1η Web Camera Δήμου Ανω Λιοσίων (2000) Top line
Picture 1 Loading...

 

Αυτή η σελίδα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και περιέχει την πρώτη live web camera της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανω Λιοσίων.

Η camera βρίσκεται στο κτίριο Κ.Ε.ΝΕ. που στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία. Η φωτογραφία ανανεώνεται κάθε 5 λεπτά.
 
 
  Bottom line Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα Υποστήριξης 2000