«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Ρύπανση ατμόσφαιρας από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα

Περιβάλλον

Το βασικότερο επιχείρημα των υποστηρικτών της αιολικής ενέργειας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η καύση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υλικών (π.χ. λιγνίτη) για την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, κίνηση μέσων μεταφοράς κλπ.) έχει επιδεινώσει τα ήδη σοβαρά οικολογικά προβλήματα (μόλυνση αέρα, φαινόμενο «θερμοκηπίου» και κλιματικές αλλαγές, κλπ.)

 

Ωστόσο, και όσοι αντιδρούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων προτάσσουν στα επιχειρήματά τους την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτεί διάνοιξη δρόμων σε ορεινά τοπία ή δασώσεις εκτάσεις και συνεπάγεται αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, θεωρούν ότι η θέα των μηχανικών αυτών κατασκευών βλάπτει ανεπανόρθωτα τη γραφικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα πολλών οικισμών και παραδοσιακών περιοχών.

Δραστηριότητες:

1. Διάβασε το άρθρο «Αιολικά πάρκα: οι ανεμογεννήτριες πλησιάζουν» και συζήτησε με έναν συμμαθητή σου τα κυριότερα επιχειρήματα για την αποτροπή εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη Σκύρο. Ποια από αυτά κρίνεις βάσιμα; Ποια όχι;

2. Παρατήρησε τις διπλανές φωτογραφίες: η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα στη θάλασσα ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα θεωρείς ότι έχει για τη χώρα μας;

Η Σέριφος με ανεμογεννήτριες (αναπαράσταση)

Αιολικό πάρκο στη θάλασσα, Λίβερπουλ-Βρετανία

Το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο κατασκευάστηκε το 1991 στο Vindeby της Δανίας