Έγγραφα

Για τα έγγραφα ζητήστε άδεια από τον καθηγητή σας.

1.Έγγραφο για να καταγράψετε 5 ονόματα φύλων και περιοχών που περιλάμβανε το Μακεδονικό κράτος

2. Πίνακας με τα τμήματα του Μακεδονικού Στρατού και τον οπλισμό τους.

3. Ερωτήσεις για τη μάχη της Χαιρώνειας

4. Διπλωματικές και Στρατιωτικές Ενέργειες του Φιλίππου