«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Οικονομία

Εκτός από το ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον, η αιολική ενέργεια, όπως και οι άλλες ανανεώσιμες μορφές, είναι δωρεάν και αστείρευτη. Η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να δαπανά πολλά χρήματα για την αγορά πετρελαίου, του οποίου η τιμή αυξάνεται ανεξέλεγκτα (όπως και του φυσικού αερίου) και δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Επιπλέον, οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια μπορούν να αποφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος, εφόσον παραχθεί και εξαχθεί σημαντική ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με τη συνθήκη του Κιότο για παραγωγή «καθαρής» ενέργειας.

 

Στον αντίποδα είναι η άποψη αυτών που υποστηρίζουν ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες είναι αμελητέα μπροστά στην περιβαλλοντική καταστροφή που επιφέρουν. Θεωρούν ότι η εγκατάσταση και η συντήρηση των αιολικών πάρκων δεν αντισταθμίζεται από το υποτιθέμενο όφελος.

Δραστηριότητες:

1. Διάβασε το άρθρο «Ανεμογεννήτριες: Μικρό όφελος - μεγάλη καταστροφή» και εστίασε στην οικονομική διάσταση του θέματος. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η επιδίωξη αλόγιστου κέρδους στον ενεργειακό τομέα.

2. Η χώρα μας, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην τροφοδοσία των νησιών της με ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο. Ποια θεωρείς ότι είναι τα πλεονεκτήματα ενεργειακής αυτονομίας κυρίως των ακριτικών νησιών;

Η Ισπανία επενδύει συνεχώς στην αιολική ενέργεια

Το νησί Utsira, Νορβηγία

Αστοχία υλικού ανεμογεννήτριας