ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

2) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Α.Π.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ Α.Π.
(mm Hg)
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ Α.Π.
(mm Hg)
Ιδανική Α.Π. <120 <80
Υψηλή Φυσιολογική 130-139 85-89
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (Μ.Σ.Υ.)
Οριακή 140-149 <90
Μ.Σ.Υ. >149 <90
ΥΠΕΡΤΑΣΗ*
Οριακή 140-149 90-94
Ήπια 150-159 95-99
Μέτρια 160-179 100-109
Βαριά >179 >109

* Σημείωση: Στις κατηγορίες της υπέρτασης, εάν προκύψει διαφορά στο στάδιο κατάταξης με βάση τη συστολική και τη διαστολική πίεση, τότε η κατάταξη γίνεται στο μεγαλύτερο στάδιο, που προκύπτει.

4) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Επίπεδα αρτηριακής πίεσης (mm Hg) Ομάδα Κινδύνου Α (Χωρίς παράγοντες κινδύνου ή ΒΟΣ/ΚΝ)* Ομάδα Κινδύνου Β (Τουλάχιστον 1 παράγοντας κινδύνου, εκτός διαβήτη ή ΒΟΣ/ΚΝ) Ομάδα Κινδύνου Γ (ΒΟΣ/ΚΝ και/ή διαβήτης, με ή χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου)
(130-139 / 85-89) Μεταβολή τρόπου ζωής Μεταβολή τρόπου ζωής Φαρμακευτική θεραπεία***
(140-159 / 90-99) Μεταβολή τρόπου ζωής (έως 12 μήνες) Μεταβολή τρόπου ζωής (έως 6 μήνες)** Φαρμακευτική θεραπεία
(>160 / >100) Φαρμακευτική θεραπεία Φαρμακευτική θεραπεία Φαρμακευτική θεραπεία

* ΒΟΣ/ΚΝ ορίζονται η βλάβη οργάνων στόχων/καρδιαγγειακή νόσος
** Για ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου σαν αρχική θεραπεία πρέπει να εξετάζεται η φαρμακευτική θεραπεία επιπρόσθετα της μεταβολής του τρόπου ζωής
*** Για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια ή διαβήτη

Για παράδειγμα, ένας ασθενής με διαβήτη, υπερτροφία αριστεράς κοιλίας στο υπερηχογράφημα καρδιάς και πίεση αίματος 145/95 mm Hg πρέπει να λάβει άμεσα φαρμακευτική αγωγή, γιατί έχει ΒΟΣ (υπερτροφία αριστεράς κοιλίας) και ένα άλλο σημαντικό παράγοντα κινδύνου (διαβήτης).

5) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ

6) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Για να πληροφορηθείτε το είδος και τη δοσολογία της προτεινόμενης φαρμακευτικής αγωγής, επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα που θα βρείτε στις πληροφορίες ιατρείου.

Κάντε κλικ στην παραπομπή για να επιστρέψετε στα Καρδιολογικά Θέματα
© 1999- Καρδιολογικό Ιατρείο Στ. Οικονόμου - Άρτα 47100