ΚΡΕΜΟΥ 210 & ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 29
(απέναντι από 1ο - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
176-75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 94.16.753 94.20.202