Στιγμιότυπα από την ιστορική διαδρομή του Σήφη
(Περισσότερα από 15 χρόνια, ούτε ο ίδιος θυμάται πόσα ακριβώς).

...συνεχίζεται...