ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ

τηλ. (0593) 61822,

FAX (0593) 61823

Αξέχαστες διακοπές στη Θάσο

Πληροφορίες

Θανάσης Χρήσταινας

mailto:dionyso1@mail.otenet.gr