Τα Φροντιστήρια Διακριση είναι θεσμός στην εκπαίδευση.

Η παρουσία τους στην Καλλιθέα θα παίξει καταλυτικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα.

4 Μεγάλο σε οργάνωση και υποδομή

Προσφερει στους νέους υψηλού επιπέδου φροντιστηριακές σπουδές.

4 Άρτιο σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Ένα επιτελείο 15 και πλέον καθηγητών με ειδίκευση ανά μάθημα και εμπειρία πολλών χρόνων στο συγκεκριμένο κομμάτι ύλης που διδάσκουν. Αφιερώνουν όλες τους τις δυνάμεις στην καθημερινή μάχη για την μετάδοση της γνώσης.

4 Πλήρες, με πρόγραμμα για όλες τις κατευθύνσεις, τα μαθήματα επιλογής, τις ιδιαίτερες ανάγκες του νέου συστήματος

Οι αλλαγές στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης μας βρήκαν έτοιμους.

a Νέα τμήματα ανά κατεύθυνση

a Προγράμματα σπουδών που λύνουν τα προβλήματα του μαθητή και όχι τα οργανωτικά προβλήματα των Φροντιστηρίων.

a Άλλα φροντιστήρια προσφέρουν προγράμματα 3 εργάσιμων ημερών με 4ωρο ή 5ωρο συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας τις ημέρες εκείνες. Όσοι από εμάς περάσαμε από τα φροντιστηριακά θρανία ξέρουμε τι σημαίνει αυτό! Πρόβλημα αφομοίωσης.

4 Επαρκές σε βοηθητικά φυλλάδια

Οι εκδόσεις του Φροντιστηρίου μας είναι πλήρεις. Τα βοηθητικά φυλλάδια που εκδίδουμε είναι τέτοια ώστε να τελειοποιούν τις γνώσεις των μαθητών. Διανέμονται δωρεάν, συμπληρώνονται και προσαρμόζονται στις αλλαγές χρόνο με το χρόνο. Εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες των μαθητών ανά κεφάλαιο μαθήματος.

4 Σύγχρονο με μηχανογράφηση σε επίπεδο Γραμματείας και ειδική αίθουσα Η/Υ

a Η γραμματεία δημιουργεί αρχείο αποδοσης ανά μαθητή, ελέγχει τις παρουσίες ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα που αποδίδεται στους γονείς με την πρώτη επαφή ή στις καθορισμένες (προγραμματισμένες) συναντήσεις ή και από το τηλέφωνο.

a Η ειδική αίθουσα Η/Υ θα δημιουργήσει το υπόβαθρο για την απόκτηση εμπειρίας και την αφομοίωση του γνωστικού αντικειμένου στα μαθήματα που αφορούν τους Η/Υ

4 Προσανατολισμένο στην απαίτηση για μεγάλες επιδόσεις των μαθητών

Κάθε μαθητής πρέπει να έχει και την ιδιαίτερη φροντίδα του καθηγητή, ταυτόχρονα όμως και την άμιλλα των συμμαθητών του.

Έτσι ο πλήρης διαχωρισμός των μαθητών σύμφωνα με την κατεύθυνση, το επίπεδο και το πραγματικό συμφέρον του μαθητή μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.

Το νέο σύστημα απαιτεί ο μαθητής να είναι απόλυτα εξοικειωμένος και έτοιμος για πολλαπλές γραπτές εξετάσεις και στην Β και στην Γ Λυκείου .

Ο θεσμός των τρίωρων γραπτών διαγωνισμάτων εφαρμόζεται στα Φροντιστήρια Διακριση. Έτσι ο μαθητής αποκτά εμπειρία αλλά και την τεχνική που απαιτείται για τις εξετάσεις εθνικού επιπέδου.