Νέο Σύστημα

Αγαπητοί γονείς και μαθητές

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι πλέον γεγονός στην Παιδεία. Η περσινή χρονιά μας έδωσε την δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα για τον ρόλο που θα διαδραματίσει στην πορεία των μαθητών τα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

 • Απαιτεί από τον μαθητή να έχει αποκτήσει από μικρές τάξεις (Γυμνάσιο)μαθησιακή υποδομή απαραίτητη για το Ενιαίο Λύκειο που ακολουθεί.
 • Απαιτεί από μικρότερη ηλικία να πάρει απόφαση για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει .
 • Η πορεία ενός μαθητή εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από γραπτές εξετάσεις στην Β και Γ Λυκείου σε Πανελλαδικό επίπεδο.
 • Δεν υπάρχουν μετεξεταστέοι στην Α και Β Λυκείου .
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Β Λυκείου .
 • Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια διαδικασία συνεχής , ιδιαίτερα επίπονη για τον μαθητή (περίπου 24 γραπτές εξετάσεις στην Β και Γ Λυκείου) που απαιτεί περισσότερη προσπάθεια , επιμέλεια σε όλα τα μαθήματα ,βαθιά γνώση και εμπέδωση της ύλης και προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα της πορείας του μαθητή .

Στην νέα αυτή πραγματικότητα είναι προφανές ότι αλλάζει και ο ρόλος του Φροντιστηρίου .Οι στείρες γνώσεις και η παπαγαλία που παλαιότερα δίνονταν στους μαθητές (γιατί έτσι το απαιτούσε το προηγούμενο σύστημα εξετάσεων) αποτελούν παρελθόν . Όσοι παρακολούθησαν τις πρόσφατες εξετάσεις της Β Λυκείου θα κατάλαβαν την διαφορά με το προηγούμενο σύστημα .

 • Οι μέθοδοι διδασκαλίας άλλαξαν.
 • Ο τρόπος εξέτασης άλλαξε.
 • Ο τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άλλαξε.

& ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το νέο σύστημα δεν επηρέασε την δομή του Γυμνασιου. Εχει όμως δημιουργήσει ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης του.

Πολλοί μαθητές στην φήμη του δύσκολου Λυκείου καταφεύγουν στην λύση των Τ.Ε.Ε που μέχρι τώρα μόνο περιπέτειες έχει δημιουργήσει σε αυτούς που τα ακολούθησαν.

Ένας μαθητής , λοιπόν , στην Γ Γυμνασίου πρέπει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον του σχεδόν μόνος αφού ελάχιστοι γονείς είναι σε θέση να γνωρίζουν το νέο σύστημα .

& Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η καθοριστική τάξη για το μέλλον ενός μαθητή.

 • Εφαρμόζονται οι νέοι τρόποι αξιολόγησης
 • Τα μαθήματα έχουν την δομή που θα ακολουθήσει στις επόμενες τάξεις
 • Τα περισσότερα μαθήματα έχουν την βάση τους στα μαθήματα της Α Λυκείου
 • Οι κλίσεις του μαθητή ελέγχονται και καθορίζεται σημαντικά η Κατεύθυνση που θα επιλέγει
 • Δεν επιτρέπονται λάθη ,ούτε στην επιλογή Κατεύθυνσης ,ούτε στην απόδοση.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ

Όμως για να περάσει ένας μαθητής την τάξη δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζει αφού απαιτείται να έχει μέσο όρο μεγαλύτερο του 9.5

Για να γίνει κατανοητό να αναφέρουμε ότι τρία μαθήματα με βαθμό 8 μπορούν να δώσουν προαγωγή στην επόμενη τάξη αρκεί να υπάρχουν άλλα τρία με βαθμό 12

& Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχίζει η διαδικασία για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο μαθητής επιλέγει μια από τις τρεις κατευθύνσεις

ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Για να πάρετε μια γενική εικόνα για το που παραπέμπει κάθε κατεύθυνση αναφέρουμε:

  ΙΑΤΡΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΦΥΣ-ΜΑΘ-ΧΗΜΙΚΟ)
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΦΥΣ-ΜΑΘ-ΧΗΜΙΚΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
   

Θεωρητικά η αλλαγή κατεύθυνσης είναι δυνατή με αίτηση του μαθητή μετά από έναν μήνα από την αρχή των μαθημάτων , πρακτικά όμως επειδή κάποια μαθήματα είναι διαφορετικά στην δομή τους και κάποια αλλά δεν διδάσκονται (π.χ. Χημεία στην Θετική και Τεχνολογία Επικοινωνιών στην Τεχνολογική)

ο μαθητής θα αναγκαστεί να καλύψει μεγάλο κενό στην ύλη .

Επισημαίνουμε ότι:

Τον Ιούνιο οι μαθητές της Β Λυκείου διαγωνίζονται Πανελλαδικά σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

Ο μέσος όρος ανά μάθημα προκύπτει όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Μ.Ο.ΤΕΤΡΑΜΗΝ. ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Μ.Ο.

16

18

17

11

14

12.5

Ένας μαθητής της Β Λυκείου προάγεται αν έχει τρεις Μέσους Όρους μεγαλύτερους του 9,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ.Ο >9,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ.Π. Μ.Ο >9,5
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μ.Ο >9,5

Η τελική βαθμολογία της Β Λυκείου συμμετέχει στον βαθμό του Απολυτήριου κατά 30% και μόνο αν ο βαθμός της Γ Λυκείου είναι μικρότερος από αυτόν.

& Γ Λυκειου

Όσοι μαθητές κατάφεραν να βρεθούν στην Γ Λυκείου έχουν , κατά το Υπουργείο εξασφαλισμένη μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βέβαια ,πρέπει προηγουμένως να περάσουν την τάξη .

Και φυσικά ,για μια καλή σχολή των Α.Ε.Ι. πρεπει να έχουν υψηλη βαθμολογια, γιατί ο συναγωνισμός προφανώς θα είναι για τις Σχολές με μεγάλη ζήτηση.

Ο τρόπος προσδιορισμού της βαθμολογίας ανά μάθημα και η συνολική βαθμολογία της Γ Λυκείου προκύπτει με τον ίδιο τρόπο που αναλύθηκε παραπάνω.

Ας δούμε τώρα πως προκύπτει ο βαθμός του Απολυτήριου:

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 16 (30%) 0,3 4,8
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 12 (70%) 0,7 8,4
    ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 13,2

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 12 (0%)  
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16 * (100%) 1 16
    ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 16

*Επειδή ο βαθμός της Γ Λυκείου είναι μεγαλύτερος του βαθμού της Β Λυκείου

σαν βαθμός απολυτήριου λαμβάνεται μόνο ο βαθμός της Γ Λυκείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Το σχολείο και οι εξετάσεις του έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν άλλες δοκιμασίες. Οι μαθητές μετράνε τώρα τα αποτελέσματα τους και ετοιμάζουν τους στόχους –Σχολές.

Τα μόρια εισαγωγής σε κάποια σχολή προκύπτουν σαν άθροισμα των παρακάτω βαθμολογιών:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 75%
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5%
Α ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 10%
Β ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 5%

Τι είναι το τεστ δεξιοτήτων;

 • Είναι δοκιμασία γενικών γνώσεων . Δεν διδάσκεται και ενώ στηρίζεται στις γνώσεις του μαθητή δεν έχει άμεση σχέση με αυτές.
 • Δίνεται στην Β Λυκείου για πρώτη φορά και επαναλαμβάνεται στην Γ Λυκείου.
 • Λαμβάνεται σαν τελικό αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος βαθμός .

Παράδειγμα:

1ο τεστ 14  
2ο τεστ 12 Μένει το 14
3ο τεστ 18 Μένει το 18
4ο τεστ 10 Μένει το 18

ΤΕΛΙΚΟ:18

Ποια είναι τα βασικά μαθήματα;

Κάθε κάτοχος ενιαίου απολυτήριου μπορεί να συμμετάσχει σε δυο μόνο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ.

Οι σχολές έχουν χωριστεί σε 5 επιστημονικα πεδια που σε κάθε ένα εχουν χαρακτηριστει βασικα μαθηματα καποια μαθηματα της Γ Λυκειου.

ΠΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑ (10%)

ΙΣΤΟΡΙΑ (5%)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (7%)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. (3%)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΕΔΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (10%)

ΧΗΜΕΙΑ (5%)

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. (7%)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π (3%)

3ο ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10%)

ΦΥΣΙΚΗ (5%)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (7%) ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. (3%)
4ο ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (10%)

ΦΥΣΙΚΗ (5%)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (7%) ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. (3%)
5ο ΕΠΙΣΤΗΜ.ΠΕΔΙΟ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ.ΘΕΩΡ. (10%)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (5%)

 
 • Παρατηρηστε τους διαφορετικους συντελεστες στα εναλλακτικα μαθηματα .
 • Οι διαφορες μοριων που προκυπτουν είναι τετοιες ώστε πρακτικα μια τετοια επιλογη να είναι ανεφαρμοστη.

Δινουμε ένα παραδειγμα μαθητη της Θεωρητικης κατευθυνσης που αποφασιζει να κανει αιτηση για το 4ο πεδιο και έναν αντιστοιχο μαθητη της Τεχνολογικης κατευθυνσης

ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘ Α ΒΑΣΙΚΟ ΜΑΘ.Β ΣΥΝ.ΜΟΡΙΩΝ

ΜΑΘ.ΘΕΩΡΗΤ.ΚΑΤ ΜΑΘ.Γ.Π.

20 Χ 0,07= 1,4

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.

20Χ 0,03=0,6

1,4+0,6=2

2Χ10=20

ΜΑΘ.ΤΕΧΝ.ΚΑΤ ΜΑΘ.ΚΑΤ

15Χ0,10=1,5

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.

15Χ0,05=0,75

1,5+0,75=2,25

2,25Χ10=22,5

Σημειωνουμε ότι η διαφορα των 2,5 μοριων είναι σημαντικη με τον νέο τροπο προσδιορισμου των μοριων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι προφανες ότι τα λεπτα σημεια του νεου συστηματος είναι αδυνατον να αναλυθουν σε αυτην την σελιδα.Θεωρουμε ότι πιθανον να εχουν δημιουργηθει και άλλες αποριες.

Ειμαστε στην διαθεση σας ,να σας εξηγησουμε από κοντα τις ιδιαιτεροτητες του συστηματος και να απαντησουμε στα ερωτηματα σας.