Δρ. ΈΥΣΤΑΘΙΑ Κ. ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΠΕΠΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
 
ειδικευθείσα ατην ΕΛΒΑΕΤΙΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ludwing - Maximilians Universitaet
 
Καλομενοπούλου 12, Ν. Ψυχικο 15451, Αθήνα
Τηλέφωνο - Fax : +301 6756-691
E- mail  efisin@otenet.gr

 

Home Contents Search

 

 

Home Contents Search

Welcome to 
Δρ. ΈΥΣΤΑΘΙΑ Κ. ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ
 web site.


This site is still under construction

 

Send mail to efisin@otenet.gr with questions or comments about this web site.