ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

“Η κοινωνία απαιτεί να γυρίσουμε σελίδα. Καθώς κλείνει το παλιό, το γκρίζο και το φθαρμένο, οι πολίτες αναζητούν το νέο, το φρέσκο, το άφθαρτο. Απαιτούν το νέο να μη συμβιβασθεί με την αποσύνθεση και την παρακμή”

 

Κώστας Καραμανλής

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2000

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

Ι.       ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

 

          ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3

 

 

Ø     Θεσμοί – Διαφάνεια

4

Ø     Νέα Ελληνική Πολιτεία

10

Ø     Δημόσια Διοίκηση

20

Ø     Εξωτερική Πολιτική

27

Ø     Εθνική Άμυνα

36

 

 

ΙΙ.   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

 

       ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

 

46

Ø     Νέο Αναπτυξιακό Θαύμα

47

Ø     Φορολογική Μεταρρύθμιση

49

Ø     Απασχόληση – Ανεργία

56

Ø     Αγροτική Ανάπτυξη

64

Ø     Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

73

Ø     Περιφερειακή Ανάπτυξη

76

Ø     Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

81

Ø     Απελευθέρωση της Οικονομίας

83

Ø     Κλαδικές Πολιτικές: Τουρισμός, Ναυτιλία, Εμπόριο

 

85

Ø     Χρηματιστήριο

88

 

 

ΙΙΙ.    ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

91

 

 

Ø     Παιδεία

92

Ø     Δημόσια Τάξη

99

Ø     Κοινωνική Πολιτική

107

Ø     Κοινωνία της Πληροφορίας

132

Ø     Υποδομές

142

Ø     Αθλητισμός

150

Ø     Πολιτισμός

155

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.      ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Για μια νέα σχέση Πολίτη και Πολιτικής

 

 

Με αποφασιστικότητα, σιγουριά και αισιοδοξία δημιουργούμε μια πολιτεία ενεργών πολιτών, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο

θεσμών που θα παρέχει ενεργότερο ρόλο στον πολίτη

 

Η νέα εποχή, τα καινούργια προβλήματα, οι νέες ανάγκες επιβάλλουν νέους θεσμούς, αλλά και ποιοτική αναβάθμιση αυτών που υπάρχουν. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η συναίνεση, η εθνική συνεννόηση, η σύνθεση και η ενεργοποίηση του συνόλου των δυνάμεων της χώρας.

 

Η ΝΔ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές θα είναι αναθεωρητική. Η νέα Βουλή θα καθορίσει το νέο περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων, και θα διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική στο μέλλον.

 

Η ΝΔ επιθυμεί να μεταφέρει στο Σύνταγμα της χώρας τις αρχές που ενώνουν τους Έλληνες. Τις αρχές που θα δώσουν περισσότερη ποιότητα στη Δημοκρατία και την πολιτική ζωή του τόπου. Τις αρχές που θα διαμορφώσουν μια νέα σχέση πολίτη και κράτους, αλλά και μια νέα σχέση πολίτη και πολιτικής.


Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου αποστασιοποιείται από την πολιτική. Η φιλοδοξία της ΝΔ είναι να πραγματώσει
την ανοιχτή, φιλελεύθερη, δημοκρατική και συνεκτική κοινωνία, όπου ο πολίτης θα βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος που απαιτούνται.

 

Είναι ανάγκη να εισαχθούν θεσμοί που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τον αφορούν, που θα προάγουν και θα υπηρετούν τη βούληση της κοινωνίας και τα δίκαια του πολίτη.

 
Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούνται:

 

Ø Η διαρκής ανανέωση, η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συνέπειας των πολιτικών δυνάμεων, η επιστράτευση και επιβράβευση των ικανοτέρων και εντιμοτέρων, η ανάδειξη προτύπων.

 

Ø Η διαφάνεια στο δημόσιο βίο και η απομάκρυνση των σκιών που δίνουν γκρίζο φόντο στην πολιτική σκηνή.

 

Ø Η μεταφορά των κέντρων λήψης των εκτελεστικών αποφάσεων πιο κοντά στον πολίτη και η συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τον αφορούν.

 

Ø Ο προσανατολισμός στη συμμετοχική Δημοκρατία.

 

Ø Η ποιοτική αναβάθμιση του πολιτεύματος, η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και ιδίως η αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, και η διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτούνται ουσιαστικές και αποτελεσματικές καινοτομίες.

 

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

 

Ø Απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Ο στόχος αυτός μπορεί να συνδυαστεί με τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο να ανατεθούν αυξημένες αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά.

 

Αυτή η τομή αποτελεί βήμα στην άμεση Δημοκρατία, μπορεί να ελκύσει τη συμμετοχή του πολίτη και μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην απομάκρυνση από την μονοκομματική αντίληψη στα μείζονα θέματα της πατρίδας μας.

 

Γι’ αυτά τα θέματα, η ΝΔ επιδιώκει συνεννόηση, συναίνεση και σύνθεση απόψεων. Η ΝΔ προσβλέπει στη συστράτευση μέσων και δυνάμεων, την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και τη διαμόρφωση ενιαίας και μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής. Η επιτυχία του εγχειρήματος διευκολύνεται από την κατάρρευση των ιδεολογικών γραμμών που χώριζαν έως πρόσφατα την πολιτική σκηνή και την κοινωνία.

 

Ø Εκλογή του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου από το εκλογικό Σώμα της Περιφέρειας. Καταργούνται οι διορισμένοι από την Κυβέρνηση Περιφερειάρχες και εισάγεται ο θεσμός της Αιρετής Τριτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

 

Εκχωρούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν υποθέσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι πόροι, τα μέσα και οι δυνατότητες για να ανταποκριθούν επιτυχώς στο έργο που επωμίζονται. Οι εκτελεστικές αποφάσεις μεταφέρονται πλέον σε αιρετά όργανα κοντά στον πολίτη. Η Κεντρική Διοίκηση περιορίζεται σε ρόλο επιτελικό και ελεγκτικό.

 

Διευθετούνται οι εκκρεμοτήτες του “Καποδίστρια”, με τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων.

 

Ø Παραμερισμός των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων εξάρτησης πολίτη και πολιτικού. Αυτό σημαίνει μια νέα, σύγχρονη αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών και σύστημα εκλογής που να αναδεικνύει τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών και να υπηρετεί την ανάδειξη των αξιόλογων και των καταξιωμένων κάθε μικρής κοινωνίας στην πολιτική. Έτσι μπορούν να προαχθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα κάθε γωνιάς της πατρίδας, αλλά και να εμπλουτιστεί με πρότυπα η πολιτική.

 

Η ΝΔ προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αμεσότερης σχέσης της τοπικής κοινωνίας με τους εκπροσώπους της στη Βουλή, στην ανάγκη καταξίωσης και επιστράτευσης των πιο ικανών και άξιων, στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του πολίτη.

 

Παράλληλα, είναι ανάγκη να συμμετέχουν οι ομογενείς στις εκλογικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνει με καθιέρωση της ψήφου δι’ επιστολής, τόσο για τους ναυτικούς, όσο και τους ομογενείς.

 

Μέσο για τα παραπάνω είναι ο επαναπροσδιορισμός και η διαίρεση των εκλογικών περιφερειών. Η διαμόρφωση πιο μικρών εκλογικών περιφερειών, βοηθάει τους πολίτες να βρίσκονται σε αμεσότερη σχέση με τους πολιτικούς που τους εκπροσωπούν στη Βουλή.

 

Για τους ίδιους λόγους θεωρούμε σκόπιμο οι μισοί βουλευτές να εκλέγονται σε μείζονες περιφέρειες, χωρίς την εξάρτηση που προκαλεί ο σταυρός προτίμησης. Η εξειδίκευση και βελτίωση της πρότασής μας μπορεί να επιτευχθεί με ευρύ και γόνιμο διάλογο σε πνεύμα συναίνεσης και διάθεση σύνθεσης.

 

Βασική αρχή μας είναι, ότι οι εκλογικοί νόμοι δεν μπορεί να ισχύουν για τις επόμενες εκλογές παρά μόνον εάν ψηφιστούν στην πρώτη περίοδο της θητείας της Βουλής. 

 

Ø Εισάγεται το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Ο υπουργός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και βουλευτής. Αντί της άποψης που υποδεικνύει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, οι οποίοι στερούνται λαϊκής εντολής, η ΝΔ προωθεί την ιδέα της αναπλήρωσης. Ο βουλευτής, ο οποίος καταλαμβάνει κυβερνητική θέση, θα εγκαταλείπει τη βουλευτική ιδιότητά του για όσο διάστημα παραμένει μέλος της κυβέρνησης, και θα επανέρχεται στη Βουλή μόλις εγκαταλείψει τα υπουργικά καθήκοντά του. Στο διάστημα αυτό θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

Σήμερα, τόσο η Εκτελεστική όσο και η Νομοθετική Εξουσία ταυτίζονται ουσιαστικά με το κόμμα που κυβερνά. Με την πρόταση αυτή επιτελείται ένα ουσιαστικό βήμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ταύτιση εξουσιών και προσώπων. Έτσι, ενισχύεται το Κοινοβούλιο έναντι της κυβέρνησης, και δημιουργείται ουσιαστική ανταπόκριση στη βασική δημοκρατική αρχή που επιβάλλει διάκριση των εξουσιών.

 

Ø Συνταγματική απελευθέρωση των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής από την εξουσιαστική και παραλυτική βούληση της Κυβέρνησης. Η συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, αλλά και η λειτουργία τους δεν μπορεί να επαφίεται στη βούληση της κυβέρνησης.

 

Όταν ο έλεγχος της κυβέρνησης εξαρτάται από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχομένου παραβιάζει κατάφορα την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και αποτελεί πρόκληση για το λαό.

 

Η απαλλαγή των Εξεταστικών Επιτροπών από την αιχμαλωσία τους στην κυβέρνηση πρέπει να συνοδεύεται με έμπρακτη και συνταγματικά κατοχυρωμένη ενίσχυση των σχετικών δυνατοτήτων της Αντιπολίτευσης.

 

Ø Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για αδικήματα του Κοινού Ποινικού Δικαίου. Ο θεσμός της βουλευτικής ασυλίας υπάρχει για να διευκολύνει το βουλευτή στην άσκηση των καθηκόντων του και όχι για να μετατρέπει τη Βουλή σε προστάτη παρανομούντων. Η σημερινή κατάσταση είναι άδικη, καθώς η υπέρτατη πρόνοια και αρχή του Συντάγματος ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων. Δεν δικαιούνται οι πολιτικοί να καθιστούν τους εαυτούς τους πιο ίσους από τους άλλους.

 

Ø Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της και θεσμοθέτηση εγγυήσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

 

Ø Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητων Αρχών και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Στη δέσμη αυτή εκτός από τη συγκρότηση Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών για τη σχέση πολίτη-κράτους εντάσσονται δύο ακόμη προτάσεις:

 

·   κατοχύρωση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των κομμάτων και έλεγχο των εκλογικών δαπανών τους, με την πρόβλεψη κατάλληλου κυρωτικού μηχανισμού.

 

·  κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου που διαθέτουν τα ΜΜΕ κατά την προεκλογική περίοδο για την προβολή των κομμάτων.

 

Με την πρόταση αυτή μπορεί να κοπεί ο ομφάλιος λώρος εξουσίας και οργανωμένων συμφερόντων, μπορεί να μπει φραγμός στη μυστική χρηματοδότηση κομμάτων και πολιτικών και την ανταπόδοση μέσω έργων και προμηθειών του Δημοσίου, και μπορεί να υπάρξει συγκράτηση των εκλογικών δαπανών που φαλκιδεύουν την ισότητα και προκαλούν τον πολίτη.

 

Η Νέα Δημοκρατία διατυπώνει καινοτόμες ιδέες, με όραμα και συγκροτημένη πολιτική, με ξεκάθαρες και ρεαλιστικές απαντήσεις στις προκλήσεις που απλώνονται γύρω μας. Με αποφασιστικότητα, σιγουριά και αισιοδοξία προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας Πολιτείας ενεργών πολιτών.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θέτει τα θεμέλια για μια άλλη σχέση πολίτη και πολιτικής και διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο θεσμών που παρέχει ενεργότερο ρόλο στον πολίτη, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα της αποστασιοποίησης.

 

Η ΝΔ θέτει τις βάσεις για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιεί κάθε γόνιμη άποψη και κάθε πρωτοποριακή ιδέα, που μπορεί να συνθέτει σε κλίμα συναίνεσης και που μπορεί να ενώνει δυνάμεις και κοινές προσπάθειες.

 

Στους δύσκολους και κυνικούς καιρούς που διανύουμε, είναι χρέος όλων μας να καλλιεργήσουμε την έννοια της κοινωνικής προσφοράς και να εισαγάγουμε τους θεσμούς που μπορεί να λειτουργήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Η ΝΔ δεσμεύεται να χτίσει από κοινού με τους πολίτες μια νέα ελληνική πολιτεία, που να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια άλλη σχέση πολίτη και πολιτικής είναι πρώτα απ' όλα μια άλλη σχέση πολίτη και κράτους. Το σοβαρότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μιζέρια, διαφθορά, αδιαφάνεια και εξάρτηση. Διότι από αυτά ακριβώς τα παρακμιακά φαινόμενα πηγάζουν όλα τα άλλα: η κακοδιοίκηση, η αυθαιρεσία, η κατάχρηση εξουσίας, η παρανομία. Όπως επίσης και η κατασπατάληση, η διασπάθιση και η καταλήστευση του δημοσίου χρήματος, καθώς και η ταλαιπωρία και ο εμπαιγμός του πολίτη.

 

Η περιγραφή του προβλήματος του κράτους είναι γνωστή:

 

·        Δημόσια νοσοκομεία. Το ΕΣΥ είναι το χειρότερο και το πιο ακριβοπληρωμένο σύστημα υγείας στην Ευρώπη.

 

·        Δημόσιες υπηρεσίες. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον πολίτη έχουν καταστήσει τον χρηματισμό καθημερινό φαινόμενο.

 

·        Δημόσια περιουσία. Ο εθνικός πλούτος κατασπαταλάται τόσο από την διοίκηση, όσο και από την πολιτική εξουσία.

 

·        ΔΕΚΟ. Έχουν καταστεί προπύργια της κομματικής νομενκλατούρας και κατασπαταλούν δισεκατομμύρια χωρίς να προσφέρουν.

 

·        Δημόσια έργα. Προχειρότητες, καθυστερήσεις και τεράστια ποσά που χάνονται από το στάδιο των μελετών μέχρι την υλοποίηση των έργων.

 

·        Κρατικές προμήθειες. Το κράτος έγινε αγοραστής του χειρότερου προϊόντος στην υψηλότερη τιμή.

 

·        Δημόσια τάξη. Ανασφάλεια, έξαρση της εγκληματικότητας, υποταγή στον κομματισμό, εμπλοκή στην παρανομία.

·        Φαινόμενα διαφθοράς. Πολεοδομικά γραφεία, διευθύνσεις ιθαγένειας και διαβατηρίων, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, δασαρχεία βρίθουν από φαινόμενα διαφθοράς και πλήττουν βάναυσα τον απλό πολίτη.

 

Είναι πολλοί αυτοί που αισθάνονται σήμερα ότι οι πολιτικοί προσθέτουν υποχρεώσεις και αφαιρούν δικαιώματα. Ο πολίτης βρίσκεται σε αντιπαράθεση με ένα κράτος που το θεωρεί εχθρό. Αξιώνει ουσιαστική κατοχύρωση της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της προστασίας της ζωής και της περιουσίας του. Απαιτεί δικαιοσύνη και ισότητα ευκαιριών. Ισότητα απέναντι στους νόμους. Ισότητα στις σχέσεις του και τις συναλλαγές του με το κράτος. Αξιώνει διαφάνεια στη λειτουργία του δημοσίου, τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, των υποθέσεων που τον αφορούν και του δημοσίου χρήματος.

 

Ο κόσμος ζητά ένα “άλλο κράτος”. Απαιτεί να παραμεριστεί το κράτος της αδιαφάνειας, της ανεπάρκειας και της ολιγωρίας. Απαιτεί να χτιστεί στη θέση του μια Νέα Ελληνική Πολιτεία, χτισμένη από κοινού για τα κοινά, που θα έχει σε πρώτο πλάνο τον πολίτη, στην οποία ο πολίτης θα έχει δίκαιη μεταχείριση και θα μπορεί να βρίσκει το δίκιο του.

 

Η ΝΔ θεωρεί επιβεβλημένη και επιτακτική τη διαμόρφωση μιας άλλης σχέσης πολίτη – κράτους. Η ΝΔ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετατρέψει αυτή την κοινωνική επιταγή σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Κατευθυντήρια αρχή της ΝΔ είναι η απεξάρτηση του Κράτους από την πολιτική και ειδικότερα από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι τα πιο σοβαρά παρακμιακά φαινόμενα στο δημόσιο τομέα οφείλονται στον άκρατο κομματισμό. Δημιουργούνται και μεγιστοποιούνται εξαιτίας της αιχμαλωσίας του κράτους στην κυβέρνηση. Οφείλουμε επιτέλους να βάλουμε φραγμό στην κυβερνητική αυθαιρεσία, τη μονοκομματική αντίληψη, την ασυδοσία του κατεστημένου.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Πρωταρχικό ρόλο σε μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να διαδραματίσουν οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, που επιβάλλεται να έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Αυτές οι αρχές πρέπει να διορίζονται και να ελέγχονται από τη Βουλή, κατά τρόπο που δεν θα υποτάσσεται στη βούληση της κυβέρνησης.

 

Ειδικότερα, προτείνουμε τη διαμόρφωση και ολοκλήρωση των ακόλουθων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών:

 

Ø Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα έχει ως πρωταρχικό στόχο τον τρόπο πρόσληψης προσωπικού για όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και την επανεξέταση των αδικιών που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στον τομέα των προσλήψεων. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο πρέπει να αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης για την τοποθέτηση, την προαγωγή και τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Ø Επίτροπος Διοίκησης, συνταγματικά κατοχυρωμένος, ο οποίος εξοπλίζεται με αποφασιστικές κυρωτικές αρμοδιότητες, κυρίως ως προς την επιβολή κυρώσεων και την υποχρέωση άμεσης παραπομπής των ποινικά κολάσιμων υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Ο θεσμός αυτός μπορεί να συμβάλει στη αποκατάσταση των σχέσεων κράτους - πολίτη και στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας.

 

Ø Επιτροπή Ανάθεσης Δημοσίων Έργων και Προμηθειών, για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξασφάλιση της διαφάνειας στον ευαίσθητο χώρο των έργων και των προμηθειών, έτσι ώστε να μην αποκλείεται η τεράστια πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου από τις αναπτυξιακές διαδικασίες.

 

Ø Επιτροπή Διαρκούς Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας. Η Επιτροπή αυτή θα λειτουργεί αφενός ως Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τους νόμους και τα βασικά Διατάγματα και αφετέρου θα επιφέρει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να παταχθεί το φαινόμενο της πολυνομίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης θα καταστεί συνειδητός πολίτης, αφού θα γνωρίζει σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, αλλά και τον νόμο τον οποίο καλείται να εφαρμόσει.

 

Ø Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα λειτουργεί ως πραγματικά Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Το ΕΣΡ αποκτά υπερκομματική και αδιάβλητη σύνθεση, αποτελεσματικούς κανόνες λειτουργίας, καθώς και αποφασιστική αρμοδιότητα επιβολής εκτέλεσης κυρώσεων. Επίσης, το ΕΣΡ θα εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της αντικειμενικότητας, της ισοτιμίας και της ποιότητας - σύμφωνα με το Σύνταγμα - καθώς και της αρχής της διαφάνειας στη Ραδιοτηλεόραση.

 

Ø Αναβαθμισμένη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως προς την αποστολή, το ρόλο και την δικαιοδοσία της.

 

Ø Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Ø    Επιτροπή Ανταγωνισμού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

Ø     Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνίας της Πληροφορίας, με έργο τον συντονισμό και την υποβοήθηση των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων πληροφορικής του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

Ø     Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, με στόχο την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την τεχνολογία.

 

Ø     Καθιέρωση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής στον τομέα της Υγείας, που θα ελέγχει τις προμήθειες των νοσοκομείων σε επίπεδο περιφέρειας.

 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

 

Οι προτάσεις αυτές αφορούν επιτακτικές υποχρεώσεις του κράτους για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών. Παράλληλα, όμως, απαιτούνται αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την άρση των αδικιών σε βάρος του πολίτη και των ανισοτήτων στις σχέσεις του με το δημόσιο.

 

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα της ΝΔ για την επανίδρυση του κράτους καθιερώνει:

 

Ø Αναγκαστική εκτέλεση - σε βάρος της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου -  των δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται υπέρ του πολίτη και κατά του δημοσίου.

 

Ø Άμεσο συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ κράτους και πολίτη, ώστε ο πολίτης να μην εξαναγκάζεται σε πληρωμές προς το Δημόσιο τη στιγμή που έχει να λαμβάνει από το ίδιο το Δημόσιο.

 

Ø Έντοκη καταβολή κάθε οφειλής του κράτους προς τον πολίτη, με τον ίδιο τόκο που πληρώνουν οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν ο μεν πολίτης να χρεώνεται υπέρογκα πρόστιμα και τοκογλυφικές επιβαρύνσεις όταν χρωστά στο κράτος, το δε κράτος να καταβάλλει στον πολίτη αυτά που δικαιούται, όταν το θυμηθεί και το θελήσει ο τελευταίος υπάλληλός του ή όταν το αποφασίσει - ανάλογα με τις σκοπιμότητές της - η κυβέρνηση.

 

Ø Θέσπιση της 12μηνης θητείας για όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν στα 18 και 15μηνης για τους υπόλοιπους. Στόχος μας είναι να μένει ο καθένας στον στρατό, όσο καιρό χρειάζεται για να εκπαιδευτεί καλά, ενώ βασικό προσανατολισμό μας συνιστά ένας εξειδικευμένος Στρατός μακράς παρουσίας και προσφοράς.

 

Ø Εισαγωγή, σε προαιρετική βάση, του θεσμού της κοινωνικής θητείας για τις γυναίκες, με κίνητρο τη μοριοδότηση των εθελοντριών στους διαγωνισμούς για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Διευκρινίζεται ότι η κοινωνική θητεία θα είναι εξάμηνη και θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της γυναίκας.

 

Το κράτος σήμερα δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του, καθώς αντί να λειτουργεί ως αρωγός γίνεται χειραγωγός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

 

Γι’ αυτό το λόγο, η ΝΔ δεσμεύεται να χτίσει από κοινού με τους πολίτες μια Νέα Ελληνική Πολιτεία, που να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Προς την κατεύθυνση αυτή, συγκροτεί ένα προωθημένο πλαίσιο αρχών και θέσεων, για μια κοινωνία με συνοχή και ανθρωπιά, για μια νέα σχέση πολίτη και κράτους, με ενεργούς πολίτες στρατευμένους στις ίδιες αρχές και αξίες.

 

Η ΝΔ παραμένει αταλάντευτη στην απόφασή της να εδραιώσει μια άλλη νοοτροπία και να διαμορφώσει ένα κλίμα συνεννόησης, συναίνεσης και σύνθεσης στο χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Πολιτεία και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

 

 

Απορρίπτουμε τον πατερναλιστικό ρόλο του κομματικού κράτους

στην κοινωνία. Θέλουμε τις Μ.Κ.Ο. εταίρους

στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα του αύριο

 

Οι Μ.Κ.Ο. είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, που καθίσταται μέρα με τη μέρα απολύτως απαραίτητος στην ομαλή λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας. Οι ανάγκες της σημερινής εποχής και ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης των κοινωνιών έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Πολίτες οι οποίοι, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αντικρίζουν μόνο το σκληρό πρόσωπο της οργανωμένης πολιτείας. Άνεργοι, άστεγοι, μειονότητες, παλιννοστούντες, μετανάστες, αναξιοπαθούντες δεν μπορούν να βρουν εκπροσώπηση στους παραδοσιακούς τομείς της οργανωμένης κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες του πληθυσμού είναι οι πλέον ευάλωτες στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Η κοινωνία των πολιτών δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, καθώς η άσκηση της πολιτικής γίνεται με την συμμετοχή του πολίτη και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Η κοινωνία των πολιτών οδηγεί στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι πολίτες που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία δεν επιθυμούν ή επιζητούν την ελεημοσύνη της πολιτείας. Επιζητούν την έκφρασή τους και την εκπροσώπησή τους στο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο.

 

Οι Μ.Κ.Ο. μπορούν να προσφέρουν λύση σ’ αυτό το έλλειμμα αντιπροσώπευσης και έκφρασης αυτών των πολιτών. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, και εξαιρετικά κρίσιμος για το προσεχές μέλλον. Αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να ενισχύσει την δραστηριότητα των Μ.Κ.Ο. Αποτελεί δέσμευση της ΝΔ να καταστήσει τις Μ.Κ.Ο. ισότιμους εταίρους στην τήρηση υποχρεώσεων του κράτους και στην διεκδίκηση δικαιωμάτων από τους πολίτες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θεωρεί ως απαραίτητη την ενίσχυση του ρόλου τους και της θεσμικής λειτουργίας τους.      

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΕΩΝ

 

Ø     Η ανοιχτή, φιλελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία, στην οποία προσβλέπει η Νέα Δημοκρατία, είναι:

 

ü     Διαλεκτική

ü     Πολυφωνική

ü     Συνεκτική

ü     Συμμετοχική

ü     Ανεκτική

ü     Συναινετική

ü     Αποτελεσματική

 

Ø     Η παρουσία της κοινωνίας πολιτών σε μια δημοκρατική πολιτεία αντισταθμίζει και εξισορροπεί τις αδυναμίες τόσο του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης, όσο και τις αδυναμίες των μηχανισμών της αγοράς, ολοκληρώνοντας έτσι μια ανθρωποκεντρική ανοιχτή κοινωνία. Αυτή η φιλελεύθερη κοινωνία, ακριβώς επειδή δεν ταυτίζει μονοσήμαντα την πολιτική με τα κόμματα επιτρέπει και καταξιώνει τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά έξω και πέρα από την κομματική του επιλογή ή προτίμηση. 

 

Ø     Οι Μ.Κ.Ο. εκπροσωπούν ελεύθερες και αυτόβουλες ενώσεις πολιτών, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να δώσουν διέξοδο σε ευαισθησίες, ανάγκες, διάθεση για προσφορά, για να σχεδιάσουν το μέλλον, να επιδιώξουν νόμιμους, κοινωφελείς και ηθικούς σκοπούς. Σε αντίθεση με φανερές ή συγκεκαλυμμένες συγκεντρωτικές – ακόμη και ολοκληρωτικές – απόψεις, που επιδιώκουν και προϋποθέτουν πειθήνιες και άβουλες μάζες, παθητικούς και χειραγωγούμενους πολίτες, το άτομο-ενεργός πολίτης, η ελευθερία επιλογών, η κοινωνική πρωτοβουλία είναι έννοιες, αξίες, στάσεις ζωής και πρότυπα εξόχως συμβατά με την πολιτική μας άποψη και βιοθεωρία.

 

Ø     Στην αυγή της επόμενης εποχής θέλουμε τον πολίτη σε πρώτο πλάνο, στο προσκήνιο. Όχι στιγμιαίο πολίτη, όταν, ανά τετραετία ασκεί τα εκλογικά καθήκοντά του, αλλά διαρκώς παρόντα, σε θέματα καθημερινότητας, που ορίζουν την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και σε ευρύτερα θέματα, που διανοίγουν  νέες πανανθρώπινες προοπτικές.

 

Ø     Η δράση των μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων, ως ποιοτική έκφραση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, διεκδικεί και εξασφαλίζει επαρκή περιθώρια ανάπτυξης ανάμεσα στην αυθαιρεσία και τις τάσεις γιγαντισμού, κυριαρχίας και αναπαραγωγής του κράτους-Λεβιάθαν και στην αδυσώπητη τάση της ιδιωτικής οικονομίας και των μηχανισμών της αγοράς να συστέλλουν το αναδιανεμητικό, κοινωνικό - δικαιοδοτικό και, τελικά, πολιτικό περιεχόμενο των δημοσίων λειτουργιών.

 

Ø     Απορρίπτουμε τον πατερναλιστικό ρόλο του κράτους-κόμματος και τον ασφυκτικό έλεγχο, που αυτό, άμεσα ή έμμεσα, επιδιώκει να ασκεί στην κοινωνία και στην οικονομία έναντι υπηρεσιών κακής ποιότητας, που πληρώνει ακριβά ο φορολογούμενος πολίτης.

 

Ø     Απορρίπτουμε, συνεπώς, και την ιδιότυπη κρατικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που συντελείται μέσω της μετατροπής τους σ’ ένα παρασιτικό μόρφωμα - πλήρως εξαρτώμενο από το κράτος. Θέλουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ανεξάρτητες, εταίρους στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ελλάδας του αύριο, εργαστήρια ιδεών, πρωτοβουλιών και ανάδειξης ανθρώπων, εν δυνάμει αμφισβητίες του πελατειακού κράτους, πρωτοπόρες στην ανάληψη ευθυνών, στην τήρηση υποχρεώσεων και στη διεκδίκηση δικαιωμάτων.

 

Ø     Στον απαιτητικό κόσμο που ξημερώνει προτιμούμε την τεκμηριωμένη κριτική - ακόμη και αυστηρή - από ενημερωμένους,  υπεύθυνους, αυτάρκεις - και γι’ αυτό καλόπιστους - πολίτες, που αναγκάζει την εξουσία να είναι πιο γρήγορη, πιο άμεση, πιο ανθρώπινη, πιο αποτελεσματική.

 

Ø     Οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις από την καθημερινή πραγματικότητα είναι πιο σίγουρες, όταν αξιόπιστοι συνομιλητές, ενδιάμεσοι από την κοινωνία πολιτών τις επιβεβαιώνουν. Οι προτάσεις οργανώσεων που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα, εμπλουτίζουν τον συνολικό προβληματισμό και φωτίζουν πληρέστερα τα θέματα, που χρήζουν πολιτικής αντιμετώπισης.

 

Ø     Αμφισβητώντας το μονοπώλιο του κράτους στην κοινωνική πολιτική, στην εκπαιδευτική πολιτική, στην πολιτιστική πολιτική, οι οργανώσεις του τρίτου τομέα απελευθερώνουν και αξιοποιούν δημιουργικές δυνάμεις των πολιτών, καταθέτοντας διάθεση για δημιουργία και προσφορά. Διασφαλίζοντας την απελευθέρωση δυνάμεων και όχι αδυναμιών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

 

Ø     Η Ενωμένη Ευρώπη, όπως την εννοούμε εμείς, δεν περιορίζεται στο οικονομικό πεδίο και στον κόσμο των αριθμών. Αποτελεί δημοκρατική, πολυφωνική οντότητα, που απαιτεί τη σύγκλιση σε ποιότητα ζωής, αλλά και την προσέγγιση και αλληλοκατανόηση των Ευρωπαίων συμπολιτών. Υπερβαίνοντας τα όρια του εθνικού κράτους και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκή συνεργασία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις συμβάλλουν στην απογραφειοκρατικοποίηση και στην πολιτικοποίηση της Ενωμένης Ευρώπης.

 

Ø     Στον άμεσο - σκληρά δοκιμαζόμενο - εθνικό περίγυρό μας, η συντονισμένη δραστηριότητα των οργανώσεων του τρίτου τομέα αποτελεί χρήσιμο μέσο για την άσκηση ανθρωπιστικής, πολιτιστικής και εξωτερικής πολιτικής προς όφελος της φιλίας, της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης.

 

Ø     Τέλος, με βάση την παρουσία σήμερα των μη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων στις προηγμένες μεταβιομηχανικές χώρες, θεωρούμε ότι ο τρίτος τομέας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομία και στην απασχόληση.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Ø     Συστηματική καταγραφή του τρίτου τομέα και των δραστηριοτήτων του. Δημιουργία περιβάλλοντος για τον συντονισμό και την συλλογική εκπροσώπηση των ομοειδών οργανώσεων.

 

Ø     Θεσμοθέτηση φιλελεύθερου Νομικού Πλαισίου, με κατεύθυνση την ανάπτυξη του τρίτου τομέα.

 

Ø     Στενότερη συνεργασία πολιτείας - τρίτου τομέα υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των οργανώσεων. Δημόσιες ακροάσεις ως χρήσιμο μέσο παροχής συμβουλών και εξωκοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

Ø     Διαρκής συνεργασία και διάλογος για όλα τα ζητήματα πολιτικής και εφαρμογής της, που αφορούν τον τρίτο τομέα.

 

Ø     Ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο. Διεύρυνση των ορίων για χορηγίες, για ανθρωπιστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

 

Ø     Διασφάλιση της σταθερής υλικής υποστήριξης του τρίτου τομέα, αλλά και διασφάλιση της δημόσιας αξιοπιστίας του (διαφάνεια). Ενθάρρυνση της υποστήριξης από τις δημόσιες αρχές (ευρωπαϊκές, κρατικές, τοπικές) και τον ιδιωτικό τομέα. Ενίσχυση των υποδομών και των δραστηριοτήτων τους.

 

Ø     Στήριξη της κατάρτισης και εξειδίκευσης στον τρίτο τομέα.

 

Ø     Διευκόλυνση της πληροφόρησης και πρόσβασης στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Ø     Ενθάρρυνση της επικοινωνίας - διασύνδεσης με άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα.

 

Ø     Στήριξη του τρίτου τομέα, ώστε να συμμετάσχει στις εξελίξεις της κοινωνίας των πληροφοριών.

 

Ø     Προβολή της κοινωνίας πολιτών και των δραστηριοτήτων της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο πολίτης σε πρωταγωνιστικό ρόλο

 

 

Ο πολίτης αισθάνεται πως βρίσκεται σε διαρκή

αντιπαράθεση με ένα κράτος, που το θεωρεί εχθρό του

 

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση του 21ου αιώνα. Για να καταστεί πρωτοπόρος των εξελίξεων, η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ικανή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών. Σ’ αυτό το γεγονός η κυβέρνηση της xώρας αντιπαραθέτει σήμερα ένα τεράστιο, σπάταλο και αδιαφανές κράτος.

 

Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά αυτό που συμπεραίνουν όλοι οι Έλληνες: ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

 

Προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:

 

ü     Η ποιότητα σ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες

ü     Η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα με στόχο τη μείωση του μεγέθους και του κόστους λειτουργίας της διοίκησης

ü     Η αξιοκρατία

ü     Η διαφάνεια

ü     Η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς

 

Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει καλά ότι αυτό που ελπίζουν οι Έλληνες καθημερινά είναι η εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μακρόπνοης προοπτικής.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Τα κυριότερα προβλήματα των δημοσίων υπηρεσιών της χώρας μας είναι τα ακόλουθα:

 

Ø     το μεγάλο μέγεθος του δημοσίου τομέα και η κρατική υπερδιόγκωση.

 

Ø     το μεγάλο κόστος των δημοσίων υπηρεσιών και η ελλιπής αποτίμηση αυτού του κόστους.

 

Ø     η κακή οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών με συνέπεια την υπονόμευση της παραγωγικότητάς τους.

 

Ø     η χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση και την ταλαιπωρία των πολιτών.

 

Ø     η αδυναμία δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες και λειτουργίες.

 

 

ΑΙΤΙΑ

 

Τα σημαντικότερα αίτια αυτής της πολλαπλής κακοδαιμονίας είναι τα εξής:

 

Ø     ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός, ο οποίος διευκόλυνε υπέρμετρα την έκταση του κράτους. Η τάση αυτή κορυφώθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπου το κράτος αναμείχθηκε σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ø     οι πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ κυβερνώντων και πολιτών. Η παράδοση του ρουσφετιού υπήρξε η βάση αυτών των πελατειακών σχέσεων, οι οποίες οδήγησαν σε αδιαφανείς, αναξιοκρατικές και υπερβολικές προσλήψεις.

 

Ø     ο απροκάλυπτος κομματικός νεποτισμός. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μετέτρεψαν τις πελατειακές σε ακραιφνώς κομματικές σχέσεις με αποτέλεσμα:

 

·        την πρόσληψη εκατοντάδων χιλιάδων υπαλλήλων με καθαρώς κομματικά κριτήρια

 

·        την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας

 

·        τη συγκάλυψη του πραγματικού μεγέθους της ανεργίας.

 

Ø     η ανορθόδοξη δομή της δημόσιας διοίκησης. Η δομή αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι:

 

·        αντί να προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι με βάση τις προκαθορισμένες θέσεις, οι θέσεις αυτές δημιουργούνται, ουσιαστικά, με βάση τους υπαλλήλους που έχουν ήδη προσληφθεί με κομματικά κριτήρια

 

·        δεν υπάρχουν αποτελεσματικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της αρχής της νομιμότητας, με συνέπεια να ανθεί η διαφθορά.

 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 

Η ΝΔ έχει θέσει τις ακόλουθες θεμελιώδεις προτεραιότητες για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Ø     Ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, των θεσμών και των λειτουργιών του κράτους.

 

Ø     Βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Ø     Εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας ως προς την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τη χορήγηση κινήτρων απόδοσης και την επιβράβευση των καλύτερων στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Ø     Κατοχύρωση της ηθικής και της διαφάνειας στο δημόσιο βίο για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Ø     Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη στους δημόσιους θεσμούς με άμεση προτεραιότητα στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της προστασίας του.

 

Ø     Εξυπηρέτηση του πολίτη ως μέθοδο αξιολόγησης του έργου που παράγει η Δημόσια Διοίκηση.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τα εξής συγκεκριμένα μέτρα, ώστε η δημόσια διοίκηση να επιτελέσει τον θεμελιώδη ρόλο της εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Α.      Δομή της Δημόσιας Διοίκησης

 

Ø     Θεσμοθέτηση του Χάρτη των Δικαιωμάτων του Πολίτη.

 

Ø     Ουσιαστική μείωση του αριθμού των υπουργείων, ώστε να μην υπερβαίνουν τα 17, με παράλληλη διασφάλιση του επιτελικού ρόλου τους.

 

Ø     Κατάργηση των ειδικών γραμματειών των υπουργείων.

 

Ø     Περιορισμός της δράσης του δημοσίου τομέα, με βάση τετραετές πρόγραμμα μείωσης των νομικών προσώπων και υπηρεσιών κατά 4000.

 

Ø     Δημιουργία Επιτελικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

Ø     Θεσμοθέτηση πραγματικά Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών:

 

ü     Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης

ü     Επίτροπος Διοίκησης

ü     Επιτροπή Ανάθεσης Δημοσίων Έργων και Προμηθειών

ü     Επιτροπή Διαρκούς Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας

ü     Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

ü     Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ü     Ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ü     Επιτροπή Ανταγωνισμού

ü     Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνίας της Πληροφορίας

ü     Εθνική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Ø     Θεσμοθέτηση της Κεντρικής Επιτροπής Απογραφειοκρατικοποίησης (ΚΕΑ), για το συντονισμό και την εποπτεία της προσπάθειας πάταξης της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης των διαδικασιών στις σχέσεις κράτους-πολίτη. Η ΚΕΑ εντάσσεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από μικρό αριθμό στελεχών και εμπειρογνωμόνων, που προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της διοίκησης.

 

Ø     Αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε:

 

·        Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης να λειτουργεί για την παραγωγή επιτελικών στελεχών της Διοίκησης, καθώς και για την ανάδειξη της διοικητικής ηγεσίας, ιδίως από τον βαθμό των τμηματαρχών και άνω.

 

·        Το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης να συμβάλει στη διαρκή κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων με τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια ή Κέντρα Επιμόρφωσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Ø     Ολοκλήρωση του προγράμματος μηχανοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και, κυρίως, των οικονομικών, ώστε να καταστεί πράξη η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα.

 

Ø     Θεσμοθέτηση καθεστώτος εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, με παράλληλη πρόβλεψη κυρώσεων κατά των παραβατών υπαλλήλων. Δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος σε σχέση με τις απαιτήσεις του κράτους απέναντι στον πολίτη. Για όσο χρονικό διάστημα το κράτος δεν καταβάλλει τις απαιτήσεις του απέναντι στον πολίτη, ο τόκος που θα καταβάλλει το κράτος θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ισχύει για τους ιδιώτες. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις δύο ταχυτήτων. Καθιέρωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

 

Β.      Εισαγωγή νέου Υπαλληλικού Κώδικα με κύρια χαρακτηριστικά:

 

Ø     Αποκατάσταση της ιεραρχίας, με την διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της βαθμολογικής κλίμακας, την κατοχύρωση της αξιοκρατίας ως προς την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και την ουσιαστική θεσμοθέτηση, βάσει συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, των βαθμών του τμηματάρχη, του διευθυντή και του γενικού διευθυντή ως καταληκτικού βαθμού.

 

Ø     Σύνδεση του μισθού με το βαθμό και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και αναμόρφωση του μισθολογίου, με την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ενοποίηση των επιδομάτων.

 

Ø     Δραστική ενοποίηση των κλάδων, με παράλληλη δημιουργία διυπουργικών κλάδων. Δημιουργία, ιδίως μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στελεχών διυπουργικού χαρακτήρα, κυρίως για τους επιτελικούς τομείς σχεδιασμού, προγραμματισμού, πληροφορικής και ελέγχου.

 

Ø     Μεταρρύθμιση του σημερινού παρωχημένου πειθαρχικού δικαίου, ιδίως με τη συγκεκριμενοποίηση και τη σαφή οριοθέτηση των πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών καθώς και με την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών.

 

Ø     Κατάργηση των κάθε είδους αναγκαστικών μετατάξεων, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ø     Θεσμοθέτηση διαδικασίας πρόσληψης των επικεφαλής των ΔΕΚΟ με ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος και μετά από ακρόαση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής, που θα αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της.

 

Γ.      Αποκέντρωση

 

Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αποκατάσταση της, μέχρι σήμερα, πλήρως αποδυναμωμένης αποκέντρωσης, ώστε να επιτελέσει το θεμελιώδη ρόλο της προσέγγισης του πολίτη και των προβλημάτων του και της ουσιαστικής άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει:

 

Α. ΔΟΜΕΣ

 

Ø     Αποκατάσταση του πρώτου βαθμού αποκέντρωσης, που τώρα είναι τυπικά και ουσιαστικά ανύπαρκτος.

 

Ø     Θεσμοθέτηση της Περιφέρειας ως αποκεντρωμένης προγραμματικής μονάδας κρατικής διοίκησης, μέχρι τη δημιουργία τρίτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ø     Εκλογή του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου από το εκλογικό Σώμα της Περιφέρειας. Καταργούνται οι διορισμένοι από την κυβέρνηση Περιφερειάρχες και εισάγεται ο θεσμός της Αιρετής Τριτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

 

Ø     Εκχωρούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν υποθέσεις των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι πόροι, τα μέσα, οι δυνατότητες για την ανταπόκρισή τους στο έργο που επωμίζονται. Οι εκτελεστικές αποφάσεις μεταφέρονται πλέον σε αιρετά όργανα κοντά στον πολίτη. Η Κεντρική Διοίκηση περιορίζεται σε ρόλο επιτελικό και ελεγκτικό.

 

Ø     Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του “Καποδίστρια”, με τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων.

 

 

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ø     Εφοδιασμός των αποκεντρωμένων οργάνων με όλα τα απαραίτητα μέσα (οικονομικά, τεχνικά, στελεχιακό δυναμικό), ώστε να ασκούν με αποτελεσματικό τρόπο τις αρμοδιότητές τους.

 

Ø     Περιορισμός του ιεραρχικού ελέγχου των κεντρικών κρατικών οργάνων επί των οργάνων της αποκέντρωσης, ώστε αυτός να συνίσταται μόνο σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ισχυροί στην Ευρώπη –

Πρωταγωνιστές στα Βαλκάνια

 

 

Πρωταγωνιστικός ρόλος για την Ελλάδα σ’ έναν κόσμο που αλλάζει

 

Η χώρα χρειάζεται μία αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική, αντάξια του ρόλου που της ταιριάζει για τον 21ο αιώνα. Χρειάζεται μια νέα, διεθνή και Ευρωπαϊκή παρουσία, με επιθετική προβολή του σταθεροποιητικού της οράματος για την περιοχή της. Χρειάζεται μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση.

 

Επιβάλλεται να αναδείξουμε την Ελλάδα σε μία περίοπτη θέση συμπρωταγωνιστή των Ευρωπαϊκών εξελίξεων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει:

 

·        Την επίτευξη εθνικής συναίνεσης (Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής).

 

·        Την κατανόηση των νέων Ευρωπαϊκών δεδομένων και την ορθή πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων.

 

·        Την επίλυση της χρόνιας οικονομικής αστάθειας και αδυναμίας. Ο στόχος αυτός ξεπερνά ασφαλώς τον λογιστικό στόχο της τυπικής ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ.

 

·        Τη μεταμόρφωση των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών σε σύγχρονα επιτελικά και εκτελεστικά όργανα (Υπουργείο Εξωτερικών, ΥΕΘΑ, ΕΥΠ) και τη βελτίωση του συντονισμού τους.

 

Επιβάλλεται να αναδείξουμε την Ελλάδα σε μια ηγετική θέση, ένα κράτος-πρότυπο στην ευρύτερη περιοχή της.

 

Χρειαζόμαστε γι’ αυτό ένα συνολικό σχέδιο, με βάση προτεραιότητες και συντονισμό, αξιοποιώντας:

 

·        Την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

·        Διμερείς συμφωνίες εφ’ όλης της ύλης με κάθε βαλκανική χώρα χωριστά (“Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός”).

 

·        Άλλα σχήματα συνεργασίας στη βάση κοινών ενδιαφερόντων για έργα ανάπτυξης και πολιτικά θέματα.

 

·        Πολυμερή σχήματα συνεργασίας. Η Διαβαλκανική Διάσκεψη, ο ΟΣΕΠ και οι Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές πρωτοβουλίες για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη χρειάζεται να συνδεθούν μεταξύ τους, και με το Σύμφωνο Σταθερότητας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της συνεργασίας για την περιοχή μας.

 

·        Την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν πραγματικά την Ελλάδα σε φορέα μεταλαμπάδευσης κοινοτικής τεχνογνωσίας και υποστήριξης προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου (διαχείριση κοινοτικών πόρων, περιβάλλον, μεταφορές κ.λ.π.).

 

·        Συνολική και σοβαρή αντιμετώπιση της Τουρκίας. Ο στόχος επικεντρώνεται στην αποτροπή οποιασδήποτε απειλής κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας. Εφ’ όσον η Τουρκία αποφασίσει πραγματικά να καταστεί Ευρωπαίος γείτονας, τότε και η εξομάλυνση των σχέσεων μαζί της μπορεί να επιτευχθεί.

 

 

Α.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό Κόμμα της Ελλάδος.

 

Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αποσκοπεί στον ενεργότερο δυνατό ρόλο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ενεργό συμμετοχή μας στα διάφορα όργανα της Ε.Ε. που λαμβάνονται σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και συντελούνται οικονομικές διεργασίες θα συμβάλουμε:

 

·        Στη δημιουργία, εμβάθυνση και την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών που θα διευκολύνουν την πραγμάτωση του οράματος της Ενωμένης Ευρώπης.

 

·        Στην επέκταση και ενεργοποίηση της πολιτικής της Ε.Ε. στους τομείς που παρατηρούνται καθυστερήσεις.

 

·        Στην προαγωγή των θεσμών και των πολιτιστικών αξιών που βασίζονται στις παραδοσιακές αξίες του Ελληνισμού.

 

·        Στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδος μέσα στην Ε.Ε. και στο ευρύτερο γειτονικό μας περιβάλλον.

 

Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση και ενεργοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, έτσι ώστε αυτή να περιέχει και τους μηχανισμούς για τη διασφάλιση των χωρών-μελών της Ε.Ε. που αντιμετωπίζουν απειλές. Έτσι, θα προστατευθεί αποτελεσματικά η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Ελλάδα διεκδικεί:

 

·        τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος να γίνουν και σύνορα ασφαλή της Ε.Ε.

 

·        την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδος μέσα στην Ε.Ε., έτσι ώστε η Ελλάδα να αποτελεί τον ευρωπαϊκό προπομπό στα Βαλκάνια και να της ανατεθούν οι ανάλογες αρμοδιότητες.

 

Η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών θεσμών και η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών αποτελούν την ευκαιρία εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας. Γι’ αυτό, βασική επιδίωξη της πολιτικής μας είναι, η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει με ενεργό τρόπο, έτσι ώστε να ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπισθούν αποφασιστικά τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας.

 

 

Β.                ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Η Ελλάδα στοχεύει στη συνεργασία με όλες τις γείτονες χώρες, με σκοπό την αναζήτηση λύσεων και την εμπέδωση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί υπό σαφείς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλιστούν τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας, δεδομένων των απειλών και της συμπεριφοράς της Τουρκίας.

 

ΑΡΧΕΣ

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η τοποθέτηση της ΝΔ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Τουρκία είναι:

 

Ø     Η Ελλάδα επιθυμεί την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσω ενός γόνιμου διαλόγου. Ο διάλογος αυτός όμως για να είναι χρήσιμος και αποδοτικός πρέπει να στηρίζεται σε τρεις αρχές:

 

·        Στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

 

·        Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών.

 

·        Στον αποκλεισμό της χρήσης βίας, καθώς και της απειλής χρήσης βίας.

 

Ø     Η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

 

Ø      Η Ελλάδα πιστεύει ότι η Τουρκία δικαιούται να διεκδικήσει τη θέση που της ταιριάζει στην Ευρώπη και είναι πρόθυμη να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Για να γίνει όμως αυτό, η Τουρκία πρέπει να συμπεριφερθεί ως Ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή ως χώρα που δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος των γειτόνων της και που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Ø     Η ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής, η οποία δεν θα αλλάζει με την αλλαγή των κυβερνήσεων και δεν θα αποτελεί αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, συνιστά πρωταρχικό στόχο της ΝΔ και βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον ελληνοτουρκικό διάλογο συνοψίζονται ως ακολούθως:

 

Ø     Οι χειρισμοί της κυβέρνησης ήταν συχνά επιπόλαιοι και πρόχειροι και γι’ αυτό προκαλούν έντονη ανησυχία.

 

Ø     Κατ’ αρχήν η ΝΔ δεν απορρίπτει την έννοια του διαλόγου. Όχι μόνο διότι είναι ένας πολιτισμένος τρόπος να αποκαθίστανται οι σχέσεις δύο χωρών, αλλά και διότι η άρνησή του προκαλεί δυσπιστία στη διεθνή κοινότητα και παρέχεται το πρόσχημα στην Τουρκία να κλιμακώνει την επιθετικότητά της και τους επεκτατικούς της σχεδιασμούς.

 

Ø     Είναι ευκταίο οι σχέσεις με την Τουρκία να περάσουν σε φάση ηρεμίας και εξομάλυνσης. Ο διάλογος είναι μια ρεαλιστική λύση, αλλά πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και σε σαφείς προϋποθέσεις.

 

Ø     Οι προχειρότητες και οι πειραματισμοί με τους οποίους επιχειρείται σήμερα ο διάλογος με την Τουρκία προκαλούν σοβαρές επιφυλάξεις. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, ότι η κρατική και κοινωνική δομή της Τουρκίας πάσχουν από διαχρονική αστάθεια, η οποία αφ’ ενός την καθιστά αδύναμη να εκφράσει ισχυρή πολιτική βούληση για τον πραγματικό εξευρωπαϊσμό της, και αφ’ ετέρου αποδυναμώνει την αξιοπιστία της ως συνομιλητή.

 

 

Γ.      ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι η καταξίωση της Ελλάδος ως παράγοντα εξασφάλισης της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης στην περιοχή των Βαλκανίων.

 

Για την επίτευξη αυτών των επιδιώξεων η κυβέρνηση της ΝΔ θα αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

 

Ø     Την επεξεργασία και ενεργοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών που προάγουν τη συνεργασία, την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανικών χώρων, με έμφαση στη σταθερότητα των συνόρων.

 

Ø     Την προώθηση ενεργειών στην Ε.Ε. για τη σταδιακή ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ø     Την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και του Βορειοελλαδικού τόξου σε εφαλτήριο συνεργασίας και ανάπτυξης προς τις γειτονικές χώρες.

 

Ως κυβέρνηση, η ΝΔ θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε να αξιοποιήσει προς όφελος όλων των βαλκανικών κρατών:

 

·        Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας, με την αναπτυγμένη οικονομία.

 

·        Τους διαχρονικά σταθερούς πολιτικούς θεσμούς.

 

·        Την πολυετή συμμετοχή της στους κρίσιμους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

 

Οι ανακατατάξεις στα Βαλκάνια προσφέρουν στην Ελλάδα μια ιστορική ευκαιρία για την επάνοδο του Ελληνισμού στη σημαντική εμπορική και οικονομική θέση που κατείχε επί αιώνες στην περιοχή.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η χώρα διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα:

 

·        Τα ερείσματα που έχει αποκτήσει από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε. και όλους τους κρίσιμους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς προσδίδουν στη χώρα μας έναν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου.

 

·        Το υψηλό επίπεδο της οικονομικής δυνατότητας της χώρας και η καταξίωσή της ως παράγοντα εγγύησης της σταθερότητας, της οικονομικής συνεργασίας και της ανάπτυξης καθιστούν την Ελλάδα κράτος, με το οποίο οι χώρες της ευρύτερης περιοχής επιθυμούν να έχουν στενούς οικονομικούς δεσμούς.

 

·        Η μακρά παράδοση στη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και η πολιτική σταθερότητα μπορούν να αποτελούν πηγή άντλησης ιδεών για τις χώρες της Βαλκανικής στην προσπάθειά τους για την παγίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος και τη μετάβασή τους στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς.

 

Η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει τον βασικό πρωταγωνιστή και μεσολαβητικό παράγοντα για τη σταδιακή σύνδεση και τελική ένταξη των χωρών της Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη ευρείας διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Το εθνικό σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη ΝΑ Ευρώπη περιλαμβάνει έξι άξονες:

 

Ø     Θεσμικές αλλαγές για την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ελλάδος.

 

·        στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που θα συστήσει η ΝΔ ως κυβέρνηση, θα επιδιωχθεί μια συναινετική Βαλκανική πολιτική. 

 

·        δημιουργία, στο ευρύτερο πλαίσιο του ΥΠΕΞ, μιας νέας Υπηρεσίας για τη Διεθνή Συνεργασία στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα μεριμνά για την καταγραφή και τον συντονισμό της ελληνικής δραστηριότητας (κρατικής, επιχειρηματικής, μη-κυβερνητικής) στα Βαλκάνια με στόχο την πολιτική αξιοποίησή της στο διεθνές περιβάλλον.

 

·        υπαγωγή των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της στρατηγικής της μεταναστευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών

 

Ø     Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη. 

 

Έχει καταστεί πια επιτακτική η ανάγκη για μια συνολική παρέμβαση από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, που θα διασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη, απρόσκοπτη λειτουργία δημοκρατικών θεσμών και πραγματική ασφάλεια και σταθερότητα στη ΝΑ Ευρώπη. Σε αυτήν την παρέμβαση, η χώρα μας δικαιούται και υποχρεούται να είναι πρωτοπόρος και πρωταγωνιστής.

 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα αναλάβει για αυτόν τον σκοπό ειδικές πρωτοβουλίες και θα ασκήσει έντονη προληπτική διπλωματία, έτσι ώστε να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις για τη σταθερότητα της περιοχής.

 

Ø     Σύναψη συνολικών διμερών συμφωνιών με κάθε χώρα της ΝΑ Ευρώπης (“Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός”).

 

Προτείνουμε την προώθηση της υπογραφής μιας σειράς διμερών συμφωνιών συνεργασίας με τους γείτονές μας (Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός) σε όλους τους τομείς (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό), έτσι ώστε να υπάρχει παράλληλα και μια πολιτική εμφανούς υπόδειξης των μελλοντικών ωφελημάτων που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία. Οι συμφωνίες αυτές, που θα αξιοποιούν και τις σήμερα υπάρχουσες (αλλά ανεπαρκείς), θα εγγυώνται το σεβασμό των εθνικών συνόρων, το απαραβίαστό τους και ένα ολοκληρωμένο και ισόρροπο πλαίσιο συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων.

 

Ø     Εξορθολογίκευση της σημερινής πανσπερμίας μηχανισμών περιφερειακής συνεργασίας.

 

Τα υπάρχοντα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Γι’ αυτό οι σκοποί και οι μηχανισμοί τους θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο σχήμα. Η Διαδικασία Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (η παλαιά Διαβαλκανική) είναι ίσως η πιο κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Στα κράτη της περιοχής θα πρέπει να προστεθεί, ως μέλος της νέας Διαβαλκανικής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια Γραμματεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, πέραν των άλλων, θα μπορούσε να εξασφαλίσει και την ενεργό εμπλοκή της Ε.Ε.

 

Ø     Οι αδυναμίες του Συμφώνου Σταθερότητας και η ανάδειξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης.

 

Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Ανασυγκρότησης συρρικνώνονται διαρκώς. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της Θεσσαλονίκης αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

 

Ø     Οι ελληνικές επιχειρήσεις ως ατμομηχανή ανάπτυξης της περιοχής μας.

 

·        Η ΝΔ είναι έτοιμη να προσδώσει στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας μια πολιτική στρατηγική. Είναι αναγκαία μια αλλαγή στρατηγικής που θα σηματοδοτηθεί και από την ενεργό συμπαράσταση της κυβέρνησής μας με παρεμβάσεις της στις ξένες κυβερνήσεις υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΝΔ. 

 

·        Έχοντας το πλεονέκτημα του σχετικά καλύτερου μπορούμε, ως κατεξοχήν εμπορικός λαός και επικεντρώνοντας τη στρατηγική μας εκεί όπου έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες δομές σε ταχύτατα αναπτυσσόμενους χώρους.

 

·        Είναι σημαντικό, επίσης, η χώρα να αναλάβει και να υλοποιήσει με επιτυχία, το ρόλο του μεσάζοντος – μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής – ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων που διοχετεύονται στα Βαλκάνια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η πολιτική μας για την Εθνική Άμυνα θα εξασφαλίσει την

εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία της χώρας, καθώς

και την αποτελεσματική προστασία της

από κάθε εξωτερική επίθεση ή απειλή

 

Οι κοσμογονικές εξελίξεις στο τέλος του 20ου αιώνα, η εύφλεκτη κατάσταση στα βόρεια σύνορά μας, οι προοπτικές που διαγράφονται στο πλαίσιο των συμμαχιών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, πάνω απ΄ όλα, η τουρκική επιθετική πολιτική, διαγράφουν το πλαίσιο πολιτικής για την άμυνα της χώρας και τις Ένοπλες  Δυνάμεις μας.

 

ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ

 

Οι στόχοι της πολιτικής εθνικής άμυνας πρέπει να αποσκοπούν:

 

ü     στη διασφάλιση της ειρήνης στο έδαφος της χώρας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή

 

ü     στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων και κατ’ επέκταση στην προάσπιση των δικαιωμάτων του λαού της.

 

Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να καθορίζει την πολιτική εθνικής άμυνας ως μέρος της εθνικής στρατηγικής και σε άμεση συνάρτηση με το σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής.

 

Πολύ συχνά η έννοια της εθνικής άμυνας ταυτίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, διότι αυτές αποτελούν τον κύριο παράγοντα άσκησης της εθνικής αμυντικής πολιτικής. Όμως η εθνική άμυνα της χώρας αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων εθνικής ισχύος, όπως είναι η οικονομία, η παιδεία, η κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, η μορφή και αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής, το εθνικό φρόνημα του λαού, το δημογραφικό πρόβλημα.

 

Αν ληφθεί υπόψη ότι η σχεδίαση της εθνικής αμυντικής πολιτικής της χώρας βασίζεται σε μεταβλητούς παράγοντες, όπως είναι η γεωπολιτική και γεωστρατηγική της θέση, οι απειλές και οι κίνδυνοι ασφαλείας, οι διεθνείς σχέσεις και οι παράγοντες εθνικής ισχύος, η Ελλάδα έχει δύο βασικές επιλογές:

 

ü     να αναπτύξει και να διατηρήσει μια στρατιωτική ποιοτική υπεροχή

 

ü     να εφαρμόσει την αρχή της αξιόπιστης αποτροπής ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής εθνικής άμυνας.

 

Όμως, η αρχή της αποτροπής – δηλαδή το να πείσεις τον αντίπαλο, ότι το κόστος του σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας θα είναι μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο όφελός του – απαιτεί την ύπαρξη αξιόπιστης και αποφασιστικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Ταυτόχρονα, όμως, χωρίς αξιόμαχη στρατιωτική ισχύ η αποτροπή δεν έχει νόημα, ούτε αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα πρέπει να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της μέσα στα όρια αντοχής της εθνικής οικονομίας και σε συνδυασμό με ένα ικανό απόθεμα πολιτικοδιπλωματικής ισχύος, σχεδιασμού και αποφασιστικότητας. Ο αρμονικός συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων αρκούν για να εκπέμψουν το επιθυμητό αποτρεπτικό μήνυμα.

 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να διαθέτουν ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, ώστε με το αξιόμαχο, τις δυνατότητες και την ετοιμότητά τους να αποθαρρύνουν κάθε εξωτερική επίθεση ή απειλή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν βασικό μοχλό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, κεντρικό στήριγμα της ελληνικής διπλωματίας - η οποία αναγκάζεται να κινείται διαρκώς κάτω από την απειλή και το ενδεχόμενο χρήσης βίας, δύναμη διεθνούς παρουσίας της χώρας μας, μοχλό στις διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσει η χώρα μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις επίσης πρέπει να αποτελούν δύναμη της ίδιας της κοινωνίας μέσα στην κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή, τόσο η μείωση της θητείας, όσο και η εισαγωγή του θεσμού της εθελοντικής κοινωνικής θητείας για τις γυναίκες μπορούν να ενισχύσουν τα μέσα που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις για την παροχή κοινωνικής προσφοράς και προπάντων, την ενθάρρυνση του πνεύματος προσφοράς στον άνθρωπο που καλλιεργείται στο Στράτευμα.

 

Το πρόγραμμα της ΝΔ για την Εθνική Άμυνα έχει σχεδιαστεί με διορατικότητα και εμβέλεια στον χρονικό ορίζοντα, έτσι ώστε να καλύπτει το σήμερα και να απαντά στις ανάγκες του μέλλοντος.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Το πρόγραμμα της ΝΔ έχει τις εξής βασικές κατευθύνσεις:

 

Ø     η επιχειρησιακή σχεδίαση πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχόμενα επιθέσεως κατά του Ελλαδικού και Κυπριακού χώρου. Βασική στρατηγική αντίληψη είναι η άμυνα στην παραμεθόριο, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης εθνικού εδάφους, υπό την πάγια αντίληψη ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι αδιαμφισβήτητα και αδιαπραγμάτευτα.

 

Ø     η ανάπτυξη και διατήρηση ποιοτικής υπεροχής που επιτυγχάνεται με την προαγωγή και διατήρηση υψηλού φρονήματος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με την ποιότητα της ηγεσίας του στρατεύματος, καθώς και με την υψηλού επιπέδου σχεδίαση, οργάνωση και εκπαίδευση, με την ποιότητα και αξιοπιστία του εξοπλιστικού υλικού.

 

Ø     η οριστική απομάκρυνση του κομματισμού από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η επανεξέταση όλων των περιπτώσεων αδικιών και η απονομή δικαιοσύνης στους αδικηθέντες ή διωχθέντες στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 

Το πρόγραμμα της ΝΔ λαμβάνει υπόψη του τις παρακάτω παραμέτρους:

 

Ø     την απειλή που δημιουργείται από τη διαιώνιση της επιθετικής στρατηγικής της Τουρκίας. Η κατοχή της μισής Κύπρου, η αταλάντευτη εμμονή της Άγκυρας στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο, αποτελούν πιεστική πραγματικότητα.

 

Ø     την κατάσταση στα Βαλκάνια και τις διαγραφόμενες προοπτικές, όπου η αστάθεια συνεχίζεται και οι τάσεις αλλαγής συνόρων υλοποιούνται έμπρακτα.

 

Ø     την πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη δυστοκία που παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά τον πυλώνα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας, αλλά και τις διεργασίες που οδηγούν στη διαμόρφωση μιας Κοινής Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Δύναμης.

 

Ø     την ανάγκη συμμετοχής της χώρας μας σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, ιδίως μάλιστα στην ταραγμένη περιοχή μας.

 

Ø     το εντονότατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, πρόβλημα στο οποίο επιβάλλεται να βάλουμε φραγμό.

 

Ø     την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που δεν επιβάλλει μόνο διαρκή εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και γενικότερα των μέσων που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και μια ριζική αναμόρφωση της δομής των στρατιωτικών μονάδων.

 

Με βάση την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, τα δεδομένα που συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα και τις προοπτικές που διαγράφονται, η ΝΔ έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα για την Εθνική Άμυνα.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος της ΝΔ είναι:

 

Α.      ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

 

Ø     Ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τους νέους παράγοντες. Ανάμεσα στα άλλα, προέχει η συγκρότηση αυτοδύναμων μονάδων ταχείας επέμβασης, με ευελιξία και ικανότητα άμεσης ανταπόδοσης.

 

Ø     Τροποποίηση του νομοθετικού καθεστώτος του Ειδικού Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

Ø     Συγκρότηση Μεικτών Επιτελείων Στρατηγείων και Διακλαδικών Μονάδων, όπου είναι αναγκαίο, για την ικανοποίηση των σύγχρονων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

 

Ø     Ίδρυση Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών ως φορέα μελέτης και προβληματισμού των γεωπολιτικών, στρατηγικών και αμυντικών δεδομένων.

 

Ø     Θεσμοθέτηση μηχανισμού υψηλού επιπέδου για την εξασφάλιση διαρκούς και ολοκληρωμένης εικόνας για τα τρέχοντα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το μηχανισμό αυτό, υποχρεούνται να υπηρετούν τόσο η ΕΥΠ όσο και η ΥΠΑ. Ρόλο και λόγο σε μείζονος σημασίας περιπτώσεις θα έχει βεβαίως και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο συγκροτείται με ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησής μας.

 

Ø     Ανάπτυξη της έννοιας της κοινωνικής προσφοράς και στενότερη σύνδεση του Στρατού με την κοινωνία. Πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση, εξοπλισμός και οργάνωση, που θα επιτρέπουν την ενεργοποίηση του στρατιώτη στο πλευρό της κοινωνίας. Δεσμευόμαστε να συγκροτήσουμε:

 

·        ενιαίο φορέα αεροεφαρμογών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στελέχωσή του με άνεργους ιπταμένους, τεχνικούς και άλλο προσωπικό

 

·        ριζική αναδιάρθρωση του φορέα αεροπυρόσβεσης, με αύξηση των μέσων αέρος, εδάφους και του εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Ø     Εκσυγχρονισμός και απομάκρυνση των στρατοπέδων από τις αστικές περιοχές και αξιοποίηση των χώρων τους, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για τη δημιουργία πρασίνου.

 

Ø     Ενίσχυση της ασφάλειας των στρατοπέδων και εγκαταστάσεων με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η παραδοσιακή σκοπιά.

 

Β.      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Ø     Μείωση της στρατιωτικής θητείας, για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με μετατόπιση της στράτευσης στο 18ο έτος της ηλικίας, που μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την 12μηνη θητεία. Σε πρώτη φάση, θεσπίζεται η 12μηνη θητεία ως κίνητρο για εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων της Γ’ Λυκείου. Κάθε πολίτης πρέπει να υπηρετεί τόσο καιρό όσο χρειάζεται για να εκπαιδευθεί καλά. 

 

Ø     Εισαγωγή του θεσμού της κοινωνικής θητείας για τις γυναίκες σε προαιρετική – εθελοντική βάση. Η εθελοντική θητεία των γυναικών, θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των γυναικών, όπως η νοσηλευτική, οι επικοινωνίες και άλλοι τομείς. Κίνητρο στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αποτελέσει η μοριοδότηση των εθελοντριών στους διαγωνισμούς για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Ø     Διεύρυνση του επαγγελματικού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων με μόνιμο προσωπικό. Αύξηση του αριθμού των αξιωματικών και υπαξιωματικών, ιδίως μάλιστα στους  τομείς των σύγχρονων οπλικών συστημάτων και των υπηρεσιών που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Παράλληλα, εισάγουμε τον θεσμό του στρατιώτη μακράς προσφοράς.

 

Ø     Πλήρης και απόλυτη απεξάρτηση του Στρατού από την πολιτική. Όπως για την εξυγίανση του δημοσίου τομέα βασική αρχή είναι η απεξάρτηση του κράτους από την πολιτική, έτσι και στην περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων η ίδια αρχή αποτελεί όρο απαράβατο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανήκουν στο Έθνος. Οι διαχωριστικές γραμμές στο στρατό δεν έχουν καμία θέση. Ο κομματισμός στο στράτευμα πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα. Γι’ αυτό, η εξ αποστρατείας ανάκληση για την ανάληψη της αρχηγίας στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων εγκαταλείπεται οριστικά στο παρελθόν.

 

Ø     Υποχρεωτική εφαρμογή του δικαιώματος συνυπηρέτησης των συζύγων για τη διατήρηση της συνοχής των οικογενειών. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να απαντά θετικά στα αιτήματα για μετάθεση των συζύγων των αξιωματικών οι οποίες εργάζονται στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να μη δημιουργούνται οικογενειακά προβλήματα από τις μεταθέσεις των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων.

 

Ø     Κατασκευή οικημάτων συμβολικών ενοικίων, για τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί άνετη και αξιοπρεπής διαβίωσή τους, ιδιαίτερα στις απομονωμένες φρουρές.

Ø     Διατήρηση των στρατιωτικών νοσοκομείων υπό στρατιωτική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΙΜΤΣ, στα οποία θα διατηρηθεί ο διοικητικός χαρακτήρας τους και θα νοσηλεύονται κατά προτεραιότητα οι απόστρατοι και τα μέλη των οικογενειών τους.

 

Ø     Επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων στους οικοδομικούς οργανισμούς, όπως επίσης και των εκκρεμοτήτων των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις.

 

Ø     Υπαγωγή των μελών των οικογενειών θυμάτων ειρηνικής περιόδου στις ευεργετικές διατάξεις του  αντιτρομοκρατικού νόμου 1897/90.

 

Ø     Συμμετοχή εκπροσώπων των Ενώσεων Αποστράτων στα όργανα του ΥΕΘΑ, τα οποία αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν.

 

Ø     Διατήρηση και βελτίωση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος των Ενώσεων Εφέδρων Αξιωματικών, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης σημασίας του έργου που πρόσφεραν και προσφέρουν.

 

Ø     Επέκταση του θεσμού των Εθελοντών Πενταετούς και Τριετούς Υποχρέωσης σε όλες τις κρίσιμες εξειδικευμένες μάχιμες ειδικότητες για τον αποτελεσματικό χειρισμό και συντήρηση οπλικών συστημάτων υψηλού κόστους και την αύξηση της οροφής του στρατεύματος.

 

Ø     Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Εφέδρων ως εισηγητικού οργάνου στο ΥΕΘΑ από αιρετούς Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες, με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

Ø     Εξίσωση των ποσοστών επικινδυνότητας στις συντάξιμες αποδοχές των αλεξιπτωτιστών, Ο.Υ.Κ. και λοιπών χειριστών, με ποσοστό των χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ίσχυε πριν το 1997.

 

Γ.      ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Η Νέα Δημοκρατία κατά την πρόσφατη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου, πιστή στη θέση της εναντίον της ισοπέδωσης, πιστή στην αρχή της χορήγησης κινήτρων απόδοσης στα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν ταυτόχρονα και τους υπαξιωματικούς και τους απόστρατους.

 

Ø     Άμεση εφαρμογή των προτάσεων που ήδη έχουμε καταθέσει σε  ό,τι αφορά το μισθολόγιο των στρατιωτικών, αλλά και των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

·        Αύξηση των αποδοχών του ανθυπολοχαγού, που είναι η βάση υπολογισμού και των βασικών μισθών, στις 230.000, σε δύο δόσεις.

·        Τροποποίηση των επιδομάτων, ώστε το συνολικό τους ποσό να μην υπερβαίνει το 30% των συντάξιμων αποδοχών. Αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των συντάξεων μετά την ολοκλήρωση, σε ποσοστό σημαντικά ανώτερο του 40-50% των συνταξίμων αποδοχών των εν ενεργεία, που ισχύει σήμερα.

·        Απονομή σύνταξης συνταγματάρχη στους εξ υπαξιωματικών προερχόμενους αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους των κλάδων. Επίλυση των προβλημάτων βαθμολογικής εξέλιξης των αξιωματικών που προέρχονται εξ υπαξιωματικών.  

·        Θέσπιση αμοιβής για εργασία τη νύχτα, για αργίες και υπερωρίες, με βάση το ωρομίσθιο.

·        Καθιέρωση μισθολογικής αντιστοιχίας μεταξύ των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και εκείνων των Σωμάτων Ασφαλείας.

·        Καθιέρωση ιδιαίτερης αμοιβής για εκείνους τους βαθμοφόρους που ασκούν διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες.

·        Χαρακτηρισμός της εργασίας στα Σώματα Ασφαλείας ως επικίνδυνης, με όλες τις περαιτέρω έννομες συνέπειες.

 

Η ΝΔ δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει πλήρως και θα θεσμοθετήσει κατά προτεραιότητα αυτό το μισθολογικό πρόγραμμα.

 

Δ.      ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Ø     Τροποποίηση του Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των Μονάδων.

 

Ø     Ένταξη των δικαιουμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και σταδιακή επίλυση βασικών οικονομικών αιτημάτων, όπως επανακαθορισμός μισθολογικών κλιμακίων, επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και της στρατιωτικής θητείας.

 

Ø     Αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού σε θέσεις ευθύνης στις μη επιχειρησιακές μονάδες ή υπηρεσίες.

 

Ø     Επέκταση της εξυπηρέτησης των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΥΕΘΑ από τα φαρμακεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Ø     Καθιέρωση κινήτρων στο προσωπικό που εργάζεται στις Πολεμικές Μοίρες, στους Σχηματισμούς, Ναυστάθμους, στα Εργοστάσια, στα Επισκευαστικά ή Εφοδιαστικά Κέντρα, στις Μονάδες Συντήρησης ή Επισκευής και στις παραγωγικές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Ε.      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ø     Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της στρατιωτικής επιστήμης.

 

Ø     Χαρακτηρισμός των Ανώτατων Σχολών Πολέμου και Εθνικής Άμυνας, ως Ανώτατων Μεταπτυχιακών Εκπαιδευτικών Κέντρων.

 

Ø     Αναθεώρηση των σχετικών άρθρων του Συντάγματος, προκειμένου οι Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων και ΣΑΑΝ, να καταστούν και τυπικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Ø     Ένταξη των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στην ανωτέρα βαθμίδα εκπαιδεύσεως.

 

Ø     Ρεαλιστική εκπαίδευση της εφεδρείας, ίδρυση Κέντρων Εκπαίδευσης Εφέδρων, βελτίωση και αναπροσαρμογή του επιστρατευτικού υλικού, στελέχωση των Μονάδων Επιστράτευσης με ικανά και εξελίξιμα στελέχη.

 

ΣΤ.    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

Η ΝΔ τονίζει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει εξοπλιστικές συμφωνίες και συμβάσεις προμηθειών που θα συναφθούν μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

 

Οι βασικές αρχές της ΝΔ στον τομέα αυτό είναι:

 

Ø     Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και επαναφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στα Γενικά Επιτελεία.

 

Ø     Περιορισμός της μεθόδου της απευθείας ανάθεσης προμηθειών.

 

Ø     Καθιέρωση ουσιαστικού πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στις προμήθειες (μέλη επιτροπών).

 

Ø     Λήψη νομοθετικών μέτρων εξασφάλισης της νομιμότητας και διαφάνειας των δαπανών, προμηθειών και έργων, με προληπτικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την κατάρτιση των συμβάσεων.

 

Ζ.      ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

Ø     Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμός της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας.

 

Ø     Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και πλήρης αξιοποίηση των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων.

 

Ø     Ανάπτυξη προγραμμάτων συμπαραγωγής πολεμικού υλικού επιπλέον και με χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Μεσογείου.

 

Η πολιτική της ΝΔ για την Εθνική Άμυνα αποσκοπεί να εδραιώσει στον ελληνικό λαό αισθήματα ασφάλειας, υψηλοφροσύνης, ομοψυχίας και εθνικής αξιοπρέπειας, αρετές που του στέρησαν η συνεχής υποχωρητικότητα και η έλλειψη αποφασιστικότητας της σημερινής κυβέρνησης.

Επομένως, η κυβέρνηση της ΝΔ αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη να οργανώσει ποιοτικές Ένοπλες Δυνάμεις υψηλής μαχητικής ισχύος και επιχειρησιακής ετοιμότητας, που να εμπνέουν ασφάλεια και υπερηφάνεια στους Έλληνες και να διασφαλίζουν, μέσω της αξιόπιστης αποτροπής, την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.    Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

        ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

 

Συνεννόηση, συναίνεση, σύνθεση,

για μια φιλελεύθερη πολιτική με στόχο και προοπτική,

για ένα νέο αναπτυξιακό θαύμα

 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται στο τέλος μιας εποχής και στην αρχή μιας άλλης. Διανύουμε ήδη το πρώτο στάδιο της μεταβιομηχανικής εποχής. Το στάδιο της εποχής της παγκοσμιότητας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Οι εξελίξεις, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, προσλαμβάνουν μια πρωτόγνωρη ταχύτητα. Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν ραγδαία. Ακόμη και οι συνήθειες, οι συμπεριφορές, οι νοοτροπίες των ανθρώπων.

 

Καθοριστικό και εξόχως σημαντικό για τη χώρα μας είναι το γεγονός, ότι η συγκυρία αυτή μας βρίσκει εντός της Ε.Ε. Όλοι αναγνωρίζουν, ότι η ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολιτευτικής περιόδου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τότε η χώρα μας, πληρούσε όλους τους όρους που έθεσε, στη συνέχεια, το Μάαστριχτ για την ΟΝΕ.

 

Το σωστό και το αναμενόμενο θα ήταν η κυβέρνηση να έχει επεξεργαστεί ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα σύγκλισης σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς. Το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να είχε ως στόχο την ταχύρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας και ως ταυτόχρονη συνθήκη την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων. Σωστό και αναμενόμενο θα ήταν επίσης αν η κυβέρνηση εμβάθυνε στην ανταλλαγή πολιτικών απόψεων και προτάσεων σε ό,τι αφορά την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά και γενικότερα στο ζήτημα της οικονομικά ενωμένης Ευρώπης. Αντίθετα, το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν να μειώνει εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και παροχές και να επιβάλλει φόρους, εισπρακτικά μέτρα και επιβαρύνσεις. Τα εργαλεία της κυβέρνησης όλο αυτόν τον καιρό ήταν η σφιχτή εισοδηματική πολιτική, η σκληρή δημοσιονομική πολιτική και η υπέρμετρη φορολόγηση.    

 

Η ΝΔ δεν ασκεί ισοπεδωτική κριτική, ούτε αρνείται τα όποια θετικά έχουν γίνει στα είκοσι τελευταία χρόνια. Γίνεται όμως φανερό ότι η νέα εποχή κουβαλά πολλά από τα προβλήματα του χθες, καθώς και ότι  επιφυλάσσει καινούργιους κινδύνους για το μέλλον. Όμως είναι βέβαιο ότι φέρνει πολύ περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. Γι’ αυτό ακριβώς επιβάλλεται να σκύψουμε στα προβλήματα με περισσότερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό υποχρεούμαστε να δημιουργήσουμε, σήμερα, τις υποδομές που έχει ανάγκη το αύριο. Οι διαπιστώσεις δεν ωφελούν. Απαιτούνται δράσεις. Απαιτείται δυναμική φυγή προς τα εμπρός. Επιβάλλεται ένα νέο ποιοτικό άλμα.

 

Είναι γεγονός ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι πολιτικές δυνάμεις υιοθετούν τις βασικές αρχές και τις κατευθύνσεις του φιλελευθερισμού. Οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος έχουν ξεθωριάσει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα καινούργιο πλαίσιο δυνατοτήτων, αλλά δεν αρκούν. Επιβάλλουν αποφάσεις και υπαγορεύουν μια διαρκή αναζήτηση στο χώρο του συγκεκριμένου και του αποτελεσματικού.

 

Βασική αρχή του κυβερνητικού προγράμματός μας είναι η συνεννόηση, η συναίνεση, η σύνθεση. Βασική επιδίωξή μας είναι η συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών για την επίτευξη του καλύτερου, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία αφορούν και την οικονομική πολιτική μας.

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ οικονομικού

προγράμματος της ΝΔ

 

 

Στόχος μας είναι να μπει ο τόπος σε ταχύρυθμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα εφικτός, αρκεί να εφαρμοσθεί μια συγκροτημένη πολιτική με παράλληλους και αρμονικά προωθούμενους στόχους. Μια φιλελεύθερη πολιτική με στόχο και προοπτική.

 

Για τη Νέα Δημοκρατία ο στόχος είναι η Ελλάδα να κάνει ένα νέο αναπτυξιακό θαύμα.  Αυτό διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις:

 

ü     νέα ρωμαλέα αναπτυξιακή οικονομική πολιτική

 

ü     βαθιά μεταρρύθμιση στον ρόλο του κράτους

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Για  Ισόρροπη Ανάπτυξη

 

 

Βαθιά φορολογική τομή για ανάπτυξη και άρση των αδικιών

 

Η σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας χαρακτηρίζεται από ανισορροπία. Παρά το γεγονός ότι τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα έχουν μειωθεί, οι κρατικές δαπάνες και η σπατάλη του δημοσίου χρήματος εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Οι όποιες βελτιώσεις έχουν προέλθει από τη βαρύτατη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό που απαιτείται είναι η άμεση αναστροφή αυτής της πολιτικής. Για τη ΝΔ επιβάλλεται να επέλθει δημοσιονομική ισορροπία, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μετα-ΟΝΕ εποχή. Γι’ αυτό απαιτείται να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό η δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. 

 

Η δημοσιονομική εξυγίανση έχει κατ’ ανάγκην δύο άξονες. Πρώτον, τη μείωση των κρατικών δαπανών και δεύτερον, τη φορολογική ελάφρυνση μέσω μιας βαθιάς φορολογικής μεταρρύθμισης.

 

Ø     Δημοσιονομική εξυγίανση

 

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 

·        Μείωση των δαπανών για τόκους, που θα προέλθει από την υποχώρηση των επιτοκίων και θα αποφέρει ετησίως περίπου 350 δισ. δραχμές.

 

·        Περιορισμός των πρωτογενών δαπανών στο ύψος του ετήσιου πληθωρισμού, που επίσης θα εξοικονομήσει περίπου 350 δισ. δραχμές.

 

Επιδίωξή μας είναι η Ελλάδα, σε λίγα χρόνια, να έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Σημαντική παράμετρο στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κράτους και τη βελτίωση των συναλλαγών του με τους πολίτες.

 

Ø     Φορολογική μεταρρύθμιση

 

Σχεδιάζουμε μια βαθιά φορολογική τομή, που θα ανακουφίζει τους μονίμως αδικημένους και θα υπηρετεί την αναπτυξιακή προσπάθεια.

 

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φορολογική πολιτική στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώνεται και αναλώνεται στην ικανοποίηση στενών δημοσιονομικών στόχων.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πενταετία 1994 – 99:

 

·        Ψηφίστηκαν συνολικά 16 φορολογικοί νόμοι εισπρακτικού χαρακτήρα.

 

·        Επιβλήθηκαν 87 πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

·        Τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 106% έναντι σωρευτικής αύξησης του ΑΕΠ κατά 80%.

 

·        Κατά την περίοδο 1996 – 1999, η συνολική αύξηση των φορολογικών εσόδων ανήλθε σε 3,5 τρισ. δρχ. και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην επιβολή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

 

·        Στα πέντε τελευταία χρόνια, η φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων αυξήθηκε κατά 177% και των επιχειρήσεων κατά 265%.

 

·        Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν έπληξαν συμμετρικά τις κοινωνικές ομάδες. Κατά το 1998, οι έχοντες μεσαία εισοδήματα (4 – 8 εκατ. δρχ.), αν και αποτελούσαν μόλις το 23% του συνολικού αριθμού των φορολογουμένων, κατέβαλαν συνολικά το 55% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

 

·   Παρά τις κατά καιρούς πομπώδεις κυβερνητικές διακηρύξεις, η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ως αποτέλεσμα την υπερδιόγκωση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του δημοσίου και της φοροδιαφυγής.

 

Σήμερα, οι βεβαιωμένοι και ανείσπρακτοι φόροι ανέρχονται σε 3,6 τρισ. δρχ. και τα έσοδα που προέρχονται από τη σύλληψη φοροδιαφυγής δεν υπερβαίνουν το 0,5%, όταν η παραοικονομία εκτιμάται στο 27% - 30% του ΑΕΠ. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι θα αρκούσε η είσπραξη μόλις του 5% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και της φοροδιαφυγής για να χρηματοδοτηθεί μία τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση.

 

Όμως, το ισχύον φορολογικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών. Στιγματίζεται επιπλέον από:

 

·        Την πολυπλοκότητα, τις συνεχείς μεταβολές και την έλλειψη κωδικοποίησης.

 

·        Το υψηλό διαχειριστικό κόστος της συλλογής και διαχείρισης των φόρων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από μελέτη του ΚΕΠΕ.

 

·        Την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

 

·        Την έλλειψη συνέπειας και γενικών αρχών.

 

Η φορολογική μεταρρύθμιση που επεξεργαζόμαστε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Οικονομικού Προγράμματός μας. Στο σχέδιο και τη δέσμευσή μας περιλαμβάνονται:

 

·        Η νομοθέτηση ενός νέου σταθερού φορολογικού συστήματος με ορίζοντα τετραετίας.

 

·        Η απλοποίηση και η πλήρης κωδικοποίηση όλων των φορολογιών (Εισοδήματος, Κεφαλαίου, ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων).

 

·        Η ταχεία ολοκλήρωση του προγράμματος TAXIS και η πλήρης μηχανοργάνωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των Δ.Ο.Υ.

 

·        Η μείωση των συντελεστών των φορολογιών εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων, και η εισαγωγή πλέγματος φορολογικών κινήτρων, που θα συμβάλλουν στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, την τόνωση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της ξεχασμένης Ελλάδας.

 

·        Η προώθηση ενός, κατά το δυνατόν, απρόσωπου, διαφανούς ηλεκτρονικού συστήματος φορολογικών ελέγχων.

 

·        Η οργανωτική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

·        Η μείωση των γραφειοκρατικών συναλλαγών.

 

 

Ø     Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 

·        Μειώνονται τα φορολογικά κλιμάκια από 6 σε 4, με αντίστοιχη διεύρυνση των ορίων τους.

 

·        Θεσπίζονται δύο ενδιάμεσοι φορολογικοί συντελεστές 10% και 20% για τα μεσαίου επιπέδου εισοδήματα.

 

·        Αντικαθίσταται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής (45%). Ο συντελεστής 40%, ο οποίος εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 12 εκατομμυρίων δρχ., μειώνεται κατά μία μονάδα ετησίως.

 

·        Μειώνεται, κατά μία μονάδα ετησίως, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που σήμερα ανέρχεται σε 55%.

 

·        Καταργείται το σύστημα της μείωσης φόρου με αποδείξεις, δεδομένου ότι, ενώ ελάχιστα συμβάλλει στην εμπέδωση φορολογικής συνείδησης, οδηγεί σε εμπόριο αποδείξεων και αύξηση της γραφειοκρατικής απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ.

 

·        Αυξάνονται σημαντικά οι μειώσεις φόρου με βάση τον αριθμό των τέκνων.

 

·        Διευρύνονται οι εκπτώσεις από το φορολογικό εισόδημα για δαπάνες που αφορούν καταβολή ενοικίων, ασφαλίστρων και φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικά σχολεία.

 

·        Καταργείται ο φόρος ιδιοκατοίκησης για όσους έχουν κύρια κατοικία έως 200 τ.μ. και ταυτόχρονα δευτερεύουσα κατοικία συνολικής επιφάνειας έως 300 τ.μ.

 

·        Καταργείται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων προς τέκνα.

 

 

 

Ø     Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

 

Βασικό άξονα της φορολογικής πολιτικής μας αποτελεί η αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

·        Καταργείται οριστικά το σύστημα των δήθεν αντικειμενικών κριτηρίων που επιβλήθηκε το 1994, αλλά και των νέων, και, σε πολλές περιπτώσεις, επαχθέστερων, κριτηρίων που θέσπισε πρόσφατα η κυβέρνηση.

 

·        Για τις Ο.Ε. και τις ΕΠΕ τα 2/3 των φορολογητέων κερδών, θα φορολογούνται ως επιχειρηματική αμοιβή στο όνομα των εταίρων με βάση τη νέα κλίμακα φυσικών προσώπων και το υπόλοιπο 1/3 στο όνομα της εταιρείας με φορολογικό συντελεστή  30%.

 

·        Για τις Α.Ε. με ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ο ισχύων φορολογικός συντελεστής 40% επί των κερδών τους μειώνεται σε 38% και στη συνέχεια κατά μία μονάδα ετησίως μέχρι το 35%, ώστε να εξομοιωθεί η φορολογική επιβάρυνσή τους με τις εισηγμένες εταιρείες.

 

Παράλληλα και μέσα στο πλαίσιο της εκλογίκευσης του φορολογικού συστήματος:

 

·        Διευρύνονται τα όρια των εκπιπτόμενων χορηγιών σε σωματεία και φορείς, που επιτελούν πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως και τα όρια των εκπιπτόμενων δαπανών για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού.

 

·        Παρέχεται δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν των φορολογητέων εσόδων τους ποσά που διατίθενται για υποτροφίες σε τέκνα υπαλλήλων ή άλλους.

 

·        Καθορίζονται ανώτατα όρια, ποσοστό επί των εσόδων, για μια σειρά από δαπάνες των επιχειρήσεων, οι οποίες συνήθως δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες.

 

·        Καταργείται ο ΕΦΤΕ επί των τόκων των δανείων, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους χρήματος.

 

·        Θεσπίζεται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες που θα διανέμουν κέρδη στους εργαζόμενους με τη μορφή μετοχών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας για τα ποσά αυτά.

 

 

Ø     Φορολογία Κεφαλαίου

 

Η ακίνητη περιουσία στη χώρα μας υπόκειται σε περισσότερες από είκοσι (20) φορολογικές επιβαρύνσεις, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, και αποτελεί βασικό παράγοντα για το επίπεδο των ενοικίων ιδιωτικής και επαγγελματικής στέγης.

 

Για τον εξορθολογισμό της φορολόγησης ακινήτων λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

 

·        Μείωση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων σε 6% για αντικειμενική αξία έως 20 εκατ. δρχ. και σε 10% για το υπερβάλλον.

 

·        Κατάργηση του ΦΜΑΠ επί των φυσικών και των νομικών προσώπων.

 

·        Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας με συνολικό εμβαδόν έως 300 τ.μ.

 

·        Επιβολή συμπληρωματικού φόρου στο εισόδημα από ακίνητα, μόνο για το τμήμα που υπερβαίνει το 1.500.000 δρχ. ώστε να μην υπερφορολογούνται οι μικρο-ιδιοκτήτες.

 

·        Διεύρυνση του αφορολόγητου ορίου σε 10.000.000 δρχ. για κληρονομιές και δωρεές, σε συγγενείς πρώτου βαθμού και αύξηση του ποσού της γονικής παροχής - μέχρι του οποίου ο φόρος μειώνεται στο μισό - σε 30.000.000 δρχ. από κάθε γονέα και σε 45.000.000 δρχ. όταν υπάρχει εν ζωή ο ένας γονέας.

 

 

 

Ø     Επενδύσεις - Απασχόληση

 

Για τη ΝΔ το φορολογικό σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, για την παροχή κινήτρων τόνωσης των επενδύσεων και της απασχόλησης.

 

Για τους σκοπούς αυτούς:

 

·        Αναθεωρείται το ισχύον σύστημα των συντελεστών αποσβέσεων παγίων στοιχείων και αυξάνεται σε 500.000 δρχ. το όριο της απόσβεσης όλων των παγίων στοιχείων κατά το πρώτο έτος της κτήσης τους.

 

·        Αυξάνεται το ποσοστό των αφορολόγητων αποθεματικών που παρέχονται για επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο χώρο της Βαλκανικής.

 

·        Μειώνεται κατά 10% η φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων, οι οποίες επί μια συνεχόμενη τριετία, πραγματοποιούν επενδύσεις που υπερβαίνουν το 30% των καθαρών κερδών τους και αυξάνουν την απασχόληση, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό 20%.

 

Ø     Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το πλέγμα των φορολογικών κινήτρων συμπεριλαμβάνει:

 

·        Την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος ποσοστού ίσου με το 25% των φορολογητέων καθαρών κερδών για χρονικό διάστημα μιας πενταετίας.

 

·        Την αύξηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων στοιχείων

     κατά 10%.

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη εξασφαλίζει θέσεις

εργασίας και εξαλείφει την ανεργία

 

Το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας στο ξεκίνημα του νέου αιώνα είναι η έκρηξη της ανεργίας. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τα ονομαστικά κριτήρια σύγκλισης παρέβλεψε εντελώς τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Άφησε την ανεργία να πάρει τρομακτικές διαστάσεις.

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά: 

 

·        Η ανεργία το 1980 ήταν 3,5% και τώρα είναι πάνω από 11,6%. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης υπολογίζει ότι η ανεργία στη χώρα μας έχει ξεπεράσει το 14%.

 

·        Η ανεργία στην Ελλάδα παρουσιάζει διαρκή άνοδο, ενώ στην Ευρώπη διαρκή μείωση.

 

·        Περισσότεροι από 600.000 συμπατριώτες μας είναι άνεργοι. Από αυτούς το 55% πλήττεται από ανεργία μακράς διαρκείας, ενώ το 60% εντοπίζεται στον τριτογενή τομέα.

 

·        Το 59% των ανέργων είναι γυναίκες. Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος.

 

·        Περισσότεροι από 150.000 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μάταια αναζητούν κάποια απασχόληση.

 

·        Το ποσοστό της υποαπασχόλησης αγγίζει το 27%.

 

·        Τα επιδόματα ανεργίας διαρκούν το πολύ 12 μήνες, αντιστοιχούν μόλις στο 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και είναι τα χαμηλότερα της Ευρώπης.

 

·        Οι διαθέσιμοι πόροι για την επιδότηση των ανέργων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 0,45% του ΑΕΠ, έναντι του 1,9% του ΑΕΠ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

·        Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων μόλις τώρα αρχίζει, μετά από πιέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Όμως δεν χρηματοδοτείται από κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά από τις εισφορές των εργαζόμενων και των εργοδοτών.

 

·        Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω από το μισό του μέσου Ευρωπαϊκού μισθού.

 

·        Το 35% των Ελλήνων δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργια ρούχα.

 

·        Μια στις τέσσερις οικογένειες ζει, σήμερα, κάτω από τα όρια της φτώχειας.

 

·        Έντεκα ελληνικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η Πελοπόννησος, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, είναι ανάμεσα στις 25 φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο φτωχή από όλες η Ήπειρος.

 

·        Τα πέντε τελευταία χρόνια η φορολογική επιβάρυνση έφτασε το 230%.

 

·        Το χάσμα στο ισοζύγιο πληρωμών διευρύνεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγές είναι σήμερα τετραπλάσιες των εισαγωγών.

 

·        Το γεωργικό εισόδημα παρουσιάζει, τα τελευταία χρόνια, σταθερή μείωση. Το χάσμα στο γεωργικό ισοζύγιο διευρύνεται.

 

·        Την περασμένη χρονιά έκλεισαν 89.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ δημιουργήθηκαν μόλις 19.000 νέες.

 

·        Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τον περασμένο Ιανουάριο έκλειναν τρεις επιχειρήσεις κάθε μέρα, ενώ άλλες τρεις υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης.

 

Πρωταρχικός στόχος της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΝΔ είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης και η διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία μέσα σε ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών. Η εκπλήρωση του στόχου αυτού απαιτεί μια επιθετική και δυναμική στρατηγική, μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικής και οικονομικής ανόρθωσης, η οποία να προσανατολίζεται προς την οικονομική ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της απασχόλησης.

 

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο και προτεραιότητα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης και απορρόφησης της ανεργίας. Η οικονομική ανάπτυξη, όμως, μόνο δεν αρκεί. Η Ελλάδα μπαίνει τελευταία στην ΟΝΕ. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία αυξάνεται η ανεργία, όταν όλοι οι εταίροι μας επιτυγχάνουν σημαντική μείωση. Είμαστε στην προτελευταία θέση, μεταξύ των εταίρων μας, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών. Η ανησυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη για τις προοπτικές που διαγράφονται, διότι η συνέχιση της σημερινής πολιτικής και η παράταση της αδιαφορίας για τον άνθρωπο οδηγεί στην κοινωνία των 2/3, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών εθνικής διχοστασίας. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός κίνδυνος στη νέα εποχή και το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης, η οποία σέρνεται μόνιμα πίσω από τις εξελίξεις και τα προβλήματα, που η ίδια δημιούργησε.


Αντίθετα, η οικονομική πολιτική της ΝΔ είναι, στο σύνολό της,  προσανατολισμένη στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η ΝΔ στο κυβερνητικό της πρόγραμμα περιέχει καθαρά διαμορφωμένες και απόλυτα συγκεκριμένες θέσεις για το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, την ανεργία, και προβλέπει μια δέσμη μέτρων με στόχο την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και την ανταπόκριση της απασχόλησης στην ανάπτυξη.

 

ΑΞΟΝΕΣ

 

Οι άξονες του προγράμματος της ΝΔ αφορούν:

 

Ø     Την προώθηση μιας δυναμικής και ισόρροπης ανάπτυξης.

 

Ø     Τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

 

Ø     Την άρση των γραφειοκρατικών και φορολογικών αντικινήτρων, που δυσχεραίνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση νέων δραστηριοτήτων.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Το πρόγραμμα της ΝΔ περιλαμβάνει συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα, ανάμεσα στα οποία, προέχουν:

 

Ø     Η αύξηση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης, που θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δίκαιη κατανομή των καρπών της οικονομικής προσπάθειας.

 

Ø     Η αποφασιστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται υπό απηνή διωγμό. Τονίζεται, ότι 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Ø     Η αποφασιστική στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, ώστε να μπει φραγμός στην ερήμωση της υπαίθρου και στο κύμα ανέργων προς τα αστικά κέντρα.

 

Ø     Η προώθηση δέσμης φορολογικών μέτρων για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

 

Ø     Η αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και η επέκταση της μερικής απασχόλησης.

 

Ø     Η δυναμική παρέμβαση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης και γενικότερα του πολιτικού οράματός για μια κοινωνική και πιο ανθρώπινη Ευρώπη.

 

Ø     Η άμεση ενίσχυση των τομέων της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ναυπηγοεπισκευαστική, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και γενικότερα οι υπηρεσίες.

 

Ø     Η εξυγίανση του χώρου της Υγείας. Ο στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει κέντρο υπηρεσιών στον άνθρωπο – να απαλλαγεί άμεσα από τις τριτοκοσμικές εικόνες των νοσοκομείων, ώστε να μη στέλνει τους ασθενείς της στο εξωτερικό, αλλά να προσφέρει υπηρεσίες στις οποίες να καταφεύγουν οι γείτονές μας. Ουσιαστική πρέπει επίσης να είναι η  αξιοποίηση του απαράμιλλου ιατρικού δυναμικού της.

 

Ø     Η εξασφάλιση των δυνατοτήτων στον τομέα της Παιδείας. Για παράδειγμα, αντί να εξάγουμε φοιτητές και να εισάγουμε υποκουλτούρα, μπορούμε να εισάγουμε φοιτητές και να εξάγουμε Πολιτισμό. Επίσης, αντί να χρηματοδοτούμε, με το συνάλλαγμά μας, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, μπορούμε να επιτύχουμε το ακριβώς αντίθετο.

 

Ø     Αποτελεσματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην πληροφορική, στις νέες τεχνολογίες και στη μόρφωση.

 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει την ενίσχυση της αρωγής που παρέχεται στους άνεργους. Στρέφεται, προπάντων, όμως, στην προώθηση μέτρων που θα τονώνουν την απασχόληση, έτσι ώστε, όχι μόνο να αποτραπεί ο κίνδυνος νέας έκρηξης της ανεργίας, αλλά να αρχίσει άμεσα η σταδιακή μείωσή της.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Οι δεσμεύσεις της ΝΔ για την τόνωση της απασχόλησης και την μόνιμη και οριστική καταπολέμηση της ανεργίας, είναι:

 

Ø     Αύξηση του ύψους του επιδόματος ανεργίας, σε πρώτη φάση στο 60% του βασικού μισθού και στη συνέχεια ακόμη περισσότερο. Παράλληλα, εξασφαλίζεται πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των ανέργων, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Ø     Επίσπευση της οικονομικής ανάπτυξης και ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση της ΝΔ. Στην επίτευξη του παράλληλου στόχου της ανάπτυξης και της απασχόλησης αποβλέπουν τα φορολογικά μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τον ίδιο στόχο υπηρετεί η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, που για μια συνεχή τριετία αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων σ’ αυτές.

 

Ø     Δυναμική φορολογική παρέμβαση για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί και η δημιουργία τριών Τεχνολογικών Πάρκων - στη Θράκη, στην Αχαΐα και στην Κρήτη - για την εγκατάσταση εταιρειών δημιουργίας προγραμμάτων για κομπιούτερ, οι οποίες θα έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή. Επίσης, δέσμευση της ΝΔ αποτελεί η πλήρης φοροαπαλλαγή των κερδών που μπορεί να διανέμουν οι επιχειρήσεις σε εργαζόμενους. Παράλληλα, η ΝΔ θα προωθήσει την συνδιαμόρφωση κοινών αποφάσεων, προκειμένου να αξιοποιηθούν όποιες καινοτόμες ιδέες μπορεί να υπηρετούν ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Ø     Σημαντική ενίσχυση στην οικονομία της χώρας και την απασχόληση μπορεί να αποτελέσει η απελευθέρωση της αγοράς από τον κρατικό εναγκαλισμό και ιδιαίτερα η απελευθέρωση των επικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η απελευθέρωση του τομέα των επικοινωνιών μπορεί να προσθέσει 25.000 θέσεις εργασίας και η απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας άλλες 30.000.

 

Ø     Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης. Τον στόχο αυτό υπηρετεί ο επιτελικός σχεδιασμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που αποβλέπει στην ισόρροπη ανάπτυξη με πλήρη αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας.

 

Είναι αδιανόητο, περιοχές που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα να εντάσσονται στο ίδιο γενικό πλαίσιο κινήτρων με περιοχές που ευνοούνται από τη θέση τους και το σχεδιασμό παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας. Κατά συνέπεια, απαιτείται εξειδίκευση στο σχεδιασμό και στην προώθηση ολοκληρωμένων περιφερειακών παρεμβάσεων.

 

Αποτελεί δέσμευση της ΝΔ, η θέσπιση αυξημένων επενδυτικών κινήτρων σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα. Ιδιαίτερη μέριμνα - με την προώθηση ειδικών προγραμμάτων - επιφυλάσσει η κυβέρνηση της ΝΔ στην νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.

 

Ø     Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα, του εμπορίου, του τουρισμού, της ναυτιλίας και της ναυπηγοεπισκευαστικής μέσω ειδικών προγραμμάτων. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα και κατά συνέπεια η ανάπτυξή τους θα οδηγήσει στην μείωση της ανεργίας.

 

Ø     Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Η αυξημένη εργασία μπορεί να αμείβεται με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερό το μισθολογικό κόστος και ταυτόχρονα να αυξάνονται η παραγωγικότητα και η απασχόληση. Για τη διευκόλυνση τέτοιων συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, τα ποσά που θα διανέμονται θα εκπίπτουν από τα κέρδη των επιχειρήσεων.

 

Ø     Ευρύς κοινωνικός διάλογος μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων. Ανάμεσα στα άλλα, στο διάλογο αυτό είναι αναγκαίο να τεθούν ζητήματα που αφορούν τις ώρες εργασίας και την ελαστικότερη διευθέτησή τους, την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την τόνωση της απασχόλησης και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Ø     Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί βασικό μέτρο για την εξάλειψη των στρεβλώσεων που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παράγει πολίτες με γνώση και κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Τους στόχους αυτούς υπηρετούν οι προτάσεις της ΝΔ για μια καθολική επανάσταση στην Παιδεία στο πλαίσιο ενός θεσμοθετημένου διαρκούς εθνικού διαλόγου.

 

Παράλληλα, η απασχόληση του μέλλοντος απαιτεί γνώσεις πληροφορικής. Η πληροφορική, όμως, ουσιαστικά δεν έχει ακόμη εισαχθεί στο σύνολο των σχολείων της χώρας. Απόφαση της ΝΔ είναι να προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις, αλλά και σε επιδοτήσεις προς τους οικονομικά ασθενέστερους, ώστε όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την αγορά εργασίας.

 

Ø     Διάθεση σημαντικών κονδυλίων για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και διαρκούς επανεκπαίδευσης του προσωπικού. Τα κονδύλια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευθύνονται αποκλειστικά για τους ανέργους.

 

Ø     Οργανωτική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ώστε να καταστεί επιτελικό όργανο καταπολέμησης της ανεργίας και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους ανέργους.

 

Ø     Επιβολή αυστηρών ελέγχων σε ό,τι αφορά την φύλαξη των συνόρων, αλλά και την παράνομη απασχόληση λαθρομεταναστών. Η μαζική είσοδος λαθρομεταναστών και η παράνομη απασχόλησή τους δημιουργούν μείζονος σημασίας προβλήματα. Η πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση στη χώρα μας επιτείνει το πρόβλημα της ανεργίας, προσθέτει μαύρη εργασία και ανεβάζει κατακόρυφα την εισφοροδιαφυγή.

 

Ø     Τόνωση της απασχόλησης μέσω της ουσιαστικής και άμεσης πληροφόρησης με τη χρήση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, δημιουργείται βάση δεδομένων, που θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να εντοπίζει την προσφορά εργασίας σε κάθε στιγμή για κάθε κατηγορία απασχόλησης. Θα μπορεί, επίσης, να καταχωρεί τα στοιχεία του, ώστε οι επιχειρήσεις που θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο να εντοπίζουν αυτούς που αναζητούν. Ταυτόχρονα, θα μπορούν επίσης να αναγγέλλουν, μέσω Διαδικτύου, όσες και όποιες νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν. Κάθε άνεργος, το όνομα του οποίου θα καταχωρείται μέσω του ΟΑΕΔ στο Διαδίκτυο, θα αποκτά κωδικό πρόσβασης και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει ό,τι καινούργιο προκύπτει.

 

Ø     Θεσμοθέτηση κινήτρων εθελουσίας πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησής τους.

 

Ø     Γενναία στήριξη της μητρότητας σε άνεργες μητέρες, οι οποίες δεν διαθέτουν ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Παράλληλα, λαμβάνονται αυστηρά νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών.

 

Ø     Ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης με τη διευκόλυνση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ

 

Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ζωντανή περιφέρεια… Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα έχει στρατηγική αξία

 

Η Νέα Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του δασικού πλούτου, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο οικονομικός και ποιοτικός χαρακτήρας των κλάδων αυτών, από τη μία πλευρά, και η αναγκαιότητα να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της ελληνικής υπαίθρου, από την άλλη, αντανακλούν τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Σε μία εποχή σημαντικών μεταβολών για τη γεωργία και το εμπόριο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να είναι δυναμικό και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

 

Στόχος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ του ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, μέσω μίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΥΠΑΙΘΡΟΥ, της οποίας η αγροτική πολιτική είναι ένας ιδιαίτερα βασικός πυλώνας.

 

Για την επιτυχία του στόχου αυτού, αποσκοπούμε:

 

ü     στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, μέσω μιας πολιτικής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας και κρατικής παρέμβασης για τη μείωση του κόστους παραγωγής

 

ü     στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό, στα μέτρα του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τους αγρότες περιλαμβάνονται και:

 

ü     Η παροχή του Eπιδόματος Kοινωνικής Aλληλεγγύης Συνταξιούχων, ύψους 21.000 δρχ. μηνιαίως, και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, που δεν έχουν άλλο πόρο εισοδήματος, ώστε να φθάσει στις 54.000 δρχ. μηνιαίως.

 

ü     Η χορήγηση εισοδηματικού βοηθήματος στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, ύψους 40.000 δρχ., μηνιαίως, για τις παραμεθόριες, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και 30.000 δρχ. μηνιαίως, για τις λοιπές περιοχές.

 

 

Ø     Σχετικά με το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το ποσοστό που θα διατεθεί για τον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό που διατέθηκε από το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το οποίο δεν θα ξεπεράσει τελικώς το 12%.

 

Ø     Οι προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αγροτική ανάπτυξη είναι οι εξής:

 

1.     ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Ø     Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, με μείωση κατά 40% της τιμής των καυσίμων για αγροτική χρήση.

 

Ø     Μείωση κατά 50% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγροτική χρήση και αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας. Η ΝΔ δεσμεύεται να προωθήσει ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος εξόφλησης δεν καθορίζεται μονομερώς από τη ΔΕΗ, αλλά κατόπιν συμφωνίας με τις ομάδες παραγωγών και με βάση το χρόνο συγκομιδής των προϊόντων τους.

 

Ø     Μείωση του ΦΠΑ από 18% σε 8% για αγορά αγροτικών μηχανημάτων, όπως συμβαίνει - και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση -  στις μεταποιητικές βιομηχανίες.

 

Ø     Απαλλαγές και σημαντικές  μειώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης αγροτικής γης προς αγρότες. Οι σχετικές ρυθμίσεις ενσωματώνονται στη βαθιά φορολογική μεταρρύθμιση που θα επιφέρει η ΝΔ για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων, τη στήριξη των αδικημένων επαγγελματικών ομάδων και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

 

Ø     Τα επιτόκια χορηγήσεων της ΑΤΕ θα φθάσουν στο επίπεδο των επιτοκίων των εμπορικών τραπεζών. Επιπλέον, μειώνονται τα επιτόκια κατά δύο μονάδες με την επιδότηση επιτοκίου που γίνεται από το κράτος. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τους νέους αγρότες και τους αγρότες των ορεινών, μειονεκτικών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών.

 

2.  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Α.      ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

Με στόχο την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση των κτηνοτρόφων και την εντός πενταετίας αλλαγή της σχέσης φυτικής – ζωικής στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο 60% - 40%, με ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει:

 

Ø     Χορήγηση Εισοδηματικού Βοηθήματος Κτηνοτρόφων (Ε.ΒΟ.Κ.) της τάξεως των 360.000 δρχ. ετησίως για τους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, των οποίων το εισόδημα δεν ξεπερνά το διπλάσιο του εκάστοτε απαλλασσόμενου ποσού της φορολογίας εισοδήματος. Για τους κτηνοτρόφους των παραμεθόριων, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών το Ε.ΒΟ.Κ. θα ανέρχεται στις 480.000 δρχ. ετησίως.

 

Ø     Λήψη ουσιαστικών νομοθετικών μέτρων ελέγχου και πάταξης της νοθείας στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 

Ø     Οργάνωση των φορέων υποστήριξης της κτηνοτροφίας με στόχο την τεχνοοικονομική κάλυψη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, την εντατικοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων κτηνοτρόφων και την πλήρη κτηνιατρική κάλυψη.

 

Ø     Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης βοσκοτόπων, ενίσχυσης της μεταποιητικής βιομηχανίας και της σφαγειοτεχνικής υποδομής με βάση τα νέα οικονομοτεχνικά δεδομένα και την ορθολογική κατανομή στο σύνολο της χώρας.

 

Ø     Ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βοσκοτόπων και κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής.

 

Ø     Προσεκτική κατανομή των πιστώσεων του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με σκοπό την εντατικοποίηση και την επέκταση των έργων υποδομής στην περιφέρεια και ειδικότερα στα ορεινά και νησιωτικά διαμερίσματα της χώρας.

 

Β.  ΑΛΙΕΙΑ

 

Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την αλιεία επιδιώκει αύξηση της παραγωγής, εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, βελτίωση του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας, καθώς και προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

 

Για το σκοπό αυτό προβλέπονται:

 

Ø     εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου με κωδικοποίηση της αλιευτικής νομοθεσίας

 

Ø     βελτίωση των υποδομών για ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών, για την εμπορία και τη μεταποίηση αλιευμάτων και τη λειτουργία βιώσιμων μονάδων μεταποίησης

 

Ø     αύξηση της παραγωγικότητας, με τεχνολογική αναβάθμιση των σταδίων της παραγωγής και εμπορικής διαδικασίας των προϊόντων αλιείας

 

Ø     αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών

 

Ø     ρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των εργαζομένων στα αλιευτικά σκάφη, για να αποφευχθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με την απασχόληση στα σκάφη ασφαλισμένων σε διάφορους ασφαλιστικούς φορείς (ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΓΑ)

 

Ø     ειδική μέριμνα για ένταξη νέων αλιέων στο επάγγελμα.

 

Γ.  ΔΑΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η Νέα Δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς του δάσους, τους οποίους και προτάσσει στη δασική πολιτική της.

 

Σε ό,τι αφορά στο ευαίσθητο θέμα της δασοπροστασίας συστήνεται και λειτουργεί ένας αναβαθμισμένος και σύγχρονος Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας, σύμφωνα με το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα περιαστικά δάση.

 

3.  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 

Κανένα πρόγραμμα και καμία πολιτική δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, εάν δεν υπάρξει ριζοσπαστική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των θεσμών αρωγής της γεωργίας και του Έλληνα αγρότη. Οι θεσμικές καινοτομίες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΝΔ, είναι οι εξής:

 

Ø     Το Υπουργείο Γεωργίας μετατρέπεται σε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ με έμφαση στην παραγωγή πολιτικής, την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πληροφόρηση, την ταχεία πληρωμή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων, την ποιότητα, την πιστοποίηση, την εποπτεία στην εμπορία και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, κατάρτιση), την προώθηση και τον συντονισμό της έρευνας και την ενίσχυση κλάδων και μεθόδων παραγωγής, όπως είναι η οικολογική γεωργία και η ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προώθηση του αγροτοτουρισμού, καθώς και για την κτηνοτροφία και την αλιεία με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγροτική παραγωγή. Για κάθε βασικό προϊόν της χώρας δημιουργείται ένας ανεξάρτητος διεπαγγελματικός οργανισμός.

 

ü     Για κάθε κατηγορία καταβολής επιδοτήσεων ή άλλης πληρωμής από το Δημόσιο, που σχετίζεται με την παραγωγή ή την εμπορία αγροτικών προϊόντων, θεσπίζεται ένα χρονικό διάστημα, μετά από την παρέλευση του οποίου η καταβολή θα γίνεται εντόκως, σύμφωνα με το ισχύον διατραπεζικό επιτόκιο χορηγήσεων.

 

Ø     Δημιουργείται ένας ευέλικτος και σύγχρονος φορέας με τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, με στόχο την υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την προώθησή τους στην εσωτερική και στην παγκόσμια αγορά.

 

Ø     Θεσπίζεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας συλλογικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

 

·        ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ δραστηριοποιούνται ως ΥΓΙΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, με κριτήρια λειτουργίας και χρηματοδότησης ανάλογα με αυτά του ιδιωτικού τομέα. Η όποια ενδεχόμενη άσκηση πολιτικής του κράτους μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων γίνεται με ενιαία και προκαθορισμένα από την πολιτεία κριτήρια και το κόστος της καλύπτεται σε ετήσια βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

·        Ενισχύεται η λειτουργία των ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, καθώς και των ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ με αξιοποίηση και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

 

·        Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ομάδες παραγωγών μπορούν να ταυτισθούν χωροταξικά και από άποψη φυσικών προσώπων που τις αποτελούν με τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

 

·        Προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, με θέσπιση του αναγκαίου  θεσμικού πλαισίου, οι οποίες, υπό την μορφή Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., λειτουργούν στους κλάδους παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων με πρόβλεψη φορολογικών, πιστωτικών και λοιπών κινήτρων, όπως προβλέπεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 

Και στις τέσσερις μορφές συλλογικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται, οι έλεγχοι της οικονομικής διαχείρισής τους θα γίνονται από ορκωτούς λογιστές.

 

Ø     Τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η κάλυψη του συνόλου της φυτικής και ζωικής παραγωγής από όλους τους κινδύνους, χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

 

ü     Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται σε διάστημα τριών μηνών από το χρόνο συγκομιδής των προϊόντων φυτικής παραγωγής ή της επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος για τη ζωική παραγωγή. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση άνω του προβλεπόμενου χρόνου, η καταβολή της αποζημιώσεως γίνεται εντόκως, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο χορηγήσεων της ΑΤΕ.

 

Ø     Εξυγίανση της Αγροτικής Τράπεζας. Η ΝΔ δεσμεύεται:

 

·        Να εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιο των δανείων της ΑΤΕ, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την έγκαιρη και φθηνή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα.

 

·        Να ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο της τράπεζας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Χρηματιστήριο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Η διάθεση των μετοχών στους αγρότες θα γίνει στη μισή τιμή και με ευνοϊκούς όρους πληρωμής, ώστε να μετάσχουν στην ιδιοκτησία της ΑΤΕ και να επωφεληθούν πολλαπλά.

 

·        Ρύθμιση όλων των δανείων με άμεση αναστολή των πλειστηριασμών και τον καταλογισμό στους οφειλέτες ενός ποσού, που δεν θα υπερβαίνει το τριπλάσιο της αξίας του αρχικού δανείου.

 

·        Λειτουργία ειδικού τομέα Αγροτικής Πίστης στην ΑΤΕ, που θα διασφαλίζει την έγκαιρη χρηματοδότηση των γεωργών και κτηνοτρόφων.

 

Ø     Ολοκλήρωση του Μητρώου Αγροτών. Η αποτελεσματική χρήση του Μητρώου Αγροτών θα επιτρέψει την εφαρμογή όλων των πλεονεκτημάτων των ευνοϊκών ρυθμίσεων (π.χ. μείωση κόστους παραγωγής, κατανομή ποσοστώσεων) στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 

Σε ό,τι αφορά τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

 

·        Οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα μέχρι του εκάστοτε ισχύοντος αφορολογήτου ορίου, προσαυξημένου κατά 40%, θα έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

·        Το 40% αυξάνεται σε 60% στις ορεινές, μειονεκτικές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές.

 

·        Οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα μέχρι του διπλασίου του αφορολογήτου, προσαυξημένου κατά 40% για τις λοιπές και 60% για τις ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές θα έχουν το 50% των πλεονεκτημάτων των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

 

·        Οι υπόλοιποι ασχολούμενοι στη γεωργία δεν θα τυγχάνουν κανενός πλεονεκτήματος.

 

Η διάθεση ποσοστώσεων και λοιπών δικαιωμάτων παραγωγής από το εθνικό απόθεμα προβλέπεται μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με ιδιαίτερη μέριμνα για ειδικές κατηγορίες (νέοι αγρότες) και ειδικές περιοχές (ορεινές, μειονεκτικές, παραμεθόριες, νησιωτικές).

 

Ø     Ενίσχυση του προγράμματος για νέους αγρότες. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των νέων αγροτών που θα εντάσσονται σε πρόγραμμα μέσα σε ένα διάστημα 5 ετών, φθάνοντας στους 10.000 νέους αγρότες ανά έτος.

 

Αυτό απαιτεί αφ’ ενός μεν σημαντική αύξηση των πιστώσεων που προβλέπονται σήμερα ανά έτος, ώστε να φθάσουμε στο ποσό περίπου των 20 δισ. ετησίως και αφ’ ετέρου απλούστευση των διαδικασιών για ένταξη στο πρόγραμμα.

 

Ø     Δημιουργείται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, με στόχο την εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων σε μία 5ετία κατά 500.000 στρέμματα μέσα από μεγάλα και μικρά έργα, καθώς και η βελτίωση και η συντήρηση των υπαρχόντων δικτύων, για να επιτευχθεί κυρίως η προστασία του περιβάλλοντος,  καθώς και η μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών κυρίως προς κτηνοτροφικά φυτά.

 

Ø     Δημιουργία μητρώου εμπόρων και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων. Κάθε χρόνο, το κράτος εκδίδει τις άδειες που θα απαιτούνται για τους εμπόρους και μεταποιητές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια φερεγγυότητας, μέσω ενός συστήματος εγγυήσεων που θα παρέχουν προς το κράτος. Σε περίπτωση μη καταβολής των υποχρεώσεων των εμπόρων και των μεταποιητών προς τους αγρότες, οι αγρότες θα εκχωρούν την απαίτησή τους στο Δημόσιο, το οποίο θα αναλαμβάνει την πληρωμή στους παραγωγούς και της εμπορικής τιμής και, όπου τίθεται θέμα, και των κοινοτικών επιδοτήσεων.

 

Ø     Δημιουργία ειδικού τηλεοπτικού σταθμού χωρίς συνδρομή για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η άμεση και ζωντανή επικοινωνία των γεωργών και κτηνοτρόφων με τους γεωπόνους, τους κτηνιάτρους και λοιπούς τεχνοοικονομικούς συμβούλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ατμομηχανή της Ανάπτυξης

 

 

Διαμορφώνουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Από τους πιο βασικούς άξονες στο ενιαίο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τα τελευταία χρόνια βρίσκονται υπό διωγμό. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής μας, διότι:

 

ü     αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

 

ü     η ενίσχυσή τους μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του εφιάλτη της ανεργίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επτά στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Αν, λοιπόν, η αναλογία αυτή προκύπτει από τα παγκόσμια δεδομένα, είναι προφανές ότι ισχύει ακόμη περισσότερο για τη χώρα μας.

 

 

    ΜΜΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Για τη ΝΔ, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται, πρώτα απ’ όλα:

 

·        στη μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του λαού μας

 

·        στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας

 

·        στην ενίσχυση των πλουτοπαραγωγικών πόρων μας και

 

·        στη διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης

 

Ø     Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λαού μας ανατρέχουν στη φύση του Έλληνα - την επιχειρηματική ευφυία, την ευελιξία, το ταλέντο και την έφεσή του για δημιουργία. Οι αρετές του Έλληνα επιχειρηματία - η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η διαρκής ανησυχία - μπορούν πράγματι να αποτελέσουν εφαλτήριο για το αναπτυξιακό άλμα, για το οικονομικό θαύμα.

 

Ø     Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, που συνδέει την Ευρώπη με τρεις Ηπείρους, μας παρέχει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε τόσο σε περιφερειακή εστία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όσο και σε φορέα παροχής υπηρεσιών στον άνθρωπο, στην Παιδεία, στην Υγεία, στις συγκοινωνίες και στις επικοινωνίες.

 

Ø     Οι πλουτοπαραγωγικοί μας πόροι και το ιδανικό κλίμα, επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γεωργικού τομέα και την ενίσχυση του τουρισμού. Ο αέρας και ο ήλιος της Ελλάδας αποτελούν πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας.

 

Ø     Και βέβαια η πολιτιστική παράδοσή μας ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αυτές.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, σχεδιάζουμε τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέοι αγρότες, οι επιχειρηματίες του 21ου αιώνα και η τουριστική “βιομηχανία”.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα της ΝΔ για την ενίσχυση των ΜΜΕ, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

 

Ø     Προώθηση ειδικών μέτρων, κατά περίπτωση και τομέα, για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων. Ενθάρρυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και στήριξη των προσπαθειών αυτοαπασχόλησης. Βασική υποχρέωση και στόχος της ΝΔ είναι η προστασία των ΜΜΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Επίσης, επιδιώκουμε την ανάπτυξη συνεργασιών, που στόχο θα έχουν είτε την από κοινού προμήθεια πρώτων υλών σε ευνοϊκότερες τιμές, είτε την από κοινού προώθηση των προϊόντων των ΜΜΕ, είτε την προσέλκυση πελατών και την προβολή των υπηρεσιών τους.

 

Ø     Ευχερής πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία με προοπτική, να στηρίζεται με ικανούς πόρους.

 

·     Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη σύσταση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture capital) ή σε αμοιβαία κεφάλαια ειδικού τύπου, που θα χρηματοδοτήσουν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες.

 

·     Προώθηση αποφάσεων που θα επιτρέπουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κοινοτικούς πόρους. Σήμερα, η τεράστια πλειοψηφία των ΜΜΕ στερείται αυτής της δυνατότητας.

 

·     Οριστική λύση και με τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές του μεγάλου προβλήματος με τα πανωτόκια.

 

·     Στα φορολογικά κίνητρα που εισάγει το πρόγραμμα της ΝΔ, συμπεριλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά 50% των κερδών εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται με αυτή τη διαδικασία.

 

Ø     Ειδικά για την ανάπτυξη της πληροφορικής και την προσέλκυση ξένων εταιρειών θα νομοθετηθούν ειδικές περιοχές – ζώνες εγκατάστασης ερευνητικών κέντρων. Τα κίνητρα που θα παρέχονται στις επενδύσεις αυτές θα καλύπτουν το κόστος υποδομής και απαλλοτρίωσης, την επιδότηση του κόστους ασφάλισης των εργαζομένων και την ένταξή τους στο καθεστώς της αναπτυξιακής νομοθεσίας με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολόγησης των κερδών τους.

 

Ø     Δημιουργία τριών Τεχνολογικών Πάρκων – στην Αχαΐα, τη Θράκη και την Κρήτη – με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογίας, τη στήριξη των νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Στα πάρκα αυτά θα μπορούν επίσης να εγκαθίστανται εταιρείες προωθημένων τεχνολογικών υπηρεσιών, οι οποίες θα δημιουργούν προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θα έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή.

 

 

 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 

Νέα πνοή στην ξεχασμένη Ελλάδα.

Η Ελληνική Περιφέρεια αναζωογονείται

 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Σήμερα, η ελληνική περιφέρεια παρουσιάζει έντονα σημάδια ερήμωσης και φτώχειας, εξαιτίας της εγκατάλειψής της από την κεντρική διοίκηση και της απουσίας επιτελικού σχεδιασμού. Πολλές από τις περιφέρειες της χώρας βρίσκονται ήδη σε τραγική κατάσταση. Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ποια υπήρξε η πολιτική της κυβέρνησης.

 

Συγκεκριμένα:

 

·        Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες είναι ανάμεσα στις έξι πιο φτωχές της Ευρώπης. Η Ήπειρος εμφανίζεται η πιο αδύναμη, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 43% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

 

·        Η ανεργία αποτελεί πραγματική μάστιγα για όλες τις περιφέρειες. Τα ποσοστά είναι συγκλονιστικά: Βόρειο Αιγαίο 20%, Νότιο Αιγαίο 29%, Κρήτη 25%, Θεσσαλία 25%, Ιόνια Νησιά 27%, Ήπειρος 27%.

 

·        Οι δημόσιες επενδύσεις στις αδύναμες περιφέρειες είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στις τοπικές κοινωνίες.

 

·        Η κατάσταση της Υγείας στις αδύναμες περιφέρειες είναι απελπιστική. Οι διαθέσιμες κλίνες των νοσοκομείων, αντί να αυξάνονται, μειώνονται. Ο αριθμός των γιατρών περιορίζεται και απουσιάζουν κρίσιμες ειδικότητες. Τα προβλήματα στην περίθαλψη μεγαλώνουν, ενώ η γήρανση του πληθυσμού, δημιουργεί τεράστιες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

·        Τα πέντε τελευταία χρόνια η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης έφτασε το 230%.

 

·        Το χάσμα στο ισοζύγιο πληρωμών διευρύνεται συνεχώς. Οι εισαγωγές είναι σήμερα τετραπλάσιες των εξαγωγών.

 

·        Στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα οι τιμές παραγωγού είναι σήμερα χαμηλότερες από εκείνες του 1993.

 

·        Ένα στα τρία αγροτικά νοικοκυριά ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.

 

·        Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 12%.

 

·        Το έλλειμμα στο γεωργικό ισοζύγιο υπερδιπλασιάστηκε σε δύο χρόνια. Από 151 δισεκατομμύρια το 1996, έφτασε τα 360 δισεκατομμύρια το 1998.

 

Τα στοιχεία που συνθέτουν τη ζωντανή πραγματικότητα οδηγούν σε ένα βασικό συμπέρασμα. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τις ελληνικές περιφέρειες σε οικονομικό μαρασμό και κοινωνική υπανάπτυξη. Ο κοινωνικός ιστός στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας έχει διαρραγεί. Ο πληθυσμός εγκαταλείπει τη γη του και εγκαθίσταται στα αστικά κέντρα. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί καίρια πρόκληση για την άσκηση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, στη μετά-ΟΝΕ εποχή. Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αύξηση της απασχόλησης και της βελτίωσης του επιπέδου.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ


Η Νέα Δημοκρατία ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις του 21ου αιώνα καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.


Η ΝΔ δεσμεύεται ρητά ότι η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να έχει ελεύθερη βούληση και άποψη. Γι’ αυτό και έχουμε προτείνει τοπικά δημοψηφίσματα, έτσι ώστε η κάθε τοπική κοινωνία να μπορεί να αποφασίσει μόνη της την πορεία και την προοπτική της. Αν, δηλαδή, θα παραμείνει με τη σημερινή μορφή ή όπως ήταν πριν τον εξαναγκασμό του καταναγκαστικού νόμου – του “Καποδίστρια”.


Για την ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας, απαιτείται:

 

Ø     Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Περιφέρειας μέσα στο κράτος με αιρετό Περιφερειάρχη και εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Ø     Στρατηγικός σχεδιασμός της περιφερειακής ανάπτυξης, έτσι ώστε οι περιφέρειες της χώρας να καταστούν ανταγωνιστικές σε Ευρωπαϊκό και όχι απλώς εθνικό επίπεδο.

 

Ø     Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην περιφέρεια και ειδικότερα στις πιο αδύναμες περιοχές. Σημαντική είναι η κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.

 

Ø     Ενίσχυση και κινητροδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως επίσης και για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

 

Ø     Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του οικονομικού προγράμματος της ΝΔ. Η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία μπορεί σίγουρα να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και μπορεί να ανακουφίσει τους οικονομικά ασθενέστερους.

 

Ø     Οι πόροι του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη των περιφερειών. Έμφαση δίνεται στο Περιφερειακό Σκέλος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Ø     Η αύξηση της τοπικής και περιφερειακής απασχόλησης αποτελεί για τη ΝΔ ζήτημα υψίστης σημασίας, γιατί:

 

·        η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να λύσει το πρόβλημα της πληθυσμιακής σύνθεσης.

 

·        η αύξηση της τοπικής και περιφερειακής απασχόλησης οδηγεί σε μόνιμη αναπτυξιακή πορεία, και βελτιώνει ραγδαία το βιοτικό επίπεδο.

 

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων απασχόλησης για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως θύλακες ανεργίας.

 

Ø     Η ενίσχυση του Τουρισμού και ιδιαίτερα του εξειδικευμένου Τουρισμού. Η Περιφέρεια μπορεί να αναπτυχθεί με την επέκταση του χειμερινού, οικολογικού και αγροτικού τουρισμού, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών και της παροχής κινήτρων για την αξιοποίηση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου.

 

Ø     Η ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί επίσης κατευθυντήριο άξονα της πολιτικής μας. Είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα της ΝΔ κινητροδοτεί τις επιχειρήσεις αυτές, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθούν ταχύτερα και καλύτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Ø     Η ταχεία ολοκλήρωση των δικτύων υποδομής, όπως η Εγνατία και η δημιουργία νέων, όπως η Ιόνια οδός.

 

Ø     Η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα οδηγεί σε βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρόγραμμα της ΝΔ για τον αγροτικό τομέα δίνει καίριες και σύγχρονες απαντήσεις στην πρόκληση της περιφερειακής ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες στηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στη γεωργική παραγωγή, η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα παρέχει άμεσες λύσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Ø     Η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών προγραμματισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και οργανωτικών εργαλείων.

 

Ø     Η άρση της απομόνωσης των παραμεθόριων, νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

 

Ø     Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υποβάθμισης του περιβάλλοντος, του κυκλοφοριακού και της ασφάλειας των κατοίκων στις πόλεις.

 

Με την περιφερειακή πολιτική μας επιδιώκουμε την αναζωογόνηση της περιφέρειας, την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική θωράκισή της, την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας, την εδραίωση της θέσης της στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στις νέες συνθήκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, ευρύτερα, του Ευρωπαϊκού χώρου. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρωτεύοντα ρόλο θα παίξουν οι τοπικές κοινωνίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μοχλός Ανάπτυξης

 

 

Μακρόπνοος σχεδιασμός για

βελτίωση της ποιότητας ζωής

 

Ο χειρισμός του Δεύτερου ΚΠΣ δημιουργεί απογοήτευση για την απόδοσή του και ανησυχία για την πορεία του Τρίτου ΚΠΣ. Έργα που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το Δεύτερο ΚΠΣ έμειναν ανεκτέλεστα και μετακυλίονται στο Τρίτο ΚΠΣ.

 

Η εικόνα που παρουσιάζουν τα μεγάλα έργα είναι τραγική. Δειγματοληπτικά αναφέρονται:

 

·        η Εγνατία Οδός. Έπρεπε να είναι έτοιμη το 2000, δεν θα είναι ούτε το 2004.

·        το Μετρό της Αθήνας. Η αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης ήταν για το 1997, το 2000 θα έχει ολοκληρωθεί μόνο το μισό έργο και με αμφίβολη λειτουργικότητα.

·        η Αττική Οδός. Βρίσκεται σε τέλμα, προβλέπεται ολοκλήρωση μέχρι το 2001, εκτιμάται ότι θα τελειώσει το 2004.

·        το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έχει καθυστερήσει πάνω από 5 χρόνια και η σύμβαση που υπεγράφη αφήνει πολλές σκιές.

·        Δύο χρόνια μετά την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 δεν έχει γίνει τίποτε, ενώ η ανάγκη επίσπευσης των έργων με συνοπτικές διαδικασίες ανοίγουν την πόρτα στην αδιαφάνεια.

 

Για την ΝΔ όλα αυτά τα έργα είναι μεγάλη προτεραιότητα και πρέπει να κινηθούν με υψηλούς ρυθμούς αποτελεσματικότητας, εκτέλεσης και αποπεράτωσης. Για την ΝΔ έχει πολύ μεγάλη σημασία η ριζική αναμόρφωση του συστήματος ανάθεσης μελετών, ενώ σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση της μεθόδου της αυτοχρηματοδότησης.

 

Η ΝΔ προετοιμάζει πλήρη και ταχεία αξιοποίηση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, με στήριξη της Παιδείας, με διαμόρφωση των υποδομών που έχει ανάγκη το αύριο, κυρίως στις νέες τεχνολογίες.

 

Προτεραιότητα για τη ΝΔ έχουν:

 

Ø     Η ταχεία ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που καθυστερούν (Εγνατία, ΜΕΤΡΟ Αθηνών, ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης).

 

Ø     Η ενίσχυση των υποδομών της περιφέρειας με νέα μεγάλα έργα:

 

·        την Ιόνια Οδό που θα συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Καλαμάτα.

·        την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε να αναληφθεί από αυτό το μέσο μεγαλύτερο μεταφορικό φορτίο.

·        το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να παίξει το ρόλο που νομοτελειακά της εξασφαλίζουν οι διεθνείς εξελίξεις.

 

Ø     Η προώθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε κάθε μία από τις καθυστερημένες περιφέρειες της χώρας.

 

Ø     Η επαναφορά του συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων όπως ίσχυε πριν την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου.

 

Ø     Για την ενίσχυση της Παιδείας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, απόφασή μας είναι η εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα σχολεία.

 

Ø     Η παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων και επιχορηγήσεων για την απόκτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλους τους μαθητές. Η Πληροφορική που ακόμα δεν έχει εισέλθει στην καθημερινή εκπαίδευση, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία που ανοίγει διάπλατα μία τεράστια αγορά εργασίας, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, συνιστούν τις νέες μεγάλες προκλήσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Απελευθέρωση Πόρων

 

 

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από το υπερβολικό μέγεθος του κράτους. Το μέγεθος του κράτους είναι διογκωμένο γιατί πολλές επιχειρήσεις ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματικές. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε η Ελλάδα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετα-ΟΝΕ εποχή. Η απελευθέρωση της οικονομίας αποτελεί μια από τις βασικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στη χώρα. Ο στόχος της πολιτικής μας είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στη λειτουργία των αγορών. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη και παραγωγικότερη λειτουργία των αγορών. Επίσης μέσω της απελευθέρωσης της οικονομίας θα εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι, ενώ ο Έλληνας καταναλωτής θα είναι ωφελημένος λόγω των χαμηλότερων τιμών που θα επικρατούν.   

 

Τα βασικά μέτρα για την απελευθέρωση της οικονομίας είναι τα εξής:

 

Ø     Άμεση απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, και ίδρυση ρυθμιστικής αρχής, της Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας, που θα εποπτεύει την αγορά ενέργειας στον ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο  και στα καύσιμα.

 

Ø     Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών με την ίδρυση  ανάλογης ρυθμιστικής αρχής.

 

Ø     Οι περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις στο τραπεζικό σύστημα με ιδιαίτερη σπουδή στην εξυγίανση και τη μετοχοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας. Αποκρατικοποιούνται επίσης η Εμπορική Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα με τη μορφή κυρίως της πλήρους πολυμετοχικής Τράπεζας, χωρίς κυβερνητικές εξαρτήσεις.

 

Ø     Η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η αποκρατικοποίηση στις αερομεταφορές και τις αστικές συγκοινωνίες.

 

Ø     Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και η εξυγίανση και μετοχοποίηση του Ο.Σ.Ε.

 

Ø     Η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις και τα μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Για την Ενίσχυση της

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 

 

 

Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Ο τουρισμός αποτελεί αναντίλεκτα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής οικονομίας. Συμμετέχει με ποσοστό σχεδόν 20% στο ΑΕΠ. Προσφέρει στην πατρίδα μας συνάλλαγμα ύψους 9 δισ. δολαρίων ετησίως. Απασχολεί περίπου 700 χιλιάδες ανθρώπους, και έχει δυνατότητα αύξησης της απασχόλησης κατά 20-25%. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει:

 

Ø     Την αναβάθμιση του φορέα διοίκησης με τη σύσταση Υπουργείου Τουρισμού.

 

Ø     Τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΤ.

 

Ø     Τη ριζική αναμόρφωση της τουριστικής εκπαίδευσης.

 

Ø     Την προώθηση των μεγάλων έργων τουριστικής υποδομής.

 

Ø     την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

 

Ø     Την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με εξέχουσα θέση τον αγροτουρισμό.

 

Ø     Την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού.

 

Ø     Την έγκαιρη και δυναμική διαφημιστική προβολή και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων του ελληνικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.

 

Ø     Την χορήγηση κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων.

 

Ø     Τη σύνδεση της τουριστικής πολιτικής με τον πολιτισμό.

 

Β.      ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

Για την ελληνική ναυτιλία επιδιώκουμε τη διατήρηση της στενής σχέσης με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα με την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τις ναυτιλιακές υπηρεσίες του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό ναυτικό προσωπικό.

 

Οι βασικές προτεραιότητες για την ναυτιλία είναι οι εξής:

 

Ø     Μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου που έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

 

Ø     Ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας.

 

Ø     Λειτουργία των λιμανιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, κυρίως τα μεγάλα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και τα άλλα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας.

 

Ø     Χορήγηση κινήτρων για την εγκατάσταση και παραμονή των ναυτιλιακών γραφείων στον Πειραιά.

 

Ø     Αναβάθμιση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποκτά παραγωγικό και επιτελικό χαρακτήρα.

 

Ø     Εκπόνηση και εφαρμογή  ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της ελληνικής ακτοπλοΐας, με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει το σύστημα αδειοδοτήσεων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

 

 

Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ασήμαντες και δευτερευούσης σημασίας παραγωγικές δυνάμεις. Συνεχίζει τον αποκλεισμό της εμπορικής δραστηριότητας από τις αναπτυξιακές ενισχύσεις και τις χρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αδιαφορεί για τον νομοθετικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας που θα την προσαρμόσει στις νέες συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα καθυστερούν τα νομοσχέδια για το εμπορικό μητρώο, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Ο βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι η εκπόνηση Εθνικής Εμπορικής Πολιτικής η οποία περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

 

Ø     Ψήφιση νέου Εμπορικού Κώδικα και Εμπορικού Μητρώου.

 

Ø     Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εμπορίου με τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και στις χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο πρόγραμμα για την ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

 

Ø     Άρση των αντικινήτρων και παροχή νέων κίνητρων για συνενώσεις και συνεργασίες  των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

 

Ø     Πρόσβαση σε σύγχρονα τραπεζικά μέσα χρηματοδότησης του εμπορίου.

 

Ø     Δημιουργία σταθερού πλαισίου ανταγωνισμού και ενίσχυση του ρόλου της επιτροπής  ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου σε βασικό θεσμό

της οικονομίας και μηχανισμό της ανάπτυξης

 

Το Χρηματιστήριο είναι πρωτίστως επενδυτικό και αναπτυξιακό εργαλείο. Παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλούν υγιή χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, αφού εξοικειώνει τους πολλούς με την έννοια της επένδυσης, τους επιτρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτή. Παράλληλα, ενισχύει την επιχειρηματική προσπάθεια και διευρύνει τη συμμετοχή σ’ αυτή.

 

Είναι γεγονός, και μάλιστα σημαντικό, ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει ξεφύγει από το τέλμα. Η είσοδος χιλιάδων νέων μικροεπενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά, συμβάλλει στην επέκταση της επιχειρηματικής ιδέας, την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων, την πιο πλατιά συμμετοχή στην επιχειρηματική κερδοφορία.

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Η σημερινή κατάσταση, ωστόσο, προδίδει έλλειψη ωριμότητας και υπευθυνότητας της Πολιτείας:

 

·   υπάρχει ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου.

 

·   υπάρχει αδράνεια στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων.

 

·   υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και γνώσης στον κόσμο των χιλιάδων μικροεπενδυτών.

 

Τα στοιχεία αυτά, και όχι μόνο, προκαλούν εξελίξεις, ακατανόητες πολλές φορές και βλαπτικές για πολλούς, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ένα ολόκληρος κόσμος και να τίθεται σε αμφιβολία η αξιοπιστία του χρηματιστηριακού θεσμού.

 

Το ΧΑΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν  ταιριάζουν σε  αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές. Επισημαίνονται σημαντικά φαινόμενα, απέναντι στα οποία χρειάζεται να αντιπαρατεθούν άμεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις. 

 

Χαρακτηριστικα του ΧΑΑ

 

Ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ΧΑΑ είναι:

 

·        Η αστάθεια και οι νευρικές διακυμάνσεις στην εξέλιξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 

·        Η εξάρτηση της συμπεριφοράς των επενδυτών από φήμες, διαρροές, εκτιμήσεις και υποτιθέμενες “προβλέψεις” που επηρεάζουν τη στάση των επενδυτών.

 

·        Η χειραγώγηση μετοχών από οργανωμένους επιτήδειους κερδοσκόπους που εκμεταλλεύονται την άγνοια των μικροεπενδυτών και αντλούν υπερκέρδη ακόμη και μέσα στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης.

 

·        Η έλλειψη, για την πλειοψηφία των μικροεπενδυτών, οιασδήποτε χρηματιστηριακής εμπειρίας για επενδυτικές αξιολογήσεις. Εκτιμάται ότι περίπου 350.000 επενδυτές, παρά την άνοδο του Γενικού Δείκτη Τιμών, έχουν σήμερα σημαντικές κεφαλαιακές απώλειες.

 

·        Η έλλειψη επαρκούς θεσμικού πλαισίου, αλλά και η αδράνεια στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των μικροεπενδυτών.

 

·        Η ανοχή των εποπτικών αρχών σε εξαγορές εισηγμένων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε αδράνεια, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την είσοδο άλλων εταιρειών.

 

·        Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις παραγόντων με θεσμικό ρόλο, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση στην αγορά.

 

·        Η μη έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών για τη μεταβίβαση μεγάλων πακέτων μετοχών εισηγμένων εταιρειών.

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Είναι βέβαια γεγονός ότι από το 1991 και μετά έχουν νομοθετηθεί σημαντικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του Χρηματιστηρίου. Το ίδιο βέβαιο, όμως, είναι ότι λείπουν ακόμη τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία των μικροεπενδυτών. Κυρίως, όμως, λείπει η πολιτική βούληση για μια ριζική αναδιάταξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, ικανή να οδηγήσει στη μετάταξή του από τα αναδυόμενα στα αναπτυγμένα.

 

Η ΝΔ δεσμεύεται να λάβει τα εξής μέτρα για την αναβάθμιση του ΧΑΑ:

 

Ø     Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την είσοδο εταιρειών στο ΧΑΑ, ώστε να επιτευχθεί ρυθμός εισόδου μιας εταιρείας ημερησίως.

 

Ø     Να τροποποιηθεί το σύστημα αξιολόγησης και έγκρισης των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών και να εφαρμοσθεί αυστηρά η νομοθεσία σχετικά με τη δυνατότητά τους να πραγματοποιούν μία και μόνο αύξηση ετησίως.

 

Ø     Να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές σε όσους διασπείρουν φήμες και ψευδείς ειδήσεις για τις εισηγμένες εταιρείες.

 

Ø     Να απαγορευθούν παρεμβατικές δηλώσεις κρατικών παραγόντων σχετικά με την πορεία του Χρηματιστηρίου και να θεσμοθετηθούν διαδικασίες επίσημης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

 

Ø     Να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος στη λειτουργία των χρηματιστηριακών εταιρειών, των πράξεών τους και των σχέσεών τους με τους μικροεπενδυτές.

 

Ø     Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έχει υποχρέωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγχει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις ΕΛΔΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.           ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ       

                ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Η Παιδεία αποτελεί το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας.

Η ΝΔ οραματίζεται την Παιδεία ως το βασικό μοχλό

αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας χρειάζεται συνολική αναμόρφωση. Τα συσσωρευμένα από καιρό προβλήματα, η αίσθηση του αδιεξόδου που προκαλούν τα σπασμωδικά και ασύνδετα μεταξύ τους εκπαιδευτικά μέτρα, που λαμβάνονται κατά καιρούς, και κυρίως η απουσία κοινωνικού διαλόγου είναι οι κύριοι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε έκρηξη το χώρο της Παιδείας.

 

Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπεται να συνεχισθεί. Η Παιδεία δεν αντέχει άλλα πλήγματα και τα χρονικά περιθώρια, για να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος, έχουν περιορισθεί επικίνδυνα. Αυτό επιβάλλει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνάμεις του τόπου, πολιτικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές και να χαράξουν μια εκπαιδευτική πολιτική με ορίζοντα 20ετίας, ικανή να αντέξει σε αλλαγές κυβερνήσεων.

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σταθερότητα και βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα θαρραλέο και ειλικρινή Εθνικό Διάλογο, που θα αγκαλιάσει όλους τους τύπους και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την επιτυχία του διαλόγου είναι να διεξαχθεί μέσα σε ήπιο κλίμα χωρίς προκαταλήψεις και δουλείες του παρελθόντος. Μόνο έτσι θα προκύψουν μελετημένες και δεσμευτικές προτάσεις, ικανές να οδηγήσουν σε τομές και εν ανάγκη σε ρήξεις με κατεστημένες ιδέες, ρυθμίσεις και νοοτροπίες.

 

Η ισχυρή Ελλάδα απαιτεί σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα παιδείας:

 

ü     ως το βασικό μοχλό αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων.

 

ü     ως την πιο σίγουρη προοπτική αναδιανομής πλούτου και ευκαιριών.

 

ü     ως το χώρο, όπου πρέπει να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα του 21ου αιώνα.

 

Οι τομές που θα σχεδιασθούν πρέπει να στηρίζονται σε σταθερούς στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν και στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτοί είναι:

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Ø     Η διαμόρφωση πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, με συνείδηση της καταγωγής τους και της πολιτισμικής τους ταυτότητας.

 

Ø     Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου, δυναμικού και ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνδέεται με τις σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες.

 

Ø     Η αποκέντρωση της Παιδείας με την εκχώρηση ευθυνών, αρμοδιοτήτων και πόρων, που φθάνει μέχρι και τη σχολική μονάδα. Στο πλαίσιο αυτό ενεργός είναι η συμμετοχή των γονέων και των τοπικών κοινωνιών.

 

Ø     Η προσφορά πολλαπλών ευκαιριών σε όλους τους νέους, καθώς και η παροχή δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ø     Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της αξιολόγησής του. Ο στόχος αυτός συναρτάται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας και της θέσης του εκπαιδευτικού.

 

Ø     Η εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες και τα Πολυμέσα, καθώς και η άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

 

Ø     Η ανάδειξη της Ελλάδας σε εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Ø     Θεσμοθέτηση Εθνικού Διαλόγου για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος

 

ü     Εθνικός διάλογος με συγκεκριμένη χρονική προθεσμία κατάληξης και σχεδιασμός εκπαιδευτικού συστήματος με ορίζοντα εικοσαετίας.

 

Ø     Σταδιακή καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

ü     Ανεγείρονται 15.000 σχολικές αίθουσες εντός μιας τετραετίας, ώστε τα σχολεία να λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάρδια.

ü     Εξασφαλίζεται σε κάθε σχολείο φύλακας-επιστάτης.

 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ø     Αποκέντρωση. Ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από κάθε σχολείο

 

ü     Κάθε σχολείο επιλέγει ελεύθερα τα διδακτικά βιβλία μέσα από έναν εγκεκριμένο κατάλογο.

ü     Κάθε μαθητής επιλέγει ελεύθερα σχολείο στα όρια του δήμου του (πειραματική εφαρμογή).

ü     Κάθε σχολείο συγκροτεί σύγχρονη βιβλιοθήκη και συνδέεται με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

ü     Η Σχολική Επιτροπή διαμορφώνει τον προϋπολογισμό κάθε σχολικής μονάδας. Η εκτέλεση των δαπανών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση του κάθε σχολείου γίνεται σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται “σήμα ποιότητας”.

 

Ø     Εργαστήριο πληροφορικής σε κάθε σχολείο

 

ü     Σε κάθε σχολείο τοποθετείται τουλάχιστον ένας καθηγητής Πληροφορικής.

ü     Κάθε σχολείο συνδέεται με το Διαδίκτυο (Internet).

ü     Δημιουργείται Εκπαιδευτικό Δίκτυο (Intranet).

ü     Σε κάθε τάξη εξασφαλίζονται H/Y και εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων.

ü     Μειώνεται από 18% σε 4% ο φόρος για την αγορά από μαθητές και σπουδαστές Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισμικού/CD ROM.

ü     Παρέχονται χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, ώστε να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 

Ø     Ίδρυση Γενικού Λυκείου Ελεύθερων Επιλογών

 

ü     Το Γενικό Λύκειο Ελεύθερων Επιλογών αντικαθιστά το Ενιαίο Λύκειο.

ü     Εκεί διδάσκονται μαθήματα: α) γενικής παιδείας, β) θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης και γ) επιλογής, κοινά για τις δύο κατευθύνσεις.

ü     Δίνεται δεύτερη ευκαιρία εξέτασης το Σεπτέμβριο στους μαθητές του Λυκείου που δεν προάγονται.

ü     Τοποθετούνται Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε κάθε συγκρότημα σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ü     Εισάγονται μαθήματα επιλογής επαγγελματικής κατεύθυνσης από το Γυμνάσιο.

ü     Ανασυγκροτείται η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο μεταγυμνασιακό και μεταλυκειακό.  

ü     Ιδρύεται τριετές Επαγγελματικό Λύκειο, ισότιμο με το Γενικό, που συνδέεται με την παραγωγή και συνδυάζει τη γενική με την επαγγελματική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοί του έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ü     Ενισχύονται ποιοτικά τα ΙΕΚ. Οι σπουδαστές τους αποκτούν επαγγελματική κατάρτιση, ενώ οι απόφοιτοί τους αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Ø     Έμφαση στη διατήρηση και ενίσχυση της ταυτότητας των Αποδήμων μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος

 

Ø     Κατάργηση των εξετάσεων της Β΄ Λυκείου για την επιλογή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

ü     Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου προάγονται και απολύονται με εσωλυκειακές εξετάσεις.

ü     Η εισαγωγή στα δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται με γενικές εξετάσεις, μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, σε έναν ευρύτερο αριθμό επιλεγμένων μαθημάτων (6-7), διαφορετικών κατά κατεύθυνση.

ü     Τα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας καθορίζουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ü     Οι υποψήφιοι έχουν πολλές ευκαιρίες εισαγωγής χωρίς κατοχύρωση βαθμολογίας από προηγούμενες γενικές εξετάσεις.

ü     Οι απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 1998-1999 και παλαιοτέρων ετών, εισάγονται ως επιπρόσθετοι στα τμήματα των ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών σχολών, μέχρι ποσοστού 50%.

ü     Όλοι οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου εισάγονται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 

Ø Καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

 

ü     Ανάπτυξη συντονισμένης προσπάθειας στο πλαίσιο της Ε.Ε. για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, την ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συστήματος, που θα ενώνει τους λαούς της Ευρώπης, διαμορφώνοντας μια ενιαία βάση προβληματισμού του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, που είναι το Ελληνικό πνεύμα.

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Ø     Ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ-ΤΕΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Συντάγματος, τα οποία τελούν υπό τον αυστηρό έλεγχο της πολιτείας.

 

ü     Παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ü     Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την προστασία του Πανεπιστημιακού ασύλου, την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασής του, την τέλεση κακουργημάτων και την παρακώλυση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων.

 

Ø Αναγνώριση των πτυχίων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

 

ü     Καθιερώνεται αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, χωρίς τη μεσολάβηση του ΔΙΚΑΤΣΑ.

 

Ø     Ίδρυση Διαβαλκανικού Πανεπιστημίου, που θα έχει ως κύρια αποστολή του τη διδαχή της ιστορίας, του πολιτισμού, των γλωσσών, καθώς και των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας όλων των Βαλκανικών χωρών. Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην άμβλυνση των καχυποψιών και των καταλοίπων από τις ιστορικές επιβαρύνσεις. Ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να διαδραματίσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 

Ø     Ανάπτυξη φοιτητικής μέριμνας

 

ü     Αναπτύσσεται ένα ευρύ σύστημα υποτροφιών και δανείων.

ü     Οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές χρηματοδοτούνται από το κράτος για τη στέγασή τους εκτός των φοιτητικών εστιών.

ü     Χορηγείται στους φοιτητές κάρτα προμήθειας συγγραμμάτων, τα οποία επιλέγουν μεταξύ εκείνων που προτείνονται από κάθε Τμήμα.

ü     Διευρύνεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Ø     Συστηματική αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

 

ü     Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η αξιολόγηση πραγματοποιείται από στελέχη της εκπαίδευσης και συνδέεται με την υπηρεσιακή εξέλιξη.

ü     Η αξιολόγηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται βάσει των ισχυόντων κριτηρίων αξιολόγησης, διεθνώς.

ü     Έναρξη των διαδικασιών για την αξιολόγηση των ΤΕΙ με στόχο την αναβάθμιση και την ένταξή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέσω του Εθνικού Διαλόγου.

 

Χρηματοδότηση

 

ü     Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.

ü     Διατίθεται στην Παιδεία τουλάχιστον το 20% του Γ΄ ΚΠΣ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

Ø Καθιέρωση εκπαιδευτικού μισθολογίου

 

Ø     Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε τρία επίπεδα:

 

ü     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ü     Πρόγραμμα ολιγόμηνης εκπαίδευσης.

ü     Πρόγραμμα βραχυχρόνιας διαρκούς επιμόρφωσης.

 

Ø     Τρόπος πρόσληψης Εκπαιδευτικών

 

ü     Νέο σύστημα επιλογής, το οποίο θα οριστικοποιηθεί μέσω του Εθνικού Διαλόγου και θα λειτουργήσει από το 2002. Τα κενά μέχρι τότε θα καλύπτονται από την επετηρίδα, από αναπληρωτές και από τους ήδη επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.

ü     Το νέο σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

·        Ποιοτικά κριτήρια: βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακό-διδακτορικό, ξένες γλώσσες…

·        Αποτελέσματα διαγωνισμού.

·        Κοινωνικής φύσεως κριτήρια (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες).

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΣΕΝΗ -

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 

Η “απορρύθμιση Αρσένη”, που προκάλεσε χάος στην εκπαίδευση, καταργείται. Για τους μαθητές της φετινής Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο. Συγκεκριμένα:

 

ü     Άμεση κατάργηση των εξετάσεων της Β΄ Λυκείου για την επιλογή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φετινοί μαθητές της Β΄ Λυκείου θα προαχθούν με εσωλυκειακές εξετάσεις. Όσοι δεν προαχθούν, θα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.

ü     Ως μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι προηγούμενοι θα δώσουν εξετάσεις το 2001 σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων για την επιλογή τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

ü     Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα δώσουν κανονικά εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων το 2000, για να επιλεγούν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

ü     Στους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου και της Δ΄ Τάξης των Εσπερινών Λυκείων δίνεται η δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου Λυκείου μέσω εσωλυκειακών εξετάσεων.

ü     Το 2002, όσοι δεν έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ-ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις με το νέο σύστημα.

ü     Το νέο σύστημα εισαγωγής θα ισχύσει το 2002.

 

 

 

 

 

ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 

Το έγκλημα απειλεί, ο πολίτης απαιτεί προστασία

 

Ανάμεσα στα σοβαρότερα προβλήματα της σημερινής Ελλάδας είναι η ανασφάλεια του πολίτη. Εγκλήματα που ως πρόσφατα ήταν άγνωστα στην ελληνική κοινωνία, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Η κοινωνική γαλήνη εξαφανίζεται. Αισθήματα ξενοφοβίας και τάσεις αντιδικίας καταλαμβάνουν τον ανυπεράσπιστο πολίτη. Ερχόμαστε δεύτεροι στο ρυθμό αύξησης της εγκληματικότητας σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Η έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος δεν επιδέχεται καμιά, απολύτως, αμφισβήτηση. Η κυβέρνηση, όμως, προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες ότι είναι αβάσιμη η ανησυχία τους.

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Όμως τα στοιχεία δεν επιδέχονται αμφισβητήσεις:

 

·        Το 1980 τα βεβαιωμένα εγκλήματα ήταν 1042, και το 1995 ξεπέρασαν τις 8.000.

 

·        Το 1980 οι βεβαιωμένες ληστείες ήταν 80 και το 1997 ακούμπησαν σχεδόν τις 2.000. Ο μέσος όρος ήταν έξι ληστείες το μήνα και έγινε πέντε την ημέρα.

 

·        Η εμπλοκή νέων παιδιών στο οργανωμένο έγκλημα, παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις.

 

·        Εμφανίστηκαν, πράγμα πρωτοφανές στον τόπο μας, ακόμη και συμμορίες ανηλίκων.

 

·        Συχνές κατάντησαν οι απαγωγές για την είσπραξη λύτρων, όπως επίσης και πράξεις εκδίκησης ξένων προς τους Έλληνες εργοδότες τους ή τις Αρχές Ασφαλείας.

 

·        Δραματικό είναι το γεγονός ότι μειώνεται χρόνο με το χρόνο, το ποσοστό των κακουργημάτων που εξιχνιάζονται. Το 1980 εξιχνιάστηκε το 91%, το 1990 εξιχνιάστηκε το 51% και το 1997, το 46%.

 

·        Ιδιαίτερη πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί η εμπορία ναρκωτικών. Η κατάσταση προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες και εξόχως ανησυχητικές διαστάσεις. Η μέση ηλικία των νέων χρηστών έχει πέσει κάτω από τα 14 χρόνια. Το 1980 είχαμε 400 διαπιστωμένα εγκλήματα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, μια δεκαετία αργότερα, φτάσαμε στις 2.000 και σήμερα ξεπερνούν κατά πολύ τις 6.000.

 

ΑΙΤΙΑ


Τα βασικά αίτια της πρωτόγνωρης αυτής έξαρσης του εγκλήματος είναι:

 

·        η παρατεινόμενη οικονομική δυσπραγία και καθίζηση στον τόπο μας, το χάσμα που δημιουργείται στην κοινωνία, η αποξένωση και ο ατομικισμός που έχουν αναπτυχθεί.

 

·        η ανεξέλεγκτη μαζική εισροή λαθρομεταναστών και οι παράνομες νομιμοποιήσεις εγκληματικών στοιχείων. Σήμερα, οι λαθρομετανάστες στη χώρα μας υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο. Αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσμού. Από αυτούς μόνο 383.000 συμμετείχαν στη διαδικασία καταγραφής και μόνο 250.000 ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της πράσινης κάρτας.

 

·        το διεθνοποιημένο έγκλημα.

 

·        η ανυπαρξία κυβερνητικής πολιτικής, η ανεπάρκεια του συστήματος Δημόσιας Τάξης και του Σωφρονιστικού Συστήματος.

 

·        η διαφθορά που αποδιοργανώνει τις κρατικές υπηρεσίες, ο άκρατος κομματισμός που εκτοπίζει τους ικανούς, οι πειραματισμοί που απονευρώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Η Νέα Δημοκρατία μετά από προσεκτική διάγνωση της ελληνικής πραγματικότητας κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

 

·        Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια κατά βάση ποιοτική έξαρση της εγκληματικότητας με την εμφάνιση νέων μορφών εγκληματικής δραστηριότητας που διαταράσσουν την κοινωνική γαλήνη της.

 

·        Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της ανικανότητάς του να υπερασπισθεί το κοινωνικό σύνολο.

 

·        Η έξαρση της εγκληματικότητας καλλιεργεί στην κοινή γνώμη αισθήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού, ενώ ευνοεί την προσφυγή στην αυτοδικία.  Η ΝΔ δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση της κοινωνικής γαλήνης, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο τα παραπάνω φαινόμενα.

 

·        Η κυβερνητική πολιτική για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι ευκαιριακή, αναποτελεσματική και κομματικοποιημένη.  Η ΝΔ προτείνει την διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για το ζήτημα της δημόσιας τάξης ως αποτέλεσμα διακομματικής συνεργασίας.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Η Νέα Δημοκρατία προβλέπει μια πλήρη δέσμη μέτρων, που αφορούν τόσο τη ριζική αλλαγή της πολιτικής για τις ποινές όσο και κυρίως τα κατασταλτικά και προληπτικά μέσα για την αποτελεσματική και έγκαιρη καταπολέμηση της μάστιγας της εγκληματικότητας.

 

Α.      Αλλαγή Πολιτικής για τα εγκλήματα και τις ποινές

 

Ø     Γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση των ποινικών δικαστηρίων

 

Ο πολίτης πρέπει να σταματήσει να απογοητεύεται από την αργόσυρτη και αναποτελεσματική ποινική διαδικασία. Οι ποινές (αλλά και η αθώωση) πρέπει να είναι χρονικά άμεσα συνδεδεμένες με το έγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την αποφόρτιση των δικαστηρίων μέσω της απεγκληματοποίησης συμπεριφορών που επιβαρύνουν σήμερα τα ποινικά δικαστήρια με μηδαμινά αποτελέσματα (π.χ. φορολογικές, υγειονομικές, πολεοδομικές παρεμβάσεις, ασφαλιστικές εισφορές) και την αντικατάσταση των ποινών με πολύ πιο δραστικές διοικητικές ποινές.

 

Ø     Δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μεσαίας βαρύτητας

 

Τα εγκλήματα μεσαίας βαρύτητας αποτελούν τον προθάλαμο για τη βαριά εγκληματικότητα. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των δραστών αυτής της κατηγορίας εγκλημάτων (π.χ. σωματικές βλάβες, συστηματικές δυσφημήσεις, πλημμεληματικές εκβιάσεις, απάτες, υπεξαιρέσεις και κλοπές) μένει ατιμώρητη ή εξαγοράζει τη φυλακή. Ο εγκλεισμός στη φυλακή δεν εφαρμόζεται περίπου ποτέ, παρά μόνο για τις ακραίες περιπτώσεις των βαρύτατων εγκλημάτων μιας και το κράτος συνεχώς ανεβάζει το όριο μετατροπής των ποινών.

 

Για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των καταστροφικών για το ηθικό του πολίτη και τη συνοχή της κοινωνίας προβλημάτων αυτών προτείνουμε:

 

·        τη συνολική αναθεώρηση της διάρκειας των στερητικών της ελευθερίας ποινών μέσω της δημιουργίας νέου Ποινικού Κώδικα.

 

·        τον εμπλουτισμό του ποινικού συστήματος με την ενεργοποίηση εναλλακτικών ποινών τις οποίες προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας και οι οποίες δεν εφαρμόζονται καθώς επί χρόνια δεν δημιουργείται η απαραίτητη υποδομή. Άρρηκτα συνδεδεμένο με το παραπάνω μέτρο είναι η δημιουργία σώματος επιμελητών κοινωνικής αρωγής.

 

 

Β.      Αστυνομία

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση στο χώρο της Αστυνομίας είναι προβληματική. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται:

 

·        Η σημερινή διάρθρωση της οργανικής δύναμης της ΕΛ.ΑΣ. δεν επιτρέπει την παραγωγή του μέγιστου δυνατού έργου. Χιλιάδες αστυνομικοί προσφέρουν υπηρεσίες άσχετες προς τα καθήκοντά τους. Η δημιουργία των περίφημων Πολυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων επέδρασε δυσμενώς. Ενώ τα κεντρικά γραφεία υπολειτουργούν, υπάρχουν αστυνομικά τμήματα που παρουσιάζεται έλλειψη προσωπικού.

 

·        Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.

 

·        Η υλικοτεχνική υποδομή των Σωμάτων Ασφαλείας είναι ανεπαρκής και τα μέσα απηρχαιωμένα.

 

·        Οι αποδοχές των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι ανάλογες της προσφοράς τους και των κινδύνων που διατρέχουν.

 

·        Δεν υπάρχει αντικειμενική, δίκαιη και αξιοκρατική ένταξη και εξέλιξη. Αν τα κριτήρια υπηρεσιακής εξέλιξης δεν περιορισθούν μόνο στο ήθος, την ικανότητα, την εργατικότητα, τη μόρφωση και την απόδοση, τότε κάθε προσπάθεια θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

 

Η πρόταση της ΝΔ προβλέπει τη ριζική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αστυνομίας και καλύπτει αφενός το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και αφετέρου την ανασυγκρότηση του όλου συστήματος φύλαξης των παραμεθόριων περιοχών και της υπαίθρου.

 

Ø     Οργάνωση της ελληνικής αστυνομίας

 

Ως προς την αναδιάταξη της οργάνωσης της αστυνομίας προτείνεται:

 

·        Αποκομματικοποίηση της ελληνικής αστυνομίας με τη: 

 

ü     Δημιουργία Αρχηγείου Αστυνομίας κατά το πρότυπο του Γενικού Επιτελείου και κατάργηση του κομματικού Γενικού Γραμματέα.

 

ü     Αποκατάσταση της έννοιας, αλλά και της δομής της ιεραρχίας με τη θεσμοθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης των ανθυπαστυνόμων και την αύξηση των οργανικών θέσεων των στελεχών του Τμήματος Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών.

 

ü     Εφαρμογή αξιοκρατικών κριτηρίων στις προαγωγές και, ιδίως, στους ανωτέρους και ανωτάτους βαθμούς με θεσμοθέτηση κατάλληλων κριτηρίων και συλλογικών οργάνων κρίσης.

 

·        Αξιοποίηση και υποβοήθηση του έμψυχου δυναμικού της ελληνικής αστυνομίας με:

 

ü     Γενναία αύξηση των αποδοχών των αστυνομικών για να μπορούν να διαβιώνουν αξιοπρεπώς και να εκτελούν απερίσπαστοι το καθήκον τους. Η μισθολογική εξέλιξη προσαρμόζεται στο σύστημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ü     Εκσυγχρονισμό του συστήματος μέσω εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης των αστυνομικών, καθώς και δημιουργία ειδικών σωμάτων με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα.

 

·        Ενίσχυση και αναδιάταξη της υλικοτεχνικής υποδομής (εκσυγχρονισμό του υλικού και αναθεώρηση του καθεστώτος οπλοφορίας).

 

·        Κατάργηση των αποδεδειγμένα αποτυχημένων Πολυδύναμων Αστυνομικών Τμημάτων. Η Αστυνομία ξαναγυρίζει στη γειτονιά.

 

·        Κατάλληλη κατανομή του έμψυχου δυναμικού με τη δραστική μείωση του αριθμού των αστυνομικών που υπηρετούν σε γραφεία, φυλάσσουν ειδικούς στόχους και ασκούν καθήκοντα ξένα προς την αστυνομία.

 

Ø     Μέτρα για τις παραμεθόριες περιοχές και την ύπαιθρο

 

Ως προς τη φύλαξη των παραμεθόριων περιοχών και της υπαίθρου προτείνεται:

 

·        Θέσπιση ειδικού σώματος φύλαξης των παραμεθόριων περιοχών. Ενισχύεται το Σώμα Προστασίας Συνόρων και τίθεται σε νέες βάσεις η λειτουργία του.

 

·        Εφαρμογή αποτελεσματικού και ελεγχόμενου καθεστώτος αδειοδότησης εισόδου και παραμονής αλλοδαπών (καθεστώς χορήγησης βίζας και κάρτας εργασίας).

 

 

·        Επανίδρυση της Αγροφυλακής για τη φύλαξη της υπαίθρου, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εκπαιδευμένο προσωπικό.

 

 

 

Γ.      Σωφρονιστικό Σύστημα

 

Η Νέα Δημοκρατία τονίζει την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού του καθεστώτος έκτισης ποινών, τόσο από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής και βελτίωσης του έμψυχου υλικού, όσο και από πλευράς ασφάλειας των σωφρονιστικών καταστημάτων.

 

Συγκεκριμένα προτείνει:

 

Ø     Την κατασκευή νέων, σωστά σχεδιασμένων και οργανωμένων φυλακών, οι οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες για ασφάλεια που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και θα αντιμετωπίζουν το οξύτατο πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών.

 

Ø     Εξυγίανση και υποβοήθηση του έμψυχου δυναμικού των σωφρονιστικών καταστημάτων, μέσω της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, αύξησης των αποδοχών τους και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους.

 

Ø     Μεταρρύθμιση του συστήματος χορήγησης αδειών σε όσους εκτίουν ποινές.

 

Ø     Δημιουργία Ειδικής Δικαστικής Αρχής που θα έχει ως αρμοδιότητα τη φύλαξη των χώρων των Δικαστηρίων και των χώρων μέσα και έξω από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

 

Ø     Επίσπευση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη που απονέμεται καθυστερημένα, δεν αποτελεί δικαιοσύνη.

 

Ø     Αποσυμφόρηση και απομάκρυνση των φυλακών από τις κατοικημένες περιοχές.

 

Ø     Υπαγωγή των οικογενειών των θυμάτων ειρηνικής περιόδου στις ευεργετικές διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου.Δ.      Μέτρα Πρόληψης Εγκλήματος

 

Η Νέα Δημοκρατία αποδίδει μεγάλη σημασία στην πρόληψη της εγκληματικότητας. Για την αποτελεσματική πρόληψη θεωρεί απαραίτητη τη συνεργασία του κράτους με τους μη κρατικούς φορείς και τους πολίτες σε τοπικό κάθε φορά πλαίσιο και την ενεργοποίηση σε δύο επίπεδα:

 
Ø     Απομείωση ευκαιριών εγκληματικής συμπεριφοράς. Επιβάλλεται η λήψη μέτρων για τη μείωση των ευκαιριών διάπραξης εγκλημάτων. Για παράδειγμα, καλύτερος φωτισμός και αστυνόμευση εγκληματογόνων χώρων και σημείων της πόλης, καθώς και συμβουλευτική δραστηριότητα για τη λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας από ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Στα πλαίσια αυτά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να επιτευχθεί ο συντονισμός όλων των φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους σε αυτήν την προσπάθεια.

 

Ø     Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, από τις οποίες προέρχονται τόσο οι εν δυνάμει δράστες όσο και τα εν δυνάμει θύματα της εγκληματικότητας. Θα πρέπει να προηγηθεί ο εντοπισμός ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε μια περιοχή και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προσπάθεια υποστήριξής τους και παροχής εναλλακτικών δυνατοτήτων και μοντέλων διαβίωσης. 

 

Ø     Αποφασιστική θα είναι η αντίδρασή μας στη μάστιγα των ναρκωτικών. Σε κάθε αστυνομικό τμήμα δημιουργούμε ειδικό παράρτημα για τη δίωξη των ναρκωτικών. Τα σχολεία και τα σημεία διακίνησης ναρκωτικών τίθενται κάτω από αυστηρό συστηματικό έλεγχο. Δημιουργούνται νέα θεραπευτήρια για την απεξάρτηση των τοξικομανών.

 

Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης σε συνδυασμό με μια πιο αυστηρή, πιο αποτελεσματική καταστολή. Τονίζεται με έμφαση ότι ο έμπορος είναι αδίστακτος εγκληματίας εναντίον του οποίου είναι ανάγκη να εξαντλείται η αυστηρότητα του νόμου. Ο χρήστης είναι ασθενής που χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι ανάγκη να υπάρξει περισσότερη κοινωνική κατανόηση και συνδρομή.

 

Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ώστε η εγκληματικότητα να διαβρώσει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας.  Αντίθετα, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της κοινωνικής γαλήνης και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε πολίτη μέσω της κατοχύρωσης και του σεβασμού των συνταγματικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των ατομικών ελευθεριών.

 

ΕΥΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Επίκεντρο της ιδεολογίας μας ήταν,

είναι και θα είναι ο άνθρωπος

 

 

     ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ υγεια

    Έμφαση στους οικονομικά ασθενέστερους

 

 

Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο σύστημα υγείας που να εξασφαλίζει

σε όλους τους πολίτες άμεση πρόσβαση, πλήρη κάλυψη

και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας

 

Η χώρα μας διαθέτει το πιο ακριβοπληρωμένο Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη, το οποίο όμως ταυτόχρονα προσφέρει τις χειρότερες υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Ενώ, λοιπόν, οι συνολικές δαπάνες των Ελλήνων για την υγεία ξεπερνούν το 8% του ΑΕΠ, οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι στην Ευρώπη (μετά τους Πορτογάλους) από την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Η κατάσταση της υγείας σήμερα χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από ανισοκατανομή νοσοκομειακών μονάδων, ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, έλλειψη μονάδων και κλινών εντατικής θεραπείας για ενήλικες και παιδιά, πρωτοφανή έλλειψη κλινών μακράς νοσηλείας - ιδιαίτερα σε μια χώρα που το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών υπερβαίνει το 15% του πληθυσμού - τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας, σπατάλη, κακοδιαχείριση πόρων και γενικά ταλαιπωρία ασθενών και προσωπικού.

 

Η κατάσταση αυτή, εκτός από τα πολλά αρνητικά, συνιστά και ένα τεκμήριο ανισότητας, με αποτέλεσμα να διευρύνεται συνεχώς το χάσμα μεταξύ εκείνων, που προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο χώρο της Υγείας, και εκείνων που, λόγω εισοδηματικής αδυναμίας, είναι αναγκασμένοι να συμβιβάζονται και να υφίστανται ένα ανεπαρκές σύστημα υγείας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η ελληνική οικογένεια είναι από τις πρώτες στην ιδιωτική δαπάνη - ανέρχεται στο 40% της συνολικής δαπάνης - για την υγεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία, εξασφαλίζεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της χώρας – ιδιαίτερα στους οικονομικά ασθενέστερους – να έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ποιοτικά  άρτιες, τεχνολογικά προηγμένες και παρεχόμενες χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

 

Η πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων που έχει ως σκοπό την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ώστε ο ασθενής – πολίτης να απολαμβάνει τις υψηλότερες ποιοτικά υπηρεσίες.

 

Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνουν τρία ουσιαστικά βήματα:

 

ü αναγκαίες θεσμικές τομές

ü εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τον εξορθολογισμό των σημερινών δαπανών

ü απαραίτητη πολιτική βούληση, που η Νέα Δημοκρατία έχει επανειλημμένως αποδείξει ότι διαθέτει.

 

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΝΔ για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας είναι τα εξής:

 

Ø Αγωγή υγείας για όλο τον πληθυσμό

 

Η αγωγή υγείας για όλο τον πληθυσμό καθίσταται άμεσης προτεραιότητας σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι αποτελεί βασικό σκοπό της παιδείας και της δια βίου εκπαίδευσης. Παράλληλα, συνιστά τον σημαντικότερο τρόπο μακροχρόνιας προστασίας και βελτίωσης της υγείας του ελληνικού λαού (ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοολισμός, διατροφή, AIDS, ψυχική υγεία, ατυχήματα).

 

Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η στενότερη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, σε συγκεκριμένους άξονες που αφορούν:

·   τις συνήθειες που προκαλούν εθισμό και, κυρίως, τα ναρκωτικά.

 

·   τις προϋποθέσεις καλής υγείας (διατροφή, περιβάλλον, άσκηση).

 

·   τις κύριες αιτίες θανάτου (καρδιοπάθειες, ατυχήματα).

 

·   τα ειδικά νοσήματα (AIDS, μεσογειακή αναιμία, υπέρταση).

 

Ø Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, με έμφαση στην αρχή της πρόληψης, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα στον άνθρωπο, αλλά και η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, τα οποία θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και θα περιορίσουν το κόστος τους.

 

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

 

·   καθιέρωση του θεσμού του προσωπικού οικογενειακού γιατρού για όλο τον πληθυσμό με ελεύθερη επιλογή.

 

·  ίδρυση Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου στις πόλεις και παράλληλη ενίσχυση των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας της περιφέρειας. Ο στόχος είναι να αποκτήσει κάθε αστική περιοχή το δικό της κέντρο. Έτσι, οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα για αμεσότερη ιατρική φροντίδα και θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των συγκοινωνιών και των εξωτερικών ιατρείων. Παράλληλα, θα υπάρξει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και αποτελεσματικότερη αφοσίωσή τους στη Δευτεροβάθμια περίθαλψη.

 

·   καθιέρωση Ενιαίου Βιβλιαρίου Υγείας και ατομικού ιατρικού αρχείου για όλο τον πληθυσμό. Μηχανοργάνωση όλου του συστήματος υγείας.

 

·   ίδρυση Κινητών Μονάδων Υγείας για εποχιακές ανάγκες και για απομονωμένες περιοχές, καθώς και ειδικές μονάδες αιμοκάθαρσης σ’ αυτές και σε τουριστικές περιοχές. Καθιέρωση του θεσμού του μόνιμου αγροτικού γιατρού, με ειδικότητες αντίστοιχες εκείνων που απαιτούνται για τον οικογενειακό γιατρό (πρώτες ειδικότητες η γενική ιατρική και η παθολογία).

 

·   ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σε αυτόν εντάσσονται προαιρετικά και σταδιακά όλοι οι κλάδοι υγείας. Ο φορέας αυτός θα διευθύνεται από ικανό μάνατζερ και από Διοικητικό Συμβούλιο με εκπροσώπηση όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα είναι ενταγμένα σ’ αυτόν. Σχεδιάζεται επίσης η άμεση ένταξη στο νέο αυτό φορέα, των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ και των Κέντρων Υγείας του υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια όσων ταμείων υγείας θελήσουν να ενταχθούν. Ο οργανισμός του νέου φορέα θα έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα και ισχυρή περιφερειακή διάρθρωση.

 

·   οργάνωση των Νοσοκομείων, ώστε να λειτουργούν με βάση τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές, με αποτέλεσμα το ιατρικό προσωπικό να έχει στη διάθεσή του όλα τα σύγχρονα μέσα και, παράλληλα, ο ασθενής να βρίσκει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Σκοπός μας είναι ο περιορισμός της σπατάλης και ο εξοστρακισμός των φαινομένων κακοδιοίκησης, η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας και προσφοράς του ανθρώπινου προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού) και, κυρίως, η διασφάλιση επιστημονικά άρτιου, λειτουργικά ανθρώπινου και καθαρού περιβάλλοντος για τους ασθενείς. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναπροσαρμογή και εκλογίκευση των νοσηλίων που καταβάλλονται προς τα Νοσοκομεία.

 

Ø     Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας

 

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη επικεντρώνεται στους εξής άξονες:

 

·   μετατροπή κάθε νοσοκομείου σε ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να αποτελεί αυτοδύναμη, λειτουργική και οικονομική μονάδα. Με αυτήν την κίνηση, αφ’ ενός ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός, που είναι απαραίτητος για τη βελτίωση των υπηρεσιών των νοσοκομείων προς τους πολίτες και αφ’ ετέρου παρέχεται η δυνατότητα για τον εξορθολογισμό του συστήματος και την αποφυγή της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος και της κακοδιαχείρισης.

 

·  καθιέρωση του Γενικού Διευθυντή με θητεία (Μanager), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Κατάργηση των κομματικών διοικήσεων, στη θέση των οποίων ορίζονται, με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια, πρόσωπα καταξιωμένα κοινωνικά, επιστημονικά και επαγγελματικά.

 

·  σύνδεση όλου του ιατρικού δυναμικού της χώρας με τα νοσοκομεία κάθε περιοχής, ώστε να αποτελούν κέντρα συνεχούς επιστημονικής άσκησης, αλλά και επιμόρφωσης.

 

·  καθιέρωση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, που θα ελέγχει τις προμήθειες των νοσοκομείων σε επίπεδο περιφέρειας. Έτσι εξασφαλίζονται η ταχύτητα, η οικονομία πόρων και η διαφάνεια.

 

Μεταξύ άλλων, για τη στήριξη των παραπάνω αξόνων, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει:

 

·   την επέκταση των υπαρχόντων και την ίδρυση νέων νοσοκομείων - ιδίως στην περιφέρεια.

 

·   τον ανασχεδιασμό των υπαρχόντων νοσοκομείων, ώστε να εξασφαλιστούν περισσότεροι χώροι, τόσο για την εργαστηριακή και τεχνολογική υποδομή, όσο και για τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

·   τη λειτουργία μονάδων χαμηλού λειτουργικού κόστους αποκατάστασης και θεραπείας, όπως επίσης και μονάδων νοσηλείας μιας ημέρας.

 

·   την ανάπτυξη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδων Εμφραγμάτων σε όλα τα νοσοκομεία και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού για την κάλυψη όλων των νεφροπαθών.

 

·   τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας των Μονάδων Αιμοδοσίας.

 

·   τη λειτουργία Μονάδων Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία, ενταγμένων στο συγκρότημα των Εξωτερικών Ιατρείων.

Ø     Ιατρική ενίσχυση και αναβάθμιση της υποδομής σε μέσα και έμψυχο δυναμικό για τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Ε.Κ.Α.Β. - χειρουργεία). Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί και για την πλήρη υγειονομική κάλυψη των θέσεων των ορεινών και των απομακρυσμένων μονάδων. Δημιουργία οργανωμένων Κέντρων Τραύματος.

 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

 

·   η αναδιάταξη και ανάπτυξη των Κέντρων Μεταμοσχεύσεων.

 

·   η δημιουργία Τραυματολογικών Κέντρων σε επίκαιρα σημεία των οδικών αρτηριών.

 

Ø     Εξυγίανση της λειτουργίας του φαρμάκου, ώστε να είναι στη διάθεση κάθε πολίτη όλα τα φάρμακα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους ασφαλισμένους και τα ταμεία τους, χωρίς σπατάλη και υπερκατανάλωση.

 

Ø     Καθιέρωση εποπτείας και ελέγχου από το κράτος ως προς την ποιότητα, τις υπηρεσίες και το κόστος του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί και αναπτύσσεται συμπληρωματικά με τον δημόσιο τομέα υγείας.

 

Ø     Αναβάθμιση του Τομέα Στοματικής Υγείας. Η χώρα μας έχει σήμερα έναν από τους χειρότερους δείκτες Στοματικής Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας Εθνικής Πολιτικής Στοματικής Υγείας, που θα βασίζεται στην εκτίμηση των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού και θα δίνει έμφαση:

 

·   στην πρόληψη και στην Αγωγή Στοματικής Υγείας.

 

·   στην Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα αξιοποιώντας το δυναμικό των ελεύθερων επαγγελματιών μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις και καθιερώνοντας ένα αξιοπρεπές Τιμολόγιο Αμοιβών για τους οδοντιάτρους.

 

·   στην ενιαιοποίηση των παρεχόμενων φροντίδων από τα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

·   στην επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης της οδοντιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους που σήμερα δεν έχουν (π.χ. ΟΓΑ, ΤΕΒΕ).

 

·   στην κατοχύρωση της Οδοντιατρικής στο ΕΣΥ.

 

·   στην άμεση ανασυγκρότηση οργανωμένων οδοντιατρικών κέντρων σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία, για παροχή Οδοντιατρικής Περίθαλψης σε παιδιά και άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Ø     Αξιοποίηση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού

 

Πρωταρχικής σημασίας κεφάλαιο για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση του συστήματος Υγείας στον τόπο μας, αποτελεί το επιστημονικό δυναμικό που τίθεται στην υπηρεσία των νοσοκομείων. Η πλήρης κρατικοποίηση των γιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ έχει οδηγήσει σε φαινόμενα αποσύνθεσης. Κύρια αίτια είναι η έλλειψη κινήτρων, οι χαμηλές αποδοχές, η αποσύνδεση αμοιβών από την παραγωγικότητα, η νοοτροπία υπαλληλοποίησης και, κυρίως, η ύπαρξη γιατρών δύο ταχυτήτων. Η πλήρης κρατικοποίηση μέρους των γιατρών και η πλήρης αποσύνδεση της πλειονότητας των γιατρών από το σύστημα, το έχει ναρκοθετήσει εκ γενετής. Περισσότεροι από το 50% των γιατρών βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα.


Η ΝΔ πιστεύει, ότι η χώρα μας διαθέτει ένα απαράμιλλο ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοποίηση του οποίου μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε κέντρο παροχής υπηρεσιών προς τον άνθρωπο για την ευρύτερη περιοχή μας. Επιδίωξή μας είναι όχι μόνο να μην στέλνουμε δικούς μας ασθενείς στο εξωτερικό, αλλά να καταστήσουμε τη χώρα μας κέντρο, στο οποίο να καταφεύγουν πολλοί άλλοι. Ο στόχος αυτός είναι απόλυτα εφικτός και μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για το κύρος της χώρας, την απασχόληση του επιστημονικού δυναμικού της και τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των γιατρών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία:

 

·   η ενίσχυση της έρευνας και της διαρκούς επιμόρφωσης των γιατρών.

 

·   η δημιουργία απόλυτα εξειδικευμένων τμημάτων που θα στελεχώνονται με προσωπικό που θα επιστρατεύει τη διεθνή γνώση και εμπειρία.

 

·   η διαμόρφωση ενός συστήματος διαρκούς επανεκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.

 

·  ο εκσυγχρονισμός των μέσων και η παροχή ανάλογης ανταπόδοσης στον γιατρό. Σε αυτήν την παράμετρο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, διότι ο γιατρός δεν πρέπει να εξομοιώνεται με τον δημόσιο υπάλληλο. Η προσφορά του κάθε επαγγέλματος ποικίλει και ανάλογα πρέπει να διαφοροποιείται και η έμπρακτη ανταπόδοση της πολιτείας.

 

Ø     Αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών με τα δημόσια ιδρύματα, η οποία θα προκύψει μέσω εκτεταμένου διαλόγου με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και, κυρίως, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

Ø     Ορθολογική τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων σε πανελλήνια κλίμακα και σε τιμές που δεν θα διαφέρουν εκείνων της ελεύθερης αγοράς. Σήμερα οι ιατρικές πράξεις τιμολογούνται με την απόφαση του 1991, παρότι έχουν περάσει 9 χρόνια από τότε.

 

Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο σύστημα υγείας, το οποίο να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες άμεση πρόσβαση, πλήρη κάλυψη και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας απαιτεί την εξοικονόμηση πόρων και τη διάθεσή τους κατά ορθολογικότερο τρόπο. Λύσεις υπάρχουν, το ζήτημα όμως αφορά την ύπαρξη πολιτικής βούλησης και την αποφασιστικότητα εφαρμογής των τομών που χρειάζονται. Εμείς έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των προτάσεών μας και είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε συγκεκριμένα, απτά αποτελέσματα για την αναβάθμιση του ιατρικού χώρου. Η χώρα στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κρατος προνοιας

για κοινωνικη ενσωματωση

 

 

Η Πολιτεία αποδεικνύεται άξια της αποστολής της στο βαθμό που κατορθώνει να περιφρουρεί, να σέβεται και να κατοχυρώνει

τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της

 

Το κράτος πρόνοιας απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Η κοινωνική πρόνοια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής της ΝΔ στην οποία επιδεικνύει αυξημένη ευαισθησία με τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την πρόνοια, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 

·   καθιέρωση “Χάρτας Κοινωνικών Δικαιωμάτων”.

 

·  κοινωνικά προγράμματα για ομάδες πληθυσμού εκτεθειμένες στον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

·   μέτρα υπέρ των υπερηλίκων.

 

·   άμεση εφαρμογή προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης απροστάτευτων παιδιών και στήριξη του θεσμού των ανάδοχων οικογενειών.

 

·  βελτίωση της υποδομής σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Προστασίας και δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης ατόμων παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

 

Ειδικότερα, στα πλαίσια του νομοθετικού έργου η ΝΔ προβλέπει την ψήφιση νόμων για:

 

·        την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

·        την περαιτέρω κοινωνική προστασία των πολύτεκνων οικογενειών.

·        την κατοχύρωση της αυτονομίας και πλήρους ένταξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην κοινωνία.

 

     ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

    Για την Προάσπιση της Κοινωνικής Συνοχής

 

 

Η Νέα Δημοκρατία θέλει τους συνταξιούχους

ενεργούς πολίτες, με άμεσο και ουσιαστικό λόγο

Ο θεσμός της συνταξιοδότησης δεν αποτελεί μόνο την ελάχιστη τυπική ανταπόκριση της υποχρέωσης της κοινωνίας και της πολιτείας, αλλά αντανακλά το περιεχόμενο της πολιτικής βούλησης, το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Και αυτό, γιατί η εξασφάλιση ικανοποιητικών βιοτικών συνθηκών στους συνταξιούχους καταδεικνύει την ύπαρξη ενός ισχυρού και οργανωμένου κοινωνικού κράτους, γεγονός που συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση για την πραγματική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη και πρόοδο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι η σημερινή αντιμετώπιση των συνταξιούχων αποτελεί δείκτη μεγάλου ελλείμματος ευαισθησίας, ένδειξη “οικονομίστικης” ηθικής και απάνθρωπης αντίληψης.


Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της νέας εποχής είναι η διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών. Στο κοινωνικό χάσμα, από τη μια δεσπόζουν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα των λίγων και από την άλλη οι στρατιές των ανέργων και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.


Την ίδια στιγμή οι συνθήκες για τις αδικημένες αυτές ομάδες του πληθυσμού, καθίστανται δυσμενέστερες εξαιτίας των προβλημάτων που επιδεινώνουν την καθημερινότητα: του συγκοινωνιακού, της κακής ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, της ταλαιπωρίας που υφίστανται στις κρατικές υπηρεσίες, της έξαρσης της εγκληματικότητας. Η συσσώρευση και η όξυνση των προβλημάτων διασπούν την κοινωνική συνοχή, προκαλούν ρήγματα στον κοινωνικό ιστό, τα οποία στο μέλλον μπορεί να αποβούν εξαιρετικά οδυνηρά.


Σήμερα επιβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να είναι η χώρα μας ισχυρή και ακμαία. Επιβάλλεται να έχουμε κοινωνική τάξη, κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε ασφάλεια, αυτοπεποίθηση, πίστη στις αξίες και τα ιδεώδη του πολιτισμού μας. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η συμβολή των συνταξιούχων είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία και χρήσιμη. Για μας είναι ζήτημα χρέους η αποκατάσταση όσων υποτιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς. Είναι ζήτημα τιμής. Είναι ζήτημα ευθύνης.

 

 

Προτασεις της νδ

 

Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη διαιώνιση της αδικίας. Αναγνωρίζουμε τις αδικίες που έχουν διαμορφωθεί σε βάρος των χαμηλοσυνταξιούχων της xώρας και δεσμευόμαστε κατηγορηματικά να βάλουμε ένα οριστικό τέλος μέσω δύο βασικών μέτρων: 

·  την καθιέρωση κατώτατου ορίου σύνταξης στις 150.000 δραχμές.

 

·  την παροχή του Eπιδόματος Kοινωνικής Aλληλεγγύης Συνταξιούχων, ύψους 21.000 δρχ. μηνιαίως, και στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, που δεν έχουν άλλο πόρο εισοδήματος, ώστε να φθάσει στις 54.000 δρχ. μηνιαίως.

 

Κοινωνική ασφαλιση

 

Α.      ΑΡΧΕΣ

 

Βασικές αρχές της πολιτικής για τη βελτίωση της Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης είναι:

 

·   η διατήρηση του δημόσιου και υποχρεωτικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και η τριμερής χρηματοδότηση από τους ασφαλισμένους, τους εργοδότες και το κράτος, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1992. Η ιδιωτική ασφάλιση έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται από τους ίδιους και το κράτος, στο πλαίσιο της ίδιας θεσμοθέτησης.

 

·   η βελτίωση της υφισταμένης ασφαλιστικής προστασίας του πληθυσμού που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει και την κάλυψη νέων αναγκών, όπως για τους υπερήλικες, τις μοναχικές οικογένειες και τα άτομα που πλήττονται από την υποβάθμιση του ευρύτερου φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος.

 

·   η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, από την οποία εξαρτώνται και προσδιορίζονται οι δυνατότητες για αυξημένες εξαγωγές, μεγαλύτερη απασχόληση και υψηλότερο επίπεδο ευημερίας του πληθυσμού της χώρας.

 

·   ο περιορισμός της σπατάλης, των καταχρήσεων και των υπερβολών, τόσο ως προς τις παροχές όσο και ως προς τις επιβαρύνσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

·   η επίλυση των οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών προβλημάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα προσωπικού.

 

·   η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί ήδη τεράστιο κοινωνικό και εθνικό ζήτημα.

 

 

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Βασικοί τρόποι για την αύξηση των εσόδων της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι:

 

·   η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η μείωση του υψηλού ποσοστού των ανέργων.

 

·   ο περιορισμός της μεγάλης εισφοροδιαφυγής, η οποία ανέρχεται στο 25-30% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. Υπολογίζεται ότι μόνο για το ΙΚΑ το ύψος της εισφοροδιαφυγής ανέρχεται σε 400-500 δισεκατομμύρια το χρόνο.

 

·   η ταχύτερη δυνατή ένταξη των αλλοδαπών στην Κοινωνική Ασφάλιση μπορεί να επηρεάσει θετικά το Ασφαλιστικό Σύστημα. Υπολογίζεται ότι η ένταξη των εργαζομένων αλλοδαπών στην Κοινωνική Ασφάλιση θα αυξήσει τα έσοδά της τουλάχιστον κατά 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.

 

·   η σταδιακή επέκταση της συμμετοχής του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση και για τους παλαιούς ασφαλισμένους, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο με εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης.

 

·   η ορθολογικότερη λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.), ώστε να στηρίζει με ασφαλιστικά και όχι με πολιτικά κριτήρια τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που έχουν ανάγκη.

 

·   η πληρέστερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

·  βελτίωση της απόδοσης των προσόδων από την ακίνητη περιουσία των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

·  πάταξη της γραφειοκρατίας στα Ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και σε όλη τη διαδικασία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

 

Γ. Περιορισμος της σπαταλης

 

Βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας δεν είναι μόνον η αύξηση των εισόδων αλλά και ο περιορισμός της σπατάλης.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία τα εξής μέτρα:

 

·   η ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων, τη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και την έγκαιρη απονομή αυξημένων συντάξεων.

 

·   η αξιοκρατική διοίκηση των Ασφαλιστικών Οργανισμών και η στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό.

 

·   η αντιμετώπιση της σπατάλης στον Τομέα Υγείας ο οποίος παρουσιάζει διπλό πρόβλημα. Αφ’ ενός τα Ταμεία φορτώνονται υπέρογκα ποσά και αφ’ ετέρου οι ασφαλισμένοι δεν έχουν στοιχειωδώς ικανοποιητικές υπηρεσίες.

 

·   η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς από τον Τομέα Ασφάλισης μέχρι το χώρο της Υγείας.

 

 

Δ.      Πρωτοβαθμια περιθαλψη

 

Η περίθαλψη, ως κύρια παράμετρος της Κοινωνικής Ασφάλισης, διέρχεται έντονη κρίση. Η Πρωτοβάθμια περίθαλψη χαρακτηρίζεται σήμερα από κατακερματισμό υπηρεσιών από την ύπαρξη πολλών φορέων που παρέχουν ιατρική φροντίδα, ο καθένας με διαφορετικούς τρόπους και διαδικασίες και με σημαντικές ανισότητες ως προς το μέγεθος και την ποιότητά τους.


Η κατάσταση αυτή, πέρα από την ανισότητα, προκαλεί αδικαιολόγητες και υπέρμετρες δαπάνες. Απαιτούνται κατά συνέπεια άμεσες παρεμβάσεις. Επιδίωξή μας είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη. Το πρόγραμμα της ΝΔ είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, κοινωνικά αποδεκτού, με παράλληλη συνύπαρξη του κρατικού και ιδιωτικού φορέα, που θα έχει δυνατότητες κάλυψης του συνόλου των πολιτών.

 

Ø     Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως:

 

·   αύξηση της ικανοποίησης των ασφαλιζόμενων με τη βελτίωση των δεικτών πρόληψης θεραπείας και εξυπηρέτησης.

 

·  περιορισμό του κόστους των λειτουργιών του συστήματος.

 

·   αύξηση της ικανοποίησης των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού και δημιουργία κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους ασφαλιζομένους.

 

·   βελτίωση της πληροφόρησης της διοίκησης.

 

Ø      Ο αναλυτικός σχεδιασμός της βελτιωμένης λειτουργίας προβλέπει παρεμβάσεις στο οργανωτικό και στο επίπεδο διαδικασιών, όπως:

·   σύσταση ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, που θα διευθύνεται από ικανό μάνατζερ και από Διοικητικό Συμβούλιο με εκπροσώπηση όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα είναι ενταγμένα σ’ αυτόν.

 

·  άμεση ένταξη στο νέο φορέα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ και των Κέντρων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με κατ’ αρχήν σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ και στη συνέχεια στους ασφαλισμένους όσων ταμείων υγείας θελήσουν να ενταχθούν.

 

·   κατάρτιση του οργανισμού του νέου φορέα με αποκεντρωτικό χαρακτήρα και ισχυρή περιφερειακή διάρθρωση.

 

·   διασφάλιση των πηγών χρηματοδότησης του συστήματος (ασφαλιστικοί φορείς, κρατική ετήσια επιχορήγηση, συμμετοχή των δικαιούχων).

 

·  μέτρα θεσμικού χαρακτήρα, όπως η διασύνδεση με την ιδιωτική ασφάλιση, με τους γιατρούς της ελεύθερης άσκησης της ιατρικής και με τα ειδικά διαγνωστικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με τη νοσοκομειακή περίθαλψη.

 

Προωθούμε την ιδέα της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριοποίησης των συνταξιούχων στο πλαίσιο της τοπικής αλλά και της εθνικής κοινωνίας. Θέλουμε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στα κοινά και στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο μας ως ισότιμοι εταίροι με θεσμοθετημένη παρεμβατική δυνατότητα. Πιστεύουμε ότι η αναδιάρθρωση των κοινοβουλευτικών θεσμών και του πεδίου δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνδράμει καθοριστικά στην κατεύθυνση αυτή.

Η Νέα Δημοκρατία με τις ρητές δεσμεύσεις της, επιχειρεί δυναμικά βήματα για να ανατρέψει το σημερινό κατεστημένο σκηνικό. Έρχεται στην εξουσία με τη θέληση και την επιμονή να ενώσει και όχι να διχάσει, να συνθέσει και όχι να χωρίσει ανθρώπους και αξίες. Μέσα σ’ αυτό τον άξονα δράσης οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι θυσίες και οι κόποι τους θα αναγνωριστούν και ότι η κοινωνική προσφορά τους θα έχει την τύχη που αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία.


Βασικός στόχος μας είναι να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια, για να παραμείνει ζωντανό κύτταρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μας και να ενισχυθεί ως χώρος υλοποίησης αξιών και ανάπτυξης υγιών σχέσεων. Γι’ αυτό προβαίνουμε άμεσα σε δραστική μείωση των φόρων με βάση τον αριθμό των παιδιών, σε διεύρυνση των εκπτώσεων για δαπάνες που αφορούν καταβολή ενοικίου, ασφάλιστρων και φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και των ποσών που διατίθενται από επιχειρήσεις για υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων ή άλλους.

 

 

Ε.      ΚΑΠΗ

 

Τα ΚΑΠΗ είναι ένας θεσμός που χρειάζεται την απόλυτη στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας. Η ΝΔ δεσμεύεται ότι θα ενισχύσει αποφασιστικά τον θεσμό αυτό, διότι αποτελεί σημαντική διέξοδο για την τρίτη ηλικία.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτούνται τα εξής μέτρα:

 

Ø     τα ΚΑΠΗ πρέπει να λειτουργούν αποκεντρωμένα, στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και να προσφέρουν δημιουργικά προγράμματα ενασχόλησης. Οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας είναι ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να αισθάνονται ενεργοί πολίτες.

 

Ø     τα ΚΑΠΗ χρειάζονται οικονομική αυτάρκεια, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν Πρωτοβάθμια περίθαλψη και να είναι συνδεδεμένα με το πλησιέστερο νοσοκομείο στην περιοχή.

 

Ø     Επείγει να προωθηθεί άμεσα το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, διότι είναι πολύ σημαντικό για εκείνους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. Στην κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η πλήρης αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 

 

Ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη για τους πολύτεκνους,

ανώτερο επίπεδο ζωής για όλους

 

Η ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για εθνικούς, κοινωνικούς και δημογραφικούς λόγους. Η πολυμελής οικογένεια πρέπει να στηριχθεί, με την προσφορά κινήτρων στους νέους ανθρώπους, ώστε να ενισχυθεί στην πράξη ο θεσμός της οικογένειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι πολιτικές της ΝΔ αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολύτεκνους, στα πλαίσια μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, όπου το κράτος δικαίου και η κοινωνική δικαιοσύνη θα διαμορφώνουν ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για όλους. Παράλληλα, συμβάλλουν στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η ουσιαστική επίλυσή του θα θέσει τις βάσεις για μια ορθολογική ανάπτυξη της Ελλάδας, ικανής να αναστρέψει την πορεία συρρίκνωσης και παρακμής που έχει περιέλθει η χώρα λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας.

 

Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί ένα φλέγον κοινωνικό πρόβλημα με ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω της μακροχρόνιας κρατικής αναλγησίας και αδιαφορίας. Η έλλειψη στρατηγικής και μακροχρόνιας πολιτικής στόχευσης της κυβέρνησης συντέλεσαν στην εφιαλτική διόγκωση του δημογραφικού προβλήματος. Την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει μια αποτυχημένη και εκ των πραγμάτων ξεπερασμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διαπιστώνεται, ότι τα σχολεία που καταργούνται σε κάθε σχολική περίοδο είναι υπερδιπλάσια από αυτά που ιδρύονται. Όπως προκύπτει από το Τμήμα Στατιστικής του ΥΠΕΠΘ, κατά τη σχολική περίοδο 1999-2000 ιδρύθηκαν μόνο 29 σχολεία, καταργήθηκαν 136 και συγχωνεύθηκαν 133. Ο αριθμός των μαθητών της Α΄ Δημοτικού φθίνει με δραματικούς ρυθμούς, ενώ για το σχολικό έτος 2000-2001 προβλέπεται ότι ο αριθμός των μαθητών θα πέσει κάτω από τις 100.000. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, παρατηρείται σημαντική μείωση στο σύνολο των μαθητών της τάξεως του 13% μέσα σε μια δεκαετία.

 

Η Ελλάδα κατέχει το ρεκόρ της πιο γερασμένης χώρας της Ευρώπης μαζί με την  Ιταλία (22%). Η οριακή αύξηση του πληθυσμού κατά 18.000 κατοίκους δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς οι 14.000 από αυτούς είναι παιδιά αλλοδαπών μεταναστών.

 

Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος συνιστά έναν από τους κύριους άξονες μιας εθνικής αποτρεπτικής στρατηγικής δεδομένου του γεωπολιτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα λειψανδρίας, το οποίο προβλέπεται να επιδεινωθεί στο μέλλον. Η επιβίωση ενός έθνους εξαρτάται εν μέρει από την ανανέωση του πληθυσμού της - παράμετρος που συνιστά για την Ελλάδα ανεκπλήρωτη προσδοκία - αφού το κράτος έχει εγκαταλείψει την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των πολυτέκνων, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στο όριο της φτώχειας. Η Πολύτεκνη Οικογένεια ως θεσμός έχει τεθεί στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στα σύγχρονα δεδομένα.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ

 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσεγγίζει καίρια και δυναμικά το δημογραφικό ζήτημα, εστιάζοντας την προσοχή της αφ’ ενός στην εξάλειψη των παραγόντων εκείνων που το δημιουργούν και το επιτείνουν και αφ’ ετέρου στην επιστράτευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, ώστε να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα.

 

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί υποχρέωσή της να θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, και δεσμεύεται να εφαρμόσει τις ακόλουθες προτάσεις:

 

Ø Άμεση υλοποίηση του ομόφωνου πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του Φεβρουαρίου 1993 με επικέντρωση στα ακόλουθα σημεία:

 

·   χαρακτηρισμός της οικογένειας με τρία παιδιά ως πολύτεκνη.

 

·   προώθηση μιας δικαιοκρατικής στεγαστικής πολιτικής με ευεργετήματα για τους πολυτέκνους των χαμηλών εισοδημάτων.

 

·   ανανέωση και εκσυγχρονισμός του οικογενειακού προγραμματισμού, με σκοπό τον περιορισμό των εκτρώσεων καθώς και την συμβουλευτική και οικονομική συμπαράσταση της ανύπαντρης μητέρας.

 

·  σύσταση Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών και Ερευνών, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη εποπτεία του ΥΠΕΘΟ και θα ενεργεί ως συντονιστικό όργανο για την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας.

 

Ø Ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας με επαναφορά της ισόβιας τιμητικής σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα και της παροχής επιδόματος 1 εκατομμυρίου δραχμών για κάθε γέννηση τρίτου ζώντος τέκνου, αμέσως μετά τη γέννησή του και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη παροχή Ταμείου Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ. Το εφάπαξ ποσό προσαυξάνεται κατά 25% για κάθε επιπλέον γέννηση, - μετά το τρίτο παιδί, και εφ’ όσον η οικογένεια είναι εγγεγραμμένη σε αναγνωρισμένο Σωματείο Πολυτέκνων.

 

Ø Παροχή δυνατότητας στους ΟΤΑ να καθιερώνουν μειωμένα τέλη για τους πολύτεκνους.

 

Ø Εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κάθε χρόνο, πέραν του αριθμού των επιτυχόντων, ποσοστού 2% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε σχολή από παιδιά πολυτέκνων κατά σειρά της βαθμολογίας τους. Προτείνεται, επίσης, αύξηση του παραπάνω ποσοστού στο 5% για την εισαγωγή των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Ø Κατάργηση ορίου αποδοχών στους χαμηλόμισθους πολύτεκνους που κατέχουν και δεύτερη θέση εργασίας.</