"Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι..." Εβρ.3:15
Τα χείλη μου θα φωνάζουν από χαρά όταν Σε δοξάζω τραγουδώντας, εγώ, που Εσύ έχεις λυτρώσει.

Ψαλμός 71:23

Για να επικοινωνήσετε μαζί μου: Γιάννης Χαρατσίδης


Η ΑΛΗΘΕΙΑ στο δίκτυο

Καλώς ορίσατε στον χώρο μου στο δίκτυο! Ο χώρος αυτός είναι αφιερωμένος σ' αυτούς που ψάχνουν. Αν λοιπόν ψάχνεις στη ζωή σου, ψάχνεις την αλήθεια και τον δρόμο που οδηγεί σ' αυτήν, τότε ... καλώς ήρθες. Η αλήθεια, ο δρόμος και η ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού.
Του λέει ο Ιησούς: "Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή,
κανείς δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από μένα..."

Κατά Ιωάννη ιδ:6Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε (download) την Αγία Γραφή... δεν είχε ομορφιά ούτε μεγαλειότητα για να μας ελκύσει,

τίποτα στην εμφάνισή του που να μας κάνει να τον επιθυμήσουμε.

Περιφρονημένος και απερριμένος από τους ανθρώπους,

ένας άνθρωπος θλίψεων και οικείος με τον πόνο.

Και σαν άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφει κανείς το πρόσωπο,

καταφρονήθηκε, και δεν τον εκτιμήσαμε.

Αυτός πράγματι, τις ασθένειές μας εβάσταξε

και φορτώθηκε τις θλίψεις μας,

εμείς όμως νομίσαμε πως τραυματίστηκε,

χτυπημένος από το Θεό, και ταλαιπωρήθηκε.

Αλλά Αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις τις δικές μας,

ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας ανομίες.

Η τιμωρία -που έφερε ειρήνη σε μας- ήταν επάνω του,

και μεσον των πληγών του, εμείς θεραπευτήκαμε.

Ολοι εμείς, πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα,

ο καθένας μας, στράφηκε στο δικό του δρόμο,

και ο Κύριος έθεσε πάνω σ' Αυτόν

την ανομία όλων μας.

Αυτός ήταν κατεθλιμμένος και βασανισμένος,

αλλά δεν άνοιξε το στόμα του

όπως το πρόβατο, οδηγήθηκε για σφαγή,

και όπως το πρόβατο μπροστά στο σφαγέα του στέκεται άφωνο,

έτσι, δεν άνοιξε το στόμα του.

Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη,

και όσον αφορά τη γενιά του

ποιός ανάμεσά τους σκέφτηκε πως κόπηκε από τη γη των ζωντανών και τραυματίστηκε,

για τις παραβάσεις του λαού μου.

Και ο τάφος του διορίσθηκε να είναι μαζί με τους κακούργους,

πλην στο θάνατο αυτού εστάθη μαζί με τον πλούσιο,

διότι δεν έκανε ανομία,

ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του.

Αλλά ήταν το θέλημα του Θεού να τον συντρίψει

και να τον κάνει να υποφέρει.

Αφού όμως δώσεις την ψυχή Αυτού προσφορά για την αμαρτία,

θα δεί το σπέρμα του, θα μακρύνει τις ημέρες του,

και το θέλημα του Κυρίου θα ευοδωθεί στα χέρια του.

Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του,

και θα ικανοποιηθεί.

Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς μεσον της επίγνωσης αυτού,

διότι αυτός θα βαστάξει τις ανομίες τους.

Γι αυτό θα του δώσω μερίδα με τους μεγάλους,

και θα μοιραστεί τα λάφυρα με τους ισχυρούς,

διότι παρέδωσε την ψυχή του στο θάνατο,

και λογαριάστηκε μαζί με τους ανόμους.

Και αυτός εβάσταξε τις αμαρτίες πολλών,

και έκανε μεσιτεία υπέρ των ανόμων.

Ησαΐας 53

 

 

Επιστροφή στην αρχή

Από την 23η Ιουνίου 1997 και μετά, είστε ο επισκέπτης υπ΄ αριθμόν:

What the Bible Says About...
 Logos Research Systems, Inc.

Greek CyberSpace

Find pages with all any of these words.