Ο Θεός

Ο Δημιουργός και Συντηρητής του σύμπαντος.Αυτός που δημιούργησε και διατηρεί το Σύμπαν, που έχει αποκαλύψει στην ανθρωπότητα τον εαυτό Του μέσον του φυσικού κόσμου, του Λόγου Του και μέσον του Υιού Του, του Ιησού Χριστού.
Η Βίβλος δεν προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Απλά επιβεβαιώνει την ύπαρξή Του δηλώνοντας: "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός..." [Γεν. 1:1].
Ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό Του μέσον του φυσικού κόσμου "...δηλαδή τη γνώση που μπορούσαν να έχουν για το Θεό, αφού ο ίδιος ο Θεός τους τη φανέρωσε. Εννοώ το εξής: Η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα είναι βέβαια αόρατες, ο ανθρώπινος νους όμως μπορεί να τις δει μέσα στη δημιουργία, από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι αυτό λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Γιατί ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα απο τη δημιουργία..." [Ρωμ. 1:19-21].
Μια έντιμη παρατήρηση του σύμπαντος μας υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια υπερφυσική δύναμη που έχει εφαρμοστεί από μια υπερφυσική σοφία. Η Δημιουργία, μας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα ενός παγκόσμιου νου που επεξεργάστηκε ένα σχέδιο το οποίο και εκτέλεσε. Χρειάζεται λιγότερη πίστη για να δεχθεί κάποιος την ιδέα του Θεού-Δημιουργού του σύμπαντος, από το να υποθέσει πως ο υπέροχος σε τάξη κόσμος μας δημιουργήθηκε τυχαία και χωρίς δημιουργό, μια σοφή και παντοδύναμη θεϊκή ύπαρξη.

Η αποκάλυψη του Θεού συνεχίζεται στην Βίβλο, όπου όχι μόνο αποκαλύπτεται τη προσωπική Του φύση και οι στόχοι του για την ανθρωπότητα, αλλά και προφητεύεται η έλευση της μεγαλύτερης αποκάλυψης του Θεού-του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Ως ενσάρκωση του Θεού ο Ιησούς δήλωσε: "...Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα..." [Ιωαν. 14:9].
Όμως ο πεπερασμένος ανθρώπινος νους μας δεν μπορεί να συλλάβει τη δόξα ενός άπειρου Θεού. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να Τον γνωρίσουμε. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε μέσον της διακονίας του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος κάνει τη προσωπική σχέση με τον Ιησού, δυνατή, μέσω της πίστης, καθώς επίσης και μέσον της μελέτης του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής.

Στην Αγία Γραφή λοιπόν αποκαλύπτονται και τα φυσικά και τα ηθικά χαρακτηριστικά του Θεού.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του Θεού:
Ο Θεός είναι πνεύμα.
Ο Θεός είναι αναλοίωτος.
Ο Θεός είναι παντοδύναμος.
Ο Θεός είναι παντογνώστης.
Ο Θεός είναι πανταχού παρών.
Ο Θεός είναι υπεράνω όλων.
Ο Θεός είναι αιώνιος.

Τα ηθικά χαρακτηριστικά του Θεού, που περιγράφουν το χαρακτήρα Του - την φύση Του.
Ο Θεός είναι Αγιος.
Ο Θεός είναι Δίκαιος.
Ο Θεός είναι Αγάπη.
Ο Θεός είναι Αλήθεια.
Ο Θεός είναι Σοφία.

Κάναμε μια πολύ σύντομη προσπάθεια να περιγράψουμε το Θεό, μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά Του. Η γνώση μας όμως γι Αυτόν θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της πορείας μας στη ζωή και θα ολοκληρωθεί τελικά στην αιωνιότητα όταν θα σταθούμε μπροστά στην παρουσία Του.Επιστροφή στην αρχική σελίδα


Για να επικοινωνήσετε μαζί μου: Γιάννης Χαρατσίδης