Δραστηριότητα 7

Οι μάχες για την κατάκτηση της Ανατολής

 

 

 

Άσκηση 1

 

 

Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο με τις κυριότερες μάχες της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιλέξτε δύο από αυτές και με τη βοήθεια του Google Earth εστιάστε στα σχεδιαγράμματα των μαχών και αποθηκεύστε τα στο Λέυκωμα σας στο Picasa.

 

 

 

 

 

Γρήγορη Πλοήγηση

Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή
Εισαγωγική Δραστηριότητα
Α. Το κράτος της Μακεδονίας
Δραστηριότητα 1
Δραστηριότητα 2
Δραστηριότητα 3
Β. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Δραστηριότητα 4
Δραστηριότητα 5
Γ. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της ανατολής
Δραστηριότητα 6
Δραστηριότητα 7
Δραστηριότητα 8
Δραστηριότητα 9
Δ. Το έργο του Αλεξάνδρου
Δραστηριότητα 10
Δραστηριότητα 11
Δραστηριότητα 12
Δραστηριότητα 13
Δραστηριότητα 14

 

 

Μάχη στο Γρανικό
Μάχη στην Ισσό
Πολιορκία της Τύρου
Μάχη στα Γαυγάμηλα
 

Καθοδήγηση:

1. Θα χρειαστεί να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα Google Earth πατώντας εδώ
2. Για να μπορέσετε να δείτε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτό, εγκαταστήστε το έξτρα plugin "Οι Μάχες και η Πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου" πατώντας εδώ Μετά το άνοιγμα του αρχείου φροντίστε όλες οι επιλογές στα Temporary Places να είναι ενεργοποιημένες.
3. Εντοπίστε τα πεδία των μαχών που έχετε επιλέξει και φωτογραφήστε τα σχεδιαγράμματα των μαχών επιλέγοντας File>Save>Save Image
4. Tις φωτογραφίες αυτές φορτώστε τις σε ένα Νέο Λεύκωμα στο Picasa με την ονομασία "Σχεδιαγράμματα Μαχών του Αλεξάνδρου"
5. Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε το δικό μας Λεύκωμα: