ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 

 

 

Σκοπός

Νομικό Καθεστώς

Επιχείρηση
"Χρυσόμαλλο Δέρας"

Ενημέρωση για τους παλιννοστούντες Πρόγραμμα "Αγροφάρμα Συκορράχης" Επικοινωνία  Συνδέσεις  Αρχή

 

                                        

Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) ιδρύθηκε, σε εκτέλεση του άρθρου 8 του Ν. 1893/90 (8.8.1990) με Προεδρικό Διάταγμα την 13.12.1990 και τυπικά άρχισε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 1991, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την 13.2.1991.και έπαψε την  λειτουργία του  ΤΟΝ Μάρτιο του 2003 με τον ν 3072/2002 οπότε τέθηκε εκκαθάριση

Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. υπήρξε Κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε κατ' αρχήν με σκοπό την υποδομή και κοινωνική ένταξη των Ελλήνων της τέως Σοβιετικής Ένωσης, που ήδη είχαν αρχίσει να φτάνουν στην χώρα μας από το 1988.

Όμως ταυτόχρονα, όταν χιλιάδες Αλβανοί φυγάδες το 1991 κατέφυγαν στην Ελλάδα, τότε, με Πρωθυπουργική εντολή, το νεοϊδρυθέν Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. ανέλαβε παράλληλα με την κύρια αποστολή του:
α) Την περίθαλψη των Αλβανών φυγάδων στους Βόρειους κυρίως Νομούς της χώρας,
β) Την αποστολή και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας (Ελληνικής και Κοινοτικής) στην Αλβανία,
γ) Την ανάπτυξη παράλληλα Προγράμματος βοήθειας για Ομογενείς της Βορείου Ηπείρου και γενικά της Αλβανίας.

Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.  υπήρξε όργανο της Πολιτείας και είχε εξοπλισθεί νομοθετικά με ιδιαίτερα προνόμια προς εκτέλεση της εξαιρετικά σημαντικής και ευαίσθητης Εθνικής αποστολής του. Τις αρμοδιότητες του ασκεί πλέον το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Οι λειτουργικές δραστηριότητες του Ιδρύματος διεξάγονταν  μέσω των εξής Προγραμμάτων:
α) Πρόγραμμα Παλιννοστούντων,
β) Πρόγραμμα Αλβανίας,
γ) Πρόγραμμα Στήριξης Ομογενών στης Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ.


 

                    

 

 

 

| Αρχή της Σελίδας |

Copyright 2005 Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

E-mail: eiyapoe@otenet.gr