ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 


02.jpg (69414 bytes)


  arrow.gif (827 bytes)

η εταιρεία

arrow.gif (827 bytes)

ο σκοπός
arrow.gif (827 bytes) τα μέλη
arrow.gif (827 bytes) οι πόροι
arrow.gif (827 bytes) το διοικητικό συμβούλιο

eletter1.gif (15011 bytes)

e-mail: dimpoldm@otenet.gr