ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

         

 

                                       Δ/νση :  Π. Μαζαράκη  2

                                      Αργοστόλι   28100

         

     Τηλ  : 0671 -  27023   (Γραμματεία : 0671 – 24412 )

     Fax  :  0671 – 22025   (Γραμματεία : 0671 – 28504 )