Δραστηριότητα 9

Η θεοποίηση και μυθοποίηση του Αλεξάνδρου…
Τα βίντεο που ακολουθούν θα σας τροφοδοτήσουν με απαραίτητες πληροφορίες για την διεκπεραίωση της ¶σκησης 1.


 

 

Άσκηση 1

Πιστεύετε ότι ο Αλέξανδρος ήταν θεός; Συζητήστε στις Ομάδες Google τους λόγους που εξυπηρετούσε η προβολή της θεοποίησης του.

Μεταβείτε απευθείας στη σχετική συζήτηση στις Ομάδες Google πατώντας εδώ

 

Άσκηση 2

Α) Αναζητήστε πληροφορίες για τη μυθοποίηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο διαδίκτυο(Google, Wikipedia) και όπου αλλού θέλετε. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του συνεργάτη που έχετε επιλέξει στις Ομάδες Google να συντάξετε ένα Έγγραφο Google με τις απόψεις σας σχετικά με τη μυθοποίηση του Αλεξάνδρου. Να εστιάσετε τη μελέτη σας στα εξής σημεία:
- Γιατί ο Αλέξανδρος μυθοποιήθηκε;
- Πώς εμφανίζεται στους μύθους διάφορων λαών;

Καθοδήγηση:
1) Κάντε login στο Google λογαριασμό σας.
2) Μεταβείτε στο Google Έγγραφα
3) Ένας από την ομάδα σας να πατήσει New πάνω αριστερά στην οριζόντια μπάρα πλοήγησης και να επιλέξει Document.
4) Να ονομάσει το έγγραφο "Η μυθοποίηση του Αλεξάνδρου " πατώντας επάνω στη λέξη Untitled. Πιθανόν να χρειαστεί η "προσωρινή άρση αποκλεισμού παραθύρων δέσμης ενεργειών".
5) Στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί "Share" και να επιλέξει "Share with Others", πληκτρολογώντας έπειτα στο πλαίσιο που βρίσκεται κάτω από την επιλογή "as collaborators" το Gmail του συνεργάτη του. Τέλος να πατήσει το κουμπί "Invite collaborators" και να αποστείλει μήνυμα στο συνεργάτη του πατώντας Send
6) Ο συνεργάτης παραλαμβάνει το μήνυμα με τίτλο το όνομα του Εγγράφου και πατάει το link που περιέχεται στο μήνυμα.
7) Τώρα μπορεί να γίνει επεξεργασία του εγγράφου ταυτόχρονα και από τους δύο συνεργάτες
.
8) Μετά την ολοκλήρωση του Εγγράφου αποστείλετε πρόσκληση και στον καθηγητή σας του οποίου τα σχόλια θα είναι χρήσιμα για τη συνέχεια.

Β) Στη συνέχεια να δηλώσετε στη σχετική συζήτηση στις Ομάδες Google ένα άλλο ζευγάρι με το οποίο θα συνεργαστείτε στο Google Έγγραφα με όμοιο τρόπο όπως στην ¶σκηση 2Α. Το τελικό έγγραφο από τη συνεργασία αυτή θα αποτελέσει και το τελικό παραδοτέο της ¶σκησης 2. Φροντίστε το τελικό αυτό Έγγραφο να ονομαστεί ως εξής: "Η μυθοποίηση του Αλεξάνδρου - Ομάδα ΧΧ" όπου ΧΧ ο αριθμός της ομάδας σας.