Φούρνοι Σάμου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

 

 

ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ

 

ΥΠΑΓΩΓΗ

 

ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΜΟΙΡΕΣ ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡ ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡ.ΧΙΛΙΟΜ.
Φ1 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΑΓ.ΜΗΝΑΣ

37

35

39

26

33

0

13,208

2,343

Φ2 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΞΕΡΑ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣ (ΤΟΡΟΣ)

37

35

9

26

32

34

0,712

0,021

Φ3 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ

37

35

0

26

30

0

73,576

30,5

Φ4 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΜΙΚΡ.ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ

37

31

49

26

32

44

0,958

0,056

Φ5 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΜΕΓ.ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ

37

31

3

26

32

26

4,233

0,545

Φ6 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΠΡΑΣΟΝΗΣΑΚΙ (ΑΓΡΙΔΙΟ)

27

31

29

26

30

45

0,434

0,01

Φ7 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ

37

30

43

26

29

47

4,895

0,647

Φ8 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΠΛΑΚΑ (ΠΛΩΤΥ)

37

31

3

26

29

16

0,919

0,05

Φ9 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

37

31

28

26

29

41

0,953

0,057

Φ10 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΚΟΡΝΙΑΧΤΗ (ΜΟΝΟΣ)

37

33

13

26

28

50

0,342

0,006

Φ11 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΚΕΣΙΡΙΑ (ΚΙΣΗΡΙΑ)

37

34

22

26

27

59

6,632

0,662

Φ12 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑ

37

35

6

26

26

2

25,376

10,071

Φ13 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΠΕΤΡΑ (ΠΕΤΑΛΟ)

37

33

44

26

27

1

0,311

0,006

Φ14 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΧΙΒΑ

37

33

48

26

26

59

0,141

0,001

Φ15 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΚΙΑ (1)

37

35

30

26

24

36

0,157

0,001

Φ16 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΘΥΜΑΝΑΚΙ

37

36

12

26

25

42

2,693

0,412

Φ17 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΞΕΡΑ (ΖΑΡΓΑΝΙ-1)

37

35

15

26

28

22

0,171

0,001

Φ18 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ (ΑΧΙΝΟΣ)

37

36

23

26

28

19

0,119

0,001

Φ19 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΣΤΡΕΙΔΙ

37

37

36

26

29

50

0,222

0,002

Φ20 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΞΕΡΑ ΠΛΑΚΑΚΙ (ΜΑΚΡΥ)

37

30

49

26

29

13

0,244

0,003

Φ21 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΑΛΑΤΣΟΝΗΣΙ

37

32

0

26

24

57

2,317

0,298

Φ22 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΚΙ (2)

37

35

32

26

24

41

0,257

0,004

Φ23 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΞΕΡΑ (ΖΑΡΓΑΝΙ-2)

37

35

15

26

28

25

0,119

0,001

Φ24 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟ

37

36

18

26

28

26

0,131

0,001

Φ25 ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΑΜΟΥ ΞΕΡΑ

37

31

54

26

24

21

0,33

0,008

Τελευταία ενημέρωση: 18/4/1998