39 14 42 26 26 22 0,104 0,0007
Μ106 ΛΕΣΒΟΣ ΧΑΒΙΑΡΟΠΕΤΡΕΣ (2) 39 0 32 26 35 35 0,164 0,001
Μ107 ΛΕΣΒΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ (2) 38 58 35 26 19 28 0,197 0,002
Μ108 ΛΕΣΒΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ (3) 38 58 35 26 19 40 0,194 0,002
Μ109 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 0 3 26 17 15 0,241 0,003
Μ110 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 59 42 26 17 48 0,153 0,001
Μ111 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 59 40 26 17 53 0,132 0,0007
Μ112 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 59 40 26 17 56 0,119 0,0006
Μ113 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 59 34 26 18 10 0,146 0,001
Μ114 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 58 4 26 26 45 0,104 0,0006
Μ115 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 58 15 26 28 41 0,173 0,001
Μ116 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 58 31 26 29 3 0,236 0,002
Μ117 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 58 34 26 29 25 0,183 0,002
Μ118 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 38 58 33 26 29 46 0,125 0,0009
Μ119 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΝΝΕΣ (2) 39 11 46 25 51 4 0,105 0,0006
Μ120 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΝΝΕΣ (3) 39 11 47 25 51 3 0,129 0,001
Μ121 ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΝΝΕΣ (4) 39 11 49 25 51 1 0,114 0,0007
Μ122 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (2) 39 12 16 25 50 58 0,117 0,0008
Μ123 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (3) 39 12 17 25 50 58 0,1 0,0005
Μ124 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (4) 39 12 20 25 50 59 0,109 0,0006
Μ125 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (5) 39 12 24 25 51 1 0,105 0,0004
Μ126 ΛΕΣΒΟΣ ΧΟΙΡΑΔΕΣ (6) 39 12 26 25 51 2 0,136 0,0006
Μ127 ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 39 11 55 25 49 30 0,104 0,0006

Τελευταία ενημέρωση: 18/4/1998