«Φυσικά» Έκτης Δημοτικού

Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Συμπεράσματα

Όπως φαίνεται από τη σύντομη αντιπαραβολή των επιχειρημάτων των υποστηρικτών και επικριτών της αιολικής ενέργειας, το ζήτημα είναι περίπλοκο. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι θέσεις και των δύο πλευρών, για να βρεθεί ισορροπημένη και σωστή λύση.

 

Άλλωστε το θέμα εξασφάλισης «καθαρής» και οικονομικής ενέργειας μας αφορά όλους και απευθύνεται στην ευημερία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Χωρίς την επένδυση στις φυσικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν μπορεί να εξασφαλιστούν θετικές προοπτικές.

 

Σίγουρα μέσα από την περιήγησή σου στις παραπάνω σελίδες και με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων, έχεις καταλήξει σε κάποια προσωπικά συμπεράσματα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να τα καταγράψεις σε μια μορφή συνεχούς κειμένου (500 περίπου λέξεων), αποκρυσταλλώνοντας τις προσωπικές σου απόψεις.