Δραστηριότητα 8

Το τέλος της εκστρατείας του Αλεξάνδρου
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο. Συγκεντρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες για την Άσκηση 1.

 

Άσκηση 1

Να γράψετε σε μία Σελίδα στις Ομάδες Google (Wiki) την άποψη σας για τους λόγους άρνησης των στρατιωτών να ακολουθήσουν τον Μέγα Αλέξανδρο πέρα από τον Υφάση. Μεταβείτε απευθείας στη σχετική Σελίδα πατώντας εδώ

Άσκηση 2

Να συντάξετε μια σύντομη Έκθεση για τη σχέση ηγέτη-στρατού σε ένα Έγγραφο Google.

Καθοδήγηση:

Μεταβείτε στη σελίδα Έγγραφα του Google και επιλέξτε στην οριζόντια μπάρα αριστερά το "New" πατώντας έπειτα Document.
Στο Έγγραφο που θα σας ανοίξει επιλέξτε "Untitled"(Ενδέχεται να χρειαστεί Προσωρινή Άρση Αποκλεισμού Παραθύρου Δέσμης Ενεργειών").
Μετονομάστε το Έγγραφο σε "Σχέση Ηγέτη-Στρατού _Ονοματεπώνυμο".
Αφού συμπληρώσετε τη δικαιολόγηση σας, επιλέξτε το "Share" και πατήστε "Share with Others".
Στο πλαίσιο κάτω από το "Invite people as collaborators" συμπληρώστε το Gmail του καθηγητή σας και πατήστε "Invite collaborators" και έπειτα Send