ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
(Οδηγίες από την American Heart Association JAMA 1997)

1) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • Προσθετικές βαλβίδες (όλων των τύπων)
 • Ιστορικό προηγούμενης μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας
 • Σύνθετες συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες (π.χ. τετραλογία Fallot, μετάθεση μεγάλων αγγείων)
 • Πνευμονικά shunts ή επικοινωνίες, που έχουν δημιουργηθεί χειρουργικά
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • Όλες οι υπόλοιπες συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες
 • Επίκτητη βαλβιδοπάθεια (π.χ. ρευματικής αιτιολογίας)
 • Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
 • Πρόπτωση μιτροειδούς με ανεπάρκεια της βαλβίδας και/ή πάχυνση των γλωχίνων
2) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ* * Ο κίνδυνος είναι αμελητέος και όχι μεγαλύτερος απ' ότι στο γενικό πληθυσμό
** Πιθανή εξαίρεση οι άνδρες ηλικίας >45 ετών

3) ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

4) ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

* Εξαιρούνται οι καταστάσεις υψηλού κινδύνου

5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ Για να πληροφορηθείτε το είδος και τη δοσολογία της προτεινόμενης αντιβίωσης στις καταστάσεις που συνιστάται χημειοπροφύλαξη ενδοκαρδίτιδας, επικοινωνείστε μαζί μας στα τηλέφωνα που θα βρείτε στις πληροφορίες ιατρείου.

Κάντε κλικ στην παραπομπή για να επιστρέψετε στα Καρδιολογικά Θέματα
© 1999- Καρδιολογικό Ιατρείο Στ. Οικονόμου - Άρτα 47100