Eπιμορφωτικά Σεμιναρια

Το ΕΚΦΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ συμμετέχει σε συνεργασία με το Παράρτημα Αγρινίου της Ε.Ε.Φ.(ως φορέας) το 1ο Γραφειο Δ.Ε. και το ΕΠΛ Αγρινίου στην εξακτινωμένη επιμόρφωση μέσω του ΠΕΚ Πατρών. Υπέβαλε αρκετά προγράμματα απο τη σχολ. χρονιά 1995-96 μεχρι σήμερα. Παραθέτουμε τα στοιχεία των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν και πραγματοποιήθηκαν.

1. Η πειραματική μέθοδος έρευνας και τα πειράματα στη διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας, για Καθηγητές Μ.Ε., 25 ώρες και πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 95 στο ΕΠΛ Αγρινίου (αίθουσα του εργαστηρίου χημείας της Β'Λυκείου και Ε.Κ.Φ.Ε).
ΣΤΟΧΟΙ:
α. Η εξοικείωση των διδασκόντων στην πειραματική μεθοδολογία, προσαρμοσμένη στη διδακτική πράξη.
β.Η αναζήτηση μιας διδακτικής προσέγγισης που παίρνει υπόψη της τις "πρωτογενείς" ιδέες των παιδιών για την οικοδόμηση των γνώσεων στη Φυσική και τη Χημεία, μέσα από τα πειράματα.
γ.Η εξοικείωση των διδασκόντων με τις νέες μεθόδους μελέτης των φαινομένων της κλασικής Μηχανικής.
δ.Η αξιοποίηση της εξέλιξης των ιδεών στη Φυσική και τη Χημεία σε μια πειραματική διδασκαλία.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1.Η φιλοσοφία και η παιδαγωγική σημασία της πειραματικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
2.Μελέτη των κινήσεων (ευθ. ομαλή, ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη, ελεύθερη πτώση) με τη βοήθεια του χρονομετρητή.
3.Πειράματα Χημικών αντιδράσεων(απλής και διπλής αντικατάστασης). Παιδαγωγική αναζήτηση.
4.Πειράματα ανίχνευσης ιόντων, πειράματα όξινου και βασικού χαρακτήρα διαφόρων ουσιών.
5.Εργαστηριακή παραγωγή στοιχείων και ενώσεων-μελέτη των ιδιοτήτων τους. Παιδαγωγική αναζήτηση. 6.Πειραματική προσέγγιση των τριών Νευτωνικών νόμων.
7.Ένα πείραμα επαλήθευσης του νόμου διατήρησης της ορμής ενός συστήματος.
8.Πειράματα Φυσικής με απλά μέσα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δαπόντες Νίκος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών, νομού Αιτωλ/νίας.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ:1. Δαπόντες Νίκος 2. Φέρτης Απόστολος, Master Φυσικής, καθηγητής του Γυμνασίου Αμφιλοχίας. 3. Βαρδουλάκης Γιάννης, Χημικός, καθηγητής ΕΠΛ Αγρινίου. 4. Κολοβός Φώτης, Φυσικός, καθηγητής ΕΠΛ Αγρινίου. 5.Σιορίκης Θεόδωρος, Χημικός, καθηγητής ΕΠΛ Αγρινίου.

2. Μια εναλλακτική παιδαγωγική μέσα από το πληροφορικό περιβάλλον της Logo (κάτω από Windows)
για 20 Δασκάλους-Νηπιαγωγούς, 30 ώρες.
ΣΤΟΧΟΙ:
α. Η εξοικείωση των δασκάλων στο περιβάλλον της παραθυρικής Logo και τις νέες περιοχές της τεχνολογίας.
β. Η αναζήτηση μιας διδακτικής προσέγγισης που παίρνει υπόψη της τις "πρωτογενείς" ιδέες των παιδιών για την οικοδόμηση των γνώσεων στη Γεωμετρία και τη Φυσική.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1.Η "Γεωμετρία" της χελώνας: οι εντολές θέσης, μετατόπισης και προσανατολισμού.
2.Η φιλοσοφία και η παιδαγωγική σημασία της Logo για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
3.Η χελώνα και οι μαθηματικές πράξεις. Η έννοια του αρνητικού αριθμού.
4.Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο και η εντολή repeat.
5.Γεωμετρικές κατασκευές (τρίγωνα, τετράγωνα, κανονικά πολύγωνα, κύκλοι).
6.Εισαγωγή στην έννοια της γραφικής παράστασης με ενδιάμεσο μοντέλο τα ραβδογράμματα.
7.Δημιουργία, αποθήκευση και ανάκληση απλών προγραμμάτων.
8.Η εξομοίωση απλών κινήσεων όπως για παράδειγμα, η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, η ελεύθερη πτώση.
9.Δημιουργία κινούμενων σχεδίων (animation).
10.Το τυχαίο, η εντολή RANDOM και η κίνηση BROWN.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δαπόντες Νίκος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών, νομού Αιτωλ/νίας.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: 1.Δαπόντες Νίκος 2.Τσοβόλας Σπύρος, Φυσικός 3.Σβερδίλας Λουκάς, Μαθηματικός-καθηγητής πληροφορικής ΠΛΗΝΕΤ 1ου Γραφείου.

3. Η επεξεργασία κειμένου (ΣE WINDOWS), 30 ώρες για Φυσικούς και Μαθηματικούς
ΣΤΟΧΟΙ:
Η οργάνωση της προσωπικής δουλειάς των συναδέλφων με τη βοήθεια Η/Υ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε θέματα που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την υπάρχουσα βιβλιογραφία: εμπλουτισμός εγγράφων με σχήματα, εικόνες, εξισώσεις (μαθηματικές ή χημικές), γραφικές παραστάσεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Σύντομη πλοήγηση στο περιβάλλον εργασίας, δημιουργία, αποθήκευση, εκτύπωση, ανάκληση εγγράφου. Βελτίωση του εγγράφου με έτοιμη εικόνα. Ρυθμίσεις και βελτιώσεις εγγράφου ρυθμίσεις παραγράφων, γραμματοσειρών, έντονα, πλάγια κλπ, και ειδικά εφφέ εκθέτης, δείκτης.. Μπλοκάρισμα κειμένου και εργασίες στο επιλεγμένο κείμενο. Η χρήση του clipboard. Κατασκευή εικόνων και ενσωμάτωσή τους στο έγγραφο (Μεταφορά μέσω του clipboard ή σαν ενσωματωμένο αντικείμενο).Πίνακες (κατασκευή πίνακα, ταξινόμηση, συγχώνευση και διαίρεση κελιών, ρυθμίσεις ύψους και πλάτους). Στήλες και πλαίσια στο έγγραφο. Χρήση απλών σχημάτων στο έγγραφο (ευθεία, κύκλος, ορθογώνιο..).Διαμόρφωση σελίδας, αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις. Εξισώσεις (Μαθηματικές, Χημικές). Εμπλουτισμός εγγράφου με διαγράμματα (κατασκευή πεδίου ορισμού, πεδίου τιμών και γραφικής παράστασης μαθηματικής συνάρτησης).Κατασκευή και ενσωμάτωση στο έγγραφο της γραφικής παράστασης οποιασδήποτε συνάρτησης με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μητσόπουλος Κων/νος Προϊστάμενος 1ου Γραφείου Δ.Ε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: 1.Σβερδίλας Λουκάς, ΠΛΗΝΕΤ 1ου Γραφείου, 2.Πούλου Αλεξάνδρα, Μαθηματικός, Καθ. Πληροφορικής, 3.Στούμπα Αρτεμισία, Χημικός, Καθ. Πληροφορικής, 4.Τσοβόλας Σπύρος,Φυσικός,ΕΠΛ Αγρινίου.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
36 ώρες, για καθηγητές και δασκάλους (πραγματοποιήθηκε 3 φορές)
ΣΤΟΧΟΙ:
Η αποτελεσματικότερη χρήση των εποπτικών μέσων που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο χρήσης και πρωτοβάθμιας συντήρησης των συσκευών, η εξάσκηση των συναδέλφων στην κατασκευή εποπτικού υλικού (slides, διαφανειών με προδιαγραφές κλπ), η χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαίδευση, η γνωριμία με τις δυνατότητες του Internet.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.Εποπτεία, βαθμός εποπτείας, λήψη πληροφοριών με κάθε αίσθηση ή με συνδυασμό αισθήσεων, τρόπος μάθησης και συγκράτησης ανάλογα με την ηλικία και τον τρόπο λήψης της πληροφορίας, εποικοδομητισμός και εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Επίδειξη των αρχών λειτουργίας και χρήσης καθώς και τρόπου συντήρησης όλων των συσκευών (επιδιασκοπιο, επισκόπιο, διασκόπιο, μηχανή προβολής ατέρμονων ταινιών, video, κινηματογραφική μηχανή κλπ.)
2.Παραγωγή slides με φωτογραφική μηχανή και ειδικό φιλμ., απλών διαφανειών με το χέρι και θερμοπλαστικών διαφανειών (με μεγέθυνση, σμίκρυνση) με προδιαγραφές.
3· Παραγωγή εγγράφων και διαφανειών έγχρωμων ή ασπρόμαυρων με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου ( Η/Υ και εκτυπωτή).
4· Χρήση του προγράμματος PowerPoint για παρουσίαση διδακτικού αντικειμένου
5· Χρήση του προγράμματος PowerPoint για παραγωγή διαφανειών.
6· Επίδειξη εκπαιδευτικού λογισμικού και αξιολόγησή του.
7· Αντληση υλικού από το εκπαιδευτικό λογισμικό και ενσωμάτωσή του σε έγγραφο.
8· Παρουσίαση του Ιnternet.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κολοβός Φώτης, Φυσικός, Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Νομού Αιτωλ/νίας.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: Κολοβός Φώτης, Φυσικός, Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Νομού Αιτωλ/νίας Δαπόντες Νίκος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4, απόσπαση στο ΥΠΕΠΘ, Τσοβόλας Σπύρος, Φυσικός, ΕΠΛ Αγρινίου, Καλογεράς Παύλος Οικον.Διοίκηση-δάσκαλος, καθ.ΕΠΛ Αγρινίου.


Επιστροφή
Η διαγνωστική αξιολόγηση στην Α'Λυκείου