Χώροι  εκγύμνασης  κυνηγετικών σκύλων.

Home ] Γενικά ] ΔΑΔ ] ΚΥΝΗΓΙ ] [ Χώροι  εκγύμνασης  κυνηγετικών σκύλων ]

 

    Έχοντας υπόψη:

  1. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση-Οργάνωση-Στελέχωση της Περιφέρειας…»

  2. Την 86/9-9-97 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

  3. Τον  Νόμο 2637/27-8-1998(ΦΕΚ 200 τ.Α/27-8-98) άρθρο 57 παρ.4(τροποποίηση και  συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ.86/69) όπου αναφέρεται  ότι οι χώροι εκγύμνασης κυνηγ. σκύλων καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή. 

  4. Την αριθ.2265/18-6-2001  πρόταση του Δασαρχείου Αιγάλεω  με την οποία προτείνει την δημιουργία τριών ζωνών εκπαίδευσης κυνηγ.σκύλων,  καθώς και την συνημμένη σε αυτήν αλληλογραφία .

  5. Τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και της Δ΄  Κ.Ο.Σ.Ε.

                                         Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 

                Καθορίζουμε  τρεις (3) χώρους εκγύμνασης κυνηγ.σκύλων  σε περιοχές  αρμοδιότητος Δασαρχείου Αιγάλεω , όπως περιγράφονται  παρακάτω:

 Α΄ΧΩΡΟΣ:Θέση:Τρικέρι-Λεκάνιζα-Τρικόφη  εμβαδού περίπου 7.000 στρέμματα.

ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Αρχίζει από διόδια Ελευσίνας, ακολουθεί αμαξιτό δρόμο προς Λούτσα(σκαλιστήρι), έως κορυφή Μελετάκι(οικία Πέππα), εν συνεχεία καρόδρομο, Τρικόφι, όπου συναντά  τον  επαρχιακό δρόμο Μάνδρα-Καντήλι-Μέγαρα και από εκεί  ακολουθεί τον δρόμο Λεκάνιζα-Μάνδρα.Από Μάνδρα  συνεχίζει δεξιά τον  δρόμο προς Γιάκουμι-Βορρό και καταλήγει στην Νέα Εθνική  Οδό Αθηνών-Κορίνθου  και από εκεί στα διόδια Ελευσίνας σημείο από όπου άρχισε.

Β΄ ΧΩΡΟΣ: Θέση: Αφαία Σκαραμαγκά , εμβαδού περίπου 3.400  στρέμματα.

ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ:Αρχίζει από οικισμό Αφαία,  όρια οικισμού Αφαίας , συνέχεια  δασικός  δρόμος και εν συνεχεία δεξιά ρέμα  έως συναντήσεως δασικού δρόμου και δεξιά ακολουθεί τον δασικό δρόμο έως συναντήσεως Λεωφόρου Σχιστού, συνέχεια Λεωφόρος Σχιστού και οικισμό Αφαία σημείο από όπου άρχισε.

Γ΄ ΧΩΡΟΣ:  Θέση:Νεόκτιστα Ασπροπύργου  εμβαδού περίπου 2000 στρέμματα.

ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Οικισμός Νεόκτιστα, ασφαλτόδρομος  έως  κορυφή  Κασκανδάμι, συνέχεια ακολουθεί δασικό δρόμο  για περίπου δύο(2) χιλιόμετρα  και συνέχεια  αριστερά  ρέμα έως περιφερειακή οδό Αιγάλεω και εν συνεχεία περιφερειακή οδό Αιγάλεω έως οικισμό Νεόκτιστα,που είναι το σημείο ενάρξεως.

  Για τον Β΄και Γ΄χώρο εκγύμνασης κυνηγ.σκύλων ισχύουν οι 2102/29-7-2000 και 108424/13-9-1934 αντίστοιχα,  αποφάσεις κήρυξης  των εκτάσεων αναδασωτέων.

Στους  Β΄και Γ΄χώρους  θα απαγορεύεται  το κυνήγι και θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 256 Ν.Δ.86/69.

 Την παρούσα συνοδεύει χάρτης κλ. 1:50.000   όπου φαίνονται  οι εκτάσεις που καθορίζονται  σαν χώροι εκγύμνασης  κυνηγ. σκύλων.

Το  Δασαρχείο   Αιγάλεω   παρακαλείται  για την πιστή τήρηση της παρούσας και την ευρεία δημοσιοποίησή της  σε Δασονομεία-Δήμους-Κοινότητες φιλοκυνηγετικές  Οργανώσεις –τοπικό τύπο κλπ .για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενημέρωση των κυνηγών .

 Η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. καθώς και οι  Κυνηγ. Σύλλογοι προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα  παρακαλούνται να  την κοινοποιήσουν στα  μέλη τους  και να επιβλέπουν με τους αρμόδιους  θηροφύλακες και τα Δ.Σ. την ορθή τήρησή της.