ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Home ] Γενικά ] [ ΔΑΔ ] ΚΥΝΗΓΙ ] Χώροι  εκγύμνασης  κυνηγετικών σκύλων ]

 

 

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 177 του Ν.Δ/τος 86/89 "περι Δασικού Κώδικα".

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.4 και άρθρου 5 του Ν.998/79.

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 1337/83.

4. Την αριθμ. 412/93 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας.

5. Την αριθμ. 87484/7986/14.11.95 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Απαγορεύουμε

Την υλοτομία, κλάδευση και εκρίζωση

1. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

2. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται μέσα σε γεωργικές ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις.

3. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται σε πάρκα, άλση, δασικές φυτείες και δεντροστοιχίες εντός και εκτός εγκεκριμένων έγκυρων σχεδίων πόλεων ή οικιστικών περιοχών και

4. Παντός δασικού δένδρου και θάμνου που φύεται σε αγροτεμάχια (οικόπεδα) εκτός εγκεκριμένων έγκυρων σχεδίων πόλεων ή οικιστικών περιοχών, χωρίς την άδεια του Δασαρχείου στην περιοχή ευθύνης του και για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την έκδοση της παρούσης για λόγους Δασοπονικούς, Προστατευτικούς, Αισθητικούς και γενικά κοινής ωφέλειας.

    Οι παραβάτες της παρούσας, καθώς και εκείνοι κατ'εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 Ν.Δ/τος 86/69 και με τις διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων που ισχύουν κάθε φορά, τα δε παραγόμενα ή μεταφερόμενα δασικά προιόντα κατάσχονται και δημεύονται κατά τα ισχύοντα.

    Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της καταργούμενης της 40/1989 Δ.Α.Δ/ξης και η εκτέλεση της ανατίθεται κύρια στη Δασική Υπηρεσία αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία και Αγροφυλακή, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 177 του Ν.Δ/τος 86/89 "περί Δασικού Κώδικα".

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.4 και άρθρου 5 του Ν.998/79.

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του νΝ. 1337/83.

4. Την αριθμ. 412/93 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας.

5. Την αριθμ. 87484/7986/14.11.95 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Την αριθμ. 319/6-3-96 απόφαση του Περ/κου Διευθυντή Δυτικής Αττικής.

 

Απαγορεύουμε

Την υλοτομία, κλάδευση και εκρίζωση

1. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

2. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται μέσα σε γεωργικές ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις.

3. Παντός δασικού δέντρου και θάμνου που φύεται σε πάρκα, άλση, δασικές φυτείες και δεντροστοιχίες εντός και εκτός εγκεκριμένων έγκυρων σχεδίων πόλεων ή οικιστικών περιοχών και

4. Παντός δασικού δένδρου και θάμνου που φύεται σε αγροτεμάχια (οικόπεδα) εκτός εγκεκριμένων έγκυρων σχεδίων πόλεων ή οικιστικών περιοχών, χωρίς την άδεια του Δασαρχείου στην περιοχή ευθύνης του και για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την έκδοση της παρούσης για λόγους Δασοπονικούς, Προστατευτικούς, Αισθητικούς και γενικά κοινής ωφέλειας.

    Οι παραβάτες της παρούσας, καθώς και εκείνοι κατ'εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 Ν.Δ/τος 86/69 και με τις διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων που ισχύουν κάθε φορά, τα δε παραγόμενα ή μεταφερόμενα δασικά προιόντα κατάσχονται και δημεύονται κατά τα ισχύοντα.

    Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της καταργούμενης της 11/1987 Δ.Α.Δ/ξης και η εκτέλεση της ανατίθεται κύρια στη Δασική Υπηρεσία αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία και Αγροφυλακή, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 66 του Ν.Δ. 86/69.

2. Την 108424/13.9.1934 απόφαση Υπουργού Γεωργίας "περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής" που δημοσιεύτηκε στο 132/1934 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄.

3. Την 1413/30.5.1990 Δ.Α.Δ. η ισχύς της οποίας έληξε και το γεγονός ότι εξακολουθεί να χρήζει προστασίας η δασική βλάστηση, η διαμόρφωση του τοπίου και το περιβάλλον γενικότερα,

 

 Απαγορεύουμε

1. Την βοσκή κάθε ζώου.

2. Την εκχέρσωση.

3. Την ρητίνευση των πευκοδένδρων.

4. Την κοπή δένδρων, θάμνων, κλάδων, ανθέων φρυγάνων κλπ., την εκφλοίωση και κάθε άλλη πράξη που θίγει τα δένδρα, τους θάμνους και το έδαφος. Με την φροντίδα της Υπηρεσίας θα ενεργούνται καθαρισμοί και αραιώσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών.

5. Τη λατόμευση χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας.

6. Τη χωματοληψία και την απόθεση μπαζών.

7. Την κατασκήνωση για παραθερισμό.

8. Την καταστροφή, μετατόπιση και μετακίνηση των οροσήμων και πινακίδων χωρίς την άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

    Η απαγόρευση αυτή ισχύει για το όρος Αιγάλεω και Ποικίλο Όρος και για έκταση 32.000 περίπου στρεμμάτων της οποίας τα όρια αρχίζουν:

    Από το λόφο βόρεια της λίμνης Κουμουνδούρου προς ανατολάς μέχρι της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Κορίνθου, ακολουθούν τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τα διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύργου-Άνω Λιοσίων. Από εκεί ακολουθούν τα διοικητικά όρια των ανωτέρω δήμων μέχρι συναντήσεων των διοικητικών ορίων του Δήμου Καματερού, που τα ακολουθούν μέχρι συναντήσεως στη θέση επιχωματωμένο λατομείο Μουσαμά της περιφράξεως που έχει κατασκευάσει η Δασική Υπηρεσία. Ακολουθούν την περίφραξη σε όλο το μήκος της πάνω από τους οικισμούς των Δήμων Καματερού-Ιλίου-Πετρουπόλεως-Κηπουπόλεως Περιστερίου-Χαιδαρίου μέχρι να συναντήσουν την περίφραξη του στρατοπέδου Χαιδαρίου, την οποία ακολουθούν μέχρι το τέλος της ανατολικής πλευράς της. Από εκεί ευθεία τέμνουν την Ιερά Όδό, προχωρούν μέχρι την διασταύρωση των οδών Ιεράς Όδού και Σχιστού Κορυδαλλού και από εκεί πάνω από τους οικισμούς των Δήμων Αγ. Βαρβάρας-Αιγάλεω-Κορυδαλλού, ακολουθούν τα διοικητικά όρια των Δήμων Κορυδαλλού-Νικαίας-Κερατσινίου-Περάματος μέχρι τη θάλασσα. Ακολουθούν την παραλία μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου και από εκεί ευθεία στο λόφο βόρεια της Λίμνης που είναι και η αρχή τους.

    Η ισχύ της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και λήγει την 31.12.2011 και η εκτέλεσή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, την Αγροφυλακή ή την αντίστοιχη Υπηρεσία της Αστυνομίας και κάθε έννομο πολίτη.