ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 

 

 

Σκοπός

Νομικό Καθεστώς

Επιχείρηση
"Χρυσόμαλλο Δέρας"

Ενημέρωση για τους παλιννοστούντες Πρόγραμμα "Αγροφάρμα Συκορράχης" Επικοινωνία  Συνδέσεις  Αρχή

 

 

Περιεχόμενα:  


1. Γνωριμία με την Συκορράχη Έβρου


2. Εγκατάσταση των Ομογενών

3. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTEGRA

4. Εφαρμογή του Προγράμματος

5. Μονάδα της Αγροφάρμας

6. Καλλιέργειες της Αγροφάρμας

7. Ποικιλίες κηπευτικών

8. Συγκριτικός Πίνακας

9. Αποτελέσματα

 

 

 


 

                    

 

 

| Αρχή της Σελίδας |

Copyright 2005 Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

E-mail: eiyapoe@otenet.gr