ΚΥΝΗΓΙ

Home ] Γενικά ] ΔΑΔ ] [ ΚΥΝΗΓΙ ] Χώροι  εκγύμνασης  κυνηγετικών σκύλων ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αιγάλεω  10 - 8 - 1999

ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ:  3341

Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.ΔΑΔ .1  Θ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ

Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 69                  

Ταχ. Κώδικας: 122 10

Πληροφορίες: Μπαλόπητος Γεωρ.

Τηλέφωνο: 5982315

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 περί Δασικού κώδικα (άρθρα 251,258,259και 261),Ν.Δ 996/1971 (Αρ.11) Ν.177/75 (αρ.7 και 8 του Ν.2637/98 άρθρα 57,58 και 59) και τις 41.49 85/29-11-85 (ΦΕΚ 757 Τ.Β΄18-12-85) κοινή απόφαση των κ.κ Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-97(ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) κοινές αποφάσεις των κ.κ Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

2. Την 99730/3482/1-8-2000 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας για τη ρύθμιση του Κυνηγιού για την κυνηγετική περίοδο 2000-2001.

3. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τον κυνηγετικό χρόνο 2000-2001 από 20-8-2000 μέχρι 28-2-2001 με τους παρακάτω περιορισμούς και απαγορεύσεις.

1. Τριγόνι, φάσα αγριοπερίστερο , ορτύκι , σιταρήθρα, τσίχλα, γερακότσιχλα , δενδρότσιχλα, κοκκινότσιχλα , κότσυφα, καρακάξα ,κάργια ,κουρούνα , ψαρόνι ,και κίσσα.

Περιορίζουμε το κυνήγι τους από 20-8-2000 μέχρι 14-9-2000 στα τμήματα της περιοχής μας που έχουν χαρακτηριστεί με αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας ως ζώνες διάβασης τρυγονιών , όπως σε όλη την επιτρεπόμενη στη θήρα περιοχή μας

Ι. ΖΩΝΗ.

Αρχίζει από το Θρίασιο Πεδίο Ασπροπύργου μέχρι Διυλιστήρια, ακολουθεί σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Πελοποννήσου , σκουπιδότοπο Σουρεζέ , Πρόποδες Πάρνηθας μέχρι Χάνι Καμπόλη ακολουθεί την αμαξιτή οδό Μαγούλας στη συνέχεια άνω αεροδρομίου Ελευσίνας μέχρι Λεωφόρο Αθηνών –Ελευσίνας και από εκεί στα Διυλιστήρια.

ΙΙ. ΖΩΝΗ

Αρχίζει από ελαιώνα Θέσεις Κορακά , Μάνδρας , από εκεί στην Αγία Αικατερίνη,ακολουθεί αμαξιτό δρόμο Μελετάκι μέχρι θέση Μύμνου και στη συνέχεια μέχρι πρόποδες των γύρω βουνών.

ΙΙΙ, ΖΩΝΗ

Κάμπος Οινόης μέχρι πρόποδες γύρω βουνών.

2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγιού τους ,καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του , αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα..

3. Απαγορεύεται το κυνήγι του Φασιανού ( Rhasianus colchicus)

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

5. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγού από 15-9-2000 μέχρι 10-1-2001 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη ,Σάββατο και Κυριακή ), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του Αγριόχοιρου.

6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου ( Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών , με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων κατά ομάδα και κατά ημερήσια έξοδο.

Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου από 15-9-2000 μέχρι 10-1-2001. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του.

7. Απαγορεύεται το κυνήγι της Κίσσας (Garrulus glandarius) στα νησιά.

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985 ) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας « Μέτρα διαχείρησης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 ( ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-97(ΦΕΚ 68/Β/4-2-98)αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

9. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes Vulpes) από 15-9-2000 μέχρι 10 -1- 2001 με την χρησημοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 11-1-2001 μέχρι 28-2-2001 χωρίς σκύλο δίωξης , μόνο στους νομούς οι οποίοι δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5.

10. Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου ( Martes foina) με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου , χωρίς σκύλο δίωξης από 15-9-2000 μέχρι 28-2-2001.

Β΄.1 Απαγορεύουμε το κυνήγι:

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων του όρους Πατέρα και Ποικίλου Όρους Όρια μόνιμου καταφυγίου Πατέρα:

Αρχίζει από Λεύκα Παλαιοκούντουρων ακολουθεί τον αμαξιτό δρόμο προς Κυπαρίσσι (κατασκήνωση προσκόπων ), συνέχεια στον αυχένα Πατέρα ,νοτίως στη Μονή Αγίας Τριάδος , δρόμο Ραντάρ ,Καντήλι Λάκκα μελετάκι, αριστερά παλιά δημοσιά και στη συνέχεια στη Λεύκα Παλαιοκούντουρων όπου και άρχισε.

Όρια μόνιμου καταφυγίου Ποικίλου Όρους:

Ανατολικώς : ΄Όρια δημοσίου δάσους Καματερού, Πετρουπολης, Περιστερίου .

Δυτικά:: Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου, όρια δημοσίου Δάσους οικισμού Αφαίας.

-Λίμνη Κουμουνδούρου – Εθνική οδός Σκαραμαγκά Σχιστού.

Βόρεια: ΄Περιφερειακή οδός Αιγάλεω, οικισμός Νεόκτιστα Ασπροπύργου (Ζαβερδέλα), Ασφαλτόδρομος έως κορυφή Κασκανδάμι και από εκεί δασικός δρόμος Ασπροπύργου έως τα όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας..

Νότια : Όρια δημοσίου Δάσους Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας

1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.

1.3 Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

1.4 Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

1.5 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.

1.6 Σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων ,εκτός κείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20-8-2000 αφού πρώτα δημοσιευθεί νόμιμα και λήγει την 28-2-2001, η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, Αγροφυλακής, τις κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.