«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Βιβλιογραφία

 

1. E. Binopoulos, P. Haviaropoulos, Environmental Impacts of Wind Farms: Myth and Reality, Centre for Renewable Energy Sources (CRES), διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.cres.gr/kape/publications/papers/dimosieyseis/CRESTRANSWINDENVIRONMENT.doc

2. http://homepages.pathfinder.gr/atheodoridis/ANEMOMYLOS.htm

3. Renewable energy. (2008, December 10). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:25, December 13, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewable_energy&oldid=256996060

4. Wind farm. (2008, December 10). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:25, December 13, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wind_farm&oldid=257088495

5. Wind power. (2008, December 11). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:14, December 13, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wind_power&oldid=257182435

6. Wind turbine. (2008, December 13). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:26, December 13, 2008, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wind_turbine&oldid=257698588

7. Εικόνες από το διαδίκτυο (με σύνδεσμο παραπέμπουν στη διεύθυνση προέλευσης)