«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Υγεία

Οι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι μαζί με το περιβάλλον ευνοεί και την ανθρώπινη υγεία, αφού η ατμόσφαιρα δεν επιβαρύνεται με μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου, ούτε με μικροσωματίδια, που είναι αιτίες πρόκλησης αναπνευστικών προβλημάτων, καρκίνου και αιφνιδίων θανάτων.

 

Οι αντιρρησίες ωστόσο υποστηρίζουν με τη σειρά τους ότι οι ανεμογεννήτριες υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, λόγω του θορύβου που προκαλεί η λειτουργία τους και των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών τους, συνιστώντας απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι ο θόρυβος από τη μηχανή της ανεμογεννήτριας συνεχώς μειώνεται, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται. Αλλά και ο σχεδιασμός των πτερυγίων βελτιώνεται προκειμένου να μειωθεί ο αεροδυναμικός θόρυβος. Επιπλέον, σε απόσταση 200 μέτρων ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες ελαττώνεται σημαντικά και μοιάζει με τον θόρυβο μιας μικρής πόλης της υπαίθρου. Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από κατοικημένες περιοχές. Επιπρόσθετα, ο φυσικός θόρυβος του ανέμου καθώς περνάει ανάμεσα από δέντρα και θάμνους μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά οποιοδήποτε θόρυβο προέρχεται από τις ανεμογεννήτριες. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από τον μετασχηματιστή της ανεμογεννήτριας, είναι πολύ μικρή και περιορίζεται σε απόσταση 40-50 μέτρα πάνω από το έδαφος. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη βάση της ανεμογεννήτριας.

Δραστηριότητες:

1. Διάβασε το άρθρο «Ανεμογεννήτριες και υγεία: τι μας κρύβουν» και όποια άλλα άρθρα βρίσκεις ενδιαφέροντα από την παραπάνω σελίδα. Έχεις προσωπική εμπειρία από τη λειτουργία αιολικού πάρκου κοντά στην περιοχή σου; Προσπάθησε να εντοπίσεις μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν κοντά σε αιολικά πάρκα, σχετικά με το επίπεδο θορύβου που προκαλούν.

2. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε κατά τη γνώμη σου να αποφευχθούν τα προβλήματα θορύβου που μπορούν να προκληθούν από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών;

Ν. Πορτογαλία: αιολικό πάρκο με 130 τουρμπίνες!

Απεικόνιση του θορύβου από ανεμογεννήτρια

Από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα, Όσλο, Νορβηγία