Αρχική σελίδα Συνδέσεις Επικοινωνία                          
 
ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ   ΜΑΣ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    

Οι μαθητές μας

Στο σχολείο μας φοιτούν συνολικά 20 μαθητές που παρουσιάζουν διαφοροποιημένες ικανότητες και δυσκολίες. Συγκεκριμένα έχουμε μαθητές με:


 


 

Για τους μαθητές με αυτισμό λειτουργεί πρόγραμμα δομημένης εκπαίδευσης (TEACCH) ενώ οι υπόλοιποι μαθητές είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανάλογα με τις ικανότητές τους. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ανάγκες και στην εξέλιξη του κάθε μαθητή.


 

 

 

 

 

Copyrights © 2011. ΕΙΔΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΘΗΒΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: