Αρχική σελίδα Συνδέσεις Επικοινωνία                          
            
ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ   ΜΑΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

           Το  σχολείο  μας 

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήβας λειτουργεί από το 1990. Είναι 6/θεσιο και αριθμεί 21 μαθητές. Είναι χτισμένο στην περιοχή Κοντίτο Θήβας και συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 8ο Νηπιαγωγείο Θήβας. Βρίσκεται δίπλα σε μια δεντροφυτεμένη πλατεία και γειτνιάζει με εκκλησία, παντοπωλείο, φούρνο και περίπτερο, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους μαθητές μας. Η γειτονιά είναι ευαισθητοποιημένη και έχει αγκαλιάσει τους μαθητές βοηθώντας στην ομαλότερη ένταξή τους. Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ένταξης διαδραματίζει και η συστέγαση με το 8ο γενικό νηπιαγωγείο όπου οι μαθητές μέσα από κοινές δραστηριότητες συνυπάρχουν αρμονικά και συνεργάζονται. Στο Ειδικό Δημοτικό Θήβας εργάζονται 9 εκπαιδευτικοί (4 μόνιμοι και 5 αναπληρώτριες). Επίσης υπάρχει συνεργασία με ψυχολόγο (2 ημέρες) και λογοθεραπεύτρια (3 ημέρες). Επιπλέον υπάρχει ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Η άψογη συνεργασία και σχέση μεταξύ του προσωπικού συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην υλοποίηση μεγάλου μέρους των στόχων που θέτουμε.                               

     Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις του Ειδικού Σχολείου             

     Η εκπαίδευση ενός παιδιού με αναπηρία σήμερα λαμβάνει χώρα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Τμήματα Ένταξης. Και στα δυο αυτά εκπαιδευτικά πλαίσια σκοπός είναι μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα ο μαθητής με αναπηρία να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του και να ενταχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα στο σχολικό και κοινωνικό σύνολο.Σκοπός λοιπόν των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ή αλλιώς των ειδικών σχολείων είναι η υποστήριξη του μαθητή με αναπηρία ώστε να προαχθεί σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και ηθικά και τελικά να ενταχθεί στο οργανωμένο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας και σεβασμού της προσωπικότητάς του. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ειδικού σχολείου είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και καλλιέργεια των δυνατοτήτων του μαθητή με αναπηρία και παράλληλα η ανάπτυξη βασικών μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνυπολογίζοντας πάντα τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε μαθητή στόχος είναι η κοινωνική προσαρμογή του και η επίτευξη του ανώτερου δυνατού επιπέδου αυτονομίας καθώς και η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα προάγουν την συνύπαρξη με τους συνομηλίκους. Με εξατομικευμένα προγράμματα και με συνεργασία εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή με αναπηρία και επιπλέον η ανάπτυξη και καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για την επαγγελματική εξέλιξη και ένταξη του μαθητή στην κοινωνία. Έτσι βασικός στόχος είναι ο μαθητής με αναπηρία να αναπτύξει βασικές μαθησιακές ικανότητες (ανάγνωση, γραφή, καλλιέργεια προφορικού λόγου) στο βαθμό που του επιτρέπουν οι ιδιαίτερες ανάγκες του, δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης, βασικές ικανότητες ψυχοκινητικότητας καθώς και προεπαγγελματικές δεξιότητες χρήσιμες για την αυτονομία του και την κοινωνική προσαρμογή του στη μετέπειτα ζωή. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή και με σεβασμό στην αναπηρία του επιδιώκεται η εξέλιξή του σε ισάξιο και αξιοσέβαστο πρόσωπο στην κοινωνία. 

 

 

 

Copyrights © 2011. ΕΙΔΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΘΗΒΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: