«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Πληροφορίες για το site

Ο συγκεκριμένος δικτυακός ιστότοπος (site) δημιουργήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Βασίλη Βασιλείου το Δεκέμβριο του 2008, στα πλαίσια της ατομικής εργαστηριακής άσκησης:

«Κατασκευή ή Ανάκτηση ΜΑ και χαρακτηρισμός ΜΑ με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα»,

του μεταπτυχιακού μαθήματος

ΗΜ09: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

(διδάσκων: καθηγητής κ. Δημήτριος Γ. Σάμψων)

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ηλεκτρονική Μάθηση», του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα, του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

με στόχο να αποτελέσει μαθησιακό αντικείμενο που θα χαρακτηριστεί με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα.

Το περιεχόμενό του δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Έκτης Δημοτικού, και συγκεκριμένα της ενότητας Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας, του πρώτου κεφαλαίου, με τίτλο Ενέργεια.

Στοιχεία επικοινωνίας:      e-mail: billbas@sch.gr