ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 

 

 

Σκοπός

Νομικό Καθεστώς

Επιχείρηση
"Χρυσόμαλλο Δέρας"

Ενημέρωση για τους παλιννοστούντες Πρόγραμμα "Αγροφάρμα Συκορράχης" Επικοινωνία  Συνδέσεις  Αρχή

 

                                        

Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων
και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων
 

Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Σε εκκαθάριση: Νόμος 3072/2002

 

Μήνυμα του τέως Προέδρου του ΕΙΥΑΠΟΕ και νυν Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γ. Ιακώβου: (από την Έκθεση Πεπραγμένων 1991-1995)

"Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.) διάνυσε την πρώτη του πενταετία. Είναι γεγονός, ότι στην περίοδο αυτή η δημόσια ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, τους πόρους και τις δαπάνες του, ήταν αποσπασματική και όχι ολοκληρωμένη. Η παρούσα έκθεση των πεπραγμένων του, έρχεται να συμπληρώσει αυτό το κενό.

Στην τελευταία πενταετία, το Ίδρυμα μετεξελίχθηκε από Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης για Έλληνες Πόντιους από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. σε ένα Ίδρυμα παροχής πάσης φύσεως βοήθειας στους Έλληνες της Αλβανίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Κ.Α.Κ.). Ασχολούμενο με τις χιλιάδες αυτών των Ομογενών, το Ίδρυμα έχει να επιτελέσει ένα Εθνικό σημαντικό Έργο.

Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. ξεκίνησε χωρίς να μπορέσει να αντλήσει από άλλες όμοιες ή ανάλογες πρόσφατες εθνικές εμπειρίες και μάλιστα αφού είχαν ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο ουσιώδεις αποφάσεις όσον αφορά την πορεία του προγράμματος του, που δέσμευαν την μελλοντική του πορεία.

Η επιφόρτιση του Ιδρύματος, ύστερα από πολιτική απόφαση, λίγους μόνο μήνες μετά την ίδρυση του, με την φιλοξενία των Αλβανών φυγάδων, ασφαλώς οδήγησε σε πολλά λειτουργικά του προβλήματα. Με Κυβερνητική οδηγία, το Ίδρυμα υλοποιεί το Πρόγραμμα μόνο στη Θράκη, για όσους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μόνιμη εγκατάσταση, δηλαδή θεώρηση Παλιννόστησης
..."    

                                                                                       δείτε ολόκληρο το μήνυμα...
 


 

                    

 

 

 

| Αρχή της Σελίδας |

Copyright 2005 Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

E-mail: eiyapoe@otenet.gr