Δοκιμασία Κόπωσης

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 • Διερεύνηση προκάρδιου άλγους (άτυπου ή τυπικού στηθαγχικού)
 • Σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) μετά από 3 μήνες ή σε αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) μετά από 1 έως 3 μήνες
 • Τακτική παρακολούθηση της πορείας της στεφανιαίας νόσου (συνήθως ανά έτος)
 • Εκτίμηση διαφόρων αρρυθμιών (βελτίωση ή επιδείνωση) στην κόπωση
 • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων σε αρρυθμίες, ισχαιμία μυοκαρδίου, υπέρταση κ.α.
 • Προληπτικός έλεγχος σε άτομα υψηλού κινδύνου ή σε ανθρώπους με ειδικά επαγγέλματα (π.χ. πιλότοι αεροπλάνων, οδηγοί τρένων κ.α.)
 • Αξιολόγηση της ανοχής στην κόπωση (σε στεφανιαίους ασθενείς, βαλβιδοπάθειες κ.α.)
 • Εκτίμηση της προδιάθεσης για εμφάνιση υπέρτασης στο μέλλον
 • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μικρότερο των 6 ημερών
 • Οξείες καρδιακές παθήσεις (π.χ. μυοκαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, ρευματικός πυρετός κ.α.)
 • Οξείες ή σοβαρές μη καρδιακές παθήσεις (π.χ. πνευμονική εμβολή, εμπύρετος λοίμωξη κ.α.)
 • Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας
 • Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (διαγνωστική). Μπορεί να γίνει για την εκτίμηση της εμφάνισης αρρυθμιών
 • Επικίνδυνες αρρυθμίες, που δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική αγωγή
 • Αρτηριακή υπέρταση (μεγαλύτερη από 200 mm Hg)
 • Βαρειά καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αδυναμία άσκησης (π.χ. σοβαρή αναπηρία)

2) ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

3) ΣΤΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Αδυναμία του εξεταζομένου να συνεχίσει την άσκηση
Θετικοποίηση της δοκιμασίας
Εμφάνιση επικίνδυνων αρρυθμιών
Υπερβολική αύξηση της αρτηριακής πίεσης (>240 mm Hg)
Τεχνική βλάβη (π.χ βλάβη του monitor)

4) ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 • Υπέρταση
 • Διάφορα φάρμακα (π.χ. δακτυλίτιδα)
 • Υποκαλιαιμία
 • Σύνδρομο WPW, αποκλεισμός αριστερού σκέλους
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Γυναίκες
 • Φάρμακα κυρίως αντιστηθαγχικά
 • Ανεπαρκής κόπωση
 • Χαμηλά δυναμικά στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Αποκλεισμός δεξιού σκέλους

Kάντε κλικ στην παραπομπή για να μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα
© 1999- Καρδιολογικό Ιατρείο Στ. Οικονόμου - Άρτα 47100