ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (mg/dL)

Ολική Χοληστερόλη
<200 Επιθυμητά επίπεδα
200-239 Οριακά υψηλά επίπεδα
>239 Υψηλά επίπεδα
Τριγλυκερίδια
<150 Φυσιολογικά επίπεδα
150-199 Οριακά υψηλά επίπεδα
200-499 Υψηλά επίπεδα
>499 Πολύ υψηλά επίπεδα
HDL Χοληστερόλη
<40 Χαμηλά επίπεδα
>59 Υψηλά επίπεδα
LDL Χοληστερόλη
<100 Ιδανικά επίπεδα
100-129 Σχεδόν ιδανικά επίπεδα
130-159 Οριακά υψηλά επίπεδα
160-189 Υψηλά επίπεδα
>189 Πολύ υψηλά επίπεδα

3) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΕ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

* Εάν η HDL είναι >60 mg/dl αφαιρείται ένας παράγοντας κινδύνου

4) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ LDL XΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ (ΚΑΚΗΣ)

Χωρίς στεφανιαία νόσο και με λιγότερο από 2 παράγοντες κινδύνου Λιγότερο από 160 mg/dl
Χωρίς στεφανιαία νόσο και με 2 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου Λιγότερο από 130 mg/dl
Με στεφανιαία νόσο Λιγότερο ή ίσο με 100 mg/dl

Από τον πίνακα αυτό και με βάση τους παράγοντες κινδύνου που έχει ένα άτομο, μπορούμε να υπολογίσουμε τα επιθυμητά επίπεδα LDL χοληστερόλης προκειμένου να θεωρείται επαρκής η αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας.

5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

Πριν από την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να προηγείται υπολιπιδαιμική δίαιτα για τουλάχιστον 1 μήνα. Εάν εξακολουθούν να είναι υψηλές οι τιμές των λιπιδίων (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα) τότε αρχίζει υπολιπιδαιμική αγωγή. Για να πληροφορηθείτε το είδος και τη δοσολογία της προτεινόμενης θεραπείας, η οποία εξαρτάται από το είδος των λιπιδίων που είναι αυξημένα και από την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα που θα βρείτε στις πληροφορίες ιατρείου.

Κάντε κλικ στην παραπομπή για να επιστρέψετε στα Καρδιολογικά Θέματα
© 1999- Καρδιολογικό Ιατρείο Στ. Οικονόμου - Άρτα 47100